close

Enter

Log in using OpenID

Beton Dağ›t›c› Placing Boom

embedDownload
Exports from Turkey
Beton Dağ›t›c›
Placing Boom
İHRACAT HARİTASI / EXPORT MAP
SLOV
CUBA
COLOMBIA
HAKKIMIZDA / ABOUT US
Royal Makine Sanayi Ticaret Limited fiirketi’nin faaliyet alan›
• Hidrolik beton da€›t›c› imalat›,
• Mekanik beton da€›t›c› imalat›,
• Beton sevk ekipmanlar› imalat›,
Royal Makine kendi üretimi olan makine ve ekipmanlar›n›n yurt içinde
kiralanmas› faaliyetini de yürütmektedir.
Royal Makine estetik, ergonomik, dünya standartlar›na ve üstün kaliteye sahip
hidrolik ve mekanik beton da€›t›c›lar› üretiminde sektörün önde gelen firmalar›
aras›na yerleflmifltir. Royal Makine, proje tasar›m›ndan uygulamas›na kadar
her safhada en son üretim teknolojilerini kullanmaktad›r.
Royal Makine, bu kazan›mlarla yurt d›fl›na aç›lm›fl ve ihracat pay›n› h›zla
yükselten bir firma haline gelmenin hakl› gururunu sizlerle beraber
yaflamaktad›r.
Royal Makine, deneyimli kadrosuyla, en do€ru ve en ekonomik çözümler
bulmay›, kal›c› müflteri memnuniyeti sa€lamay› amaç edinerek profesyonel
kadrosuyla siz de€erli dostlar›m›za hizmet vermeye devam etmektedir.
Royal Machinery Industry trade Limited company scope of work :
• Hydraulic concrete distributor manufacturing
• Mechanical concrete distributor manufacturing
• Concrete delivery equipment manufacturing
Royal machinery is one of the leading companies of the sector in
manufacturing aesthetic, ergonomic and superior quality to world standarts
hydraulic and mechanical concrete distributors.
Royal Machinery uses the latest manufacturing Technologies at all stages from
project design to apllication.
Royal Machinery expanded its activities abroad with these gains . And lives
proud of becoming a company which is rapidly increasing share of export.
Royal Machinery continues to provide permanent customer satisfaction, aiming
to find the best and the most economic solutions with experienced staff.
Fuarlar / Fairs
Ekonomik işbirliğine önem veren
bir firma olarak Royal Makine, yurtiçi ve uluslararası fuarlara katılım
sağlayarak ürün tanıtımı ve ekonomik
işbirliği politikasını sürdürmektedir.
Royal Makine, özellikle sektörün
zirve buluşması olan Uluslararası
İş Makineleri, Yapı Elemanları
ve İnşaat Teknolojileri fuarlarına
katılarak, sürekli gelişen ürün
portföyünü yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilere tanıtmaktadır.
Royal Makine, as a company that
put a special emphasis on economic
collaboration, sustains its policy of
product demonstration and economic
collaboration by attending domestic
and international trade fairs.
Royal
Makine,
especially
by
attending the summit meeting
of International
Construction
Machinery,
Building
Elements
and
Construction
Technologies
fairs, presents a demonstration
of constantly developing product
portfolio to the domestic and
international suppliers.
QR barkod okuyucu ile bu projeye ait diğer görselleri inceleyebilirsiniz.
More images of this project are QR barcode reader.
H SERIES H 12+3
Hızlı, pratik ve ekonomik / Fast, practical and economical
• Hidrolik beton dağıtıcı H 12 sınıfının en pratik, en hafif modelidir.
• Tek parça olan H 12, montaj ve demontaj gerektirmemesi ve hafif yapısı sayesinde kolayca yer değiştirme
imkânına sahiptir.
• 12 metre toplam bom uzunluğuna ek olarak 3 mt uç hortumu bulunmaktadır.
• Kolon, perde ve tabliye beton dökümü mümkündür.
• H12 modelimiz 2 bomlu olmakla beraber, isteğe bağlı 3 bomlu olarak da üretilebilir.
• Hydraulic concrete distributor H 12 is the most practical and the lightest model of the class.
• H 12 have the opportunity of easy replacement, by being single piece, not requiring any assembly or
disassembly and lightweight construction.
• In addition to 12 meters total boom length, it has 3 meters end hose.
• Shear walls, columns and floor concretes can be poured.
• H 12 is manufactured with 2 arm sections as standart however can be produced as 3 arm sections.
