close

Enter

Log in using OpenID

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI

embedDownload
D.Ü TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 DERS YILI DÖNEM-I
HÜCRE BİLİMLERİ-3 DERS KURULU
09.02.2015 - 31.03.2014
Dersler
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Genetik
Fizyoloji
Biyofizik
Çocuk Sağlığı ve Hast.
Mikrobiyoloji
Ortopedi
TOPLAM
Teorik
12
18
19
20
20
1
30
1
121
Pratik
0
0
0
2(2x4)
6(6x4)
8
Toplam
12
18
19
22
20
1
36
1
129
Ders Kurulu Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Hatice YÜKSEL
Ders Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Süleyman DAŞDAĞ
Prof. Dr. Zülküf AKDAĞ
Prof. Dr. Nuriye METE
Prof. Dr. Birgül IŞIK
Prof. Dr. A.Rahman KAPLAN
Prof. Dr. Yüksel KOÇYİĞİT
Prof. Dr. Adnan SUAY
Prof. Dr. Kadri GÜL
Prof. Dr. Mahmut METE
Prof. Dr. Nezahat AKPOLAT
Prof.Dr. Selahattin ATMACA
Doç.Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ
Doç. Dr. Muttalip ÇİÇEK
Doç. Dr. Hilmi ISI
Doç. Dr. Veysi AKPOLAT
Doç. Dr. Mehmet BULUT
Yrd. Doç. Dr. Sevgi Kalkanlı TAŞ
Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÇİM
Yrd.Doç.Dr. Salih COŞKUN
Yrd.Doç.Dr. Hatice YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. Velat ŞEN
(Biyofizik)
(Biyofizik)
(Biyokimya)
(Biyokimya)
(Biyokimya)
(Fizyoloji)
(T. Mikrobiyoloji)
(T. Mikrobiyoloji)
(T. Mikrobiyoloji)
(T. Mikrobiyoloji)
(T. Mikrobiyoloji)
(T. Mikrobiyoloji)
(T. Mikrobiyoloji)
(Tıbbi Biyoloji)
(Biyofizik)
(Ortopedi)
(Tıbbi Biyoloji)
(Tıbbi Genetik)
(Tıbbi Genetik)
(Biyokimya)
(Pediatri)
Ders
Saati
2
9
8
2
2
20
6
2
7
7
2
4
2
12
9
1
6
9
10
Pratik
1
Dönem I
Ders Kurulunun Adı
4. Ders Kurulu - Hücre Bilimleri 3
HÜCRE BİLİMLERİ 3
Ders Kurulunun Türü
Zorunlu
Ders Kurulunun Kredisi
12
Eğitim Dili
Türkçe
Ders Kurulunun Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Hatice YÜKSEL
Ders Kurulunun Ön Koşulları
Yok
Ders Kurulunun Süresi
7 hafta
Teorik ders saati
121
Uygulamalı ders saati
8
Ders Kurulunun İçeriği
Ders Kurulunun Amacı
Genetik yapı ve kalıtım ile ilgili temel kavramların,
Hücre zarı yapısının ve hücreler arası haberleşmede önemli
yapısal ve fiziksel kavramların,
Biyokimyada temel taşlarının sentezlerinin ve vücutta enerji
üretiminin,
Radyasyon biyofiziğinin öğrenilmesi.
Learning of genetic structure and basic concepts related to
heredity,
Cell membrane structure and the important structural and
physical concepts of intercellular communication, synthesis
of basic molecules in biochemistry and energy production in
the body and radiation biophysics.
Öğrenim Çıktıları
1. Temel genetik yapıların özelliklerini ve kalıtım
özelliklerini tanımlayabilmeli. Mutasyon çeşitlerini
sayabilmeli.
2. Biyolojik zarları ve hücre zarı yapısını tanımlayabilmeli,
Hüzre zarında taşıma sitemlerini ve hücrelerarası
haberleşmede önemli yapısal ve fiziksel kavramları
açıklayabilmeli.
