close

Enter

Log in using OpenID

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
2. Doğum Tarihi
: Fikri Akdeniz
: 03.11.1945
3. Unvanı
: Prof. Dr.
4. Öğrenim Durumu : Üniversite mezunu
5. Adres : Çağ Üniversitesi, Yaşar Bayboğan Kampüsü, Adana-Mersin karayolu üzeri,
Yenice, 33800, Mersin.
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Alan
Matematik
------Matematik
Üniversite
Ankara Üniv.
--Ankara Üniv
Yıl
Haziran .1967
------Mart 1971
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : Mart 1971
Doçentlik Tarihi
: Ekim 1975
Profesörlük Tarihi
: Kasım 1982
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:
6.1 Yüksek Lisans tezleri:
1) Kudret AKMANER (1976). “Lineer Modellerde Parametrelerin Tahmin Edilebilme
Koşullarının incelenmesi”, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi.
2) Hasan KARA (1976). “Parametreleri Tahmin Etme Yöntemleri”, Ankara
Üniversitesi,FenFakültesi
3) Fikri ÖZTÜRK (1980). “Lineer Modellerde Açıklayıcı Değişkenler Arasındaki İç ilişkinin
İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi.
4) Dilek KÖKSAL (GÜVENÇ) (1980). “Verilere uygun En İyi Denklemin Bulunması ve
Yöntemlerin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi.
5) Mustafa Ali SWEILEM (1981). “İki ve üç Yönde Sınıflandırılmış Modellerde
Toplanabilirlik Analizi ve Kestirilebilirlik”, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi.
6) Müjgan AYSEVER (1981). “Lineer olmayan Modellerde Parametrelerin Kestirimlerinin
incelenmesi”, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi.
7) İhsan ÜNVER (1982). “Görünüşte İlişkisiz Regresyon Denklemlerinde Kestiricilerin
Özelliklerinin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi.
8) Nedret ATAMAN (BİLLOR) (1985). “İki Lineer Regresyonda Katsayıların Eşitlik
Testleri”, Çukurova Üniversitesi ,Fen Bilimleri Enstitüsü.
9) Sadullah SAKALLIOGLU (1989). “Genelleştirilmiş İnvers Hesaplama Yöntemleri ve
İstatistikteki Uygulamaları”, Çukurova Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü.
10) Selahattin KAÇIRANLAR (1991). “Matris Sıralamaları ve İstatistikteki Uygulamalar”,
Çukurova Üniversitesi ,Fen Bilimleri Enstitüsü.
11) Hamza EROL (1991). “Tek Değişkenli Dağılım Modelleri”, Çukurova Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü.
12) Gülhan ALPARGU (1993). “Schur Komplementleri ve İstatistikteki Uygulamalar”,
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
13) Güzin AKKUTLU (1995). “Varyans Bileşenlerinin Kestirim Yöntemlerinin
İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
14) Serap KÖSEOĞLU (ONAT) (1996). “1990 genel nüfus sayımına, Türkiye, şehir, köy ve
bölgeler bazında en uygun yaş düzeltme yönteminin uygulanması”, (DİE uzmanlık tezi).
15) Kamuran GÖZÜBATIK (1997). “İstatistiksel kalite kontrolu ve proses kontrolundaki
gelişmeler”, (FBE araştırma Projesi No: )
16) Jale Yener (Ekim 2003 Ders Aşamasında –(Ekim 2004 Tez aşaması) İşbirlikli öğretim ve
İstatistiksel Eğitim 6.6.2006 da tamamlandı.
17) Yekta Sitara Koç (September 2007) Robust tahmin edicisi ve özellikleri)
18) Tuğba Çolak (September 2007) (İstatistiksel Proses Kontrolu)
19) Işıl Fidanoğlu (July 22, 2009) İstatistiksel daraltıcı (Shrinkage) model ve
uygulamaları
20) Gülen Çalışkan Tümer .(February 2010). Regresyon Modellerinde en küçük kareler
tahmin edicileri
6.2 Doktora Tezleri:
1) Cemil YAPAR (Graduated 1980). “Lineer Modellerde Parametrik Kısıtlamalar Altında
Parametre Kestirimleri Ve Hipotez Testleri”, Karadeniz Teknik Üniv.Temel Bilimler
Fakültesi.(Currently as Professor at the Ordu University, ORDU,
Turkey.)
2) Hasan KARA (Graduated 1981). “Rasgele Katsayılı Lineer Regresyon Modellerinde
Parametre Kestiricilerinin İncelenmesi”, Ankara Üniv. Fen Fakültesi.
3) Fikri ÖZTÜRK (Graduated1983). “Lineer Modellerde İç İlişki Ve Parametre Kestirimi”,
Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.(Currently as Professor at the Ankara University,
Ankara, Turkey.)
4) Mustafa Ali SWEILEM (Graduated 1984). “İki ve Üç Yönlü Sınıflandırılmış Modellerde
Varyans Bileşenlerinin Analizi”, Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.(Currently as
Staff at the Education of Ministry, Amman, Jordan)
5) Dilek GÜVENÇ (Graduated 1984). “Lineer Modellerde Parametre Kestirimi ve Değişken
Seçimi”, Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.(Currently as Lecturer at the Bilkent
University, Ankara, Turkey)
6)Müjgan TEZ (Graduated 1985). “Lineer Olmayan Modellerde Güven Bölgelerinin
İncelenmesi Ve Mitscherlich Modeli”, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.(Currently
as Professor at the Marmara University, stanbul, Turkey.)
7) İhsan ÜNVER (Graduated 1985). “Görünüşte İlişkisiz Regresyon Denklemlerinde
Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması ve Ekonometrik Uygulama”, Ankara Üniv. Fen
Bilimleri Enstitüsü.(Currently as Professor at the Karadeniz Technical University,
Trabzon, Turkey)
8) Sadullah SAKALLIOĞLU (Graduated1992). “Matrislerin Genelleştirilmiş İnverslerinin
Hesaplanması İçin Algoritmalar ve Uygulamalar”, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri
Enstitüsü.(Currently as Professor at the Çukurova University, Adana, Turkey)
9) Selahattin KAÇIRANLAR (Graduated1995). “Yanlı Regresyon Tahmin Edicileri ve Hata
Kareleri Ortalaması Kriterlerine Göre Karşılaştırmalar”, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri
Enstitüsü (Currently as Professor at the Çukurova University, Adana, Turkey)
10) Hamza EROL (1Graduated 995). “Sonlu Karma Dağılım Modelleri (Sürekli Tip- Tek
Değişkenli)”, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.(FBE araştırma projesi No: )
(Currently as Professor at the Abdullah Gül University, Kayseri, Turkey)
11)Güzin YÜKSEL (Graduated 2002) “.Lineer regresyonda bazı yanlı tahmin edicilerin
incelenmesi ve rezidüleri için karşılaştırmalar” Currently as Associate Professor at the
Çukurova University, Adana, Turkey)
12)Kamuran (GÖZÜBATIK) TARIM (Graduted October 2003) Kubaşık öğrenme
yöntemininmatematik öğretimindeki etkinliği ve kubaşık öğrenme yöntemine ilişkin bir
meta analiz çalışması.(Research Project, No: FBE 2002D8) Currently as Associate
Professor at the Çukurova University, Adana, Turkey)
13). Deniz, Ünal (Graduted November 2006) Stein-rule tahmin edicilerin kayıp fonksiyonları
ölçütüne göre uygunluğunun incelenmesi. (Currently as Associate Professor at the
Çukurova University, Adana, Turkey)
14. Gülin Tabakan (Graduated
September 2009) Yarıparametrik regresyon
modellerindeTahmin yöntemleri ((Currently as Assistant Professor at the Aksaray
University, Aksaray, Turkey)
15. Funda Erdugan (Graduated May 2012 ) : SUR modellerinde tahmin yöntemleri
(Currently as Assistant Professor at the Kırıkkale University, Kırıkkale,Turkey)
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts
and Humanities)
1) Akdeniz, F. and Milliken, G. A. (1975). "The Relationship Between Macro and Micro
Parameters", Intenational Economic Review , Vol.16 (2), 511-515. MR04035707381.(Reviewer: G. Tintner) 90A15 (62P20) (SSCI)
2) Milliken, G. A. and Akdeniz, F. (1977)."A Theorem on the Difference of the Generalized
Inverses of two Nonnegative Matrices", Communications in Statistics- Theory and
Methods..A6, 73-79. (SCI-E)
[(Reviewer : J.K.Baksalary), MR :56,390 (1978); Zbl Bd: 365 ,15003 (1978)]
3) Akdeniz, F. and Kaçıranlar, S. (1995). "On the Almost Unbiased Generalized Liu
Estimator and Unbiased Estimation of the Bias and MSE", Communications in Statistics,
Theory and Methods, Vol 24( 7) ,1789-1797.Zbl Bd:937 62612 (SCI-E)
4) Erol, H. and Akdeniz, F. (1995). "A Statistical approach for ground cover modelling
according to the spectral brightness", International Journal of Remote Sensing Vol.16,
No:9, 1599-1616. (SCI)
5) Erol, H. and Akdeniz, F. (1996). "A multispectral classification algorithm for
classifying parcels in an agricultural region", International Journal of Remote Sensing
Vol.17, No: 17, 3357-3371. (SCI)
6) Erol, H.and Akdeniz, F.(1998) "A new supervised classification method for quantitative
analysis of multispeçtral image data," International Journal of Remote Sensing Vol. 19
(4) 775-782. (SCI)
7) Kaçıranlar,S., Sakallıoğlu, S.and Akdeniz, F.(1998) "Mean squared error comparisons of
the modified ridge regression estimator and the restricted ridge regression estimator,"
Commun in Statistics, Theory and Methods. 27(1), 131-138. Zbl Bd:980 17901 (SCI-E)
8) Öztürk,F. and Akdeniz, F. (2000) " Ill- Conditioning and Multicollinearity,”Linear
Algebra and Its Applications, 321, 295-305. (Reviewer: Peter Reichensperger Zbl.
Bd.Pre.01563494) (SCI)
9) Sakallıoğlu, S. Kaçıranlar, S. Akdeniz, F. (2001) “Mean squared error comparisons of
Some biased regression estimators” Communications in Statistics- Theory and Methods.