8
H 12+3 TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹ /TECHNICAL SPECIFICATIONS
ÖZELL‹KLER
TECHNICAL DATA
ÖLÇÜ - SIZE
Tarama Alan› Yar›çap›
Working Area radius
12 m
Tarama Alan›
Working Area
452 m2
Toplam Bom Uzunlu€u
Total Boom Length
12.000 mm
Uç Hortumu Uzunlu€u
End Hose Length
3m
Dönüfl Aç›s›
Slewing Angle
360 ° (Sonsuz) (Free)
Makine A€›rl›€›
Machine Weight
2100 kg
Balast A€›rl›€›
Ballast Weight
1500 kg
Toplam A€›rl›k
Total Weight
3600 kg
Kumanda
Control
Manuel
Elektrik Motoru
Electric Motor
5,5 kW, 380 - 400 V, 3 Phaze
Hidrolik Ya€ Tank›
Hydraulic Oil Tank
50 liters
Maximum Sistem Bas›nc›
Maximum System Pressure
200 bar
NAKL‹YE ÖLÇÜLER‹ / TRANSPORT DIMENSIONS
Kapal› / Tafl›nma Uzunlu€u
Transport Length
10.150 mm
Kapal› / Tafl›nma Geniflli€i
Trasnport Width
1.400 mm
Kapal› / Tafl›nma Yüksekli€i
Transport Height
2.400 mm
9
QR barkod okuyucu ile bu projeye ait diğer görselleri inceleyebilirsiniz.
More images of this project are QR barcode reader.
H SERIES H 15+3
Tek Makine Çok İş / Single Machine Multi-Business
10
•
•
•
•
•
•
•
•
Hidrolik beton dağıtıcı H15, Ayak şase veya Mast takımı üzerinde kullanılabilir.
Ayak şase ile kullanımlarda binaya monte edilmediği için eş zamanlı birden çok yapıda kullanılabilir.
H 15 Kule vinç kaldırma kapasitesine göre 2 ana parçaya bölünebilme özelliğine sahiptir.
H 15 sınıfının en hafifidir.
H15 geniş ölçekli projelerin vazgeçilmez beton dağıtıcısıdır.
Özellikle tavan yüksekliğinin kısıtlı olduğu tünel, baraj ve hes projelerinde tercih edilir.
Z bom tasarımı sayesinde tavan yüksekliği 4,8 metre olan alanlarda bomu açılabilir
Opsiyonel sunulan yürüyüş grubu sayesinde tünel içinde herhangi bir iş makinesi yardımıyla yürütülebilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hydraulic concrete distributor H 15 can be used on both leg set and mast set.
On the leg frame usage, can be used at different buildings simultaneously because of not being mounted to the building.
H 15 can be splitted into 2 main parts, according to tower crane lifting capacity.
H 15 is the lightest model of the class.
H 15 is the indispensable concrete distributor of the large-scale projects.
Especially preferred at the restricted ceiling height, such as tunnel,damn and hydroelectric plant projects.
With the Z boom design, can be rolled and folded at the 4.8 meter ceiling height
With the optional walking group, can be moved by the help any kind conctsruction machine inside the tunnel
H 15+3 TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹ /TECHNICAL SPECIFICATIONS
ÖZELL‹KLER
TECHNICAL DATA
ÖLÇÜ - SIZE
Tarama Alan› Yar›çap›
Working Area radius
15 m
Tarama Alan›
Working Area
710 m2
Toplam Bom Uzunlu€u
Total Boom Length
15.000 mm
Uç Hortumu Uzunlu€u
End Hose Length
3m
Dönüfl Aç›s›
Slewing Angle
360 ° (Sonsuz)
Makine A€›rl›€›
Machine Weight
2900 kg
Balast A€›rl›€›
Ballast Weight
2000 kg
Toplam A€›rl›k
Total Weight
4900 kg
Kumanda
Control
Manuel
Elektrik Motoru
Electric Motor
7,5 kW, 380 - 400 V, 3 Phaze
Hidrolik Ya€ Tank›
Hydraulic Oil Tank
80 liters
Maximum Sistem Bas›nc›
Maximum System Pressure
300 bar
NAKL‹YE ÖLÇÜLER‹ / TRANSPORT DIMENSIONS
Kapal› / Tafl›nma Uzunlu€u
Transport Length
9.150 mm
Kapal› / Tafl›nma Geniflli€i
Trasnport Width
2.400 mm
Kapal› / Tafl›nma Yüksekli€i
Transport Height
2.400 mm
11
QR barkod okuyucu ile bu projeye ait diğer görselleri inceleyebilirsiniz.
