close

Enter

Log in using OpenID

Avrupa genelinde milliyetçilik tetiklendi

embedDownload
27 Mayıs 2014 SALI
Editör: Hüseyin GÜNDOĞDU
21
Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde aşırı uç partilerin
oy artırması tartışılıyor
‘Avrupa
genelinde
Türklere adres gerekçesiyle milliyetçilik
oy kullandırmadılar
tetiklendi’
‘Ekonomik
bunalıma
savunma
refleksi’
ADADA
ADADA
SANDIK
SANDIK KRİZİ
KRİZİ
AVRUPA Parlamentosu (AP)
seçimlerinde sandığa giden
Kıbrıslı Türkler, “adres”
gerekçesiyle oy kullanamadı. Oy
kullanma hakkı olan 56 bin Kıbrıs
Cumhuriyeti vatandaşı Kıbrıslı
Türk’ün sadece bin 869’u oy
kullanabildi. Oy kullanamayan
Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Türk
parlamenter adayları, seçimlerin
iptali için Avrupa Adalet Divanı’na
gitmeye hazırlanıyor.
RUM BAKAN
TANSİYONU ARTIRDI
Adada, AP seçimlerinde
Kıbrıslı Türklerin oy
kullanamaması “sandık krizine”
yol açtı. Oy kullanma hakkı
bulunan binlerce Kıbrıslı Türk’e,
sandık başına gittiklerinde kimlik
kartlarında adresleri bulunmadığı
gerekçesiyle oy kullandırılmadı.
Sandık başında tartışmalar çıkınca, Rum İçişleri Bakanı Sokratis
Hasikos, seçim merkezine gitti
ancak tansiyon Rum Bakan Hasikos’un gelmesiyle yükseldi. Hasikos, “Kimlik kartlarında adresleri
olmayanların oy
kullanamayacağını” savundu.
Kıbrıslı Türkler ise bu duruma
itiraz edince gerilim arttı.
Hasikos’un, “3-5 kişi bağırdı diye
seçimi tehlikeye atmayacağız”
dediği öğrenildi.
TÜRK ADAY BAKANLA
TARTIŞTI
AP seçimlerine “Drasi/Eylem”
grubundan katılan kadın aday
Deniz Birinci, Rum yetkililer tarafından kaba ve insanlık dışı davranışlara maruz kaldıklarını belirterek,
Rum Bakan Hasikos’un kendisiyle
tartıştığını söyledi. Birinci, “Kıbrıs
Türkleri mağdur edildi. Bu durumu
anlatmak için Rum bakanla görüşmeye çalışınca polis tarafından
zorla dışarıya çıkarıldım. Durumu
protesto ettiğim için bakan bana
bağırdı. Bu, kabul edilemez. Seçimler yenilenmeli” dedi. Kıbrıs
Sosyalist Parti’den Mehmet Birinci, on binlerce Kıbrıslı Türk’ün seçimde “sudan sebeplerle” oy kullanamadığını söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu, durumu fiyasko olarak nitelendirirken, “Seçimler Güney’in
seçimidir. Bizim beklentimiz, Kıbrıs
Türk halkını temsil edecek parlamenterlerin seçilmesidir. Bu da ancak bir anlaşma sonrası
gerçekleşebilir” dedi.
Bahar BAKIR/ANKARA
Kemerburgaz Üni. Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Böl. Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Gülçin COŞKUN
BAŞTA Fransa
olmak üzere,
Danimarka, Birleşik
Krallık ve Avusturya’da
milliyetçi, hatta ırkçı
olarak nitelenebilecek
partilerin oylarını artırması, Avrupa genelinde milliyetçi reflekslerin
tetiklendiğine işaret olarak sayılabilir. Tabii bu partilerin yekpare bir
anlayışları olduğunu düşünmemek
gerekir. Sonuçların daha çok
ekonomik kriz şartlarına bir cevap
olduğu düşünülebilir.
lar AP’ye 211 üye göndererek
en büyük grup olmayı
sürdürecek. Oylarını artıran ırkçı
partiler ise AP’de 40 milletvekili
ile temsil edilecek. Uzmanlar
seçim sonucunu değerlendirdi.
Ümran Avcı - AHT
CIRP Başkan Yrd., AB Komisyonu
Danışmanı Doç. Dr. Esra LAGRO:
‘Irkçı partiler çok başarılı’
‘Yükseliş tümünde geçerli değil’
AB karşıtı partiler ve ırkçı partiler çok
başarılı sayılacak bir performans gösterdiler.