Vol. 30 (2) , 347-361. (SCI-E)
10) Akdeniz, F. (2001) “The examination and analysis of residuals for some biased
estimators in linear regression” Communications in Statistics Theory and Methods. Vol
30 (6) ,1171-1183. (SCI-E)
11) Akdeniz, F. (2002) “More on the Pre-test Estimator in Ridge Regression”
Communications in Statistics Theory and Methods Vol. 31 (6) ), 987-994. (SCI-E)
MR1908504 (2003d:62163)
12)Akdeniz, F. and Namba, A. (2003). ” A note on new feasible generalized ridge regression
estimator under the LINEX loss function” Journal of Statistical. Computation and
Simulation. Vol. 73(4), pp. 303-310. (SCI-E)
13)Akdeniz, F. and Erol, H. (2003) “ Mean squared error comparisons of some biased
estimators in linear regression” Communications in Statistics Theory and Methods, Vol
32(12), 2391-1415. (SCI-E)
14)Akdeniz, F. (2004). “ New biased estimators under the LINEX loss function” Statistical
Papers 45, 175-190. (SCI-E) 15)
15)Akdeniz, F. , Yüksel, G. and Wan, Alan T.K. (2004) “ The moments of the operational
Almost unbiased ridge regression estimator” Applied Mathematics and Computation
153 (3), 673-684 MR2066141 (2005e:62101) . (Reviewer: B. M. Golam Kibria)
62J07 (62F10) (SCI)
16) Akdeniz, F. and Öztürk, F. (2005) “ The distributions of stochastic shrinkage biasing
parameters of the Liu type estimator” Applied Mathematics and Computation. 163(1), 2938. MR2115572 (2005j: 62144) (Reviewer: Luis Firinguetti) 62J07 (SCI)
17) Erol, H. and Akdeniz, F. (2005) A per-field classification method based on mixture
distribution models and an application to a Landstat Thematic Mapper Data.
International Journal of Remote Sensing 26(6), 1229-1244. (SCI)
18) Akdeniz, F., Wan, A. T. K. and Akdeniz, E. (2005) Generalized Liu type estimators
under Zellner’s balanced loss function. Communications in Statistics- Theory and Methods
34(8), 1725-1736. (SCI-E) MR2189137 (2006f:62066)
19) Akdeniz, F., Styan, G. P. H. and Werner, H. J. (2006) “The general expressions for the
Moments of the stochastic shrinkage parameters of the Liu type estimator”
Communications in Statistics- Theory and Methods Vol 35 (3) , 423-437. (SCI-E)
MR2274062
20) Tarım, K. and Akdeniz, F. (2008) " The effects of cooperative learning on Turkish
elementary students’ mathematics achievement and attitude towards mathematics
using TAI and STAD methods” Educational Studies in Mathematics 67: 77-91.(2012
İmpact factor 0.765)
21) Akdeniz, F. and Tabakan, G. (2009) Restricted ridge estimators of the
parameters in semiparametric regression model Communications in StatisticsTheory and Methods. 38(11), 1852-1869.(SCI-E) MR2552967 (2010k:62152)
22) Tabakan, G. and Akdeniz, F. (2010) Difference-based ridge estimator of parameter
in partial linear model. Statistical Papers 51:357-368 (SCI-E)
MR2665357 (2011e:62118)
23) Akdeniz, F. and Akdeniz Duran, E. (2010) Liu–type estimator in semiparametric
regression models. Journal of Statistical Computation and Simulation 80(8),853871. (SCI-E) MR2723128 (2011h:62142) (Reviewer: Thomas
Kneib),
24) Akdeniz Duran, E., Akdeniz, F. and Hongchang Hu (2011) Efficiency of
estimatorsin semiparametric regression models, Journal of Computational and
Applied Mathematics 235(5),1418-1428.(SCI) MR2728076 (2011j: 62084)
(Reviewer: Fengrong Wei),
25) Akdeniz Duran, E. and Akdeniz F. (2012) Efficiency of Modified Jacknife Liutype estimator. Statistical Papers 53 (2), 265-280.
26) Erdugan, F. and Akdeniz, F. (2012) Computational method for Jackknifed
Generalized RidgeTuning Parameter based on Generalized Maximum Entropy
Commun.Statist Simul. Comput. 41 (8), 1411-1429. (SCI-E)
27) Akdeniz Duran, E. and F. Akdeniz (2013) Difference based Liu-type estimators of
parameters in semiparametric regression models Journal of Statistical Computation
and Simulation 83(5), 808-822. (SCI-E)
28) Akdeniz, F., Esra Akdeniz Duran, M. Roozbeh and M. Arashi, Efficiency of the
Generalized Difference-based Liu Estimators in Semiparametric Regression Models with
Correlated Errors 2015, 85(1), 147-165.
(Accepted 17 may,2013 http://dx.doi.org/10.1080/00949655.806924)
(SCI-E)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ( Math.
Review; Zentralblatt Math. ; Math. Sci. Net, SCOPUS)
1) Akdeniz, F. and Milliken, G.A. (1974). "A Comparison of Gauss-Markov Estimators and
Least Squares Estimators", Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara, Tome 23A,73-85.
[(Reviewer: George P.H.Styan)MR :57(3) 7882 (1979) ;Zbl Bd :326,62048 (1977)]
2) Akdeniz, F. and Milliken, G. A. (1975). "The Conditional Extended Linear Model",
Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara Tome 24A1, 78-88. [Zbl Bd :369, 62066 (1978)]
3) Oruç, M. and Akdeniz, F. (1976). "On the Analysis of Multiple Regression in T
Categories", Comm. Fac. Sci. Univ. Ankara Tome 25A1, 21-25. MR0478491 (57
#17969) [Zbl Bd:371 62130 (1978)]
4) Akdeniz, F. (1977). "A Note Concerning the Gauss-Markov Theorem", Jour.Fac.Sci.
KTÜ. Vol .1 ,129-134. [(Reviewer: H.Neudecker), MR 81m: 62118]
5) Akdeniz, F. (1978). "Linear Aggregation Problems and Comparison of two Estimators of
the Macro Parameters", Comm .Fac. Sci. Univ .Ankara.Tome 27A1,61-68.
[MR 82g: 62136 ; Zbl Bd:449 62050 (1982)] (Reviewer: Winston T. Lin)
6) Akdeniz, F. (1979). "Extension of Powel's Theorem", Comm. Fac .Sci. Univ. Ankara, Tome
28A1, 45-52 [MR 83a:65037;Zbl Bd:458, 65054 (1982) (Reviewer: R. P. Tewarson)]
7) Akdeniz, F. (1980) "Linear Restrictions on Parameters In Linear Regression Model With
Nonspherical Disturbances", Comm. Fac. Sci .Univ. Ankara, Tome 29 A1,19-27.
MR0616715 (83m:62110)
8) Yapar, C. and Akdeniz, F. (1980). "Test of Hypothesis and Some Results Concerning
Restricted Linear Models", Jour.Karadeniz Technical University, Faculty of Arts and Sci.
Ser. Math-Phys . Vol.3,39-48. [MR 83b: 62143; Zbl Bd:496, 62060 (Reviewer: U. B.
Paik)]
9) Akdeniz, F. and Öztürk, F. (1981). "The Effects of Multicollinearity-A Geometric View", Comm.
Fac. Sci. Univ. Ankara, Tome 30A, 17-26 , MR0678271 (83m:62111) [Zbl Bd: 497,62062
(1983) ]
10) Akdeniz, F. (1985). "A Multivariate Extension of Tukey's Test of Additivity",
Jour .Karadeniz Technical University, Faculty of Arts and Sci. Ser. Math- Phys.Vol.7,1521. [MR 87b :62095; Zbl Bd: 599 62068]
11) Ünver, İ.and Akdeniz, F. (1985). "Seemingly Unrelated Regression Model and
Econometric Application", Jour. Karadeniz Technical University , Faculty of Arts and
Sci. Ser. Math-Phys.Vol.7,3-14.
12) Akdeniz, F. and Sweilem, M. A. (1987). "An Application of the Generalized Inverse to
the Two Way Classification for Estimating Variance Components", Jour. Karadeniz
Technical University, Fac. Arts and Sci. Ser. Math-Phys.Vol.9,(1986),1-10.
MR0914676 (88m:62106) Zbl Bd:628,62076
13) Kaçıranlar, S. and Akdeniz, F. (1992). "Some Properties of Matrix Partial Ordering",
Jour. Inst. Math. and Comp. Sci. (Math. Series) Vol 5, No.3, (1992), 329-332.
MR1215362 (94b:15018); Zbl Bd:801 15017
14)Sakallıoğlu, S. and Akdeniz, F. (1994). "Computation of the Moore-Penrose Inverse of a
Matrix using the Full-Rank Factorization", Pure and Applied Mathematika Sciences, Vol
39, No. 1-2, March 1994, 79-84. MR1287111 (95d:65034)Reviewer: M. Jung
Zbl Bd: 806 65038
15)Kaçıranlar, S. and Akdeniz, F. (1995). "Superiority of Generalized Liu Estimator over
Ordinary Liu Estimator", Jour .Int. Math .and Comp. Sci. (Comp .Sci. Ser.) Vol.6,No:1,
4. MR1403265
16) Sakallıoğlu, S.; Kaçıranlar, S and Akdeniz, F. (1996). "A note on combining ridge and
least squares estimators", Inst. of Math. and Comp. Sci. Vol.9, No:2, 193-198.
MR1438912; Zbl Bd:862 62062
17) Sakallıoğlu, S.and Akdeniz, F.(1998) "Generalized inverse estimator and comparison with least
squares estimator,"Türkish Journal of Mathematics
22(1), 77-84. (Included SCI-E) (
Reviewer: Goetz Trenkler) (MR : 99f: 62083)
18)Akdeniz, F. and Dönmez, D. (1999) "The History of Statistics in the Ottoman Empire,"
CHANCE , Vol 12,No.3, 37-39)
19) Akdeniz, F., Erol, H. and Öztürk, F.(1999) "MSE comparisons of some biased estimators in
linear regression model," Journal of Applied Statistical .Science. Vol 9, No:1, 73- 85.Zbl Bd:
949 62063
20) Kaçıranlar, S. Sakallıoğlu, S, Akdeniz, F. , Styan, G. P. H. and Werner, H. J.(1999) "A new
biased estimator in linear regression and a detailed analysis of the widely-analysed dataset on
Portland cement," SANKHYA: The Indian Journal of Statistics, 61 Series B,Pt. 3, 443-459.
(removed from SCI –E) H-Index: 6
21) Sakallıoğlu, S. and Akdeniz, F.(2000) “ More on the estimable functions subject to linear
parametric constraints,” Statistical Methods, Vol. 2 No.1 50-58.
22) Sakallıoğlu, S. and Akdeniz, F. (2000) “ Sequential Liu Estimator” Far East Journal of
Theoretical Statistics, Vol 4(2) 383-390. MR1801270
23) Akdeniz ,F. and Kaçıranlar ,S. (2001) “More on the new biased estimator in linear
regression” SANKHYA. The Indian Jour. Of Statistics, Vol 63, Series B, Pt. 3 : 321-325)
MR1970228 (2004e:62124) (Reviewer: K. R. Shah) 62J05. (removed from SCI-E )
MR1970228 (2004e:62124)
24) and Akdeniz, F. (2001) “Properties of some new preliminary test Liu estimators and comparisons
with the usual preliminary test estimators” Journal of Statistical Research, 35(2), 45-56.
