close

Enter

Log in using OpenID

BZ 12004.cdr - SILVERLINE Servis Hizmetleri

embedDownload
ÇİFT KAPILI (NO-FROST)
BUZDOLABI
KULLANMA KILAVUZU
BZ 12004
İçindekiler
Kullanmadan Önce
Özellikler
Bölmelerin Adları
Güvenlik Önlemleri
Yerleştirme
Kapının Çıkartılması & Değiştirilmesi
Hazırlık
İlk Kullanım
Fonksiyonlar
8-10
11-13
14
15-18
Soğutucu Bölmesi Kullanım Talimatları
Soğutucu Bölmesi Hakkında
Soğutucu Bölmesinde Besinlerin Muhafazası
Faydalı Tavsiyeler
19-20
21
22
Dondurucu Bölmesi Kullanım Talimatları
Dondurucu Bölmesi Hakkında
Dondurucu Bölmesinde Besinlerin Muhafazası
22-23
24
Buz Çözme Temizleme Tatil Modu
Buz Çözme Temizleme
Tatil Modu
25
26-27
Sorun Giderme Satış Sonrası Hizmetler
Sorun Giderme
Satış Sonrası Hizmetler
Teknik Bilgi Devre Diagramı Paketleme Listesi
Teknik Bilgi Devre Diagramı Paketleme Listesi
1
2-3
4-6
7
28-29
30-31
32-33
*Lütfen kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice
okuyunuz.
*Lütfen kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız.
*Buzdolabınız bu kılavuzda resmedilenden görünüm, renk veya
boyama olarak biraz farklı olabilir.
Özellikler
1)
Buz Yapma
Yarı otomatik ankastre buz yapıcı tercihinize istinaden kullanıma hazır küp halinde buzlar
üretecek.
2)
Soğuk muhafaza gözü
Soğutucu bölmesinin alt kısmında bulunan soğuk muhafaza gözü ile şarküteri ürünlerinin 2°C 'dan +3°C' a muhafazası amaçlanmıştır.
3)
Yiyeceklere kolay erişim için kayar raf
Soğutucu bölmesi yiyeceklerin kolay konulması ve alınması için kayar raflarla donatılmıştır.
Raflar kapı açık pozisyondayken çıkartılabilir.
4)
Artificial intelligent (AI) dizayn
En iyi buzdolabı performansı dışarıdan el ile herhangi bir müdahaleye gerek olmadan, iç
sıcaklığa ve ortam sıcaklığına dayanarak, elde edilir.
5)
Süper ince, süper geniş ve süper lüks
Kullanıma en uygun ölçüler, geniş kapasite, geniş hacimli soğutucu bölmesi ve dondurucu
bölmesi, mükemmel iç ve dış dizayn.
6)
Verimli soğutma sistemi ile CFC- kullanmayan ve buz yapmayan derin dondurucu
7)
Hava Perdesi teknolojisi
Soğutucu bölmesinin ön kısmında bulunan hava perdesi sıcak havanın girişini engelleyerek
ve soğuk havanın eşit dağılımını sağlayarak istenilen muhafazayı sağlar.
8)
Besinlerin çözülmesini önlemek için buz çözme (defrost) öncesinde Soğutma İşlemi:
Buz çözme işleminde sıcaklık artışının muhafaza edilen besinlerin üzerinde oluşturacağı
olumsuz etkiden kaçınmak için, ölçülen iç sıcaklık baz alınarak, ön soğutma işlemi aktive
edilecektir.
9)
Verimli kondenser ünitesi ve fan motoru kullanılarak en iyi soğutma performansı ve
kompresörün uzun servis ömrü elde edilmiştir.
10) Kapı açık alarmı, dokunmaya duyarlı düğme ve geniş ekran LCD gösterge
11) Çekmecenin kolay ve zahmetsizce açılabilmesini sağlayacak düz çekmece sürgüsü
Bölmelerin Adları
Buzdolabı lambası
Süt ve süt
ürünleri bölmesi
Dikey profil
Soğutucu Bölmesi
Meyve/Sebze
çekmecesi
Süt ve süt
ürünleri bölmesi
Raf
Şarap rafı
Yerinden
çıkarılabilir raf
Sebzelik/
Meyvelik kapağı
Meşrubat
bölmesi
Meşrubat
bölmesi
Meyvelik/
Sebzelik
Soğuk muhafaza
gözünün ön kapağı
Soğuk muhafaza
gözü
Dondurucu bölmesi
Yarı otomatik buz
yapıcı
Buz muhafaza
bölmesi
Dondurucu
çekmecesi
Dondurucu
çekmecesinin bölme duvarı
Dondurma
bölmesi
Bölmelerin Adları
DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,
Öncellikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz; ürününüzün
güvenli kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler ve cihazınızdan en yararlı biçimde
faydalanmanız için gerekli uyarılar içermektedir. Bu kılavuzu ileride gerekli olduğunda kullanılmak
üzere güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklayınız.
Güvenlik Önlemleri
Güç Kaynağı: AC 220V-240V/50HZ
Cihazın fişi güvenli bir şekilde topraklanmış prize
Eğer voltaj değeri kuvvetli biçimde değişirse
takılmalıdır. Buzdolabı, fişinin kolayca prize
(187-242V aralığı ötesinde) oluşabilecek
takılabileceği bir şekilde yerleştirilmelidir.
bozulmayı, kompresörün ve kontrol levhasının UYARI: Fiş prize güvenli, doğru bir şekilde
zarar görmesini veya oluşacak olağandışı
takılmalıdır aksi takdirde yangın tehlikesi ortaya
gürültüyü önlemek için 750W veya üstü voltaj çıkabilir.
dengeleyici kullanmak gerekir.
