close

Enter

Log in using OpenID

AFM İNŞAAT 3. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

embedDownload
AFM İNŞAAT 3. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
1- YARIŞMA KONUSU: Serbest.
2- YARIŞMANIN AMACI: Kayseri’de fotoğraf sanatına bulunduğu katkının yanında ulusal anlamda da
fotoğrafçılığı desteklemek amacıyla bu yıl “AFM İnşaat 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nı”
düzenlemektedir. Bu projeyle fotoğraf sanatının yaşamımızdaki farkındalığı arttıran gücüne katkıda
bulunmayı amaçlamaktadır.
3- YARIŞMA KOŞULLARI:
Yarışmaya TFSF temsilcisi, Seçici Kurul ve Seçici Kurul’un birinci derece yakınları dışında 18 yaş üstü
tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.
Katılımcı; en az 1(bir), en çok 5 (beş) adet renkli ya da siyah – beyaz dijital fotoğrafla katılabilir.
Daha önce ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri
yarışmaya katılamaz. Katılıp ödül almış oldukları takdirde de ödülleri geri alınacaktır.
Fotoğrafçının özgün yorumuna bağlı olarak dijital müdahaleler yapılması serbesttir. Fotoğrafın
kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir çerçeveleme işlemi yapılmamalıdır. Değerlendirmede
fotoğrafların ‘’öz’’ ve ‘’biçim’’ ve/veya ‘’teknik’’ açıdan estetik bütünlük taşıması göz önünde
tutulacaktır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural
ihlali işlemi uygulanır. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb
taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser
gönderenler, bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekan, eser, kavram vb konularda)
gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun
kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda AFM
İnşaat sorumlu olmayacaktır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve Seçici Kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, ödül almış
fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur
olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSFYarışma
İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci
defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF yarışma ilkeleri uyarınca
süresiz olarak kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam
eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
www.afminsaat.comsayfasına fotoğraf yükleyen
katılımcılar, bu şartname hükümlerini aynen kabul
etmiş sayılır.
4- FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ
Fotoğraflar 300 DPI çözünürlük ve JPEG formatında, en az 2 Mb, en fazla 7 Mb büyüklüğünde
www.afminsaat.comsayfasına yüklenecektir.
Yükleme sırasında katılım formu doldurulacak ve sistem her katılımcıya otomatik bir rumuz
verecektir.
5- YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi
: 01.10.2014
Son Teslim Tarihi
: 18Aralık 2014saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi
: 20 Aralık 2014
Sonuçların Açıklanması
:29 Aralık 2014
Yarışma sonuçlarıwww.afminsaat.com, facebook.com/afminsaat ve www.tfsf.org.tr adresinde
yayınlanacaktır.
6- SEÇİCİ KURUL:
Prof. Sabit KALFAGİL
Faruk AKBAŞ
Yolculuk Dergisi Görsel Yönetmeni
Ömer Serkan BAKIR
Fotoğraf Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Nuri ÇORBACIOĞLU
(AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Ferhat COŞGUN
AFM İnşaat Temsilcisi
Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır. Seçici kurul üyelerinin programına göre jüri toplantısı, TFSF’ye
yazılı olarak bildirilmek koşuluyla, 1 hafta ileriyeertelenebilir.
TFSF Temsilcisi: Tahsin SEZER
7- TELİF: Ödül alan fotoğraflar sergi dışında çeşitli yöntemlerle çoğaltılmış olarak yarışma sergisinde
ve sergi duyurusunda, ayrıca AFM İnşaat’ın düzenleyeceği her türlü yayın ve etkinlikte isim
belirtilerek ayrıca herhangi bir bedel ödemeden tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Kullanım hakkı
fotoğraf sahibine ve AFM İnşaat’a ait olacaktır. Sergilemeye değer görülen fotoğraflar sergi ( basımı
yapıldığı takdirde katalog) dışında herhangi bir yerde kullanılmayacaktır.
Yarışmada ödül alan eserler TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak; ayrıca TFSF
yayını Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
8- ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü
: 2000 TL
İkincilik Ödülü
: 1500 TL
Üçüncülük Ödülü
: 1000 TL
Mansiyon (3 adet)
: 500 TL
Sergileme (En fazla 40 adet)
: -
Seçici Kurul, “Sergileme ” için, ilk 6 fotoğrafa ilaveten, sergilemeye değer görülenlerin içinden, sayı
yeterli ise 40 adede kadar ilave fotoğraf tespit edecektir. Sergilenen fotoğraflara herhangi bir bedel
ödenmeyecektir.
9- YARIŞMA SEKRETERYASI:
Ahmet PEŞKERSOY, Kayseri Fotoğraf Sanat Evi
0532 385 96 60
[email protected]
10- Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2014/059 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(2014/059)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
538 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content