More images of this project are QR barcode reader.
H SERIES H 18+3
Segmentinin en iyisi / The best in the segment
•
•
•
•
•
•
Hidrolik beton dağıtıcı H18, Ayak şase veya Mast takımı (sac kolon) üzerinde kullanılabilir.
Ayak şase ile kullanımlarda binaya monte edilmediği için eş zamanlı birden çok yapıda kullanılabilir.
H 18 Kule vinç kaldırma kapasitesine göre 3 ana parçaya bölünebilme özelliğine sahiptir.
H 18 sınıfının en uzun ve en hafifidir.
H18 geniş ölçekli projelerin vazgeçilmez beton dağıtıcısıdır.
Özellikle AVM, Otel ve Hastane projelerinde tercih edilir.
• Hydraulic concrete distributor H 18 can be used on both leg set and mast set.
• On the leg frame usage, can be used at different buildings simultaneously because of not being
mounted to the building.
• H 18 can be splitted into 3 main parts, according to tower crane lifting capacity.
• H 18 is the longest and the lightest model of the class.
• H 18 is the indispensable concrete distributor of the large-scale projects.
• Especially preferred at the shopping mall, otel and hospital construction projects.
12
H 18+3 TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹ /TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNICAL DATA
ÖLÇÜ - SIZE
Tarama Alan› Yar›çap›
Working Area radius
18 m
Tarama Alan›
Working Area
1017 m2
Toplam Bom Uzunlu€u
Total Boom Length
18.000 mm
Uç Hortumu Uzunlu€u
End Hose Length
3m
Dönüfl Aç›s›
Slewing Angle
360 ° (Sonsuz)
Makine A€›rl›€›
Machine Weight
3950 kg
Balast A€›rl›€›
Ballast Weight
2400 kg (2 x 1200 kg)
Toplam A€›rl›k
Total Weight
6.350 kg
Kumanda
Control
Kablosuz Orantısal (Radio Control)
Elektrik Motoru
Electric Motor
7,5 kW, 380 - 400 V, 3 Phaze
Hidrolik Ya€ Tank›
Hydraulic Oil Tank
80 liters
Maximum Sistem Bas›nc›
Maximum System Pressure
330 bar
Kapal› / Tafl›nma Uzunlu€u
Transport Length
10.150 mm
Kapal› / Tafl›nma Geniflli€i
Trasnport Width
2.400 mm
Kapal› / Tafl›nma Yüksekli€i
Transport Height
2.400 mm
Alt Mast: 1870 Kg
NAKL‹YE ÖLÇÜLER‹ / TRANSPORT DIMENSIONS
Üst Mast: 2165 Kg
ÖZELL‹KLER
H18+3 Kule Grubu 1500 Kg
H18+3 Bom Grubu 1500 Kg
H18+3 Ayak Grubu 950 Kg
13
QR barkod okuyucu ile bu projeye ait diğer görselleri inceleyebilirsiniz.
More images of this project are QR barcode reader.
H SERIES H 28+4
Yüksekleri hedefleyenlere / Those who aim high
• H 28, R açılımlı 3 bomlu olmakla beraber, 28 m bom uzunluğuna ve 4 metre uç hortumuna sahiptir.
• H 28, binaya temelde temel bağlantı sistemi ile veya belirli bir kat yüksekliğinden sonra mast çerçeveleri
ile monte edilir.
• Bina yükseldikçe, makine hidrolik tırmanma sistemi vasıtasıyla yükseltilir.
• H 28 has R type folding system with 3 sections and also 28 m boom length, 4 m end hose.
• H 28 is mounted to the building with cross base at the foundation level or with the floor frames
after a certain floor height.
• As the building rises, the machine is increased with the help of hydraulic climbing system.
