close

Enter

Log in using OpenID

1405524021_İİBF Broşür 2014 - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

embedDownload
DEKAN’IN MESAJI
SEVGİLİ ÖĞRENCİLER
100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir
süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz. Ülkemizin sayılı teknik üniversitelerinden birisi olan Yıldız
Teknik Üniversitesi bünyesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kurulması oldukça anlamlıdır. Bu karar üzerinde, dünyadaki değişim ve dönüşümlerin etkili olduğunu belirtmek gerekir.
Kentleşme ve teknolojideki gelişmelere dayalı olarak; tarım ve sanayi gibi sektörlerde istihdam oranları düşerken hizmet sektöründe büyük bir artış görülmektedir. Esasen hizmet sektörünün gelişmesi insanların daha iyi eğitim, daha
iyi sağlık vb. hizmetleri almaları, bir başka ifadeyle yaşam kalitelerinin artması
anlamına gelmektedir. İşte bireylerin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik insan
gücünü yetiştirme zorunluluğu teknik üniversite içerisinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine yer verilmesini gerekli kılmıştır. Fakültemiz, İktisat, İşletme,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri ile bu ihtiyacı karşılama çabası
içerisindedir.
1
Sevgili Öğrenciler,
Küresel rekabet gerçekliği karşısında rekabet edebilmek için öncelikle sürdürülebilir rekabet araçlarına sahip olmak gerekir. Bu araçların başında ise entelektüel sermaye olarak da tanımlanan her türlü donanıma sahip yetişkin bireyler gelmektedir.
Her bireyin sahip olduğu ve geliştirebildiği bilgi, insan sermayesi olarak tanımlanmaktadır. Bu sermaye, kurum açısından çalışanlarının sahip olduğu bilgi birikimi,
yaratıcılık, problem çözme yeteneği, girişimcilik ve liderlik yeteneklerinden oluşur.
Burada sizlere bu bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, toplumun kalkınması
ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim ve bilimsel araştırmaya öncülük etme misyonu ve evrensel değerlerle donanmış, girişimci, yaratıcı, araştırmacı,
topluma ve çevreye duyarlı, geleceğe yön verecek profesyonelleri yetiştirme vizyonunu benimsemiştir.
Bu niteliklere sahip öğrenciler yetiştirmek üzere; ders programlarında gösterilen derslerin dışında hem fakülte hem de bölümler olarak her hafta konferanslar
düzenlemekteyiz. Bu konferanslarda iş ve bilim dünyasının saygın insanları davet
edilerek birikimlerini bizlerle paylaşmaları sağlanmaktadır.
01
Dekan’ın Mesajı
04
Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihçesi
06
Fakülteler ve Bölümler
08
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
11
İletişim Bilgileri
12
İktisat Bölümü
20
İşletme Bölümü
28
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Sevgi ve Saygılarımla,
35
Erasmus
Prof. Dr. Kenan AYDIN
Dekan
39
Ulusal ve Uluslararası Programlar
41
Sosyal Yaşam
Üniversitemizin 100 yıllık birikimi ve sahip olduğu altyapı ile fakültemizin sahip
olduğu her biri kendi alanında seçkin ve deneyimli akademisyenler; sizlerin yetişmesi konusundaki başlıca gücümüzdür.
Sizlerin üniversitenizi ve öğrenim göreceğiniz bölümleri seçerken bilinçli tercihler yapacağınıza inanıyoruz. Her türlü birikime sahip ve iş dünyası ile de yakın
işbirliği içerisinde olan fakültemizdeki eğitim-öğretim sürecinin sonunda ne kadar
doğru tercihler yaptığınızı bir kez daha göreceğinize inanıyor, başarılarınızın devamını diliyorum.
2
İÇİNDEKİLER
3
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHÇESİ
İSTANBUL’UN MERKEZİNDE
ASIRLIK ÜNİVERSİTE
Üniversitemizin geçmişi 1911 yılında Vilayet Nafia İdarelerinin “fen
memuru” (kondüktör, tekniker)
gereksinimlerini karşılamak üzere
kurulan Kondüktör Mekteb-i Alisi’ne
dayanır. 1922’de okulun adı Nafia Fen
Mektebi olmuş, öğrenim süresi 2,5
yıldan 3 yıla çıkarılmıştır. Bu mektep
1937’de lağvedilmiş yerine, artan fen
memuru ve yüksek mühendis ihtiyacını karşılamak üzere Teknik Okul
kurulmuştur. 2 yıllık fen memuru ve
4 yıllık mühendislik bölümleri olan
okula Yıldız Sarayı müştemilatından,
bugün de kullanılmakta olan binalar
tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.
1969’da İstanbul Devlet Mühendislik
ve Mimarlık Akademisi kurulmuş,
1971’de kapatılan özel yüksekoku-
4
lardan mühendislikle ilgili olanları
buraya bağlanmıştır. İstanbul Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi
ile buna bağlanmış olan mühendislik
yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve
Kocaeli Meslek Yüksekokulu’nun ilgili
fakülte ve bölümleri 1982’de birleştirilerek Yıldız Üniversitesi kurulmuştur. 1992’de üniversitenin ismi Yıldız
Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Günümüzde Üniversitemiz 10
Fakülte, 2 Enstitü, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu ve
33.000’i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Üniversitemizin 3 yerleşkesi bulunmaktadır.
Bunlar, Yıldız, Davutpaşa ve Ayazağa
Yerleşkeleridir.
5
FAKÜLTELER VE BÖLÜMLER
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
MAKİNE FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
Eğitim Bilimleri
İlköğretim
Türkçe Eğitimi
6
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Batı Dilleri ve Edebiyatı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Fizik
Felsefe
İstatistik
Kimya
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
İnsan ve Toplum Bilimleri
Sosyoloji
Tarih
İNŞAAT FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Harita Mühendisliği
KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ
Kimya Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Biyomühendislik
Gıda Mühendisliği
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
Sanat
İletişim Tasarımı
Müzik ve Sahne Sanatları
MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR
MESLEK YÜKSEK OKULU
Teknik Programlar Bölümü
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
Temel İngilizce
Modern Diller
MESLEK YÜKSEK OKULU
İktisadi ve İdari Programlar
Teknik Programlar
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
Enformatik
Beden Eğitimi
ENSTİTÜLER
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
7
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1992 yılında kurulan Fakültemiz, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında İktisat Bölümü ile eğitim vermeye başlamış, 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında İşletme Bölümü, 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında da Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü kurulmuştur. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında
ise İngilizce İktisat Programı ilk öğrencilerini almaya başlayacaktır. İlk olarak
Çukursaray binasında faaliyete geçen Fakültemiz, 2000 yılından bu yana Yıldız
Sarayı Yaverler Dairesi’nde hizmet vermektedir. Fakülte binamız, 1925 ile 1936
yılları arasında, daha sonra Atatürk’ün isteği ile Ankara’ya taşınan Mekteb-i
Mülkiye’ye (şimdiki adıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne)
ev sahipliği yapmıştır. Fakültemizin 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde
Davutpaşa Kampüsü’nde yeni inşa edilen modern binasında hizmet vermesi
planlanmaktadır.
VİZYON
Ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurabilen, nitelikli araştırma ve yayın yapma
yeteneğine sahip, iş dünyasında tercih edilen mezunlar veren, tanınırlığı yüksek
bir fakülte olmak.
MİSYON
Sosyal Bilimler alanında bilimsel araştırma kalitesinin yükseltilmesine öncülük
eden ve evrensel düzeyde eğitim standartlarını takip eden bir fakülte olarak,
özel sektör ve kamunun ihtiyaç duyacağı, toplumu gözlemleyebilen, girişimci,
yenilikçi ve duyarlı bireyler yetiştirmek.
