close

Enter

Log in using OpenID

d.ü tıp fakültesi 2014-2015 ders yılı dönem

embedDownload
D.Ü TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 DERS YILI DÖNEM-I
BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE
RUH SAĞLIĞI DERS KURULU
16.12.2014-12.01.2015
Dersler
Biyoistatistik
Ruh Sağ. ve Hast.
Halk Sağlığı
TOPLAM
Teorik
32
23
15
70
Pratik
Toplam
32
23
15
70
Ders Kurulu Başkanı : Yrd. Doç. Dr. İsmail YILDIZ
Ders Kurulu Üyeleri
Prof.Dr. Ömer SATICI
(Biyoistatistik)
Prof.Dr. Zeki AKKUŞ
(Biyoistatistik)
Prof. Dr. Günay SAKA
(Halk Sağlığı)
Prof. Dr. Ali CEYLAN
(Halk Sağlığı)
Yrd. Doç.Dr. Saliha ANTAR (Ruh Sağlığı)
Yrd. Doç.Dr. Yılmaz PALANCİ (Halk Sağlığı)
Yrd. Doç.Dr. İsmail YILDIZ (Biyoistatistik)
Ders
Saati
16
8
5
6
23
4
8
Dönem I
3. Ders Kurulu -Biyoistatistik, Halk Sağlığı ve Ruh Sağlığı
Ders Kurulunun Adı
BİYOİSTATİSTİK-HALK SAĞLIĞI-RUH SAĞLIĞI
Ders Kurulunun Türü
Ders Kurulunun Kredisi
Zorunlu
8
Eğitim Dili
Türkçe
Ders Kurulunun Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ
Ders Kurulunun Ön
Koşulları
Yok
Ders Kurulunun Süresi
4 hafta
Teorik ders saati
70
Uygulamalı ders saati
Ders Kurulunun İçeriği
Biyoistatistik, Halk Sağlığı ve Ruh Sağlığı temel konuları
Ders Kurulunun Amacı
Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir ögesi ve tıp bilimlerinin
teknolojisi olan biyoistatistik, sağlık toplum bilimi, toplumsal
çevre sağlığı ve ruh sağlığı temel kavramlarını öğreterek;
sağlık çalışanının görmesine, duymasına, sezmesine ve karar
vermesine yardımcı olmaktır.
Öğrenim Çıktıları
Bu ders kurulunun sonunda öğrenci;
1. Araştırmalardaki kompleks problemleri çözümleyerek basit
bir şekilde yorumlama becerisi kazanır.
2. Sağlık alanında yapılan gözlemlerdeki bilgiyi yöntem
kullanarak ortaya çıkarma becerisi ve bilgisi kazanır.
3. Bilimsel alternatif düşünme tarzı ve sentezleme becerisi
kazanır.
4. Sağlık alanı verileri arasındaki anlamlılığı ortaya çıkarmak
için gerekli temel yöntemleri kavrar.
5. Sağlık alanındaki bilgi teknolojileri hakkında fikir sahibi olur.
6. Toplumsal çevrenin sağlık üzerindeki etkilerini kavrar.
7. Koruyucu hekimlik ve sağlık toplumbilimi ilişkisi hakkında
fikir sahibi olur.
8. Hastalıkların ortaya çıkmasındaki; beslenme, biyolojik
çevre, fiziksel çevre ve toplumsal çevre etkenlerini kavrar.
9. Nüfus ve sağlık, nüfus değişikliklerini etkileyen toplumsal
etkenler, sağlık ve hastalık kavramları, sağlık personelinin iş
doyumları hakkında fikir sahibi olur.
10. Kendisi ve diğer insanlarla uyum ve denge içinde olmasını
kavrar.
11. Bedensel, ruhsal ve toplumsal iyilik halinin nasıl olması
gerektiğini kavrar.
12. Erken çocukluktan ölüme kadar devam eden; düşünce,
iletişim becerileri, öğrenme, duygusal gelişim, kendine güven
kavramlarını öğrenir.
