close

Enter

Log in using OpenID

indir - Oaib

embedDownload
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/3309-23232
E-fatura hk.
Ankara, 12/11/2014
(SİRKÜLER G-2014)
Sayın Üyemiz,
İlgi: 17/10/2014 tarih ve 21249 sayılı yazımız,
İlgi’de kayıtlı yazımızla, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı arasında, elektronik
ortamda düzenlenen faturalarla ilgili veri paylaşımına yönelik çalışmaların tamamlanmasına kadarki
süreçte, elektronik ortamda düzenlenen faturaların dahilde işleme rejimi uygulamaları kapsamında
değerlendirilmesi için dahilde işleme izin belgesi taahhüt hesaplarının kapatılması işlemlerinde
dikkate alınacak hususlar belirtilmişti.
Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alına yazıda, taahhüt kapatma
işlemini yapacak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince “belge sahibi firmadan temin edilen.
XML formatındaki faturaların, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-fatura portalı üzerinde
(http://www.efatura.gov.tr) yer alan fatura görüntüleyici (Java 1.7) kullanılarak açılması ve
“doğrula” butonuyla mali mührünün geçerli olduğu; “sorgula” butonuyla da faturanın GİB
sisteminden geçip alıcısına ulaştırıldığının kontrol edildikten sonra, doğruluğu teyit edilen bu
bilgiler ile belge sahibi firmanın DİR Otomasyon Sistemine girdiği fatura bilgilerinin aynı
olduğunun tespit (faturanın tarih ve sayısı ile birebir aynı olduğunun ve ilave harf/karakter
eklenmemiş olduğunun teyit edilmesi) ve doğrulama yapılan bilgilerin belge taahhüt kapatma
dosyasında saklanması gerektiği bilirtilmektedir.
Bu çerçevede, söz konusu faturaların DİR Otomasyon Sistemine girilmesi esnasında
yukarıda bahsi geçen konulara (faturanın tarih ve sayısı ile birebir aynı olması ve ilave
harf/karakter eklenmemiş olması) gerekli hassasiyetin gösterilmesi husunda bilgileri ve gereğini
rica ederim.
Esra ARPINAR
Genel Sekreter V.
Ayrıntılı bilgi için: Cenan Yılmaz - İdari Memur
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Esra
Arpınar (12.11.2014 14:08:20)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:39980190320141112104523
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:39980190320141112104523. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
336 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content