8
9
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Fakültemizde 2.500 dolayında öğrenci eğitim
görmektedir. Halen tarihi binasında hizmet veren
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde dersliklerin yanında öğrencilerimizin kullanımına tahsis
edilmiş, tam donanımlı bir bilgisayar laboratuarı
ve kütüphane bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz 1 yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı okumaktadır (Seviye Tespit Sınavını geçenler doğrudan birinci sınıfa başlamaktadır).
Yabancı dil destekli Eğitim-Öğretim veren bir
fakülte konumunda olmamız nedeniyle, bölümlerimizde uygulanan öğretim planlarına göre
öğrenciler, okutulan derslerin % 30’unu İngilizce
olarak almak durumundadır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak
İngilizce İktisat Programında eğitim dili %100
İngilizce’dir.
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Fakültemiz, bünyesinde kurulan Yıldız Teknik
Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi,
Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi,
Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Merkezi ve Finans, Kurumsal Yönetim ve
Sürdürülebilirlik Merkezi ile işbirliği içerisinde
çalışmaktadır.
ÇİFT ANADAL, YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ
Fakültemize bağlı bölümlerde eğitim gören öğrencilerimiz, üniversitemiz bünyesindeki herhangi bir lisans programında Çift Anadal yaparak iki
lisans diplomasına birden sahip olabilmektedir.
10
Öğrencilerin yönetmelikler çerçevesinde fakültemiz bünyesinde bulunan bölümlerimize yatay ve
dikey geçiş imkânı bulunmaktadır.
YAZ OKULU
Üniversitemizdeki Yaz Okulu uygulaması
çerçevesinde, öğrencilerimiz yaz döneminde
açılan dersleri alarak daha kısa zamanda mezun
olabilmektedirler.
STAJ
Fakültemizde staj zorunluluğu bulunmamakla
birlikte, öğrencilerimizin staj yapma talepleri
desteklenmekte olup, SGK işlemleri Fakültemizce yapılmaktadır.
Dekanlık İletişim
Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Yıldız Yerleşkesi 34349 Yıldız-Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon: +90 (212) 259 52 21
: +90 (212) 383 25 15
Faks: +90 (212) 259 42 02
E-Posta: [email protected]
Web: www.iib.yildiz.edu.tr
Fakülte Sekreterliği İletişim
Telefon: +90 (212) 383 25 17
: +90 (212) 383 25 70
Faks: +90 (212) 259 42 02
E-Posta: [email protected]
İktisat Bölümü Başkanlığı
Telefon: +90 (212) 383 25 20
: +90 (212) 383 25 74
E-Posta: [email protected]
Web: www.ikt.yildiz.edu.tr
İşletme Bölümü Başkanlığı
Telefon: +90 (212) 383 25 36
: +90 (212) 383 25 76
E-Posta: [email protected]
Web: www.isl.yildiz.edu.tr
Siy. Bil. ve Ulus. İliş. Bölümü Başk.
Telefon: +90 (212) 383 25 49
: +90 (212) 383 25 79
E-Posta: [email protected]
Web: www.sbu.yildiz.edu.tr
11
MİSYON
Sosyal ve matematiksel yönleri güçlü, iktisadi
sorunları kavramlaştırıp çözümleyebilen, neden
sonuç ilişkisi kurabilen ve analitik düşünebilen
öğrenciler yetiştiren, öğrencinin uzmanlaşmasını sağlayacak bir eğitim öğretim programına
sahip, uluslararası yayın yapmaya ve işbirliğine
önem veren, teorik ve güncel gelişmeleri takip
eden bir İktisat Bölümü olmak.
Bölümümüz, 8 Profesör, 5 Doçent, 9 Yardımcı
Doçent, 3 Öğretim Görevlisi Doktor, 3 Araştırma Görevlisi Doktor ve 10 Araştırma Görevlisi
ile modern bir iktisat eğitimini genç, dinamik,
yenilikçi kadrosuyla sunmaktadır.
12
GİRİŞ PUANI VE KONTENJANLAR
I. Öğretim
4
TM-1
105
Genel
387.383 34.586
354.446
63.342
II. Öğretim*
4
TM-1
105
Genel
354.313 63.472
335.387
86.267
İngilizce
İktisat
4
TM-1
25
Genel
-
-
İKTİSAT
BÖLÜMÜ
KONTENJAN
Kontenjan Türü
VİZYON
Dünya standartlarını yakalamayı hedefleyen,
Türkiye’nin en seçkin İktisat Bölümü olmak.
Modern ve çağdaş bir eğitim veren lisansüstü
ve doktora programlarımızla hem Türkçe hem
İngilizce eğitim veren üniversiteler arasında
iddialıyız. Tezsiz ikinci öğretim programı olan
“Modern Parasal İktisat” yüksek lisans programımızla iş dünyasına da alternatif bir eğitim
olanağı sunmaktayız. Bölümümüzün eğitim
programlarında 2013 yılından itibaren Bologna
sistemi uygulanmaya başlamıştır.
PUAN TÜRÜ
Bölümümüz 1993-94 Eğitim-Öğretim yılında
eğitim vermeye başlamıştır. Hedefimiz, Türkiye
ekonomisinin hızla değişen dünya ekonomisiyle entegrasyonunda ihtiyacı olan kısa ve uzun
vadeli gelişmelerle ilgili öngörülerde bulunabilecek; ekonominin çeşitli sektörlerindeki olası
aktivitelerini uluslararası platformlarda takip
ederek, bunların yine kısa ve uzun vadeli stratejilerini saptayabilecek; sosyal ve matematiksel
yönleri güçlü, iktisadi sorunları kavramlaştırıp
çözümleyebilen; neden sonuç ilişkisi kurabilen
ve analitik düşünebilen; Türkiye’nin tüm ekonomik birimlerinin karar verme kademelerinde görev alabilecek düzeyde elemanlar yetiştirmektir.
ANABİLİM DALLARI
İktisat Tarihi
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
İktisat Teorisi
İktisat Politikası
ÖĞRENİM SÜRESİ
İktisat Bölümü
2013 YILI
EN YÜKSEK
Puan
-
Sırası
-
2013 YILI
EN DÜŞÜK
Puan
Sırası
*2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren II. Öğretim programı öğrenci almamaktadır.