3. Amino asit ve lipit sentezini açıklayabilmeli
4. Vücutta enerji üretim basamaklarını sayabilmeli.
Basic genetic structures and properties, Inheritance
features
Mutation types
The structure of biological membranes
The transport system in the cell membrane
Important structural and physical concepts of intercellular
communication
Amino acid and lipid synthesis
Steps of energy production in the body
Öğretme Yöntemi(leri)
Amfi dersi, demonstrasyon, uygulama, deney, ödev,
Değerlendirme Yöntemi
ÇSS, OYPS, Pratik Değerlendirme, Ödev, Performans
Değerlendirmesi
Önerilen Kaynaklar
Dönem I
4. Ders Kurulu- Hücre Bilimleri 3
DÖNEM 1
HÜCRE BİLİMLERİ 3
TARİH
GÜN
Saat DERS
KONU
09.02.2015
Pazartesi
1
Ders Kurulu Amaç ve Öğrenim Hedefleri
2
Biyofizik
Hücrede oluşan Biyofiziksel olaylar Zarlarda Difüzyon ve Osmos
3
Fizyoloji
Fizyolojiye giriş, homeostaz
4
Fizyoloji
Hücre ve hücrenin İşlevsel sistemleri
5
Biyokimya
TCA döngüsü ve kontrolü
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
6
7
8
İngilizce
İngilizce
Serbest çalışma
Salı
1
Biyokimya
TCA döngüsü ve kontrolü
Salı
2
Fizyoloji
Vücut sıvı bölmeleri
Salı
3
Fizyoloji
Vücut sıvı bölmeleri
Salı
4
Biyokimya
Elektron transport sistemi ve ATP sentezi
Prof. Dr. Abdurrahman
KAPLAN
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Prof. Dr. Birgül IŞIK
Salı
5
Biyokimya
Elektron transport sistemi ve ATP sentezi
Prof. Dr. Birgül IŞIK
Salı
Salı
Salı
6
7
8
İngilizce
İngilizce
Serbest çalışma
Çarşamba
1
Biyofizik
Hücre Zarlarının Moleküller Organizasyonu
Çarşamba
2
Biyofizik
Moleküllerin membranda taşınım yolları
Çarşamba
3
T.Mikrobiyoloji
Çarşamba
4
T.Mikrobiyoloji
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
5
6
7
8
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Serbest çalışma
Perşembe
1
Biyofizik
Moleküllerin membranda taşınım yolları
Perşembe
2
Biyofizik
Membran modeli ve membran pot. Ol.
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Biyokimya
Biyokimya
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Biyokimya
Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Türk Dili
Türk Dili
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
10.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
13.02.2015
ÖĞRETİM ÜYESİ
Ders Kurulu Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Hatice
YÜKSEL
Prof. Dr. M.Zülküf
AKDAĞ
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Prof. Dr. Abdurrahman
KAPLAN
Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların
sınıflandırılması
Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların
sınıflandırılması
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Prof. Dr. M.Zülküf
AKDAĞ
Prof. Dr. M.Zülküf
AKDAĞ
Prof. Dr. Kadri GÜL
Prof. Dr. Kadri GÜL
1
Prof. Dr. M.Zülküf
AKDAĞ
Prof. Dr. M.Zülküf
AKDAĞ
Yağ asitleri sentezi
Trigliserid ve kompleks lipidlerin sentezi
Prof. Dr. Nuriye METE
Prof. Dr. Nuriye METE
Kolesterol metabolizması
Lipoliz ve yağ asitlerinin beta oksidasyonu
Genetik etkenleri inceleme yöntemleri
Genetik etkenleri inceleme yöntemleri
Prof. Dr. Nuriye METE
Prof. Dr. Nuriye METE
Doç. Dr. Hilmi ISI
Doç. Dr. Hilmi ISI
Cuma
Cuma
7
8
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Dönem I
