close

Enter

Log in using OpenID

CV - Makine Mühendisliği

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı:
Mahmut D. MAT
Doğum Tarihi: 04.08.1968
Unvanı:
Prof. Dr.
İlgi Alanları
Isı
Transferi,
Akışkanlar
Mekaniği,
Yakıt
Pilleri,
Çift
Fazlı
Akışlar,
Malzeme
Operasyonlarının Matematiksel Modellenmesi
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Makine Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi
1989
Y. Lisans
Makine Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi
1992
Doktora
Makine Mühendisliği
Northeastern University
1997
Görevler:
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Teaching Assit.
Mechanical Eng. Dept. Northeastern University
1995-1996
Research Assit.
Mechanical Eng. Dept. Northeastern University
1996-1997
Post-Doctoral
Mechanical Eng. Dept. Northeastern University
1997-1998
Yard. Doç. Dr.
Mühendislik Fakültesi Niğde Üniversitesi
1998-2001
Visiting Prof.
University of Central Florida, ABD
2000-2000
Doç. Dr.
Mühendislik Fakültesi Niğde Üniversitesi
2001-2007
Visiting Prof.
Royal Institute of Technology, Isvec
2004-2004
Prof. Dr.
Mühendislik Fakültesi Niğde Üniversitesi
2007 -2013
Prof. Dr.
Mühendislik Mimarlık Fak. Melikşah Universitesi
2013-
Associate
İdari Görevler ve Bilimsel Görevler
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıllar
Rektör
Melikşah Üniversitesi
2013-
Bölüm Başkanı
Makine Müh. Bölümü Niğde Üniversitesi
2005-2013
Yürütme Kurulu Üyesi
TUBİTAK Mühendislik Araştırma Gurubu
2007-2013
Proje Değerlendirme
Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi
2005-2013
Grubu Üyeliği
Yayın Bilgileri
ISI indeksine kayıtlı dergilerde yayınlanan
39
Diğer indekslere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayınlanan
İndekslere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında
7
53
yayınlanan
TOPLAM
99
YAYINLARINIZA ALDIĞINIZ TOPLAM ATIF SAYISI (Web of Science‘a göre- **Bildiriler
dahil) : 430, H-Index: 10
Bildiği Yabancı Diller
Ingilizce (KPDS 90)
Ödüller:
1. TUBİTAK Teşvik Ödülü, 2007.
2. TUBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü 2006.
3. ODTÜ Prof. Mustafa N. PARLAR Araştırma ve Eğitim Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü,
2003.
4. TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri
5. Niğde Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülleri
6. YÖK Bursu Yurtdışı Bursu, 1994.
Patentler
1. “Solid Oxide Fuel Cell with Multi-Membranes in a Single Cell” World Intellectual
Propoerty Organization, Patent Number. WO 2008/093260 A2, 1998.
2. “Basınçlı Hidrojen Oksijen Üreten PEM Elektrolizör” Turk Patent Enstititüsü,
Incelemede, Basvuru Tarihi, 16/06/2011, Kayıt Numarası, 2011/05925
2
Endüstriyel Danışmanlıklar:
CapeSim (Boston-MA, ABD) Malzeme Operasyonları Simulasyonu Konusunda 1997-1998
Vestel Savunma Sanayi A.Ş. Katı Oksit Yakıt Pilleri Konusunda 2005Firmanin Katı oksit yakıt pilleri konusunda yürütmüş ve yürütmekte olduğu tüm
projelerde danışman olarak yer alınmış, bu kapsamda firma Niğde Universitesine 1
milyon TL’nin üzerinde alt yapı yatırımı yapmıştır. Firma ile çalışılan katı oksit yakıt
pillerinde Pazar ürün aşamasına gelinmiştir.
Hidronerji Hidrojen Sistemleri Ltd. PEM Elektrolizörleri konusunda 2006Firma ile ortak 1007 projesi yürütülmüş, ayrıca halen firmanin yürütmekte olduğu
TEYDEP
projesinde
danışman
olarak
yer
alınmaktadır.
Firma
ile
üretilen
PEM
elektrolizörleri ürün aşamasına gelmiştir.
Danışmanlığını Yaptığı Tezler
Ersin Fener “Metal Matrisli Kompozit Malzemelerde Parçacık Yığılmasının Deneysel ve
teorik Analizi” Y.Lisans tezi, 2000.
Cemalettin Aygün “Metal Matrisli Kompozit Malzemlerde Parçaçık Dağılımına Etki Eden
Parameterlerin Deneysel ve Teorik Analizi” Y.Lisans Tezi, 2001.
Adem Çiçek“Yatay Eksenli Rüzgar Türbini İçin Kanat Tasarımı ve Üretimi” Y.Lisans tezi
2002.
