close

Enter

Log in using OpenID

4. Altın Baret Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

embedDownload
4.AltınBaretÖdülleri
Ö d ü l P r og ra m ı Ş a r t n a m e le ri
4. Altın Baret Fotoğraf Yarışması
 ÖNLEM, İSG, Yangın Güvenliği, Acil Durum, Çevre ve Risk Yönetimi Dergisi
®Arme Araştırma Risk Yönetimi Mühendislik Eğitim ve İstisnai Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti.
A L T I N
B A R E T /
F O T O Ğ R A F
Amaç:
NLEM Dergisi tarafından dördüncüsü düzenlenen Altın Baret
Ödül Programı’nın amacı; iş sağlığı ve güvenliği (İSG), yangın
güvenliği, acil durum ve risk yönetimi kültürünün yerleşmesine
ve gelişmesine katkı sağlayacak çalışmaların ilgili kesimlere ve
topluma ulaştırılmasına yardımcı olmak, bu çalışmaları
desteklemek ve artmasını teşvik etmektir. Alanda yaşanan sorun ve / veya
iyi uygulama örneklerinin bilinirliliğini arttırmak, kamuoyu oluşturulmasına
katkıda bulunmak diğer amaçlar arasındadır.
Ö
İçerik:
Ö
dül programına başvuracak eserler:
a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın güvenliği, acil durum, afet
ve risk yönetimi konu başlıkları ile ilgili ve amaca uygun
olmalıdır,
b) Eserlerin odağını, çalışma yaşamındaki sağlık ve
güvenlik uygulamalarını belgelemek, eser sahibinin özgün bakış
açısından yorumlamak, çalışma koşul ve ortamları ile İSG, yangın,
acil durum, afet, risk yönetimi konuları arasındaki ilişkiyi göstermek
ya da yorumlamak oluşturmalıdır.
c) Dolayısıyla insan, mekân, çevre etkileşiminin İSG, yangın, acil
durum, afet ve risk yönetimi alanlarındaki yansımalarını /
kesişmelerini ele alan eserlerin katılımı istenmektedir.
www.onlemdergisi.com.tr
A L T I N
B A R E T /
F O T O Ğ R A F
Katılım Koşulları:
1. Yarışmamıza seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcisi ile bunların birinci
dereceden yakınları dışında amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçı ve fotoğraf
severler katılabilir. Katılım bireysel olmalıdır.
2. Yarışmamıza katılım ücretsizdir.
3. Yarışmamız Renkli ve/veya Siyah-Beyaz dallarındadır. Eserler çekildiği orijinal
çözünürlükte ve baskı kadrajında, JPEG formatında bir CD/DVD’ye kayıt edilerek
gönderilmelidir.
Her yarışmacı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül ve uluslararası sergileme
almamış en fazla (5) beş eseri ile katılabilir.
4. Daha önce başka bir yarışmada derece almış fotoğraflar ile bunlardan
kadrajlanıp bir bölümünden oluşturularak yapılan fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
5. Katılımcılar anlatım biçiminde özgürdür, çekim aşamasında geleneksel ya da
dijital istedikleri tekniği kullanabilirler.
6.
Eserlerin Ulaştırılması:
CD/DVD,
elden veya
posta/kargo
yoluyla
ulaştırılabilir. CD’nin posta/kargo sırasında zarar görmemesi için (mukavva vb)
sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi önerilir. Posta/kargo
sırasında zarar gören yapıtlardan düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.
a) Eserlerin İşaretlenmesi: Eserler adlandırılırken, 5 (beş) rakamdan oluşan bir
rumuz, sıra numarası ve eser adı yazılmalıdır. Örneğin 42567-1-saklibahce, 425672-guleryuz, … gibi.
b) Eserlerin zarfa konulması: Katılım formu eksiksiz doldurularak CD/DVD ile
birlikte bir zarfa konulmalı ve üzerine yalnızca rumuz ve ad - soyad yazılmalıdır.
Zarf, ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konarak gönderilmelidir.
Zarflar, Yarışma sekreterliği adresine son katılım tarihi saat 17.00’ye kadar
elden teslim edilmeli ya da teslimat en geç, son katılım tarihi saat 17.00 olacak
biçimde posta/kargo ile gönderilmelidir. Gecikmelerden kurumumuz sorumlu
tutulamaz.
7. Ödül alan, satın alınan ve bağışlanan fotoğraflar Önlem Dergisi arşivine
alınacak, kurumun yayımlarında tanıtım ve eğitim amaçlı olarak ajanda, takvim,
afiş, albüm, katalog, kitap, slayt gösterisi, eğitim etkinliği ve web sitesinde
fotoğrafçının ismini açık olarak belirterek, kullanım hakkına eserin ait olduğu
kişinin izni dâhilinde eser sahibi ile birlikte sahip olacaktır. Önlem Dergisi dışında
www.onlemdergisi.com.tr
A L T I N
B A R E T /
F O T O Ğ R A F
üçüncü şahıslarca, izinsiz kullanımı durumunda, sanatçı fikir ve sanat eserleri
kanunundan doğan haklarını tek başına kullanabilir.
8. Katılımcılar katılım formunu imzalayarak yarışmaya katılmalıdır, imzasız form
ile gönderilen fotoğraflar yarışmaya alınmayacaktır. Katılımcılar yarışma
koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
9. Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve
ödülü geri alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Yarışma
iptal edilmez. Yapılacak itirazlar düzenleyici kuruma, yarışma sonuçlarının
ilanından itibaren en geç doksan gün içinde ve yazılı olarak yapılmalıdır.
10. Seçici kurul sergilemeye değer görülen en fazla 20 (yirmi) adet fotoğrafı
belirleyecektir.
11. Yarışma sonucu Önlem Dergisi ve web sitesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu (TFSF) web sitesinden duyurulacaktır.
Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfasında yayınlanacak ve TFSF
yayını Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
12. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan
bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül,
unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.



Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı
halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu
yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklikleri yapan;
Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir
fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla
katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı halinde
katılımcının TFSF onaylı yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam
eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Ödüller:
Birincilik Ödülü
: 1.000 TL ve Altın Baret Heykelciği
İkincilik Ödülü
: 500 TL ve Altın Baret Heykelciği
Üçüncülük Ödülü
: 250 TL ve Altın Baret Heykelciği
Sergileme/Satın Alma (En fazla 20 adet) : 100 TL
www.onlemdergisi.com.tr
A L T I N
B A R E T /
F O T O Ğ R A F
Seçici Kurul:
 Aydın Özkaya
Karina Tasarım Danışmanlık ve Eğitim Hiz. Ltd.
Şti. Müdürü
 Gökhan Küçük
Avukat
 Muhsin Akgün
Radikal Gazetesi Fotoğraf Editörü
 Özcan Baripoğlu
İşyeri Hekimi / Fotoğraf Sanatçısı
 Tufan Kartal
Fotoğraf Sanatçısı / İFSAK
Seçici kurul en az 3 (üç) üye ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Firdevs Sayılan
Yarışma Takvimi:
Son Başvuru Tarihi
: 18.07.2014 / saat 17.00
Seçici Kurul Toplanma Tarihi
: 15.08.2014
Sonuçların Açıklanma Tarihi
: 08.09.2014
Ödül Töreni
: 20.09.2014
Not: Önlem Dergisi Ödül Töreni tarihini değiştirme hakkını saklı tutar.
Teslim Adresi:
Demet Nazik
ÖNLEM İSG, Yangın Güvenliği, Acil Durum, Çevre ve Risk Yönetimi Dergisi
Türkocağı Cad. No: 3 K:+ Cağaloğlu / İstanbul TÜRKİYE
İstanbul TÜRKİYE * Tel: +90 212 528 8314 . Faks: +90 212 519 8631 * Önlem Dergisi
www.onlemdergisi.com.tr, * [email protected]
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2013/89 No ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(2013/89)
www.onlemdergisi.com.tr
A L T I N
B A R E T /
F O T O Ğ R A F
4. Altın Baret Fotoğraf Yarışması
Katılım Formu
Katılımcının
Rumuzu
:
Adı Soyadı
:
e-posta adresi
:
Cep telefonu
:
Posta adresi
:
Rumuz
Sıra
No
Fotoğrafın adı
1
2
3
4
5
Yarışma şartnamesini okudum. Tüm koşulları kabul ediyorum.
Tarih ve imza
www.onlemdergisi.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
313 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content