13
İKTİSAT BÖLÜMÜ
BOLOGNA DERS PLANI
1. YIL GÜZ
1. YIL BAHAR
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
İktisatçılar için Matematik I
İktisatçılar için Matematik II
SosyolojiTürkiye’nin Toplumsal Yapısı
Hukukun Genel Kavramları
Anayasa Hukuku
Genel Muhasebe I (İşletme)
Genel Muhasebe II
Türkçe ITürkçe II
İleri İngilizce I
İleri İngilizce II
Toplumsal Yapılar, Tarihsel Dönüşümler
2. YIL GÜZ
2. YIL BAHAR
Meslek Seçmeli I
Meslek Seçmeli I
Mikro İktisatMakro İktisat
İstatistik Iİstatistik II
Kamu Ekonomisi
İşletme Bilimine Giriş
Borçlar Hukukuİktisadi Sistemler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Temel Bilgisayar Bilimleri
İngilizce Okuma ve Konuşma
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Mesleki İngilizce I
3. YIL GÜZ3. YIL BAHAR
Meslek Seçmeli II
İş Hayatı için İngilizce
Alan Seçmeli I
Meslek Seçmeli II
Alan Seçmeli II
Alan Seçmeli II
Genel İktisat Tarihi
İktisatta Araştırma Yöntemleri
Para TeorisiEkonomi Politikaları
Uluslararası İktisat I
Türkiye İktisat Tarihi
Ekonometri IUluslararası İktisat II
Mesleki İngilizce II
Ekonometri II
4. YIL GÜZ
4. YIL BAHAR
Meslek Seçmeli III
Bitirme Çalışması
Meslek Seçmeli III
Meslek Seçmeli IV
Alan Seçmeli III
Meslek Seçmeli IV
Gelişme EkonomisiTürkiye Ekonomisi
İktisadi Düşünce Tarihi
Türk Vergi Sistemi
14
MESLEKİ SEÇİMLİK DERSLER
ALAN SEÇİMLİK DERSLER
Kamu MaliyesiÖrgütsel Davranış
Tarım Ekonomisi
Siyaset Bilimine Giriş
İktisadi Planlama
Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular
AB EkonomisiPsikolojiye Giriş
Çalışma EkonomisiDünya Edebiyatı
Oyun TeorisiSanat ve Edebiyat
Enformasyon İktisadı
Sinema ve Edebiyat
Ağ ve İnternet Ekonomisi
Osmanlı Türkçesi’ne Giriş
Ortadoğu Ekonomileri
II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı’na Giriş
Finans Tarihi
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü
Türev Piyasalar
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı
İktisadi SuçlarMali Tablolar Analizi
Regülasyon ve Rekabet Ekonomisi
Maliyet Muhasebesi
Sosyal Tarih
Siyaset Bilimine Giriş
Bankacılık ve Finansal Kurumlar
Siyasi Tarih I
Uygulamalı Ekonometri II
Siyasi Tarih II
Karşılaştırmalı İktisadi Düşünce Okulları
Türkiye’nin Yönetim Yapısı
Büyüme EkonomisiPazarlama
Finansal Kriz Kuramları
İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)
Kent EkonomisiSatış Yönetimi
Enerji ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Sermaye Piyasası Analizleri
Çevre Ekonomisine Giriş
Tüketici Davranışı
Endüstri EkonomisiElektronik Ticaret
Ulaştırma Ekonomisinin Temelleri
Türkiye Siyaseti I
Uluslararası Entegrasyon
Türkiye Siyaseti II
Dünya Ekonomisiİş Hukuku
Sürdürülebilir Kalkınma
Sözlü Tarih ve Tartışmalar
Finansal İktisatMuhasebe Denetimi
Matematiksel İktisat
Siyaset ve Sinema
Uygulamalı Ekonometri I
Şirketler Muhasebesi
İktisadi Modeller ve Programlama
Medya ve Politika
18.YY. Osmanlı İmparatorluğu’nda, Türkiye Siyasetinde Güncel Konular
Ekonomi ve Toplum
Ticaret Hukuku
Teknoloji ve Ekonomi
15
İKTİSAT BÖLÜMÜ
ALAN SEÇİMLİK DERSLER
Yatırım Projeleri Analizi
Üretim Stratejileri
İşletmelerde İnovasyon Yönetimi
Türk İdare Tarihi
İktisat ve Sanat
Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları II
Amerikan Dış Politikası
Finansal Yönetim II
Finansal Yönetim I
Yönetim Muhasebesi
Kamu Yönetimine Giriş
Sosyal Politika ve Sosyal Ekonomi
Veri Tabanı
Türkiye’nin Dış Politikası I
İŞ OLANAKLARI
İktisat Bölümü mezunları çok geniş bir alanda iş
sahibi olabilmektedirler. Devlet kurumları arasında
özellikle Başbakanlık ve bağlı kuruluşlar, DPT, TÜİK,
Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, üst kurullar, Sayıştay, Bakanlıklar
(özellikle Maliye Bakanlığı), vs. uzmanlık, müfettişlik,
denetçilik gibi kadrolarda cazip koşullarda iş bulabilmektedirler. Merkez Bankası’nda memur olabilmenin
yanında araştırma bölümünde özel olanaklarla iş
sahibi olabilmektedirler. Bunların yanında, özel sektör
ve yabancı sermayeli kuruluşlar, özellikle bankacılık,
sigortacılık, borsa ilintili kuruluşlar, dış ticaret şirketleri, denetleme şirketlerinde farklı rollerde istihdam
edilmektedirler. Daha büyük düşünmek isteyenler,
çokuluslu şirketler, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi kuruluşları hedefleyebilmektedirler. İktisadın
bilim yönüne ilgi duyan mezunlarımız, üniversitede
kalmayı tercih edip akademik kariyer yapma olanağına da sahiptirler.
16
ÖĞRENCİ VE MEZUN GÖRÜŞLERİ
Erhan AYKUT
(İktisat Bölümü 2010 Mezunu)
“YTÜ; içinde huzuru bulduğum, evimde hissetmemi sağlayan, yeri geldiğinde eğlencesiyle, yeri geldiğinde dersleriyle, içindeki sıcakkanlı insanlarıyla
yalnızca dört senemi geçirdiğim bir okul değil, o dört senemi hiçbir şeye
değiştirmeyeceğim bir yuva gibiydi. Yalnızca öğreten değil, yetiştiren, bizleri
geliştiren ve geleceğe hazırlamaya gayret eden öğretmenleriyle, hırslı ama
yardımsever, takım oyuncusu öğrencileriyle, sıcacık yerleşkesiyle beni ben
yapan başlıca unsurlardan biriydi YTÜ, ona çok şey borçluyum. Çınarların
altında arkadaşlarımla ettiğim sohbetler, bana ailelerinin bir ferdiymişim gibi
yaklaşan öğretmenlerim, şimdiden burnumda tütüyor. Her önünden geçtiğimde üniversite günlerimi, dersleri, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı hasretle
ve sevgiyle anıyorum. Şimdi ve gelecekte adını çok anacağım okulumu çok
özleyeceğim. İleri doğru attığım her adımda, her başarımda biliyorum ki beni
oralara taşıyanlardan biri de öğretmenlerimin uğraşları, sıra arkadaşlarım,
kısacası okulum olacaktır.”
17
İKTİSAT BÖLÜMÜ
ÖDÜL ALAN BAZI ÖĞRENCİLERİMİZ
Hasan Oğuz Güzel
7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde Ege Üniversitesi İktisat Öğrencileri Kongresi’nde “Yükselen Ekonomilerde İleri-Teknolojiye Sahip Malların Rekabet Gücü
Analizi ve Türkiye’nin Durumu” adlı çalışması ile Türkiye Ekonomi Kurumu
(TEK) ödülünü almıştır.
Erdem Yenerdağ
7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde Ege Üniversitesi İktisat Öğrencileri Kongresi’nde
“Türkiye’de Finansallaşma Sürecinin İktisadi Büyümeye ve Sanayileşmeye
Etkisi” adlı çalışması ile Ege Finans Derneği ödülünü almıştır.
İpek GÖL
(İktisat Bölümü 2014 Mezunu)
“Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde
okumak ve bu bölümden mezun olmak; ileride iş
hayatında gerek pratik gerekse teorik olarak sağlam
bir altyapı edinmemi sağladı. Yıldız’da çok değerli
hocalarımdan her zaman büyük bir destek gördüğüm ve onların engin bilgi ve deneyimlerinden
yararlandığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.
