close

Enter

Log in using OpenID

2014 2015 ÇAP YANDAL kontenjan önerileri

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI
Açılacak Olan Çift Anadal Programı
Kontenjan
Önerisi
Açılacak Olan Çift Anadal Programlarına
Başvuru Yapabilecek Anadal Programı/Programları
ÖZEL KOŞULLAR
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (Türkçe)
a-Üniversitemizin diğer birimlerinin İşletme bölümleri hariç, Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) TM1,MF1,MF2,MF3,MF4 puan
türünde herhangi bir lisans programına yerleşmiş olan öğrencilerin kabulüne,
b-Müracaatların ilgili yönetmelik çerçevesinde yer alan minimum AGNO'ya göre değerlendirilmesine,
c-Başvuruların ilgili komisyon tarafından aynı puan türlerinin kendi içinde AGNO sırasına göre sıralanmasına,
d-Sıralama yapıldıktan sonra ilan edilmiş kontenjan dahilinde her bir ayrı puan türü için bir asil, bir yedek ilan edilmesine ve ilgili
puan türlerinden en yüksek AGNO'ya sahip öğrencilerin yerleştirilmesine,
e-Asil öğrencilerin yerleştirilmesi esnasında belirlenmiş puan türünden (TM1,MF1,MF2,MF3,MF4) başvuru olmaması durumunda
boş kontenjanın puan türü gözetilmeden en yüksek AGNO'ya sahip öğrencilerin boş olan puan türü kontenjanına yerleştirilerek
doldurulmasına,
f-Puan türlerine göre yerleştirmelerde AGNO'nun eşit olması durumunda, öğrencinin anadalına kayıt olduğu en yüksek LYS
yerleştirme puanının dikkate alınmasına,
g-İlan edilmiş kontenjanın, belirlenmiş olan puan türlerinin (5 adet TM1,MF1,MF2,MF3,MF4) altında veya üstünde olması
durumunda en yüksek AGNO'ya sahip öğrencilerin kontenjana yerleşmelerine,
5
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Jeoloji Mühendisliği
2
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği Programları
Jeofizik Mühendisliği
3
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği Programları
Kimya Bölümü
3
Mühendislik Fakültesi Tüm Programları (Örgün Öğretim)
Kimya Mühendisliği
3
Mühendislik Fakültesi Tüm Programları (Örgün Öğretim)
Bilgisayar Mühendisliği
2
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün Öğretim,
Endüstri Mühendisliği Programları
Endüstri Mühendisliği
2
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Örgün Öğretim),ElektrikElektronik Mühendisliği (Örgün Öğretim, Kimya Mühendisliği, Kimya
Bölümü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Makine Mühendisliği
2
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Örgün Öğretim), ElektrikElektronik Mühendisliği (Örgün Öğretim, Endüstri Mühendisliği, Kimya
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
2
Mühendislik Fakültesi Tüm Programları (Örgün Öğretim)
İnşaat Mühendisliği
2
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün Öğretim)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
2
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği
Programları
Maden Mühendisliği
3
Mühendislik Fakültesi Tüm Programları (Örgün Öğretim)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
1
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün Öğretim),
Bilgisayar Mühendisliği (Örgün Öğretim), İnşaat Mühendisliği Programları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
1
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Örgün Öğretim) Programı
6
4
1
1
3
2
2
2
2
Fen Fakültesi Fizik Programı
Fen Fakültesi Matematik Programı
Fen Fakültesi Biyoloji Programı
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı
Diğer Fakülteler
Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Programı
Fen Fakültesi Fizik Programı
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı
Fen Fakültesi Matematik Programı
İşletme opsiyonunda okuyacaklar
FEN FAKÜLTESİ
Astronomi ve Uzay Bilimleri (Örgün Öğretim)
Biyoloji
GENEL KOŞULLAR (Tüm Programlar İçin)
a-Çift Anadal programından mezuniyet için zorunlu, seçmeli ve ortak derslerden en az 240 AKTS'yi tamamlamış öğrenci öğrenimini
bitirmiş sayılır.