Banu Hekimoğlu “Elektroliz Olayında Çift fazlı Akışın Deneysel Analizi” Y.Lisans Tezi, 2004
Nur Pehlivanoğlu “Elektroliz Olayında Çift fazlı Akışın Teorik İncelenmesi” Y. Lisans tezi,
2004.
Umut Altıner “Direk Metanol Yakıt Pilleri için İki Kutuplu Plaka Dizayn ve Imalatı ve Akış
Karakterizasyonu” Y. Lisans Tezi, 2006.
Burcu Kurtçephe “Direk Metanollu Yakıt Pillerinde Proses Parametrelerinin Performansa
Etkileri” Y.Lisans Tezi 2007.
Bora Timurkutluk “Mathematical modeling of planar Solid oxide fuel cells” Y. Lisans Tezi,
2009.
Selahattin Çelik “Doğrudan Metanollu Yakıt Pillerinde Kütle Dağılımının Teorik ve
Deneysel İncelenmesi”, Y. Lisans Tezi, 2010.
Ahmet Bakal “Katı Oksit Yakıt Pillerinde katot mikro yapısının perfromansa etkisi” Y.
Lisans Tezi 2011.
3
Halen Yürüttüğü Doktora Tez Danışmanlıkları:
Bora Timurkutluk, Ahmet Bakal, Omer Faruk Selamet, Selahattin Çelik
Halen Yürtümekte olduğu Yüksek Lisans Danışmanlıkları
Caner Acar, Omer Genç, Tugrul Ertuğrul, Canan Ceylan
Projelerde Yaptığı Görevler:
TÜBİTAK Projeleri
1. Yarı-katı
Metal
Eriyilerinin
Katılaşma
Karakteristilerinin
Teorik
İncelenmesi,
TÜBİTAK Projesi, MISAG-124, Proje Yürütücüsü, 1999-2001.
2. Hydrogen Production By Photvoltaic Powered Electrolysis, Uluslarası Proje
MISAG-NSF-4, Proje Yürütücüsü, 2002-2005.
3. Direk Metanol yakıt Pillerinin Deneysel ve Teorik İncelenmesi, 106M059 TUBITAK
Projesi Proje Yürütücüsü, 2006-2008.
4. Hastahaneler için Güneş Enerji Sistemi Kaynaklı PEM Yakıt Pilinden Elektrik,
Oksijen ve Hidrojen Üretim Tesisi Kurulması ve Yüksek Basınçlı Elektrolizör
Geliştirilmesi, 106G086, proje yürütücüsü, 20065. Experimental and Theoretical Study of Hydrogen Absorption in a Metal-Hydride
Reactor, TUBITAK, Türkiye-NSF, USA, MİSAG-NSF–13, Proje Danışmanı, 2004–
2008.
DPT Projeleri
1. Yarı-katı Metal Eriyilerinin Katılaşma Karakteristilerinin Deneysel İncelenmesi, DPT
Projesi, 99K-121930, Proje Yürütücüsü 2000-2003.
2. Metal-hidrid yataklarda ısı ve kütle transferinin deneysel ve teorik olarak
incelenmesi, DPT Projesi, 2002K120490, Yardımcı proje yürütücü, 2002-2005.
3. Niğde Üniversitesi Merkezi Laboratuar Kurulumu, DPT Projesi, 2010.
FP6 Projeleri
1. Hidrojen Teknolojileri ve ileri İmalat Yöntemleri Araştırma Merkezinin Araştırma
Kapasitesinin ve Standartlarının Yükseltilmesi, 105M095, Proje Yürütcüsü, 20052008.
2. Nanocomposite Multi-Functional Materials for Advanced Low Temperature Solid
4
Oxide Fuel Cell Technology and Manufacturing “ Partner, 2006-2009.
3. Enhancement of Research Capabilities on Multi-functional Nanoıcomposites for
Advanced
Fuel
Cell
Technology
through
EU-Turkish-China
Coopretation
(NANACOFC), Avrupa Birliği Projesi (FP6), Proje Yürütücüsü, 2007-2011.
Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:
Turkiye Makina Mühendisleri Odası (TMMOB) 1990American Society of Mechanical Engineers, 1996-
Diğer Etkinlikler
Editör Kurulu Üyesi:
International Journal of Hydrogen Energy 2010Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 1999 Hakemlik Yaptığı Dergiler:
1. International Journal of Hydrogen Energy
2. Journal of Power Sources
3. Ceramics Internationals
4. Journal of Alloys and Compunds
5. Journal of Applied Electrochemistry
6. Electrochemistry Communication
7. International Journal of Heat and Mass Transfer
8. International Journal of Energy Research
9. Isı Bilimleri Dergisi
10. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fak.Dergisi
11. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
12. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
5
ESERLER
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
1
Makale
Timurkutluk, Bora; Mat, M.D.” Effects of anode fabrication parameters on the
performance and redox behavior of solid oxide fuel cells” JOURNAL OF POWER
SOURCES Volume: 258 Pages: 108-116 Published: JUL 15 2014
2
Sanli, Ayse Elif; Aytac, Aylin; Mat, M.D.” Investigation of the electro-oxidation of
artificial Black Sea water by cyclic voltammetry on molybdenum (II)” INTERNATIONAL
JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY Volume: 39 Issue: 17 Pages: 92219229 Published: JUN 5 2014
3
Ertugrul, Tugrul Y.; Celik, Selahattin; Mat, M. D.” Effect of binder burnout on the
sealing performance of glass ceramics for solid oxide fuel cells” JOURNAL OF POWER
SOURCES Volume: 242 Pages: 775-783 Published: NOV 15 2013
4
Celik, Selahattin; Timurkutluk, Bora; Mat, M. D.” Measurement of the temperature
distribution in a large solid oxide fuel cell short stack” INTERNATIONAL JOURNAL OF
HYDROGEN ENERGY Volume: 38 Issue: 25 Pages: 10534-10541 Published: AUG 21
2013
5
Selamet, O. F.; Pasaogullari, U.; Spernjak, D.; Mat, M.D.” Two-phase flow in a proton
exchange membrane electrolyzer visualized in situ by simultaneous neutron radiography
and optical imaging” INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN
ENERGY Volume: 38 Issue: 14 Pages: 5823-5835 Published: MAY 10 2013
6
Selamet, Omer F.; Acar, M. Caner; Mat, M.D.” Effects of operating parameters on the
performance of a high-pressure proton exchange membrane electrolyzer”
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH Volume: 37 Issue: 5 Pages: 457467 Published: APR 2013
7
Sanli, Ayse Elif; Gunlu, Goksel; Aytac, Aylin;Mat, M.D.” Development of a power
management unit for small portable direct borohydride fuel cell-NiMH battery hybrid
system” INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN
ENERGY Volume: 37 Issue: 24 Pages: 19103-19110 Published: DEC 2012
8
: Timurkutluk, Bora; Timurkutluk, Cigdem; Mat, M.D.; et al.” Development of highperformance anode supported solid oxide fuel cell” INTERNATIONAL JOURNAL OF
ENERGY RESEARCH Volume: 36 Issue: 15 Special Issue: SI Pages: 13831387 Published: DEC 2012
9
Timurkutluk, Bora; Celik, Selahattin; Timurkutluk, Cigdem; Mat, M.D.” Novel
electrolytes for solid oxide fuel cells with improved mechanical properties”
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN
ENERGY Volume: 37 Issue: 18 Pages: 13499-13509 Published: SEP 2012
10
11
Timurkutluk, Bora; Celik, Selahattin; Timurkutluk, Cigdem, Mat, MD.” Novel structured
electrolytes for solid oxide fuel cells” JOURNAL OF POWER
SOURCES Volume: 213 Pages: 47-54 Published: SEP 1 2012
Timurkutluk, B., Timurkutluk, Ç., Mat, M.D. “Novel structured gadolinium doped ceria
based electrolytes for intermediate temperature solid oxide fuel cells” Journal of Power
6
Sources, V.196, pp. 9361-9364, 2011
12
Timurkutluk, B., Timurkutluk, Ç., Mat, M.D., “Anode-supported solid oxide fuel cells
with ion conductor infiltration” International Journal of Energy Sources, V35, pp. 10481055, 2011.
13
Selamet, O.F., Becerikli F., Mat, M.D.,” Development and testing of a highly efficient
proton exchange membrane (PEM) electrolyzer stack”, International Journal of Hydrogen
Energy, V36, pp.11480-11487, 2011
14
Çelik, S., Mat, MD, “Measurement and estimation of species distribution in a direct
methanol fuel cell”, International Journal of Hydrogen Energy, V35, pp.2151-2159,
2010.
15
Aldas K., Pehlivanoglu, N., Mat, MD,” Numerical and experimental investigation of twophase flow in an electrochemical cell” International Journal of Hydrogen Energy, Volume
33, Issue 14, July 2008, Pages 3668-3675.
Mat, MD., Xiangrong L., Zhigang Z. and Zhu B. Development of cathodes for methanol
16
and ethanol fuelled low temperature (300–600 °C) solid oxide fuel cells Int. J. Hydrogen
Energy,32, 2007, pp.796-801
Zhu, B., Mat, M.D., “Studies on Dual Phase Ceria-based Composites in
17
Electrochemistry” International Journal of Electrochemical Science, V1, pp. 383-402,
2006.
