close

Enter

Log in using OpenID

28885

embedDownload
T.C. ADANA 1. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2010/6 İFLAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
SATIŞA KONU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:
Adana İli, Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi 9359 Ada 21 parsel 75.232 m2 mesahalı ve 816 Ada 101 parsel 1255 m2 mesahalı Adana, Yüreğir İlçesi, Hasan Şaş
caddesi N: 184 adresinde iştigalde bulunan fabrika ve müştemilatına ait taşınmazdır.
SATIŞA KONU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE PARASAL DEĞERİ:
Satışa konu taşınmaz Adana ili, Yüreğir ilçesi, Seyhan Mahallesi 9359 Ada 21 parsel 75232 m2 mesahalı keza 816 Ada 101 parsel 1255 m2 mesahalı olup her
iki parsel kadastro olarak ayrı ayrı parsel olmasına rağmen halihazırda zemindeki parseller üzerine ayrım gözetmeksizin inşa edilmiş yapıları mevcut olan ve
bu mevcut durumu ile tek parsel olarak kullanıldığı keza bilirkişiler tarafından sunulan raporda parsellerin birlikte satılmasının uygun olacağı görüş ve kanaati
belirtilmiş Fabrika binaları, arsa, elektrik tesisatı, makine ve araçlardan oluşmaktadır. Satışa konu taşınmaz Belediye hudutları içerisinde yer almakta ve
Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. 9359 Ada 21 parsel Karataş yoluna tam cepheli durumda ve ulaşımı kolay tüm etrafı yapılaşmış meskun
alan içerisinde, 816 Ada 101 parsel 21 parsel sayılı taşınmazın Kuzey-Batı bitişik parseli durumundadır. Zemin üzerinde Paksoy fabrikasına ait tesisler
bulunmakta bu tesis binalarının birbirlerine tecavüzlü olduğu harita mühendisi tarafından belirlenmiştir. Adana İli, Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi 9359 Ada 21
parselin yüz ölçümü 75.232 m2 olup mahalli alım satım rayiçleri ve m2 birim fiyatı 300.00 TL olup buna göre 75.232. m2 x 300.00 TL= 22.569.600,00 TL arsa
değeridir. Adana İli, Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi 816 Ada 101 parselin yüzölçümü 1.255. m2 olup mahalli alım satım rayiçleri m2 birim fiyatı 150.00 TL olup
buna göre 1.255.m2x150.00 TL= 188.250,00 TL arsa değeridir bu cihetle iki ayrı parsellerin zemin arsa değeri toplamı 22.757.850,00 TL'dir.
İKİ PARSEL ÜZERİNDE İNŞAA EDİLMİŞ YAPILAR, YAPILARIN KULLANIM ALANLARI,
YAPI CİNSLERİ, ÖZELLİKLERİ VE PARASAL DEĞERLERİ;
1-) GİRİŞ KONTROL VE BEKÇİ BİNASI; Tek katlı yığma taş duvarlı inşa edilmiş, içi dışı sıvalı, zeminde 160 m2 oturum alanlıdır. Yapı 1-B sınıf özelliklerinde
olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 20.000,00 TL'dir. 2) OTOPARK YAPILARI: Tesis girişinde ve idare binası
batı tarafından iki yerde olup zemini beton, üzeri çelik konstrüksiyon, alüminyum trapez sac örtülü olup toplam 1.160 m2 alanlıdır. Yapı 1-A sınıf özelliklerinde
olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 60.000,00 TL'dir. 3-)KANTAR BİNASI; Tek katlı betonarme karkas
tarzında inşa edilmiş, içi dışı sıvalı, içi plastik badana dışı akrilik boyalı, zeminde 28 m2 oturum alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile
mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 4.000,00 TL'dir. 4-)İDARE BİNALARI; Tesis girişinde orta kısımda bulunan Genel Müdürlük Binası,
iki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş, içi dışı sıvalı, toplam 540 m2 alanlıdır. Yapıda zeminler yerine göre; mermer, halı, laminat, seramik ve
karomozaik kaplama, duvarlar yağlıboya, asma tavanlı, üzeri çelik çatılıdır. Yapı 3-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma
payı tenzili yapıldığında değeri 190.000,00 TL'dir. Tesisin giriş kısmında kuzey tarafta bulunan idari bina iki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş, içi dışı
sıvalı, toplam 400 m2 alanlıdır. Yapı 3-A sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 110.000,00
TL'dir. 5-) MUHASEBE BİNASI; Tesis girişinde kuzey sınırda otopark batısında bulunan Muhasebe Binası, üç katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş, içi dışı
sıvalı, toplam 900 m2 alanlıdır. Yapıda zeminler yerine göre; PVC, dökme mozaik kaplama, duvarlar yağlıboya, 3-A sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile
mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 220.000,00 TL'dir. 6-) EBİM İDARE BİNASI; İki katlı yığma taş duvarlı, ara döşemesi betonarme
tabla, içi dışı sıvalı, toplam 580 m2 alanlıdır. Yapıda zeminler yerine göre; mermer, halı, seramik ve karomozaik kaplama, duvarlar yağlıboya, alüminyum
camekanlıdır. Yapı 3-A sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranama payı tenzili yapıldığında değeri 120.000,00 TL'dir.
7-)PAZARLAMA VE MAMUL AMBAR BİNALARI; Pazarlama bürosu olarak da kullanılan doğu tarafı iki katlı yığma taş duvarlı, ara döşeme betonarmedir. Üzeri
ahşap çatılı çinko örtülüdür. Zemin kat zeminleri seramik kaplama, üst kat zeminleri halı kaplamadır. Pencereler plastik doğrama, merdiven demir profildir.
Mamul ambar olarak kullanılan batı tarafı tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri ahşap çatılı, çinko örtülü, zemin betondur. Yapılar toplam 672 m2 alanlıdır. Yapı 2-B
sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 140.000,00 TL'dir. 8-) AMBAR BİNALARI; Tek katlı
yığma taş duvarlı üzeri ahşap çatılı çinko örtülüdür. Yapı 17 bölüm olup zemini betondur. Toplam 2.040 m2 alanlı olup yapısı 2-B sınıf özelliklerinde olup
halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 180.000,00 TL'dir. 9-)YEMEKHANE VE AMBAR BİNALARI; İki katlı
betonarme karkas tarzında inşa edilmiş, içi dışı sıvalı, asma tavanlı olup toplam 1.426 m2 alanlıdır. Yapı 3-A sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli
rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 330.000,00 TL'dir. 10-) DEPO BİNALARI; Yapı tek katlı yığma taş duvarlı üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.
