close

Enter

Log in using OpenID

Deniz PARLAK - İstanbul Kemerburgaz University

embedDownload
Deniz PARLAK
PERSONAL INFORMATION
Place of Birth: İstanbul
E-mail: [email protected]
EDUCATIONAL STATUS
Degree
Learning Space
University
Year
Lisans
Politicial Science and Public Administration Kocaeli University
2008
Yüksek Lisans
Public Administration
Akdeniz University
2012
Doktora
Politicial Science
Ankara University
-
THESIS of GRADUATE
Parlak, Deniz. Religion that had Purified from Its Sacred: Politicial Economy
Analysis of Halal Food, Akdeniz University, Antalya.
THESIS of PhD (to be continue)
Parlak, Deniz. Publicity of Religious Privacy, (Adviser: Prof. Dr. Filiz Çulha Zabcı),
Ankara University, Ankara.
INTERNATIONAL and NATIONAL CONFERENCE PAPERS
“Sosyal Devlet Krizi ve Üniversiteler Bağlamında Yunanistan Örneği” (Crisis of
Social State and Universities: The Case of Greece) (with Burak Tamaç), Siyasi İlimler
Türk Derneği, 2008 Graduate Conference, İstanbul Bilgi University, İstanbul.
“Sosyal Devlet Krizi ve Kent Politikaları Bağlaminda İnşaat Sektörü Örneği”
(Crisis of Social State and Urban Policies: The Case of Construction Industry) (with
Makbule Şiriner Önver, Günay Aydın ve H. Emre Deniş), Public Administration Forum
(KAYFOR), 2007 Kocaeli University, Kocaeli.
“Çalışmak İçin Doğmak: Kapitalizmde Çocuk İşçiliği” (Born to Work: Child Labor
in Capitalism), I. History Conference, Yıldız Teknik University, 2010 İstanbul.
“Devleşen Ekonomide Küçülen İnsanlar: Çin’de Güvencesiz Çalışma”,
(Shriking People in a Gigantic Economy: Precarious Work in China), 6. Karaburun
Science Conference, 2011, İzmir.
“Gözün Görmek İstemedikleri: Evden Çalıştırılan Sakatlar” (Invisible for the
Eye: Disabled People Working from Home), 3. International Political Economy
Conference, Kocaeli University, 2011, Kocaeli.
“Taşeronlaşma Kıskacında Bir Kent: Antalya İnşaat Sektörü Örneği” (A City in
the Clamp of Subcontracting: The Case of Construction Industry in Antalya), 12.
National Social Sciences Conference, 2011, Ankara.
“Nurettin Topçu Örneğinde İslamcılıktaki Milliyetçilik Unsurları”, (Elements of
Nationalism in Islamism: The Case of Nurettin Topcu), National Politicial Science
Conference, Pamukkale University, 2012, Denizli.
JOURNAL PAPER and CHAPTER in BOOK
“’Sacred’ Market of Halal Food: Commodified Religion as a Means of Politicial
Economy in Turkey”, Middle Eastern Studies, Routledge Publication, V. 51, (to be
published March 2014).
“Uluslaşma Sürecinde Köy Enstitülerinin Yeri” (The Importance of Rural
Institution in the Process of Nationalism), Muhafazakar Düşünce, 2011, 7/27, pp. 201222.
“Devleşen Ekonomide Küçülen İnsanlar: Çin’de Güvencesiz Çalışma” (Shriking
People in a Gigantic Economy: Precarious Work in China), in Güvencesizleştirme:
Süreç, Yanılgı, Olanak, (Ed. Özay Göztepe), 2012, Ankara: Nota Bene Press.
PROJECTS
Stratejik Yerel Yönetişim (Strategic Local Governance) Project, with partnership
City Council-Antalya Municipialities-Akdeniz University, Representative of Akdeniz
University, 2012, Antalya.
Üretim Sürecinde Sakat Emeğinin Yeri (Location of Disabled People in the
Production Process), Marmara University, Project Asistant, 2008–2009, Istanbul.
Kadına Yönelik Şiddet (Violence Against Women), KADAV (Kadın Dayanışma
Vakfı), 2007, Proje Üyesi, Kocaeli.
WORKSHOP
I. Antalya Geri Dönüşüm Çalıştayı (I. Antalya Recycling Workshop), ÇMO,
Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Belediyeleri, Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi
Bölümü Temsilcisi, 2011, Antalya.
ADMINISTRATIVE POSITIONS
2012-2013 Akdeniz University Public Administration Department/ Farabi
Coordinator Asis.
2010-2012 Akdeniz University Public Administration Department/Scholarship
and Promotion Committee Member
2010-2013 Akdeniz University Public Administration Department/First and
Second Grade Student Advisor
MEMBERSHIP OF SCIENTIFIC INSTITUTIONS
Praksis Journal/ Member of Editorial Board
WORK EXPERIENCE
July/2010April/2013
January/2009
October/2009
LANGUAGES
English (advanced)
German (begining)
Akdeniz University
Public Administration
Reserach Asis.
Marmara University
University Project
Project Asistant
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
464 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content