close

Enter

Log in using OpenID

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

embedDownload
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.UYG.2014/3906-19574
Gana İhracatı Hk.
SİRKÜLER
( G-2014/
Ankara, 26/09/2014
)
Sayın Üyemiz,
Bureau Veritas gözetim firmasından alınan bir yazıda, 19/09/2014 tarih ve 19068 sayılı
Sirküler’lerimizde belirtilen GANA'ya yapılacak tüm ihracatlarda uygulanacak gözetim belgesi
zorunluluğunun, 1 ay süre ile ertelenerek 1 Kasım 2014 tarihine alındığı bildirilmektedir.
Gana’ya yapılacak ihracatlarda yükleme öncesi gözetim zorunlu hale getirilmiştir. Gözetimsiz
yapılacak sevkiyatlarda varış limanında Gümrük Müdürlükleri tarafından FOB değerinin %30'u kadar
ceza kesilecektir.
GANA’ya yapılacak ihracatlarda gerçekleşecek gözetim prosedürü aşağıdaki gibidir:
GANA gözetimlerinde uygulanan süreç, sevk olacak ürünlere ilişkin Proforma Fatura, Ürünlerin ve
Firmanın Kalite Belgeleri / Test Raporlarının ve ekte yer alan gözetim başvuru formunun
doldurularak kaşeli imzalı bir şekilde hazırlanması ile başlayacaktır. (Üretici fabrika test raporları veya
17025 akreditasyonlu laboratuvarlardan alınmış kalite belgeleri / test raporları) Üretici fabrika test
raporları veya daha önceden herhangi bir ISO 17025 akreditasyonlu bir laboratuardan test raporu yok ise,
sevkiyata konu ürünlerden numune alınarak Gana’nın kabul ettiği standartlara göre analiz yapılması
gerekecektir. Bu durumda analiz ücretleri söz konusu olmaktadır. İlgili belgelerin onaylanması veya
analiz sonuçlarının uygun çıkması ile birlikte yapılacak fiziki gözetimin sonucunun olumlu olması
durumunda yükleme organizasyonu gerçekleştirilebilir. Gözetim sonrası firmanız adına sertifika
düzenlenecektir.
Söz konusu işlemler için yetkilendirilmiş firmaların listesine
http://www.gsa.gov.gh/site/uploadedimg/Ghana%20Contacts%20Sheet
%20e1_1%20copy(2).pdf
gözetime tabi ürünler listesine ise
http://www.gsa.gov.gh/site/uploadedimg/List%20of%20Products(1).pdf
linkinden ulaşılabilr.
Bilgilerine sunulur.
Esra ARPINAR
Genel Sekreter V.
Ayrıntılı bilgi için: Selda Türkdoğan - İdari Memur
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Esra
Arpınar (26.09.2014 10:59:33)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:3118119572014925111634
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:3118119572014925111634. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content