Güç kablosuna zarar vermemek için dikkatli
Güç kablosu zarar görmüş ise
olunuz.
Çatlamış, yarılmış kablo veya aşınmış fişi
Güç kablosunu prizden çekerken kablodan tutup kesinlikle kullanmayınız. Eğer güç kablosu
çekmeyiniz.
zarar görmüş ise yetkili servis tarafından
Güç kablosunun buzdolabın altında kalıp
değiştirilmelidir.
ağırlıktan zarar görmesine izin vermeyiniz.
Buzdolabını duvardan uzağa taşırken güç
kablosunun zarar görmemesi için dikkatli
olunuz.
Gaz sızıntısı olması durumunda gaz vanasını
Aşağıdaki durumlarda aletin fişini çekmeyiniz.
kapatın. Kapı ve camları açıp ortamı
Temizleme ve tamirat öncesi.
havalandırın. Buzdolabı veya diğer elektrikli
Elektrik çarpmasını engellemk için lambanın
aletlerin fişini prize sokmayınız veya
eski ampulünü değiştirmeden önce.
çıkarmayınız.
Güvenlik Önlemleri
Cihazın içinde kesinlikle ateş alan parlayıcı
Bu cihaz ev tipi buzdolabıdır ve uluslar arası
veya patlayıcı maddeler ve kuvvetli çürütücü
standartlara uygun olarak üretilmiştir. Sadece
asitler veya alkaliler depolamayınız.
yiyeceklerin muhafazasında kullanılması
amacıyla üretilmiştir kan, ilaç ve biyolojik
ürünlerin muhafazası için değil.
Aşı/Kimyasallar
Elektromanyetik karışmayı veya diğer kaza
Yangın riskini önlemek için cihazı benzin veya
riskini önlemek için buzdolabının üstüne patch
ateş alan parlayıcılardan uzak tutun.
panel, voltaj dengeleyici ve mikrodalga fırın
koymayınız ve kullanmayınız.
Çocukların kapı veya şişe raflarına asılmasına
Cihaz çalışırken dondurucu bölmesinin iç
ve oynamasına izin vermeyin. Ciddi
yüzeyi çok soğuktur. İç yüzeye özellikle elleriniz
yaralanmalar meydana gelebilir.
ıslak iken dokunmayınız.
Güvenlik Önlemleri
Buzdolabının kapısını tutamaktan tutarak açın
Buzdolabı üzerine su sıçratmayınız. Ortamda
ve kapatın. Kapıların arasına elinizi
yüksek nem oranına izin vermeyiniz. Yüksek
sıkıştırmamaya dikkat ediniz. Kapı açılıp
nem oranı elektrik izolasyon performansını
kapatılırken çocukları uzak tutunuz.
olumsuz yönde etkiler.
Yetkili kişiler haricinde herhangi bir demontaj
Bira, meşrubat tarzı içecekler şişe içinde
veya modifikasyon yapılamaz. Onarım yetkili
dondurucu bölmesinde muhafaza
personel tarafından yapılmalıdır.
edilmemelidir. Şişenin patlama riski vardır.
Elektrik kesintisi veya temizleme esnasında fişi
Eski cihazınızı elden çıkarmadan önce kapıyı,
prizden çıkarınız. Elektrik yeniden geldiğinde
kapı contasını, rafları çıkartınız ve çocukların
kısa süreli elektrik gidip gelebilir. Bu duruma
takılmasını önlemek için güvenli uzakta bir
karşı kompresörü korumak için elektrik
yere koyunuz.
geldikten en azından 5 dakika sonra fişi prize
takınız.
Yerleştirme
İki kapının yüksekliklerinin farklı olması
Düzleme
Cihaz kesinkes sağlam bir zemin üzerinde durumunda , lütfen aşağıdaki adımlara göre
durmalıdır. Desteklemek için kullanılan ayarlayınız:
malzemeler parlayıcı alev alan maddeler 1.Hangi kapıyı kaldırmak istiyorsanız bir
olmamalıdır. Paketleme malzemelerini destek elinizle onu kaldırınız
yapmak için kullanmayınız. Ayarlanabilir 2.Diğer elinizle kerpeten yardımı ile rondela
ayaklardan cihazın seviyesini ayarlayınız. (pul) yerleştiriniz.
Buzdolabını yükseltmek için saat yönünde, 3.İki kapının yükseklikleri eşit seviyeye
alçaltmak için ise saat yönüne ters yönde gelene kadar rondela ekleyiniz.(Üç yedek
çeviriniz.
rondela buzdolabı alınırken verilecektir.)
Cihazı yağmur ve neme maruz bırakmayınız.
Kaza ve yaralanma riskini önlemek için
Cihazı kuru ve temiz tutunuz.
buzdolabının üzerine ağır yük ve su kabı
yerleştirmeyiniz.
Cihaz havadar bir odaya konulmalıdır. Her iki
yan tarafından ve arka yüzeyden 10cm boşluk
bırakmak gerekmektedir. Eğer gömme olacak
ise hava sirkülasyonu için, cihazın üst
yüzeyinden 25cm veya üzeri ve duvardan 5cm
veya üzeri mesafe bırakılmalıdır.
Cihazı direk güneş ışığına veya ısı kaynağına
maruz bırakmayınız.
