Şimdi yükleyin

Testo Çözümleri
Örnek uygulama
Kızartma yağının düzenli kontrolü ile
kalite ve tasarruf.
Kızartma yağının düzenli olarak kontrol edilmesi yasal bir
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “Kızartmada Kullanıl-
gerekliliktir. Yağın polar madde içeriği (TPM- Toplam Polar
makta Olan Katı Ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları
Madde) belli bir yüzdeyi aşmamalıdır. Toplam Polar Madde
Yönetmeliği” ne göre kızartma yağının TPM değeri % 25’i
miktarı yağın kalitesi ve yaşı hakkında bilgi verir. Eğer yağ eski
aşmamalıdır. testo 270 cihazı ile TPM değerlerini kontrol
ise, yüksek bir TPM değeri görülür. Eski ve kalitesiz yağda
etmek hem yasal yükümlülükleri yerine getirmenizi hem de
kızartılmış ürünler insan sağlığını olumsuz etkiler.
kızartma yağını optimum oranda kullanmanızı sağlar.
www.testo.com.tr
Testo Çözümleri Kızartma yağının düzenli kontrolü ile kalite ve tasarruf
Ölçün,
sensörü yıkayın,
ve kurulayın.
Sorun
Kızartma yağını düzenli şekilde takip etme ve optimum
fikir sahibi olurlar. Ölçüm bittikten sonra “TopSafe” koruma
kalitede kullanma, birçok işletme için büyük bir problemdir.
kılıfı kolayca çıkartılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Zaman faktörü burada kritik rol oynar. Kızartma yağının
Metal bir yapının içine gömülü olan ve kolay temizlenebilen
kontrolünü düzenli aralıklarla yapmak, ölçüm yapmak için
bir koruma tabakası ile kaplanmış sensör, sıvı sabun ve su
gereken katı iş rutinini kırmak, ölçüm cihazının kullanımını
yardımıyla temizlenebilir.
uygun çalışmak hiç de kolay değildir. Ölçümün etkin bir
Avantajları:
şekilde yapılması önemlidir, örn: herhangi bir anda kullanım
Yüksek doğruluklu testo 270 kızartma yağı ölçüm cihazı,
için cihazı her zaman hazır bulundurmak. Bunun dışında
yağınızın ve bu yağ ile hazırlanan gıdaların kalitesini garanti
personelin her bir üyesi; yoğun bir eğitim ve ön bilgi olmaksızın
eder. Düzenli olarak yapılan ölçümler yağın çok erken ya da
ölçümü gerçekleştirebilmelidir. Kullanılacak ölçüm cihazının
geç değiştirilmesi durumunun önüne geçer. Bu sayede maliyet
temizlenmesi de kolay olmalıdır. Özellikle iş temposu yoğun
düşürülür. Özet olarak ölçüm doğruluğu, kolay kullanım ve
mutfaklarda cihazın zarar görmemesi için sağlam bir dizayna
sağlam tasarım sizlere verimli ölçüm sonuçları, kaynakların
da sahip olması gerekir.
ekonomik kullanımı ve ürün kalitesi gibi avantajlar getirir.
Tüm bu faktörler testo 270’i yoğun yağ ile kızartma yapılan
Çözüm
alanlarda kolay ve hzılı ölçüm açısından vazgeçilmez bir
Testo 270 ile ölçümler son derece basittir: cihazı açın, yağın
cihaz yapar. testo 270; endüstriyel mutfaklarda, kantinlerde,
içine daldırın, ölçümü yapın. İşte bu kadar! Cihaz açıldıktan
gıda
hemen sonra kullanıma hazırdır ve sadece 3 adet butonu
şirketlerinde, gıda analiz laboratuvarlarında vb. HACCP
ile kolayca kullanılır. Kalite standartları ve yasal gereklilikler
uygulamalarında kritik nokta olarak belirlenebilen yağlı
çerçevesinde kullanıcının kendi belirlediği TPM değerlerinin
kızartma işleminin takibi ile görevli personelin yağ değişimi
limitlerine göre cihazın alarm özelliği ayarlanabilir. Auto-
kontrolünü yapabilmesi için ideal bir ölçüm cihazıdır.
endüstrisinde,
fast-food
restoranlarında,
catering
Hold fonksiyonu; sıcaklık değeri sabitlendiğinde ölçümü
durdurarak son değeri (% TPM ve ºC) ekranda dondurur.
Örnek hesaplama:
Ayrıca kolay, okunaklı ve aydınlatmalı ekranda ölçüm sonuçları
Aylık tüketim miktarı: rahatlıkla görülür. Alarm çubuğu, yağın kalitesini trafik ışıkları
Litre yağ başına maliyet: mantığındaki gibi “kırmızı (kullanılamaz) / sarı (uygun) / yeşil
Yıllık %20 tasarruf: 1,000 L
0.70 €
1,680 €
(kaliteli)” olarak gösterir. Cihazı kullanacak kişiler, testo 270
sayesinde bir bakışta yağın kalitesini anlayabilir ve yağı
değiştirmeleri gereken zaman hakkında
2
Testo Elektronik ve Test Ölçüm
Cihazları Dış Ticaret Ltd. Şti.
Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Merkezi C-Blok No: 5/1 D: 2-3-4-5
Şişli - İSTANBUL
Tel : +90 212 217 01 55
Faks : +90 212 217 02 21
Email : [email protected]
www.testo.com.tr
0981 8734/cw/I/04.2014 – Testo LTD. dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
personele anlatmak ve bunlara ek olarak HACCP kurallarına