Doç. Dr. Çetin KESKiN - Su Ürünleri Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ
1. GENEL
Adı Soyadı: Çetin KESKİN
Doğum Tarihi/Yeri: 1970/Amasya
Yazışma Adresi: İÜ. Su Ürünleri Fakültesi
Ordu C. No: 200, 34470 Laleli/İstanbul
Telefon: 2124555700/16414
Faks: 2125140379
E-posta: [email protected]
2. EĞİTİM
Yabancıl Dil: İngiizce (iyi derece)
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Su Ürünleri Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Yıl
1989-1993
1994-1996
1996-2002
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :
Gökçeada Civarı İhtiyofaunasının Çeşitlilik ve Verimlilik Yönünden Araştırılması
Danışman: Prof. Dr. Nuran Ünsal
Doktora Tezi (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :
Erdek Körfezi (Marmara Denizi) Jüvenil Balık Populasyonlarının Kompozisyonu
Danışman: Prof. Dr. Nuran Ünsal
Görevler:
Görev
Unvanı
Ar.Gör.
Dr.Ar.Gör.
Yard.Doç.Dr.
Görev Yeri
Su Ürünleri Fakültesi İstanbul Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi İstanbul Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi İstanbul Üniversitesi
Yıl
1994-2002
2002-2006
2006’dan
itibaren
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Ders aşamasındadır.
Projelerde Yaptığı Görevler :
2009-2010. “Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) Çevresi Demersal Balık Toplulukları”. İstanbul
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Bilimsel Araştırma
Projesi. Proje No: 4365. (Yürütücü)
2010. “Distribution of Demersal Fish Species in the Black Sea, Sea of Marmara and North
Aegean Sea”. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin
Uluslararası Yayınlara Yönelik Destek Projesi. Proje No: 6121. (Yürütücü)
2006-2007. “Kuzey Ege ve Güney Marmara Denizi Biyolojik Çeşitliliğinin Fiziksel Kimyasal
ve Biyolojik Verilerle Değerlendirilmesi”. TÜBİTAK, Proje No: 105Y39. (Araştırmacı)
2006-2007. “Marmaray Projesi Deniz Çalışmaları Kapsamında İstanbul Boğazı’nda
Periyodik Balık Göçünü İzleme Projesi”. İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi (Araştırmacı)
2006. “Muğla İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Açısından Hassas Alanlar ile Yeni Yetiştiricilik
Alanlarının Belirlenerek Kirlenme Parametrelerinin İzlenmesi Projesi” İ.Ü. Su Ürünleri
Fakültesi. (Araştırmacı)
2003-2005. “Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) Çevresi Yakın kıyı Jüvenil Balık Topluluklarının
Belirlenmesi”. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli
Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 91/15052003. (Yürütücü)
2001-2003. “Güney Marmara Kıyı İhtiyofaunasının Kompozisyonu Projesi”. İstanbul
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Bilimsel Araştırma
Projesi. Proje No: 1222/181298. (Araştırmacı)
2001. “Seasonal Abundance and Diversity of ichthyofauna of the Erdek Bay, southern
Sea of Marmara, Turkey”. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi’nin Uluslararası Yayınlara Yönelik Destek Projesi. Proje No: B-1106/04072001.
(Yürütücü).
ESERLER
SCI ve SCI-expanded dergilerde basılan makaleler
Keskin, C., Ordines, F., Guijarro, B. and Massutí, E. 2011. Comparison of fish
assemblages between the Sea of Marmara and the Aegean Sea (North-eastern
Mediterranean). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom,
91(6): 1307-1318.
Keskin, Ç., Turan, C., Ergüden, D. 2011. Distribution of the Demersal Fishes on the
Continental Shelves of the Levantine and North Aegean Seas (Eastern
Mediterranean). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 11(3): 413-423.
DOI: 10.4194/trjfas.2011.0311.
Keskin, C., Eryılmaz, L. 2010. First substantiated record of Notoscopelus kroeyeri in the
Mediterranean Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria 40/1: 79-81.
Keskin, Ç., Ünsal, N. 1998. The fish fauna of Gökçeada Island, NE Aegean Sea, Turkey.
Italian Journal of Zoology, Supp. 65: 299-302.
SCI ve SCI-expanded dışındaki hakemli dergilerde basılan makaleler
Keskin, Ç. 2012. A Preliminary Study on Juvenile Fishes in the İstanbul Strait
(Bosphorus). J. Black Sea/Mediterranean Environment Vol. 18(1): 58-66.
Öztürk, B., Keskin, Ç., Engin, S. 2011. Some remarks on the catches of anchovy,
Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758), in Georgian waters by Turkish fleet between
2003 and 2009. J. Black Sea/Mediterranean Environment Vol. 17(2): 145-158.
Altuğ, G., Aktan, Y., Oral, M., Topaloğlu, B., Dede, A., Keskin, C., Işinibilir, M., Çardak,
M., Çiftçi, P.S. 2011. Biodiversity of the northern Aegean Sea and southern part of
the Sea of Marmara, Turkey. Marine Biodiversity Records. Marine Biological
Association of the United Kingdom, Vol. 4 : 1-17. Doi:10.1017/S1755267211000662
Keskin, Ç. 2010. A review of fish fauna in the Turkish Black Sea. Journal of the Black
Sea/Mediterranean Environment, 16(2): 195-210.