Ayrıca akademik imkânlarına ek olarak okulun
sağladığı sosyal imkânlar, okul kulüplerinin aktifliği,
seminerler, konferanslar ve İstanbul’un tam merkezinde bulunması ile unutamayacağım bir üniversite
hayatı geçirmemi sağladı. YIZDIZLI olmanın büyük
bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum…”
İbrahim Ciddi
7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde Ege Üniversitesi İktisat Öğrencileri Kongresi’nde
“Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi ile Mevduat Bankalarının
Karşılaştırılması ve Yerel ve Küresel Krizlerin Bankaların Performansları
Üzerindeki Etkileri” adlı çalışması ile Ege Finans Derneği ödülünü almıştır.
Süleyman Taşkazan
24-26 Nisan 2013 tarihleri arasında Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen
16. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi’nde “İşsizliğin Çözüm Aracı:
İşportacılık” başlıklı tebliği ile TCMB Ödülünü kazanmıştır.
Mürüvvet Akar
Fakültemiz İktisat Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Hüseyin TAŞTAN’ın danışmanlığında hazırlamış olduğu “Küreselleşmenin Türkiye’de Ücret ve Gelir Eşitsizliğine Etkileri” başlıklı tez çalışmasıyla, Türkiye Ekonomi
Kurumu tarafından düzenlenen 2012 Araştırma/Tez Ödülleri yarışmasında
Yüksek Lisans Birincilik Ödülünü almıştır.
Düzgün Kılıç
10-11 Nisan 2012 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen “Ekonomi Zirvesi-Yazı Yarışması”nda sunduğu “2008 Global Finansal Kriz: Ardılları
ve Avrupa Üzerine Yansımaları” adlı çalışmasıyla 2. olmuştur.
18
19
MİSYON
Misyonumuz; bölüm içi, kurum içi ve kurumlar arası iletişim ve koordinasyona önem veren
katılımcı bir yönetim (yönetişim) anlayışını benimseyen; uluslararası düzeyde teorik ve pratik
anlamda dengeli, sürekli öğrenmeyi teşvik eden;
araştırma, analiz ve sentez yeteneği kazandıran;
interaktif bir eğitim sistemini olanaklı kılan, ileri
teknolojileri her düzeyde kullanan; sosyal ve etik
değerlere sahip bir kurum olmaktır.
Bölümümüz 10 Profesör, 2 Doçent, 17 Yardımcı
Doçent, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 7 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.
20
GİRİŞ PUANI VE KONTENJANLAR
İŞLETME
BÖLÜMÜ
I. Öğretim
4
TM-1
KONTENJAN
90
Kontenjan Türü
VİZYON
Evrensel değerleri benimsemiş girişimci ve yönetici yetiştirmek.
Akademik kadromuz, lisans programı haricinde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmış olan İşletme Yönetimi
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı ve İnovasyon, Girişimcilik
ve Yönetim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarına
(2014-2015 Güz Döneminde öğrenci alımına başlanacaktır) Eğitim-Öğretim desteği de vermektedir.
PUAN TÜRÜ
1996 yılında kurulmuş olan bölümümüz; özel
ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu evrensel
değerlerle donanmış, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı,
girişimci, araştırmacı, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, topluma ve çevresine duyarlı,
iletişim ve koordinasyon becerilerini işletme içi
ve dışı ilişkilerinde kullanabilen, geleceğe yön
verecek profesyoneller, girişimci ve yöneticiler
yetiştirmek amacındadır.
ANABİLİM DALLARI
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Örgütsel Davranış Anabilim Dalı
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Kooperatifçilik Anabilim Dalı
ÖĞRENİM SÜRESİ
İşletme Bölümü
Genel
2013 YILI
EN YÜKSEK
Puan
Sırası
408.773 21.754
2013 YILI
EN DÜŞÜK
Puan
Sırası
356.981
60.649
21
İŞLETME BÖLÜMÜ
BOLOGNA DERS PLANI
1. YIL GÜZ
1. YIL BAHAR
Genel Muhasebe I (İşletme) Toplumsal Yapılar, Tarihsel Dönüşümler
İşletme Matematiği I
İktisada Giriş II
İşletme Bilimine Giriş
Seçmeli I
Hukukun Genel Kavramları
Türkçe II
Türkçe I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
İktisada Giriş I
Genel Muhasebe II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İşletme Matematiği II
İleri İngilizce IDavranış Bilimi
İleri İngilizce II
2. YIL GÜZ
2. YIL BAHAR
Seçmeli II
İşletmeciler için İstatistik II
İngilizce Okuma ve Konuşma
Ticaret Hukuku
Mali Tablolar Analizi
Mesleki İngilizce I
İşletmeciler için İstatistik I
Seçmeli III
Temel İşletme Yönetimi
Örgütsel Davranış
Araştırma Yöntemleri
Temel Bilgisayar Bilimleri
Borçlar HukukuMaliyet Muhasebesi
3. YIL GÜZ3. YIL BAHAR
Finansal Yönetim I
Finansal Yönetim II
PazarlamaUluslararası Pazarlama
Mesleki İngilizce II
Türk Vergi Sisteminin Esasları
Seçmeli 4İş Hukuku
Seçmeli 5
İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)
Seçmeli 6
İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Üretim YönetimiSeminerleri I
Seçmeli 7
İş Hayatı için İngilizce
22
4. YIL GÜZ 4. YIL BAHAR
Pazarlama AraştırmasıTürkiye Ekonomisi
Nicel Karar Verme Teknikleri I
Bitirme Çalışması
İşletmelerde Güncel Sorunlara Nicel Karar Verme Teknikleri II
Çözüm Seminerleri II
Stratejik İşletme Yönetimi
Seçmeli 8Seçmeli II
Seçmeli 9
Seçmeli 10
Yönetim Muhasebesi
MESLEKİ SEÇİMLİK DERSLER
Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Yönetim Oyunları
Uluslararası Yönetim
Değer Yönetimi
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Uluslararası İşletmecilik
İşletme (Bilgisayar Mühendisliği)
İstatistik Analiz Teknikleri
Stratejik Maliyet Yönetimi
Girişimcilik
Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri
Reklam Yönetimi
Marka Yönetimi
İşbirliği Ekonomisi ve Yönetimi
Hizmet Pazarlaması
Finansta Özel Konular
Finansal Risk Yönetimi
Finansal ve Maliyet Muhasebesi
Perakendeci Mağaza Yönetimi
Sistem Analizi
Entelektüel Sermaye
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Satış Yönetimi
Proje Yönetimi ve Organizasyon
İşletmelerde Birleşmeler
İşletmelerde İnovasyon Yönetimi
Üretim Stratejileri
İşletmelerde İç Denetim
Maliyet Sistemleri
Sermaye Piyasası Analizleri
İşletmelerde İstatistiksel Kalite Kontrol
Zaman Serisi Analizleri
Tüketici Davranışı
Finansal Raporlama Standartları
Yönetimde Karar Verme Teknikleri
Örgütsel Etik
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Uluslararası Finans Yönetimi
Elektronik Ticaret
Finansal Matematik
Yatırım Projeleri Analizi
Çok Kriterli Optimizasyon Teknikleri
Anayasa Hukuku
Kamu Maliyesi
Halkla İlişkiler
Doğrudan Pazarlama
Takım Kurma ve Geliştirme
Muhasebe Organizasyonu
İşletme Lojistiğinin Temelleri
Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma
Çalışma Ekonomisi
Kamu Ekonomisi
Sosyoloji
Siyaset Bilimine Giriş
Kamu Yönetimine Giriş
Türkiye’nin Yönetim Yapısı
Uluslararası İlişkiler I
Uluslararası İlişkiler II
Şirketler Muhasebesi
Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri
Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk
Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme
İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu
KOBİ Yönetiminin İlkeleri
Muhasebe Denetimi
İşletmelerde İletişim
SPSS Kullanımı ve Uygulaması
Örgüt Geliştirme
Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar
23
İŞLETME BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİ VE MEZUN GÖRÜŞLERİ
İŞ OLANAKLARI
İşletme Bölümü mezunlarımız aldıkları eğitim
programının çerçevesi gereği ulusal/uluslararası
her türlü işletmenin muhasebe-finans, pazarlama, üretim ve insan kaynakları gibi alanlarında iş
bulma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız, özel
sektörde faaliyet gösteren sanayi ve ticaret kuruluşları, bankalar, aracı kurumlar, bağımsız denetim
kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, reklam, lojistik, turizm
ve danışmanlık şirketleri gibi işletme ve kuruluşların yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı,
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı,
Gelir İdaresi Başkanlığı, Semaye Piyasası Kurulu,
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın
Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası gibi kamu
kuruluşlarının çeşitli kademelerinde de görev
yapabilirler.
