close

Enter

Log in using OpenID

alı+ştık artık.mus - TCMEB ÇAĞLAR MÜZİK KURSU

embedDownload
DİZİ BOZLAK
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİb kürdi
usul sofyan
sayfa 1
ALIŞTIK ARTIK

metronom q
& 1ˆ1ˆ1ˆ1
4 
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZLAY
œ
œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ
œ œ œ œ %‰ œ
Œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ.
&‰
saz
3
saz
YÖRE ANKARA
KAYNAK ÖZGÜR KOÇ
YORUM ÖZGÜR KOÇ/ OĞUZ YILMAZ
saz
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
‰
& ‰ œ bœ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
5
&‰
7
œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ.
saz
saz
saz
& ‰ œ bœ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
9
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
saz
œ œ œ œ.
œ
œ
‰
&
11
œ œ œ œ
.. œ b œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ
saz
‰
saz
& ‰ œ œ bœ œ œ œ œ.
13
saz
saz
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ
saz
œ œ œ
œ œ œ œ .. ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.
& .‰
15
saz
‰
saz
œ œ
saz
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
‰
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
an ga ra
sin ca nı
da
ta
gel
nı
di
dı
m
m
ya lan dün
çok kü çük
ya
yaş
ya
ta
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ bœ œ œ œ œ
‰
.
&
17
göz le ri
dü ğü nü
mi
ne
aç
der
tı
ne
ği
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
m
ne
ye ni
a lış
do
tık
ğan
ar
da
tık
saz
saz
œ œ œ œ
saz
saz
dizi bozlak
seyir çıkıcı
durak sesi la dügah
arıza sesi si kürdi
usul sofyan
19
kaynak özgür koç
yorum özgür koç /oğuz yılmaz
nota yazım aydın çağlar
çağlar müzik kursu
tel 419 69 55-60 kızılay
sayfa 2
ALIŞTIK ARTIK
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ bœ œ œ œ
‰
œ . œ œ œ œ ..
&
göz le ri
dü ğü nü
mi
ne
aç
der
tı
ne
œ œ œ œ œ.
.
œ
b
œ
.
œ
œ
&
21
a
a
lı
lı
ş
ş
tık
tık
ar
ar
m
ne
ği
œ œ œ œ
tık
tık
saz
saz
ye ni
a lış
do
tık
ğan
ar
da
tık
saz
saz
‰ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
a lış tık
a lış tık
ar
ar
tık
tık
saz
saz
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ %..
‰
.
&
23
Fine
dü ğü nü
çal de ği
ne
der
şi ne çök
ne
ği
de ği şi
ne
ne
1
düğününe derneğine alıştık artık
angarada geldim yalan dünyaya
gözlerimi açtım yeni doğanda
sincanı tanıdım çok küçük yaşta
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
a lış
a lış
tık
tık
ar
ar
tık
tık
saz
saz
2
er yaman köyümdür benim başkentim
bir bağlamam var bir kadehim birde sevgilim
düğününde derneğinde zahide çektiğim
angaralımın çal deyişine alıştık artık
nakarat
alıştık artık alıştık artık
düğününe derneğine alıştık artık
alıştık artık alıştık artık
çal deyişine çök deyişine
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
91 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content