b-Öğrencinin anadalında aldığı zorunlu ders çift anadal programında da zorunlu ise kredisi Çift Anadal programında tamamlaması
gereken AKTS'ye sayılır.
c-Öğrencinin anadalında aldığı zorunlu ders çift anadal programında seçmeli ise dersin kredisi Çift Anadal programında tamamlaması
gereken AKTS'ye sayılır.
d-Öğrencinin anadalında aldığı seçmeli ders çift anadal programında zorunlu ise dersin kredisi Çift Anadal programında tamamlaması
Biyoloji
Fizik (Örgün Öğretim)
Fizik (İ.Ö)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Matematik (Örgün Öğretim)
Matematik (İ.Ö)
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
Ulaştırma ve Lojistik
ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Su Ürünleri Mühendisliği
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Öğretmenliği
2
4
4
4
4
4
4
2
3
3
1
1
1
1
1
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Programı
Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Programı
Fen Fakültesi Matematik Programı
Fen Fakültesi Biyoloji Programı
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı
Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Programı
Fen Fakültesi Matematik Programı
Fen Fakültesi Biyoloji Programı
Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Programı
Fen Fakültesi Fizik Programı
Fen Fakültesi Biyoloji Programı
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı
Mühendislik Fakültesi ve İktisat Fakültesi İktisat Fakültesi Programları
Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Programı (İkinci Öğretim)
Fen Fakültesi Fizik Programı (İkinci Öğretim)
2
İşletme Fakültesi Programları
b-Öğrencinin anadalında aldığı zorunlu ders çift anadal programında da zorunlu ise kredisi Çift Anadal programında tamamlaması
gereken AKTS'ye sayılır.
c-Öğrencinin anadalında aldığı zorunlu ders çift anadal programında seçmeli ise dersin kredisi Çift Anadal programında tamamlaması
gereken AKTS'ye sayılır.
d-Öğrencinin anadalında aldığı seçmeli ders çift anadal programında zorunlu ise dersin kredisi Çift Anadal programında tamamlaması
gereken AKTS'ye sayılır.
e-Öğrencinin anadalında aldığı seçmeli ders çift anadal programında seçmeli ise dersin kredisi Çift Anadal programında tamamlaması
gereken AKTS'ye sayılır.
a-İntegral Hesap ve Topolojiye Giriş dersinin seçilebilmesi için daha önce Analiz I,II,III, ve IV derslerinin alınması gereklidir.
b-Diferansiyel Geometri I dersinin seçilebilmesi için daha önce Analitik Geometri dersinin alınması gereklidir.
c-Reel Analiz ve Kompleks Analiz I, II derslerinin seçilebilmesi için daha önce Analiz I,II,III,IV ve İntegral Hesap derslerinin
alınması gereklidir.
d-Cebir II dersinin seçilebilmesi için daha önce Lineer Cebir ve Cebir I derslerinin alınmasıgereklidir.
5
5
8
1
3
3
Fen Fakültesi Biyoloji Programı
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü
5
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Tüm Programları
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik
Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğret. Tekn.