Keskin, C., Gaygusuz, Ö. 2010. Length-weight relationships of fishes in the shallow
water of Erdek Bay (Sea of Marmara, Turkey). IUFS Journal of Biology, 69(2): 25-32.
Keskin, C., Eryılmaz, L., 2009. The presence of Scorpaena loppei (Osteichthyes:
Scorpaenidae), in the Turkish seas. Marine Biodiversity Records, page 1 of 2. Marine
Biological Association of the United Kingdom. DOI:10.1017/S1755267208000341;
Vol. 2; e30; 2009 Published online.
Keskin, C., 2007. Temporal variations of fish assemblages in different shallow-water
habitats in Erdek Bay, Marmara Sea, Turkey. Journal of the Black Sea/Mediterranean
Environment, 13: 215-234.
Keskin, Ç. 2004. Composition of Species and Biomass of Coastal Fish around Gökçeada
Island (NE Aegean Sea). Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment,
10:187-200.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Keskin, Ç. 2010. Distribution of demersal fish species in the Black Sea, the Sea of
Marmara and the Aegean Sea (NE Mediterranean). 39th CIESM (International
Commission For The Scientific Exploration Of The Mediterranean Sea) Congress, 10
May 2010-14 May 2010. Rapp. Comm. int. Mer Médit., 39, p 560. (Bildiri, tam metin)
Srour, A., Di Natale, A., Hattour, A., Keskin, Ç., Idrissi, M., Orsi Relini, L., 2008.
Summary of the Report on the GFCM Study on Small Tunas in the Mediterranean
Including the Black Sea. Joint GFCM/ICCAT Meeting on Small Tunas Fisheries in the
Mediterranean.
Malaga
(Spain),
5-9
MAY
2008.
GFCM-ICCAT_ST_001
(SCRS/2008/056). (Bildiri, tam metin)
Keskin, C., Oral, M. 2007. A Preliminary Study on the Fısh Community Structure around
Gokceada Island, North Aegean Sea, Turkey. 38th CIESM (International
Mediterranean Science Commusion) Congress, 9 -13 April 2007, Istanbul, Turkey.
Rapp. Comm. int. Mer Médit., 38, p. 517.
Keskin, Ç., Karakulak, F. S. 2006. Preliminary Results on Depth Distribution of
Cartilaginous Fish in the North Aegean Sea and their Fishing Potential in Summer
2000. In: Başusta, N., Keskin, Ç., Serena, F. and Seret, B. (Eds.), 2006. Proceeding
of the Workshop on Med. Cartilaginous Fish with Emphasis on Southern and Eastern
Med. TUDAV, 14-16 October 2005, Ataköy Marina, Istanbul- Turkey. Publication
Number: 23: 70-80. (Bildiri, tam metin)
Keskin, Ç., Ünsal, N., Oral, M. , İnanmaz, Ö.E. 2004. Composition of juvenile fish
population in Erdek Bay, Sea of Marmara. 37th CIESM (International Mediterranean
Science Commusion) Congress, 7 to 11 June 2004, Barcelone, Spain. Rapp. Comm.
int. Mer Médit., 37, p. 380. (Bildiri, tam metin)
Keskin, Ç., Francour, P., Okgerman, H. 2004. First study of fish assemblage in shallow
waters of the Marmara Sea (Erdek Bay, Turkey). Abstract Book of XI. European
Congress of Ichthyology, 6-10 September 2004 Tallinn, Estonia. (Bildiri, özet)
Keskin, Ç., Ünsal, N., Ünsal, İ. 2001. Seasonal Abundance and diversity of Ichthyofauna
of the Erdek Bay, Southern Marmara Sea, Turkey. Abstract Book of X. European
Congress of Ichthyology, 3-7 September 2001, Prague, Czech Republic. (Bildiri,
özet)
Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
Di Natale, A., Srour, A., Hattour, A., Keskin, Ç., Idrissi, M., Orsi Relini, L., 2009.
Regional Study on Small Tunas in the Mediterranean Including the Black Sea. Studies
and Reviews No. 85, FAO, GFCM, Rome. ISBN 978-92-5-106206-7 ISSN 1020-9549.
p 131. (Uluslararası kitap)
Öztürk, B., Aktan, Y., Topaloglu, B., Keskin, Ç., Karakulak, S., Öztürk, A.A., Dede, A.,
Türkozan, O. 2004. Marine Life of Turkey in the Aegean and Mediterranean Seas.
Turkish Marine Research Foundation (TUDAV) Publications, Marine Education Series
Number 10, 200 p., ISBN 975-8825-07-0. Uniprint Basın ve Ticaret A.Ş., İstanbul.