Mat, M.D. and Aldas, K.,” Experimental and Numerical Investigation of Effect of Particle
18
Size on Particle Distribution in Particulate Metal Matrix Composites” Applied mathematics
and Computations, Basımda, Vol.177, pp.300-307, 2006.
Mat, M.D. and Aldas, K., ” Application of a Two Phase Flow Model for Natural Convection
19
in an Electrochemical Cell” International Journal of Hydrogen Energy,Vol. 30, pp. 411420, 2005.
Aldas, K and Mat, M.D. “Experimental and Theoretical Analysis of Particle Distribution
20
in Particulate Metal Matrix Composites, Journal of Materials Processing Technology Vol,
160, pp.289-295, 2005.
Demircan, A., Demiralp, M., Kaplan, Y., Mat, M.D., and Veziroglu, T.N., “Experimental
21. and theoretical analysis of hydrogen absorption in LaNi5–H2 reactors” International
Journal of Hydrogen Energy, Vol., 30, pp. 1437-1446, 2005.
Mat, M.D., Aldas, K., and Ilegbusi, O.J., “A two-phase flow model for hydrogen
22.
evolution in an electrochemical cell”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 29,
pp. 1015-1023, 2004.
Mat, M.D., and Ilegbusi, O.J., “Application of a hybrid model of mushy zone to
23.
macrosegregation in alloy solidification”, International Journal of Heat and Mass
Transfer, vol. 45, pp. 279-289, 2002.
Aldas, K., Mat, M.D. and Kaplan, Y., “A three-dimensional mathematical model for
24.
absorption in a metal hydride bed”, Int. J. Hydrogen Energy, Vol.27, pp.1049-1056,
2002.
Mat, M.D. and Kaplan, Y., and Aldas, K., “Investigation of three-dimensional heat and
25.
mass transfer in a metal hydride reactor” Int. J. Energy Research, Vol. 26, pp. 973-986,
2002.
Mat, M.D. and Kaplan, Y., “Numerical study of Hydrogen Absorption in a Lm-Ni5 Hydride
26.
Reactor” International Journal of Hydrogen Energy, vol. 26, pp. 957-963, 2001.
Mat, M.D., and Ilegbusi, O.J., “Prediction of Macrosegregation in Binary Alloy
27.
Solidification Using a Non-Newtonian Mushy Model”, Journal of Materials Processing and
Manufacturing Sciences, 8, 218-231, 2000.
Ilegbusi, O.J., and Mat, M.D., “A review of the modeling of multi-phase phenomena in
28.
materials processing - I. Solid-liquid systems” Journal of Materials Processing and
Manufacturing Sciences, 8, 188-217, 2000.
29.
Ilegbusi,O.J., and Mat, M.D. “Comparison of predictions and measurements of kinematic
7
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
mixing of two fluids in a 2D enclosure”, Applied Mathematical Modeling, Vol.24, pp.199213, 2000.
Ilegbusi, O.J., Yang, J.J., Mat, M.D., Lewis,D., and Oran, E.S., “A mesoscopic scale
analysis of the reaction-bonded SiC process”, Composites part A, V.30, pp.339-348,
1999.
Ilegbusi, O.J., Quach, K.A. and Mat, M.D., “Fractionation and mold filling of semisolid
slurries –I: Isothermal condition”, Journal of Materials Engineering and Performance,
V.8, pp.31-34, 1999.
Ilegbusi O.J. and Mat, M.D., “Modeling flowability of Mushy zone with a hybrid model
utilizing coherency solid fraction”, Materials Science & Engineering A:, V.A247, p. 135141, 1998.
Ilegbusi O.J. and Mat, M.D., “Experimental study of buoyancy induced mixing of two
fluids in a 2-D enclosure”, Physics of Fluids, V.10, p. 859-868, 1998.
Ilegbusi O.J, and Mat, M.D., “A two-fluid model of mixing in a 2-D enclosure”, J. Heat
Transfer, V.120, p.115-126, 1998.
Ilegbusi O.J and Mat, M.D., “An internal-variable constitutive model for semi-solid
slurries at high solid fractions”, J. Mater. Eng.&Performance, V.7, p.199-204, 1998.
Ilegbusi O.J. and Mat, M.D., “A hybrid model of the mushy region in phase-change
problems”, J. mater. Proc.&Manufacturing, V.5, p.209-223, 1997.
Mat, M.D, and Ilegbusi O.J., “Kinematic mixing of two fluids with valve perturbation”, J.
Multiphase Flow, v.23, p.1043-1062, 1997.