MR1891660 (2002m:62042)
25) Sakallıoğlu, S. and Akdeniz, F. (2003) “ Unbiased Liu estimator with prior information”
International Journal of Mathematical Sciences, Vol.2 (1),
205-217. MR2058343
(2005a:62062)
26) Sakallıoglu, S. , Akdeniz, F. (2006) “ A computing method for the Moore- Penrose inverse of
some special matrices” International Mathematical Forum Vol.1, no. 9-12, 433-443.
MR2248340 (2007f:15007) (Reviewer: R. Kala),
27) Ünal, D. and Akdeniz, F. (2006) “The iterative Stein-rule estimator of the disturbance variance in
a linear regression model when the proxy variables are used” Selçuk Journal of Applied
Mathematics Vol 7(2), 13-25. MR2273082
28) Akdeniz, E., Akdeniz, F., Wan, A.T.K., Chen, T. (2007) “Further results on the Generalized LiuType Estimators Under the Balanced Loss Function" Model Assisted Statistics and Applications
Vol. 2 (4), 213-223. MR2418432
29) Akdeniz, F. , Çabuk, A. and Güler, H. (2011) Generalized Maximum Entropy Estimators:
Applications to the Portland Cement Dataset. The Open Statistics and Probability Journal 3,
13-20. MR2843471
30) Erdugan, F. and Akdeniz, F. (2011) Stochastic restricted biased estimators for seemingly
unrelated regression models Far East Journal of Theoretical Statistics, 34(1), 73-84.
MR2663753
31) Akdeniz, F. and Werner, H. J. (2012) A comparison of alternative estimators of linearly
aggregated macro models. Pakistan Journal of Statistics and Operation Research (PJSOR
Vol. 8. No. 3, 557-571. (Statistics in the Twenty-First Century Special Volume in honour of
Dr. Mir Masoom Ali George and Frances Ball Distinguished Professor of Statistics Emeritus
on the Occasion of his Seventy-Fifth Birthday Anniversary).
32) Çabuk, A. and Akdeniz, F. (2012) An application of Generalized Maximum
entropy and some Biased estimation methods for the Almon’s distributed lag model: Bootstrap
efficiency, Advances and Applications in Statistics, Vol 31(2), 103-124.
Other referred Papers
1) Akdeniz, F. (1976). "Testing of Hypothesis in the Multivariate Linear Model", The Muslım
Scientist, Journal Assoc. Muslım Sci. and Eng Vol.5,101-108.
2) Akdeniz, F. and Gönen, S. (1983) "Estimation of Variance Components for the mixed Model in
the Unbalanced Case", The Muslım Scientist, Journal Assoc. Muslım Sci. and Eng.
Vol.12,No.3,22-30.
3) Çabuk, A. ve Akdeniz, F. (2007) İçilişki ve genelleştirilmiş maksimum entropi
tahmin edicileri, Journal of Statistical Research, Vol 5 (2) , 1-19.
4) Akdeniz, F. (2010) Estimation in semiparametric regression models. Journal of Statistical
Research, 7(2), 1-10.
Sections in Proceedings
1) Erol, H. and Akdeniz, F.(1997) " Modelling selected proteins in human blood for normal and
disease status: A quantitative approach,"Bulletin of the International Statistical Institute
,Session 51, Contributed papers, Book 1.253-254
2) Erol, H.;Akdeniz, F. and Berberoğlu, S. (2000) “Per-parcel approach for the supervised
classification of an agricultural land cover” AGROENVIRON 2000, ,Proceedings -2nd
International Symposium on new technologies for environmental monitoring and agroapplications , 68-76.
3) Akdeniz, F. and Yüksel, G. (2002) “ The moments of the operational almost unbiased ridge
regression estimator” Proceedings of the CMA2001 Conference (7-9 December 2001,
Antalya, Turkey) Characterizations and Applications, pp: 109-112.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
*1) Akdeniz, F. (1984). “Minimax and Shrunken Estimators in Linear Regression”,(Poster)
16th European Meeting of Statisticians, Marburg,Germany September 3-7.
*2) Akdeniz, F. And Sweilem, M. (1986). “An application of the generalized inverse to the
two way classification for estimating variance components”, (Poster), COMPSTAT 86,
Short communications on posters, pp:235, Dipartimento di Statistica Probabilita e
Statistiche Applicate Universita “La Sapienza”, Roma.
*3) Akdeniz, F. (1995). “MSE Comparisons of some biased estimators in the linear
regression model “, Fourth International Workshop on Matrix Methods for Statitcs, July
15-16, Montreal, CANADA.( Invited lecture presented)
4) Erol,H. and Akdeniz ,F.(1997). “ Modelling selected proteins in human blood for normal
case:A quantitative approach ,”
International Conference on Applied Statistics in
Medical Science,12-14 August,1997 METU, Ankara, Turkey.
*5) Erol,H.and Akdeniz,F.(1997) “Modelling selected proteins in human blood for normal
and disease status:A quantitative approach,”51 th Session of the International Statistical
Institute,18-27 August, İstanbul, Turkey.
*6) Öztürk, F. And Akdeniz, F.(1997) “ Ill- Conditioning and Multicollinearity,”Sixth
International Workhop on Matrix Methods for Statistics, August 16-17,İstanbul,Turkey.
*7) Kaçıranlar,S. Sakallıoğlu,S. Akdeniz,F. And Styan,G.P.H.(1997) “A new biased estimator
in linear regression and comparisons with other estimators,” Sixth International
Workshop on Matrix Methods for Statistics,Auğust 16-17,İstanbul,Turkey.
*8) Akdeniz, F.(1999) “The examination and analysis of residuals for some biased estimators
in linear regression,”(Poster) The Eight International Workshop on Matrices and
Statistics, August 6-7,Tampere, Finland.
*9) Akdeniz, F. And Werner H..J.(1999) “More on the linear aggregation problem,” The
Eight International Workshop on Matrices and Statistics,August 6-7,Tampere, Finland.
*10) Akdeniz, F.(1999) “ Estimation in the extended linear model,” The 6th Tartu Conference
on Multivariate Statistics, August 19-23, Tartu, Estonya.
11) Erol, H., Akdeniz, F., and Berberoğlu , S. (2000) “Per –parcel approach stanbu
supervised classification of an agricultural land cover,” Second International Symposium
on New Technologies for Environmental Monitoring and Agro-Applications, 18-20
October, Tekirdağ, Turkey.
*12) Akdeniz, Fikri (2000) “Some comments on the ridge regression and the Liu estimators”
Ninth International Workshop on Matrices and Statistics, 9-13 December, Hyderabad,
India –in honour of Professor C.R. Rao on the occasion of his 80th Birthday.( Invited
lecture presented)
*13) Akdeniz, F. And Yüksel, G. (2001) “The moments of the operational almost unbiased
ridge regression estimator” CMA2001 Characterizations, Modelling and Applications ,
7-9 December 2001 , Antalya, Turkey.
*14) Akdeniz, F. (2002) “ Risk prformance of some biased estimators under the asymmetric
LINEX loss function” The 11th International Workshop on Matrices and Statistics,
Lyngby, Denmark: August 29-31, 2002.
*15) Akdeniz, F. (2003) “Comparison between ridge and Liu type estimators under the
LINEX loss function”(Abstract, pp:15) Eastern Mediteranean Region Concerence EMR
2003 International Biometric Society, 12-15 January, 2003, Antalya, TURKEY.
*16) Akdeniz, F. (2004) “ Bounds on the biasing parameter d and the moments of the
Sochastic shrinkage parameters of the Liu type estimator” ENAR, March 28-31,
Pittsburgh , PA USA.
*17) Akdeniz, F., Wan, A. T. K. And Akdeniz, E. (2005). Generalized Liu type estimators
under balanced loss function. (Abstract pp. 25) International conference on Statistics in
Honour of Professor Kai Tai Fang’s 65th Birthday, June 20-24, Hong Kong Baptist
University, Hong Kong.
*18) Akdeniz F. And Akdeniz Duran, E. (2008). “ Restricted conmbined ridge-Stein (Liu–
th
type) estimator in semiparametric regression model” 7 World Congress in Probability
and Statistics, 14-19 July, 2008, Singapore.
*19) Akdeniz F. And Akdeniz Duran E. (2009) New Difference-Based Estimator of
Parameters in Semiparametric Regression Models (Poster). The 18th International
Workshop on Matrices and Statistics , 23-27 June, 2009, Smolenice, Slovakia.
*20) Akdeniz Duran E. and Akdeniz F. (2009) Efficiency of modified jackknifed Liutype estimator . The 18th International Workshop on Matrices and Statistics, 23-27
June, 2009, Smolenice, Slovakia.
*21) Erdugan, F. and Akdeniz, F. (2011) On the Choice of the Jackknifed
Generalized Ridge Tuning Parameter: Generalized Maximum Entropy
Approach. An International Conference in Memory of Professor Moti Lal
Tiku, Ankara, Turkey, May 2-4, 2011
*
22) Çabuk, A. and Akdeniz, F. (2012) An application of Generalized Maximum
entropy and some Biased estimation methods for the Almon’s distributed lag
model: Bootstrap efficiency. International Conference on Econometrics, Operation
Research and Statistics, 24-26 May, 2012 Gazi Magusa, KKTC.
*
23) Duran Akdeniz, E., Akdeniz, F. and Öztürk, F. (2012) Jackknife-type Ridge
and Liu Estimators in Semiparametric Regression Models: A Geometric View
(8th World Congress in Probability and Statistics July 9-14, 2012 İstanbul.
*
24) Akdeniz, F. (2012) Efficiency of the Generalized Difference-based Estimators
in Semiparametric Regression Models with Correlated Errors (8. İGS 12-13
October, 2012, Eskişehir) (Invited talk)
*25 H.Altan ÇABUK ,Akdeniz, F. Sibel ÖRK, Hüseyin GÜLER (2013) İstatistiki
Bölge Bazında Türkiye için Yoksulluk Oranı-Bazı Belirleyici faktörler İlişkisi:
Genelleştirilmiş Maksimum Entropi Yaklaşımı, 14th International Conference on
Econometrics, Operation Research and Statistics, 24-28 May, Sarajevo,
Bosna-Hersek.
*26 Akdeniz, F. (2013) EFFECT OF AGGREGATION ON ESTIMATORS IN
LINEAR ECONOMIC MODELS 14th International Conference on
Econometrics, Operation Research and Statistics, 24-28 May, Sarajevo, BosnaHersek.