(Ulusal kitap)
Turan, C., Ergüden, D., Keskin, Ç. 2007. Balıkların Morfolojik Özellikleri. Türkiye Kemikli
Deniz Balıkları ve Sistematiği, C. Turan (Ed). Nobel Kitabevi, Adana. pp: 31-82.
(Ulusal kitap, bölüm yazarlığı)
Turan, C., Ergüden, D., Gürlek, M., Yağlıoğlu, D., Keskin, Ç. 2007. Türkiye Kızıldeniz
Göçmen Balıkları. Türkiye Kemikli Deniz Balıkları ve Sistematiği. Nobel Kitabevi, C.
Turan (Ed). Adana. pp: 486-538. (Ulusal kitap, bölüm yazarlığı)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
Keskin, Ç., Eryılmaz, L. 2010. Marmara Denizi Balıkları ve Demersal Tür Topluluklarının
İncelenmesi. Marmara Denizi 2010 Sempozyum Bildiriler Kitabı, B. Öztürk (Ed).
TÜDAV yayın No 32: 289-312. (Bildiri, tam metin)
Keskin, Ç. 2005. Erdek Körfezi (Marmara Denizi) Labridae (Teleostei) Familyası Türleri:
Baskın Türlerin Bolluğu ve Dağılımı. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 26-28 Eylül
2005, Trabzon. Türk Sucul Yasam Dergisi, Sayı 4: 157-164. (Bildiri)
Keskin, Ç. 2005. Peru Paracas Rezervi, Wadden Denizi ve Batı Avrupa Denizi’nin Özel
Duyarlı Deniz Alanı olarak gösterilmesi. Özel Duyarlı Deniz Alanları (PSSA) Çalıştayı,
24 Ocak 2005, Ataköy Marina, İstanbul. TUDAV Eğitim Yayınları No 10: 64-94.
(Bildiri, tam metin)
Keskin, Ç., Ünsal, N., Oral, M. 2002. Erdek Körfezi (Güney Marmara Denizi)
Syngnathidae Familyası Türlerinin Bolluğu ve Dağılımı. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz
Alanları IV. Ulusal Konferansı Bildiri Kitabı E.Özhan & N. Alpaslan (Eds), 5-8 Kasım
2002, İzmir, pp 727-737. (Poster, tam metin)
Diğer yayınlar :
Keskin, Ç., Aktan, Y. 2010. “Saroz Tehlikede”. Ağustos 2010 NTV Bilim 18: 46-47.
Başusta, N., Keskin, Ç., Serena, F. and Seret, B. (Eds.) 2006. “The Proceedings of the
Workshop on Mediterranean Cartilaginous Fish with Emphasis on Southern and
Eastern Mediterranean”, TUDAV. Istanbul- TURKEY. Publication Number: 23. pp 262.
Öztürk, B., Keskin, Ç. (Eds), 2005. Özel Duyarlı Deniz Alanları, Paticularly Sensetive
Sea Areas (PSSA). TUDAV Eğitim Yayınları No: 10. pp 107.
AKADEMİK DENEYİMLER
14-18 Ekim 2013: “IUCN Red Workshop List for European Marine Fishes” çalışma
gruplarına katılım.
1-5 Eylül 2013: 11. FishBase Kongresi ve Konsorsiyum Toplantısı’na gözlemci olarak
katılım.
18 Ocak-15 Haziran 2012: Tübitak doktora sonrası bursu. “Sea Around Us” projesinde D.
Daniel Pauly ile “Fishing Down Food Web” ve “Fisheries catch reconstruction”
üzerine çalışma.
25 Haziran-1 Temmuz 2012 “Introduction to meta-analysis in ecology, University of
Perpignan, France” (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı COCONET projesi
kapsamında COCONET SUMMER COURSE)
18-23 Ekim 2010. Working group on stock assessment of demersal species. FAO, General
Fisheries Commission for the Mediterranean, (GFCM). İstanbul, Turkey.
15 Nisan 2009- 12 Temmuz 2009. Short Stage on “Ecosystems and Demersal Resources”
in the Spanish Institute of Oceanography at the Oceanographic Center of the
Balearic Islands, Palma de Mallorca, Spain. Supervised by Prf. Dr. Enric Massutí.
9-22 Mayıs 2009. MEDITS_ES05_09 survey for the assessment of demersal resources and
ecosystems with bottom trawl, developed on the board R/V Cordine de Saavedra
around the Baleric Islands (Western Mediterranean).
12-16 Kasım 2007. Workshop on Red List Assessments for other marine fish species of
the Mediterranean (IUCN), İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi.
7-12 Mart 2005. “Establishment and Management of Marine Protected Areas for Fisheries,
Palma de Mallorca (Spain)” (CIHEAM advanced course)
01 Mayıs 2004- 30 Haziran 2004. Short stage on “Identification of species of Gobiidae,
analysis of fish assemblages” at the Laboratory of Marine Littoral, Faculty of
Science Nice University (Nice, France). Supervised by Prf. Dr. Patrice Francour
11-20 Ağustos 2003. “Denizel Biyolojik Çeşitlilik ve Nesli Tükenmekte Olan Türler”
Çalıştayı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Çanakkale.