Kapının Çıkartılması & Değiştirilmesi
Kapının çıkartılması ve değiştirilmesi işleminden önce yaralanma, mal kaybı veya
buzdolabında hasar oluşturmaktan kaçınmak için kapı üzerindeki raflardan bütün
yiyeceklerin, şişelerin çıkartıldığından, buzdolabının fişinin çekildiğinden ve su kaynağının
kapatıldığından emin olunuz.
Yaralanma ve mal kaybından kaçınmak için kapının değiştirilmesini ve kapının
çıkarılmasını 2 veya daha fazla kişinin yardımı ile yapınız. Aşağıdaki talimata riayet ediniz.
1)
Soğutucu bölmesinin sağ kapısının çıkarılması ve değiştirilmesi
Sağ üst menteşe kapağının vidasını tornavida 2) Sağ üst menteşenin vidasını altı köşeli
3)
ile çıkartınız. Sonrasında menteşe kapağını
tornavida yardımıyla çıkartınız. Sonrasında
çıkartınız.
menteşeyi çıkartınız.
Kapıyı çıkartınız ve düzgün bir pozisyona
4)
Zorunlu ise orta menteşeyi çıkartınız.
yerleştiriniz.
5)
Kapının çıkartılmasında yapılan işlemlerin
sırasını tersten izleyerek kapıyı değiştiriniz.
Kapıyı menteşeden çıkartırken kapının üzerinize düşmesini önlemek için dikkatli olunuz.
Kapının Çıkartılması & Değiştirilmesi
Soğutucu bölmesinin sol kapısının çıkarılması ve değiştirilmesi
1)
3)
Sol üst menteşe kapağının vidasını tornavida ile
2)
Sol üst menteşenin vidasını altı köşeli
çıkartınız. Sonrasında menteşe kapağını
tornavida yardımıyla çıkartınız. Sonrasında
çıkartınız.
menteşeyi çıkartınız.
Kapıyı çıkartınız ve düzgün bir pozisyona
4)
Zorunlu ise orta menteşeyi çıkartınız.
yerleştiriniz.
5)
Kapının çıkartılmasında yapılan işlemlerin
sırasını tersten izleyerek kapıyı değiştiriniz.
Kapıyı menteşeden çıkartırken kapının üzerinize düşmesini önlemek için dikkatli olunuz.
Dondurucu Çekmecesinin Çıkartılması & Değiştirilmesi
1)Dondurucu çekmecesini dışarıya doğru tamamen
çekiniz ve buzdolabından çıkartınız.
2)
Dondurucu çekmecesini çıkartırken
yaptığınız işlemlerin sırasını tersten
izleyerek çekmeceyi değiştirin.
Dondurucu çekmecesini çıkartırken ve değiştirirken çocukları ve evcil hayvanları
çekmeceden uzak tutunuz.
Hazırlık
Bütün paketleme malzemelerini çıkartınız.
Destek için konulmuş köpük ve izole bant
çıkartılmalıdır.
Aksesuarları ve yazını kontrol ediniz.
Paketleme listesine göre aksesuarları kontrol
ediniz. Herhangi bir tereddütünüzde bayi ile
kontak kurunuz.
Cihazı en uygun pozisyonda yerleştiriniz.
Bakınız “Yerleştirme”.
Model ve seri numarasını ilerde referans
olması için Garanti Belgesine yazın.
Hazırlık
Cihaz çalıştırılmadan önce temizlenmesi
tavsiye edilir. Bakınız “Temizleme”.
Çalıştırmadan Bekletme
Cihazın normal çalışmasından emin olmak
için montaj edildikten ve temizlendikten sonra
6 saat veya daha uzun süre çalıştırmadan
bekletiniz.
Tekmelik Montajı
Soğutucu bölmesinin içine yerleştirilmiş olan
tekmeliği çıkartınız. Vidalar ile resmedildiği
gibi buzdolabının alt kısmına takınız.
Ayarlanabilir ayakların ve alt tekmeliğin demontajı
yapılırken ellerinizi korumak amacıyla eldiven
takınız.
Hazırlık
Kapı Tutamağının Montajı
Soğutucu bölmesinden kapı tutamaklarını çıkartınız (2 uzun tutamak soğutucuya ve 1 kısa tutamak
dondurucuya montaj edilecektir). Aşağıdaki talimata riayet edilecektir.
Soğutucu kapısının tutamak montajı
Soğutucu kapı tutamağının montajını yaparken lütfen aşağıdaki işlemleri takip ediniz:
1)Soğutucu kapısının üzerindeki deliğe tutamak bağlantı parçasını tornavida ile takınız. (Şekil 1'de
1 ile belirtilen yer)
2)Soğutucu kapı tutamağının arka kısmında bulunan deliğe bağlantı parçasının uç kısmını doğru bir
şekilde takınız. (Şekil 1'de 2 ile belirtilen yer)
3)Bağlantı cıvatasını tutamağın üst kısmından vidalayınız. (Şekil 2'de 1 ile belirtilen yer)
4)Cıvatanın kapağını üzerine takınız. (Şekil 2'de 2 ile belirtilen yer)
5)Soğutucu kapı tutamağını sökeceğiniz zaman yukarıdaki işlemleri tersten sıra ile yapınız.
Dikkat:
Özel bir ihtiyaç olmaması durumunda soğutucu kapı tutamağını sökmeyiniz. Sökmek gerektiğinde
teknisyenlerle irtibata geçiniz.
Tutamak bağlantı
Tutamağı tutan kısım
Vida kapağı
Bağlantı
parçası
cıvatası
Şekil 1
illustration
1
Şekil 2
illustration
2
Hazırlık
Dondurucu Kapı Tutamağının Montajı
Dondurucu kapı tutamağının montajı esnasında aşağıdaki işlemleri takip ediniz.