27. Akdeniz, F. (2014) Biased Regression Methodology and Generalized
Difference-based Estimators in Semiparametric Regression Models with
Correlated Errors (WORKSHOPS: Linear Models-Partially Linear Models)
9. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu 10-14
Mayıs 2014, Side-Antalya.
28. Akdeniz, F. (2014) İSTATİSTİK ALANINDA YENİ EĞİLİMLER VE
YÖNTEMLER 15. (Davetli Panelist) Uluslararası Ekonometri, Yöneylem
Araştırması ve İstatistik Sempozyumu(15.EYİ) 22-25 Mayıs, 2014, İsparta.
29. Akdeniz, F. And Duran Akdeniz, E. (2014) A new difference-based
weighted mixed Liu estimator in partially linear models (Invited Speaker)
23rd International Workshop on Matrices and Statistics” 8-12 June, 2014,
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1) Akdeniz, F.(2000) “Estimation in the extended linear model,” New Trends in Probability and
Statistics Vol 5 Multivariate Statistics (Proceeding of the 6th Tartu Conference) 1-7. MR1967856
{For the entire collection see MR1967855 (2003j:62005)
2)
Akdeniz, E. and Akdeniz, F. (2005) “The Lawless-Wang’s operational Ridge Regression
Estimator Under the Linex Loss Function” Advances on Models, Characterizations and Applications,
201-213. Stat. Textb. Monogr., 180, Chapman & Hall /CRC, Boca Raton, FL, 2005. MR2190605
62J07 (62F10 62J05)
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1) Akdeniz, F. (1976). "Regresyon Katsayılarının Bir Kısmının Ardışık Tahmini Adana
İ.T.İ.A. Dergisi Sayı.5,239-242.",
2) Akdeniz, F. and Yapar, C. (1979). "Tam ranklı olmayan Doğrusal Modelde
Parametrelerin Ortak Güven Bölgesinin İncelenmesi", Ege Üniv.Uyg.İstatistik Dergisi
Cilt 2, Sayı.2,246-254.
3) Öztürk, F. ve Akdeniz, F. (1982) "Genel Lineer Modele Dik İzdüşümlerle Geometrik
Yaklaşım", Ege Üniv.Uyg.İstatistik Dergisi Cilt.4,Sayı.2,59-69.
4) Akdeniz, F. ve Gönen, S. (1983) "Karışık Etkili Modelde Varyans Bileşenlerinin Kestirimi
ve Güç Hesaplanması", Doğa Bilim Dergisi: Temel Bilim , Cilt 7,173-180.
5) Akdeniz, F. ve Öztürk, F.(1983) "Gruplandırılmış Gözlemlerde Regresyon Analizi", Ege
Üniv.Müh.Fac.,Seri E:Uygulamalı İstatistik ,Cilt.1,Sayı 1-2,69-80.
6) Akdeniz, F. ve Aysever, M. (1984). "Farmakokinetik Denemelerin Analizinde Lineer
Olmayan Regresyonun Kullanılması",Yıldız Üniv. Dergisi ,Sayı.3,47-56.
7) Akdeniz, F. (1985). "Negatif olmayan iki Matrisin Genelleştirilmiş İnverslerinin Farkı ve
Bir Ekonometrik Uygulama", Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi ,Özel Sayı 2261-266.
8) Burgut, H.R. ve Akdeniz, F. (1986). "Hava Kirliliği Riskinin Değerlendirilişi:
Belirsizlikleri Sayısal Olarak İfade Edebilirmiyiz", Ulusal Çevre Sempozyumu Tebliğ
Metinleri ,TUBİTAK-19) Burgut, H.R. ve Akdeniz, F. (1986). "Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerindeki
Etkilerinin Analizinde İstatistiksel Yöntemlerin Kullanılışı", Ulusal Çevre
Sempozyumu, Tebliğ Metinleri,TUBİTAK,10-27.
10) Tez, M. ve Akdeniz, F. (1987). "Lineer Olmayan Modellerde Güven Bölgelerinin
İncelenmesi ve Mitserlich Modeli", Çukurova Üniversitesi ,Fen ve Mühendislik
Bilimleri Dergisi, Vol.1,61-71.
11) Akdeniz, F. ve Billur, N. (1988). "Ridge Regresyon ve Ridge İzinin Yeniden
Ölçeklendirilmesi", Jour.KTÜ. Fac.Arts and Sci.Ser Math-Phys.Vol .11,315-330.
12) Akdeniz, F. ve Arslan, O. (1988). "Rastgele Katsayılı Regresyon Modellerinin
İncelenmesi ve Zootekni'den bir Uygulama", Jour. KTÜ.Fac.Arts and Sci.Ser. MathPhys.Vol.11,331-341 [MR 91m: 00038]
13) Ataman, N. ve Akdeniz, F. (1988). "İki Lineer Regresyonda Katsayıların Eşitlik
Testleri", Çukurova Üniv. Institute of Science, Journal of Science and Engineering,
Vol .2, No:2,89-99.
14) Erol, H. and Akdeniz, F. (1991). "A univariate distribution model, log-logistic
distribution", Çukurova University, Journal of Science and Engineering, Vol.5, No.2,
65-74.
15) Sakallıoğlu, S. and Akdeniz, F. (1991). "A Simple Procedure for Computing the MoorePenrose Inverse in ANOVA Models", Ege Üniversitesi Bilimsel Toplantıları
Serisi,No.1(II. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildirileri), 251-261.
16) Akdeniz, F. (1992). "Öğrenci Gözüyle Matematik Nedir?", Matematik Dünyası Dergisi
,Cilt.2, Sayı.1,s.31.
17) Dönmez, D. ve Akdeniz, F. (1993). "Aritmetik Tarihine Bakış I", Matematik Dünyası
Dergisi , Cilt .3,Sayı.2,16-18.
18) Akdeniz, F.ve Dönmez, D. (1993). "Aritmetik Tarihine Bakış II", Matematik Dünyası
Dergisi , Cilt.3, Sayı.3,6-8.
19) Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz, F. (1996). "Bazı özel matrislerin Moor-Penrose inversini
hesaplama yöntemi", Araştırma Sempozyumu '96 Bildirileri, 25-27 Kasım, Ankara, 7579.
20) Erol, H. ve Akdeniz, F.(1996). "Uzaktan algılama çok-bantlı görüntü verisinin analizi
için yeni bir eğitimli sınıflandırma yöntemi", Araştırma Sempozyumu '96 Bildirileri,
25-27 Kasım, Ankara, 24-29.
21) Alpargu, G. ve Akdeniz, F.(1996). "Shur komplementleri-istatistik ve nümerik
analizdeki uygulamaları", (Özet), Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri
Dergisi, Cilt.6, Sayı.3, 28.(“Summary of Schur Complements with some statistical and
numerical analysis applications”).
22) Akkutlu, G. ve Akdeniz, F. (1996) " ANOVA ve ML kestirim yöntemleri ile varyans
bileşenlerinin kestirimi," Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Cilt 7,Sayı 1,123-129.
23) Erol, H. ve Akdeniz, F. (1997) " Uzaktan algılanmış çok bantlı görüntü verisinin
niceliksel analizi için çok- amaçlı bir sınıflandırma yöntemi"(.Sinyal işleme ve
uygulamaları kurultayı bildiriler kitabı ) Sayfa: 517-522. 1-3 Mayıs 1997 Kuşadası
,İzmir.
24)Gözübatık, K. ve Akdeniz, F.,(1998) "İstatistiksel süreç kontrolü ve endüstrideki bazı
uygulamaları," Proceedings of Research Symp.'97,24-26 November,1997,Ankara,1115.
25).Akdeniz,
F.,(1998)"Yanlı
tahmin
edicilerin
residülerinin
incelenmesi
ve
karşılaştırmalar," Proceedings of Research Symp.'97,24-26 November,1997,Ankara
104-109.
26).Erol,H., Akdeniz, F. ve Çabuk,A.,(1998) "Toptan eşya fiyatları ve tüketici fiyatları
indekslerindeki değişim oranlarının modellenmesinde karma dağılımların
kullanılması," Proceedings of Research Symp.'97,24-26 November,1997,Ankara 116119.
27).Akdeniz, F. (1998) "Liu kestiricide yanlılık parametresi d için sınırlar," İstatistik Günleri
Sempozyumu Bildiriler Kitabı,25-26 Mayıs 1998,Adana,83-87.
28).Akdeniz, F. ,ve Erol, H. (1998) Uzaktan algılanmış çok bandlı uydu görüntü verisindeki
tüm spektral bandları kullanarak optimum sınıflandırma için bir yöntem," İstatistik
Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı,25-26 Mayıs,1998,Adana, 15-21.
29) Akdeniz, F.(1998) "Büyük Türk Matematikçisi Hüseyin Tevfik Paşa (1832-1901),"
Matematik Dünyası,7(4),10-11.
30) Erol, H. ve Akdeniz, F. (1999) Gruplandırılmış veri için normal dağılımların
karmasındaki parametrelerin başlangıç tahminleri," İstatistik Konferansı Bildiriler
Kitabı, 85-92,,26-27 Ekim,1998,Gazi Üniv .Ankara.
31) Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz, F. (1999) “Ön bilgiye dayalı yansız Liu tahmin edici,” 1.
İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, 161-164, 5-9 Mayıs 1999,Belek,Antalya.
32) Erol, H. ve Akdeniz, F.(1999) “ Karma denemelerde kötü koşulluluk problemi ve Liu
tahmin edici,”1. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı 165-168, 5-9 Mayıs 1999, Belek,
Antalya.
33) Akdeniz, F. ve Werner, H. J. (2000) “Lineer aggregation problemi ve BLUE
özelliklerinin incelenmesi,”İstatistik Sempozyumu 2000 Bildiriler Kitabı , 31-34.
Erol,H. ve Akdeniz, F. (2000) “Karma dağılım modeli kullanarak farklı uydulardan
alınmış çok bandlı görüntü verilerinin birleştirilmesi için yeni bir yöntem,” İstatistik
Sempozyumu 2000 Bildiriler Kitabı ,, 305-314.
35) Akdeniz, F. ve Erol, H. (2001) Ridge ve Liu tahmin edicilerin hata kareleri ortalaması
matrislerinin karşılaştırılması, 2. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı , 139-142, 2-6
Mayıs 2001 ,Belek, Antalya.
36) Tarım, K. ve Akdeniz, F. (2003). İlköğretim matematik derslerinde kubaşık öğrenme
yönteminin kullanılması. Hacettepe Üniverstesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24: 215-223.
