close

Enter

Log in using OpenID

Büyükşehir sınırları ve harcırah yeni durum

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 14/11/2014-21568
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı
Konu
*BE6E30PT*
Pin: 15851
:14999856-612.02/
:Büyükşehir sınırları ve harcırah
KONYA VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)
İlgi
: 03/11/2014 tarihli ve 86120827-842-6147 sayılı yazı.
İlgi yazı ile; 6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediye sınırlarının il mülki sınırları olarak
belirlendiği, büyükşehir belediye sınırları içinde kalan kasaba ve köy statüsünde olan yerleşim
yerlerinden ilçe merkezine tayin edilen, hizmet içi eğitim kursuna, denetim ve vaaz-irşat
hizmetlerine katılan personele harcırah ödenip ödenemeyeceği hususunda Ilgın İlçe Müftülüğü'nce
tereddüde düşüldüğü belirtilerek, Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 3/g maddesindeki "memuriyet mahalli",
11/09/2014 tarihinde yeniden tanımlanmıştır. Bu tanıma göre; büyükşehirlerde ilçe belediye
sınırları esas alınmıştır. Önceden köy olup şu anda mahalle olan yerler, yerleşim özellikleri
bakımından ilçe merkeziyle bütünlük arz edecek şekilde ise, yani; mahalle (köy), ilçe merkezinin
evlerinin bittiği yerden devam ediyor veya ayrı olmakla birlikte mutat olarak yaya yürünebiliyor
ise "aynı yer" sayılmalıdır. Buna karşın mahalle (köy), ilçe merkezinin evlerinden tamamen ayrı ve
taşıt kullanılmadan ulaşımı mümkün olmayan bir mesafe de ise "başka yer "sayılmalıdır.
Sonuç olarak, yukarıdaki açıklamaya göre "başka yer" sayılan yerlere; tayin edilen
personele sürekli görev harcırahı, geçici görevlendirilenlere geçici görev harcırahı ödenebileceği
mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
Dr. Gazi ERDEM
Başkan a.
Strateji Geliştirme Başkanı V.
14/11/2014 Ml.Hiz.Uzm.
14/11/2014 D.Bşk.
: B.GÜLER
: M.TÜRK
Doğrulamak İçin:http://10.100.28.241/enVision-Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE6E30PT
Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Bayram Güler
E-Posta: [email protected]
Elektronik ağ:www.diyanet.gov.tr
Tel: 295 79 20
Faks: (312) 287 63 85
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
168 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content