close

Enter

Log in using OpenID

Aytekin ÖZTORUL - Makine Mühendisliği Bölümü

embedDownload
Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK
İletişim Bilgileri

OFİS: +90 388 225 24 50

GSM: +90 544 319 03 82

FAKS: + 90 388 225 01 12

E-Posta: [email protected]

Web Site: www.selahattincelik.com ;
; [email protected]
İş Adresi
Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Merkez Yerleşke / NİĞDE, 51245
Eğitim

Doktora
:
Gazi Üniversitesi
(2009 - 2013)

Yüksek Lisans
:
Niğde Üniversitesi
(2007 - 2009)

Lisans
:
Niğde Üniversitesi
(2002 - 2006)
İdari Görevler

Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (2014devam)
Tezler

Doktora Tez Konusu “Katı Oksit Yakıt Pillerinde Elektrot/Elektrolit Ara yüzey Dinamiğinin İncelenmesi”

Master Tez Konusu & Tubitak Projesi(106M059) “Doğrudan Metanol Yakıt Pillerinde İki Fazlı Akışın
Deneysel ve Nümerik İncelenmesi”
Ödüller




TET Ar-Ge Proje Pazarı 3, Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalarda 3. Lük Ödülü (7500
TL), Mart 2014
II. Yenilikçi Ankara Proje Pazarı, Tekno-girişim sermayesi kapsamında geliştirilen 40 Watt Taşınabilir
Yakıt Pili Sistemi Projesi 2012 yılında “En Yüksek Ticari Potansiyel Vaat Eden Proje Ödülü” almaya hak
kazanmıştır (Aralık 2012)
Makine Mühendisliği Bölüm Birinciliği (Mayıs 2006)
Mühendislik Fakültesi Üçüncülüğü (Mayıs 2006)
1
Araştırma İlgi Alanı

Yakıt Pilleri (Katı Oksit Yakıt Pili, PEM, DMYP)

Isı Transferi

Termodinamik

Akışkanlar Mekaniği
Bilgisayar Bilgisi

İyi derece SOLIDWORKS***

İyi derece COMSOL Multiphysic***

İyi derece Microsoft Ofis Programları (i.e. MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Publisher, MS
Front Page)
İş Deneyimi


Teknogirişim Sermayesi Desteği, 40W Taşınabilir Metanol Yakıt Pili Sistemi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı 2011-2012
Araştırma Asistanı (Doktora), Development of a CHP System in Turkey (2011-cont.) Funded by
European Union (FP7) and UNIDO ICHET

Hidrojen Teknolojileri ve İleri İmalat Yöntemleri Araştırma Merkezi (HYTEM)-(2006 - devam)
o
o
o
o
SOFC yığın ve tek hücre tasarımı ve test düzeneği kurulumu
PEM yığın ve tek hücre tasarımı ve test düzeneği kurulumu
DMFC yığın ve tek hücre tasarımı ve test düzeneği kurulumu
DMFC sistem tasarımı ve testi

TÜBİTAK Proje Asistanlığı (2006 – 2009)- Doğrudan metanol yakıt pilleri için iki fazlı akışın deneysel ve
numerik araştırılması; Proje Numarası: 106M059

TR-Teknoloji Proje Mühendisi (2009-2010)-Askeri uygulamalar için 1 kW PEM yakıt pili sistem tasarımı;
Savunma Sanayi Müsteşarlığı Projesi
Projeler
Tamamlanmış:

Doğrudan metanol yakıt pilleri için iki fazlı akışın deneysel ve numerik araştırılması, Proje Asistanı,
TÜBİTAK - 106M059, (2006 -2009)

Askeri sistemler için 1 kW PEM yakıt pili sistemi geliştirilmesi, Proje Mühendisi, Savunma Sanayi
Müsteşarlığı Projesi, (2009-2010)

Hastaneler için Güneş Enerji Sitemi Kaynaklı PEM Yakıt Pilinden Elektirik Oksijen ve Hidrojen Üretim
Tesisi Kurulması ve Yüksek Basınçlı Elektrolizör Geliştirilmesi, TÜBİTAK-KAMAG Projesi, 106G086, Proje
Asistanı, 2006-2011.
2

Taşınabilir askeri uygulamalar için 40 W metanol yakıt pili sistemi geliştirilmesi, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, TEKNOGİRİŞİM (2011-2012)
Devam Eden:

Development of a CHP System in Turkey (2011-cont.) Avrupa birliği projesi (FP6 Project)
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. Mustafa Gören, "Düşük İrtifa İnsansız Hava Araçları İçin 150 Watt'lık PEM Yakıt Pili Sistemi Geliştirilmesi",
devam ediyor
A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Selahattin Celik, “Influential Parameters and Performance of a Glass-Ceramic Sealant for Solid Oxide
Fuel Cells”, Ceramics International, 10.1016/j.ceramint.2014.10.089
2. Selahattin Celik, Beycan Ibrahimoglu, Mahmut D. Mat, Yuksel Kaplan and T. Nejat Veziroglu, “Micro
Level Two Dimensional Stress and Thermal Analysis Anode/Electrolyte Interface of a Solid Oxide Fuel
Cell”, International Journal of Hydrogen Energy, 10.1016/j.ijhydene.2014.10.057
3. Selahattin Celik, Beycan Ibrahimoglu, Serkan Toros and Mahmut D. Mat, “Three Dimensional Stress
Analysis of Solid Oxide Fuel Cell Anode Micro Structure”, International Journal of Hydrogen Energy,
Volume 39, Issue 33, 11 November 2014, Pages 19119–19131.
4. Selahattin Celik, Bora Timurkutluk and Mahmut D. Mat, “Measurement of the Temperature
Distribution in a Large SOFC Short Stack”, International Journal of Hydrogen Energy, 38(2013)1053410541.
5. Tugrul Y.Ertugrul, Selahattin Celik, Mahmut D.Mat, “Effect of Binder Burnout on the Sealing
Performance of Glass Ceramics for Solid Oxide Fuel Cells”, Journal of Power Sources, 242 (2013) 775783.
6. Bora Timurkutluk, Selahattin Celik, Cigdem Timurkutluk, Mahmut D. Mat, Yuksel Kaplan, “Novel
Electrolytes For Solid Oxide Fuel Cells With Improved Mechanical Properties”, International Journal of
Hydrogen Energy, 37 (2012) 13499-13509.
7. Bora Timurkutluk, Selahattin Celik, Cigdem Timurkutluk, Mahmut D. Mat, Yuksel Kaplan, “Novel
Structured Electrolytes for Solid Oxide Fuel Cells”, Journal of Power Sources 213 (2012) 47-54.
8. Bora Timurkutluk, Selahattin Celik, Serkan Toros, Cigdem Timurkutluk, Mahmut D. Mat, Yuksel Kaplan,
“Effects of Electrolyte Pattern on Mechanical and Electrochemical Properties of Solid Oxide Fuel Cells”,
Ceramics International, 38 (2012) pp. 5651-5659.
9. Selahattin Celik and Mahmut D. Mat, “Measurement and estimation of species distribution in a
direct methanol fuel cell”, International Journal of Hydrogen Energy Volume 35, Issue 5, March 2010,
Pages 2151-2159.
3
B. Uluslararasi Bilimsel Toplantilarda Sunulan ve Bildiri Kitabinda (Proceedings) Basilan Bildiriler
1.
Selahattin Çelik, Mahmut D. Mat, Elçin Bilgen, Enver Erkan Ay, Doğrudan Metanol Yakıt Pilli Şarj
Sistemi, 1. Uluslararası Plazma Teknolojileri Kongresi, 28 – 30 Nisan 2014, Kayseri/Türkiye
2.
Selahattin Çelik, Beycan İbrahimoğlu, Mahmut D. Mat, Katı Oksit Yakıt Pillerinde Elektrot/Elektrolit
Arayüzeyindeki Ayrışmaların 3 Boyutlu Mikro Modellemesi, 1. Uluslararası Plazma Teknolojileri
Kongresi, 28 – 30 Nisan 2014, Kayseri/Türkiye
3.
Salih Gumussoy, Murat Canavar, Yuksel Kaplan, Selahattin Çelik, Kati Oksit Yakıt Pilleri İçin Yüksek
Performanslı Akış Kanalı Geliştirilmesi, , 1. Uluslararası Plazma Teknolojileri Kongresi, 28 – 30 Nisan