Öğretmenliği Programları
3
İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından yapılan Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınavından başarılı olmak
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
5
3
1
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Tüm Programları
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca
Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Öğretmenliği Programları
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Programı
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği,
Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği Programları
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Tüm Programları
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Tüm Programları
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Tüm Programları
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim
Matematik Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Programları
İngilizce Öğretmenliği
Almanca Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
5
5
3
5
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
3
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Alman Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Antropoloji
5
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Tüm Programları
2
5
2
3
5
5
4
2
1
3
4
3
5
5
5
3
4
2
2
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Diğer Fakülteler
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Programı
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Diğer Fakülteler
Edebiyat Fakültesi Programları
Diğer Fakülteler
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Arap Dili ve Edebiyatı
Bilgi ve Belge Yönetimi
Coğrafya
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Dilbilimi
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Fransız Dili ve Edebiyatı
Hititoloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İspanyol Dili ve Edebiyatı
YDS'den 80 ve üzeri almak veya İngiliz Dili Eğit. Anabilim Dalınca yapılacak olan sınavdan 80 ve üzeri not almak
Almanca seviye tespit sınavında başarılı olmak
İngilizce seviye tespit sınavında başarılı olmak
Arapça seviye tespit sınavından en az 70 almak
Yunanca seviye tespit sınavında başarılı olmak
Orta düzeyde Fransızca bilgisi olan Fransızca seviye tespit sınavından en az 75 almak
İngilizce seviye tespit sınavından en az 85 almak
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Klasik Arkeoloji
Latin Dili ve Edebiyatı
Fransızca Mütercim Tercümanlık
Prehistorya
2
2
6
2
2
2
3
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
4
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Diğer Fakülteler
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Tarih, Coğrafya, Sanat Tarihi, Çeviribilim, Hititoloji,
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım. Programları
Psikoloji
Rus Dili ve Edebiyatı
5
2
5
5
4
4
3
3
5
5
2
5
3
5
5
3
3
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Diğer Fakülteler
Edebiyat Fakültesi Programları
Diğer Fakülteler
Edebiyat Fakültesi Programları
Diğer Fakülteler
Edebiyat Fakültesi Programları
Diğer Fakülteler
Edebiyat Fakültesi Programları
Diğer Fakülteler
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Almanca Mütercim Tercümanlık
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Urdu Dili ve Edebiyatı
Tarih (İ.Ö)
Bilgi ve Belge Yönetimi (İ.Ö)
Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö)
Fars Dili ve Edebiyatı (İ.Ö)
Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim)
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Programları
2
2
İletişim Fakültesi Örgün Öğretim Programları
2
Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Örgün
Öğretim Programları
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon Sinema
Örgün Öğretim Programları Edebiyat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,
İktisat Fakültesi Örgün Öğretim Programları
2
Gazetecilik
Kamu Yönetimi
Rusça seviye tespit sınavından en az 70 almak
Özel Koşullar açılacak olan Çiftanadal Programına başvuru yapabilecek programlar kapsamındadır.
Edebiyat Fakültesi Sosyloloji, Psikoloji, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Örgün Öğretim Programları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme
İyi derecede Fransızca Dilbilgisine sahip olmak
3. YARIYIL 5. YARIYIL
1
1
İletişim fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik Örgün Öğretim
Radyo Televizyon ve Sinema
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Almanca seviye tespit sınavında başarılı olmak
3. YARIYIL 5. YARIYIL
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1
2
2
6
6
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Programı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Programı
Hukuk Fakültesi
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Programı
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Programı
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Programı
İletişim Fakültesi
İktisat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Programı
Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Programı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Programı
Hukuk Fakültesi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Programı
Edebiyat Fakültesi Antropoloji Programı
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı
İktisat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
İktisat Fakültesi ,İletişim Fakültesi,İşletme Fakültesi,İlahiyat
Fakültesi,Edebiyat Fakültesi Sosyoloji, Antropoloji ve Tarih Programları,
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve İşletme Programları
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okumuş veya İÜ Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmek
ve başarılı olmak
a-)Her Fakülteden 1(bir)'er kişi
b-)Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okumuş veya İÜ Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına
girmek ve başarılı olmak
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İktisat (İngilizce)
İktisat
5
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
5
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İ.Ö)
5
5
Maliye
Ekonometri
İşletme
7
5
Turizm İşletmeciliği
5
Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler
5
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İlahiyat (Örgün Öğretim)
15
İlahiyat (Örgün Öğretim)
3
İlahiyat (Örgün Öğretim)
3
İlahiyat (Örgün Öğretim)
2
İlahiyat (Örgün Öğretim)
7
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Spor Yöneticiliği
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
7
İktisat Fakültesi İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri Programları
Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi
İktisat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Psikoloji Programları
Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi,
İlahiyat Fakültesi Programları
İktisat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Psikoloji Programları
Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi,
İlahiyat Fakültesi Programları
İktisat Fakültesi Programları
Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,İşletme Fakültesi, İletişim
Fakültesi, Edebiyat Fakültesi,İlahiyat Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi Programları
a) İktisat Fakültesi içinden yapılacak başvurular 5. yy'da
b) İktisat Fakültesi dışından yapılacak başvurular 3 yy'da alınacaktır.
a) İktisat Fakültesi içinden yapılacak başvurular 5. yy'da
b) İktisat Fakültesi dışından yapılacak başvurular 3 yy'da alınacaktır.
a) İktisat Fakültesi Maliye Bölümü örgün eğitim ÖSYS asgari puanından düşük puan almamış olmak
b) İktisat Fakültesi dışındaki Fakültelerden birden fazla başvuru kabul edilmez.