24
Sadettin Tümen
(İşletme Bölümü, 2012 Mezunu)
‘Yıldızlılar Bilir, Eğitim’in En İyisi Yıldız’dan Gelir.’
“2007-2012 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okumak ve bu bölümden mezun olmak benim ve mezun olan birçok arkadaşım için
büyük bir mutluluk ve onur.
YTÜ İşletme Bölümü akademisyenlerinin ileri görüşlü ve vizyon sahibi olması,
bana Türkiye’nin en büyük firmalarından birisinde çalışma ve alanında yetkin kişiler ile tanışma fırsatını verdi. Bu sayede vizyonumu geliştirip deneyim elde etme
fırsatı yakaladım. İşletme Bölümünün bana sunduğu analitik düşünme yeteneği
ve operasyonel altyapı ise, şu anda iş dünyasındaki dinmeyen hızlılığa ve sürekliliğe adapte olmamı sağlayan en önemli nedenlerden biri. Derslerde gördüğümüz
konuların sınav kâğıtlarında kalmayıp sağlamalarının öğrenciyken iş yaşantısı ile
yapılması bana eşsiz tecrübe kazandırdı.
25
İŞLETME BÖLÜMÜ
Bugünkü başarımın büyük bir payını o dönemde
hocalarımın yardımı ile almış olduğum eğitimi
pratiğe dönüştürmeme bağlıyorum. Devlet’in farklı
kademelerinde görev yapan, kurumsal firmaların
yöneticileri olan kişiler ile o dönemdeki seminer
derslerinde birebir iletişime geçmem bana özgüven
ve farklı bakış açıları kazandırdı.
Mezunları en kolay iş bulan üniversitelerden birisi
olan Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde
verilen eğitimin niteliği, mezunlarını doğrudan iş
yaşamına hazırlayacak kadar kapsamlı. Aldığım eğitim iş hayatı için çok önemli olan pratik ve analitik
düşünce becerilerimi geliştirdi.
26
ÖDÜL ALAN BAZI ÖĞRENCİLERİMİZ
Dilara Kapukaya
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Kadın ve Kentlileşme"
konulu kompozisyon yarışmasında sunduğu 'Kentlileşemeyen Kadın' başlıklı çalışmasıyla 4 finalisten
biri olmuştur.
Can Akbıyık
Hasan Topal
Mustafa Bencikli
Nitelikli akademik kadro, yerleşke içi ve çevresindeki
sosyal yaşantı, üniversite-özel sektör işbirlikleri, devletin ve kurumsal firmaların farklı kademelerinde
yer alan kişiler ile birebir tanışma imkanı, araştırmalarınıza yönelik kaynak ulaşımını sağlaması, teknolojik imkanlar ve daha birçok fırsatın bulunması
YTÜ’yü tercih için yeterlidir diye düşünüyorum.
2008 ODTÜ-Just Marketing / Challenge,
3. En iyi Proje
Sosyal ve kültürel olanakların yoğun olduğu, doğa
ile iç içe, İstanbul’un merkezinde müthiş bir yerleşke
yaşantısı sizleri bekliyor.”
2009 SDG-Global Mangement Challenge,
Yarı Finalist
Can Akbıyık
Hasan Topal
Mustafa Bencikli
27
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin üç bölümünden birisi olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1999 yılında kurulmuş olup, Eğitim-Öğretim faaliyetlerini 2000 yılından bu yana sürdürmektedir. Bölümümüz,
uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek üzere öğrencilere temel ve
güncel bilgiler vermeyi, uluslararası sistemin tarihini ve 16. yüzyıldan itibaren
geçirdiği evreleri, uluslararası sistemin işleyişini, hukuksal çerçevesini, olayların ve olguların irdelenmesini, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Uluslararası sistem içinde Türkiye’nin yerine ve dış
ilişkilerine ağırlıklı olarak yer verilmektedir. İzlenecek olan bu programda geniş
bir ders yelpazesi yer almaktadır. Temel derslerin yanı sıra İngilizce yazışma ve
diplomatik yazışma derslerine yer verilerek, düşüncelerini yazıya dökebilen ve
etkin biçimde aktarabilen, insan ilişkilerinde başarılı, temsil niteliğine ve genel
kültüre sahip ve en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilen bireyler yetiştirmek
hedeflerimiz arasındadır.
VİZYON
Ulusal ve uluslararası alanda araştıran, uygulayan, öğreten ve paylaşan bir
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü oluşturarak uluslararası ölçekte
bir bilimsel çekim merkezi yaratmak, alanında nitelikli bireyler yetiştirmek,
toplumun batı standardında özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi
kültürüne kavuşmasına katkıda bulunmak.
28
29
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
MİSYON
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında bilimsel araştırmalar yapmak,
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında mesleki formasyona sahip uzmanlar
yetiştirmek, mezuniyet sonrasına yönelik
olarak da bilgiyi yenileme becerisini özellikle
kazandırmak, uzmanlığa yönelik öğrenim
vermek ve her iki düzeyde öğretim kadroları
ve öğrenci işbirliğini siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin birbirini tamamlayıcı bütünlüğüne yöneltmek,
• Hem bilgi hem fikir sahibi, eleştirel ve analitik düşünme becerisini yetkin kullanabilen,
kendisini sürekli yenileyen, yaratıcı, girişimci,
sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, ortak
çalışmaya, demokratik katılıma yatkın, ‘’yurttaş’’ bilinç ve sorumluluğuna sahip bireyler
yetiştirmek,
• Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma
anlayışı içinde toplumun bilimsel ve kültürel
kalitesinin ve özellikle demokrasi kültürünün
artmasına katkıda bulunmaktır.
