close

Enter

Log in using OpenID

Davet Mektubu - Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

embedDownload
Davet Mektubu (Ek-4)
T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
MERKEZ TEŞKİLAT BANKA PROMOSYON PROTOKOLÜ
DAVET MEKTUBU
... ./ .../20 15
Konu: Kurum maaş ödeme ve banka
promosyon protokolü
Sayın:
1- Kuruma
.
İlişkin Bilgiler:
: T.C. Sağlık Bakanlığı
:Mithatpaşa Cd. No: 3-Sıhhiye/ANKARA
: 0.312.585 1976 10.312.585 19 65
: http://www.yghm.saglik.gov.tr
: http://www.sb.gov .trNHGM/ana-sayfa
: Harika BİçGİ (Birim Sorumlusu)
Ll-Kurum adı
• Adres
• Telefon-Faks
1.2- Elektronik posta adresi
1.3- Kurum web adresi
1.4- İlgili personelin adı soyadı
2- Protokol Konusu:
Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı personelinin maaş ek ödeme ve diğer ödemelerine
yapacak bankanın ve personele ödenecek promosyonun tespiti.
aracılık
3- Banka promosyon protokolünde uyulacak kriterler:
3.1 Protokol, ekteki şartnameye esas alınarak yapılacaktır.
3.2 Promosyon şartnamesi ve diğer belgeler kurum web sitesi olan http://www.sb.gov.trNHGM/ana-sayfa
adresinde görülebilir.
3.3 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir. Teklifler en
son 10104/2015 tarih ve saat 10.00'a kadar Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire
Başkanlığında ilgili personele kapalı zarf içinde teslim tutanağı ile teslim edilecek, belirtilen saate kadar
verilen teklifler Bakanlığımızca oluşturulan Komisyon tarafından aynı gün saat 10.30 da teklif verme
sırasıyla isteklilerin huzurunda açılarak tekliftutanağına kaydedilecektir.
3.4 Açılan zarf1ardan en yüksek teklifi veren ilk 5 (beş) banka, Komisyonca belirlenen tarih ve saatte açık
arttırmaya davet edilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
N PROTOKOLÜ
KOMİSYONU
\Üy~ .if+Abdullah ÇEV
Satınalma ve İhale Birim Sorumlusu
M~~
Memur-Sen Gen.Bşk.Yrd.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content