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
4. Ders Kurulu -Hücre Bilimleri 3
Pazartesi
1
T.Mikrobiyoloji
Bakteri hücresi genel yapısı
Pazartesi
2
T.Mikrobiyoloji
Bakteri hücresi genel yapısı
Pazartesi
3
T.Mikrobiyoloji
Bakterilerin üretilmesi
Pazartesi
4
Tıbbi Genetik
Kalıtsal nitelikler ve kalıtım şekilleri
Pazartesi
5
Tıbbi Genetik
Kalıtsal nitelikler ve kalıtım şekilleri
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
6
7
8
İngilizce
İngilizce
Serbest çalışma
Salı
1
T.Mikrobiyoloji
Riketsiya
Salı
2
T.Mikrobiyoloji
Klamidya, Mycoplasma
Salı
3
Tıbbi Genetik
Salı
4
Tıbbi Genetik
Salı
5
T.Mikrobiyoloji
Salı
Salı
Salı
6
7
8
İngilizce
İngilizce
Serbest çalışma
Çarşamba
1
Mikrobiyoloji
Çarşamba
2
Mikrobiyoloji
Çarşamba
3
Mikrobiyoloji
Çarşamba
4
Mikrobiyoloji
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
5
6
7
8
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Serbest çalışma
Perşembe
1
Fizyoloji
Hareket proteinleri ve hücre içi taşıma
Perşembe
2
Fizyoloji
Hareket proteinleri, Kanal proteinleri
Perşembe
Perşembe
3
4
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Perşembe
5
Fizyoloji
Biyolojik zarlar, çözeltiler ve çözünenler
Perşembe
6
Fizyoloji
Hücre zarı ve hücre zarında taşıma:
Difüzyon
Perşembe
Perşembe
7
8
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Cuma
1
T.Mikrobiyoloji
Antibiyotik:Etki ve Direnç Mekanizmaları
Cuma
2
T.Mikrobiyoloji
Antibiyotik:Etki ve Direnç Mekanizmaları
Cuma
3
Fizyoloji
Hücrelerarası Haberleşme
Prof. Dr. Selahattin
ATMACA
Prof. Dr. Selahattin
ATMACA
Prof. Dr. Nezahat
AKPOLAT
Yrd. Doç. Dr. Salih
COŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Salih
COŞKUN
Prof. Dr. Nezahat
AKPOLAT
Prof. Dr. Nezahat
AKPOLAT
Tekli mutant genlerin neden olduğu
kalıtsal hastalıklar
Tekli mutant genlerin neden olduğu
kalıtsal hastalıklar
Vucüdün normal florası
Mikrobiyolojide kullanılan araç ve
gereçlerin tanıtılması, Mikroskobun
kullanımı ve lab. kuralları
Mikrobiyolojide kullanılan araç ve
gereçlerin tanıtılması, Mikroskobun
kullanımı ve lab. kuralları
Mikrobiyolojide kullanılan araç ve
gereçlerin tanıtılması, Mikroskobun
kullanımı ve lab. kuralları
Mikrobiyolojide kullanılan araç ve
gereçlerin tanıtılması, Mikroskobun
kullanımı ve lab. kuralları
İyi hekimlik uygulamaları
İyi hekimlik uygulamaları
İyi hekimlik uygulamaları
Yrd. Doç. Abdullah ÇİM
Yrd. Doç. Abdullah ÇİM
Prof. Dr. Nezahat
AKPOLAT
LAB
A
LAB
A
LAB
B
LAB
B
2
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Doç. Dr. Tuncer
ÖZEKİNCİ
Doç. Dr. T. ÖZEKİNCİ
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Cuma
4
Fizyoloji
Cuma
Cuma
5
6
Cuma
7
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Dönem I
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
4. Ders Kurulu- Hücre Bilimleri 3
Cuma
8
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Pazartesi
1
Biyofizik
Uyarılabilir membranın elek. Özel.
Pazartesi
2
Biyofizik
Hodgkin- Huxley Aksiyon Potansiyel Denk
Pazartesi
3
Fizyoloji
Hücre zarında taşıma:Aktif Taşıma
Pazartesi
4
Fizyoloji
Hareket proteinleri ve taşıyıcı proteinler
Pazartesi
5
T.Mikrobiyoloji
Protozoa genel özell. İnsan sağl. Önem.