Ilegbusi O.J, Mat, M.D., and Andrews M., “Effect of Atwood number on the kinematic
mixing of two fluids”, J. Mater. Proc.&Manufacturing Science, Vol. 4, pp 323-337, 1996.
Ilegbusi O.J, Mat, M.D., and Andrews M., “The deformation and kinematic mixing of a
collapsing interface”, Appl. Math. Modelling, Vol. 21, pp66-76, 1997.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings)
Basılan Bildiriler:
1. Timurkutluk, C., Timurkutluk, B., Mat, M.D., Kaplan, Y., Ibrahimoğlu, B., Pamuk I.,
The Effects of Anode Microstructure on the Performance of Anode Supported Solid
Oxide Fuel Cell, International Conference on Clean Energy (ICCI-2010), 15-17
September 2010, Gazimagusa – N. Cyprus.
2. Selamet O.F., Becerikli, F., Mat, M.D., Kaplan, Y., “Effects of Operating Parameters
on the Performance of a High Pressure PEM (Proton Exchange Membrane)
Electrolyzer” International Conference on Clean Energy (ICCI-2010), 15-17
September 2010, Gazimagusa – N. Cyprus.
3. B. Ibrahimoglu, M.D. Mat, Y. Kaplan, “High Performance Anode Supported Solid
Oxide Fuel Cells by Ion Conductor Phase Impregnation”, The 17th International
Conference on Ternary and Multinary Compounds, ICTMC-17, September 28-30 2010,
Baku, Azerbaijan.
4. B. Ibrahimoglu, M.D. Mat, Y. Kaplan, “Effects of Cathode Microstructure on The
Performance of Electrolyte Supported Solid Oxide Fuel Cells”, The 17th International
Conference on Ternary and Multinary Compounds, ICTMC-17, September 28-30 2010,
Baku, Azerbaijan.
5. Selamet O.F., Becerikli, F., Acar, M.C., Mat, M.D., Kaplan, Y., “Development of a
High Pressure Proton Exchange Membrane (PEM) Electrolyzer”, 2nd International
Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources, Ankara, Turkey, 2010.
6. Bakal, A., Timurkutluk, C., Mat, M.D., Kaplan, Y., “Effects Of Cathode Microstructure
on The Performance of Electrolyte Supported Solid Oxide Fuel Cells” 2nd International
Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources, Ankara, Turkey, 2010.
7. Timurkutluk, C., Timurkutluk, B., Mat, M.D., Kaplan, Y., Development of a High
Performance Anode Supported Solid Oxide Fuel Cell, 2nd International Conference on
Nuclear & Renewable Energy Resources, Ankara, Turkey, 2010.
8
8. Timurkutluk, C., Timurkutluk, B., Mat, M.D., Kaplan, Y., Effect of Processing
Parameters on the Performance of an Nano-ion Conductor Infiltrated Solid Oxide Fuel
Cells, ASME 2010 8th International Fuel Cell Science, Engineering & Technology
Conference, Brooklyn, New York, USA, 2010.
9. Selamet O.F., Becerikli, F., Mat, M.D., Kaplan, Y., “Development andTesting of a
Highly Efficient Proton Exchange Membrane (PEM) Electrolyzes Stack” International
Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2010) With Emphasis on Storage and
Safety, 16-18 June, Istanbul TURKEY
10. Timurkutluk C., Timurkutluk, B., Mat, M.D., Kaplan, Y., İbrahimoğlu, B., Pamuk, İ.,
Effect of Nano Ion Conductor Infiltration on the Performance of Anode Supported
Solid Oxide Fuel Cells, 11th International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells
(SOFC-XI), Vienna, Austria, 2009.
11. Timurkutluk C., Timurkutluk, B., Mat, M.D., Kaplan, Y., Anode supported solid oxide
fuel cells with nano-ion conductor infiltration, 6th China International Conference on
High-Performance Ceramics (CICC-6), Harbin, China, 2009.
12. Mat, M.D., Timurkutluk, B., Kaplan, Y., “Effects of Operation Parameters on
Temperature gradient in a SOFC Cell”, Hyforum-2008, Changsha-China, 2008.
13. Mat, M.D., Timurkutluk, B., Kaplan, Y., “Measurement and Prediction of Temperature
Distribution in an Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell” ASME 6th Annual
Fuel Cell Science, Engineering and Technology, Denver, USA, 2008.
14. Timurkutluk, B., Mat, MD., Kaplan, Y., “Investigation of heat and mass transfer in
intermediate temperature solid oxide fuel cell”, 2nd International Hydrogen Energy
Congress, Istanbul, Turkey, 2007.
