close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Personel Ders Verme ve Eğitim Alma

embedDownload
ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir:
•
•
Enstitümüzde ders vermekle yükümlü akademik personel (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör ve Okutman)
için ders verme hareketliliği ve ders vermek üzere yurtdışındaki bir işletmeden davet edilen kişinin
ders verme hareketliliği
Akademik veya idari personel için bir işletmede veya Erasmus Beyannamesi olan bir üniversitede
eğitim alma hareketliliği
Ders Verme Hareketliliği:
Bu faaliyet Yükseköğretim Kurumlarının öğretim personelinin yurt dışındaki bir ortak Yükseköğretim
Kurumunda öğretmenlik yapmasına olanak tanımaktadır.
Eğitim Alma Hareketliliği: Bu faaliyet yurt dışındaki öğretim etkinlikleri (konferanslar hariç) ve ortak bir
Yükseköğretim Kurumunda ya da yurt dışındaki diğer ilgili bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreçleri
şeklinde Yükseköğretim Kurumlarının öğretmenlik yapan ve yapmayan personelinin mesleki gelişimini
desteklemektedir.
Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Takvimi
Başvurular 30 Mayıs 2014-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Erasmus Ofisine yapılacaktır.
Başvuru Şartları
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya
• Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Enstitümüzde
çalışan tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve fiilen görev yapmakta olan personel olmak.
Ensitümüzde istihdam edilmiş personel için kadro şartı aranmaz.
Başvuru Belgeleri
• Ders verme hareketliliği için karşı kurumdan onaylı öğretim programı,
• Eğitim alma hareketliliği için karşı kurumdan onaylı iş planı/eğitim planı,
• Sadece Eğitim alma hareketliliği için YDS/KPDS/ÜDS’den 50 veya muadili bir sınavdan eşdeğer puan
aldığını gösterir belge (Eşdeğerlikler için YÖK yabancı dil eşdeğerlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz).
Onaylı belgelerin asıllarının son başvuru tarihine kadar ulaşmaması durumunda asılları daha sonra teslim
edilmek
üzere
taranmış
kopyaları
ile
başvuru
yapılabilir.
Belgelerin
taslaklarına
www.gyte.edu.tr/erasmus adresinden ulaşabilirsiniz.
Değerlendirme Ölçütleri
• Daha önce faaliyetten faydalanmamış olanlara,
• Daha önce faaliyetine dahil olmayan bölüm veya birimlere,
• Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim
kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilmesi
hedeflenmektedir.
• Eğitim alma hareketliliği başvurularının değerlendirilmesinde dil puanı esas alınacaktır.
Faaliyet Dönemi
Faaliyet dönemi 01 Haziran 2014-30 Eylül 2015 tarihleri arasındaki dönemi kapsar.
Faaliyet Süresi
Seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay arasındadır. Her durumda, bir ders verme faaliyeti haftalık (veya daha
kısa bir kalış dönemi) en az 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır.
Hibe Şartları
Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek hibe katkı niteliğinde olup, yurtdışında
geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Program kapsamında giden
personele, Ulusal Ajans tarafından her yıl belirlenen tarihlerde, miktarlarda ve usullerde Koordinatörlüğe
tahsis edilen bütçeden ödeme yapılır. Hibe, kesintiye (vergi, sosyal güvenlik ve/veya diğer sosyal
giderler, idari yönetim veya kayıt ücreti) tabi tutulmaksızın Koordinatörlük aracılığı ile ödenir.
Her personel, değişim hibesi almadan önce Koordinatörlük ile bir sözleşme imzalar. Hibe ödemesi Avro
olarak yapılır. Öğretim üyelerine yapılacak hibe ödemesi günlük yevmiye ve Avrupa Komisyonunun
belirlediği mesafe hesaplayıcısına (bkz. eu distance calculator) göre belirlenecek seyahat ücretinden
oluşmaktadır.
Personel hareketliliğinden hibesiz faydalanılabilinir.
Hibe Miktarları
Personel hareketliliğine ilişkin gündelik hibeler aşağıdaki gibidir:
Günlük hibe
miktarları (€)
Ülke
Grupları
Hareketlilikte gidilen ülkeler
Grup A
Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık
144
Grup B
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti,
Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya,
Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre, Türkiye*
126
Grup C
Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti,
İspanya
108
Grup D
Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya
90
* Enstitümüzde ders vermek üzere yurtdışındaki bir işletmeden davet edilen personele ödenecek hibe.
Seyahat Desteği
İKİLİ ANLAŞMALAR
ÜNİVERSİTE ADI
ÜLKE
Ders
Eğitim
verme
Alma
Kişi X gün kişi X gün
sayısı
sayısı
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
UNIVERSIDAD DE VIGO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERTAGA
İSPANYA
İTALYA
İTALYA
1x5
1x7
-
1x5
1x5
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
UNIVERSITY OF TARTU
UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
UNIVERSITY OF ANTWERP
ESTONYA
FRANSA
BELÇİKA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (EET)
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (FIB)
İSPANYA
İSPANYA
2
1
1x10
1x5(elekt.
