close

Enter

Log in using OpenID

biyoistatistik

embedDownload
D.Ü TIP FAKÜLTESİ
2013–2014 DERS YILI DÖNEM III
HALK SAĞLIĞI- BİYOİSTATİSTİKTIP TARİHİ VE ETİK DERS KURULU
28.04.2015-01.06.2015
Dersler
Halk Sağlığı
Biyoistatistik
Tıp Tarihi ve Etik
Tıp Eğitimi
TOPLAM
Teorik
80
8
8
6
102
Pratik
---------
Toplam
80
8
8
6
102
Ders Kurulu Başkanı Prof.Dr. Günay SAKA
Ders Kurulu Üyeleri
Prof.Dr. P. TOKSÖZ
(Halk Sağlığı)
Prof.Dr.A.CEYLAN
(Halk Sağlığı)
Prof.Dr.G.SAKA
(Halk Sağlığı)
Prof.Dr.S.HOŞOĞLU
(Tıp tarihi ve etik- Enf.)
Prof.Dr.A.ECE
(Tıp tarihi-etik-Çocuk h)
Prof.Dr.Ö. SATICI
(Biyoistatistik.)
Yrd.Doç.Dr.Y.PALANCI
(Halk Sağlığı)
Yrd. Doç Dr. İ . YILDIZ
(Biyoistatistik)
Ders
Saati
10
29
26
1
7
8
15
6
Dönem III
8.Ders Kurulu- Halk Sağlığı- Biyoistatistik-Tıp Tarihi ve Etik
DÖNEM III-KURUL 8 “HALK SAĞLIĞI - BİYOİSTATİSTİKTIP TARİHİ VE ETİK” AMAÇ VE PROGRAM ÇIKTILARI
Ders Kurulunun Kodu
Adı
Ders Kurulunun Türü
HALK SAĞLIĞI- BİYOİSTATİSTİKTIP TARİHİ VE ETİK
Zorunlu
Ders Kurulunun Kredisi 7
Eğitim Dili
Türkçe
Ders Kurulunun
Sorumlusu
Prof. Dr.Günay SAKA
Ders Kurulunun Ön
Koşulları
Yok
Ders Kurulunun Süresi
5 Hafta
Teorik ders saati
102
Uygulamalı ders saati
Ders Kurulunun İçeriği
Ders Kurulunun Amacı
1-Halk Sağlığı; Sağlığın tanımı, Halk Sağlığı, Toplum
Hekimliği, Sosyal hekimliğin tanımları, koruyucu ve tedavi
edici hekimliğin tarihsel gelişmeleri, Halk sağlığının yan bilim
dalları, Sosyal Tıp, Sosyal antropoloji ile sağlık ilişkisi ve
Türkiye’nin sağlık sorunları konularında bilgi sahibi olmalarını
sağlamak.
2-Biyoistatistik; Biyoistatistiğin anlamını kavrama, veri
toplama, değerlendirme için yöntem ve testlerin öğrenilmesi
3-Tıp Tarihi ve Etik; Tıp tarihi ve etik hakkında genel bilgi
verilmesi
Öğrenim Çıktıları
1- a) Hastalık, sağlık, kültür, halk sağlığı tanımlarını
yapabilecek,
b) İnsanı ve toplumu çevresi ile birlikte değerlendirmeyi
öğrenek
c)Halk sağlığının uğraş alanlarını tanımlayabilecek,
d) Sağlık hizmetlerini sınıflandırabilecek,
e) Çağdaş hekimlik görüşlerini kavrayacak,
f) Türkiye’nin sağlık sorunları ve çözümleri konusunda bilgi
sahibi olacaktır.
2- Temel biyoistatistik kavramların öğretilmesiyle verisel
çalışmaların hangi metodlarla tıpta uygulandığını anlayacak
ve öğrenecektir.
3- Çağlar boyunca görülen tıbbi uygulamaları ve gelişmeleri
karşılaştırma ve bunları yorumlayabilme ve hekimlik hizmeti
sunumunda karşılaşabilecek etik sorunları çözme yeteneği
kazanacak.