Yapı zemini beton 668 m2 alanlıdır. Depo yapısı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri
60.000,00 TL'dir. 11-) SIVI DOLUM TESİSİ BİNASI; Tek katlı üzeri çelik, çatısı çinko örtülüdür. Yapı 250 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır
durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 30.000,00 TL'dir. 12-) SIVI YAĞ DOLUM VE SOĞUK HAVA BİNALARI; İki katlı yığma
taş duvarlı üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Ara döşeme betondur. Toplam 4.000 m2 alanlı depo yapısı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli
rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 700.000,00 TL'dir. 13-)SIVI YAĞ AMBAR BİNALARI; İki katlı yığma taş duvarlı üzeri çelik çatılı çinko
örtülüdür. Yapı toplam 1.036 m2 alanlı depo yapısı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranama payı tenzili yapıldığında
değeri 240.000,00 TL'dir. 14-) SOYA KIRMA SUNDURMASI; Tek katlı betonarme kolonlu, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. 220 m2 alanlı depo yapısı 2-B sınıf
özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 25.000,00 TL'dir. 15-) ELEKTRİK ATÖLYE BİNALARI; Tek
katlı yığma taş duvarlı üzeri çelik ahşap çatılı çinko örtülüdür. Yapı kısmen asma katlı olup toplam 240 m2 alanlıdır. Yapı 2-B özelliklerinde olup halihazır durumu
ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 30.000,00 TL'dir. 16-) ÇİĞİT SİLOSU; Yapı 30 m. yükseklikte çelik konstrüksiyon etrafı ve üzeri
çinko örtülüdür. Yapı zemini beton olup bakımsız durumdadır. Yapı zeminde 3.645 m2 alanlıdır. Yapının doğu bitişiğinde sundurma çelik konstrüksiyon, galvaniz
trapez sac örtülü zemini beton olup 532 m2 alanlıdır. Yapıların halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında toplam değeri
500.000,00 TL'dir. 17-) OTO TAMİR ATÖLYESİ; Tek katlı betonarme kolon kirişli, üzeri çelik çatılı çinko örtülü, zemini betondur. Yapı 76 m2 alanlı olup 2-B sınıf
özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzil yapıldığında değeri 12.000,00 TL'dir. 18-) YAĞ ERİTME İSTASYONU; Tek katlı
betonarme kolon kirişli, üzeri çelik çatılı çinko örtülü, zemin betondur. Yapı 2.200 m2 alanlı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre
yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 200.000,00 TL'dir.. 19-) YENİ ATÖLYE; İki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür.
Yapının içi dışı sıvalı zemini beton olup 850 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili
yapıldığında değeri 140.000,00 TL'dir. 20-) PAKLAR DAİRESİ; Tek katlı betonarme kolon kirişli, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton
olup 900 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 140.000,00 TL'dir.
21-) OKSİJEN DOLUM VE ELEKTROLİZÖR BİNALARI; Tek katlı betonarme kolon kirişli, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemin beton olup
316 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 40.000,00 TL'dir.
22-) VİNTERİZE DAİRESİ BİNASI; İki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş, içi dışı sıvalı, zemini karomozaik kaplama, 194 m2 alanlıdır. Yapı 3-A sınıf
özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 60.000,00 TL'dir. 23-) MAMUL AMBAR SUNDURMASI;
Tek katlı üzeri çelik çatılı galvaniz trapez sac örtülüdür. Yapı zemini beton olup 2.400 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli
rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 200.000,00 TL'dir. 24-) MAMUL AMBAR BİNASI; İki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş, içi dışı
sıvalı, zemini beton olup 130 m2 alanlıdır. Yapı 3-A sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri
40.000,00 TL'dir. 25-) MARGARİN ÜNİTESİ BİNALARI; İki katlı betonarme karkas tarzında inşa edişmiş, içi dışı sıvalı zemini beton olup Soğuk Hava depoları
zemini mozaik ve duvarları yalıtımlıdır. Toplam 1.000 m2 alanlıdır. Margarin kısmı zemin ve duvarları seramik kaplamadır. Yapı toplam 5.000 m2 alanlıdır. Bitişiğinde
1.000 m2 müştemilat yapısı mevcuttur. Yapı 3-A sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri
1.050.000,00 TL'dir. 26-) SUNDURMA; Tek katlı betonarme kolon kirişli, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 250 m2 alanlıdır.
Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 25.000,00 TL'dir. 27-) TEKNİK MÜDÜRLÜK
VE LABORATUAR BİNASI; Üç katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş içi dışı sıvalı, zeminleri marley kaplama olup 1.300 m2 alanlıdır. Yapı 3-A sınıf
özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 340.000,00 TL'dir. 28-) DEODORİZE RAFİNE VE
HİDROJENASYON BİNALARI; Üç katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş, içi dışı sıvalı, zemini seramik ve mozaik kaplama olup 2.000 m2 alanlıdır. Yapı
3-A sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 400.000,00 TL'dir. 29-) SABUNHANE SUNDURMASI; Tek katlı betonarme kolon kirişli, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 300 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup
halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranama payı tenzili yapıldığında değeri 30.000.00 TL'dir. 30-) SABUNHANE DAİRE BİNALARI; Üç katlı betonarme
karkas tarzında inşa edilmiş içi dışı sıvalı, zemin mozaik kaplama, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapı 2.800 m2 alanlıdır. Yapı 3-B sınıf özelliklerinde olup
halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma tenzili yapıldığında değeri 500.000,00 TL'dir. 31-) DORA DEPOSU SUNDURMASI; Tek katlı betonarme kolon
kirişli, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 210 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli
rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 20.000,00 TL'dir. 32-) TRAFO VE SU KULESİ BİNALARI; Tek katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş
içi dışı sıvalı, zemini beton 120 m2 alanlı bina ve bitişinde 60 tonluk 20 m. yükseklikte su deposunun halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı
tenzili yapıldığında değeri 60.000,00 TL'dir. 33-) SABUN DEPOSU; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri ahşap çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton
olup 544 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 40.000,00 TL'dir.
34-) BAC RATİNAJ BİNASI; Üç katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş, içi dışı sıvalı, zemini beton olup 486 m2 alanlıdır. Yapı 3-A sınıf özelliklerinde olup
halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 100.000,00 TL'dir. 35-) RAFİNAJ BİNASI; İki katlı yığma taş duvarlı ara
döşeme betonarme, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 750 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu
ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 120.000,00 TL'dir. 36-) FİLİTRAJ BİNASI; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko
örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 375 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı
tenzili yapıldığında değeri 45.000,00 TL'dir. 37-) YAĞ PRESİ BİNASI; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton
olup 530 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 60.000,00 TL'dir.
38-) SELEKTÖR VE SOYA KIRMA BİNASI; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 850 m2 alanlıdır.
Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 95.000,00 TL'dir. 39-) KAZAN DAİRESİ
BİNASI; Borsik Kazan Dairesi ve Su borulu Kazan Dairesi yapısı iki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Cleaver
Brooks ve Claver Brook kazan daireleri tek katlı betonarme kolon kirişli, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapılar toplam 770 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf
özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 110.000,00 TL'dir. 40-) SOYA PULLAMA VE TAVLAMA
BİNALARI; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 150 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup
halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 20.000,00 TL'dir. 41-) LİNTER DAİRESİ BİNASI; Tek katlı yığma taş duvarlı,
üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 720 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere
göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 85.000,00 TL'dir. 42-) KÜSPE DEPOSU; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı
sıvalı, zemini beton olup 1.100 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında
değeri 130.000,00 TL'dir. 43-) LİNTER TEMİZLEME DAİRESİ; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup
436 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 45.000,00 TL'dir. 44-) SOYA
UNU DEĞİRMEN BİNALARI: Tek katlı betonarme kolon kirişli, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 536 m2 alanlıdır. Yapı 2-B
sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 65.000,00 TL'dir. 45-) KÜSPE VE SOYA UNU DEPOSU;
Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 3.200 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup
halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 300.000,00 TL'dir. 46-) SABUN DEPOSU; Tek katlı kısmen yığma taş duvarlı,
kısmen çinko örtülü, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 672 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu
ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 70.000,00 TL'dir. 47-) LİNTER BALYA PRES BİNASI; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik
çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı sıvalı, zemini beton olup 610 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre
yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 60.000,00 TL'dir. 48-) ŞİFİNÖZ DEPOSU; Tek katlı yığma taş duvarlı, üzeri çelik çatılı çinko örtülüdür. Yapının içi dışı
sıvalı, zemini beton olup 400 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri
45.000,00 TL'dir. 49-) EKSTRAKSİYON BİNASI; İki katlı çelik konstrüksiyon üzeri çelik çatılı çinko örtülü, zemini beton olup 216 m2 alanlıdır. Yapı 2-B sınıf
özelliklerinde olup halihazır durumu ile mahalli rayiçlere göre yıpranma payı tenzili yapıldığında değeri 40.000,00 TL'dir. Seyhan Mahallesi 9359 Ada 21 parsel
ile 816 Ada 101 parsel sayılı üzerindeki yapıların toplam kıymeti 7.661.000,00 TL'dir.