Protozoa
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
6
7
8
İngilizce
İngilizce
Serbest çalışma
Salı
1
Biyofizik
İyonik Denge ve Nernst Denge Denklemi
Salı
2
Biyofizik
Eşikaltı uyarılarıyla oluşturulan membran
potansiyel değişimleri
Salı
3
T.Mikrobiyoloji
Viruslerin genel özellikleri
Salı
4
T.Mikrobiyoloji
Viruslerin genel özellikleri
Salı
5
Biyofizik
Hücre membranında iyon değişiminin
kinetiği
Salı
Salı
Salı
6
7
8
İngilizce
İngilizce
Serbest çalışma
Çarşamba
1
T.Mikrobiyoloji
2
T.Mikrobiyoloji
3
T.Mikrobiyoloji
4
T.Mikrobiyoloji
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
5
6
7
8
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Serbest çalışma
Perşembe
1
Biyokimya
Perşembe
2
Biyokimya
Perşembe
Perşembe
3
4
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Perşembe
5
T.Mikrobiyoloji
Virüs konak ilişkisi
Perşembe
6
T.Mikrobiyoloji
Virüs konak ilişkisi
Perşembe
Perşembe
7
8
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Cuma
1
Biyokimya
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
26.02.2015
27.02.2015
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
İkincil Haberciler
Mikrobiyolojide kullanılan araç ve
gereçlerin tanıtılması, Mikroskobun
kullanımı ve lab. kuralları
Mikrobiyolojide kullanılan araç ve
gereçlerin tanıtılması, Mikroskobun
kullanımı ve lab. kuralları
Mikrobiyolojide kullanılan araç ve
gereçlerin tanıtılması, Mikroskobun
kullanımı ve lab. kuralları
Mikrobiyolojide kullanılan araç ve
gereçlerin tanıtılması, Mikroskobun
kullanımı ve lab. kuralları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yağ asitlerinin alfa, omega ve peroksizomal
oksidasyonu
Yağ asidi oksidasyonunun regülasyonu ve
ketogenez
Yağ asidi oksidasyon bozuklukları, alkol
metabolizması
Prof. Dr. M.Zülküf
AKDAĞ
Prof. Dr. M.Zülküf
AKDAĞ
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Doç. Dr. Muttalip ÇİÇEK
Prof. Dr. M.Zülküf
AKDAĞ
Prof. Dr. M.Zülküf
AKDAĞ
Prof. Dr. Nezahat
AKPOLAT
Prof. Dr. Nezahat
AKPOLAT
Doç. Dr. Veysi AKPOLAT
LAB
C
LAB
C
LAB
D
LAB
D
3
Prof. Dr. Nuriye METE
Prof. Dr. Nuriye METE
Doç. Dr. Tuncer
ÖZEKİNCİ
Doç. Dr. Tuncer
ÖZEKİNCİ
Prof. Dr. Nuriye METE
Cuma
2
Biyokimya
Kompleks lipitlerin yıkımı
Prof. Dr. Nuriye METE
Cuma
3
Tıbbi Biyoloji
Non-Mendelyen genetik
Doç. Dr. Hilmi ISI
Cuma
4
Tıbbi Biyoloji
Multifaktöriyel niteliklerin genetiği
Doç. Dr. Hilmi ISI
Cuma
Cuma
5
6
Cuma
7
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Dönem I
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
4. Ders Kurulu- Hücre Bilimleri 3
Cuma
8
Pazartesi
Pazartesi
1
2
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
T.Mikrobiyoloji
T.Mikrobiyoloji
Pazartesi
3
Fizyoloji
Pazartesi
4
Fizyoloji
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Biyofizik
İngilizce
İngilizce
Serbest çalışma
T.Mikrobiyoloji
T.Mikrobiyoloji
T.Mikrobiyoloji
T.Mikrobiyoloji
Biyofizik
İngilizce
İngilizce
Serbest çalışma
Çarşamba
1
T.Mikrobiyoloji
Çarşamba
2
T.Mikrobiyoloji
Çarşamba
3
T.Mikrobiyoloji
Çarşamba
4
T.Mikrobiyoloji
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
5
6
7
8
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Serbest çalışma
Perşembe
1
Tıbbi Genetik
Perşembe
2
Tıbbi Genetik
Perşembe
Perşembe
3
4
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Perşembe
5
Bakteri genetiği