İktisat Fakültesi Programları
İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Programları
Karşılıklık esası dahilinde iktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programına başvuran öğrencilerin kendi Anabilim
Dallarında Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerini kabul etmesi halinde başvuru yapabilirler. Uygulamada kolaylık açısından
İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesi dahilinde bulunan Sosyal Bilimler alanındaki Fakültelerden başvuru yapılabilinir. Başvuru
yapan Bölümlerden birer kişi kayıt yaptırabilecektir. (eşitlik ilkesi çerçevesinde her birimden bir kişi alınacaktır.)
Edebiyat Fakültesi (Arap Dili, Fars Dili, Felsefe, Sanat Tarihi, Sosyoloji,
Tarih, Almanca) İktisat Fakültesi (Maliye, İktisat, Ekonometri, Çalışma
Ekonomisi, İşletme) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik Programları, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Programları, Hukuk Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
Gazetecilik Programları
Hukuk Fakültesi
İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
İlahiyat Fakültesi İlahiyat Örgün Öğretim, İlahiyat İkinci Öğretim Programları
8
2
8
2
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Diğer Fakülte ve Yüksekokul Programları
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü
Diğer Fakülte ve Yüksekokul Programları
2
6
2
2
2
2
İktisat Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
İngilizce Yeterlilik
5
Yönetmelik gereğince müracaatı kabul edilen diğer birimlerden gelen öğrencilerin özel yetenek sınavında da başarılı olması gerekmektedir.
Yönetmelik gereğince müracaatı kabul edilen diğer birimlerden gelen öğrencilerin özel yetenek sınavında da başarılı olması gerekmektedir.
Hukuk Fakültesi çift anadal programına başvuruda bulunacak Fakülte öğrencilerinin, üniversite giriş puanının Hukuk Fakültesinin o
yılki (TM-2) giriş taban puanına eşit veya üzerinde olması.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YANDAL KONTENJANLARI
Açılacak Olan Yandal Programı
Açılacak Olan Yandal Programlarına
Başvuru Yapabilecek Anadal Programı/Programları
Kontenjan
Önerisi
ÖZEL KOŞULLAR
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Jeoloji Mühendisliği
2
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Joefizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Çevre
Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
3
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği Programı
3
Mühendislik Fakültesi Tüm Programları (Örgün Öğretim)
2
Fen Fakültesi Fizik ve Biyoloji Programları
2
Mühendislik Fakültesi Tüm Programları (Örgün Öğretim)
1
İşletme Fakültesi
2
Mühendislik Fakültesi Tüm Programları (Örgün Öğretim)
1
Mühendislik Fakültesi Tüm Programları (Örgün Öğretim)
1
İşletme Fakültesi
2
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği
2
Mühendislik Fakültesi Tüm Programları (Örgün Öğretim)
2
Fen Fakültesi Biyoloji Programı, Su Ürünleri Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
2
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeofizik
Mühendisliği Programları
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
2
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği
2
Mühendislik Fakültesi Tüm Programları (Örgün Öğretim)
1
Fen Fakültesi Fizik Programı
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
1
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Örgün Öğretim), Bilgisayar
Mühendisliği (Örgün Öğretim), İnşaat Mühendisliği Programları
Elektrik-Elektronik Mühendsliği
1
Bilgisayar Mühendisliği (Örgün Öğretim)
6
Fizik Programı
4
Matematik Programı
1
Biyoloji Programı
1
Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı
3
Diğer Fakülteler
2
Astronomi ve Uzay Bilimleri Programı
2
Fizik Programı
2
4
5
Matematik Programı
Kimya Bölümü
Kimya Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği
İşletme Opsiyonunda okuyacaklar.