14
H 28+4 TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹ /TECHNICAL SPECIFICATIONS
ÖZELL‹KLER
TECHNICAL DATA
ÖLÇÜ - SIZE
Tarama Alan› Yar›çap›
Working Area radius
28 m
Tarama Alan›
Working Area
2461 m2
Toplam Bom Uzunlu€u
Total Boom Length
28.000 mm
Uç Hortumu Uzunlu€u
End Hose Length
4m
Dönüfl Aç›s›
Slewing Angle
360 ° (Sonsuz)
Makine A€›rl›€›
Machine Weight
14.500 kg
Balast A€›rl›€›
Ballast Weight
4.000 kg
Toplam A€›rl›k
Total Weight
18.500 kg
Kumanda
Control
Kablosuz Orantısal (Radio
Control)
Elektrik Motoru
Electric Motor
18.5 kW, 380 - 400 V, 3 Phaze
Hidrolik Ya€ Tank›
Hydraulic Oil Tank
150 liters
Maximum Sistem Bas›nc›
Maximum System Pressure
280 bar
NAKL‹YE ÖLÇÜLER‹ / TRANSPORT DIMENSIONS
Kapal› / Tafl›nma Uzunlu€u
Transport Length
Kapal› / Tafl›nma Geniflli€i
Trasnport Width
Kapal› / Tafl›nma Yüksekli€i
Transport Height
13,60 mt. Tır/Truck
5 Genge Taşı 4000 Kg
4 H28+4 Bom Grubu 3530 Kg
3
Kule Grubu 4000 Kg
Kuyruk Grubu 900 Kg
Üst Mast 3150 Kg
2
Alt Mast 2850 Kg
1
15
QR barkod okuyucu ile bu projeye ait diğer görselleri inceleyebilirsiniz.
More images of this project are QR barcode reader.
H SERIES H 32+4
Zirvenin efendisi / Master of the top
• H 32, 4 bomlu ZR açılımlı 32 m bom uzunluğuna ve 4 m uç hortumuna sahiptir.
• H 32, binaya temelde temel bağlantı sistemi ile veya belirli bir kat yüksekliğinden sonra mast
çerçeveleri ile monte edilir.
• Bina yükseldikçe, makine hidrolik tırmanma sistemi vasıtasıyla yükseltilir.
• H 32 has Z-R type folding system with 4 sections and also 32 m boom length, 4 m end hose.
• H 32 is mounted to the building with cross base at the foundation level or with the floor frames after
a certain floor height.
• As the building rises, the machine is increased with the help of hydraulic climbing system.
16
H 32+4 TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹ /TECHNICAL SPECIFICATIONS
ÖZELL‹KLER
TECHNICAL DATA
ÖLÇÜ - SIZE
Tarama Alan› Yar›çap›
Working Area radius
32 m
Tarama Alan›
Working Area
3215 m2
Toplam Bom Uzunlu€u
Total Boom Length
32.000 mm
Uç Hortumu Uzunlu€u
End Hose Length
4m
Dönüfl Aç›s›
Slewing Angle
360 ° (Sonsuz) (Free)
Makine A€›rl›€›
Machine Weight
15.600 kg
Balast A€›rl›€›
Ballast Weight
4.000 kg
Toplam A€›rl›k
Total Weight
19.600 kg
Kumanda
Control
Kablosuz Orantısal (Radio Control)
Elektrik Motoru
Electric Motor
18.5 kW, 380 - 400 V, 3 Phaze
Hidrolik Ya€ Tank›
Hydraulic Oil Tank
150 liters
Maximum Sistem Bas›nc›
Maximum System Pressure
330 bar
NAKL‹YE ÖLÇÜLER‹ / TRANSPORT DIMENSIONS
Kapal› / Tafl›nma Uzunlu€u
Transport Length
Kapal› / Tafl›nma Geniflli€i
Trasnport Width
Kapal› / Tafl›nma Yüksekli€i
Transport Height
13,60 mt. Tır/Truck
5 Genge Taşı 4000 Kg
4 H28+4 Bom Grubu 4700 Kg
3 Kule Grubu 4000 Kg
Kuyruk Grubu 900 Kg
Üst Mast 3150 Kg
2
Alt Mast 2850 Kg
1
17
QR barkod okuyucu ile bu projeye ait diğer görselleri inceleyebilirsiniz.
More images of this project are QR barcode reader.
M SERIES M 12 - M 14 -M 16
•Mekanik beton da€›t›c›lar, mobil beton pompalar›n veya sabit beton da€›t›c›lar›n eriflemedi€i yerlerde düflük maliyeti ile
ekonomik bir çözüm oluflturmaktad›r.
•Tek parça olan mekanik beton da€›t›c›lar hafif yap›s›, montaj ve demontaj gerektirmemesi sayesinde kolayca yer
de€ifltirilebilme imkân›na sahiptir.
•Genellikle, tünel kal›p projelerinde ve tabliye beton dökümlerinde tercih edilir.
•Mekanik beton da€›t›c›lar›m›z, döner tablas› ve rulman› sayesinde kolayl›kla döndürülebilmektedir.
•Mechanical concrete distributors are economical solutions with low cost where the mobile concrete pumps or the stationary
placing booms cannot have access.
•Mechanical concrete distributors have the opportunity of easy replacement, by being single piece, lightweight construction and
not requiring any assembly and disassembly.