1)Tutamak bağlantı parçasını dondurucu kapısının üzerindeki deliğe vidalayınız.
(Şekil 1'de 1 ile
belirtilen yer)
2)Dondurucu kapı tutamağının arka kısmında bulunan deliğe bağlantı parçasının uç kısmını doğru
bir şekilde takınız. (Şekil 1'de 2 ile belirtilen yer)
3)Bağlantı cıvatasını tutamağın üst kısmından vidalayınız. (Şekil 2'de 1 ile belirtilen yer)
4)Dondurucu kapı tutamağını sökeceğiniz zaman yukarıdaki işlemleri tersten sıra ile yapınız.
Dikkat:
Özel bir ihtiyaç olmaması durumunda dondurucu kapı tutamağını sökmeyiniz. Sökmek
gerektiğinde teknisyenlerle irtibata geçiniz.
Tutamak bağlantı
parçası
Tutamağı tutan
kısım
Bağlantı cıvatası
Şarap rafının montajı
Soğutucu bölmesinin içinde üst sol köşede bulunan yiyecek rafını çıkartın.
Şarküteri çekmecesinde bulunan şarap rafını da çıkartınız. Şarap rafını her iki
ucundan tutarak yiyecek rafına takınız. (Aşağıdaki şekilde 1 no'lu yerde belirtildiği
gibi). Sonrasında şarap rafını yerine doğru itiniz.
Soğuk muhafaza gözünün ön kapağının montajı
Soğuk muhafaza gözünün ön kapağını sebzelikten çıkartın. Döner mili soğuk
muhafaza gözünün iki ucundaki yuvaya yerleştirin. Yerine taktıktan sonra
kapağı aşağıya indirin.
İlk Kullanım
1)1.Cihazı güç kaynağına bağlayın
Soğutucunun ve dondurucunun fiili sıcaklığı gösterilir.
Cihaz geçmiş ayarları hafızada tutabilmektedir. Güç kesintisinden önceki ayarlar
hafızada saklanır. (Detaylar için Geriye Dönük Hafıza bölümüne sayfa 18 bakınız)
İşlem Modları
Tavsiye!
AI modu bir defa seçilince ortam sıcaklığı değişse
dahi öngörülmüş sıcaklık alanı sınırları içinde
herhangi bir ayar yapmaya ihtiyaç yoktur.
Aşağıdaki işlem modlarından bir tanesini seçebilirsiniz.
(1)AI: Aksi gerekmedikçe, tavsiye edilen AI modu kullanılır. AI düğmesine basın
gösterge yanacaktır. Cihaz otomatik işleme başalayacaktır. (Sayfa 15 AI Modu
bölümüne bakınız)
(2)Manuel: Alternatif olarak sıcaklık kontrol düğmesi ile iç sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
(Sayfa 17 'deki Sıcaklık Ayarları & Düzenleme bölümüne bakınız)
Buzdolabına yiyeceklerin konulması
Buzdolabı boş halde birkaç saat çalıştıktan sonra iç
bölmesi yeteri kadar soğuk ve yiyecek muhafazasına
hazır hale gelecektir.
Sıcaklık ayarlandığı zaman iç sıcaklığın istenilen sıcaklığa ulaşması biraz zaman
alabilir. İstenilen sıcaklığa ulaşma süresi ortam sıcaklığına, yiyecek miktarına ve
kapının ne kadar sıklıkla açıldığına bağlı olarak uzayabilir ya da kısalabilir.
Fonksiyonlar
Kontrol Paneli
A…Soğutucu sıcaklık kontrol düğmesi
G…Soğutucu sıcaklık göstergesi
B…Hızlı soğutma düğmesi
H…Dondurucu sıcaklık göstergesi
C…Dondurucu sıcaklığı kontrol düğmesi
I…Hızlı soğutma simgesi
D…AI düğmesi
J…Kilitleme simgesi
E…Hızlı dondurma düğmesi
K…Hızlı dondurma simgesi
F…Kilitleme/Kilit Açma düğmesi
L...AI simgesi
AI Modu
AI modu el ile müdahaleye ihtiyaç olmadığı anlamına gelmektedir. Sıcaklık ayarları otomatik
olarak ortam sıcaklığı ve iç sıcaklık beraberinde değişecektir. Kilit açıkken AI düğmesine(D),
AI simgesini (L) görüntülemek ve AI modunu aktif hale getirmek için basılabilir. AI
modundan çıkmak için AI düğmesine(D) tekrar basın. AI simgesi (L) kaybolacaktır.
Hata Ekranı
Eğer control veya fonksiyonla ilgili hata tespit edilirse, hata kodu ekranda gösteriliyorken,
i.e. E0, E1, E2, F1, F2, F3 ve F5, … soğutucu ve dondurucu sıcaklık göstergesi yok olur.
Fonksiyonlar
Kilitleme & Kilit Açma
Kilit açık modda, Kilitleme simgesini(J) görüntülemek ve Kilitleme moduna geçmek için
Kilitleme/Kilit Açma düğmesine(F) basılabilir. Kilitleme modundan çıkmak için
Kilitleme/Kilit Açma düğmesine(F) tekrar basın. Kilitleme simgesi(J) kaybolacaktır.
NOTE: Soğutucu ve dondurucu bölmesinde sıcaklığın kontrolü ve hızlı dondurma, hızlı
soğutma ve AI (artificial intelligence) gibi fonksiyonlar Kilitleme modunda çalıştırılamaz.