Bu işin kötü tarafı. İşin iyi tarafı; beklenen
ölçüde başarılı olamadılar. Almanya’da,
Hollanda’da varlık gösteremediler ama bir
Danimarka’da, Fransa’da özellikle ve
İngiltere’de varlık gösterdiler. Bu partilerin
yükselişindeki asıl unsur ekonomik kriz,
işsizlik, insanların sıkıntıda yaşıyor olması.
IRKÇI partilerin yükselişine dair
konjonktürde bunun her AB ülkesinde
geçerli olmadığını, seçimlere katılımın düşük
olduğunu dolayısıyla bütün AB’yi temsil
etmediğini ve Avrupa’daki ekonomik krizin
etkilerini bütüncül değerlendirmek gerekir.
Bazı ülkelerdeki seçmen merkezdeki
siyasetçilere süregelen yerine elitist düzenin
sorgulandığını vurgulamak için mesaj veriyor.
2014/44 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkanlmıp olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
16/05/2014
1. İhale Tarihi : 26/06/2014 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2. ihale Tarihi : 16/07/2014 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri: ANKARA ADLİYESİ 1 NOLU MEZAT SALONU - null null / null
No
Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
75.000,00
1
%18
06DJ9583 Plakalı, 2011 Model, PEUGEOT Marka , 3008
ALLURE 1.6 HDI AUTO Tipli, beyaz renkli, muhtelif çizikli,
anahtarı ve ruhsatı olmayan, plakası takılı olmayan araç,
cam tavanlı
(İİK m.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karalık gelmektedir.
Basın:33074 www.bik.gov.tr
T.C. SİNCAN 4. AİLE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2013/803
Davacı MEVLÜDE YALINIZ tarafından davalı NAYİL YALINIZ aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Davalı NAYİL YALINIZ'ın bildirilen tüm adresleri ve mernis adresi kayıtlı olmadığından mernis adresine tebligat yapılamamıştır.
Yapılan araştırmalarda da tebligata yarar açık adresi tespit edimemesi nedeniyle davalı NAYİL YALINIZ'a Ön İnceleme Hazırlık Tutanağıyla birlikte duruşma günü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren davalıya tebliğin yapılmış sayılacağı; 03/07/2014 tarih ve saat: 11:10 daki duruşmaya gelmeniz HMK md. 139 uyarınca sulh ve arabuluculuk hizmeti için gerekli hazırlığı yapmanız, HMK md. 150/1-2 gereğince tarafların duruşmaya gelmemesi veya gelipte davayı takip etmeyeceklerini bildirdiklerinde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği. Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi durumunda gelen tarafın talebi üzerine yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edileceği veya dosya işlemden kaldırılacağı hususları ilanen tebliğ olunur. 14/05/2014
Basın:33063 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2014/30
Davacı T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu vekili tarafından davalı Mehmet Emin Metinkaya mirasçıları Salih Suphi Metinkaya, Şekip Metinkaya ve Fadime Kadın Yerlioğlu aleyhine, Denizli İli Sarayköy İlçesi Turan Mah. Duatepe Caddesi mevkiinde tapuya kayıtlı 221 ada 18 parsel numaralı 1.359.99 m2,lik taşınmazın, 34.00 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı olmak üzere yapılacak kamulaştırma için Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası açılmıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz Denizli İli Sarayköy İlçesi Turan Mah. Duatepe Caddesi mevkiinde tapuya kayıtlı
221 ada 18 parsel numaralı olup, 34.00 m2'lik kısmında mülkiyet hakkı olmak üzere kamulaştırma yapılacağı ve tapu malikinin Mehmet Emin Metinkaya olduğu,
Kamulaştırmayı yapan idarenin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olduğu,
Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için İdari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yöneltilmesi gerektiği,
Davalının yukarıda yazıldığı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece
tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Denizli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.
Basın:33217 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ANKARA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2013/1260 ESAS
DAVALILAR : SÜNDÜS GÖRGÜLÜ (KAYGIN)
Davacı Tamer Görgülü tarafından aleyhinize açılan Evlenmenin iptali (Mutlak Butlan Sebebiyle) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.
Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 26/06/2014 günü saat; 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu. Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 08/05/2014
Basın:33387 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Aşırılar yükselişte mi?
AVRUPA Parlamentosu (AP)
seçimleri ırkçı partilerin yükselişiyle sonuçlandı. Yükseliş gösteren oylarda, özellikle AB karşıtlığı öne çıktı... Fransa ve Almanya’da iktidar oy kaybetti. Oy
kaybeden Hıristiyan Demokrat-
Kadir Has Üniversitesi Öğr. Gör.