37) Akdeniz, F. ve Türkmen,, Asuman S. (2003) Sihirli kare matrislerin özdeğerlerinin
incelenmesi ve Moore-Penrose inversi, Journal of Statistical Research Vol. 2(2), 7-15,
2003.
38) Akdeniz, F. (2004) “ Dengelenmiş kayıp fonksiyonu kullanarak genelleştirilmiş
Liu -tip tahmin edicilerin incelenmesi” (Çağrılı Bildiri) Bildiriler Kitabı 9-16, 4.
İstatistik Günleri Sempozyumu, 20-21 Mayıs, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca, İzmir.
39 . Girmen, J. ve Akdeniz, F (2006) Ortalama, medyan ve çarpıklık: İstatistik ders
kitaplarındaki bazı hataların düzeltilmesi Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik
Bilimleri Dergisi Sayı: 1, 116-127.
40. Akdeniz, F. ve Çabuk, A .(2008) “Ridge regresyon teorisindeki 1970 den soınraki
gelişmeler” Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi,Yıl:2005 (Basım yılı 2008) Cilt 9, Sayı 2,
Sayfa: 1-30.
41. Koç, Y. S. ve Akdeniz, F.(2008). Robust tahmin edicileri ve özellikleri Çukurova
Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17 (5), 76-85.
42. Çolak, T. ve Akdeniz, F. (2008). Elyaf işletmelerinde istatistisel süreç kontrolünün
uygulanması Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17 (5), 8694.
43. Akdeniz, F. (2009) Osmanlı dönemi bilim tarihinden bir kesit-Hüseyin Tevfik Paşa
Matematik Dünyası I-II., 85-90.
44. Erdugan, F.ve Akdeniz, F. (2009) Görünüşte ilişkisiz regresyon modelleri için
geliştirilmiş yanlı tahmin ediciler. VI. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı,
209-219.
45. Tümer, G.. ve Akdeniz, F.(2010). Regrasyon modellerinde en küçük kareler tahmin
edicileri için kanonik ifadeler ve Householder dönüşüm matrisleri ile regresyon
analizinde uygulama. Çukurova Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt
23 (1), 122-130.
46. Çabuk, A. ve Akdeniz, F. (2010) Eksik sunumlu (Ill-posed) modellerde
parametre tahmini için GME yaklaşımı 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu
Bildiriler Kitabı, 100-122, 28-30 Mayıs 2010, Sakarya.
47. Akdeniz, F. (2010) Osmanlı dönemi bilim tarihinden bir kesit: Büyük Türk
matematikçisi Hüseyin Tevfik Paşa (1832-1901) kimdir? Bilim ve Ütopya, 196, 5557.
48. Erdugan F. and Akdeniz, F. (2011) On the Choice of the Jackknifed Generalized
Ridge Tuning Parameter Generalized Maximum Entropy approach NEDETAS 2-4
May, Abstract Book, pp:87-90.
49. Akdeniz, F. (2011) Sihirli Karelerin Gizemi , n den N ye Gezinti İstatistik Dergisi,
Yıl 1 Sayı 3, 12-17.
50. Akdeniz, F. (2012) İstatistik Biliminin önemi , n den N ye Gezinti İstatistik Dergisi,
Yıl 1, Sayı 4, 32-35.
51. Akdeniz, F. (2012) Fibonacci dizisi ve Müzikte Altın Oran Altın Şehir Adana Kent
Kültürü ve Sanat Dergisi Sayı:7, (Mart-Nisan).
52. Akdeniz, F. ve Yıldırım, F. (2012) Türkiye’de-Osmanlıdan günümüze-istatistik
34)
tarihine bakış. Journal of Statistical Research, Vol.8(3), Sayfa:1-11.
53. Akdeniz, F. (2013) Sihirli kareler ve Latin kareler Journal of Statistical
Research (Yayınlanmak üzere)
54. Matematik ve İnsan n den N ye Gezinti İstatistik Dergisi, Yıl 2, Sayı 12, 50-57.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan
bildiriler/bildiri özetleri
1)Akdeniz, F. (1975). “Çoklu Regresyonda En Küçük Karelere Karşıtlar, Ridge ve
Shrunken Tahmin Edicileri”, TUBİTAK V. Bilim Kongresi, 175-182.
2) Akdeniz, F. (1983). “Minimax Estimators in Linear Regression”, Genel Matematik
Sempozyumu, 26-30 Eylül 1983, Adana.
1984
3) Burgut, H.R. ve Akdeniz, F. (1984). “Hava Kirliliği Riskinin Değerlendirilişi:
Belirsizlikleri Sayısal Olarak İfade Edebilirmiyiz”, Ulusal Çevre Sempozyumu 12-15
Kasım 1984,Adana.
4) Burgut, H.R. ve Akdeniz, F. (1984). “Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerindeki
Etkilerinin Analizinde İstatistiksel Yöntemlerin Kullanılışı”, Ulusal Çevre
Sempozyumu,12-15 Kasım,1984, Adana.
1986
5) Akdeniz, F. Ve Burgut, H.R. (1986). “Ridge Regression Teorisinde Son Yirmibeş Yıllık
Gelişme”, İstatistik Sempozyumu, 86, 15-17 Eylül 1986,Ankara.
1987
6) Akdeniz, F. Ve Billor, N. (1987). “Ridge Regresyon ve Ridge İzinin Yeniden
Ölçeklendirilmesi”, Ulusal Matematik Sempozyumu, 21-24 Eylül, Trabzon.
7) Akdeniz, F. Ve Arslan, O.(1987). “Rastgele Katsayılı Regresyon Modellerinin incelenmesi
ve Zootekni’den bir uygulama”, Ulusal Matematik Sempozyumu, 21-24 Eylül, Trabzon.
1989
8) Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz, F. (1989). “ANOVA modellerinde Moore-Penrose inversinin
hesaplanması”, II. Ulusal Matematik Sempozyumu, 25-28 Eylül, 1989,İZMİR.
1991
9) Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz, F. (1991). “Computation Of The Moore-Penrose Inverse Of A
Matrix Using The Full Rank Factorization”, IV. Ulusal Matematik Sempozyumu, 3 – 5
Eylül , Antakya.
10) Kaçıranlar, S. ve Akdeniz, F. (1991). “Some Properties of Matrix Partial Ordering”,
IV.Ulusal Matematik Sempozyumu, 3-5 Eylül, Antakya.
11)Akdeniz, F. Çolak, Ö. Arıkan, B. (1991) Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastane
Kanalizasyonundan izole eilen bazı enterobacteriaceae üyeleri arasında certriaxone,
ceftizoxime ve cefotaxime dirençlilik dağılımının karşılaştırılması 7. KÜKEM Kongresi
(Abstract) Özel sayı: Vol 14 (2) 170-171, 1991
1992
12) Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz, F. (1992). “Some results concerning estimable function
subject to linear parametric constraints”, V. Ulusal Matematik Sempozyumu, 24-28
Ağustos, Adapazarı.
13) Erol, H.; Akdeniz F.; Erbil, M. (1992). “İki üstel dağılımın bir karmasında parametre
tahmini ve bazı korozyon sistemlerinde uygulanması”, V. Ulusal matematik
sempozyumu, 24-28 Ağustos, Adapazarı.
14) Öztürk, F. Ve Akdeniz, F. (1992). “İstatistiğin geometrik bakışı”, Araştırma
sempozyumu,92, 23-25 Kasım 1992,Ankara.
15) Erol, H.; Akdeniz F.; Erbil, M. (1992). “Üç bileşenli üstel dağılımın bir karmasında
parametre tahmini ve bazı korozyon sistemlerine uygulanması”, Araştırma
sempozyumu,92,23-25 Kasım, Ankara.
1993
16) Kaçıranlar, S.; Sakallıoğlu, S.; Akdeniz, F. And Styan, G.H.P. (1993). “Mean square
error matrix comparisons and combining n-multivariate estimators”, Araştırma
sempozyumu,93, 22-24 Kasım 1993, Ankara.
17) Sakallıoğlu, S.; Kaçıranlar, S. and Akdeniz, F. (1993). “Mean square error matrix
superiority of combined estimators”, Araştırma sempozyumu,93, 22-24 Kasım 1993,
Ankara.
18) Öztürk, F. Ve Akdeniz, F. (1993). “Zayıf koşulluluğun bazı istatistiksel analiz ve
hesaplamalarda yarattığı sorunlar”Araştırma sempozyumu, 93, 22-24 Kasım 1993,
Ankara.
19) Erol, H. ve Akdeniz, F. (1993). “Gruplandırılmış veriler için üç bileşenli normal
dağılımınbir karmasında momentler yöntemiyle parametre tahmini ve uzaktan
algılama verilerine bazı uygulamalar”, Araştırma sempozyumu,93,22-24 Kasım 1993,
Ankara.
1994
20) Akdeniz, F. (1994). “Uygarlık Tarihi İçinde Aritmetikteki Gelişmeler”, Türkiye
İstatistik Günü Konferansları, DIE,12.5.1994, ANKARA.
21) Kaçıranlar, S.; Akdeniz, F. (1994). “Genelleştirilmiş Liu tahmin edicisinin basit Liu
tahmin edicisine göre etkinliği”, Araştırma Sempozyumu 94, 21-23 Kasım,1994,
Ankara.
22) Erol, H. ve Akdeniz, F. (1994). “Guruplandırılmış verilerin K-bileşenli normal
dağılımlarının bir karmasında parametrelerin tahmininde maksimum likelihood
yöntemi hesabı”, Araştırma Sempozyumu 94, 21-23 Kasım,1994, Ankara.
23) Sakallıoğlu, S.; Akdeniz, F. (1994). “Genelleştirilmiş invers tahmin edici”, Araştırma
Sempozyumu 94, 21-23 Kasım,1994, Ankara.
24) Akdeniz, F.; Kaçıranlar, S. (1994). “Hemen hemen yansız genelleştirilmiş Liu tahmin
edici ve bu tahmin edicinin GLE ve OLSE ile Karşılaştırılması”, Araştırma
Sempozyumu 94, 21- 23 Kasım, 1994, Ankara
1995
25) Kaçıranlar, S.; Sakallıoğlu, S.; Akdeniz, F. (1995). “Mean squared error comparisons
of the modified ridge regression estimator and the restricted ridge regression
estimator”, Araştırma Sempozyumu 95,27-29 Kasım,1995, Ankara.
26) Erol, H. ve Akdeniz, F. (1995). “Uzaktan algılamada tarımsal bir bölgedeki
parsellerin sınıflandırılması için yeni bir model”, Araştırma Sempozyumu 95,27-29
Kasım,1995, Ankara.
