close

Enter

Log in using OpenID

buradan - ÇOMÜ - Farabi Değişim Programı

embedDownload
 ÇANAKKALE
ONSEKİZ
MART ÜNİVERSİTESİ
 Farabi
Koordinatörlüğü
Bilgilendirme Toplantısı
Yrd. Doç. Dr. Ercan ARI
(Farabi Kurum Koordinatörü)


DEĞİŞİM PROGRAMINDAN YARARLANMAYA HAK
KAZANAN ÖĞRENCİLER:
1. Bilgi Formu
 2. Öğrenci Başvuru Formu
 3. Öğrenim Protokolü
 4. Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi
 5. Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Ziraat Bankası)
 6. SGK Hizmet Dökümü
 7. Nüfus cüzdan fotokopisi


- ( İlk dört form çomü farabi sayfası giden öğrenci
kısmında yer almaktadır)
ÖĞRENİM PROTOKOLÜ AŞAMALARI
Öğrenim Protokolünde, öğrencinin hangi derslerin yerine
hangilerini alacağına karar verilir.
-Öğrenci dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini
imza ile beyan eder.
-Gönderen Yüksek Öğretim Kurumu da bu protokolde alınan
derslerin ders içeriklerinin ve kredilerinin denk olduğunu
onaylar.
-Kabul eden kurum da protokolde yer alan derslerin
açılacağını taahhüt eder.
-
İki kurum tarafından onaylanan Öğrenim Protokolü
öğrencinin bağlı bulunduğu Fakülte/Yüksekokul
/Enstitü Yönetim kurulu kararı alınır.
-
Kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının
önlenmesi
amacıyla,
gidilen
yükseköğretim
kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler
seçilebilir,
-
Değişim Programından yararlanan öğrencilerin karşı
kurumdan
aldığı
dersler,
kayıtlı
oldukları
yükseköğretim kurumlarının ders çizelgelerinde
(transkript) yazılı olarak belirtilir.

Ders çakışması, dersin açılmaması vb. gibi durumların
oluşması halinde (ÜNİVERSİTE EYLÜL AYINDA
AÇILDIĞI ZAMAN) 30 gün içerisinde Ders Değişiklik
Formu (Ekle-Sil) doldurulması ve karşı üniversiteye
imzalatılarak 3 orijinal nüsha halinde öğrencinin bağlı
bulunduğu Kurum Koordinatörlüğüne gönderilir.

Ders Değişiklik Formu (Ekle-Sil) imzalanarak
öğrencinin bağlı olduğu Fakülte /Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı almak
üzere gönderilir.
 Öğrenci
bursları;
o
Burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olma
hakkı kazananlara, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim
Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna
göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı
tutarında burs ödenir.
o
Burs miktarının %70’i aylıklar halinde öğrenciye
ödenir. Geri kalan burs miktarı, Katılım Belgesinde yer
alan gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı durumu
dikkate alınır.
o
ÖNEMLİ NOKTALAR
o
Her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa
Farabi Değişim Programına burslu katılmak
mümkündür.
o
Ödeneğin yetersiz kalması durumunda, kabul eden
tarafta yeterli öğrenci kontenjanları bulunması
şartıyla, burssuz olarak öğrencilerin değişim
faaliyetlerinden yararlanmasını da sağlanabilir.
o
Burssuz Farabi Değişim Programı öğrencilerine de
aynı Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÖNEMLİ NOKTALAR

Öğrenim süresi ne kadar olursa olsun, bir dönem 4 ay
Olarak hesaplanır.

Farabi Değişim öğrencisi, gittiği üniversitede eğitimini
tamamladıktan sonra dönüş evraklarını eksiksiz olarak
Farabi Kurum Koordinatörü’ne teslim eder.

Öğrenci Katılım Sertifikası ve Transkriptinin ofise
gelmesinden sonra başarı durumuna göre kalan % 30
hibesinin hesaplanarak öğrencinin hesabına aktarılır.
BURSLARIN ÖDENMESİ
Öğrenci Burslarının ödenmesi sırasında Harcama
Yetkilisi tarafından hazırlanan Harcama talimatı ve
öğrenci başına ödenecek toplam burs tutarını gösteren,
burs hizmetlerini yürüten birimce onaylı liste
kullanılacaktır.
NOT: Farabi öğrencisinin burs alabilmesi için farabi
öğrencisi olduğu dönemde SGK aktif kaydının
olmaması gerekir. Aktif SGK kaydı olan öğrencilere
burs ödenmesi YAPILMAZ)

Öğrencinin bağlı olduğu üniversitedeki akademik
takvimde belirlenen tarihlerde öğrenci kayıt harcını
kendi üniversitesine yatırır ve boş kayıt yaptırır.

Gittiği üniversitenin akademik takviminde belirlenen
kayıt yenileme ve ders kayıtları haftasında öğrencinin
öğrenim protokolünde belirlenen derslere göre ders
kaydı yapılır.
o
Öğrenciler, gittikleri yükseköğretim kurumunda
almaları gereken derslerden başarısız olmaları
durumunda, ilgili dersin tekrarını, öğrenci olarak
kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda
yaparlar.
o
Ders tekrarı, Öğrenim Protokolünde denkliği kabul
edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yapılır.
o
GİDEN ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER
o
Gideceğiniz üniversitede derslerden devamsızlıktan
dolayı başarısız olmanız halinde almış olduğunuz
bursların bir kısmı geri alınabilir. Ayrıca %30 luk
bursunuzu alamazsınız.
Gideceğiniz üniversite ve bağlı olduğunuz üniversitedeki
bölümünüzün derslerini ve içeriklerini mutlaka bölüm
koordinatörüne danışarak doldurunuz.
Dönem boyunca almanız gereken derslerin kredi
toplamlarının aynı olmasına dikkat ediniz(+1 veya -1)
o
o
o
DEĞİŞİM SONRASI ÖĞRENCİNİN
YAPMASI GEREKENLER
Değişim sürecinin sonunda öğrenci, not çizelgesi,
katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu, en geç 15
gün içinde kendi yükseköğretim kurumuna teslim
etmelidir. Eksik veya hatalı evraklarının
tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla
olmamak üzere ek süre verilir.
o
Süresi içinde belgeleri tam olarak teslim
etmemesi halinde, öğrencinin işlemleri geçersiz
sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi
istenir.
o
Farabi değişim programı el kitabını
inceleyebilirler.
(çomü
farabi
sayfasında )

HAZIRLAMIŞ
OLDUĞUNUZ
BELGELERİ
İLGİLİ
ALANLARI
BÖLÜM
KOORDİNATÖRÜNE
İMZALATTIKTAN
SONRA 12 MAYIS PAZARTESİ İLE 16 MAYIS
CUMA SAAT 17’YE KADAR ÜNİVERSİTE
FARABİ OFİSİNE (Rektörlük 5. kat)
TESLİM EDEBİLİRSİNİZ.
 Teşekkürler,
Yrd. Doç. Dr. Ercan ARI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Farabi Kurum Koordinatörü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
742 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content