FEN FAKÜLTESİ
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Biyoloji
Fizik
15
Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Programı
Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Programları, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği
Programları
GENEL KOŞULLAR (Tüm Programlar İçin)
a-Yandal programından mezuniyet için tüm ortak dersler dışında
en az 70 AKTS'yi tamamlamış öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır.
B-Öğrencinin anadalında aldığı zorunlu/seçmeli dersler Yandal
programında da varsa bu derslerin kredisi Yandal programında
tamamlaması gereken AKTS'ye sayılamaz. AKTS'yi tamamlaması
için başka bir zorunlu/seçmeli ders almalıdır.
Fizik (İ.Ö)
8
Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri, Matematik programları
Moleküler Biyoloji ve Genetik
2
Biyoloji Programı
1
Astronomi ve Uzay Bilimleri Programı
1
Fizik Programı
1
Biyoloji Programı
1
Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı
1
Mühendislik Fakültesi ve İktisat Fakültesi
1
Astronomi ve Uzay Bilimleri Programı
1
Fizik (İ.Ö) Programı
Matematik
Matematik (İ.Ö)
a-İntegral Hesap ve Topolojiye Giriş dersinin seçilebilmesi için
daha önce Analiz I,II,III, ve IV derslerinin alınması gereklidir.
b-Diferansiyel Geometri I dersinin seçilebilmesi için daha önce
Analitik Geometri dersinin alınması gereklidir.
c-Reel Analiz ve Kompleks Analiz I, II derslerinin seçilebilmesi
için daha önce Analiz I,II,III,IV ve İntegral Hesap derslerinin
alınması gereklidir.
d-Cebir II dersinin seçilebilmesi için daha önce Lineer Cebir ve
Cebir I derslerinin alınması gereklidir.
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (Türkçe)
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
Ulaştırma ve Lojistik
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
5
2
İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Programları
1
1
1
Fen Fakültesi Biyoloji Programı
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Programı
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programı
Sınıf Öğretmenliği
5
Fen Bilgisi Öğretmenliği
3
4
3
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Tüm Programları
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Üstün
Zekalılar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğret. Tekn. Öğret. Programları
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Tüm Programları
Edebiyat Fakültesi Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Felsefe, Bilgi ve Belge Yönetimi ve
Türk Dili ve Edebiyatı Programları
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği,
İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Üstün Zekalılar
Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programları
1
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Programı
4
1
5
3
4
1
2
1
4
1
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Programları
Diğer Fakülteler
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Programları
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Programları
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Programı
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Tüm Programları
Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi Tüm Programları
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Tüm Programları
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Programı
2
5
5
3
2
1
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Programı
Su Ürünleri Mühendisliği
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
1
Türkçe Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Almanca Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
Üstün Zekalılar Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Alman Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Antropoloji
Bilgi ve Belge Yönetimi
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
YDS'den 80 ve üzeri almak veya İngiliz Dili Eğit. Anabilim
Dalınca yapılacak olan sınavdan 80 ve üzeri not almak
Almanca seviye tespit sınavında başarılı olmak
İngilizce seviye tespit sınavında başarılı olmak
Yunanca seviye tespit sınavında başarılı olmak
Dilbilimi
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Felsefe
3
2
5
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Fransız Dili ve Edebiyatı
Hititoloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İspanyol Dili ve Edebiyatı
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Klasik Arkeoloji
Latin Dili ve Edebiyatı
3
4
2
2
2
2
8
2
2
3
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Tarih, Coğrafya, Sanat Tarihi, Çeviribilim, Hititoloji, Taşınabilir Kültür
Varlıkları Koruma ve Onarım. Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Programları
Diğer Fakülteler
Edebiyat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeoloji, Klasik Arkeoloji,
