close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Koşulları - Türkiye İş Bankası

embedDownload
UZMAN YARDIMCISI
ALIM SINAVI
BAŞVURU BİLGİLERİ
(16 ŞUBAT 2015 VE İZLEYEN GÜNLER)
Türkiye’nin
en büyük bankasında
büyük başarılara
birlikte imza atmaya
hazır mısınız?
Bankamızın Genel Müdürlük Bölümleri ve
Kurumsal Şubelerinde görevlendirilmek üzere
Uzman Yardımcıları alınacaktır.
Sınavın, genel yetenek testi ve mesleki bilgi
testinden oluşan ilk aşaması 16 Şubat 2015 ve
izleyen günlerde gerçekleştirilecektir.
Sınav başvuruları 10 Şubat 2015 Salı günü
saat 10.00’a kadar kabul edilecektir.
BAŞVURU KOŞULLARI
a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olmak,
b.İngilizce, Almanca ve Fransızca
dillerinden birini çok iyi derecede bilmek,
aşağıda yer alan yabancı dil sınavlarından
asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş
olmak (Başvuranlar, seviye tespit sınavından
aldığı notu 30.06.2015 tarihine kadar
geçerliliğini koruyan bir sınav sonuç
belgesiyle belgelemelidir),
Yabancı dil sertifikaları, değerlendirme merkezi aktiviteleri aşamasında
ibraz edilmelidir.
YABANCI DİL
SINAV / KURUM ADI
PUAN / SEVİYE (EN AZ)
İNGİLİZCE
TOEFL (IBT)*
85
ALMANCA
GOETHE ENSTİTÜSÜ
FRANSIZCA
GOETHE ZERTIFIKAT
C1 (ZMP)
GOETHE ZERTIFIKAT
C2 (GDS)
FRANSIZ MİLLİ EĞİTİM
DALF C1
BAKANLIĞI
DALF C2
(FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ)
TEF (FRANSIZ KÜLTÜR
MERKEZİ)
699
*TOEFL sınavının CBT ve PBT versiyonları kabul edilmeyecektir. TOEFL sınavına
yeni girecek adaylar 1239 kod numarasını belirterek sonuçlarını doğrudan
Bankamıza da gönderebilirler.
c.Yazılı sınav tarihi itibarıyle 30 yaşını
doldurmamış olmak (16 Şubat 1985 ve
sonrasında doğanlar başvurabilecektir),
d.Erkek adaylar için askerlik görevini
tamamlamış ya da en erken Mayıs 2016
celp dönemine kadar tecil ettirmiş olmak
(Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanlar
en geç 2015 yılı Şubat ayı içinde terhis olacak durumda olmalıdır.),
e.Üniversitelerin, 4 yıllık eğitim verilen aşağıdaki
bölümlerinden mezun olmak (İlgili bölümlerin yetkili
makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden
mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da
başvuruları kabul edilmektedir. Lisans son sınıf
öğrencilerinin en geç 2015 yılı Şubat ayı içinde
mezun olup, bu durumu aynı tarih itibarıyla
belgeleyebilmeleri gerekmektedir.)
