close

Enter

Log in using OpenID

3 rd International Conference Innovation and Modelling of Clothing

embedDownload
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
YENİ BİR HİDROJEL/GÜMÜŞ NANOKOMPOZİTİNİN SENTEZİ VE
ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
Ebru Bozacı1, Emine Akar2, Aylin Altınışık2, Aslı Demir1, Yoldaş Seki2, Esen Özdoğan1
1
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir, Türkiye
2
Dokuz Eylül Üniversitesi, Kimya Böl., Tınaztepe Kampüsü, Buca, İzmir, Türkiye
[email protected]
Son yıllarda ilginç özellikleri ve geniş uygulama alanlarından dolayı nanokompozitlere olan
ilgi artmaktadır. Bütün nanokompozitlerin içinde antimikrobiyel polimer-metalik
nanokompozitler mükemmel antimikrobiyel özelliklere sahiptir ve halk sağlığı ve
biyomedikal alanlarda uygulamaları bulunmaktadır. Bu tür nanokompozitleri hazırlamada
bazı yöntemler kullanılmaktadır [1-2]. Metalik nanopartiküllerin çeşitli biyoteknolojik ve
medikal uygulamalarda yer alması günümüzdeki malzeme biliminin en geniş araştırma alanını
oluşturmaktadır [3-4]. Gümüş, altın ve bakır nanopartiküllerinin arasında gümüş
nanopartiküller kabul edilebilir antimikrobiyel özellikler göstermektedir [1].
Gümüş nanopartikülleri oldukça büyük yüzey alanına sahiptir ve böylece bakteri ve
mantarlarla olan etkileşim artmakta ve bu da mantar ve bakterileri öldürücü etkilerini
artırmaktadır [3-5]. Gümüş nanopartikülleri hem DNA’ya bağlanarak bakterilerin çoğalmasını
engellemekte hem de bakteriyel elektron taşıma zincirlerinin metabolik enzimlerinin
sülfihidril gruplarına bağlanmakta ve onların inaktivasyonuna neden olmaktadır. Bu yüzden
gümüş nanopartikülleri yanık tedavisi, sargı bezi, deri donorü, su arıtma sistemleri ve medikal
cihazlar gibi sağlık koruma ürünlerine geniş çapta uygulanmaktadır [5]. Ayrıca gümüş
nanopartiküller toksik değildir ve çevre-dostu antibakteriyel ajanlardır [1-3].
Metalik nanopartiküller fiziksel ve kimyasal olarak stabil olmadıkları için yığın (aglomer)
oluştururlar. Nanopartikül yapısının kontrolü ve korunumu için çeşitli doğal ve sentetik
polimerler, yüzey aktif maddeler, dendrimerler, biyolojik şablonlar, lateks partikülleri ve
biyomakromoleküller kullanılmıştır. Tanımlanan yeni yaklaşımlar arasında hidrojellerin yeni
kompozit/hibrit materyali oluşturan nanopartikül sentezinde en umut verici reaktörler
oldukları kanıtlanmıştır [1-3-6-7].
Hidrojeller sulu ortamda şişebilen çapraz bağlı üç boyutlu polimerik ağsı yapılardır, polimer
zincirleri arasında fiziksel veya kimyasal çapraz bağlanmalardan dolayı çözünmeden kalırlar
[1-2]. Son otuz yılda yapısal, bileşimsel ve özellikler bakımından farklı birçok hidrojel
geliştirilmiştir [3].
Hidrojelin ağ yapısındaki bulunan mevcut boşluklar nanopartiküllerin oluşumuna ve kararlı
bir yapıya kavuşmasına olanak sağlamaktadır. Ağımsı yapı oluşan nanopartikülün yığılma
oluşturmasını engellemektedir. Dahası nanokompozit sistemler biyolojik moleküller, hücreler,
dokular vb. üzerinde biyouyumlu oldukları için biyomedikal uygulamalar için oldukça
uygundur [2-5-6]. Bu yöntemin diğer bir avantajı nanopartiküllerin boyut ve morfolojileri
hidrojelin çapraz bağlanma dereceleri ve fonksiyonaliteleri değiştirilerek kontrol
edilebilmektedir [6-7]. Hidrojel/gümüş nanokompozitinin antimikrobiyel ve multifonksiyonel
modifikasyon için tekstillere uygulanması iyi bir alternatif olabilir ve yeni olanaklar
sağlayabilir.
135
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
Bu çalışmada tekstillerin modifikasyonu için kullanılabilen hidrojel tabanlı doğal polimere
gömülü gümüş nanopartiküller içeren nanokompozit materyallerin sentez yöntemi
anlatılmıştır. Nanokompozitin antibakteriyel özellikleri disk difüzyon test metodu kullanılarak
incelenmiş ve morfolojik özellikleri ise Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarak
belirlenmiştir. Sonuçlardan, numunelerin hem gram negatif hem de gram pozitif bakterilere
karşı antibakteriyel aktivite gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nano gümüş, hidrojel, antibakteriyel
136
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
192 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content