close

Enter

Log in using OpenID

buraya - Ast Soğutma

embedDownload
TANITIM YAZISI
AST Soğutma Teknolojileri, 22 yıllık soğutma, 14 yılı aşan üretimi boyunca sahip
olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar.
Departmanlarında işine uzman kadroya sahip olan şirketimiz, Standart veya Ġnvertörlü
olmak Üzere; Hermetik Kompresör, Semi-Hermetik Kompresör, Scroll Kompresör, Vidalı
Kompresörden oluşan Split ve Merkezi Sistem Soğutma Cihazlarının imalatını
yapmaktadır.
Ġmalatlarımızda kullanılan tüm ekipmanlar konularında kaliteleri ile kendilerini
ispatlamış, CE belgelerinin olmalarına özen gösterilmektedir.
Firmanın degişmez prensipleri daima kalite,hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyattır.
Firmanın Antalya`da ki fabrikası ile her gecen gün daha da büyüyerek akdeniz
bölgesindeki konumu ile nakliye kolaylığı sağlamaktadır.
Soğutma cihazlarımızdaki ürünler CE belgeli olup 2 yıl firma garantimiz altındadır.
Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle
çalışan AST Soğutma Teknolojilerini, soğutma sektöründe sektörün mutfağı sayılan
uygulamalı soğutma firmalarına özel tasarımlarıyla çözüm ortağı olarak faaliyet
göstermektedir.
Bunun yanı sıra uygulama sonrası servis ve bakım hizmetleri sektörde çok büyük
olumsuzluklarda aksamalar yaşamaktaysanız
1
Benim Vizyonum
Değerli Müşterilerimiz ve Ġş Ortaklarımız
Ast Soğutma, kurulduğu günden bugüne müşteri odaklı çalışma anlayışını benimsemiş, müşterilerinin tüm ihtiyaç ve
beklentilerini
karşılamak için onların isteklerini tam anlayarak, beklentilerin üstünde kalite ve hizmet vermiştir. Bunun neticesinde
pazar payını hızla artırarak sektoründe lider firmalardan biri haline gelen Ast Soğutma; daima en modern ve en yeni
teknolojileri
kullanarak kaliteyi her şeyin üstünde tutmuştur.
Ast, soğutma için ekonomik olmanın da büyük önem taşıdığı bilincindedir. Ġş verimliliğini daima artırarak hem düşük
maliyetli,
hem de kaliteli üretim yapmak ve üretimlerini zamanında teslim etmek Ast Soğutma vazgeçilmez ilkeleri haline gelmiştir.
Ast Soğutma; küçük ve büyük ölçekli her işi, bilgi ve tecrübeye dayalı bir şekilde projelendirerek çözüm üretir.
Üretimini ve projelerini yüksek kalite ve müşteri memnuniyeti hedefleriyle gerçekleştirdiği için hiçbir projeyi biten bir iş
olarak görmez.
Ast Soğutma için tamamlanan her proje kalıcı ilişkilerin başarılı bir temsilcisidir.
Ast Soğutma, müşterinin ihtiyacı olan ürün ve satış sonrası hizmet desteğine çok önem vermekte ve bunun bilincinde
olarak desteğini
herhangi bir aksama olmadan sunmaya devam etmektedir.
Yıllara yayılan tecrübesi, gelişen mühendislik ve soğutma teknikleri ile sürekli yenilenen firmamız; kalite ekonomik fiyat
ve kusursuz müşteri memnuniyetinden
ödün vermemektedir.
Ast Soğutma için önemli olan bundan sonraki her projede daha iyisini yapmak için kendimizle yarışmak,
samimiyet ve dürüstlük çatısı altında kalıcı ilişkiler kurmaktır.
Biz soğutmada çözüm ortağınız olarak, sizinle birlikte bir gelecek için sabırsızlanıyoruz.
Saygılarımla
Mehmet Gül
8
Biz Kimiz?
AST Endüstriyel & Ticari Soğutma Sistemleri
Soğuk depo, panel, kapı, aksesuar, soğutma makina ve sistemleri sektöründe
10 yılı aşkın deneyimi ile alanında en hızlı büyüyen saygın isimlerden biri
Enerji verimliliği ve üstün hizmet
Endüstriyel – ticari soğuk muhafaza ve proses uygulamalarında
enerji verimliliği ve iyi hizmet için artan talebi karşılama kararlılığında
Güçlü finansman ve hizmet yapısı
Güçlü – stabil finansman ve hizmet yapısı ile teknolojik ve
yatırımsal alanlarda ivmeli bir büyüme
100′ü aĢkın istihdam
35′ten fazla ülkede aktivite, ortalama 100 çalışanı, 4500 m2 (kapalı alan) fabrikası, 4′ü aşkın yurtiçi
bölge koordinatörlüğü,
12′yi aşkın yurt içi bayiliği, 3′ten fazla ülkede bölge ve ülke temsilciliği
AST Grubu
Technologies ile birlikte soğuk depo malzeme, ekipman ve makineleri sektöründe üretici bir firma