Öğretme
Yöntemi(leri)
Amfi dersi, demonstrasyon, uygulama, deney, ödev,
Değerlendirme
Yöntemi
ÇSS, OYPS, Pratik Değerlendirme, Ödev, Performans
Değerlendirmesi
Önerilen Kaynaklar
Dönem III
8. Ders Kurulu- Halk Sağlığı- Biyoistatistik-Tıp Tarihi ve Etik
DÖNEM 3
HALK SAĞLIĞI - BİYOİSTATİSTİK - TIP TARİHİ VE ETİK
TARİH
GÜN
SAAT DERS
KONU
28.04.2015 Salı
1
Ders Kurulu Amaç ve Öğrenim Hedefleri
Salı
2
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı ve Tarihsel Gelişimi
Salı
3
Halk Sağlığı
ICD-10 kodları
Salı
4
Halk Sağlığı
Temel sağlık hizmetleri
Salı
5
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
6
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
9
Salı
7
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Salı
8
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
29.04.2015 Çarşamba 1
Halk Sağlığı
Epidemiyolojinin tanımı, kullanım alanları
Epidemiyolojik araştırma tipleri
Çarşamba 2
Halk Sağlığı
tanımlayıcı araştırmalar
Çarşamba 3
Halk Sağlığı
Türkiye'de sağlık hizmetleri
Çarşamba 4
Halk Sağlığı
Türkiye'de sağlık hizmetleri
Kalite Yönetim sistemleri, TSE ISO
Çarşamba 5
Tıp Eğitimi
9001:2008 Kalite Yönetim sistemi
Standartları,
Akreditasyon Kavramı, JCI Standartları ve
Çarşamba 6
Tıp Eğitimi
EFQM Mükemmellik Modeli
Çarşamba 7
Serbest Çalışma
Çarşamba 8
Serbest Çalışma
30.04.2015 Perşembe 1
Halk Sağlığı
Vaka-kontrol araştırmaları
Kohort araştırmaları-müdahale
Perşembe 2
Halk Sağlığı
araştırmaları
Perşembe 3
Tıp Tarihi ve Etik
Araştırma ve yayın etiği
Perşembe 4
Tıp Tarihi ve Etik
Ötenazi
Perşembe 5
Halk Sağlığı
Sağlık Hizmetlerinde yönetim
Perşembe 6
Halk Sağlığı
Sağlık Hizmetlerinde yönetim
Perşembe 7
Serbest Çalışma
Perşembe 8
Serbest Çalışma
ÖĞRETİM ÜYESİ
Ders Kurulu Başkanı
Prof.. Dr. A. CEYLAN
Prof.. Dr. A. CEYLAN
Yrd. Doç. Dr. Y. PALANCİ
Prof.Dr. G. SAKA
Prof..Dr. G. SAKA
Yrd. Doç. Dr. Y.PALANCİ
Yrd. Doç. Dr. Y.PALANCİ
Yrd.Doç.Dr.İ.YILDIZ
Yrd.Doç.Dr.İ.YILDIZ
Prof..Dr. G. SAKA
Prof..Dr. G. SAKA
Prof. Dr. Aydın ECE
Prof. Dr. Aydın ECE
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. A. CEYLAN
01 Mayıs 2015 Emek ve Dayanışma Günü
04.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
Pazartesi
Pazartesi
1
2
Tıp Tarihi ve Etik
Tıp Tarihi ve Etik
Pazartesi
3
Tıp Eğitimi
Pazartesi
4
Tıp Eğitimi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Çarşamba
1
Biyoistatistik
Çarşamba
2
Biyoistatistik
Çarşamba
Çarşamba
3
4
Tıp Tarihi ve Etik
Tıp Tarihi ve Etik
Klinik etik
Organ transplantasyonu ve etik
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Prensipleri,
Sağlık Bakanlığı Hastane Hizmet Kalite
Standartları
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Prensipleri,
Sağlık Bakanlığı Hastane Hizmet Kalite
Standartları
Kesitsel araştırmalar
Demografi ve sağlık
Prof. Dr. Aydın ECE
Prof. Dr. Aydın ECE
Epidemiyolojide neden kavramı
Kronik hastalıklar epidemiyolojisi
Sağlığı hizmetlerini etkileyen etkenler
Sağlığı hizmetlerini etkileyen etkenler
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Araştırma planlama, Araştırma süreci,
Yaşamsal istatistikler ve hastalık risk
oranları
Araştırma planlama, Araştırma süreci,
Yaşamsal istatistikler ve hastalık risk
oranları
Genetik ve etik
Hekimlikte meslek etiği kuralları
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. A. CEYLAN
Yrd. Doç. Dr. Y. PALANCI
Yrd. Doç. Dr. Y. PALANCI
Yrd.Doç.Dr.İ.YILDIZ
Yrd.Doç.Dr.İ.YILDIZ
Prof.Dr. G. SAKA
Prof.Dr. G. SAKA
10
Prof.Dr.Ö. SATICI
Prof.Dr.Ö. SATICI
Prof. Dr. Aydın ECE