Hızlı Dondurma
Bu fonksiyon dondurucuda bulunan gıdaların kısa bir sürede dondurulması amacıyla
oluşturulmuştur. Kilit Açık modda, Hızlı Dondurma simgesini(K) görüntülemek ve Hızlı
Dondurma modunu aktif hale getirmek için Hızlı Dondurma düğmesine(E) basılabilir.
Hızlı Dondurma modu devreye girecek ve 3 saat sonra otomatik olarak durdurulacaktır.
Hızlı Dondurma modundan çıkmak için Hızlı Dondurma düğmesine(E) tekrar basın. Hızlı
Dondurma simgesi(K) kaybolacaktır.
NOT: AI modunda hızlı dondurma modu yoktur.
NOT: Buz oluştururken buz yapma işlemini hızlandırmak için hızlı dondurma modunu
seçebilirsiniz ve buz oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra hızlı dondurma modundan
çıkınız.
Özellikler
Hızlı Soğutma
Bu özellik yiyeceklerde yer alan vitaminlerin korunması için, yiyecekleri kısa sürede
istenilen soğukluğa getirtmek için kullanılır
Tuş kilidi açıkken, Hızlı soğutma butonuna basılarak özellik devreye alınır. Ayarlanan
soğukluğa ulaşıldığında özellik kendini devre dışı bırakacaktır. Hızlı soğutma modunu devre
dışı bırakmak için butona tekrar basınız. Ekranda görüntü kaybolacaktır.
Soğutucu Bölme Derece Ayarı
Soğutucu Bölme Derece Ayarı: bu fonksiyon sadece AI modu devre dışı olduğunda çalışır.
Aşağıdaki talimatlar uygulanmalıdır.
Dereceyi ayarlamak için: tuş kilidi devre dışı iken Buzdolabı derece kontrol butonuna
basınız. Buzdolabı derecesi ekranda çıkacaktır. Derece butonuna her basışınızda, 7-5-…..
olarak derece seviyeleri değişecektir.
Özellikler
Dondurucu Bölme Derece Ayarı: tuş kilidi devrede değil iken Dondurucu bölme butonuna
basınız. Dondurucu Bölme derecesi ekranda belirecektir. Butona her başınızda derece -16 - 17 …….. olarak değişecektir.
Kapı Açık Alarmı
Buzdolabınızın kapısı açık unutulduğunda veya tam olarak kapatılamadığında alarm
çalacaktır.
Ekonomik Ekran Kontrolü
Buzdolabınızda yer alan ekran, 30 saniye boyunca kullanılmadığı zaman kararacaktır.
Herhangi bir butona tekrar basıldığında veya kapı açıldığında ekran tekrar aydınlanacaktır.
Buzdolabı ON/OFF kontrolü
Tuş kilidi devrede iken, Soğutucu Derece Ayarı butonuna (A) 3 saniye boyunca basılı tutun.
Buzdolabınız kapanacaktır. Soğutucu derece göstergesi kapanacak, fakat Buzdolabı lambası
aktif olacaktır. Tekrar Soğutucu Derece Ayarı butonuna (A) 3 saniye basarak
çalıştırabilirsiniz.
Yedekleme Hafızası
Derece ayarları hafızaya alınır ve herhangi bir elektrik kesintisi veya benzeri durumda,
elektrik geldikten sonra ayarladığınız dereceden başlar.
Soğutucu Bölmesi Hakkında
Soğutucu bölme kısa süreli yiyecek saklamak için
kullanılabilir
Bölmedeki ortalama derece genelde 0 ⁰C ile 10 ⁰C arasında
değişir. Bundan dolayı bölme sadece kısa süreli yiyecek
muhafazası için kullanılabilir.
Yüksekliği ayarlanabilir raf
Rafların yüksekliği isteğinize göre ayarlanabilmektedir
Yukarı kaldırın ve çıkarın
Yukarı eğin
Raf yüksekliğini ayarlamak için; rafı çıkarınız, rafın ön
tarafını yukarı doğru eğin, rafı yukarı doğru kaldırarak raftan
çıkarın.
Çıkarmak için
Ayarlamış olduğunuz rafın düzgün bir biçimde
Dişleri ayarlayın
Değiştirmek için
yerleştiğinden ve düz durduğundan emin olun.
Yukarı
Sebzeliğin kullanımı
Buzdolabınızda; sebzeleriniz ve meyvelerinizin korunması
Nem regülatörü
amacıyla sebzelik rafı bulunmaktadır
Nem kontrol kısmından nemi kontrol edebilirsiniz. Nem
oranınızı saklamak istediğiniz yiyeceklere göre
ayarlayınız
Nem kontrol regülatörünü (sebzeliğin üst sağ kısmında yer
almaktadır) yukarı veya aşağıda çekerek bölmedeki nem
oranını ayarlayabilirsiniz
Sebzelik kapağını çıkarmak için
Sebzelik rafını çıkarın, alttaki rafı yukarı kaldırın ve çıkarın
Aşağı
Soğutucu Bölmeleri Hakkında
Derece kontrol düğmesi
Sıfır bölmesinin kullanımı
Buzdolabınız et vb ürünlerin taze saklanması için özel bir bölmeye
sahiptir. Bölmedeki derece -2⁰C - +3 ⁰C arası ayarlanabilir.
Bölmedeki derece; Derece kontrol düğmesi ile kontrol edilebilir.
Derece Kontrol düğmesini sola çevirerek daha düşük soğukluğa
ayarlayabilirsiniz.