Öğretme Yöntemi(leri)
Amfi dersi, demonstrasyon, uygulama, deney, ödev,
Değerlendirme Yöntemi
ÇSS, OYPS, Pratik Değerlendirme, Ödev, Performans
Değerlendirmesi
Önerilen Kaynaklar
Dönem I
TARİH
3. Ders Kurulu- Biyoistatistik, Halk Sağlığı ve Ruh Sağlığı
GÜN
SAAT DERS
Ders Kurulu
16.12.2014 Salı
1
Salı
2
Salı
3
Salı
4
Salı
5
Ruh Sağlığı
Salı
6
İngilizce
Salı
7
Salı
8
İngilizce
Serbest
Çalışma
Halk Sağlığı
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Ruh Sağlığı
KONU
ÖĞRETİM ÜYESİ
Ders Kurulu Amaç ve Öğrenim
Hedefleri
Biyoistatistiğe Giriş, Tanım ve
Kavramlar
Biyoistatistiğe Giriş, Tanım ve
Kavramlar
Çocuğun psikolojik gelişim
özellikleri
Oral dönem
Ders Kurulu Başkanı
Yrd.Doç.Dr İ. YILDIZ
Prof.Dr. Ö.SATICI
Halk Sağlığı kavramı
Prof. Dr. A.CEYLAN
Prof. Dr. G. SAKA
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Prof.Dr. Ö.SATICI
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
17.12.2014 Çarşamba
1
Çarşamba
2
Çarşamba
3
Ruh Sağlığı
Sağlık, hastalık kavramları ve
sağlığın belirleyicileri
Anal dönem
Çarşamba
4
Ruh Sağlığı
Kognitif gelişim ve Piaget kuramı
Çarşamba
5
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Çarşamba
6
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Çarşamba
7
İyi Hekimlik Uygulamaları
Çarşamba
8
18.12.2014 Perşembe
1
Tıp Eğitimi
Serbest
Çalışma
Halk Sağlığı
Kadın ve sağlık
Prof. Dr. G. SAKA
Perşembe
2
Halk Sağlığı
Çocuk ve sağlık
Prof. Dr. G. SAKA
Perşembe
3
Seçmeli Ders
Perşembe
4
Seçmeli Ders
Perşembe
5
Prof.Dr. Ö.SATICI
Perşembe
6
Verilerin Sınıflandırılması ve
Dağılım Ölçüleri
Verilerin Sınıflandırılması ve
Dağılım Ölçüleri
Perşembe
7
Seçmeli Ders
Perşembe
8
Seçmeli Ders
19.12.2014 Cuma
1
Ruh Sağlığı
Kognitif gelişim ve Piaget kuramı
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Cuma
2
Ruh Sağlığı
Oyun ve okul dönemi
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Cuma
3
Biyoistatistik
Tablo ve grafik yapım yöntemleri
Prof.Dr. Ö.SATICI
Cuma
4
Biyoistatistik
Tablo ve grafik yapım yöntemleri
Prof.Dr. Ö.SATICI
Cuma
Cuma
5
6
Cuma
7
Cuma
8
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk.ve
Inkılap Tarihi
Atatürk İlk.ve
Inkılap Tarihi
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Biyoistatistik
Sağlık merkezi tanıtımı
Yoksulluk ve sağlık
Teorik dağılımlar
(Binom-Poisson-Normal)
Teorik dağılımlar
(Binom-Poisson-Normal)
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof.Dr. Ö.SATICI
22.12.2014 Pazartesi
Pazartesi
1
2
Pazartesi
3
Pazartesi
4
Halk Sağlığı
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
9
Prof.Dr. Ö.SATICI
Prof.Dr. Ö.SATICI
Pazartesi
5
Halk Sağlığı
Dönem I
Beslenme ve sağlık
Prof. Dr. G. SAKA
3. Ders Kurulu- Biyoistatistik, Halk Sağlığı ve Ruh Sağlığı
22.12.2014 Pazartesi
6
İngilizce
Pazartesi
7
Pazartesi
8
İngilizce
Serbest
Çalışma
Ruh Sağlığı
Ruh Sağlığı
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Halk Sağlığı
İngilizce
İngilizce
Serbest
Çalışma
Ruh Sağlığı
Ruh Sağlığı
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
23.12.2014 Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
1
2
3
4
5
6
7
Salı
8
Ergenlik
Yetişkinlik, yaşlılık ve ölüm
Verilerin normallik kontrolü
Verilerin normallik kontrolü
Sağlığı geliştirme
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Prof.Dr. Ö.SATICI
Prof.Dr. Ö.SATICI
Prof. Dr. G. SAKA