Siyaset Bilimi ile Uluslararası İlişkiler Anabilim Dallarını bünyesinde bulunduran bölümümüzde, sosyal bilimlerin farklı alanlarında
uzmanlaşmış, uluslararası ve ulusal akademik
faaliyetleriyle dikkat çeken 11 Profesör, 6
Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 9 Araştırma Görevlisi Doktor ve 7 Araştırma Görevlisi görev
yapmaktadır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek
Lisans Programı 2000-2001 Eğitim–Öğretim
yılından beri bölümümüz tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsüne
bağlı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Doktora Programı bulunmaktadır. Lisans ve
Lisansüstü programların detayları, Akademik
kadromuz ve bölümünüzün düzenlediği ulusal/uluslararası faaliyetler için lütfen güncel
bölüm web sayfasını ziyaret ediniz: http://
www.sbu.yildiz.edu.tr/
30
PUAN TÜRÜ
I. Öğretim
4
TM-2
KONTENJAN
80
Kontenjan Türü
SİYASET
BİLİMİ VE
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
BÖLÜMÜ
ÖĞRENİM SÜRESİ
GİRİŞ PUANI VE KONTENJANLAR
Genel
2013 YILI
EN YÜKSEK
Puan
2013 YILI
EN DÜŞÜK
Sırası
Puan
Sırası
399.502 27.939
380.982
41.974
BOLOGNA DERS PLANI
1. YIL GÜZ
1. YIL BAHAR
Türkçe ITürkçe II
Siyaset Bilimine Giriş Uluslararası İlişkilere Giriş
SosyolojiTürkiye’nin Toplumsal Yapısı
Hukuka GirişAnayasa Hukuku
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
İleri İngilizce I
İleri İngilizce II
Toplumsal Yapılar, Tarihsel Dönüşümler
2. YIL GÜZ
2. YIL BAHAR
Siyaset Teorisi I
Mesleki İngilizce I
İngilizce Okuma ve Konuşma
Siyaset Teorisi II
Kamu Yönetimine Giriş
Türkiye’nin Yönetim Yapısı
Siyasi Tarih I
Temel Bilgisayar Bilimleri
Kamu Ekonomisi
Siyasi Tarih II
Seçmeli I
Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları
Seçmeli IISeçmeli III
3. YIL GÜZ3. YIL BAHAR
Uluslararası İlişkiler I
Uluslararası İlişkiler II
Karşılaştırmalı Devlet Sistemleri
Karşılaştırmalı Siyaset
Mesleki İngilizce II
Sosyal Seçmeli I
Araştırma Yöntemleri
Türkiye Siyaseti II
Türkiye Siyaseti I
Devletler Hukuku II
Devletler Hukuku I
İş Hayatı için İngilizce
Toplumsal Seçmeli I
Toplumsal Seçmeli II
Seçmeli 4
4. YIL GÜZ 4. YIL BAHAR
Türkiye’nin Dış Politikası I
Seçmeli 8
Uluslararası İlişkiler Kuramları
Seçmeli 9
Sosyal Politika ve Sosyal Ekonomi
Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular
Sosyal Seçmeli II
Türkiye’nin Dış Politikası II
Seçmeli 5Bitirme Çalışması
Seçmeli 6
Seçmeli 7
31
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
MESLEKİ SEÇİMLİK DERSLER
Sözlü Tarih ve Tartışmalar
Tarihsel Açıdan Ortadoğu’da Azınlıklar I
Ortadoğu’da Toplumsal ve Siyasal Konular
Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları I
Çağdaş Siyasi Kültür
Dış Politika Kuramları
Emperyalizm Kuramları
Türk Yunan İlişkileri: Tarihsel Sorunlar
Siyasi Rejim Dönüşümleri
Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye
İşletmelerde İnovasyon Yönetimi
Devlet, Toplum ve Kalkınma Kuramları
Siyasi Partiler
Tarihsel Açıdan Ortadoğu’da Azınlıklar II
Sanat ve Siyaset
Ticaret Hukuku
Amerikan Dış Politikası
Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları II
Siyaset ve Sinema
Uluslararası Örgütler
Türkiye Ekonomisi
Milliyetçilik ve Azınlıklar
Medya ve Politika
Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Militarizm
İş Hukuku
Avrupa Birliği ve Türkiye
32
Avrupa Atlantik Güvenliği ve Yeni Tartışmalar
Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Çatışma
Milliyetçilik Kuramları
Diplomatik Yazışma
Türkiye Siyasetinde Güncel Konular
Uygulamalı Araştırma
Uluslararası İktisat II
Üretim Stratejileri
SOSYAL SEÇMELİ DERSLER
Sanat Tarihi
Mimarlık Tarihi
Uygarlık Tarihi
Arkeoloji
Osmanlı’nın Siyasal, Toplumsal Yapısı
İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın
Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın
İnsan Hakları
Modernite ve Tüketim Toplumu
Türkiye İktisat Tarihi
Genel İktisat Tarihi
TOPLUMSAL SEÇMELİ DERSLER
Toplumsal Duyarlılık Projesi I
Toplumsal Duyarlılık Projesi II
İŞ OLANAKLARI
Siyaset Bilimi ve Uluslararası Bölümünden mezun olacak öğrenciler, aldıkları
eğitime koşut olarak, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmektedirler.
Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi içerisinde görev alabilecekleri gibi diğer bakanlıkların da dış İlişkilerle ilgili birimlerinde görev alabilmektedirler. Diğer yandan, eğitimleri sırasında ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda yetişmeleri
için bölüm/fakülte/üniversite seçimlik ders olanaklarının bulunması, öğrencilerin iş başvurusunda bulunacakları sektörlere ilişkin bilgilenmelerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca İngilizce destekli bir eğitimin verilmekte oluşu, yabancı
dilde okuma yazma becerisi edinmiş mezunların özel sektörde de (basın-yayın
kuruluşları, finans şirketleri, ulusal/uluslararası şirketler, sivil toplum örgütleri
vb) istihdam edilmeleri sansını arttırmaktadır. Bölümün mezunları, uluslararası ilişkilerin giderek artan önemine paralel olarak, değişik sektörlerde edindikleri formasyonu kullanabilme olanağını bulabilirler. Uluslararası kuruluşlarda,
diplomaside, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, basın sektöründe, finansal
kurumlarda, yerli ve yabancı çok uluslu isletmelerde, sivil örgütlerde (NGOs)
çalışabilecekleri gibi araştırmacı, danışmanlık ve akademik kariyer gibi meslek dallarına da yönelme sansına sahiptirler. Ayrıca programda iktisat ağırlıklı
derslerin yer almasından dolayı, mezunlar, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu,
hesap uzmanlığı, bankalar yeminli murakıplığı gibi işlerde de çalışabilirler.
Ekonomik formasyona sahip olan mezunların, Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nda da iş bulmaları olanaklıdır.
33
ERASMUS
“Bu bölüm kalifiye bir diplomanın yanında; insanın içinde yaşadığı
toplumu anlayıp farkında olmasını, toplumsal kodların değişip yeniden
dönüşebileceğine dair statik hayat düşüncesinden uzak geleceği görebilen
ve değişime açık bireylerin yetişmesini sağlamaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sunulan eğitim ile birlikte öğrenciler, yabancı dil anlamında
kendilerini geliştirme fırsatı bulurken hem de değişik yabancı kültürlerle
etkileşime geçerek, gelişime ve değişime açık bireye dönüşme imkanına
kavuşmaktadırlar. Bu bölümü seçerek nitelik anlamında kalifiye bir mezun olmanın yanında, kendini geliştirmiş ve geleceğe yön veren bir birey
olma şansına erişebilirsiniz.”
ÖDÜL ALAN BAZI ÖĞRENCİLERİMİZ
Murat Yıldırım
YATA-TURK NATO ESSAY CONTEST: The Future of NATO’s Partnership with Middle East Region bünyesinde ‘‘NATO’nun Ortadoğu
Bölgesinde Ortaklık Geleceği’’ başlıklı kompozisyon çalışması ile 2.
olmuştur.
34
Erasmus Programı çerçevesinde, yeni ülkeler ve üniversitelerle anlaşma ilişkileri sürekli artarak devam etmektedir.
SİYASET
BİLİMİ VE
ULUS. İLİŞ.
BÖLÜMÜ
Adem SARICA
(Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2014 Mezunu)
Üniversitemiz, Erasmus Programı çerçevesinde 2004 yılından bu yana pek çok
öğrencisini Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki çeşitli üniversitelere göndermiş;
pek çok yabancı öğrenciye de üniversitemizde eğitimi öğretim olanağı sunmuştur. Bu kapsamda Fakültemizin 2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminde
öğrenci, akademisyen değişimi ve ikili anlaşma yapılan ülkelere ilişkin verileri
aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.