15. Kaplan, Y., Mat, M.D., Veziroglu, T.N, Timurkutluk, B., “Experimental and Theoretical
Study of Metal-Hydride Reactors”, ASME 2nd Energy Nanotechnology International
Conference, California, USA, 2007.
16. Timurkutluk, B., Mat, M.D., Kaplan, Y., “Heat and Mass Transfer Analysis in
Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells (IT-SOFC)”, ICENES 2007, 13th
International Conference on Emerging Nuclear Energy Systems, İstanbul, Turkey,
2007.
17. S. Çelik, M.D. Mat, Y. Kaplan “Experimental Investigation Two Phase Flow in Direct
Methanol Fuel Cells” 2nd ınternatıonal hydrogen energy congress and exhıbıtıon, 1315 July 2007, Istanbul-Turkey
18. Y. Kaplan, M.D. Mat. T. N. Veziroglu, “Experimental and theoretical study of a metal
hydride beds” 8th Annual SMALL FUEL CELLS(sm), L'Enfant Plaza Hotel Washington,
DC USA, April 2-4, 2006.
19. M.D. Mat, Y. Kaplan, T. N. Veziroglu, “Numerical and experimental investigation of
gas evolution and two-phase flow in an electrochemical cell” 8th Annual SMALL FUEL
CELLS(sm), L'Enfant Plaza Hotel Washington, DC USA, April 2–4, 2006.
20. M.D. Mat, Y. Kaplan, B. Ibrahimoglu, T. N. Veziroglu, R. Alibeyli, S. Guliyev
“Experimental and Theoretical Analysis of Two-Dimensional Heat and Mass Transfer
During Absorption and Desorption in a Metal-Hydrogen Reactor”, Hydrogen
Technologies For Energy Production, President Hotel, Moscow, Russia, 6-10 February
2006.
21. M.D. Mat, Y. Kaplan, B. Ibrahimoglu, T. N. Veziroglu, R. Alibeyli “Theoretical and
Experimental Study of Two Phase Flow in Water Electrolysis”, Hydrogen Technologies
For Energy Production, President Hotel, Moscow, Russia, 6-10 February 2006.
22. Y. Kaplan, M.D. Mat, B. Ibrahimoglu, T. N. Veziroglu, “Experimental and Theoretical
Analysis of Hydrogen Absorption in Metal-Hydrogen Reactors” 8th Baku International
Congress "Energy, Ecology, Economy", 1-3 JUNE 2005 BAKU, AZERBAIJAN REPUBLIC.
23. Y. Kaplan, M.D. Mat, B. Ibrahimoglu, T. N. “Application of a Two Phase Model for
Electrochemical Systems” 8th Baku International Congress "Energy, Ecology,
Economy", 1-3 JUNE 2005 BAKU, AZERBAIJAN REPUBLIC.
24. Mat, M.D., Aldas, K., Pehlivanoglu, N., İbrahimoglu, B., and Veziroglu, T.N, “A two –
phase flow for natural convection in an electrochemical cell”, Proceeding International
Hydrogen Energy Congress and Exhibition IHEC 2005 Istanbul, 13-15 July 2005.
9
25. Mat, M.D., Aldas, K., Pehlivanoglu,N., Kaplan, Y., Hekimoglu, B.,”A Two-phase flow
model for natural convection in electrochemical systems”, Proceeding of the First
Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, 14-16 July 2004,
Nevşehir
26. Y. Kaplan, M.D. Mat, T.N, Veziroglu “Numerical Investigation of Hydrogen Absorption
in a Metal Hydride Reactor” Proceedings of the First International Exergy, Energy and
Environment Symposium13-17 July 2003, Izmir, Turkey.
27. Mat, M.D., Kaplan, Y., and Kakac, S., “Numerical Analysis of Turbulent Unsteady
Forced Convection in Circular Ducts“Transient Convective Heat and Mass Transfer in
Single and Two-Phase Flows, Cesme, İzmir, 2003.
28. Mat, M.D., Kaplan, Y., Veziroglu, T.N., “Numerical Simulation of Hydrogen Evolution
With a Two-Phase Flow Model” First International Symposium on Process
Intensification Miniaturization in Biological, Chemical Environmental and Energy
Conversion Teknologies, 18-21 August 2003, University of Newcastle, UK.
29. Mat, M.D., Kaplan Y., Veziroglu, T.N., “Modeling of three dimensional heat and mass
transfer in a metal hydride reactor”, Workshop on New Trends and Breakthroughs in
Hydrogen Energy, Istanbul, Turkey, pp.123-136, 2001.
30. Mat, M.D., and Ilegbusi, O.J., “Prediction of phase segregation during mold filling of
semi-solid slurries”, Proceedings of the Science, Automation and Control of Material
Processes Involving Coupled Transport and Rheology Changes, Nashville, USA, pp.