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. A. CEYLAN
Tıp Eğitimi
Davranış bilimleri: Dikkat ve ağrı
Davranış bilimleri: Dikkat ve ağrı
Çevre ve sağlık
İş ve sağlık
İyi Hekimlik Uygulamaları
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Tıp Eğitimi
Serbest
Çalışma
Ruh Sağlığı
İyi Hekimlik Uygulamaları
24.12.2014 Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
1
2
3
4
5
Çarşamba
6
Çarşamba
7
Çarşamba
8
25.12.2014 Perşembe
1
Perşembe
2
Perşembe
3
Davranış bilimleri: Merkezi sinir
sistemi ve davranış ilişkisi
Ruh Sağlığı
Davranış bilimleri: Merkezi sinir
sistemi ve davranış ilişkisi
Seçmeli ders sınavları
Perşembe
4
Seçmeli ders sınavları
Perşembe
5
Perşembe
6
Perşembe
Perşembe
26.12.2014 Cuma
7
8
1
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
2
Cuma
3
Cuma
4
Cuma
5
Türk Dili
Cuma
6
Cuma
7
Cuma
8
Türk Dili
Atatürk İlk.ve
Inkılap Tarihi
Atatürk İlk.ve
Inkılap Tarihi
Ruh Sağlığı
Ruh Sağlığı
Biyoistatistik
1
2
Pazartesi
3
Pazartesi
4
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Örnekleme yöntemleri ve örneklem
büyüklüğü
Örnekleme yöntemleri ve örneklem
büyüklüğü
Prof.Dr. Ö.SATICI
Sağlığın göstergeleri
Yrd.Doç.Dr. Y.PALANCI
Yrd.Doç.Dr. Y.PALANCI
Prof.Dr. Ö.SATICI
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Cuma
29.12.2014 Pazartesi
Pazartesi
10
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Yaşlılık ve Sağlık
Önemlilik testlerine giriş, Parametrik
testlerin belirlenmesi
Önemlilik testlerine giriş, Parametrik
testlerin belirlenmesi
Bilinç ve farkındalık
Bilinç ve farkındalık
Tek Örneklem testi, iki ortalama
arasındaki farkın testi, İki eş
arasındaki farkın testi
Tek Örneklem testi, iki ortalama
Prof.Dr. Z. AKKUŞ
Prof.Dr. Z. AKKUŞ
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Prof. Dr. Z. AKKUŞ
Prof. Dr. Z. AKKUŞ
Pazartesi
5
Halk Sağlığı
Dönem I
arasındaki farkın testi, İki eş
arasındaki farkın testi
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü
Yrd.Doç.Dr. Y.PALANCI
3. Ders Kurulu- Biyoistatistik, Halk Sağlığı ve Ruh Sağlığı
29.12.2014 Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
30.12.2014 Salı
6
7
8
İngilizce
İngilizce
Serbest Çalışma
Biyoistatistik
1
Biyoistatistik
Salı
2
Salı
3
Salı
4
Salı
5
Salı
Salı
Salı
6
7
8
31.12.2014 Çarşamba
Ruh Sağlığı
Ruh Sağlığı
Halk Sağlığı
İngilizce
İngilizce
Serbest Çalışma
Biyoistatistik
1
Biyoistatistik
Nonparametrik testlerin
belirlenmesi;İşaret Testi,
Mann Whitney U ve Wilcoxon
Testi
Nonparametrik testlerin
belirlenmesi;İşaret Testi,
Mann Whitney U ve Wilcoxon
Testi
Davranış bilimleri: Çatışma, kaygı
ve ego savunma mekanizmaları
Davranış bilimleri: Çatışma, kaygı
ve ego savunma mekanizmaları
Sağlık kuruluşları ve sağlık insan
gücü
Yrd.Doç.Dr. İ. YILDIZ
Nonparametrik testlerin
belirlenmesi; İşaret Testi,
Mann Whitney U ve Wilcoxon
Testi
Nonparametrik testlerin
belirlenmesi; İşaret Testi,
Mann Whitney U ve Wilcoxon
Testi
Davranış Bilimleri:Stres ve Ruh Sa
Yrd.Doç.Dr. İ. YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Çarşamba
2
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
3
4
5
Ruh Sağlığı
Tıp Eğitimi
Davranış Bilimleri:Stres ve Ruh Sa
İyi Hekimlik Uygulamaları (telafi)
Çarşamba
6
Tıp Eğitimi
İyi Hekimlik Uygulamaları
Tıp Eğitimi
Serbest Çalışma
Ruh Sağlığı
Ruh Sağlığı
İyi Hekimlik Uygulamaları
Çarşamba
7
Çarşamba
02.01.2015 Cuma
8
1
Cuma
2
Cuma
3
Cuma
4