İKTİSAT
BÖLÜMÜ
“Belki de tüm insanların ortak isteği, hayallerini kurdukları şeylerin bir
gün gerçekleşmesidir. Bugün ülkemizde ve dünyanın hemen her yerinde;
iyi bir eğitim almak, aynı zamanda hayallerinize açılan bir kapıdan
içeriye girmek de demektir. Beni hayallerime yaklaştıran bu kapıdan
içeriye girişim de Yıldız Teknik Üniversitesi sayesinde oldu. Yıldız Teknik
Üniversitesi’nde eğitim gördüğüm dört yıllık süre zarfında, asırlık bir
üniversitede eğitim görmenin, “Yıldızlı” olmanın ayrıcalığını derinden
hissettim. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin eğitim sistemi ve değerli eğitimcilerinin bilgi birikimimde yarattıkları zenginlik, benim için diplomadan çok daha fazlasını içeriyor. Çalışma ve başarma arasındaki ilişkiyi
yeniden tahlil etme imkanı buluyorsunuz. Bu nedenle Yıldız Teknik
Üniversitesi, ben ve benim gibi beklentileri bir kağıt parçasından ziyade
bir gelecek haritası elde etmek olanlar için önemli bir fırsattır…”
ERASMUS
İŞLETME
BÖLÜMÜ
Sinem ŞİRİN
(Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2014 Mezunu)
İKİLİ
ANLAŞMA
BİLGİLERİ
ÖĞRENCİ VE MEZUN GÖRÜŞLERİ
İkili Anlaşma
Yapılan Üniversite
Sayısı
44
15
25
Giden Öğrenci
Sayısı
127
35
89
Gelen Öğrenci
Sayısı
127
35
89
Öğretim Üyesi
Sayısı
(Ders Verme)
36
17
50
Öğretim Üyesi
Sayısı
(Ders Alma)
21
14
12
İkili Anlaşma
Yapılan Ülkeler
İtalya, Fransa,
Portekiz, Çek
Cumhuriyeti,
Almanya, İspanya,
Polonya, İsveç
İtalya, Finlandiya,
Almanya, Fransa,
İsveç, Portekiz,
Polonya, İspanya
Almanya, İtalya,
Portekiz, Fransa,
Letonya, İsveç,
Slovenya, İspanya,
Çek Cumhuriyeti,
Macaristan
35
ERASMUS
ERASMUS ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Fahriye Kaymakçı, SBUİ 4. Sınıf Öğrencisi
Friedrich-Alexander Universitaet Erlangen-Nuernberg – Almanya
“Güzel ve unutulmaz geçen üniversite yıllarıma bir de muhteşem Erasmus anılarımı eklediğim için gerçekten çok mutluyum. Üniversitemin
bana sağladığı bu değişim programı sayesinde hem Avrupa'nın tam donanımlı bir üniversitesinde eğitim alarak hem de ek bir yabancı dil daha
öğrenerek kariyerime büyük bir artı sağladım. Bunun yanında gezdiğim
gördüğüm yerler, tanıdığım kültürler ve dünyanın farklı köşelerinden
edindiğim birbirinden güzel dostlar, yaşadığım bu güzel serüvenin unutulmaz parçaları oldu...”
İsmail Gökmen, İşletme Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi
Mikkeli Üniversitesi Finlandiya
“Üniversiteye başladığım yıl Erasmus hakkında hiçbir fikrim yoktu.
Aslında daha önce yurtdışı tecrübem olmuştu ama Erasmus çok farklıydı. Erasmus kesinlikle her üniversite öğrencisinin tecrübe etmesi gereken,
farklı kültürleri tanıma ve dünyaya başka pencerelerden bakma fırsatı
veren, gerçekten insanı kendinden biraz uzaklaştırıp adı üstünde değiştiren bir değişim programıdır.
Benim Erasmus maceram arkadaşlarla birgün sohbet ederken başladı.
“Erasmus diye bir şey varmış biliyor musunuz?” diye ortaya atılan bir
soru aklımda yer etti. Daha sonra Erasmus değişim programının şartları
nelerdir, diye araştırırken kendimi oturma izni alma hazırlıklarında
buldum. Zaman çabuk geçmişti. Artık gitmeye hazırlanıyordum.
Gideceğim ülke belli olmuştu. Finlandiya. Evet, Avrupa’nın en refah ve
gelişmiş ülkelerinden biri olan medeniyet ülkesi, insanları cana yakın,
zaman zaman eksi yirmi beş dereceleri gören Finlandiya. Finlandiya’ya
ayak bastığımda içimden dedim ki, ben nereye geldim. Çünkü hayatımda hiç bu kadar soğuk görmemiştim. Termometreler eksi yirmi altı
dereceyi gösteriyordu, ama zamanla alışıyor insan.
konuşkan, etkileşime açık. Bunun dışında, gittiğim üniversitenin Finlandiya’da en
iyi uygulamalı bilimler üniversitesi olması da eğitim açısından çok iyiydi. Bütün
Erasmus dönemim boyunca ne üniversite ile ne ev arkadaşlarım ile hiçbir sorun
yaşamadım. Fark ettiğim en önemli nokta, Finlandiya’da insana verilen büyük
değerdi.”
Ezgi ÖZTÜRK, İşletme Bölümü Öğrencisi
Universidad de Huelva
“Ben 2010-2011 girişli İşletme Bölümü öğrencilerinden Ezgi ÖZTÜRK. 20132014 güz döneminde Erasmus değişim programıyla Universidad de Huelva’ya
gitmeye hak kazandım. İspanya’nın güneybatısında yer alan, Portekiz’e sınır
komşusu olan Huelva küçücük, samimi, huzur dolu bir şehirdi. Bunun yanısıra
insanları da samimi ve yardımseverdi.
Erasmusta iletişim koşulsuz şartsız en önemli unsurdu. Dünyanın dört bir tarafından gelen, insanlarla iletişim kurmaktan çekinmeyen kocaman bir Erasmus
ailesiydik. Değişim programım süresince herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamakla birlikte, hayatım boyunca başıma gelebilecek en güzel deneyimlerden
birini yaşamış oldum. Kültürel açıdan büyük zenginliklere tanıklık edeceğiniz bu
yolculuk için bir an bile tereddüt etmemenizi ve kazanmış olduğunuz bu fırsatı
en verimli şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim.
Ailemin teşvik ve desteği olmasa gitmeyi aklımın ucundan bile geçirmediğim için
öncelikle aileme, daha sonra da okulumu seçip bana bu güzel şehirde yaşama
fırsatı sunan İşletme Bölümü Erasmus Koordinatörlerine teşekkür ederim.”
Finlandiya hem eğitim hem de kültürel açıdan erasmus değişim programı için en iyi ülke. Çünkü insanların % 95’i İngilizce biliyor ve insanları
36
37
ULUSAL VE ULUSLARARASI PROGRAMLAR
Serhan SAYAR, İktisat Bölümü Mezunu
University of South Bohemia
“Merhabalar. Ben Serhan Sayar. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat
Bölümü 4.sınıf öğrencisiyim. 2009 - 2010 öğretim yılının bahar döneminde Çek Cumhuriyeti’ndeki University of South Bohemia’ya Erasmus
değişim programı ile gittim. Okulum Çek Cumhuriyeti’nin güneyindeki
Ceske Budejovice isimli şehirdeydi. Ceske Budejovice ufak fakat ucuz bir
şehirdi. Çeşitli ülkelerden toplam 20-30 Erasmus öğrencisi vardı. Orada
bölümden arkadaşım Erdi Sevim ile beraber iki Türk olarak bulunuyorduk. Yurt odamız iki aylık yurt parası kişi bası 75€ idi. Gittiğim okulda
2 ders aldım ve derslerden geçtim. Nisan ayında bir Avrupa turu yapma
fırsatı buldum. Avrupa turum tüm beklentilerimi karşıladı. Muhteşem
yerler gördüm, ilginç ortamlarda bulundum. Farklı insanlar tanıdım.