Bakteri genetiği
Biyoelektrik potansiyeller: Dinlenim
potansiyeli
Biyoelektrik potansiyeller: Hareket
potansiyeli
İyon kanalları
Prof. Dr. Mahmut METE
Prof. Dr. Mahmut METE
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Doç. Dr. Veysi AKPOLAT
Bakteri metabolizması
Bakteri metabolizması
Tıbbi parazitoloji; terminoloji
Tıbbi parazitoloji; terminoloji
Fizyolojik kontrol sistemleri
Prof. Dr. Mahmut METE
Prof. Dr. Mahmut METE
Prof. Dr.Adnan SUAY
Prof. Dr.Adnan SUAY
Doç. Dr. Veysi AKPOLAT
Besiyerlerinin hazırlanması, tanıtımı,
bakterilerin üretilmesi ve boyama yöntemleri
Besiyerlerinin hazırlanması, tanıtımı,
bakterilerin üretilmesi ve boyama yöntemleri
Besiyerlerinin hazırlanması, tanıtımı,
bakterilerin üretilmesi ve boyama yöntemleri
Besiyerlerinin hazırlanması, tanıtımı,
bakterilerin üretilmesi ve boyama yöntemleri
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Otozomal kromozom düzensizlikleri ve
05.03.2015
genetik sonuçları
Otozomal kromozom düzensizlikleri ve
LAB
A
LAB
A
LAB
B
LAB
B
4
Yrd.Doç. Dr. Salih
COŞKUN
genetik sonuçları
Yrd. Doç. Dr. Salih
COŞKUN
Tıbbi Biyoloji
Atipik kalıtım
Doç. Dr. Hilmi ISI
Kromozomların morfolojik özellikleri
Doç. Dr. Hilmi ISI
Perşembe
6
Tıbbi Biyoloji
Perşembe
Perşembe
7
8
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Cuma
1
Tıbbi Biyoloji
Cuma
2
Tıbbi Biyoloji
Cuma
3
Fizyoloji
İnsan kromozom anomalilerinin oluşum
06.03.2015
mekanizması
Doç. Dr. Hilmi ISI
İnsan kromozom anomalilerinin oluşum
mekanizması
Biyoelektrik potansiyeller; Hareket
Doç. Dr. Hilmi ISI
Prof. Dr. Yüksel
Cuma
4
Fizyoloji
Cuma
Cuma
5
6
Cuma
7
Cuma
8
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
potansiyeli
KOÇYİĞİT
Biyoelektrik potansiyeller;İyon Kanalları
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Dönem I
09.03.2015
10.03.2015
4. Ders Kurulu -Hücre Bilimleri 3
1
Biyofizik
Apoptozis
Pazartesi
2
Biyofizik
Apoptozis
Pazartesi
3
Tıbbi Genetik
Mikrodelesyonlar
Pazartesi
4
Tıbbi Genetik
Mikrodelesyonlar
Pazartesi
5
Ortopedi
Egzersiz ve sağlık
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
6
7
8
İngilizce
İngilizce
Serbest çalışma
Salı
1
Tıbbi Biyoloji
Kromozom terminolojisi
Doç. Dr. Hilmi ISI
Tıbbi Biyoloji
X ve Y kromatinleri, dermatoglifigler
Doç. Dr. Hilmi ISI
Biyofizik
Radyasyon biyofiziğinin temelleri
Doç. Dr. Veysi AKPOLAT
Biyofizik
Radyasyon birimleri
Doç. Dr. Veysi AKPOLAT
Helmintlerin genel özellikleri, insan sağ.
Doç. Dr. Muttalip ÇİÇEK
Salı
Salı
Salı
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
Prof. Dr. Süleyman
DAŞDAĞ
Prof. Dr. Süleyman
DAŞDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Salih
COŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Salih
COŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
BULUT
Pazartesi
2
3
4
Salı
5
T.Mikrobiyoloji
Salı
Salı
Salı
6
7
8
İngilizce
İngilizce
Serbest çalışma
Çarşamba
1
T.Mikrobiyoloji
Çarşamba
2
T.Mikrobiyoloji
Çarşamba
3
T.Mikrobiyoloji
Çarşamba
4
T.Mikrobiyoloji
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
5
6
7
8
1
2
3
4
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Serbest çalışma
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Perşembe
5
T.Mikrobiyoloji
Perşembe
6
Perşembe
Perşembe
7
8
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Cuma
1
Tıbbi Genetik