SATIŞA KONU FABRİKA İÇERİSİNDE MEVCUT MAKİNA VE TEÇHİZATLARIN
ÖZELLİKLERİ VE PARASAL DEĞERLERİ;
1- LİNTER TEMİZLEME DAİRESİ; 7 Adet Linter temizleme makinası (Forwort marka) tüm tesisatı ile komple beheri 15.000,00 TL olup ceman 105.000,00 TL'dir.
2-SELLEKTÖR VE KIRMA DAİRESİ; 6 Adet Elek (Bauer Marka) komple boru ve siklonları ile birlikte beher tanesi 8.000,00 TL olup ceman 48.000,00 TL'dir. 5 Kırma
Makinası (Carver marka 48") beher tanesi 18.000,00 TL olup ceman 90.000,00 TL'dir. 1 adet Elevatör (Bauer Marka 48") parasal değeri 15.000,00 TL'dir. 3 adet
Baraban beher tanesi 4.000,00 TL olup ceman 12.000,00 TL'dir. 2 Adet Kaba çiğit ayıklama makinası 1.80 m elekli helezon ve motorları ile birlikte beher tanesi
7.200,00 TL olup ceman 14.400,00 TL'dir. 4 Adet Sektör ve silikonları (Bauer marka 60") beher tanesi 11.000,00 TL olup ceman 44.000,00 TL'dir. 3-SOYA KIRMA VE
ELEME DAİRESİ; 2 Adet soya kırma valsi beher tanesi 60.000,00 TL olup ceman 120.000,00 TL'dir. 1 adet Soya yıkama makinası (Ünormak marka) parasal değeri
16.000,00 TL'dir. 2 adet Sawcın (Kapalı varsak elek) beher tanesi 2.250,00 TL olup ceman 4.500,00 TL'dir. 4-SOYA UNU TESİSİ; 2 adet elek beher tanesi 900,00 TL
olup ceman 1.800,00 TL'dir. 1 adet kantar parasal değeri 300,00 TL'dir. 2 adet vals beher tanesi 2.250,00 TL olup ceman 4.500,00 TL'dir. 1 adet pişirme tesisi (1989
model) parasal değeri 14.400,00 TL'dir. 4 adet Bantlı elevatör beher tanesi 900,00 TL olup ceman 3.600,00 TL'dir. 1 adet Yağlı soya unu kırıcısı (Konya
değirmencilik marka) parasal değeri 18.000,00 TL'dir. 5-EKSTRAKSİYON DAİRESİ; Ana ünite French marka, havalandırma ve topraklama tertibatı ile komple 1
adet ekstraks gövdesi 4 adet sirkülasyon pompası 1 takım desol-vanzitör toester 1 takım evaparatör kondanse tesisi solvent depoları ara tankları yağ buhar ve
su boruları vanaları redüktörleri kondenstörleri ile komple parasal değeri 900.000,00 TL'dir. 1 adet Ekstraksiyon tesisine ait diğer tesisat (2 adet ithal malı 1 adet
yerli imalat termetik kaplı filtre ara tankları bağlantı boruları enstürmanlar sirkilasyon pompaları exproof elektrik tesisatı ile birlikte parasal değeri 84.000,00
TL'dir. 1 adet Ekstraksiyon tesisi yardımcı üniteleri (5 adet soğutma kulesi 2 adet sirkülasyon pompası 1 adet 630 kvA trafo 1 adet gerilim dağıtım sistemi 1 adet
disjonktör 2 adet 30 tonluk toprak altı solvent depolama vs. tesisatları ile komple parasal değeri 60.000,00 TL'dir. 1 adet Ekstraksiyon tesisi besleme üniteleri (1
adet küspe silosu küspe helezonu küspe elevatörü zincirli ve paletli elevatör 1 adet otomatik mıknatıs üzerine komple parasal değeri 14.400,00 TL'dir. 6- BAC
RAFİNE DAİRESİ; 5 Adet Filtre pres beher tanesi 30.000,00 TL olup ceman 150.000,00 TL'dir. 4 adet Vakumlu topraklama kazanı 15 ton beher tanesi 7.500,00 TL
olup ceman 30.000,00 TL'dir. 1 adet Su buhar ve pres yağ boru tesisatı ve vanaları komple parasal değeri 12.000,00 TL'dir. 4 adet Karıştırıcılı ısıtıcılı rafinaj kazanı
15 tonluk beher tanesi 3.600,00 TL olup ceman 14.400,00 TL'dir. 1 adet su halkalı vakum pompası parasal değeri 720,00 TL'dir. 7- FABRİKA GİRİŞ KAPISI; 1 Adet
olup parasal değeri 300,00 TL'dir. 8-PAKLAR DAİRESİ; 1 adet Kırma öğütme tesisi (Aksesuarları ile komple) parasal değeri 36.000,00 TL'dir. 1 adet Dolum
makinası eski parasal değeri 6.000,00 TL'dir. 1 adet Dolum makinası yeni parasal değeri 15.000,00 TL 'dir. 2 adet kostik silikat tankı beher tanesi 750,00 TL olup
ceman 1.500,00 TL'dir. 1 adet tuzluk su tankı parasal değeri 720,00 TL'dir. 2 adet Sabun kazanı 60 tonluk beher tanesi 6.000,00 TL olup ceman 12.000,00 TL'dir. 1
adet sabun karıştırıcı 4 tonluk parasal değeri 1.800,00 TL'dir. 1 adet Traktör (Sabunhanede küçük) parasal değeri 1.200,00 TL'dir. 1 adet sabun kepçesi, parasal
değeri 1.200,00 TL'dir. 2 adet koli kapatma makinası beher tanesi 750,00 TL olup ceman 1.500,00 TL'dir. 1 adet Esans hazırlama karıştırıcısı parasal değeri
720,00 TL'dir. 2 adet elektronik terazi beher tanesi 450,00 TL olup ceman 900,00 TL'dir. 9- HİDROJENERASYON DAİRESİ; 1 Adet Ana ünite (2 adet 10 tonluk
hidrojenerasyon kazanı 2 adet 15 tonluk 25 HP gücünde karıştırıcı tertibatlı ısıtıcı ve 4 adet soğutucu serpantinleri izolasyonları ile birlikte komple) parasal
değeri 96.000,00 TL'dir. 2 adet Vakum pompası (10 HP motorlu su halkalı ithal) beher tanesi 1.350,00 TL olup ceman 2.700,00 TL'dir. 5 adet yağ deposu ısıtma
tertibatlı 10 ton kapasiteli beher tanesi 4.300,00 TL olup ceman 21.500,00 TL'dir. 6 adet Yağ tankı (15 ton kapasiteli) beher tanesi 1.500,00 TL olup ceman
9.000,00 TL'dir. 20 adet muhtelif kapasitede yağ sirkülasyon pompaları beher tanesi 500,00 TL olup ceman 10.000,00 TL'dir. 1 adet soğutma kulesi (2) Plaka filtre
(4) ve komple tesisatı parasal değeri 18.000,00 TL'dir. 10- SIVI YAĞ DOLUM TESİSİ; 2 Adet Etiketleme makinası elektromag beher tanesi 18.000,00 TL olup ceman
parasal değeri 36.000,00 TL'dir. 1 adet şişe dolum makinası (Ocip marka) parasal değeri 66.000,00 TL'dir. 1 adet Sıvı yağ dolum makinası (Saylan marka 5-10-18
litrelik) parasal değeri 27.000,00 TL'dir. 1 adet Boter marka terazi parasal değeri 900,00 TL'dir. 4 adet yağ tankı 2 tonluk beher tanesi 750,00 TL olup ceman 3.000,00
TL'dir. 6 adet printik jet makinası beher tanesi 6.500,00 TL olup ceman 39.000,00 TL'dir. 1 adet Sıvı yağ dolum makinası (Oluşum marka 5-10-18 litrelik teneke kutu)