Cuma
Cuma
5
6
Cuma
7
Cuma
8
Ruh Sağlığı
Biyoistatistik
Biyoistatistik
05.01.2015 Pazartesi
1
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk.ve
Inkılap Tarihi
Atatürk İlk.ve
Inkılap Tarihi
Biyoistatistik
Pazartesi
2
Biyoistatistik
Yetişkinlik, yaşlılık ve ölüm
Davranış bilimleri: Çatışma, kaygı
ve ego savunma mekanizmaları
Kruskal Wallis varyans analizi,
Bonferroni Düzeltmeli Mann
Whitney U testi
Kruskal Wallis varyans analizi,
Bonferroni Düzeltmeli Mann
Whitney U testi
Yrd.Doç.Dr. İ. YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Prof. Dr. A. CEYLAN
Yrd.Doç.Dr. İ. YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
11
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Yrd.Doç.Dr. İ. YILDIZ
Yrd.Doç.Dr. İ. YILDIZ
Ki-kare testleri
Prof. Dr. Z. AKKUŞ
Ki-kare testleri
Prof. Dr. Z. AKKUŞ
Pazartesi
3
Pazartesi
4
Pazartesi
5
Ruh Sağlığı
Ruh Sağlığı
Halk Sağlığı
Dönem I
Davranış bilimleri: Çatışma, kaygı
ve ego savunma mekanizmaları
Davranış bilimleri: Stres ve ruh
sağlığı
Türkiye'nin önemli sağlık sorunları
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
Yrd.Doç.Dr. Y.PALANCI
3. Ders Kurulu- Biyoistatistik, Halk Sağlığı ve Ruh Sağlığı
05.01.2015 Pazartesi
6
İngilizce
Pazartesi
7
İngilizce
Pazartesi
8
Serbest Çalışma
Biyoistatistik
Çok gözlü düzenlerde Kikare testi
Çok gözlü düzenlerde Kikare testi
Korelasyon Analizi;
Pearson ve Spearman rank
korelasyon
Korelasyon Analizi;
Pearson ve Spearman rank
korelasyon
Davranış bilimleri:Stres
ve ruh sağ
Prof. Dr. Z. AKKUŞ
06.01.2015 Salı
1
Salı
2
Salı
3
Salı
4
Salı
5
Salı
6
İngilizce
Salı
7
İngilizce
Salı
8
Serbest Çalışma
07.01.2015 Çarşamba
1
Tıp Eğitimi
Çarşamba
2
Tıp Eğitimi
Çarşamba
3
Tıp Eğitimi
Çarşamba
4
Tıp Eğitimi
Çarşamba
5
Tıp Eğitimi
Çarşamba
6
Tıp Eğitimi
Çarşamba
7
Tıp Eğitimi
Çarşamba
8
Tıp Eğitimi
08.01.2015 Perşembe
1
Biyoistatistik
İyi Hekimlik
Uygulamaları sınav
İyi Hekimlik
Uygulamaları sınav
İyi Hekimlik
Uygulamaları sınav
İyi Hekimlik
Uygulamaları sınav
İyi Hekimlik
Uygulamaları sınav
İyi Hekimlik
Uygulamaları sınav
İyi Hekimlik
Uygulamaları sınav
İyi Hekimlik
Uygulamaları sınav
Regresyon Analizi
Perşembe
2
Biyoistatistik
Regresyon Analizi
Prof.Dr. Ö.SATICI
Perşembe
3
Biyoistatistik
Yrd.Doç.Dr. İ. YILDIZ
Perşembe
4
Bilgisayarda İstatistiksel
Çözümler
Bilgisayarda İstatistiksel
Çözümler
Perşembe
5
SerbestÇalışma
Perşembe
Perşembe
Perşembe
6
7
8
SerbestÇalışma
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
09.01.2015
Ruh Sağlığı
Biyoistatistik
Cuma
1
SerbestÇalışma
SerbestÇalışma
SerbestÇalışma
Cuma
2
SerbestÇalışma
Cuma
3
SerbestÇalışma
Prof. Dr. Z. AKKUŞ
Prof.Dr. Ö.SATICI
Prof.Dr. Ö.SATICI
Yrd. Doç. Dr. S. ANTAR
12
Prof.Dr. Ö.SATICI
Yrd.Doç.Dr. İ. YILDIZ
Cuma
4
SerbestÇalışma
Cuma
5
SerbestÇalışma
Cuma
6
SerbestÇalışma
Cuma
7
SerbestÇalışma
Cuma
8
SerbestÇalışma
Dönem I
12.01.2014
3. Ders Kurulu- Biyoistatistik, Halk Sağlığı ve Ruh Sağlığı
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
1
2
3
4
Pazartesi
5
Pazartesi
6
Pazartesi
7
Pazartesi
8
DERS KURULU
SINAVI
DERS KURULU
SINAVI
DERS KURULU
SINAVI
DERS KURULU
SINAVI
14.01.2015
Çarşamba
1.Yarıyıl Mazaret
Sınavları
26.01.2015
Pazartesi
1.YARIYIL SONU
SINAVI
27.01.2015-08.02.2015 : YARIYIL TATİLİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
425 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content