Sanat Tarihi Programları
Almanca Mütercim Tercümanlık
Prehistorya
4
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Psikoloji
Sanat Tarihi
5
5
2
2
3
3
Sosyoloji
Tarih
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Türk Dili ve Edebiyatı
Urdu Dili ve Edebiyatı
Tarih (İ.Ö)
Bilgi ve Belge Yönetimi (İ.Ö)
Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö)
Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim)
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Radyo Televizyon ve Sinema
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Gazetecilik
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İşletme
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
İKTİSAT FAKÜLTESİ
3
Edebiyat Fakültesi Programları
4
Edebiyat Fakültesi Programları
2
Edebiyat Fakültesi Programları
3
Edebiyat Fakültesi Programları
3
Edebiyat Fakültesi Programları
4
Edebiyat Fakültesi Programları
3
Edebiyat Fakültesi Programları
3. YARIYIL5. YARIYIL
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik Örgün Öğretim Programları
1
1
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji, Psikoloji, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Örgün
Öğretim Programları
İletişim Fakültesi Örgün Öğretim Programları
2
2
2
2
Orta düzeyde Fransızca bilgisi olan Fransızca seviye tespit
sınavından en az 75 almak
İngilizce seviye tespit sınavından en az 85 almak
Almanca seviye tespit sınavında başarılı olmak
Özel koşullar açılacak olan Yandal Programına başvuru
yapabilecek programlar kapsamındadır.
Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Örgün Öğretim Programları
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon Sinema Örgün Öğretim
Programları, Edebiyat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi Örgün Öğretim
Programları.
3. YARIYIL5. YARIYIL
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin diğer bölümleri ve İktisat Fakültesi Programları
2
2
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin diğer Programları, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat
2
2
Fakültesi, İletişim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi Programları
2
2
Hukuk Fakültesi
*İktisat Fakültesi ,İletişim Fakültesi,İşletme Fakültesi,İlahiyat Fakültesi,Edebiyat Fakültesi
*Her Fakülteden 1(bir)'er kişi
6
6
Sosyoloji, Antropoloji ve Tarih Programları, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve İşletme
Programları (HER FAKÜLTEDEN BİR KİŞİ)
İktisat (İngilizce)
İktisat
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İ.Ö)
İngilizce Yeterlilik
5
5
5
5
İktisat Fakültesi Programları
İşletme Fakültesi,İlahiyat Fakültesi,Siyasal Bilgiler Fakültesi Programları
İktisat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Psikoloji Programları
Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi Programları
İktisat Fakültesi Programları
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Psikoloji Programları
Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi Programları
İktisat Fakültesi Programları
Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi, Edebiyat
Fakültesi,İlahiyat Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Programları
Maliye
5
Ekonometri
İşletme
7
5
Turizm İşletmeciliği
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
5
İlahiyat Örgün Öğretim
5
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
İlahiyat Örgün Öğretim
HUKUK FAKÜLTESİ
5
20
İlahiyat Fakültesi İlahiyat Örgün Öğretim, İlahiyat İkinci Öğretim Programları
Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Siyasal Bilgiler, Hukuk Fakültesi Prog.
Hukuk
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
İktisat Fakültesi (Türkçe İktisat)
İktisat Fakültesi İktisat Türkçe, İngilizce Programları
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Programı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Programı
İşletme Fakültesi İşletme Programı
Edebiyat Fakültesi Felsefe Programı
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Programı
Edebiyat Fakültesi Psikoloji Programı
İlahiyat Fakültesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
a) İktisat Fakültesi içinden yapılacak başvurular 5. yy'da
b) İktisat Fakültesi dışından yapılacak başvurular 3 yy'da
alınacaktır.
a) İktisat Fakültesi içinden yapılacak başvurular 5. yy'da
b) İktisat Fakültesi dışından yapılacak başvurular 3 yy'da
alınacaktır.
a) İktisat Fakültesi Maliye Bölümü örgün eğitim ÖSYS asgari
puanından düşük puan almamış olmak
b) İktisat Fakültesi dışındaki Fakültelerden birden fazla başvuru
kabul edilmez.
İktisat Fakültesi Programları
İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Programları
Başvuru yapan bölümlerden birer kişi kayıt yaptırabilecektir.
5
İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
287 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content