parasal değeri 16.000,00 TL'dir. 2 adet Ambalaj (Shrinkleme) makinası beher tanesi 6.000,00 TL olup ceman 12.000,00 TL'dir. 1 adet Teneke dolum makinası (Çağ
teknik marka) parasal değeri 5.400,00 TL'dir. 2 adet Şişe kolileme ambalaj makinası (Joha marka) beher tanesi 60.000,00 TL olup ceman 120.000,00 TL'dir. 1 adet
pet şişe dolum makinası (Elektromag marka) parasal değeri 36.000,00 TL'dir. 1 adet SBR marka şişe temizleme makinası parasal değeri 15.000,00 TL'dir. 1 adet
Dolum ve etiketleme makinası (1 ve 2 litrelik şişe) parasal değeri 96.000,00 TL'dir. 1 adet Etiketleme makinası parasal değeri 12.000,00 TL'dir. 1 adet kesme
etiketleme makinası parasal değeri 36.000,00 TL'dir. 11- SOFRALIK MARGARİN DAİRESİ; 1 adet Kahvaltılık Tes.volatör (Tekli, çiftli, üçlü toplam 3 ünite) parasal
değeri 51.000,00 TL'dir. 5 adet dozaj pompası (4 silindir, braund lubbe) beher tanesi 6.500,00 TL olup ceman 32.500,00 TL'dir. 3 adet Paketleme makinası (250 gr.lık
paket) beher tanesi 32.000,00 TL olup ceman 96.000,00 TL'dir. 1 adet Soğutucu ünite vatatör komple (çift silindirli) parasal değeri 21.000,00 TL'dir. 1 adet kase
dolum makinası (Fararolli marka) parasal değeri 84.000,00 TL'dir. 1 adet kulakçıl yapıştırma makinası parasal değeri 21.000,00 TL'dir. 1 adet otomatik kapı
parasal değeri 3.000,00 TL'dir. 1 adet Votatör (2 geçişli) parasal değeri 21.000,00 TL'dir. 1 adet Amonyak kompresörü (Vilter marka 4 silindirli 35 HP otomatik
komple) parasal değeri 16.800,00 TL'dir. 1 adet Paketleme makinası Benhil (500 gr. ve 1.kg.lık paket) parasal değeri 84.000,00 TL'dir. 1 adet kolileme makinası
(Benhil) parasal değeri 30.000,00 TL'dir. 7 adet kolileme makinası (Yerli) beher tanesi 6.500,00 TL olup ceman 45.500,00 TL'dir. 1 adet Kristalizasyon ünitesi (TMCI
çiftli) parasal değeri 29.400,00 TL'dir. 6 adet Vidalı kompresör (Stal marka) komple tesisatı ile birlikte beher tanesi 17.000,00 TL olup ceman 102.000,00 TL'dir. 3
adet paketleme makinası (Sıgfd 100) beher tanesi 48.000,00 TL olup ceman 144.000,00 TL'dir. 1 adet işbu tesise ait diğer makine ve teçhizatı (4 adet APV marka
paslanmaz pompa 9 adet paslanmaz karıştırıcı, 8 adet 15 tonluk çelik ısıtıcılı yağ tankı 5 adet sinek öldürücü cihaz 7 adet soğutucu evaparatör kulesi margarin
dairesi komple boru tesisatı parasal değeri 114.000,00 TL'dir. 1 adet Chiler soğutma gurubu (4 kademeli paket soğutucu) parasal değeri 60.000,00 TL'dir. 3 adet
Vatatör (3 geçişli) beher tanesi 108.000,00 TL olup ceman 324.000,00 TL'dir. 12-TENEKE ATÖLYESİ; 4 Adet kapak macunlama ısıtma makinası beher tanesi 350,00
TL olup ceman 1.400,00 TL'dir. 4 adet Elektrikli teneke kutu kulp punta makinası beher tanesi 500,00 TL olup ceman 2.000,00 TL'dir. 1 adet Elektrikli kapak macunu
kurutma makinası parasal değeri 1.200,00 TL'dir. 6 adet Giyotin (otomatik motorlu) beher tanesi 530,00 TL olup ceman 3.180,00 TL'dir. 1 adet otomatik gönye
silindir makinası parasal değeri 7.200,00 TL'dir. 3 adet motor silindir makinası beher tanesi 600,00 TL olup ceman 1.800,00 TL'dir. 2 adet Elektrikli dikiş kaynak
makinası (Sudronik soğutucusu ile komple) beher tanesi 8.400,00 TL olup ceman 16.800,00 TL'dir. 1 adet otomatik form makinası parasal değeri 3.900,00 TL'dir.
4 adet motorlu form makinası beher tanesi 450,00 TL olup ceman 1.800,00 TL'dir. 6 adet otomatik teneke kapama makinası beher tanesi 990,00 TL olup ceman
5.940,00 TL’dir. 1 adet otomatik yuvarlak kapak macunlama ve kenar kıvırma makinası parasal değeri 7.800,00 TL'dir. 1 adet yuvarlak kutu flanş makinası parasal
değeri 4.800,00 TL'dir. 1 adet Otomatik yuvarlak kutu dip kapama ve kenar kıvırma makinası parasal değeri 9.000,00 TL'dir. 2 adet Hava kompresörü Atlas Coppo
marka beher tanesi 3.000,00 TL olup ceman 6.000,00 TL'dir. 1 adet hava kompresörü Atlas Komsan marka parasal değeri 3.000,00 TL'dir. 3 adet Umar marka damga
presi beher tanesi 1.400,00 TL olup ceman 4.200,00 TL'dir. 3 adet Umar marka kapak büküm presi beher tanesi 1.500,00 TL olup ceman 4.500,00 TL'dir. 8 adet kapak
kesme ve büküm presi beher tanesi 1.100,00 TL olup ceman 8.800,00 TL'dir. 2 adet silindir makas beher tanesi 1.200,00 TL olup ceman 2.400,00 TL'dir. 1 adet
Elektrikli dikiş kaynak makinası (Vatan marka) parasal değeri 14.000,00 TL'dir. 1 adet tapa presi parasal değeri 1.200,00 TL'dir. 1 adet teneke atölyesi diğer
makine tesisat kalıp transport bant vb. 10.000,00 TL'dir. 1 adet delik delme presi parasal değeri 1.200,00 TL'dir. 3 adet yuvarlak kapatma makinası beher tanesi
1.400,00 TL olup ceman 4.200,00 TL'dir. 1 adet atık saç presleme makinası parasal değeri 4.200,00 TL'dir. 2 adet kapatma makinası beher tanesi 4.800,00 TL olup
ceman 9.600,00 TL'dir. 1 adet makas parasal değeri 2.200,00 TL'dir. 1 adet kulp punta makinası parasal değeri 4.200,00 TL'dir. 13- MARANGOZHANE; 1 adet (3 hızar,
1 adet planya, 1 adet kalınlık makinası grup) parasal değeri 9.600,00 TL'dir. 14- İŞ MAKİNALARI; 1 adet Loeder 1986 model volvo marka parasal değeri 42.000,00
TL'dir. 1 adet Loader 1968 model volvo marka parasal değeri 21.000,00 TL'dir. 1 adet loader 1985 model volvo marka parasal değeri 39.000,00 TL'dir. 1 adet
Forklift Caterpıllar diesel parasal değeri 15.000,00 TL'dir. 2 adet Forklift Komatsu F15 akülü beher tanesi 4.000,00 TL olup ceman 8.000,00 TL'dir. 3 adet forklift
Çukurova diesel beher tanesi 4.000,00 TL olup ceman 12.000,00 TL'dir. 4 adet Forklift Komatsu diesel V025 beher tanesi 4.000,00 TL olup ceman 16.000,00 TL'dir.