Tıbbi genetikte güncel konular
Cuma
2
Tıbbi Genetik
Tıbbi genetikte güncel konular
Cuma
3
Tıbbi Genetik
Gen Tedavisi
Besiyerlerinin hazırlanması, tanıtımı,
bakterilerin üretilmesi ve boyama yöntemleri
Besiyerlerinin hazırlanması, tanıtımı,
bakterilerin üretilmesi ve boyama yöntemleri
Besiyerlerinin hazırlanması, tanıtımı,
bakterilerin üretilmesi ve boyama yöntemleri
Besiyerlerinin hazırlanması, tanıtımı,
bakterilerin üretilmesi ve boyama yöntemleri
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
LAB
C
LAB
C
LAB
D
LAB
D
5
DNA teknolojisi
DNA teknolojisi
Doç. Dr. Hilmi ISI
Doç. Dr. Hilmi ISI
İnsan Sağlığında önemli olan virüsler
Prof. Dr. Nezahat
AKPOLAT
Adölesan sağlığı ve hastalıkları
Yrd. Doç. Dr. Velat ŞEN
Yrd. Doç. Dr. Salih
COŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Salih
COŞKUN
Yrd. Doç. Abdullah ÇİM
16.03.2015
Tıbbi Genetik
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Gen Tedavisi
1
Tıbbi Biyoloji
İmmünogenetik
2
Tıbbi Biyoloji
İmmünogenetik
Cuma
Cuma
Cuma
4
5
6
Cuma
7
Cuma
8
Pazartesi
Pazartesi
Dönem I
16.03.2015
17.03.2015
Yrd. Doç. Abdullah ÇİM
Yrd. Doç. Dr. Sevgi
Kalkanlı TAŞ
Yrd. Doç. Dr. Sevgi
Kalkanlı TAŞ
4. Ders Kurulu- Hücre Bilimleri 3
Pazartesi
3
Fizyoloji
Biyoelektrik potansiyeller; İyon kanalları
Pazartesi
4
Fizyoloji
Kılcal Damarlarda sıvı ve madde alışverişi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
5
6
7
8
Biyofizik
İngilizce
İngilizce
Serbest çalışma
Radyasyon kaynakları
Salı
1
Tıbbi Biyoloji
Major histokompabilite komplex genetiği
Salı
2
Tıbbi Biyoloji
Major histokompabilite komplex genetiği
Salı
3
Tıbbi Genetik
Kalıtsal metabolik düzensizliklerin genetiği
Salı
4
Tıbbi Genetik
Salı
5
Biyofizik
Salı
Salı
Salı
6
7
8
İngilizce
İngilizce
Serbest çalışma
Çarşamba
1
Mikrobiyoloji
/Fizyoloji
Çarşamba
2
Mikrobiyoloji/
Fizyoloji
Çarşamba
3
Mikrobiyoloji/
Fizyoloji
Çarşamba
4
Mikrobiyoloji/
Fizyoloji
Çarşamba
5
Tıp Eğitimi
Helmintlerin morfolojisi helmintlerin
teşhisinde kullnaılan tanı yöntemleri (A)
Hemoliz (B)
Helmintlerin morfolojisi helmintlerin
teşhisinde kullnaılan tanı yöntemleri (A)
Hemoliz (B)
Helmintlerin morfolojisi helmintlerin
teşhisinde kullnaılan tanı yöntemleri (B)
Hemoliz (A)
Helmintlerin morfolojisi helmintlerin
teşhisinde kullnaılan tanı yöntemleri (B)
Hemoliz (A)
İyi Hekimlik Uygulamaları
Çarşamba
6
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Çarşamba
7
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Çarşamba
8
Serbest çalışma
Perşembe
1
Fizyoloji
Kılcal damarlarda sıvı ve madde alışverişi
Perşembe
2
Fizyoloji
Hücre pratiğine ilişkin ön konuşma
Perşembe
3
Seçmeli Dersler
Perşembe
4
Seçmeli Dersler
Perşembe
5
Tıbbi Biyoloji
İmmünoglobulin genetiği
Perşembe
6
Tıbbi Biyoloji
İmmünoglobulin genetiği
Perşembe
Perşembe
7
8
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Doç. Dr. Veysi AKPOLAT
Yrd. Doç. Dr. Sevgi
Kalkanlı TAŞ
Yrd. Doç. Dr. Sevgi
Kalkanlı TAŞ
Yrd. Doç. Abdullah ÇİM
Trinükleotid tekrar düzensizliklerinin
18.03.2015
19.03.2015
Yrd. Doç. Abdullah ÇİM
genetiği
İyonizan-Non iyonizan radyasyonlar
Doç. Dr. Veysi AKPOLAT
LAB
LAB
LAB
LAB
6
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Prof. Dr. Yüksel
KOÇYİĞİT
Yrd. Doç. Dr. Sevgi
Kalkanlı TAŞ
Yrd. Doç. Dr. Sevgi
Kalkanlı TAŞ
20.03.2015
Cuma
1
Tıbbi Genetik
Kanser Genetiği