2014, Kayseri/Türkiye
4.
Burak Tigli, Ali Idiz, Ismail Seven, Selahattin Celik, Development of Low Altitude Unmanned Aerial
Vehicles with PEM Fuel Cell Power, 1. Uluslararası Plazma Teknolojileri Kongresi, 28 – 30 Nisan 2014,
Kayseri/Türkiye
5.
Tugrul Y. Ertugrul, Selahattin CELIK, Mahmut D.MAT, The Electrical Stability Of Glass Ceramic Sealant
In SOFC Stack Environment, 10th European SOFC Forum, 26 June – Friday, 29 June 2012 Kultur- und
Kongresszentrum Luzern, Lucerne / Switzerland
6.
Selahattin Çelik, Bora Timurkutluk, Mahmut D. Mat, Effects of operating conditions on the
temperature distribution in a SOFC short stack, Abstract #356, 220th ECS Meeting, © 2011 The
Electrochemical Society
7.
Selahattin Çelik, Bora Timurkutluk, Mahmut D. Mat and Yuksel Kaplan, Measurement and Prediction
of Temperature Distribution in a SOFC Short Stack, Abstract #940, 219th ECS Meeting, © 2011 The
Electrochemical Society
8.
Mahmut D. MAT, Yuksel KAPLAN, Selahattin ÇELİK, Aytekin OZTORUL “Theoretical and Experimental
Investigation Two Phase Flow in Direct Methanol Fuel Cell”, The 2nd International Hydrogen Energy
Congress (IHEC 2007)
C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1.
Selahattin ÇELİK, Mahmut Dursun MAT, Yüksel KAPLAN, " Düşük İrtifalı İnsansız Hava Araçları İçin
Metanol İle Çalışan Yakıt Pili Geliştirilmesi, pp. 14, Niğde, 23.10.2014
2.
Murat CANAVAR, Ömer GENÇ, Abdullah MAT, Selahattin ÇELİK, Yüksel KAPLAN, Mahmut Dursun MAT,
"Hidrojen debisinin paralel düz kanallı KOYP sıcaklık dağılımına etkisi", II. KOP BÖLGESEL KALKINMA
SEMPOZYUMU, pp. 32, Niğde, 23.10.2014
3.
Abdullah MAT, Murat CANAVAR, Ömer GENÇ, Bora TİMURKUTLUK, Çiğdem TİMURKUTLUK, Selahattin
ÇELİK, Yüksel KAPLAN, "Koyp Stağında İdeal Hava ve Yakıt Oranlarının İncelenmesi", II. KOP BÖLGESEL
KALKINMA SEMPOZYUMU, pp. 34, Niğde, 23.10.2014
4.
Selahattin ÇELİK, Mahmut Dursun MAT, Yüksel KAPLAN, “Askeri Sistemler İçin Doğrudan Metanol ile
Çalışan Yakıt Pili Sistemi Geliştirilmesi”, IV. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi, 22-23 Mayıs 2014.
5.
Tuğrul Y. Ertuğrul, Ahmet Bakal, Selahattin Çelik, Mahmut D. Mat, “Katı Oksit Yakıt Pillerinde
Sızdırmazlığın Performansa Etkisinin İncelenmesi”, İleri Teknoloji Çalıştayı, Bahçeşehir Üniversitesi,
09.12.2011 (ITÇ2011)
6.
Selahattin Çelik, Bora Timurkutluk, Mahmut D. Mat, “Katı Oksit Yakıt Hücresinde Sıcaklık Dağılımına
Operasyon Şartlarının Etkisi”, İleri Teknoloji Çalıştayı, Bahçeşehir Üniversitesi, 09.12.2011 (ITÇ2011)
4
7.
Selahattin ÇELİK, Mahmut D. MAT, “Doğrudan Metanollu Yakıt Pillerinde Türlerin Dağılımının Deneysel
ve Nümerik Olarak Ölçülmesi”, 4. Ulusal hidrojen enerjisi konferansı ve sergisi (UHK 2009)
D. Diğer Yayımlanan Makaleler
1. Safa Koç, Bora Timurkutluk, Selahattin Çelik, “Eğilme Dayanımı İyileştirilmiş Anot Destekli Katı Oksit
Yakıt Pili Geliştirilmesi”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Temmuz 2014 Cilt 7 Baskı 2 (45-53).
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
613 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content