1 adet forklift Linde akülü parasal değeri 4.000,00 TL'dir. 2 adet forklift Nissan beher tanesi 4.000,00 TL olup ceman 8.000,00 TL'dir. 5 adet traktör beher tanesi 2.500,00
TL olup ceman 12.500,00 TL'dir. 1 Adet Forklift Çukorava akülü parasal değeri 4.000,00 TL'dir. 1 adet Komatsu Forklift akülü parasal değeri 4.000,00 TL'dir.
15- GLİSERİN SAFLAŞTIRMA ÜNİTESİ (KROM NİKEL) KOMPLE parasal değeri 240.000,00 TL'dir. 16-KOMPRESÖR DAİRESİ; 1 adet Atlas coppo BT4 hava
komprösörü 1 adet İngersolrand 25 tip hava komprösörü 1 adet İngersolrand SSR 2000 hava komprösürü 2 adet basınçlı hava deposu fabrika sahası içerisindeki
tesisat komple parasal değeri 66.000,00 TL'dir. 17-KAMYON KANTARI: 1 adet Toledo marka 60 tonluk elektronik kantar parasal değeri 5.000,00 TL'dir. 18-VİDALİ
ELEVATÖRLER; 1 Adet fabrika sahası içerisinde bulunan vidalı borulu elevatörler Transmisyon şanzumanları redüktör ve motorlarıyla birlikte komple parasal
değeri 45.000,00 TL'dir. 19-KOVALI ELEVATÖRLER; 1 Adet Fabrika sahasında bulunan kovalı borulu elevatörler redüktör ve motorları ile komple parasal değeri
24.000,00 TL'dir. 20-SU TESİSATI; 1 adet Fabrika içerisindeki su pompaları depoları ve tesisatı komple parasal değeri 30.000,00 TL'dir. 21- LİNTER DAİRESİ; 84 Adet
Linter makinası (Carver marka 176 testereli motor ve tesisatı ile komple beher tanesi 12.500,00 TL olup ceman 1.050.000,00 TL'dir. 12 adet Linter dairesi içindeki
ve dışındaki aspiratörler siklon ve borular beher tanesi 2.000,00 TL olup 24.000,00 TL'dir. 22-LİNTER BALYA PRESE DAİRESİ; 1 Adet linter prese makinası
(Lindeman marka 20*250 kg/h balyalama kapasiteli tam otomatik yüksek basınçlı motor ve kumanda pano ve tesisatı ile komple parasal değeri 39.000,00 TL'dir.
1 adet Linter prese makinası (yerli imalat 12*225 kg/h balyalama kapasiteli tam otomatik yüksek basınçlı motor ve kumanda pano ve tesisatı ile komple
parasal değeri 20.000,00 TL'dir. 23-ŞİFİNÖZ DAİRESİ; 1 Adet Şifleme makinası (Sawcın) parasal değeri 7.800,00 TL'dir. 1 adet Döner elek parasal değeri 2.400,00
TL'dir. 24- SOYA PULLAMA VE TAVLAMA DAİRESİ; 1 adet 5 toplu vals parasal değeri 1.500,00 TL'dir. 2 adet (60 HP Vals ithal) beher tanesi 1.000,00 TL olup ceman
2.000,00 TL’dir. 2 adet tavlama makinası (yerli) beher tanesi 1.650,00 TL olup ceman 3.300,00 TL'dir. 2 adet Pullama valsı (Yerli) beher tanesi 4.500,00 TL olup ceman
9.000,00 TL'dir. 25- PRESE DAİRESİ; 4 Adet yağ presesi (french marka D-88 model) beher tanesi 42.000,00 TL olup toplam 168.000,00 TL'dir. 2 adet hücreli tava (4
adet prese üzerine 250 cm çaplı 7 hücreli) beher tanesi 22.500,00 TL olup ceman 45.000,00 TL'dir. 1 adet su tebrit tesisi (Marley otor ve komple tesisatı ile birlikte)
parasal değeri 2.700,00 TL'dir. 1 adet Rosedown marka pres parasal değeri 45.000,00 TL'dir. 3 adet Filtre presesi (36 inç.36 kafes dökme demir hücreli 2 adet
shirver marka yerli) beher tanesi 3.000,00 TL olup ceman 9.000,00 TL'dir. 1 adet sabit kantar (30 tonluk) parasal değeri 1.500,00 TL'dir. 1 adet otomatik yağ eleği
(hazne motor ve tesisatı ile komple) parasal değeri 1.500,00 TL'dir. 1 adet Pres tavalarına ait termometreler tava transmisyon kutuları redüksiyon vanaları
yüksek ve alçak basınçlı vanalar manometreler bağlantıları ile birlikte parasal değeri 21.000,00 TL'dir. 1 adet elektrik motorları (3 adet 150 HP, 2 adet 200 HP 1
adet 75 HP, 2 adet 60 HP tava motor french valsin 2 adet 60 HP elektrik motoru komple parasal değeri 18.000,00 TL'dir. 1 adet çiğit kepeği besleme tesisi parasal
değeri 4.800,00 TL'dir. 1 adet 5 toplu vals (French tipi 200 ton/gün kepek yapma kapasiteli parasal değeri 7.800,00 TL'dir. 26-RAFİNE DAİRESİ; 1 Adet Kontinu yağ
rafine tesisi (3 adet DE-Leval marka 60 ton/gün kapasiteli 3 adet kapalı SRC 509-74 BB DE Laval seperatörü motor ve aksesuarları 9 adet karıştırıcı motorları 4
adet tulumba motorları 6 adet strainers 1 aet flow motor vanalar alarm tertibatı termometreler manometreler barometrik kondansör püskürtme memeleri
vakummetreler ve diğer tesisatı ile komple parasal değeri 126.000,00 TL'dir. 1 adet Kontinu yağ rafine tesisi (1986 model Alfa-Laval marka 120 ton/gün
kapasiteli 3 adet seperatör 1 adet ısıtıcı 1 adet dozaj pompası 1 adet strainers 4 adet mikser elektrik tesisatı kumanda panoları ile komple parasal değeri
192.000,00 TL'dir. 1 adet Kontinu yağ rafine tesisi (1988 model westfali marka 150 ton/gün kapasiteli 3 adet separetör 4 adet mikser 2 adet ısıtıcı 2 adet soğutucu
1 adet ısı değiştirici 2 adet strainers elektrik tesisatı kumanda panoları ile komple parasal değeri 540.000,00 TL'dir. 1 adet Kontinu yağ rafine tesisi (1991 model
Alfa-Laval marka 300 ton/gün kapasiteli 1 adet ısıtıcı 1 adet dozaj pompası 1 adet strainer kurutucu 4 adet mikser yağ borusu tesisatı elektrik tesisatı kumanda
panoları ile komple parasal değeri 300.000,00 TL'dir. 1 adet Vinterize tesisi 2 adet Vilter marka (otomatik soğutma grubu 3 adet 15 tonluk vinterize tankı ve diğer
