close

Enter

Log in using OpenID

Örnek Şartname - Elektrik Haber

embedDownload
GÜNEŞ PANELLERİ YILDIRIMDAN
KORUNMA TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ÖZELLİKLER
1-Güneş Panellerine yönelik yıldırımdan korunma projesi Türk Standartları TS EN 62305,IEC,DIN EN
50164 Avrupa ve Uluslararası standartlara uygun olarak dizayn edilecektir.Tüm Ürünler VDE-0100712 ve VDE 0100-443 normlarına uygun olacaklardır.
2-Yıldırımdan korunma projesi Dış Yıldırımdan korunma sistemi,iç yıldırımdan korunma
sistemi,topraklama ve eşpotansiyel sistemi içerecektir .Sistem elemanları boyutlandırılması yıldırım
risk analizi ve bunun sonucunda çıkacak şartlar dikkate alınarak yapılacaktır.
3-Sistem dış yıldırımlık kısmı Franklin yakalama uçları entegreli mesh metodu baz alınarak
tasarlanacaktır.
4-İç yıldırımlık kısmında kullanılacak ürünlerin özel olarak photovoltaic alanlarda kullanıma uygunluğu
önem arz etmektedir.
İç yıldırımlık-Parafudr(Photovoltaic Surge Arrester) Sistemi
1-Sistemde yer alan ve darbe gerilimlerinden zarar görme riski bulunan tüm cihazlar yıldırım ve darbe
ani akımlarına karşı koruma altına alınacaktır.
2-Sistemde yer alan AC –DC HATLAR ve DATA HATLARI koruma altına alınacaktır.
3-AC HATLARIN KORUMASI:
*AC hatlarda 10/350 ve 8/20 eğrilerine entegreli ürünler kademeli olarak koruma amaçlı
kullanılacaktır.
*Tip 1 koruma ürün olarak ; Karbon Halkaları(Spark Gap) Teknolojisine sahip,varistör teknolojisine
sahip olmayan;C sınıfından önce devreye girme özelliğine sahip(MCD ) faz başına 50 kA toplamda 125
Ka koruma kapasiteli ; ikincil akım söndürme kapasitesi 25 ka olan özeliklerde ürün
kullanılacaktır.Ayrıca -40 +85 C sıcaklıkta çalışabilen ve IP sınıfı 20 olmalıır.
*Tip 2 Koruma B sınıfından bağımsız olacak ve B sınıfından sonra devreye girme özelliğine sahip
olacaktır.8/20 eğrisinde 40 Ka söndürme kapasiteli,gerilim koruma seviyesi >1,3 kv,cevap zamanı
max25 ns;sıcaklık aralığı -40 +80 C şeklinde olacaktır.
4-DC HATLARIN KORUNMASINDA
*DC hatların korunması B+C SINIFI phovoltaic kontak çıkışlı DC koruma üniteleri kullanılacaktır.
*Maximum deşarj kapasiteleri 50 kA mertebesinde olacaktır.
*Max devreye giriş zamanalrı 25 ns olacaktır.Çalışma sıcaklık aralığı -40 +80C , IP Korumaları 20
olacaktır.
5-DATA HATLARININ KORUNMASI
*Data hatları DIN normları ışığında gerekli test belgelerine sahip olan ürünler ile korunacaktır.
*Data hatlarının karakteristik özelliklerine göre tüm hatlar koruma altına alınacaktır.
Dış Yıldırımlık Sistemi
*Yıldırım yakalama çubukları,yakalama ucu tespit elemanları,yıldırım koruma iletkeni, hat
tutucuları,dörtlü ve T bağlantı elemanlarından oluşacaktır.Bu sistemin risk analizi yapılarak çıkan risk
grubu ve koruma sınıfı kapsamında uygun aralıklarla yıldırımdan korunma iletkenleri sabitlenecektir.
*Öncelikle korunacak yapının yıldırım etkinliği ‘E’ hesaplanacaktır.Hesaplanan ‘E’ katsayısı değerine
göre ilgili tablodan koruma seviyesi belirlenmelidir.
*TSE EN 62305 standartı ışığında her güneş paneli yakalama uçlarının koruma açısı
içerisinde yer alacaktır.Her panel mesh metodu ile oluşturulacak gözlerle iletken
vasıtasıyla bağlantılı olacaktır.Ve kullanılan yakalama uçları da mesh sistemi ile bağlatılı