•Generally preferred at the tunnel formwork and floor concrete casting.
•Our mechanical concrete distributors can easily be rotated by rotary table and bearing system.
M 12 - M 14 - M16 TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹ /TECHNICAL SPECIFICATIONS
ÖZELL‹KLER
TECHNICAL DATA
M 12 ÖLÇÜ - SIZE
M 14 ÖLÇÜ - SIZE
M 16 ÖLÇÜ - SIZE
Tarama Alanı Yarıçapı
Working Area Radius
12 m
14 m
16 m
Tarama Alanı
Working Area
452 m2
615 m2
804 m2
Toplam Bom Uzunluğu
Total Boom Length
12.000 mm
14.000 mm
16.000 mm
Dönüş Açısı
Slewing Angle
(Sonsuz) (Free)
(Sonsuz) (Free)
(Sonsuz) (Free)
Makine Ağırlığı
Machine Weight
1200 kg
1300 kg
1430 kg
Balast Ağırlığı
Ballast Weight
1200 kg
1300 kg
1500 kg
Toplam Ağırlık
Total Weight
2400 kg
2600 kg
2930 kg
NAKL‹YE ÖLÇÜLER‹ / TRANSPORT DIMENSIONS
18
Kapalı / Taşınma Uzunluğu
Transport Length
8840 mm
10200 mm
11200 mm
Kapalı / Taşınma Genişliği
Transport Width
1430 mm
1430 mm
1430 mm
Kapalı / Taşınma Yüksekliği
Transport Height
2400 mm
2400 mm
2400 mm
M 12 - M 14 - M16 TARAMA ALANI / WORKING RANGE
QR barkod okuyucu ile bu projeye ait diğer görselleri inceleyebilirsiniz.
More images of this project are QR barcode reader.
M SERIES MK 12-MK 14
•Kuleli mekanik beton da€›t›c›lar, yüksek yap›s› sayesinde kolon ve perde beton dökümlerinde kullan›labilirler.
•Yüksek gövdeye sahip olan kuleli da€›t›c›, dönüfl esnas›nda kolonlara çarpmaz.
•Ayak tertibat› ve kule grubunun eflsiz tasar›m› sayesinde dar alanlarda konumland›r›labilir.
•Kuleli mekanik beton da€›t›c›, yükseltme kulesi demonte edilerek mekanik beton da€›t›c› olarak da kullan›labilir.
•Towered mechanical concrete distributors, can also be used casting shear wall and columns.
•The towered distributor do not hit the columns during rotation by having high structure.
•Leg assembly and the tower group can be positioned in tight spaces by its unique design.
•Towered mechanical concrete distributor, can be used as mechanical concrete distributor by disassembling the tower.
MK 12 - MK 14 TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹ /TECHNICAL SPECIFICATIONS
ÖZELL‹KLER
TECHNICAL DATA
MK 12 ÖLÇÜ - SIZE
MK 14 ÖLÇÜ - SIZE
Tarama Alan› Yar›çap›
Working Area Radius
12 m
14 m
Tarama Alan›
Working Area
452 m2
615 m2
Toplam Bom Uzunlu€u
Total Boom Length
12.000 mm
14.000 mm
Dikey Eriflim Mesafesi
Vertical Reach
5.000 mm
5.000 mm
Dönüfl Aç›s›
Slewing Angle
360 ° (Sonsuz)
(Free)
360 ° (Sonsuz)
(Free)
Makine A€›rl›€›
Machine Weight
1350 kg
2000 kg
Balast A€›rl›€›
Ballast Weight
1200 kg
1300 kg
Toplam A€›rl›k
Total Weight
2400 kg
3300 kg
MK 12 - MK 14 TARAMA ALANI / WORKING RANGE
NAKL‹YE ÖLÇÜLER‹ / TRANSPORT DIMENSIONS
Kapal› / Tafl›nma Uzunlu€u
Transport Length
8840 mm
10200 mm
Kapal› / Tafl›nma Geniflli€i
Trasnport Width
1430 mm
1700 mm
Kapal› / Tafl›nma Yüksekli€i
Transport Height
2100 mm
2400 mm
19
Fabrika / Factory
Orhanlı Mah. Gençlik Cad. No: 40/3
TUZLA - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : + 90 216 484 51 04
Faks : + 90 216 484 51 05
E-mail : [email protected]
www.royalmakine.com.tr
Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir, Royal Makine önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Our company is not responsible for typographical errors, Royal Makine reserves the right to make changes without notice.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
6 269 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content