tesisatı ile birlikte parasal değeri 54.000,00 TL'dir. 1 adet Yeni vinterize tesisi Vilter marka 3 adet 15 tonluk dikey vinterize tankı 11 adet 80 cm x 80 cm ebadında
plakalı filtre 1 adet Chiller soğutma grubu 1 adet sirkülasyon tankı 2 adet drop tankı 2 adet ara tankı 1 adet topraklama tankı 1 adet salamura tankı parasal
değeri 234.000,00 TL'dir. 1 adet kurutma ve santrifüj tesisi (Lesitin) parasal değeri 24.000,00 TL'dir. 1 adet Rafine 1'e ait 2 adet 15 tonluk kantar 1 adet 50 tonluk 1
adet 30 tonluk ara tankı 2 adet sabun parçalama tankı parasal değeri 42.000,00 TL'dir. 1 adet ham yağ pompası 2 adet santrifüj filtre kostik tulumbası vakum yağ
pompası 2 adet plakalı filtre ve tesisatı parasal değeri 54.000,00 TL'dir. 27-SABUNHANE; 1 Adet simpleks B250 tipi 1980 model vakumlu ploder sabun işleme hattı
parasal değeri 84.000,00 TL'dir. 1 adet mazzoni marka 1987 model vakumlu loder sabun işleme hattı parasal değeri 84.000,00 TL'dir. 2 adet Makas mazzoni TV
1980 model beher tanesi 6.000,00 TL olup ceman 12.000,00 TL'dir. 1 adet Damga makinası mazzoni SE -3822 1981 model soğutucu ile komple parasal değeri
12.000,00 TL'dir. 2 adet Damga makinası mazzoni marka milkot K65 beher tanesi 5.400,00 TL olup ceman 10.800,00 TL'dir. 3 adet 30 tonluk sabun kazanı beher
tanesi 3.000,00 TL olup ceman 9.000,00 TL'dir. 1 adet Sabun sarma makinası (A.C.M.A.712/2 ) parasal değeri 60.000,00 TL'dir. 1 adet Sabun sarma makinası
(Madren edwards tekli) parasal değeri 51.000,00 TL'dir. 1 adet 25 gr.lık sabun işleme makinaları silindir 1 adet damga makinası 1 adet sabun kesme makinası 1
adet ploder parasal değeri 6.600,00 TL'dir. 4 adet esans tankları (1000 Kg.lık) beher tanesi 1.200,00 TL olup ceman 4.800,00 TL'dir. 10 adet esans tankları (300 kg.lık)
beher tanesi 660,00 TL olup ceman 6.600,00 TL'dir. 1 adet Yağ ve sabun nakil pompaları komple ünite parasal değeri 13.200,00 TL'dir. 2 adet krom tank 10 tonluk
beher tanesi 1.650,00 TL olup ceman 3.300,00 TL'dir. 1 adet krom tank 13 tonluk parasal değeri 2.100,00 TL'dir. 2 adet Pnömatik sabun taşıyıcısı beher tanesi
1.100,00 TL olup ceman 2.200,00 TL'dir. 9 adet Muhtelif büyüklükte sabun tankerleri (Yağ silikat kostik vs. stoğu) beher tanesi 300,00 TL olup ceman 2.700,00 TL'dir.
1 adet split klima parasal değeri 3.300,00 TL'dir. 2 adet printer (domiwo) beher tanesi 4.500,00 TL olup ceman 9.000,00 TL'dir. 5 adet Koli kapatma makinası SM8
Tipi beher tanesi 1.440,00 TL olup ceman 7.200,00 TL'dir. 1 adet Çift helezonlu atemizör altı sabun badünözlü ploder 300 mm parasal değeri 18.000,00 TL'dir. 1 adet
Çift helezonlu 2 kademeli refaynır ploder 300 mm (Vakum çemberli) parasal değeri 42.000,00 TL'dir. 1 adet sabun kesme makinası parasal değeri 11.100,00 TL'dir.
1 adet zarf tipi sabun sarma ambalaj makinası yerli parasal değeri 21.000,00 TL'dir. 3 adet 3 toplu silindir (Yerli imalat) beher tanesi 11.000,00 TL olup ceman
33.000,00 TL'dir. 1 adet 50 tonluk sabunlaştırma kazanı parasal değeri 18.000,00 TL'dir. 1 adet sabun kurutma asansörü (Mazzoni PRV4) parasal değeri 6.600,00
TL'dir. 1 adet 3 duraklı yük asasörü 1000 kg.lık parasal değeri 7.800,00 TL'dir. 28- ELEKTROLİZÖR DAİRESİ; 2 adet Elektrolizör (Bamag marka 62.5 Nm3 hidrojen
kapasiteli) S150E40 beher tanesi 165.000,00 TL olup ceman 330.000,00 TL'dir. 1 adet 15 kVA otomatik şalt tablosu, diskonjonktör ve gösterici aletleri parasal
değeri 9.600,00 TL'dir. 1 adet Transformatör (ithal) 1000 kVA tam otomatik elektrolizer tesisi yükü ayar tertibatı parasal değeri 21.000,00 TL'dir. 1 adet Redresör (ithal)
1000 kVA parasal değeri 24.000,00 TL'dir. 1 adet Elektrolizör tesisi komple alarm ve arıza tablosu parasal değeri 11.000,00 TL'dir. 1 adet Kumanda tablosu ithal
parasal değeri 2.400,00 TL'dir. 1 adet alçak gerilim tablosu parasal değeri 2.400,00 TL'dir. 2 adet Su tasfiye tesisi (Permodid) beher tanesi 14.000,00 TL olup ceman
28.000,00 TL 1 adet Hidrojen kompresörü (Burchard 140 m3/h 40 bar) parasal değeri 55.000,00 TL’dir. 1 adet Oksijen kompresörü (Burchard 70 m3 /150 bar)
parasal değeri 27.000,00 TL'dir. 2 adet Elektrolit tankı (1 adet 7,5 m3, 1 adet 12,5 m3 kapasiteli) beher tanesi 2.700,00 TL olup ceman 5.400,00 TL'dir. 2 adet Soğutma
kulesi (Marley) (2 adet sirkülasyon pompası ile birlikte) beher tanesi 1.800,00 TL olup ceman 3.600,00 TL'dir. 1 adet oksijen gazometresi (100 m3 kapasiteli
otomatik alarm tertibatlı) parasal değeri 10.000,00 TL'dir. 1 adet Hidrojen gazometresi (100 m3 kapasiteli otomatik alarm tertibatlı) parasal değeri 10.000,00 TL'dir.
2 adet Hidrojen tankı 20 m3 kapasiteli beher tanesi 9.000,00 TL olup ceman 18.000,00 TL'dir. 1 adet Elektrolizör S350E50 (Bamag marka 150 Nm3 hidrojen
kapasiteli) kmp parasal değeri 372.000,00 TL'dir. 1 adet Otomatik şalt tablosu, diskjontör, sigorta ve komple tesisatı parasal değeri 11.250,00 TL'dir. 1 adet
Hidrojen kompresörü (Hava soğutmalı 160 m3 /h 40 bar) parasal değeri 25.000,00 TL'dir. 1 adet oksijen kompresörü (Yerli) parasal değeri 18.000,00 TL'dir.
