close

Enter

Log in using OpenID

BERAT KANDİLİ Mübarek mevsimde bulunuyoruz, üç ayların

embedDownload
BERAT KANDİLİ
Mübarek mevsimde bulunuyoruz, üç ayların içerisinde… Aynı şekilde Kandiller
zincirimiz de biri birine uzanarak devam ediyor. Recebin ilk günlerinde Reğaib Kandilini,
yine Recep ayının yirmi yedinci gecesinde mübarek Mirac Kandilini idrak ve ihya eyledik.
Bu gecelerin ve bu mübarek kandillerin her birine eriştikçe Rabbimize dua ettik, bizi
gelecek de kandile ulaştırmasını diledik. Şimdi de hamdolsun Berat Kandiline gelip
kavuştuk. Sonsuz şükürler olsun Merhametli Rabbimize.
Peygamberimiz (s.a.v.) bildirdiğine göre Şaban ayının yirmi yedinci gecesi Berat
Kandili olmaktadır. Peygamberimiz bu durumu şu hadisleriyle anlatmaktadır: “ Cebrail
bana gelip şöyle dedi; Bu gece Şabanın 15. gecesidir. Allah bu gece cehennemden, Kelb
kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca kimseyi azad eder. Ancak bu gecede Allah şu
kimselere rahmet nazarıyla bakmaz: 1- Allaha ortak koşan, 2- Münafıklık yapan, 3Akrabasıyla alakasını kesen, 4-Kibirli kişiler, 5- Ana-babasına karşı gelenler, 6- İçki içmeye
devam edenler “ .
Berat; suçtan, cezadan, borçtan kurtulmak, aklanmak ve paklanmak anlamlarına
gelmektedir. Yukarıda verdiğimiz hadiste de geçtiği gibi çok sayıda günahkar kulun affa
mazhar olması ve bağışlanmaları yani günah kirlerinden arınmaları , aklanmaları ve
paklanmalarına, inşallah hepimizin bu sırra mazhar olmasına işaret olarak bu geceye Berat
Kandili denilmiştir.
Peygamberimiz, bir başka hadislerinde şöyle buyurmaktadırlar : “ Kim şu beş geceyi
ihya ederse (ibadet ve taatle değerlendirirse) Cennet kendisine vacip olur ; 1- Terviye (
Arefeden bir gün öncenin) gecesi, 2- Arefe gecesi, 3- Kurban bayramı gecesi, 4- Ramazan
bayramı gecesi, 5- Şabanın on beşinci gecesi “.
Şimdi Şaban ayının on beşinci gecesi, yani Berat Kandili hakkında bir kısım ayet ve
hadisler sıralayalım.
Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor : “ Ha Mim. Apaçık kitaba yemin olsun ki, biz onu
mübarek bir gecede indirdik. Doğrusu biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her
hikmetli işe o gecede hükmedilir “(Duhan suresi: 1-6 ).
Peygamberimiz (s.a.v.) de şöyle buyuruyor: “ Şabanın on beşinci gecesi olunca o
geceyi ibadetle ve gündüzünü oruçla geçiriniz. Çünkü Allahın rahmeti o gece, güneşin
batmasıyla yer yüzüne iner ve Allah Teala şöyle buyurur:
-Bağışlanmak isteyen yok mu günahını bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu rızık, vereyim.
Bir derdi olan yok mu, afiyet vereyim… Ve bu hal, güneş doğuncaya kadar devam eder”.
Berat Kandiliniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak, beratımıza vesile kılsın. (12.06.2014)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
98 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content