1996
27) Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz, F. (1996). “Bazı özel matrislerin Moor-Penrose inversini
hesaplama yöntemi”, Araştırma Sempozyumu ‘96 Bildirileri, 25-27 Kasım, Ankara,
75- 79.
28) Erol, H. ve Akdeniz, F.(1996). “Uzaktan algılama çok-bantlı görüntü verisinin analizi
için yeni bir eğitimli sınıflandırma yöntemi”, Araştırma Sempozyumu ‘96 Bildirileri,
25-27 Kasım, Ankara, 24-29.
1997
29)Erol H. ve Akdeniz F.(1997) “ Uzaktan algılanmış çok-bantlı görüntü verisinin
niceliksel analizi için çok-amaçlı bir sınıflandırma yöntemi” 1-3 Mayıs 1997
,Kuşadası,İzmir.
30) Gözübatık, K. ve Akdeniz, F.(1997) “İstatistiksel süreç kontrolu ve endüstrideki bazı
uygulamaları,” Araştırma Sempozyumu 97,24-26 Kasım, Ankara.
31) Akdeniz,F.(1997)“Yanlı tahmin edicilerin rezidülerinin incelenmesi ve karşılaştırmalar,”
Araştırma Sempozyumu 97,24-26 Kasım, Ankara.
32) Sakallıoğlu,S.,Kaçıranlar,S. ve Akdeniz,F.(1997) “Bazı yanlı regresyon tahmin
edicilerinin karşılaştırılması,” Araştırma Sempozyumu 97,24-26 Kasım, Ankara.
33) Erol, H., Akdeniz, F. ve Çabuk,A.(1997)”Toptan eşya fiyatları ve tüketici fiyatları
indekslerindeki değişim oranlarının modellenmesinde karma dağılımların
kullanılması,”Araştırma Sempozyumu 97,24-26 Kasım, Ankara.
1998
34) Erol, H. ve Akdeniz, F.(1998) “ Uzaktan algılanmış çok bantlı uydu görüntü verisindeki
tüm spektral bantları kullanarak optimum sınıflandırma için bir yöntem,”I.
İSTATİSTİK GÜNLERİ Sempozyumu ,25-26 Mayıs Çukurova Üniversitesi,Adana.
35) Akdeniz, F.(1998) “Liu kestiricisindeki yanlılık parametresi d için
sınırlar,”İSTATİSTİK
GÜNLERİ Sempozyumu ,25-26 Mayıs Çukurova Üniversitesi, Adana.
36) Erol, H. ve Akdeniz,F.(1998) Gruplandırılmış veri için normal dağılımların
karmasındaki parametrelerin başlangıç tahminleri,” İstatistik Konferansı,26-27
Ekim,1998,Gazi Üniv. Ankara.
37)Akdeniz, F.(1998)”Genişletilmiş lineer modelde tahmin etme,”İstatistik Konferansı ,26-27
Ekim,1998,Gazi Üniv. Ankara.
38)Akdeniz, F. Ve Gebizlioğlu, Ö. L. (1998) “ Uluslar arası düzeyde Ekonometri ve İstatistik
yayınların İstatistiği ve Türkiye’ye Bakış,” Araştırma Sempozyumu ‘98 23-25
Kasım,1998,Ankara.
1999
39)Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz,F.(1999) “Ön bilgiye dayalı yansız Liu tahmin edici,” 1.
İstatistik Kongresi, 5-9 Mayıs 1999,Belek,Antalya.
40)Erol, H. Ve Akdeniz, F.(1999) “ Karma denemelerde kötü koşulluluk problemi ve Liu
tahmin edici,” 1. İstatistik Kongresi, 5-9 Mayıs 1999,Belek, Antalya.
40)Akdeniz, F.(1999) “İstatistik biliminin önemi ve Türkiye’ye bakış,” Türkiye İstatistik
Günü Konferansları, DİE 12 Mayıs 1999
2000
41)Akdeniz, F. Ve Werner, H.J. (2000) “ Lineer aggregation Problemi ve BLUE
özelliklerinin
incelenmesi” İstatistik Sempozyumu 2000, 27-28 Nisan, Gazi Üniversitesi,Ankara.
42)Sakallıoğlu, S. ve Akdeniz, F.(2000) “ Ardışık olarak Liu tahmin edicinin hesaplanması”
İstatistik Sempozyumu 2000, 27-28 Nisan, Gazi Üniversitesi, Ankara.
43)Erol, H. ve Akdeniz,F.(2000) “Karma dağılım modeli kullanarak farklı uydulardan
alınmış
çok bantlı görüntü verilerinin birleştirilmesi için yeni bir yöntem” İstatistik
Sempozyumu
2000, 27-28 Nisan, Gazi Üniversitesi, Ankara.
44)Akdeniz, F. Ve Erol, H. (2000) “İki karma dağılımın konveks kombinasyonu ve karma
parametrelerini tahmin yöntemleri” İstatistik Araştırma Sempozyumu 2000, DİE 27-29
Kasım, 2000, Ankara.
45)Yüksel, G. Ve Akdeniz, F. (2000) “ Ön test Liu tahmin edicilerin özellikleri ve ön test
OLS tahmin ediciler ile karşılaştırılması” İstatistik Araştırma Sempozyumu 2000, DİE 27-29
Kasım, 2000, Ankara.
2001
46) Akdeniz, F. Ve Erol, H. (2001) “Ridge ve Liu tahmin edicilerin hata kareleri ortalaması
matrislerinin karşılaştırılması” 2. İstatistik Kongresi 2-6 Mayıs, Belek, Antalya.
47) Tarım, K. ve Akdeniz, F. (2001) “Matematik derslerinde kubaşık öğrenme” Matematik
Etkinlikleri 2001, 24-26 Mayıs 2001,Milli Kütüphane Konferans Salonu Ankara
48) Akdeniz, F. Ve Çabuk, A.. (2001) “Ridge regresyon teorisinde 1970-2001 arasındaki
gelişmeler” V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu 20-22 Eylül, Çukurova
Üniversitesi, Adana.
49)Akdeniz, F. Ve Namba, A. (2001) “LINEX kayıp fonksiyonu ile yeni bir kullanılabilir
tahmin edicinin incelenmesi” İstatistik araştırma sempozyumu 2001, 12-14 Kasım 2001
Ankara.
2002
50)Akdeniz, F. (2002) “LINEX kayıp fonksiyonu ile Lawless-Wang’ın kullanılabilir ridge
regresyon tahmin edicisinin incelenmesi” III. İstatistik günleri sempozyumu 2002, 23-24
Mayıs 2002, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.(Özet basıldı)
51) Akdeniz, F. (2002) “ Sihirli kareler ve Moore-Penrose genelleştirilmiş inversi, “
Matematik etkinlikleri 2002, Matematik Sempozyumu, 5-8 Haziran, 2002, Milli
Kütüphane Konferans Solonu, Ankara.
52).Akdeniz, F. Ve Topçubaşı (Türkmen) A.S. (2002) “Sihirli kare matrislerin öz
değerlerinin incelenmesi ve Moore-Penrose genelleştirilmiş inversi” İstatistik araştırma
sempozyumu 2002 ,9-11 Aralık 2002, Ankara.
2003
53) Akdeniz, F. (2003) LINEX kayıp fonksiyonu kullanarak bazı yanlı tahmin edicilerin
karşılaştırılması. VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, , 29-30 Mayıs, Gazi
Üniversitesi Ankara.
54). Tarım, K. Ve Akdeniz, F. (2003) Ülkemizde Uygulanan Kubaşık Öğrenme
Yönteminin Etkinliğinin İncelenmesinde Meta Analizi. VI. Ulusal Ekonometri ve
İstatistik Sempozyumu, , 29-30 Mayıs, Gazi Üniversitesi Ankara.
55) Akdeniz, F. Ve Öztürk, Fikri (2003) . Genelleştirilmiş ridge ve Liu tip tahmin
edicilerin stokastik yanlılık parametrelerinin dağılımları. İstatistik Araştırma
Sempozyumu 10-12 Aralık, DİE, Ankara.
2004
56) Akdeniz, F. (2004) “ Dengelenmiş kayıp fonksiyonu kullanarak genelleştirilmiş
Liu-tip tahmin edicilerin incelenmesi” (Davetli Konuşmacı) 4. İstatistik Günleri
Sempozyumu, 20-21 Mayıs, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca, İzmir.
2005
57) Akdeniz, F. (2005) . Genişletilmiş lineer modellerde tahmin etme. 4. İstatistik
Kongresi, 8-12 Mayıs, Belek, Antalya.
58) Ünal, D. Ve Akdeniz, F. (2005) Stein-rule tahmin edicilerin kabul edilemezliğinin
çeşitli kayıp fonksiyonları altında incelenmesi. 4. İstatistik Kongresi, 8-12 Mayıs,
Belek, Antalya.
59) Erol, H. ve Akdeniz, F. (2005). Alan bazında istatistiksel görüntü birleştirme için
bir yöntem. 4. İstatistik Kongresi, 8-12 Mayıs, Belek, Antalya.
2006
60) Akdeniz, F. (2006) Ülkemizde Osmanlıdan günümüze istatistik tarihine bakış. 5.
İstatistik Günleri Sempozyumu, (Özel konuşma) 24-27 Mayıs, Antalya.
61) Akdeniz, E., Akdeniz, F., Wan A.T.K. (2006) Dengelenmiş kayıp fonksiyonu ile
genelleştirilmiş Liu-tip tahmin edicilerin yeniden incelenmesi. 5. İstatistik Günleri
Sempozyumu, 24-27 Mayıs, Antalya.
2007
62) Akdeniz, F.(2007) İstatistik TARİHİNE Bakış (20 Nisan 2007) Selçuk Üniversitesi
FEF İstatistik Bölümünün Kuruluşunun 10. yılı Paneli
63) Akdeniz, F. Ve G. Tabakan (2007) Yarı parametrik modellerde parametrelerin
kısıtlı tahmin edicileri ( 8.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu (24-25
Mayıs, 2007) Malatya.
64) Çabuk, A. ve Akdeniz, F (2007) EKONOMİK MODELLERDE İÇİLİŞKİ VE
MAKSİMUM ENTROPİ TAHMİN EDİCİLERİ( 8.Ulusal Ekonometri ve İstatistik
Sempozyumu (24-25 Mayıs, 2007) Malatya.
2008
65) Akdeniz, F. Çabuk, A. Güler, H. (2008) “Multicollinearity and application of the
generalized maximum entropy estimators to the Portlant cement dataset” 9. Ulusal
Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu (28-30 Mayıs, 2008) Kuşadası.