79-88, 1999.
31. Mat, M.D., Kaplan, Y., Ilegbusi, O.J., “Application of a bubble induced turbulence
model to subcooled boiling in a vertical pipe”, Proceedings of the Science, Automation
and Control of Material Processes Involving Coupled Transport and Rheology
Changes, Nashville, USA, pp. 49-56, 1999.
32. Altınışık, K., Mat, M.D., Kaplan, Y., Karakoç, F., “An improved correlation for heat
transfer coefficient of two-phase flow in a vertical tube”, Second Trabzon
Internatioanl Energy and Environment Symposium, 1998.
33. Ilegbusi, O.J. and Mat, M.D., “Development of a constitutive model for semi-solid
metal alloy slurries at high solid fractions”, Proceedings of the American Society for
Composites, Twelfth Technical Conference, Dearborn, Michigan, USA, 1997, pp. 10531062.
34. Mat, M.D., and Ilegbusi, O.J. “Mixing of two fluids in a vertical enclosure with
opposed buoyancy forces” Proceedings of International Symposium on Advances in
Computational Heat Transfer, Izmir, Turkey, 1997.
35. Ilegbusi, O.J. and Mat, M.D., “A non-Boussinesq model of mixing in a 2-D closed
cavity”, Procedings of the ASME Heat transfer Division, HTD-Vol. 333, pp. 231-246.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
1. Demiralp, M., Mat, M.D., and Kaplan Y., Veziroglu, T.N. " Proses Parametrelerinin
Hidrit Oluşumu Üzerindeki Etkisinin Deneysel Ve Teorik Olarak Incelenmesi", Niğde
Ünv. Müh-Mim. Fak. Dergisi, 2007.
2. Bilgili, M., Mat, MD., Ataer, Ö., "Numerical Analysis of Hydrogen Absorption in A
Porous Metal Bed", Journal of Thermal Science and Technology, V.23, No.1, 2003, pp
24-31.
3. Mat, M.D. , Kaplan, Y., and Aldas, K. “Numerical Investigation of Subcooled Boiling in
a Vertical Pipe Using a Bubble-Induced Turbulence Model” TUBITAK, Turkish Journal
of Engineering and Environmental Sciences, Vol. 26, pp. 275-284, 2002.
4. Aldas, K., Mat, M.D. “Metal-Hydrid Yataklarda Hidrojen Depolamasının Sayısal
Analizi”, Vol. 26, pp.201-207, 2002.
5. Mat, M.D., Aydemir, G., ve Kaplan, Y.”Yapısal değişken modelinin alaşımların
katılaşmasına uygulanması” TUBITAK, Turkish Journal of Engineering and
Environmental Sciences, Vol. 25, pp. 179-189, 2001.
10
6. Mat, M.D., Altınışık, K., Kaplan, Y. And Karakoç, Y., “Mathematical Modeling of
fractionation during the mold filling of semi-solid metal slurries” TUBITAK, Turkish
Journal of Engineering and Environmental Sciences, Vol.23, pp.381-388, 1999.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:
1. Timurkutluk, B., Timurkutluk, Ç., Mat, M.D., Kaplan, Y., Pamuk, I., Ibrahimoğlu,
B., Anot Yapısının Anot Destekli Orta Sıcaklık Katı Oksit Yakıt Pili Performansına
Olan Etkisi, IV. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi ve Sergisi, Kocaeli, Türkiye,
2009.
2. Timurkutluk, Ç., Timurkutluk, B., Mat, M.D., Kaplan, Y., Pamuk, I., Ibrahimoğlu,
B., Nano İyonik İletken İnfiltre Edilmiş Anot Destekli Katı Oksit Yakıt Pili, IV.
Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi ve Sergisi, Kocaeli, Türkiye, 2009.
3. Selamet, Ö.F., Mat, M.D., Kaplan, Y., “Çalışma parametrelerinin PEM elektrolizör
performansına etkileri”, IV. Uluslar arası hidrojen enerjisi kongresi ve sergisi,
Kocaeli 15-16 Ekim 2009.
4. Timurkutluk, B., Timurkutluk Ç., Bakal, A., Aydın F., Mat, M.D., Kaplan, Y., “Orta
Sıcaklık Katı Oksit Yakıt Pili İçerisindeki Sıcaklık Dağılımına Etki Eden Çalışma
Parametrelerinin İncelenmesi”, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Sivas,
Türkiye, 2009.
5. Timurkutluk, B., Altıner, U., Ersönmez, B., Mat, M.D., Kaplan, Y., Doğrudan
Metanol Yakıt Pili(DMYP) Performansının Deneysel İncelenmesi, Ulusal Hidrojen
Kongresi (UHK), İstanbul, Türkiye, 2006.
