close

Enter

Log in using OpenID

ce_test raporu

embedDownload
ÜRETĠCĠ ADI
ÜRÜN ADI
ASTAB TÜTÜN GIDA MAKİNA İNŞAAT
TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
TÜTÜN FĠLELEME MAKĠNESĠ
ĠÇĠNDEKĠLER
NO
1
2
3
4
5
KONU
ÜRETĠCĠ HAKKINDA BĠLGĠ
CĠHAZ ADI VE MODELĠ
FABRĠKA ADRESĠ
CIHAZIN TARĠFĠ
UYGUNLUK DEKLERASYONU
6
KULLANILAN DĠREKTĠFLER VE STANDARTLAR
7
PARÇA LĠSTESĠ
8
TEKNĠK ÇĠZĠMLER
9
TEMEL ġARTLAR
10
TEHLĠKE VE RĠSK ANALĠZĠ
11
TEST RAPORU
12
KULLANMA TALĠMATI
ÜRETĠCĠ HAKKINDA BĠLGĠ
FĠRMA ADI
ADRES
ASTAB TÜTÜN GIDA MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ
TOPÇULAR MAH. RAMİ KIŞLA CAD. NO:77 TOPÇULAR İŞ MERKEZİ KAT :2 İÇ KAPI NO:438
ġEHĠR
Eyüp / ĠSTANBUL
ÜLKE
Türkiye
TEL
0 (533) 764 10 30 - 0 (532) 336 34 61
FAX
e-mail
Web
WWW.astutun.com
ANA ÜRÜNLER :

Tütün iĢleme makineleri
CİHAZ ADI / MODELİ/ TARİFİ/ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
TÜTÜN FĠLELEME MAKĠNESĠ ( 03-01-325 )
GÜÇ : 1650 watt
VOLT : 230 V
FREKANS : 50 HZ
UYGULANAN DĠREKTĠFLER VE STANDARTLAR
UYGULANAN DİREKTİFLER :
 MAKĠNA EMNĠYETĠ YÖNETMELĠĞĠ (2006/42/AT)

BELĠRLĠ GERĠLĠM SINIRLARI DAHĠLĠNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIġ ELEKTRĠKLĠ TEÇHĠZAT
ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNETMELĠK 2006/95/AT
UYGULANAN HARMONİZE SATNDARTLAR:



TS EN 12100-2MAKĠNELERDE GÜVENLĠK- TASARIM ĠÇĠN TEMEL KAVRAMLAR,
TS EN 60204-1 MAKĠNELERDE ELEKTRĠK GÜVENLĠK
TS EN ISO 12100 : 2010 Makinalarda güvenlik- Risk değerlendirmesi - Bölüm 1: Prensipler
PARÇA LĠSTESĠ / SERTĠFĠKALAR / RAPORLAR
NO
MALZEME ADI
ÜRETİCİ
SERTİFİKA
1
ELEKTRİK MOTORU
WATT
CE
2
PASLANMAZ SEA 3004
EREĞLİ
CE
3
RULMAN
NKB
CE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
705 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content