66) Akdeniz, F. (2008) Parametrik ve yarıparametrik regresyon modellerinde
geliştirilmiş tahmin ediciler 6. İstatistik günleri sempozyumu, 28-30 Ağustos,
Samsun.(Davetli Konuşmacı)
67) Erdugan, F.ve Akdeniz, F. (2008) GÖRÜNÜŞTE İLİŞKİSİZ REGRESYON
MODELLERİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ YANLI TAHMİN EDİCİLER 6. İstatistik günleri
sempozyumu, 28-30 Ağustos, Samsun
68) Tabakan G. Ve Akdeniz, F. (2008) KISMİ LİNEER MODELDE PARAMETRELERİN
FARKA DAYALI RİDGE TAHMİN EDİCİSİ 6. İstatistik günleri sempozyumu, 28-30
Ağustos, Samsun
2009
69)Çabuk, A ve Akdeniz, F. (2009) Eksik Sunumlu Ekonometrik Modeller için
Genelleştirilmiş Entropi Çözümlerine Alternatif Bayes Yaklaşımı 9.Ulusal
Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu ,27-29 Mayıs, 2009 , Erzurum.
70) Fidanoğlu, I. Ve Akdeniz F. (2009) Cezalı (Penalized) Regresyonlar: Bridge,
Ridge ve LASSO Tahmin Edicileri 9.Ulusal Ekonometri ve İstatistik
Sempozyumu 27-29 Mayıs, 2009, Erzurum.
2010
71). Çabuk, A. ve Akdeniz, F. (2010) Eksik sunumlu (Ill-posed) modellerde
parametre tahmini için GME yaklaşımı 11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu
28-30 Mayıs 2010, Sakarya.
72). Akdeniz, F. (2010) Yarı paramaetrik regresyon modellerinde tahmin yöntemleri
(Davetli Konuşmacı) 7. İstatistik günleri sempozyumu, 28-30 Haziran 2010, ODTÜ Ankara .
2011
73) Akdeniz, F. (2011) Biased estimation Methods in Semiparametric Regression Models and
Difference-based Estimators (Keynote speaker, Davetli Konuşmacı) 12.Uluslararası
Ekonometri,Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 26-29 Mayıs 2011, Denizli.
74) Çabuk, A. ve Akdeniz, F. (2011) GME ve En küçük Ayrım Bilgi Prensibi (MDI) nin
İstatistiksel Özellikleri ve Ağırlıklı GME Tahmincisi 12. Uluslar arası Ekonometri,
Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 26-29 Mayıs 2011, Denizli.
75) Akdeniz, F. (2011) Sihirli karelerin gizemi ve Latin kareler. (Davetli Konuşmacı) Prof.
Dr. Yalçın Tuncer’i anma Sempozyumu, ODTÜ, 20 Ekim 2011
2012
76) Akdeniz, F. (2012) İstatistiksel verinin boyutları Paneli (Moderatör) 9.Kasım 2012,
Ankara.
7.7. Diğer yayınlar
Basılmış Kitaplar
1. Akdeniz, F. (2013) OLASILIK VE İSTATİSTİK (Genişletilmiş 19. Basım) Nobel Kitabevi,
Adana.
2. Akdeniz, F., Ünlü, Y., Dönmez, D., (2012)”Analize Giriş Cilt I (8. Baskı)”, Nobel Kitabevi
Adana.
3. Akdeniz, F.; Çömlekçi, N.; Burnak, N.; Yüzer A.F. (1991). Olasılık ve İstatistik (Ed.İ.Kara)
Anadolu Üniversitesi Yayın No.406.
4.. Akdeniz, F.; Öztürk, F. (1996). Lineer Modeller, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, No.38, Ankara.
5. Akdeniz, F., Sakallıoğlu, S. , Erol, H. ve Kaçıranlar, S. (2001) İstatistik Lise İstatistik Ders
Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları-Devlet Kitapları. Ostim Mesleki Eğitim Merkezi –
Ankara. ISBN: 975-11-2254-X.
6. Özcelik, B. ,Akdeniz, F. Coşkun, A., Ekicibil, A. (2002) Çözümlü Matematik Problemleri,
Analiz-I ,Nobel Kitabevi, Adana.
7. Özcelik, B. ,Akdeniz, F. Coşkun, A., Ekicibil, A. (2002) İntegral ve Uygulamaları ,Çözümlü
Matematik Problemleri, Analiz-II , Nobel Kitabevi, Adana.
8.. Akdeniz, F.(Editör), Dönmez, D. Ve ark. (2003). Meslek Yüksek Okulları için TEMEL
MATEMATİK, Nobel Kitabevi, Adana
9.. Akdeniz, F.; Ünlü, Y.; Dönmez, D. (2006). Analize Giriş Cilt II. (Genişletilmiş 3. Baskı)
Nobel Kitabevi, ADANA
10. Akdeniz, F. (2007) Doğada, Sanatta, Mimaride ALTIN ORAN ve Fibonacci Sayıları ,
Nobel Kitabevi, ADANA.
11.Akdeniz, F. Erdugan, F.(2014) AKTÜERYA MATEMATİĞİ VE YAŞAM ANALİZİ (2.
Basım), Nobel Kitabevi, Adana.
12. Akdeniz, F. (2012) Olasılıkla birlikte geçen yaşam
13. Akdeniz, F. (2012)Yaşamın izleri (Şiirler)
7.8. Uluslararası atıflar
2014 yılı Eylül ayına kadar SCI/SSCI/SCI-E ve diğer hakemli dergilerde çıkmış yayınların
aldığı atıflar yaklaşık olarak563 civarındadır.
8. Projeler
1) Akdeniz, F. (1975). “Çok Değişkenli Regresyon Modelinde En Küçük Karelere
Karşıtlar, Ridge ve Shrunken Tahmin Edicileri”, TUBİTAK TBAG- Proje No.192.
2) Akdeniz, F ve Gönen, S. (1982). “Karışık Etkili Modele Tek değişkenli Yaklaşımla
Varyans Bileşenlerinin İncelenmesi ve Güç Hesaplanması”, TUBİTAK TBAG-,Proje
No.508.
3) Akdeniz, F.; Erk, N. ve Yılmaz, H. (1992). “TRT Çukurova Bölgesel Radyo Programları,
Bölgesel Haber Yayınları, Yöremizden Programı ve Televizyon Yayınları KAMU OYU
ARAŞTIRMASI”, (88 sayfalık rapor)
4) Akdeniz, F. Ve Erol, H. (1999) “Karma dağılım modeline dayalı sınıflandırma yöntemini
diğer sınıflandırma yöntemleriyle karşılaştırılması, doğruluk analizinin yapılması ve
bilgisayar programının yazımı” TUBİTAK TBAG-1844 (199T059).
5) Akdeniz, F. (2004) Generalized Liu type estimators under balanced loss function.
FEF2004BAP1
6) Akdeniz, F. (2007) Restricted conmbined ridge-Stein (Liu–type) estimator in
semiparametric regression model FEF2007 BAP2
9. İdari Görevler
*Chairman, Dept. of Math. Çukurova Univ. (Prof.
Dr.) 30 November 1982- February 2003
*Chairman, .Dept. of Statistics Çukurova Univ.
(January 2003— 30 November, 2005)
*Director, Institute of Natural and Applied
Sciences, Çukurova University
(18 February 2002-17 February 2005)
Prof. Dr ( January 2003-03.11.2012) Retired
________________
*Çağ University, Chairman, Depatment of
Mathematics and Computer Sciences,
Professor (September 2013-)
*Çağ University, Rektör Yardımcısı (01.01.2014-)
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
A)Uluslararası:
*American Statistical Association (ASA), (1974-);
*Elected ordinary member of the International Statistical Institute (ISI), (1993-);
*The International Linear Algebra Society (ILAS), (1994-);
*Institute of Mathematical Statistics (IMS), (1994-).
******************************…..
B)Ulusal:
*Founding member of the Turkish Statistical Society.(1991-)
*Member of the Turkish Mathematical Society.(1985-)
*Member of the Mathematicians Society (2002-)
C)Membership of (inter) Governmental Commissions:
Advisor to the President of State Institute of Statistics, Prime Ministry Republic of
TURKEY (1993-1999).
D)Bilimsel Dergilerde Editörler kurulu (Editorial board members) üyeliği:
1.Associate Editor, CHANCE,:1997- 1998.
2.Associate Editor, İSTATİSTİK, Journal of the Turkish Statistical Association:
(1997-2001), Advisory Editor: (2012-)
3.Contributing Editor, CIS (Current Index to Statistics) ,(2000-)
4.Alan Editörü, Journal of Statistical Research (İstatistik Araştırma Dergisi) (2003-2007)
5.Danışma Kurulu Üyesi, Journal of Statistical Research (2007-)
6.Member of Editorial Board, Research Center of Applied Mathematics (Selçuk Journal of
Applied Mathematics) (2004-)
7.Member of Consulting Editorial Board of Pure Sciences ( Anadolu University, Journal of
Science and Technology) (2006-)
8.Danışma Kurulu Üyesi, Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi (2009-2010)
9.Reviewer (2005- ) (Mathematical Reviews)
10.Member of Editorial Board of the Open Statistics &Probability Journal (2009-)
11.Member of Editorial Board of the JP Journal of Fundamental and Applied. Statistics
(2010-)
12. Danışma Kurulu Üyesi, n’den N’ye GEZİNTİ İstatistik Dergisi (Kasım 2011-)
E)Ulusal dergilerde/Bildiriler Kitaplarında Bilimsel hakemlikler
1.Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara, Series A1;
2.Turkish Journal of Mathematics
3.Turkish Statistical Journal.
4.Journal Fac. Sci .KTU.
5.Bulletin of the Hacettepe Univ. Faculty of Science,
6.İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitapları.
7.Journal of Statistical Research ( İstatistik Araştırma Dergisi)
8.Anadolu University Journal of Science and Technology
9.Selçuk Journal of Applied Mathematics
10.Science and Eng. J. Of Fırat Univ.
11.İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
F)Uluslararası dergilerdeki bilimsel hakemlikler
1.*Communication in Statistics Theory and Methods,
2.*Communication in Statistics Computation and Simulation
3.*Journal Applied Stochastic Models in Business and Industry
4.*Linear Algebra and Its Applications;
5.*Statistical Papers
6.*Journal of Multivariate Analysis
7.*Journal of Statistical Planning and Inference
8.*Journal of Systems Science and Complexity (JSSC).
9.*METRON
10*Electronic Journal of Linear Algebra
11*Journal of Applied Mathematics and Computing
12*The Open Statistics &Probability Journal
13*Journal of Statistical Computation and Simulation
14*Journal of Computational and Applied Mathematics
15*Statistics
16*METRIKA
17* International Journal of Quality, Statistics, and Reliability
18* Applied Mathematical Modelling
19.*Discrete Dynamics in Nature and Society.