Ortak)
2X5=10
1x5=5
INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS, DESIGN & TECHNOLOGY
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE
ECOLE POUR L'INFORMATIQUE ET LES TECHNIQUES AVANCEES
(EPITA)
HOCHSCHULE RHEINMAIN
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES SCHMALKALDEN
POLONYA
FRANSA
4x5
1X7
2x5
-
FRANSA
ALMANYA
ALMANYA
2X5=10
1x5
1x7
1x5=10
1x5
1x7
1x5
1x5
-
DEPREM VE YAPI MÜHENDİSLİĞİ
UNIVERZA V LJUBLJANI / UNIVERSITY OF LJUBLJANA
UNIVERSITY OF SHEFFIELD
SLOVENYA
İNGİLTERE
ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ
LINNAEUS UNIVERSITY
RWTH AACHEN UNIVERSITY
POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (EPSEVG)
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (ETSETB)
İSVEÇ
ALMANYA
POLONYA
FRANSA
İSPANYA
İSPANYA
ESCOLA D'ENGINYERIA DE TERRASSA (EET)
UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV
FİZİK
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
UNIVERSITY OF ŁÓDŹ
UNIVERSITÄT BAYREUTH
UNIVERSITÄT BIELEFELD
UNIVERSITAT DUISBURG-ESSEN
1x7
1x10
1X5
1x5
1
1x5
1x5
İSPANYA
Bulgaristan
1X10
2X10=20
1x5
1
1x5
1x5
1x5(bilg.
Ortak)
1x5
İSPANYA
POLONYA
ALMANYA
ALMANYA
ALMANYA
1x7
1x5
1X5
1x5
1x5
1x7
1x5
1x5
1x5
İKTİSAT
MENDEL UNİVERSİTY
WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
POLONYA
TOMAS BATA UNIVERSITY
ÇEK CUMH.
1x5
1X5 (işlt. 1X5(ortak
Ortak)
işl.)
1x5
1x5
2x7=14
(ikt.ortak)
İŞLETME
INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS, DESIGN & TECHNOLOGY POLONYA
TOMAS BATA UNIVERSITY
ÇEK CUMH.
4x5
2x7=14
(ikt.ortak)
2x5
-
MENDEL UNIVERSITY
UNIVERSITY OF BIELSKO-BIALA
BANKOVNI INSTITUT VYSOKA SKOLA (Banking Institute College of
Banking)
CEVRO INSTITUT
SRH HOCHSCHULE HEIDELBERG
UNIVERSITY OF LATVIA
WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
ÇEK CUMH.
POLONYA
1x5(ikt.
Ortak.)
2x5=10
1x5(ikt.
Ortak)
2x5=10
ÇEK CUMH.
ÇEK CUMH.
ALMANYA
LETONYA
POLONYA
1x10
1x10
1x5
1x5
1x5
1x5
1x5
1x5
1x7
1x5
ALMANYA
FRANSA
FRANSA
1x5
1x5
1x5
1x5
FRANSA
İSPANYA
İTALYA
1x5
1x7
1x5
1x5
1x7
1x5
1x5
1X7
1X10
1x5
1X7
1X10
FRANSA
1x5
2X5
1X5
1X5
1x5
2X5
1X5
-
POLONYA
1X5
talep
üzerine
1X5
1X5
1x5
1X7
1x5
-
1x5
1x5
1X5
1x10
1X8
KİMYA
UNIVERSITAT BAYREUTH
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE CLERMONTFERRAND
AUTONOMA DE MADRID
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERTAGA"
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE PHYSIQUE
ELECTRONIQUE
UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE
UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE RENNES
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES
UNIVERSITY OF LIMOGES
FRANSA
FRANSA
İNGİLTERE
FRANSA
İSPANYA
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE
ALMANYA
FRANSA
MATEMATİK
CHARLES UNIVERSITY
HEINRICH-HEINE UNIVERSITY
Universita Degli Studi Di Padova
BABES-BOLYAI UNIVERSITY
LINNAEUS UNIVERSITY
UNIVERSITEIT ANTWERPEN
UNIVERSITY OF PERUGİA
ÇEK CUMH.
ALMANYA
İTALYA
ROMANYA
İSVEÇ
BELÇİKA
İTALYA
2x7=14
1x5
2x60=120
1x5
1X5
1x10
1X8
MİMARLIK
Technical University of Bratislava (Slovak University of
Technology)
UNIVERSITAT RAMON LLULL
SLOVAKYA
İSPANYA
1X7
1X7
1X20
1X20
MACARİSTAN
2X10
1X5
YABANCI DİLLER
BUDAPEST COLLEGE OF COMMUNICATION,BUSINESS AND ARTS
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
186 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content