close

Enter

Log in using OpenID

01/01/2015 SİRKÜLER 2015/09

embedDownload
01/01/2015
SİRKÜLER
2015/09
Sayın Yetkili;
2015 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu.
31.12.2014 tarih 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.12.2014 tarih 2014/1 sayılı Asgari
Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları belirlenmiştir. Buna
göre;
1- 2015 Yılında uygulanacak brüt asgari ücret tutarları
Asgari Ücret
01 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015
01 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015
Brüt Günlük TL
40,05
Brüt Aylık TL
1.201,50
42,45
1.273,50
2- Net asgari ücretin hesaplanması
01.01.201530.06.2015
Brüt asgari ücret
01.07.201531.12.2015
1.201,50 TL
1.273,50 TL
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)
168,21 TL
178,29 TL
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)
12,02 TL
12,74 TL
1.021,28 TL
1.082,48 TL
153,19 TL
162,37 TL
90,11 TL
90,11 TL
63,08 TL
72,26 TL
9,12 TL
9,67 TL
252,43 TL
272,96 TL
949,07 TL
1.000,54 TL
Gelir vergisi matrahı
Hesaplanan gelir vergisi (% 15)
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)
Kesilen Gelir vergisi
Damga vergisi (Binde 7,59)
Kesintiler toplamı
Net asgari ücret (AGİ dahil)
F. Kerim Gökay Cad. Okul Sk. No: 1/ E Altunizade Sit. E Blok Daire 15 Altunizade - Üsküdar / ISTANBUL
Tel: (0216) 326 77 40 Fax: (0216) 326 69 09 e-mail:[email protected]
3- Asgari ücretin işverene maliyetinin hesaplanması
01.01.201530.06.2015
01.07.201531.12.2015
1.201,50 TL
1.273,50 TL
Sosyal güvenlik primi işveren payı (% 15,5)*
186,23 TL
197,39 TL
İşsizlik sigortası primi işveren payı (% 2)
24,03 TL
25,47 TL
1.411,76 TL
1.496,36 TL
Brüt asgari ücret
Toplam maliyet
* 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi
işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları
sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir
4- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)
5510 Sayılı SSGSS Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas
tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna
göre 2015 yılının birinci ve ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibidir.
Uygulanacak Dönem
01.01.2015 – 30.06.2015
01.07.2015 – 31.12.2015
SSK Taban Ücreti TL
(Aylık kazancın alt sınırı)
1.201,50
1.273,50
SSK Tavan Ücreti TL
(Aylık kazancın üst sınırı)
7.809,75
8.277,75
5- 2015 Yılında Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak
Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar (12x1.201,50)=14.418,00 TL’dir. AGİ uygulaması için mutlaka
çalışanlardan imzalı “AİLE DURUMU BİLDİRİMİ”nin alınması gerekir.
Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki gibidir.
Çalışanın Medeni Durumu
Bekar
Evli, eşi çalışmıyor
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu
Evli, eşi çalışıyor
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu
Boşanmış
Boşanmış, 1 çocuklu
Boşanmış, 2 çocuklu
Boşanmış, 3 çocuklu
İndirim Oranı (%)
50
60
67,5
75
80
85
50
57,5
65
70
75
50
57,5
65
70
2015 yılı aylık indirim tutarı (TL)
90,11
108,14
121,65
135,17
144,18
153,19
90,11
103,63
117,15
126,16
135,17
80,32
103,63
117,15
126,16
F. Kerim Gökay Cad. Okul Sk. No: 1/ E Altunizade Sit. E Blok Daire 15 Altunizade - Üsküdar / ISTANBUL
Tel: (0216) 326 77 40 Fax: (0216) 326 69 09 e-mail:[email protected]
6- Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre, 2015 yılında 16 yaşından büyük ve 16 yaşından
küçük işçiler için de yukarıda belirtilen asgari ücret uygulanacaktır.
7- Öğrenci, aday çırak ve çıraklara ödenecek asgari ücret
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25. maddesinde, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi
gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışların; aday çırak ve çırağın velisi veya vasisi veya
kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen
esaslara göre düzenlenen sözleşme ile tespit edileceği hükmü yer almaktadır.
Maddenin devamında ise işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net
tutarının 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, 20'den az personel
çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde
30'undan aşağı ücret ödenemeyeceği belirtilmektedir.
F. Kerim Gökay Cad. Okul Sk. No: 1/ E Altunizade Sit. E Blok Daire 15 Altunizade - Üsküdar / ISTANBUL
Tel: (0216) 326 77 40 Fax: (0216) 326 69 09 e-mail:[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
288 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content