close

Enter

Log in using OpenID

2015/12 Bülteni indirmek için tıklayınız

embedDownload
Mali Bülten
f`
No: 2015/12
Vergi/19 Ocak 2015
Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna" Bölümünün 1 No’lu
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne Eklenmesine İlişkin Tebliğ
Taslağı
kpmgvergi.com
kpmg.com.tr
Özet: 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na
eklenen 5/B Maddesi’nin uygulanması ile ilgili açıklamalara yer verilmiş olup, 1 seri No.lu Kurumlar
Vergisi Genel Tebliği’nde "5.13. Yabancı Fon Kazançlarının ve Bu Fonların Portföy Yöneticiliğini Yapan
Şirketlerin Vergisel Durumu" başlıklı bölümden sonra gelmek üzere “5.14. Sınai Mülkiyet Haklarında
İstisna” başlıklı bölümün getirilmesinin amaçlandığı Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi
sitesinde yayınlanmıştır.
Açıklamalar:
Söz konusu Tebliğ Taslağı ile Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım
faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlardan 01/01/2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve iratlara
yönelik istisna uygulamasının düzenlenmesi amaçlanmış olup, bu kapsamda değerlendirilmenin gerekleri, şartları
ve istisnanın hesaplamasına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir.
Tebliğ Taslağı’nın onaylanması halinde Tebliğ kapsamında yer verilen istisnanın uygulamasında 01/01/2015
itibarıyla elde edilen gelirler dikkate alınacaktır.
Değerlendirme ve Sonuç:
Bahsi geçen Tebliğ Taslağı ile aşağıda yer verilen başlıklar altında detaylı açıklamalara ve uygulamanın ne şekilde
yapılması gerektiğine dair hükümlere yer verilmiştir.
Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

İstisnadan yararlanacak olanlar

İstisnadan yararlanma şartları
- İncelemeli sistemle patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması
- İstisna uygulamasından yararlanacak kişilerden olunması
- Buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye'de
gerçekleştirilmesi
- Değerleme raporu düzenlenmesi

İstisna uygulaması
- Değer tespiti ve değerleme raporunun düzenlenmesi
- İstisna kazancın tespiti
- Tevkifat Uygulaması

Diğer Hususlar
- 01/01/2015 tarihinden önce tescil edilmiş patentli veya faydalı model belgeli buluşların durumu
- Sınai mülkiyet hakkının devredilmesi, satılması veya kiralanması işlemlerinin tescili
- Ar-Ge faaliyetlerinin bir kısmının veya tamamının yurt dışında gerçekleştirilmesi
- Patent veya faydalı model belgesinin geriye dönük olarak hükümsüz sayılması
- Yeminli mali müşavirlerin sorumluluğu
- İstisna uygulamalarında tercih
Söz konusu Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı bültenimiz ekinde yer almakta olup; içinde yer alan
düzenlemelerin henüz kesinleşmediğini tekrar vurgulamak isteriz.
Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
3
Bize Ulaşın
Vergi Hizmetleri
Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
KPMG Istanbul Ofis
Kavacık, Rüzgarlı Bahçe Mahallesi
Kavak Sokak, No; 29
Beykoz 34805 İstanbul
Tel. +90 (216) 681 91 00
Fax. +90 (216) 681 91 91
KPMG Ankara Ofis
Paragon Tower
Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. No: 8
Çukurambar, Ankara
Tel :+90 (312) 491 72 31
Fax : +90 (312) 491 71 31
KPMG İzmir Ofis
Heris Tower, Akdeniz Mah.Şehit
Fethi Bey Cad. No:55 Kat:21 D:34
Alsancak-Konak / İZMİR
Tel : +90 (232) 464 20 45
Fax : +90 (232) 464 21 45
© 2015 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International
Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu
KPMG International Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır.
Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir
gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir.
Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın
bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse
özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dökümanda
yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG
International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız
şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative’e
bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir
hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International
Cooperative’e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı
karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
786 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content