29- RAFİNE 2-DEODORİZÖR DAİRESİ; 2 adet Rafine kazanı 50 ton kapasiteli karıştırıcı tertibatlı beher tanesi 4.500,00 TL olup ceman 9.000,00 TL'dir. 5 adet Vakum
pompası su halkalı beher tanesi 1.000,00 TL olup ceman 5.000,00 TL'dir. 3 adet Sitrik asit besleme sistemi beher tanesi 800,00 TL olup ceman 2.400,00 TL'dir. 9
adet 175 ton kapasiteli ısıtıcılı dikdörtgen yağ deposu beher tanesi 1.250,00 TL olup ceman 11.250,00 TL'dir. 7 adet 325 ton kapasiteli ısıtıcılı dikdörtgen yağ
deposu beher tanesi 4.250,00 TL olup ceman 29.750,00 TL'dir. 3 adet Deodorizör kontini sistemi (2,2m h:11m) enjektörlü 3 kademeli vakum sistemi yağ asidi
ayırıcılı kumanda tablosu ile birlikte beher tanesi 164.000,00 TL olup ceman 492.000,00 TL'dir. 1 adet Plakalı eşnajör (6 adet APV 4 adet vicrab marka) parasal
değeri 126.000,00 TL'dir. 13 adet Santrifüj yağ besleme pompası beher tanesi 450,00 TL olup ceman 5.850,00 TL'dir. 2 adet kızgın yağ kazanı 500.000 kcal/h beher
tanesi 21.000,00 TL'dir ceman 42.000,00 TL'dir. 1 adet Kızgın yağ kazanı 300.000 kcal/h parasal değeri 12.000,00 TL'dir. 8 adet basınçlı alüminyum filtre beher
tanesi 1.350,00 TL olup ceman 10.800,00 TL'dir. 4 adet soğutma kulesi (tesisatı ile komple) beher tanesi 2.000,00 TL olup ceman 8.000,00 TL'dir. 1 adet yağ buhar
su boru hatları vanalar redüktörler pnömatik kumandalar parasal değeri 22.500,00 TL'dir. 30- YEMEKLİK MARGARİN DAİRESİ; 1 adet Yemeklik margarin tesisi
vatatör komple parasal değeri 115.000,00 TL’dir. 2 adet Amonyak kompresörü (Vilter marka 4 silindirli 40 hp otomatik komple, beher tanesi 15.000,00 TL olup ceman
30.000,00 TL’dir. 1 adet Kutu doldurma kapatma makinası (CO.MA.CO) parasal değeri 120.000,00 TL'dir. 5 adet teneke dolum makinası (Toledo) beher tanesi
9.000,00 TL olup ceman 45.000,00 TL'dir. 4 adet pastörize makinası vicarp beher tanesi 10.000,00 TL olup ceman 40.000,00 TL'dir. 1 adet Margarin dairesindeki diğer
yardımcı makine ve tesisatı (1 adet Viking marka 2 JP motorlu pompa 6 adet 15 tonluk karıştırıcı 6 adet ısıtıcılı paslanmaz çelik yağ tankı 5 tonluk karıştırıcılı
ısıtıcılı paslanmaz çelik yağ tankı 4 adet 50 kg’lık baster terazi) parasal değeri 57.000,00 TL'dir. 4 adet pirintik jet makinası beher tanesi 12.000,00 TL olup ceman
48.000,00 TL'dir. 1 adet srotorins terazı parasal değeri 3.600,00 TL'dir. 31-SOĞUK HAVA DEPOSU; 1 adet Soğutma kompresörü Carrier 45 kw parasal değeri 54.000,00
TL'dir. 2 adet Soğutma kompresörü Carrier 11 kw beher tanesi 6.000,00 TL olup ceman 12.000,00 TL'dir. 11 adet Soğutma kompresörü Carrier 7.5 kw beher tanesi
6.000,00 TL olup ceman 66.000,00 TL'dir. 4 adet otomatik kapı beher tanesi 2.500,00 TL olup ceman 10.000,00 TL'dir. 4 adet hava perdesi beher tanesi 1.000,00 TL
olup ceman 4.000,00 TL'dir. 32-MEKANİK VE TAŞLAMA ATÖLYESİ; 3 Adet torna makinası beher tanesi 2.000,00 TL olup ceman 6.000,00 TL'dir. 1 adet Freze
makinası parasal değeri 4.000,00 TL'dir. 4 adet Planya makinası beher tanesi 2.500,00 TL olup ceman 10.000,00 TL'dir. 3 adet Matkap beher tanesi 750,00 TL olup
ceman 2.250,00 TL'dir. 1 adet Radyal matkap parasal değeri 3.500,00 TL'dir. 5 adet kaynak jenaratörü beher tanesi 700,00 TL olup ceman 3.500,00 TL'dir. 2 adet Satıh
taşlama makinası beher tanesi 1.500,00 TL olup ceman 3.000,00 TL'dir. 2 adet Helezon taşlama makinası beher tanesi 2.700,00 TL olup ceman 5.400,00 TL'dir. 1
adet oluk açma makinası parasal değeri 1.800,00 TL’dir. 2 adet sulama fırınları beher tanesi 1.000,00 TL olup ceman 2.000,00 TL’dir. 3 adet Oksi-asetilen kaynak
makinası beher tanesi 1.200,00 TL olup ceman 3.600,00 TL’dir. 1 adet Tepsi testere makinası parasal değeri 1.200,00 TL’dir. 1 adet muhtelif takım ve
avadanlıkları parasal değeri 3.300,00 TL'dir. 33- KALİTE KONTROL LABORATUVARI; 1 Adet Rutubet cihazı (origon Sortprius) parasal değeri 9.000,00 TL’dir. 1 adet
Refroktometre (REM 91) parasal değeri 10.000,00 TL’dir. 2 adet hassas terazi Metler beher tanesi 5.000,00 TL olup ceman 10.000,00 TL’dir. 1 adet Tudbidi metre
hach parasal değeri 10.000,00 TL’dir. 1 adet Spektrotometre (Pekin elmer) parasal değeri 7.500,00 TL’dir. 1 adet Bakteriyoloji laboratuarı parasal değeri 1.500,00
TL'dir. 1 adet Filtreli klima parasal değeri 3.500,00 TL'dir. 1 adet spektrometre shımadzu parasal değeri 3.500,00 TL’dir. 1 adet Gos kromotgrafi (Varian) parasal
değeri 7.500,00 TL'dir. 1 adet PH metre parasal değeri 1.200,00 TL’dir. 3 adet ısıtıcı (Elektromag) beher tanesi 450,00 TL olup ceman 1.350,00 TL’dir. 1 adet Büyük
ısıtıcı (Elektromag) parasal değeri 1.200,00 TL’dir. 2 adet Etüv (Nüve marka) beher tanesi 1.500,00 TL olup ceman 3.000,00 TL’dir. 1 adet Değirmen (Folling
numbert) parasal değeri 2.700,00 TL’dir. 2 adet ekstraksiyon ocağı (Elektro-Mag) beher tanesi 2.500,00 TL olup ceman 5.000,00 TL’dir. 1 adet Protein cihazı
(Kjeltec yakma ünitesi) parasal değeri 8.500,00 TL’dir. 1 adet NMR cihazı (Bruker) parasal değeri 9.500,00 TL’dir. 4 adet su banyosu (Haake D8) beher tanesi 9.000,00
TL olup ceman 36.000,00 TL’dir. 1 adet Su banyosu (Haake K) parasal değeri 1.200,00 TL’dir. 1 adet Su banyosu (Hergeus) parasal değeri 1.200,00 TL’dir. 1 adet
Refraktometre (Krus) parasal değeri 2.500,00 TL’dir. 1 adet santrifüj (Heracus) parasal değeri 2.500,00 TL’dir. 1 adet Santrifüj (Hettic) parasal değeri 2.500,00 TL’dir.