Prof. Dr. S. HOŞOĞLU
Dönem III
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
11.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
8.Ders Kurulu- Halk Sağlığı- Biyoistatistik-Tıp Tarihi ve Etik
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
5
6
7
8
1
2
3
4
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Perşembe
5
Halk Sağlığı
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Halk Sağlığı
Serbest çalışma
Serbest Çalışma
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Pazartesi
1
Halk Sağlığı
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Salı
Salı
Salı
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Salı
4
Halk Sağlığı
Salı
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
Çarşamba
5
6
7
8
1
2
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Çarşamba
3
Biyoistatistik
Çarşamba
4
Biyoistatistik
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
5
6
7
8
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Perşembe
1
Halk Sağlığı
Perşembe
2
Halk Sağlığı
Perşembe
3
Halk Sağlığı
Perşembe
4
Halk Sağlığı
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
5
6
7
8
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Tanı testleri, Tıbbi karar verme yöntemleri
Tanı testleri, Tıbbi karar verme yöntemleri
Prof.Dr.Ö. SATICI
Prof.Dr.Ö. SATICI
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Ekonomisi
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü
Sağlıklı yaşam davranışları: Genel
yaklaşım
İş sağlığı ve güvenliği tanımı
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. A. CEYLAN
Yrd. Doç. Dr. Y.PALANCİ
Yrd. Doç. Dr. Y.PALANCİ
iş sağlığı ve epidemiyoloji
Yaşam kalitesi kavramı
Tıpta araştırma yöntemleri
Tıpta araştırma yöntemleri
İş kazaları
Meslek hastalıkları
Prof .Dr. G. SAKA
Prof. Dr. Ali CEYLAN
Prof.Dr. Ö. SATICI
Prof.Dr. Ö. SATICI
Prof.Dr. G. SAKA
Prof .Dr. G. SAKA
Prof.. Dr. Ali CEYLAN
Prof.Dr. G. SAKA
Çevre epidemiyolojisi, ekolojik
araştırmalar
Katı ve sıvı atıklar
Bağışıklama
Bağışıklama
İş yeri hekiminin görevleri
İşyeri ortam faktörleri
Hava kirliliği
Çevre Hekimliği
Beslenme sorunlarını saptama yöntemleri
Sağlıklı yaşamda beslenmenin önemi ve
tanımlar
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Ergonomi
Sağlık ölçütleri
Veri toplama yöntemleri ve analize
hazırlama
Veri toplama yöntemleri ve analize
hazırlama
İçme suyu,arıtımı ve dezenfeksiyonu
Su ve toprak kirliliği
Çocuk sağlığına giriş,çocuk sağlığı
göstergeleri
Türkiye ve dünyada çocuk sağlığının
durumu
Beslenme sorunlarının çözüm yolları ve
öneriler
Beslenmeden kaynaklanan hastalıklar ve
önlemleri
İshalli hastalıkların kontrolü
İshalli hastalıkların kontrolü
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. A. CEYLAN
Yrd. Doç. Dr. Y.PALANCİ
Yrd. Doç. Dr. Y.PALANCİ
Prof.Dr. G. SAKA
Prof.Dr. G. SAKA
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof.Dr. P. TOKSÖZ
Prof.Dr. P. TOKSÖZ
T
Prof. Dr. A. CEYLAN
Yrd. Doç. Dr. Y. PALANCİ
Prof.Dr. Ö. SATICI
Prof.Dr. Ö. SATICI
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof.Dr. G. SAKA
Prof.Dr. G. SAKA
Prof.Dr. P. TOKSÖZ
Prof.Dr. P. TOKSÖZ
Yrd. Doç. Dr. Y. PALANCİ
Yrd. Doç. Dr. Y. PALANCİ
Dönem III
15.05.2015
18.05.2015
8.Ders Kurulu- Halk Sağlığı -Biyoistatistik-Tıp Tarihi ve Etik
Cuma
1
Halk Sağlığı
Cuma
2
Halk Sağlığı
Cuma
3
Halk Sağlığı
Cuma
4
Halk Sağlığı
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
5
6
7
8
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Pazartesi
1
Halk Sağlığı
Pazartesi