Derece Kontrol düğmesini sağa çevirerek daha yüksek
Soğuk
Soğuk
Daha Soğuk
Daha Soğuk
Kapak raflarının temizlenmesi
Rafı yukarı doğru kaldırın, kendinize doğru çekin. Temizledikten
sonra aynı şekilde takın.
Bölme açıklamaları
Soğutucu bölmesindeki hava ayarından dolayı,
bazı noktalar diğerlerine göre daha soğuk
olacaktır. Yiyecekleriniz aşağıdaki gibi
yerleştirilmelidir;
1-
Yumurta, katı yağ, peynir vb
2-
Konserve yiyecek vb
3-
İçecek
45678-
Turşu vb konserve yiyecekler
Yiyecek
Süt vb ürünler
Sebze – Meyve
Et bölmesi
Lambayı değiştirmek için
Soket: E14 (25 W üstü lamba kullanmayın)
Kare delik
Soğutucu
lamba soketi
Mandal
Buzdolabını fişten çekin
1)Lambanın kapağını çıkarmak için Kare deliğin
yanındaki düğmeye basın
2)Kapağı, yerinden çıkarana dek kendinize doğru çekin
Lambayı saat yönünün tersine doğru çevirin.
Değiştireceğiniz lambayı saat yönünde çevirerek takın
Kapağı takmak için; kapaktaki mandalları kare
boşluğa oturacak şekilde yerleştirin.
Durdurucu
Lamba
Soğutucu Bölmede Yiyecek depolanması
Süt bölmesini kullanmak için aşağıda
belirtilen şekilde bölmeyi açın ve kapayın
Sıcak yiyecek ve içeceklerinizin buzdolabınıza
koymadan önce soğumasını bekleyin
Yiyecek ve içeceklerinizin temiz olduğundan ve Sebze ve meyvelerinizi bir torba veya paket
ıslak olmadığından emin olun
Yiyeceklerinizi sınıflandırın
Önce kullanacağınız yiyeceklerinizi öne, daha
sonra kullanacaklarınızı arkaya yerleştirin
içerisinde yerleştirin
Soğutucu bölmesini aşırı doldurmayın
Yerleştirdiğiniz yiyecek ve içecekleriniz
arasında, uygun hava sirkülasyonu sağlamak
amacıyla, yeterli yer bırakın
Kaygan ve yağlı yiyecek ve içecekleri buzdolabınızın yan yüzeylerinden uzak tutun.
Yararlı Bilgiler
Sebzelerinizi Buzdolabına yerleştirmeden
önce köklerini koparınız
Oda sıcaklığında tazeliğini koruyabilen
yiyeceklerin Buzdolabına yerleştirilmesine
Donmuş yiyeceklerinizi soğutucu bölmesinde
çözebilirsiniz
Buzdolabında saklanmasına gerek olmayan
meyvelerinizi (muz vb) dolapta tutmayın.
gerek yoktur
Dondurucu Bölme
Dondurucu bölme uzun süreli saklama için uygundur
Dondurucu bölmedeki derece çok düşük olduğundan dolayı donmuş
yiyecekleri saklamak için uygundur. Bu bölmede uzun süreli saklamak
istediğiniz yiyeceklerinizi yerleştirin
Dondurucu bölmedeki rafta yer alan ayırıcı sağa ve sola
doğru yer değiştirilebilir
Dondurucu Bölme
Dondurma bölmesinin temizlenmesi için aşağıdaki stepleri uygulayın;
1)
Dondurma bölmesini çekebildiğiniz kadar dışarı çekin
2)
Bölmenin kenarındaki klipsleri aşağı ittirin
3)
Dondurma rafını çıkarın ve temizleyin
4)
Temizledikten sonra rafı yerine yerleştirin
Buzmatik
Buz yapıcı bölmelerin ¾'ünü doldurarak dondurucu bölmeye yerleştirin
Su seviyesi
Buzları almak için buzmatiği çevirin. Buzlar aşağıdaki kaba düşecektir
Kaptaki buzlar kullanıma hazırdır
İstenildiğinde Buzmatik kısmı dolaptan çıkarılıp, altındaki kap yiyecek
saklamak için kullanılabilir
Buzmatik düğmesi
Buzmatik
Buz kabı
Lambayı değiştirmek için
Soket: E14 (25 W üstü lamba kullanmayın)
Buzdolabını fişten çekin
1)Ön vidayı çıkarın
2)Lambanın kapağını çıkarmak için Kare deliğin
yanındaki düğmeye basın
3)Kapağı, yerinden çıkarana dek kendinize doğru çekin
Lambayı saat yönünün tersine doğru çevirin.
Değiştireceğiniz lambayı saat yönünde çevirerek takın
Kapağı takmak için; kapaktaki mandalları kare boşluğa
oturacak şekilde yerleştirin.
Dondurucu Lamba soketi
Lamba özellikleri: 230V ~ , 25 W
Vida deliği
Kare
delik
Mandal
Mandal
Dondurucu Bölme lamba
Dondurucu Bölmede Yiyecek Saklanması
Sıcak yiyecek ve içeceklerinizi soğumadan
dondurucu bölmeye koymayın
Dondurucu bölmeye koyduğunuz yiyeceklerin
ufak parçalar olmasına dikkat edin. Böylece
yiyecekleriniz daha kolay donacaktır.