6. Timurkutluk, B., Mat, M.D., Kaplan, Y., Katı Oksit Yakıt Pillerinde Kullanılan
İnterkonnektör Malzemelerinin Araştırılması, Ulusal Hidrojen Kongresi (UHK),
İstanbul, Türkiye, 2006.
7. BİLGİLİ, M., MAT, M.D., ATAER, Ö.E., “Analysis of Hydrogen Absorbtion in a
Porous P/M Metal Bed”, The First Cappadocia International Mechanical Engineering
Symposium”, 14-16 July 2004, Nevşehir 140-145.
8. Mat, M.D., Kaplan, Y., Veziroglu, T.N., “Application of A Two-Phase Mathematical
Model For Hydrogen Evolution In An
Electrochemical Cell” I. Ege Enerji
Sempozyumu Ve Sergisi Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Denizli,
Mayıs 2003.
9. Kaplan, Y., Mat, M.D., Veziroglu, T.N., “Metal-Hidrid Yataklarda Hidrojen
Depolanmasının Nümerik Analizi” I. Ege Enerji Sempozyumu Ve Sergisi Pamukkale
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Denizli, Mayıs 2003.
10. Kaplan, Y., Mat, M.D., Veziroglu, T.N., “Metal-Hidrid Yataklarda Isı Ve Kütle
Transferinin Nümerik Olarak İncelenmesi” Proceedings of the Fourth GAP
Engineering Congress, Şanlıurfa, 06-08 June 2002.
11. Kaplan, Y., Mat, M.D., ‘‘Proses parametrelerinin Hidrit Oluşumu Uzerindeki
Etkisi’’, ULIBTK’01, 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, pp. 351-356,
Konya,5-7 Eylül 2001.
12. Kaplan, Y., Mat, M.D., ‘‘Proses parametrelerinin Hidrit Oluşumu Uzerindeki
Etkisi’’, ULIBTK’01, 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, pp. 351-356,
Konya,5-7 Eylül 2001.
13. Mat, M.D., Kaplan, Y ‘‘A Non-Newtonian Mathematical Model for Mush Zone in
Alloy Solidification’’, ULIBTK’01, 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, pp. 344350, Konya,5-7 Eylül 2001.
14. Kaplan, Y., Mat, M.D., ‘Metal Hidrit Yataklarda Isı ve Kütle Transferinin Nümerik
Olarak Incelenmesi’’, YEKS’01, 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, pp. 281286, Kayseri,12-13 Ekim 2001.
15. Mat, M.D., Altınışık, K., and Aldaş, K., “Prediction of void distribution in subcooled
boiling of water in a vertical tube”, ULIBTK’99, Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi
Bildiri Kitabı,5-11, Sakarya, 1999.
11
16. Mat, M.D ve Kaplan, Y. “Silikon Karpit (SiC) Kompozit Malzemelerinin
Oluşumunun Simülasyonu” ULIBTK’99, Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri
Kitabı,6-19-624, Sakarya,1999.
17. Mat, M.D ve Kaplan, Y. “Alaşımların katılaşması için yeni bir model” ULIBTK’99,
Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı,637-642, Sakarya, 1999.
18. Mat, M.D. “Hidrojen Depolama Teknolojileri” 1. Ulusal Hidrojen Enerji konferansı,
Ankara, 2002.
Diğer Yayınlar:
1. Mat, M.D. “Yarı-Katı Malzemelerin Karakteristiklerinin İncelenmesi” TÜBİTAK Proje
Raporu, 2001.
2. Mat, M.D. “Yarı-katı Metal Eriyilerinin Katılaşma Karakteristilerinin Deneysel
İncelenmesi” DPT Projes Raporu, 2003.
3. Mat, M.D. “Hydrogen Production By Photvoltaic Powered Electrolysis” MISAG-NSF-4
Proje Raporu, 2005.
4. Mat, M.D. “Metal-hidrid yataklarda ısı ve kütle transferinin deneysel ve teorik olarak
incelenmesi” DPT Proje Raporu, 2005.
5. Mat, M.D. “Direk Metanol yakıt Pillerinin Deneysel ve Teorik İncelenmesi” TUBITAK
Proje Raporu, 2008.
6. Mat, M.D. “Hidrojen Teknolojileri ve ileri İmalat Yöntemleri Araştırma Merkezinin
Araştırma Kapasitesinin ve Standartlarının Yükseltilmesi” TUBİTAK Proje Raporu,2008.
7. Mat, M.D. “Nanocomposite Multi-Functional Materials for Advanced Low Temperature
Solid Oxide Fuel Cell Technology and Manufacturing” FP6 Proje Raporu, 2009.
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
202 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content