Yrd. Doç. Abdullah ÇİM
Cuma
2
Tıbbi Genetik
Kanser Genetiği
Yrd. Doç. Abdullah ÇİM
Cuma
3
Biyofizik
Radyasyonların biyolojik etkileri
Doç. Dr. Veysi AKPOLAT
Radyasyonların biyolojik etkileri
Doç. Dr. Veysi AKPOLAT
Cuma
4
Biyofizik
Cuma
5
Türk Dili
Cuma
6
Cuma
7
Cuma
8
Türk Dili
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Dönem I
23.03.2014
24.03.2014
25.03.2014
26.03.2014
27.03.2014
4. Ders Kurulu- Hücre Bilimleri 3
Pazartesi
1
Tıbbi Genetik
Prenatal tanı ve Genetik Danışma
Pazartesi
2
Tıbbi Genetik
Prenatal tanı ve Genetik Danışma
Pazartesi
3
Tıbbi Genetik
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
4
5
6
7
8
T.Mikrobiyoloji
T.Mikrobiyoloji
İngilizce
İngilizce
Serbest çalışma
Salı
1
T.Mikrobiyoloji
Steririlizasyon ve Dezenfeksiyon
Salı
2
T.Mikrobiyoloji
Steririlizasyon ve Dezenfeksiyon
Salı
3
T.Mikrobiyoloji
Mantarların morfolojik yapıları
Salı
4
T.Mikrobiyoloji
Mantarların morfolojik yapıları
Salı
Salı
Salı
Salı
5
6
7
8
T.Mikrobiyoloji
İngilizce
İngilizce
Serbest çalışma
İnsan sağlığında önemli bakteriler
Çarşamba
1
Mikrobiyoloji/
Fizyoloji
Çarşamba
2
Mikrobiyoloji/
Fizyoloji
Çarşamba
3
Mikrobiyoloji/
Fizyoloji
Çarşamba
4
Mikrobiyoloji/
Fizyoloji
Çarşamba
5
Tıp Eğitimi
Helmintlerin morfolojisi helmintlerin
teşhisinde kullnaılan tanı yöntemleri (C)
Hemoliz (D)
Helmintlerin morfolojisi helmintlerin
teşhisinde kullnaılan tanı yöntemleri (C)
Hemoliz (D)
Helmintlerin morfolojisi helmintlerin
teşhisinde kullnaılan tanı yöntemleri (D)
Hemoliz (C)
Helmintlerin morfolojisi helmintlerin
teşhisinde kullnaılan tanı yöntemleri (D)
Hemoliz (C)
İyi Hekimlik Uygulamaları
Çarşamba
6
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Çarşamba
7
Tıp Eğitimi
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
Serbest çalışma
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Pratik Sınav
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Yrd. Doç. Dr. Salih
COŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Salih
COŞKUN
Seks kromozom düzensizlikleri ve genetik
sonuçları
İnsan sağlığında önemli bakteriler
İnsan sağlığında önemli bakteriler
Yrd. Doç. Abdullah ÇİM
Prof. Dr. Mahmut METE
Prof. Dr. Mahmut METE
Prof. Dr.Adnan SUAY
Prof. Dr.Adnan SUAY
Prof. Dr. Mahmut METE
LAB
LAB
LAB
LAB
7
30.03.2014
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
3
4
5
6
7
8
Pazartesi
1
Pazartesi
2
Pazartesi
3
Pazartesi
4
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
DERS KURULU
SINAVI
DERS KURULU
SINAVI
DERS KURULU
SINAVI
DERS KURULU
SINAVI
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-I
HÜCREBİLİMLERİ 4 DERS KURULU PRATİK PROGRAMI
T. Mikrobiyoloji
Öğr.
Üyesi
08.30- 12.20
08.30- 12.20
Mikrobiyolojide kullanılan araç ve
gereçlerin tanıtılması, Mikroskobun
kullanımı ve lab. kuralları
Kadri GÜL
04.03.2015
11.03.2015
08.30- 12.20
08.30- 12.20
Besiyerlerinin hazırlanması, tanıtımı,
bakterilerin üretilmesi ve boyama
yöntemleri
Nezahat
AKPOLAT
18.03.2015
25.03.2015
08.30 -12.20
08.30- 12.20
Helmintlerin morfolojisi helmintlerin
teşhisinde kullnaılan tanı yöntemleri
Mahmut METE
Muttalip ÇİÇEK
No
TARİH
1
18.02.2015
25.02.2015
2
2
SAAT
Fizyoloji
Öğr.
Üyesi
-
-
Hemoliz
Yüksel
KOÇYİĞİT
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
694 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content