Yiyeceklerinizi koymadan önce mutlaka bir
Yiyeceklerinizi koyduğunuz paketlerin
poşete koyun. Poşetlerin kokusuz ve kuru
üzerinde yiyeceğe ait bilgi olmasına dikkat
olduğundan emin olun
edin
Çözülen donmuş yiyecekler bir daha dondurucu Dondurucu bölmeyi aşırı yüklemeyin
bölmesine koyulamaz.
(maksimum miktar teknik datada
verilmektedir)
Buz Çözme ve Temizleme
Dondurucu bölmenin defrost edilmesi
Dondurucu bölmedeki defrost deviri otomatiktir
Temizleme
İç kısımlarda yer alan yiyecek ve içecek artıklarını temizleyin
Temizliğe başlamadan önce Buzdolabını fişten çekin
Deterjan ve ılık suyla, sünger kullanarak temizleyin
Dış yüzeyi kuru bezle silin
1)Buzdolabınız ağır olduğundan dolayı yerinden oynatacaksanız, zemine zarar
vermediğinizden emin olun
2)Elektriksek güvenlikten dolayı Buzdolabınıza su sıçratmadığınıza emin olun
3)Elektriksel komponentleri temizleyecekseniz, buzdolabınızın prize takılı
olmadığından emin olun ve kuru bezle silin
4)Temizlemek için sivri ve sert yüzeyler kullanmayın
5)Eliniz ıslakken soğuk metal yüzeylere dokunmayın
6)Cam rafları temizlerken, sıcak su kullanmayın
7)Kapak contasını zaman zaman temizleyin
8)Temizlik amaçlı amyl asetat kullanmayın
9)Sadece Buzdolabı temizliğine uygun deterjanlar kullanın
Tatil Modu
Güç Kesintisi
Güç kesintisi durumunda buzdolabınızdaki yiyecekler
belli bir süre korunabilir
Ekstra yiyecek koymayın ve kapağı mümkün
olduğunca az açın
Güç kesintisi veya başka bir sebepten ötürü derece yükselmesi yaşandığında yiyecek
ve içeceklerin raf ömrü azalacaktır
Kullanımı durdurmak
Eğer Buzdolabınızı uzun süre kullanmayacaksanız; fişten çekin
ve temizleyin
Kötü kokuyu önlemek için kapağı açık bırakın
Uzun süreli, verimli kullanım için Buzdolabınızı sıkça durdurmayın
Buzdolabınızı fişten çektikten sonra tekrar takmak için en az 5 dakika bekleyin
Tatil Modu
Tatile Çıkarken
Uzun süreli tatile çıkıyorsanız; Buzdolabınızı kapatın, bütün
yiyecek ve içecekleri çıkarın, dolabı temizleyin.
Buzdolabınızı kuruttuktan sonra kapağını açık bırakın
Iskarta edilecek Buzdolapları profesyonel kişiler tarafından tanzim edilmelidir
Buzdolabınızı taşırken
Fişten çekin
Yiyecek ve içecekleri içinden çıkarın
Rafları çıkarın
Buzdolabınızın kapılarını kapalı tutun
Taşırken dik tutmanız gerekmektedir.
Buzdolabınızı yatay biçimde değil dikey taşıyın
Problem Çözme
Buzdolabınızı ilk kez çalıştırdığınızda,
Buzdolabınızı ilk çalıştırdığınızda bir hırıltı
kompresörün uzun süre çalışması normaldir.
çıkarabilir, fakat bir süre kullanıldıktan
İlk fişe takıldığı zaman buzdolabınızın iç
sonra bu ses gidecektir.
kısmının istenilen seviyeye ulaşması belli bir
zaman alacaktır.
Buzdolabınızın dış yüzeyi, ilk kullanılmaya
başlandığı zaman ısınabilir
Buzdolabınızın iç kısmında gezen Gaz ara ara
su kabarcığı gibi sesler çıkarabilir. Bu
normaldir.
Kompresör, buzdolabınızı açıp kapattığınız
sırada bir klik sesi çıkarabilir.
Defrost sürecinde, su damlacıkları cızırtılar
çıkarabilir.
Yetkili Servisi Çağırmadan Önce
Buzdolabınız çalışırken fanın ses çıkarması
normaldir
Buzdolabındaki derece değişimi sırasında
Evoparatörün genişlemesinden dolayı çatlama
sesleri çıkarabilir
Yüksek nem zamanlarında buzdolabınızın dış
yüzeyinde rutubet olabilir
Hesaplanan 24 saatlik kullanma değerleri normal
koşullarda hesaplanmıştır. Asıl harcanan güç
seviyeleri şartlara göre değişebilir.