BÖLÜM
Finans Matematiği
Aktüerya
Halkla İlişkiler
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları(*)
Aktüerya Bilimleri
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Pazarlama
Muhasebe ve Finansman
Avrupa Birliği İlişkileri
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Pazarlama / Satış Yönetimi
Bankacılık
Hukuk
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Bankacılık ve Finans
İktisat
Sermaye Piyasası
Bankacılık ve Finansman
İletişim
Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme
Bankacılık ve Sigortacılık
İletişim Bilimleri
Sigortacılık
Bilgi Teknolojileri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Bilgisayar Bilimleri(*)
İnşaat Mühendisliği(*)
Sistem Mühendisliği(*)
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği(*)
İstatistik
Siyaset Bilimi
Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi(*)
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bilgisayar Mühendisliği(*)
İş İdaresi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bilgisayar Sistemleri ve Ağları(*)
İşletme
Telekomünikasyon Mühendisliği(*)
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
İşletme Bilgi Yönetimi
Toplumsal ve Siyasal Bilimler
Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi
İşletme Enformatiği
Uluslararası Finans
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
İşletme Mühendisliği
Uluslararası İlişkiler
Bilgisayar-Enformatik
İşletme-Ekonomi
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği(*)
Kamu Yönetimi
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Kontrol Mühendisliği(*)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Küresel ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İşletmecilik
Ekonometri
Makine Mühendisliği(*)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Ekonomi
Makine ve İmalat Mühendisliği(*)
Uluslararası Ticaret
Ekonomi ve Finans
Maliye
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Ekonomi-Yönetim Bilimleri
Matematik
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
Matematik Mühendisliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Elektrik Mühendisliği(*)
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(*)
Matematik-Bilgisayar
Uluslararası, İktisat, İşletme Programları
Elektronik Mühendisliği(*)
Mekatronik Mühendisliği(*)
Uygulamalı Matematik
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(*)
Muhasebe
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
Endüstri Mühendisliği
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Yazılım Mühendisliği(*)
Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Yönetim Bilimleri
Enformasyon Teknolojileri
Muhasebe ve Denetim
Yönetim Bilişim Sistemleri
Enformatik
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Yönetim ve Organizasyon
Enformatik (Almanca)
Muhasebe ve Finansal Yönetim
(*) Söz konusu bölümlerden mezun kişilerin başvuruları; işletme, iktisat, ekonomi, maliye, bankacılık ve dengi dallarda yüksek lisans yapmış olmaları şartıyla kabul edilecektir.
Yüksek lisans mezuniyetini en geç 2015 Şubat ayı içinde belgeleyebilmek gerekmektedir.
f. Daha önce, Bankamızın yaptığı
sınavların herhangi birinin mülakat
aşamasında ya da Bankamız uzman
yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığı
sınavlarının değerlendirme merkezi
aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış
olmak,
g.Daha önce yapılan Uzman Yardımcılığı sınavlarına
bir defadan fazla katılmamış olmak,
h.Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya
elverişli olmak (Bu durum, evrak hazırlama aşamasında
adaylardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden
alınmış sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir),
i. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
j. Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı
hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,
k.Resmi dairelere, kurum ya da kuruluşlara mecburi hizmet
yükümlülüğü altında bulunmamak.
SINAV
Sınav Tarihi ve Yeri
Sınavın yazılı aşaması 16 Şubat
2015 ve izleyen günlerde İstanbul’da
gerçekleştirilecektir.
Sınav Davetleri
Sınav başvuruları 10 Şubat 2015 Salı günü
saat 10.00’a kadar kabul edilecektir. Sınavla
ilgili tüm davet ve duyurular 12 Şubat 2015
Perşembe günü saat 18.00’den itibaren
İş Başvuru Formu’nda yer alan Başvuru Durum
Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten itibaren
Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi
önem taşımaktadır.
Sınav Kapsamı
I. Aşama
II. Aşama
Genel Yetenek
Testi
Değerlendirme
Merkezi
Aktiviteleri
Mesleki Bilgi
Testi
Mesleki Kişilik
Envanteri
III. Aşama
Panel
Mülakat
I. Aşama
Sınavın, genel yetenek testi ve
mesleki bilgi testi bölümlerinden
oluşan ilk aşaması aynı gün içinde
tamamlanacak olup ilgili aşama
sonucunda uygun bulunan adaylar
ileri bir tarihte gerçekleştirilecek olan
II. aşama değerlendirmelerine katılacaklardır.
Genel Yetenek Testi:
Sayısal ve sözel yeteneği
ölçmeye yönelik sorulardan
oluşmaktadır.
Yetenek testi süresi:
70 dakikadır.
Mesleki Bilgi Testi:
Adayların bir sonraki sayfada
yer alan yedi konudan istedikleri
üç konuyu seçerek bu konulara
ilişkin soruları cevaplandırmaları
gerekmektedir.
Mesleki bilgi testinin süresi:
2 saattir.
