close

Enter

Log in using OpenID

ankarada bu son gecem.mus - TCMEB ÇAĞLAR MÜZİK KURSU

embedDownload
DİZİ BOZLAK
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİb kürdi
YEDEN SESİ SOL rast
KAYNAK HÜSEYİN KAĞIT
ANKARADA BU SON GECEM
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY

usul nim sofyan
metronom q
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ
& 1ˆ1
4 œ
r
saz
saz
saz
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
œœœœœ
saz
&‰
9
œ
≈
œ œ œ œœ œ
‰
&
saz
13
œœœ
ğen
u
œœ œ
œœœœœ
gi di yo
gi di yo
rum
rum
gi
gi
di
di
œœœ
an ka ra
& ‰ bœ œ œ
25
œœœœœ
be
be
be ni mi
sen kim sin
& .. ‰
21
saz
œœ œ
da
œœ œ
bu
mi
lan
yor sun
ah mak
yo
yo
rum
rum
œœœœœ
son
ge
œ œ œ bœ œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
me rak et
me
1
hayırmı canım ne diyorsun
benimi beğenmiyorsun
gitmemimi istiyorsun
gidiyorum gidiyorum
be
ni
de
li
œœœ
œ œ œ bœ œ œ œ œ
‰
œœœ
œœ œ
‰
œœœ
œœ œ
saz
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
&‰
17
œœœœ
saz
cem
.. ‰
ha yır mı
ye ri gö
git me mi
ne dü rüst
‰
saz
ke
..
saz
ca
ğü
nım
ya
mi
sün
is
ne
œœœœœ
ne di yor sun
ra
dan hak
œœœœœ
ti
de
yor sun
pak sın
œœœ
œœ œ
œœœœœ
bir da ha
hiç
me
‰ œ bœ œ
nakarat
ankarada bu son gecem
bir daha hiç gelmeyecem
merak etme beni deli
kerizmiyim üzülecem
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
saz
œ œ œ bœ œ œ ≈ œ œbœ œ
œ
œ
œ
&b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ ‰
5
riz mi
œœ œ
yim
ü
gel
ye
..
cem
œ œ b œ œ œ % ..
Fine
zü
le
2
yeri göğü yaradan hak
sen kimsin ulan ahmak
ne dürüstsün nede pak
gidiyorum gidiyorum
3
gaza getirmişler belli
ben gibi seni kim sevdi
düşmanmıyım sana elmi
gidiyorum gidiyorum
cem
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
84 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content