close

Enter

Log in using OpenID

"Web Style Sheets" Kavramı ve CSS (Cascading Style Sheets

embedDownload
İLİ:TEKİRDAĞ
TARİH :18/07/2014
(.)
(.)
(.)
(.)
(.)
Ayetten anlayacağımız
üzere Kadir gecesi
mübarek bir gecedir. Çünkü içinde kıymeti çok
büyük
olan
Kur’an Kerim
indirilmiştir.
Bu gece,ihya edildiği zaman bin aydan, bir ömürden
daha hayırlı bir gece. Bu gece, Yüce Rabbimizin
inayetiyle meleklerin, Cebrail (a.s.) yeryüzüne
indiği bir gece. Bu gece, Kur’an-ı Kerim’in
gönlümüze, dünyamıza, âleme doğduğu bir gece.
Bu gece Âlemlere rahmet olarak gönderilene
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)’e Peygamberlik
vazifesinin verildiği gece. Bu gece Kadir Gecesi,
Bu gece,Kur’an gecesi.Bu gece, bağışlanma gecesi.
Bu gece Rabbimize yönelme gecesi.
Muhterem Müslümanlar!
Muhterem Mü’minler!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz
şöyle
buyuruyor: “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir
gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu
sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha
hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede,
Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O
gece tan yerinin ağarmasına kadar bir
esenliktir.(1)
Okuduğum
hadis-i
şerifte ise
Sevgili
Peygamberimiz (sas) şöyle buyuruyor:“Kim Kadir
Gecesi’ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı
Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse
geçmiş günahları bağışlanır.”(2)
Rabbimizin bizlere lütfettiği kadir gecesinde, içten
ve samimi bir Tövbe ve istiğfarda bulunalım. Bu
gece Kuran-ı Kerimi gönlümüze indirelim. O’nun
manevi feyzinden istifade edelim. Dua ibadettir Bu
gece dua etmek yapacağımız ibadetlerden olmalıdır.
Yapıldığı anda ibadet yapılmış sevabı alınmasının
yanı sıra kişinin istekleri Yaratan tarafından
kendisine
verilir.
Hz.Aişe,
Validemizin:
YaRasulallah kadir gecesine rastladığım zaman
nasıl dua edeyim? Sorusu üzerine, Allah Resulü
“Allah’ım, muhakkak Sen
affedicisin,
affetmeyi seversin; beni de affet”[4] şeklinde
dua edilmesini tavsiye ettiği bir gecedir.
Kadir gecesine mahsus bir ibadet yoktur. Kur'an-ı
Kerim'i okuyarak, tevbe ve istiğfar ederek, dua ve
niyazda bulunarak, kaza ve nafile namazı kılarak
mübarek Kadir gecesinin ihyasına çalışmalıyız.
Muhterem Müslümanlar!
Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem
azabından kurtuluş olan onbir ayın sultanı mübarek
Ramazan ayınının son günlerine yaklaşmanın
hüznünü yaşarken Yüce Rabbimizin biz kullarına
ikramının bol olduğu, günahkar olan kulların affa
mazhar
olabilecekleri hata
işleyenlerin bu
hatalarını affettirebilecekleri bir zaman dilimine
bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne
kavuşuyor
olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.
23 Temuz Çarşamba gününü Perşembe’ye bağlayan
gece Kadir Gecesini idrak edeceğiz.
Kadir
gecesinin önemli olmasının en büyük
hikmeti , Kur’an-ı Kerim’in kendisinde indirilmeye
başlanmasıdır. Kur’an-ı Kerim Yüce Rabbimizin
insanlığa son ilahi mesajıdır. İnsanlığı yanlış yoldan
doğru yola ulaştıran, dünya ve ahiret saadeti
sağlayan son ilahi kitaptır. Kur’an-ı Kerim bir
geceyi bin aydan daha hayırlı kılmaktadır. Yüce
Rabbimiz Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı
gecenin
mübarek olduğunu
sizlere
şöyle
bildirmektedir.“Hâ Mîm. Apaçık olan Kitab’a
andolsun ki,biz onu mübârek bir gecede indirdik
Şüphesiz
biz
insanları uyarmaktayız. ”(3)
Aziz Mü’minler!
Yüce Rabbim mübarek Ramazan ayını, idrak
edeceğimiz Kadir gecesini
ve
nihayetinde
kavuşmayı umduğumuz Ramazan Bayramımızı
hakkımızda
hayırlı eylesin. Kadir gecesinin
kadrini bilenlerden eylesin, bu mübarek günlerin
hürmetine hatalarımızı,
yanlışlarımızı
ve
günahlarımızı affeylesin.
Sevdiklerimizle
beraber bayram sabahına ulaşmayı
güzel bir
bayram geçirmeyi bizlere nasip etsin. İdrak
edeceğimiz Kadir gecesinin vatanımıza milletimize
ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini
Cenab-ı Hak’tan
niyaz ediyorum.
1. Kadir Süresi, 97/1-5
2.Buhârî, Kadir, 1
3. Duhan, 44/1-3
4. Riyazü’s-salihin, Hadis No: 1198
Hazırlayan: Süleyman ERDEM/Şube Müdürü/Tekirdağ
Redaksiyon: İl Hutbe Komisyonu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content