MESLEKİ BİLGİ TESTİ KONULARI
EKONOMİ GRUBU
EKONOMETRİ - İSTATİSTİK GRUBU
Makro-Mikro Ekonomi
Ana Kütle ve Alt Ana Kütle
Maliye Politikası-Kamu Maliyesi
Para-Kredi Banka; Politika Teorisi
Mali Sistem
Uluslararası İktisat
Parametre Tahmin Edicilerinin Örnekleme Dağılımları
Hipotez Testleri ve Güven Sonuçları; Otokorelasyon,
Varyansların Eşitliği
İktisadi Matematik
Gösterge Değişken Teknikleri ve Dizi Uygulamaları
FİNANSAL MATEMATİK GRUBU
Veri Toplama, Verilerin Düzenlenmesi, Tasnif ve Gruplama
Kavramlarının İncelenmesi
Paranın Zaman Değeri
Basit-Bileşik Faiz, Nominal-Efektif Faiz
Faizlendirme ve İskontolama
Getirinin Enflasyondan Arındırılması
Serilerin Çeşitleri, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Analitik
Ortalamalar, Analitik Olmayan Ortalamalar
Tahvil ve Bono Fiyatlaması
Dağılma Ölçüleri, Dağılma Kavramı ve İstatistikteki Önemi,
Özel Olasılık Dağılımları, Ortalama ve Standart Sapma
Değişim Katsayısı, İndeksler
Bugünkü Değer
Portföy Yönetimi Grubu
İç Verim Oranı
Menkul Kıymetler Piyasası
Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması
Etkin Pazar Kuramı, Fiyatlandırma Modelleri (Capm, Apt)
Yatırım Geri Ödeme Dönemi
Risk Katsayıları
HUKUK GRUBU
Teknik Rasyolarla Modeller
Medeni Hukuk
Döviz-Altın Piyasası Modelleri
Borçlar Hukuku
Verimlilik (Yield) Modelleri
Ticaret Hukuku
Getiri (Return) Modelleri
MUHASEBE GRUBU
İŞLETME GRUBU
Genel Muhasebe
Yönetim ve Organizasyon
Mali Tablolar Analizi
Finansal Yönetim
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
Pazarlama
Anüite Hesaplamaları
II. Aşama
Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri:
Adayların görevlerinde gösterecekleri
performansı, iş simülasyonlarıyla
gözlemleme olanağı sağlayan uygulamalardır.
Mesleki Kişilik Envanteri: Adayların kendi
yetkinliklerini nasıl değerlendirdiklerini,
davranış ve eğilimleriyle ilgili soruları
yanıtlayarak aktardıkları değerlendirme aracıdır.
III. Aşama
Panel Mülakat: Üst düzey yöneticilerimizin
katıldığı ve Bankamızda çalışmak için aranan
temel yetkinliklerin sorgulandığı bir mülakat
şeklidir.
BELGE HAZIRLAMA
Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun
bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları doğrultusunda
görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan
belge hazırlama süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden
yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan adayların
işe alımı gerçekleşecektir.
Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçekdışı bilgiler
veren adaylar, söz konusu durumun alım sürecinin
hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında
bırakılacaklardır.
TÜRKİYE İŞ BANKASI VE
UZMAN YARDIMCILIĞI
POZİSYONUYLA İLGİLİ BİLGİLER
Uzman Yardımcısının Görevi
Genel Müdürlük ve Kurumsal Şubelerde,
görev yaptığı birimin faaliyetlerini
Banka mevzuatı çerçevesinde takip etmek,
uygulamak ve geliştirmektir.
Çalışma Yerleri
Bankamız Uzman Yardımcılığı sınavlarında başarılı
olanlar, Genel Müdürlük Bölümlerimizde ve
Kurumsal Şubelerimizde görevlendirilir.
Kariyer Yolu
Bankamızda işe başlayan stajyer uzman yardımcıları
bir yılın sonunda uzman yardımcısı olurlar. Bu unvanlara
sahip çalışanlar belirli bir süre sonra katıldıkları yeterlilik
sınavlarında başarılı olmaları halinde uzman olmaya
hak kazanırlar. Daha sonra performanslarına göre,
Bankamızın yönetici kadrolarına atanırlar.
İş’te Yönetim
Kurumsal kimliği, kendine özgü
çağdaş yönetim tarzı ve günümüz
koşullarında örneğine az rastlanan
insan odaklı ve yerleşik kurallarla yönetilen
yapısı, Bankamızı rakiplerinden ve sektörde
yer alan diğer firmalardan farklı ve ayrıcalıklı
kılmaktadır.
Öte yandan sahip olduğu benzersiz sermaye
yapısıyla Bankanın %40,25 payına sahip olan
İş Bankası mensupları kurumun hem çalışanı
hem de ortağı konumundadır.
