close

Enter

Log in using OpenID

ÇEKİP GİTMEYECEKTİN.musx - TCMEB ÇAĞLAR MÜZİK KURSU

embedDownload
DİZİ BOZLAK
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİ b kürdi
KAYNAK
YORUM MUSTAFA TAŞ
ÇEKİP GİTMEYECEKTİN
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
metronom 74
usul nim sofyan
1
œœ œ œ α œ œ œœ œ ‰ œ α œ œ œ α œ œ œ œ œ œ œ α œ œ œ œ œ œ
% 3 ‰œαœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
saz
saz
saz
saz
saz
œ
% œ − œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ α œ œ œ ‰ œ œ α œ œ œ α œ œ œ œ œ œ œ α œ œ œ œ œ œ −−
7
saz
saz
saz
% ‰ œ αœ œ− œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ‰ αœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
θϑ
œ
13
saz
θϑ
œ
θϑ
œ
saz
çağlar müzik kursu tel 419 69 55 --60 kızılay
saz
san üs tü me ba
as kın mız ra
sıp ta
bı nı
çı kın
gö nül
% œ œ œ œ α œ œ œ ‰ œ œ α œ œ œ α œ œ œ œ œ œ œ α œ œ œ œ œ œ ‰α œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
19
ca dü
te li
25
%
31
%
ze
ne
sır tım dan vu
o yun cak ey
rup ta gü le
le din yi ne
rek yü
e li
ze
ne
bek le sin de
dü sü rüp te
y ip te
el a
ge le
le min
bek le sin de
dü sü rüp de
yip te ge
el a le
œ œ œ œαœ œ œ ‰ œ αœ œ œ ‰αœ œ œ œ œ œαœ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
cek gü
di li
ze
ne
ilk ba har da
bı ra kıp da
çe kip git me
çe kip git me
ye cek
ye cek
tin
tin
le
min
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
œ œ œαœ œ œ ‰ œ αœ œ œ αœ œ œ œ œ œ œαœ œ œ œ œ ‰αœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
œ
œ
cek gü
di li
ze
ne
ilk ba har da
bı ra kıp da
çe kip git me
çe kip gi me
ye cek
ye cek
tin
tin
o lay dık
o lay dık
biz de mut lu
biz de mut lu
% œ œ œ œ αœ œ œ ‰ œ œ αœ œ œ ‰αœ œ œ œ œ œ αœ œ œ œ œ œ ‰αœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
37
o lay
o lay
43
%
dık
dık
i ki miz bir
i ki miz bir
tat lı yu va
tat lı yu va
ku ray
ku ray
dık
dık
ma dem sen le
ma dem sen le
ol ma ya cak
ol ma ya cak
œ œ œ œαœ œ œ ‰
œ œαœ œ œ œ œ ∃
œ œ αœ œ œ ‰ αœ œ œ œ
œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55 -60 kızılay
Fine
du
du
ay
ay
dı
dı
1
üstüme basıpta çıkınca düze
sırtımdan vurupta gülerek yüze
beklesin deyipte gelecek güze
ilkbaharda çekip gitmeyecektin
a min de
a min de
yip
yip
çe kip git
çe kip git
nakarat
olaydık bizde mutlu olaydık
ikimiz bir tatlı yuva kuraydık
madem senle olmayacak duaydı
amin deyip çekip gitmeyecektin
me
me
ye cek
ye cek
tin
tin
2 gönül teline
aşkın mızrabını
oyuncak eyledin yine eline
düşürüpte elalemin diline
bırakıpta çekip gitmeyecektin
çağlar müzik kursu tel 419 69 55 -60 kızılay
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
185 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content