close

Enter

Log in using OpenID

BÖYLE SÖYLE.MUS - TCMEB ÇAĞLAR MÜZİK KURSU

embedDownload
KAYNAK HÜSEYİN ASLAN
YORUM MUSA EROĞLU
DİZİ KEREM
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LAdügah
ARIZA SESİ Sİb2 segah
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
BÖYLE SÖYLE
usul nim sofyan
85
metronom q
œ œ #œ œ
1ˆ1
‰
& 4
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
&œ œ œ œ œ
5
saz
13
&
saz
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
saz
saz
saz
gök
yü zün
&œ œœ œ œ
25
œ
u
çan
œ œ œ
kuş
lar
sel
&œ
saz
&‰
33
&‰
37
1
ol
gö
saz
züm
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
yar be nim
naz lı ya re
saz
gö
œ
de
œ
yaş
lar
yar
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
nül
ke
böy le
ma
nım
söy
2
zülüfleri ger diyemem
gökyüzünde uçan kuşlar
nazlı yare selam söyle
ağ göğsüne ser diyemem
sel oldu gözümde yaşlar
başkasına yar diyemem
nazlı yare böyle söyle
nazlı yare böyle söyle
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
œ œ œ œ œ
saz
œ
‰ #œ œ ≈ œ ≈ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ
re
se
lam
söy
le
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ.
œ
‰ #œ
œ ≈ œ ≈ œ œ .. ..
du
œ
saz
naz lı ya
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
29
saz
‰ œ œ œ œœ
œ œ œ œ œ œ
saz
de
œ œ œ œ œ œœœ œ
saz
&œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ #œ œ
.
& .
saz
œ œ œ œ œ œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60
saz
saz
saz
17
21
œ œ œ œ œ œ
#œ œ œ
œ
#
œ
‰
œ ≈œ≈œœ
saz
œ œœœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœœ œ
saz
& œ
9
œ œœœœœ
œ
le
œ #œ œ
naz lı ya re
be nim
di
böy
œ
nim
‰ œ œ œ œ
saz
söy
le
ma
nım
œ œ œ œ œ
i
œ œ œ œ œ
şım
œ da du ma nım %
#
œ
‰
œ ≈ œ ≈ œ œ ..
tü ter ba
œ
le
3
derdim var derman içinde
kaldım bir zindan içinde
hüseyinim güman içinde
nazlı yare böyle söyle
Fine
nakarat
yar benim dinim imanım
yar benim gönül kemanım
tüter başımda dumanım
nazlı yare böyle söyle
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
42
File Size
84 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content