Yöneticilerini kurum içinden yetiştiren ve
üst pozisyonlara hazırlayan Bankamız,
yönetim yapısıyla çalışanlarına güvenli ve
ulaşılabilir kariyer olanakları sunmaktadır.
İş’te Çalışan Hakları
Bankamızda çalışanlarımız, 4857 sayılı
İş yasası ile sağlanan hak ve güvencelere
sahip olmalarının yanında, çalışanlarımızın
nakil ve atamaları, ücret, terfi gibi hakları
Bankamız ve BASİSEN (Banka ve Sigorta
İşçileri Sendikası) arasında iki yıllık dönemlerde
imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile düzenlenir.
Sağlık, özlük, sosyal, maddi gibi haklar
Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenmektedir.
Bankamızda ücretler ve diğer parasal haklar, değişen
ekonomik koşullara göre ayarlanır. Tüm personelimizde
olduğu gibi Uzman Yardımcıları da aylık ücretlerine
ek olarak yılda 4 maaş tutarında ikramiye ve Bankamız
Ana Sözleşmesi gereğince kâra bağlı olarak yılda bir kez
kâr payı alırlar.
Tüm çalışanlarımızın, çocuklarının ve sosyal güvenlik
kapsamında olmayan eşlerinin sağlık harcamaları,
belirli esaslar çerçevesinde Bankamızca karşılanmaktadır.
Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan anne, baba ve kardeşler de
belirli limitler dahilinde sağlık yardımlarından yararlandırılmaktadır.
Bunların dışında, evlenen ya da çocuğu olan çalışanlarımıza
“Evlilik/Doğum Yardımı” yapılmaktadır.
İş’te Eğitim
Bankamızda Uzman Yardımcısı olarak
işe başlayan çalışanlarımız, İstanbul’da
düzenlenen ve bankacılık konularında
profesyonel gelişimlerini destekleyecek
bir eğitimden sonra göreve başlarlar.
Dışarıdan yönetici transferi yapmayan Bankamızda,
çalışanların görev aldıkları alanların gerektirdiği
teknik bilgilere sahip olmalarını sağlamak,
üst pozisyonlara hazırlanmalarına destek olmak,
yetkinliklerine uygun donanımları kazandırmak
amacıyla, işe girişten itibaren geniş kapsamlı eğitim ve
gelişim programları düzenlenmektedir.
Ayrıca, nitelikleri uygun olan çalışanlarımıza yurtdışı
şube stajı imkânı verilmekte, yurtdışında düzenlenen
eğitim ve konferans gibi etkinliklere katılımları sağlanarak
farklı bakış açıları geliştirmeleri sağlanmaktadır.
İş’te Yaşam
Bankamızda, çalışanlarımızın
motivasyonunu yükseltecek,
ekip ruhunun oluşmasını ve takım
çalışmasını destekleyecek sosyal aktiviteler
düzenlenirken, Banka dışında çeşitli
organizasyonlara sağlanan katılımlarla da
çalışanlarımız teşvik edilmektedir.
İş’te Turnuva kapsamında basketbol, voleybol,
futbol ve tenis dallarında spor aktiviteleri
düzenlenmekte, satranç turnuvaları
gerçekleştirilmektedir.
Çalışanlarımızın yaratıcılıklarını geliştiren Hobi Atölyeleri
bulunmaktadır. Senaryo yazımı, fotoğraf, müzik ve
çikolata yapımı atölyeleri bunlardan bazılarıdır.
İş Bankası çalışanları tarafından kurulan İş Oyuncuları
Tiyatro Topluluğu William Shakespeare’in 12. Gece adlı
oyununu sergilemekte olup Direklerarası Seyircileri
tarafından Jüri Özel Ödülü’ne layık bulunmuştur.
Gelin, büyük
başarılara birlikte
imza atalım.
Başvurular ik.isbank.com.tr üzerindeki
Özgeçmiş Bilgileri Formu’nun Sınava Başvur
sayfası üzerinden yapılacaktır.
Sorularınız için [email protected] adresine
mail atabilir ya da 0850 724 19 19 numaralı telefondan
İnsan Kaynakları Yardım Masası ile iletişime geçebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 264 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content