Hep filmlerde gördüğümüz yerlerde, bizzat bulundum. Gezmedik müze
bırakmadım. Çok hareketli bir sosyal yaşamımız oldu. Yedik, içtik,
eğlendik. Çeşitli festivallere katıldık. Ev partilerinde bulunduk. Çok
eğlendik. Fakat her şeyin bir sonu vardı. Hep beraber ağlaşarak Haziran
ortasına doğru evlerimize dağıldık. Şimdi evimdeyim. Dünya’nın dört
bir yanından arkadaşım var. Çoğuyla hala internet üzerinden de olsa
görüşüyoruz. Onları evime davet ediyorum, onlar beni evlerine davet
ediyor. Dünya’nın dört bir yanında evim var artık. Ve de akılda kalan
güzel anılar, rüya gibi geçen 3,5 ay...Bir şeyleri geride bırakarak gittim,
okulumu da uzatma pahasına gittim. Fakat her zaman söylüyorum: Her
şeye değdi. Yalnız yasamayı öğrendim. Bulaşığımı da kendim yıkadım,
evimi de kendim temizledim, yemeğimi de kendim yaptım. Yeni kültürler
tanıdım, kültürümüzü tanıttım. Herkese mutlaka Erasmus programına
başvurmalarını tavsiye ediyorum.”
38
ULUSAL VE ULUSLARARASI PROGRAMLAR
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve
öğretim üyesi değişim programıdır.
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl
süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve
öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
Üniversitemiz Farabi Değişim Programı çerçevesinde, protokol imzaladığı yurt
içindeki 66 üniversite ile belirli sürelerde öğrenci ve öğretim üyesi değişimi
yapabilmektedir.
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve
öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır.
Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı
olmaksızın, değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.
39
SOSYAL YAŞAM
BARINMA VE BESLENME
Üniversitemizin Yıldız, Ayazağa ve Davutpaşa Yerleşkelerinde, öğrencilere,
çağdaş yaşam standartlarına uygun olarak tasarlanmış, güvenli, sağlıklı, ferah
ve konforlu yurt ortamı çerçevesinde barınma ve beslenme hizmetleri verilmektedir. Yerleşkelerimizde bulunan yemekhanelerde, öğrencilere sağlıklı
koşullarda beslenme hizmeti verilmektedir. Bunun dışında Yıldız Yerleşkesi’nde
6 ve Davutpaşa Yerleşkesi’nde de 5 adet kantin gün boyu hizmet vermektedir.
Ayrıca Yıldız Yerleşkesi’nde 2 adet restoran da bulunmaktadır.
SAĞLIK
Üniversitemizde sağlık hizmetleri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na
bağlı olarak yürütülmektedir. Yıldız, Ayazağa ve Davutpaşa Yerleşkelerinde
bulunan Mediko Sosyal Sağlık Merkezlerinde, öğrencilere sağlık hizmeti verilmektedir.
SPOR TESİSLERİ
Davutpaşa Yerleşkesi’nde bulunan 1 kapalı spor salonu, fitness salonu, sauna,
yer sporları salonu, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu, futbol, basketbol ve tenis sahaları; Ayazağa Yerleşkesi’nde bulunan 1 kapalı spor
salonu ve Yıldız Yerleşkesi’nde bulunan 1 tırmanma duvarı ile 2 açık basketbol
sahası sportif etkinlikler için öğrencilerin kullanımına açıktır.
KÜTÜPHANE
Üniversitemiz öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin eğitim ve araştırma gereksinmelerini karşılamak amacıyla Yıldız ve Davutpaşa Yerleşkelerimizde, modern ve konforlu mekanlarda, zengin basılı ve elektronik kaynak
koleksiyonu ile çağdaş kütüphanecilik standartlarına uygun hizmet veren
kütüphanelerimiz mevcuttur. Ayrıca, Fakültemiz bünyesinde özellikle kendi uzmanlık alanlarımızla ilgili kitaplardan oluşan zengin bir kütüphanemiz
bulunmaktadır.
40
41
SOSYAL YAŞAM
ULAŞIM
Fakültemiz İstanbul’un kültür, sanat ve iş merkezlerinden birisi olan
Beşiktaş İlçesi’ndeki Yıldız Yerleşkesi’nde faaliyet göstermektedir. Yıldız
Yerleşkesi’nden İstanbul’un en yoğun kültür, sanat ve iş hayatının yaşandığı Taksim, Mecidiyeköy, Levent ve Maslak gibi semtlere ulaşım çok
kolaydır. Ayrıca Yıldız Yerleşkesi ile Davutpaşa Yerleşkesi arasında belirli
periyotlarla ulaşımı sağlayan öğrenci servis hizmetleri de vardır.
ÜNİVERSİTEMİZİN DİĞER OLANAKLARI
Türkiye İş Bankası Yıldız Şubesi ve Davutpaşa Şubesi, Sadıka Sabancı
Kreşi, Davutpaşa Kreşi, Postane, Kitabevi, Kırtasiye, Kuaför, Fotokopi ve
Baskı Merkezi.
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrenci kulüp çalışmaları Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Kulüpler; üniversitemize
farklı coğrafyalardan ve yaşam koşullarından gelen öğrencilerin, önce yakın
arkadaşlıklar ve dostluklar kurdukları, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan
organizasyonlarda ortak çalışma bilinci oluşturdukları, ders dışında gerçekleştirilen faaliyetlerle kendilerine artı değer kazandırdıkları birer sivil toplum
kuruluşu sorumluluğunda, bilgi ve kültürün paylaşıldığı oluşumlardır.
A-305 Mühendislik Kulübü Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü
Arge ve İnovasyon Kulübü
Bağımsız Fikir Kulübü
Best Kulübü
Bilim-Kurgu ve Fantastik Kurgu Kulübü
Dağcılık Kulübü
Dans Kulübü
Denizcilik Kulübü
42
Edebiyat Kulübü
Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Kulübü
IEEE Kulübü
Fotoğraf Kulübü
Genç Araştırmacılar Kulübü
Çevre Kulübü
Havacılık Kulübü
İşletme Kulübü
Kalite ve Verimlilik Kulübü
Kültür ve Gezi Kulübü
Makina Teknolojileri Kulübü
Münazara Kulübü
Müzik Kulübü
Plastik Sanatlar Kulübü
Raylı Sistemler Kulübü
Rüzgar Enerjisi Kulübü
Robotik ve Otomasyon Kulübü
Satranç Kulübü
Sinema Kulübü
Sosyal Sorumluluk Kulübü
Spor Kulübü
Şehir ve İnsan Kulubü
Tarih ve Medeniyet Kulübü
Tiyatro Kulübü
Uluslararası Staj Değişim Kulübü
Yapı ve Gelişim Kulübü
Üniversitemizde işbirliği içinde hareket eden öğrenciler ile akademik ve idari
personel birbirinden başarılı akademik, kültür, sanat ve spor etkinliklerine
imza atmaktadırlar. Birçok kültür, sanat ve spor etkinlikleri arasında her yıl
geleneksel olarak gerçekleştirilen ve katılımda bulunulan etkinlikler vardır.
43
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
10 087 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content