Pazartesi
2
3
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Pazartesi
4
Halk Sağlığı
Pazartesi
5
Tıp Eğitimi
Pazartesi
6
Tıp Eğitimi
Pazartesi
Pazartesi
7
8
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Toplumda çocukların izlenmesi
Dünyada ve Türkiyede çocuk sağlığı
politikaları / hedefleri
Anne sütü, bebek beslenmesi ve
büyümenin izlenmesi
Anne sütü, bebek beslenmesi ve
büyümenin izlenmesi
Kazalar, korunma ve kontrol programları
Kazalar, korunma ve kontrol programları
Akut solunum yolu enfeksiyonlarına
yaklaşım
Üreme sağlığı,kadın sağlığı göstergeleri
Gebe ve emzikli beslenmesi
Risk gruplarında beslenmeye bağlı sağlık
sorunları
Hasta ve Çalışan Güvenliği ile ilgili Kalite
Uygulamaları
Hasta ve Çalışan Güvenliği ile ilgili Kalite
Uygulamaları
Prof.Dr. G. SAKA
Prof.Dr. G. SAKA
Prof.Dr. P. TOKSÖZ
Prof.Dr. P. TOKSÖZ
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof.Dr. G. SAKA
Prof.Dr. G. SAKA
Prof.Dr. P. TOKSÖZ
Prof.Dr. P. TOKSÖZ
Yrd.DoçDr.İ.YILDIZ
Yrd.DoçDr.İ.YILDIZ
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
20.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
25.05.2015
Çarşamba
1
Halk Sağlığı
Çarşamba
2
Halk Sağlığı
Çarşamba
3
Halk Sağlığı
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Pazartesi
1
Pazartesi
2
Pazartesi
3
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Serbest çalışma
Serbest çalışma
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
Afetlerin sınıflandırılması ve
epidemiyolojisi
Afet Tıbbında tanımlar ve terminoloji
Dünyada ve Türkiyede kadın sağlığının
durumu
Güvenli annelik ve doğum öncesi bakım
Afet planlamasının ilkeleri
Afetlerde sağlık hizmetleri sunumu
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof.Dr. G. SAKA
Prof.Dr. G. SAKA
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. A. CEYLAN
İstenmeyen gebelikler ve düşükler
Anne ölümleri
Turizm Sağlığı
Gıda katkı maddeleri
Engellilik-koruma ve rehabilitasyon
Okul sağlığı
Prof.Dr. G. SAKA
Prof.Dr. G. SAKA
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof.Dr. P. TOKSÖZ
Yrd. Doç. Dr. Y.PALANCİ
Yrd. Doç. Dr. Y.PALANCİ
Adölesan sağlığı
Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme
Sağlık Eğitimi ve Sağlığı geliştirme
Ağız diş sağlığı
Aile planlaması
Aile planlaması
Prof.Dr. G. SAKA
Prof.Dr. G. SAKA
Prof.Dr. G. SAKA
Prof.Dr. P. TOKSÖZ
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. A. CEYLAN
Dönem III
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
29.05.2015
01.06.2015
8.Ders Kurulu -Halk Sağlığı -Biyoistatistik-Tıp Tarihi ve Etik
Pazartesi
4
Pazartesi
5
Pazartesi
6
Pazartesi
7
Pazartesi
8
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
Pazartesi
5
Pazartesi
6
Pazartesi
7
Pazartesi
8
05.06.2015
Cuma
17.06.2015
Çarşamba
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
İyi Hekimlik Uyg.
Sınavı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Tıp Tarihi ve Etik
Tıp Tarihi ve Etik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
2.Yarıyıl Mazeret
Sınavları
2.YARIYIL SONU
SINAVI
Kentleşme ile ilgili sorunlar
Göç ve sağlığa etkileri
Küreselleşme iklim değişikliği
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Üreme teknikleri ve etik
Hasta hakları
Halk Sağlığı yaklaşımıyla yaşlılık
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof.Dr. G. SAKA
Prof.Dr.Aydın ECE
Prof.Dr.Aydın ECE
Yrd. Doç. Dr. Y.PALANCİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
499 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content