close

Enter

Log in using OpenID

Ders Verme Hareketliliği Başvuru ve Kontenjan Bilgileri

embedDownload
2014 – 2015 AKADEMİK YILI
ERASMUS PLUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ
1. TEKLİF ÇAĞRISI
Başvuru Tarihleri
: 28 Ocak 2015 - 13 Şubat 2015
Başvuru
: Dış İlişkiler Birimi Ön Başvuru Formu (http://dib.kafkas.edu.tr) ya da
Başvuru Formuna Ulaşmak için Lütfen tıklayınız:
http://dib.kafkas.edu.tr/erasmus_ders_verme_giden_ogretim_elamani_belgeleri/dersvermeonbasvuruformu.doc
Planlanan Değişim Kontenjan
: 10
NOT: Öğretim Elemanlarımızın seçmeleri KPDS / ÜDS / YDS Puan sıralaması temel alınarak yapılacaktır. Öngörülen değişim
sayısından fazla Öğretim Elemanının başvurması durumunda Dış İlişkiler Birimi’nin Ulusal Ajans’ın belirlediği çerçeve Katılım
Şartlar temel alınarak hazırladığı seçme kriterleri uygulanacaktır. (AB Ulusal Ajans Seçme Kriterleri ve Hibelere www.ua.gov.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.)
ÖNEMLİ NOKTALAR (BAŞVURU ve HİBE)
 Erasmus Plus Personel Ders Verme Hareketliliği programı sadece ders vermekle yükümlü (Profesör, Doçent,
Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Okutman vb.) personele açıktır.
 Personel Ders Verme Hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati
eğitim verilmesi zorunludur.
 Değişim faaliyetinin en geç 30 Eylül 2015 tarihinde tamamlanması gerekmektedir. (Karşı kurumdan alınan
davet mektupları bu tarih göz önünde bulundurularak alınmalıdır)

Erasmus Plus Hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra Ders Verme
Hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Avro hesabına yatırılır.

Ders Verme Hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık
harcırah ile ilgili ödemeler seyahat planlanan ülkeye kat edilecek Kilometre üzerinden seyahat gideri ödemesi yapılır.
Seyahatin ekonomik seyahat alternatifleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olması şartıyla, gerçekleşme değeri üzerinden ve
seyahat ile ilgili belgelerin Dış İlişkiler Birimi’ne teslimi sonrasında seyahat giderleri karşılanır.
 Gidecek personel sayısı, kontenjanlar ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçe ile sınırlıdır. Kontenjan
sayıları, gerekli belgeler ve benzer konularda bilgi edinmek için lütfen http://dib.kafkas.edu.tr adresini ziyaret
ediniz.
 Üniversitemizin
anlaşmalı
olduğu
AB
Üniversitelerinin
Listesi
http://dib.kafkas.edu.tr
sayfasında
“Anlaşmalarımız” kolonunda yer alan “Erasmus” butonu altında “Anlaşmalı Üniversiteler ve İletişim
Bilgileri Listesi” olarak yer almaktadır. Liste, Fakülteler ve bağlı bulunan Bölümlere göre düzenlenmiştir.
Lütfen bölümünüze ait anlaşmaları ve bu anlaşmaların kontenjanlarını kontrol ediniz.
 Başvuru süresi sonunda Dış İlişkiler Birimi yararlanıcı listesinin son halini http://dib.kafkas.edu.tr
ve
www.kafkas.edu.tr sayfasında duyuracaktır.
 İsteyen öğretim elemanlarımız hibe almaksızın ”Non-Grant Teaching Staff Mobility” olarak değişim faaliyetinde
bulunabilirler.
Seçilen Öğretim üyeleri gitmeden önce
 Gideceği üniversiteden gideceği tarihleri belirten davet/kabul yazısı alır ve vereceği ders/seminer programını
ders planını gideceği kuruma imzalatıp Dış İlişkiler Ofisine teslim eder.
 Hareketliliğe başlamadan Dış İlişkiler Ofisi ile sözleşme imzalar. ( Sözleşme ofis tarafından hazırlanır)
Hareketliliği tamamlayıp dönerken;

Dönerken Hareketliliği tamamladığına dair gittiği üniversiteden belge alır, dönen öğretim üyesi rapor formunu
doldurur, yolculuk dokümanları (biletler, biniş kartları, pasaportun çıkış ve giriş tarihlerini gösteren sayfalarının
fotokopisi) ile birlikte Dış İlişkiler Ofisine teslim eder.
Ulaşım gideri için;

100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için
: 180 Avro

500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için
: 275 Avro

2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için : 360 Avro

3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için : 530 Avro

4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için : 820 Avro

8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için
: 1100 Avro
Harcırah hesaplama yöntemi:

Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin
yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Ülke Grupları
Ülke
Günlük Hibe Miktarı (Avro)
Grup A
Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, İngiltere
144
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs
Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti,
Finlandiya, Fransa, Yunanistan,
126
Grup B
Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn,
Lüksemburg, Norveç, Polonya,
Romanya, Türkiye*
Makedonya, Almanya, Letonya, Malta,
108
Grup C
Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya
Grup D
Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya
90
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
148 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content