olacak,topraklama elektrodu ile sistem son bulacaktır.Ayrıca tüm sistem alanının
etrafında iletken dolaştırılacak ve bir ring hat sağlanacaktır.Sistemin her noktasında
direncin eşit olması istenecektir.
*Kullanılacak yakalama uçları Alüminyum Q10/ Q16 mm ölçülerinde(incelerek
yükselecek) olacak ve boyutları güneş panellerinden yüksekte kalacak şekilde dizayn
edilecektir.(Sistem yapısına göre 3000-3500-4000 mm Seçilebilir)
*Yakalama uçları yere sabitlenecek ve yakalama uçları ile tabanlar birbirleri ile uyumlu
olacaktır.Yakalama uçlarının boyutu kapsamında ya 10 kg, yada 16 kg lık yakalama uçu
tabanları kullanılacaktır.
*Yakalama ucu tabanları 100ka yıldırım darbesi testinden başarı ile geçmiş olmaları
gerekmektedir.Ayrıca dona karşı dayanıklı olacaklardır.
*Yakalama ucu iniş iletkenler ve yüzeyde bağlantı amaçlı olarak kullanılacak her iletken
İSCON-(İZOLELİ İLETKEN) manyetik alanı engelleyici özellikte olacaktır.İscon kesitleri
35mm2 ve Q23 şeklinde olacak,içerinde en az 7 ayrık iletken bulundurucaktır.İzoleli
iletkenin yıldırım deşarj testlerinden başarı ile geçmesi gerekmektedir.
* Bağlantı ve tespit amaçlı kullanılacak
tüm ürünlerin DIN normlarına uygunluk
sertifikaları olacak,50164 standartı ışığında yüksek gerilimde dayanımları ispatlanmış
olacaktır.
*Gerek panel bağlantılarında gerekse topraklama elektrotları bağlantılarında korozyon
önleyici bant kullanılacaktır.
Topraklama Sistemi
*Topraklama elektrotları Çelik –Galvaniz h:1500mm ø:20 mm ölçülerinde olup,üstü üste
eklenebilen elektrot özelliğinde olacaktır.Ayrıca topraklama elektrotları VDE 0185305(IEC 62305) Normlarına uygunluk özellikleri taşıyacaktır.Galvaniz kaplaması istisnasız
70 mikron kalınlığında olacaktır,korozyona karşı dayanıklılık mutlak şarttır.
*Topraklama sisteminde her bağlantı noktasında korozyon önleyici bant kullanılacaktır.
*Direncin yüksek kaldığı noktaları direnç düşürücü kimyasalların kullanılması uygundur.
*Topraklama elektrotları birbirleri ile topraklama iletkeni yardımıyla irtibatlandırılacaktır.
*Elektrotların çakıldığı noktalarda işletme anında müdahalenin kolay yapılması amacıyla
rögarlar tesis edilmelidir.
*Topraklama değerleri elektrik danışmanı tarafından ölçülüp düzenli olarak kontrol altında
tutulmalıdır.
**Mevcut tesisin yapısı ışığında yapı çevresinde ring hattın oluşturulup paslanmaz çelik
bara eşliğinde sistemde eşpotansiyelin oluşturulması tavsiye edilmektedir.
*Kullanılacak baralar VDE 0100 Bölüm 410 ve bölüm 540 ta ki tariflere uygun olacak, ve
VDE 0185-305 standartına uygun olacaktır.Baralar paslanmaz çelik (V2A )özelliğinde
olacaktır.Tavsiye edilen bağlantı sayısı 10 olan 40 mm genişliğinde,246 mm uzunluğunda
ve 6 mm yüksekliğinde olan baranın kullanılmasıdır.
**Yıldırımdan korunma sistemi topraklama sistemi,dış yıldırımlık sistem,eş potansiyel
sistem ve iç yıldırımlık sistemlerinin entegrasyonu sonucunda tamamlanmaktadır.Bu
nedenle özellikle dış yıldırımlık uygulamasının yapıldığı tüm aşırı gerilim önleyici parafudr
sistemlerinin kullanılması bir zorunluluktur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
242 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content