3 adet hassa terazi (Sartorıus) beher tanesi 4.400,00 TL olup ceman 13.200,00 TL’dir. 1 adet terazi 5 kg’lık parasal değeri 350,00 TL’dir. 1 adet terazi 30 kg’lık
parasal değeri 500,00 TL’dir. 3 adet Etüv (Borsing kottemanjmperial marka) beher tanesi 1.800,00 TL olup ceman 5.400,00 TL’dir. 1 adet otoklav (Heineke comany)
parasal değeri 3.600,00 TL’dir. 1 adet kolon sayacı (Gebec) parasal değeri 900,00 TL’dir. 1 adet Mikroskop (Bush-lomb) parasal değeri 2.400,00 TL 1 adet
Ransimetre parasal değeri 9.000,00 TL’dir. 1 adet Titratör parasal değeri 12.500,00 TL’dir. 3 adet buzdolabı beher tanesi 150,00 TL olup ceman 450,00 TL’dir. 1 adet
split klima parasal değeri 540,00 TL’dir. 2 adet pencere tipi klima beher tanesi 100,00 TL olup ceman 200,00 TL’dir. 34-KAZAN DAİRESİ; 1 Adet Alev borulu buhar
kazanı 1951 Model Borsing marka skoç tipi 15 atü (Komple donanımı ve tesisatı ile birlikte parasal değeri 27.000,00 TL’dir. 1 adet Su borulu buhar kazanı
Bersey satte marka 10 ton buhar kapasiteli 18 atü komple donanımı ve tesisatı ile birlikte parasal değeri 36.000,00 TL’dir. 1 adet su borulu buhar kazanı Cleaver broks
marka 15 atü 9 ton/h buhar kapasiteli 1976 model komple donanımı ve tesisatı ile birlikte parasal değeri 45.000,00 TL’dir. 1 adet Su borulu buhar kazanı Cleaver broks
marka 15 atü 20 ton/h buhar kapasiteli 1991 model komple donanımı tesisatı ile birlikte parasal değeri 192.000,00 TL’dir. 35-YAĞ DEPOLAMA TANKLARI; 4 adet 55
tonluk, 1 adet 70 tonluk, 6 adet 105 tonluk, 1 adet 125 tonluk, 3 adet 475 tonluk, 4 adet 495 tonluk, 1 adet 850 tonluk, 6 adet 2095 tonluk 2 adet 2750 tonluk yağ
depolama tankları toplam 28 adet olup parasal değeri 660.000,00 TL’dir. 36-KONVEYÖRLER (HELEZONLAR); 1 Adet selektörler kırma kazan küspe depoları linter
yapma prese linter temizleme çiğit temizleme hazırlama daireleri ve bunlara bağlantılı vidalı helezonlar transmisyon şanzuman redüktör ve motorları ile birlikte
komple parasal değeri 36.000,00 TL’dir. 37-MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMİ; 1 Adet Pazarlama (2) Yemekhane (2) İdari Müdürlük (1) Teknik Müdürlük (2)
İdari bina (1) parasal değeri 18.000,00 TL’dir. BUNA GÖRE; Satışa konu fabrika içerisinde Makine ve teçhizatların toplam parasal değeri 10.557.230,00 TL’dir.
SATIŞA KONU FABRİKA İÇERİSİNDE MEVCUT ELEKTRİK VE TESİSATLARIN
ÖZELLİKLERİ VE PARASAL DEĞERLERİ;
1- E.N.H VE O.G DAĞITIM MERKEZİ; 15 Kv Yer altı kablo hattı, Demir direkler (fabrika sahası içerisinde), 11 adet şalt dağıtım hücreleri, 7 adet trafoyu
besleyen XLPE yer altı kablo ve kanalları, İzolatör, parafudur, kesiciler, gerilim ve akım trafoları, baralar %40 amortisman değeri düşüldükten sonra toplam
parasal değeri 88.200,00 TL’dir. 2- TRAFOLAR; 1 adet 15/0,4k V-1600Kva trafo, 3 adet 15/0,4Kv-1000 kva trafo, 1 adet 15/0,4kV-630 Kva trafo, 1 adet 1517 Kva özel
trafo, 1067 Kva özel trafo %40 amortisman değeri düşüldükten sonra redresör panoları dahil toplam parasal değeri 169.200,00 TL’dir. 3- A.G.ANA DAĞITIM VE
KOMPANZASYON PANOLARI; Dahili 31 adet dağıtım panosu ve 3 adet kompanzasyon panosu içerisindeki malzeme ve cihazları ile birlikte %50 amortisman
değeri düşüldükten sonra toplam parasal değeri 90.000,00 TL’dir. 4- JENARATÖR; 5 kVA jenaratör %30 amortisman değeri düşüldükten sonra parasal değeri 450,00
TL’dir. 5- TALİ DAĞITIM PANOLARI; 125 adet Tali dağıtım panoları içerisindeki malzeme ve cihazları ile birlikte %40 amortisman değeri düşüldükten sonra
toplam parasal değeri 22.500,00 TL’dir. 6-O.G. KABLOLARI: Trafolar arası Xlpe kablo bedelleri %70 amortisman bedeli düşüldükten sonra tesis işçilik fiyatı dahil
toplam parasal değeri 45.000,00 TL'dir. 7-MOTOR VE TALİ PANO BESLEME HATLARI: Amortisman bedelleri düşürüldükten sonra piyasa rayiçlerine göre toplan
parasal değeri 600.000,00 TL'dir. 8- ÇEVRE AYDINLATMA TESİSİ; Duvarlarda konsollar ile montajı yapılmış 250 w civa buharlı ve uı 2x40 w armatürler mevcut olup
%60 amortisman değeri düşüldükten sonra toplam parasal değeri 800,00 TL’dir. 9- YANGIN İHBAR SANTRALİ VE TESİSİ; 48 aboneli elektronik modüller sistem
santrali komple tüm malzeme ve cihazları ile birlikte amortisman değeri düştükten sonra toplam parasal değeri 1.500,00 TL'dir. 10- TELEFON SANTRALİ; 12
harici/200 dahili kapasiteli karel marka 1 adet telefon santrallerinin tesisatı ve telefon makineleri ile birlikte %40 amortisman değeri düşüldükten sonra toplam
parasal değeri 3.000,00 TL'dir. 11-PARATONER TESİSATI; 6 adet paratoner tesisi, 6 adet radyoaktif başlık, 6 adet dam direği, 6 adet test klemensi ile 50 mm2
çapındaki bakır ihata iletkeni ile birlikte komple değeri amortisman değeri düşüldükten sonra toplam parasal değeri 4.000,00 TL’dir. 12- HPLC CİHAZI ŞALTER
TABLOSU REDRÖSÖRÜ; İki adet redrösörlü alternatif akımdan DC akıma dönüştüren trafo ve panoları mevcut ve çalışır durumdadırlar. Likit kromotografi ve
bilgisayar cihazı redresör ve otomatik şalter kablosu toplam parasal değeri 70.000,00 TL’dir. Buna göre fabrika içerisindeki elektrik ve tesisatlarını toplam
parasal değeri 1.094.300,00 TL’dir.
İCMAL;
9359 ADA 21 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN ARSA PARASAL DEĞERİ
22.569.600,00 TL
816 ADA 101 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN ARSA PARASAL DEĞERİ
188.250,00 TL
PARSELLER ÜZERİNDEKİ YAPILARIN PARASAL DEĞERİ
7.661.000,00 TL
PARSELLER ÜZERİNDEKİ MAKİNE VE TESİSATLARIN P. DEĞERİ
10.557.230,00 TL
PARSELLER ÜZERİNDEKİ ELEKTRİK VE TESİSATLARIN P. DEĞERİ
1.094.300,00 TL
+.............................
TOPLAM 42.070.380,00 TL
Olarak bilirkişilerce kıymetlendirilmiş olup ve işbu muhammen bedel üzerinden satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın tapu kaydında KARAYOLLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUN 7. MAD.GÖRE KEZA 4650 SYL. KANUNUN 7.MAD. GÖRE İDARİ ŞERHİ MEVCUTTUR.
Adresi: Hasan Şaş Bulvarı No: 184 Yüreğir/ADANA
Yüzölçümü: 76.487 m2
Arsa Payı: 100/100
İmar Durumu: Adana İli, Yüreğir İlçesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.05.2013 tarih, 13-5680 sayılı imar çapında; Seyhan Mahallesi, 9359 Ada, 21 parseli
ve 816 Ada, 101 parseli şehir imar planında "Sanayi alanı" olarak ayrılan alan üzerinde bulunduğu, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2012 tarih ve
126 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olarak görüldüğü, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapıldıktan sonra İmar Durumu verilebileceği belirtilmiştir.
Kıymeti: 42.070.380,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü: 13/06/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 11/07/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: Adana İli Adliye Sarayı ek 2 hizmet binası asma kat 107/A nolu İhale odasında
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
(Bas›n: 28885- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ADANA 1. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/6 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/04/2014
(Bas›n: 28885- www.bik.gov.tr)
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
846 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content