Habertürk Yazarı Soli ÖZEL:
T.C. ANKARA 1. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Doğu ERGİL:
EKONOMİK daralma
ve bunalım her zaman bir
korunma ve savunma
refleksi geliştirir. Irkçılık
dediğimiz şey kendi
özüne dönmek, kendisine
atfettiği değerleri önemseyip onun
dışında kalanları dışlamayı
gerektirir. Irkçılık aslında kendisini
savunmaya alma halidir. Aktif değil
daha çok pasif bir direnişin halidir.
O da değişime sırtını dönmek,
farklılıkları dışlamak, farklı olanlara
soğuk davranmak hatta saygısız
davranmak ve tekdüzeliğin aynısının
Avrupa’da görülmesi demektir.
AB Uzmanı Prof. Dr. Can BAYDAROL:
‘Aşırı sol da yükseliyor’
IRKÇI oyların bu kadar yükselmesi, hatta
AB karşıtlığının Avrupa Parlamentosu’na
girmesi son dönemde yaşanan ekonomik
politikaların bir yansıması olarak da
değerlendirilmeli. Ne kadar kemer sıkarsanız
o kadar fazla aşırı sağı tetikliyorsunuz.
Çünkü merkezden kaçıştır bu. Bazı
ülkelerde de Yunanistan’daki gibi radikal
solun çok fazla yüksek oy alması aslında
uygulanan ekonomik politikalara bir tepki.
T.C. KAZAN İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/86 TLMT
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara Kazan. ATATÜRK Mahallesi 1682 Ada , 2 Parsel , taşınmaz 5 katlı konut alanı içerisinde, ören sk ile hasan tahsin cad. ve akşemsettin cad. arasında kalan 1682 adanın köşe parselidir. parselin yakın çevresinde 5 katlı yapılaşmalar vardır, düz tapografik yapıya sahip arsanın üzerinde yapı yoktur.
Yüzölçümü: 939 m2
imar Durumu : Konut alanı içınde ayrık nizamlı 0,32,emsal 1,60, kat sayısı 5 hmax 15,50
Kıymeti: 281.700,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü : 02/07/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 31/07/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri: KAZAN SATIKADIN MAH. SGK BİNASI ÜZERİ , ZABITA ODASIKAZAN Satış şartları :
1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün Öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50sini ve
rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamd birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2014/86 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 08.05.2014
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın:33386 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
GÖLBAŞI / ANKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2000/107 ESAS KARAR NO: 2000/722
Davacı ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ile davalı ABDURRAHMAN ÜNAL aleyhine mahkememizde açilan Kamulaştırma nedeniyle Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
Davanın KABULÜ ile;
Ankara ili Gölbaşı ilçesi Virancık köyü 1045 parselde 16/1792 pay sahibi davalı Halil Dede oğlu ABDURRAHMAN ÜNAL adına kayıtlı payı' nın iptali ile yöntemince kamulaştırma nedeniyle davacı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü adına tapuya kayıt ve
tesciline,
2,08 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsiline,
Kamulaştırma kararının yöntemine uygun şekilde davalıya tebliğ edilmediği ve ilanen tebligatında yöntemine uygun bulunmadığından davacı yararına avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına, davanın dava nedeni ile yaptığı yargılama giderlerinin
kendi üzerinde bırakılmasına dair yasa yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda karar verilmiş olup dava dilekçesi ile duruşma günü kendisine ilanen tebliğ olunan davalı ABDURRAHMAN ÜNAL a iş
bu mahkeme kararının da ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağına ve kararın kesinleşmesine karar verileceği Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/03/2014
Basın:33100 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2942 SAYIILI KAMULAŞTIRMA YASASININ
10. MADDESİNİN 4. BENDİ UYARINCA İLAN TUTANAĞI
DOSYA NO: 2014/299 ESAS
Söke Tapu Siciline kayıtlı olup, Aydın ili, Söke İlçesi, Özbey - Yeniköy, Hacıbekirazmaği mevkii, yer alan ve tapu maliki Funda GÜLTEKİN olan 257 parsel sayılı 4943,62 M2 yüzöiçümünde ve tarla vasfında taşınmazın Türkiye Elektrik
iletim A.Ş. 21. iletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Denizli adına kamulaştırmasına karar verildiği, teklif edilen toplam 11.316.80-TL'lik bedel üzerinde anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan yerin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 21. iletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Denizli adına tescili için Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. vekili tarafından tapu maliği aleyhine 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10. maddesince açılan davanın yargılamasının Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/299 Esas sayılı dosyası üzerinden
yapılacağı, duruşmanın 26/06/2014 günü saat: 11:25'e bırakıldığı, ilgililerin Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilecekleri, 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kanununun 10.Maddesinin 4. bendi uyarınca gereğince ilanen
duyurulur. 09/05/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın:33229 www.bik.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 836 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content