Problem Giderme
Yetkili servisi ararken; lütfen model adı ve seri numarasını bildirin
Yetkili servisi aramadan önce;
Buzdolabı çalışmıyor
Buzdolabınız fişe takılı olup olmadığını,
Voltaj düşük olabilir
dolabın OFF olmadığını kontrol edin
Olağandışı sesler
Lamba çalışmıyor
Buzdolabınız yüzeyde
Lamba yanmış olabilir
Buzdolabınız fişe
Buzdolabınız yüzeye
düzgün durmuyor
veya herhangi bir
olabilir
mobilyaya
takılı olmayabilir
dokunuyor olabilir
Bölmeler istenenden sıcak
Kapı tam olarak
kapanmamış veya
uzun süre açık
bırakılmış
Derece ayarı
Buzdolabınız direk
Yetersiz
istenenden sıcağa
güneş ışığına maruz
havalandırma
ayarlanmış
kalmış veya ocak vb
olabilir
yanına yerleştirilmiş
Satış Sonrası Hizmetler
Yetkili servisi aramadan önce;
Kompresör çok uzun süre çalışıyor ve çok hızlı devir yapıyor
Buzdolabı ilk kez çalıştırıldıysa normaldir
Buzdolabına gerekenden fazla yiyecek konulmuştur
Kapı açık bırakılmış veya unutulmuş
Kapı sık sık açılmış
Aşırı sıcak hava ortamı
Derece ayarı sıcak bir ayara getirilmiş
Yetersiz havalandırma
Yiyecekler üzerinde buz parçaları veya
kristalleşme
Paket içinde donma normaldir
Dolap içerisinde koku
Çok kokan yiyeceklerin paketi sıkıca
bağlanmalı
Kapı açık bırakılmış veya unutulmuş
Bozulmuş yiyecek
Kapı sık sık açılmış
Bölmeler pis olabilir
Yiyecek dolap içerisinde havalandırmaya
çok yakın bir yere koyulmuş
Teknik Bilgiler – Devre Diyagramı
Paketleme Listesi
Teknik Data
BZ 12004
Giriş Gücü
Dondurucu Sınıfı
Buz Çözme Gücü
İklim Sınıfı
Enerji Değeri
Koruma Sınıfı
Soğutucu Gaz
Toplam Ses
Soğutma Kapasitesi
Dondurucu Hacmi
Ağırlık
Voltaj
Ölçüler
Akım
Kablo Tipi
BZ 12004
Teknik Bilgiler – Devre Diyagramı
Paketleme Listesi
Paketleme Listesi
Yıkayıcı
Kulp sıkacağı
Sıfır bölmesi ön kapağı
Ürün özellikleri, geliştirmeye bağlı olarak, zaman zaman değişebilir
Günlük yiyecek kullanım bölmesi
BZ 12004
Galon bölmesi
Sebzelik / Meyvelik kapağı
Model
Sebzelik / Meyvelik sepeti
Sıfır derece bölmesi
Soğutucu bölme rafı
Ayarlanabilir raflar
Buzmatik
Şarap rafı
Buz saklama kabı
Dondurucu bölme ayırıcısı
Dondurucu Bölmesi
Dondurma kabı
Kulp
Kullanma Kılavuzu
Alt trim
Ayak
İsim
Adet
Müşteri Servis ve Garanti
Yeni cihazınız elektrik veya mekanik arızalara karşı 2 yıl süresince garantilidir.
Cihazınızın garantisi şu şartlarda geçersizdir:
A.
Cihazın Yanlış kurulum ve kullanımdan kaynaklanan hatalar
B.
Yetkili kişiler haricinde herhangi birinin makineye müdehale etmesi ya da
tamir etmeye çalışmasından kaynaklanan hatalar
C.
İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza monte
edilmesinden doğacak sorunlarda.
D.
Ev harici kullanımlardan veya olağandışı veya anormal bir şekilde
kullanılmasından doğacak sorunlarda
E.
Yanlış voltajdan doğacak sorunlarda.
F.
Cihazın yanlış bir işleme tabi tutulmasından doğacak sorunlar.
SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ:
Size en yakın Silverline yetkili Servis Acentesini öğrenmek için ürün ile beraber
sağlanan Yetkili Servis Listesine başvurabilirsiniz. Listeniz 1-2 yıldan eski ise güncel
servis noktalarını öğrenmek ve sorularınıza cevap alabilmek için SILVERLINE
ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTINI: 0800 219 60 71 arayabilirsiniz.
Aşağıdaki önlemlere uymanızı rica ederiz.
1.Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma klavuzu esaslarıan göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından
Hizmet Merkezimize başvurunuz.
4.Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartını” sorunuz.
5.İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “Hizmet Fişi” istemeyi unutmayınız.
Alacağınız Hizmet fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda
size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır.( Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça bulundurma süresi.
Bu cihaz, Avrupa'da uygulanan direktiflere göre 2002/96/EC Atık Elektrik ve
Elektronik Cihazdır. (WEEE)
Bu cihazı hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı
potansiyel negatif sonuçlarını engellemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bu
uygunsuz bir atık olacaktır.Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı olarak
değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık toplama yerlerine teslim
edilmesini uyarmak amaçlıdır. Ürünün imha işlemi yerel çevre yönetmeliklerine
uygun olarak yapılmalıdır. Ürünü yok etmek, yeniden kullanmak ve tekrar
dönüşüme sokmak için detaylı bilgiyi yetkili birimlerden temin edebilirsiniz
İthalatçı Firma
Silverline End. ve Tic. A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi
Merzifon/AMASYA
Tel : 0358.514 93 50
Faks : 0358.514 93 57
İstanbul Merkez
Yılanlı Ayazma Yolu Yeşil Plaza No:15 Kat:10
Topkapı / İSTANBUL
Tel : 0212.481 81 44 (pbx)
Faks : 0212.481 40 08
Ankara Bölge Müdürlüğü
Söğütözü Mah. Yaşam Cad. Ak Plaza Kat:7
No: 7123 Çankaya / ANKARA
Tel : 0312.219 15 22
Faks : 0312.219 15 23
ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI
0800 219 60 71
Ege Bölge Müdürlüğü
Gaziler Cad. Yenişehir İş Merkezi No:104/1
Yenişehir / İZMİR
Tel : 0232.457 88 44
Faks : 0232.457 88 00
www.silverline.com.tr
İmalatçı Firma
Haier Refrigerator
Office: 008653288936606
Cell: 008613685322403
Fax:008653288936700/6600
Adress:B306A,Haier Brand Building,
No.1 Haier Road,Qingdao City,
China,Post Code;266101
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 778 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content