close

Enter

Log in using OpenID

18.07.2014-Kadir Gecesi

embedDownload
İLİ
: BİNGÖL
TARİH : 18/07/2014
‫الرِحيم‬
َّ ‫الر ْْح ِن‬
َّ ِ‫بِ ْس ِم اهلل‬
‫قال من قام ليلة القدر إيمانا ً واحتسابا ً غفر له ما تقدم من ذنبه‬
KADİR GECESİ
Muhterem Müslümanlar!
Hutbemin başında okuduğum Kadir suresinde
Cenab-ı Allah mealen şöyle buyurmaktadır:
''Şüphesiz biz, Kur' an'ı Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin.
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve
Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için
iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir
esenliktir.''1
Hz. peygamber (s.a.v) ise Kadir gecesiyle ilgili
olarak ''Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak
Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları
bağışlanır.''2 buyurmuştur.
Kadir gecesi hakkındaki rivayetler arasında 27.
geceye ait olan rivayet, âlimlerin çoğunluğu
tarafından tercih edilmiş ve bu gece Kadir gecesi
olarak kutlana gelmiştir. Hz. peygamber:'' Siz, Kadir
gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek
rakamlı gecelerde arayınız''3 buyurmuştur
Muhterem Kardeşlerim!
Önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan
gecede, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini
idrak edeceğiz. Kadir; değer, kıymet ve itibar
demektir. Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve en
bereketlisidir. Çünkü Kur' an- ı Kerim'de adı geçen
tek gece Kadir gecesidir.
Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı
gecedir. İşte Kur' an-ı Kerim gibi insanlık için bir
hidayet rehberi olan kitabın böyle bir gecede inmesi,
Kadir gecesine müstesna bir değer kazandırmıştır.
Kur' an-ı Kerim'in nüzulü ve Hz. peygamberin
insanlığa son peygamber olarak gönderilmesi dünya
tarihinin en önemli hadisesidir.
Kadir gecesini gereği gibi anlayıp, hakkıyla
değerlendirmenin yolu, Kur' an-ı Kerim' in eşsiz
mesajlarını anlamaktan geçer. Bu sebeple Kadir
gecesi, Kur'an'ı öğrenme, Rasülullah’ı tanıma ve
onların öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda
yaşama ve her türlü kötülüğü terk etme vesilesi kabul
edilmelidir.
Kur'an, insanlar arasında sevgi, saygı ve
uzlaşıyı sağlayacak, ahlaki ve sosyal problemlerin
hak ve adalet çerçevesinde çözülmesine ışık tutan
ilahi ölçüleri içeren bir kitaptır. Kur’an’ın bu özelliği
:''Gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi
iş yapan müminler için büyük bir mükâfat olduğunu
müjdeler.''4 ayetiyle dile getirilmektedir.
Kadir gecesinin ibadetle değerlendirilmesi
büyük bir kazançtır. Çünkü bu gecede yapılan ibadet,
bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Bu geceye
mahsus bir ibadet yoktur. Bu geceyi; Kur'an
okuyarak, nafile namaz kılarak, dua ederek ve
günahlardan arınmak için tövbe ve istiğfar ederek
ihya etmeliyiz. Hz. Aişe (r.a.) Peygamberimize: ''Ey
Allah'ın Resulü, Kadir gecesine tesadüf edersem
nasıl dua edeyim? Diye sorunca, Hz peygamber :''Ey
Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de
affeyle”5 diye dua et buyurdu.
Değerli Müminler!
Mükâfatların sınırsız olarak verildiği bin aydan
daha hayırlı olan bu gecenin;1 milletimize ve tüm
insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini,
günahlarımızdan arınmamıza ve ilahi rahmete
ulaşmamıza vesile olmasını Cenab-ı Hakk' tan niyaz
ediyorum.
1
Kadir Suresi, 1/5
Müslim, Salat, 25
3
Buhari, Leyletü’l-Kadr, 2
4
İsra, 17/9
5
İbn-i Mace, Dua, 5
2
Hazırlayan: İl İrşat Kurulu
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
35
File Size
468 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content