20. Journal of Inequalities and Applications Research
11. Ödüller
1. V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu (19-22 Eylül 2001), Çukurova
Üniversitesi, Adana. (İstatistik Bilim Dalında Üstün Hizmet Ödülü)
2. Uluslararası Rotary 2430. Bölge Adana Tepebağ Rotary Kulübü tarafından 2010 yılı
“MESLEK HİZMET ÖDÜLÜ” verilmiştir.
3. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından 2011 yılı
TUBİTAK hizmet ödülü için önerilmiştir.
4. 14th International Conference on Econometrics, Operation Research and Statistics,
24-28 May, Sarajevo, Bosna-Hersek. (İstatistik Bilim Dalında Hizmet ve Bilime
Katkı Ödülü)
5. Üniversitelerde lisans düzeyinde ders kitabı olarak okutulan kitabın yazarı olarak
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2012 yılı “Kayda Değer Eser Ödülü (Mansiyon)”
Kazanan eser : Olasılık ve İstatistik kitabı, Genişletilmiş 17. baskı, 2012.
6. TUBİTAK (SCI/SSCI/SCI-E) bilimsel yayın teşvik ödülü (1995-2013 yılı dahil heryıl
teşvik ödülü alındı)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler için
aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Dönem
Yıl
MAT 365 Aktüerya Matematiği
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
3
9
MAT 216 OLasılık ve İstatistik
3
14
MAT 213 Lineer Cebir I
3
21
3
3
1
3
3
1
3
18
4
11
17
15
09
47
Dersin Adı
Güz
2012-2013
İlkbahar
2013-2014
MAT 365 Aktüerya Matematiği
MAN 620 Aktüerya
MAT 431 Graduation Project I
MAT 214 Lineer Cebir II
MAT 216 Olasılık ve İstatistik
İlkbahar MAT 432 Graduation Project II
MAN 550 Aktüerya
Güz
4
4
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
13A. Ulusal Konferanslar/Sempoyumlarda–Organizasyon/Bilimsel komite
Üyeliği
Genel Matematik Sempozyumu (Adana, 23-27 Eylül 1983).(Düzenleme komitesi başkanı)
*2. Araştırma Sempozyumu 93, 22-24 Kasım 1993,Ankara.
*3. Araştırma Sempozyumu 94, 21-23 Kasım 1994,Ankara.
*VIII. Ulusal Matematik Sempozyumu (Yumurtalık, Adana; 19-23 Eylül 1995).
*4. Araştırma Sempozyumu 95,27-29 Kasım 1995 ,Ankara.
*5. Araştırma Sempozyumu 96, 25-27 Kasım 1996,Ankara.
*6. Araştırma Sempozyumu 97, 24-26 Kasım 1997,Ankara.
*7. İstatistik Konferansı 26-27 Ekim , 1998 Gazi Üniversitesi,Ankara.
*8. Araştırma Sempozyumu 98, 23-25 Kasım 1998, Ankara.
*1. İstatistik Günleri Sempozyumu: Lineer ve Lineer Olmayan Modellerde Son
Gelişmeler,25-26 Mayıs,1998, Adana (Düzenleme komitesi başkanı-Bilim Kurulu Üyesi).
*(2. İstatistik Günleri Sempozyumu) İstatistik Sempozyumu 2000, 27-28 Nisan 2000, Gazi
Üniversitesi, Ankara.(Bilim Kurulu Üyesi)
*10. İstatistik Araştırma Sempozyumu 27-29 Kasım 2000, Ankara.(Bilimsel koordinasyon Kurulu
Üyesi)
*2. İstatistik Kongresi 2-6 Mayıs 2001, Antalya (Danışma Kurulu Üyesi)
*5. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2001(Bilim Kurulu Üyesi)
*11. İstatistik Araştırma Sempozyumu 12-14 Kasım 2001, Ankara.(Bilimsel koordinasyon ve
düzenleme Kurulu Üyesi)
*3 . İstatistik Günleri Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2002, Hacettepe Üniversitesi,
Beytepe, Ankara.(Düzenleme Kurulu üyesi)
*XV. Ulusal Matematik Sempozyumu Düzenleme Kurulu üyesi, 4-7 Eylül 2002, Mersin
Üniversitesi, Mersin.
*12. İstatistik Araştırma Sempozyumu 9-11 Aralık 2002, Ankara.(Bilimsel koordinasyon ve
düzenleme Kurulu Üyesi)
* VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu 29-30 Mayıs, 2003 Ankara, Bilim Kurulu
Üyesi
*13. İstatistik Araştırma Sempozyumu 10-12 Aralık 2003, Ankara.(Bilimsel koordinasyon ve
düzenleme Kurulu Üyesi)
*4. İstatistik Günleri 2004 Sempozyumu, 20-21 Mayıs, 2004 İzmir. (Düzenleme Kurulu
Üyesi)
*14. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2005, Ankara (Düzenleme Kurulu Üyesi)
* IV. İstatistik Kongresi, 8-12 Mayıs, 2005, Belek –Antalya, (Kongre Onur Kurulu Üyesi)
* VII. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 26-27 Mayıs, 2005, İstanbul (Bilim Kurulu Üyesi.
* 15. İstatistik Araştırma Sempozyumu (Düzenleme Kurulu Üyesi) 11-12 Mayıs 2006, DİE
Ankara
*5. İstatistik Günleri Sempozyumu 24-27 Mayıs 2006, Antalya
*16. İstatistik Araştırma Sempozyumu (Düzenleme Kurulu Üyesi) 11-12 Mayıs 2007, DİE Ankara
*8. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu (Bilim Kurulu Üyesi), 24-25 Mayıs 2007,
Malatya
*16. İstatistik Araştırma Sempozyumu (Düzenleme Kurulu Üyesi) 8-9 Mayıs 2008, DİE Ankara
*9. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu (Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi), 28-30
Mayıs 2008, Kuşadası.
*6. İstatistik Günleri Sempozyumu (Bilim Kurulu Üyesi) 28-30 Ağustos 2008, SAMSUN.
*10. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu (Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi), 27-29
Mayıs 2009, Erzurum.
*11. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu (Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi), 27-29
Mayıs 2010, Sakarya
*7. İstatistik Günleri Sempozyumu (Bilim Kurulu Üyesi) 28-30 Haziran ODTÜ, Ankara
*12. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu (Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi), 2629 Mayıs 2011, Denizli
*8. İstatistik Günleri Sempozyumu (Danışma Kurulu Üyesi) 11-13 Ekim 2012,
Eskişehir
13B. Uluslararası Konferans/Sempozyumlarda- Organizasyon/Bilimsel komite Üyeliği
*Chair of the Local Organizing Committee of the Sixth International Workshop on Matrix
Methods for Statistics, İstanbul, Turkey, 16-17 August 1997.
*51.st Session of the International Statistical Institute ,18-26 August 1997, İstanbul (Member of
the national organizing committee)
*CMA2001 Characterizations, Modelling and Applications, 7-9 December 2001, Antalya, Turkey.
(Local Committee member)
* 3rd Statistics Congress April 2003 (Advisory Committee member)
*International Conference on Modelling and Simulation (MS’06 Turkey) 28-30 August 2006,
Konya, Turkey.
* New developments in theory and applications of statistics-An ınternational coference in memory
of Professor Moti Lal Tiku May 2-4 2011 Ankara, Turkey. (Member of scientific committee)
*13. International Conference on Econometrics, Operation Research and Statistics (Member
of scientific committee), 24-26 Mayıs 2012, Gazi Mağusa, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti.
*8th World Congress in Probability and Statistics, July 9-14 , 2012, İstanbul, Turkey. (Member
of the Local organizing committee)
14. International Conference on Econometrics, Operation Research and Statistics (Member
of scientific committee), 24-28 Mayıs 2013, Sarajevo, Bosna Hersek Cumhuriyeti.
*9th International Statistics Days Symposium on May, 10-14, 2014, Antalya, Turkey.
(Hononory Member)Workshop organizer (Linear Models)
*15th International Conference on Econometrics, Operation Research and Statistics, 22-25
May, 2014 Süleyman Demirel Üniversitesi, İsparta, Turkey. (Member of Scientific
Committee)
14. Davetli konuşmalar/Konferanslar/Seminerler
1/???
1/??
1/??
????
Aritmetik tarihine Bakış ve Sayıların Gelişimi, Mersin Üniversitesi
Aritmetik Tarihine Bakış, Niğde Üniversitesi
Doğada, Sanatta, Mimaride Altın Oran , (Dicle Üniversitesi)
The Lawless-Wang’s operational Ridge Regression Estimator Under the Linex
Loss Function , ODTÜ
/ 4/2007 İstatistik tarihine bakış ve istatisğin gelişimi, Selçuk Üniversitesi (Panelist)
27/02/2008 Doğada ve Sanatta Altın oaran –Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi davetli konuşma (Akif Kansu Konferans Salonu)
20/10 /2010 Türkiyede İstatistiğin Gelişimi, Çukurova Üniversitesi (Dünya İstatistik
günü İ.İ.B.F. Dersiği)
24/12/2010 Güzellik ve Altın Oran (Beauty and Golden Ratio) Tarsus Koleji
08.03.2011 Güzellik ve Altın oran (Ç.Ö. Bilfen Lisesi)
25.10.2011 Sihirli Kareler (Seyhan Lions Kulübü toplantısında)
23/12/2011 Sihirli Kareler ve Latin kareler (Tepebağ Rotary Kulübü toplantısında)
16.05. 2012 Güzelliğin matematiği ALTIN ORAN, Çağ Üniversitesi
04.02. 2013 Matematik ve İnsan (Sivil toplum kuruluşu)
18. 02. 2013 Sihirli karelerin gizemi ve Latin kareler (Çağ Üniversitesi)
4.03 .2013 Doğada bir güzellik ölçüsü Altın oran, Erkan Eğitim Koleji, Adana
8.03.2013 Sihirli karelerin gizemi, Mersin Üniversitesi
14.03.2013 Doğada bir güzellik ölçüsü Altın oran, Mersin TED Koleji
18.04.2013 Doğada bir güzellik ölçüsü Altın oran ve Sihirli karelerin gizemi ve Latin kareler
Ordu Üniversitesi
19.04.2013 Doğada bir güzellik ölçüsü Altın oran ve Sihirli karelerin gizemi ve Latin kareler
Karadeniz Teknik Üniversitesi
22.04.2013 Köy Enstitülerine doğru , Söyleşi- ADD konferans Salonu
6 Kasım 2013 Doğada bir güzellik ölçüsü Altın oran, Ressamlar Derneği Adana Şubesi
10.Kasım.2013 Atatürk’ün Bilimsel Anlayış Tutkusu (Hilton Oteli, Adana)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
433 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content