Ana iĢi
Soğuk hava deposu panelleri
Ġzolasyon kapıları
Soğuk depo aksesuarları
Soğutma makina ve sistemleri
Soğuk depo projelendirme ve taahhütü
Soğuk tesis rehabilite ve optimizasyonla
8
Misyon & Vizyon
AST Endüstriyel & Ticari Soğutma Sistemleri;
Temel prensiplerini ifade eden ilkeleri, var olma sebebini ifade eden
misyonu ve gelecekte varmak istediği yeri anlatan vizyonundan meydana gelen kurumsal stratejik planı ile AST Soğutma Grubu;
Yıllardır faaliyet gösterdiğimiz soğutma sektöründe lokal ve global pazarda:
Toplumumuzun ve faaliyet gösterdiğimiz global pazarların
sektörel ihtiyaçlarını kaliteli, ekonomik, mühendislik tabanlı, yenilikçi sürdürülebilir ürün ve uygulamalarla karĢılamak
misyonuyla,
Bilimi, teknik ve teknolojik yenilikleri takip eden, paylaĢımcı, yenilikçi, yönlendirici ve katılımcı yaklaĢımlarla,
faaliyet gösterdiği sektörlerde performansına özenilen, çevre ve yaĢam değerlerine
saygılı, öncü, üretici bir kurum vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz.
Ġlkelerimiz
Güven
Kurumumuz hizmet sunduğu müĢteri ve Sektörel ortaklarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabuleder
Saydamlık
Kurumumuz hizmet sunumunda, Ģeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.Kalite
Kurumumuz sunduğu hizmetle müĢterilerinin ihtiyaçlarını ve
beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir Ģekilde karĢılamayı esas alır.
Verimlilik
Kurumumuz kaynaklarını, ileri teknoloji, yüksek verimlilik ve müĢteri memnuniyeti
prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder.
Katılım
Kurumumuz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayıĢla ilgili tüm t
arafların ortak bir eksende buluĢup katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.Liderlik
Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir kurum olmayı esas kabul etmekteyiz.
Değerlerimiz;
Dürüst, Ģeffaf ve etik
Ġnsana ve yaĢam kalitesine saygılı
Çevreye duyarlı
KeĢfedici ve yenilikçi
MüĢteri odaklı
ÇalıĢanlarının geliĢimini destekleyen
Takım çalıĢmasına önem veren.
8
Servis Ağımız
Erğün Gönülal
Ast Sogutma Teknik Servis Koordinatörü
E-mail:[email protected]
Tel: +90 242 334 86 46
GSM: 05366057624
Faks: +90 242 346 28 00
Ast Sogutma müĢteri memnuniyetini ön plana çıkararak kusursuz satıĢ sonrası destek anlayıĢı ile
Türkiye’nin tüm Ģehirlerinde Teknik Servis hizmeti vermektedir.
Ast Sogutma Teknik Servisi, size en yakın yetkili servis ekibimizi yönlendirerek soğuk hava depolarınızın
ve
soğutma ekipmanlarınızın problemini çözmek ve bakımını yapmak için kurulmuĢtur. bunun için
yukarıdaki iletiĢim bilgilerimizden bize
7/24 teknik servis koordinatörümüze ulaĢabilir Teknik servis koordinatörümüz size en yakın ekibimizi
yönlendirecektir.
8
SOĞUK ODA CĠHAZ UYGULAMA
2
SOĞUK ODA PANEL UYGULAMA
3
ULUSLAR ARASI KALĠTE UYGULAMALARI
Avrupa birliği normlarında uygun TSEK ve CE Belgeli ürünler,
Uluslar arası standartlarda en son teknolojilerin kullanımı
Kalifiye elemanlarla kaliteli işçilik
Deneyimli Profesyonel Mühendislerle tasarım ve üretim
R-404A akışkan gazlı çevre dostu ürünler
Üretim son noktasın her bir ürünün fonksiyonel testi ve %100 kalite kontrolü
ÜRÜN GENEL ÖZELĠKLERĠ
Maksimum randımanın sağlanmasına yönelik Ġç ve
Dış Ünitelerin ideal hava sirkülasyonu ve homoje
soğutmayı yapacak en uygun yerlere montajı
Soğutma ve şoklamada en ekonomik
çözüm ile en hızlı ve verimli çalışma
+45℃`lik dış ortam sıcaklığın da bile çalışabilme özelliği
+28℃`den -110℃`ye kadar istenilen
soğutma ortamlarına uygun oldukça çeşitli standarkt ürünler
Küçük ve büyük haimler için, özel şoklama odaları için
standart ürünler dışında özel tasarımlı ürün üretimi
Üretimde yüksek verimli, uzun ömürlü, sessiz ve titreşimsiz
çalışan uluslar arası onaylı kaliteli malzeme kullanımı
4
ÜRÜN TEKNĠK ÖZELĠKLERĠ
Her türlü hava şartlarına dayanıklı,rüzgar,yağmur geçemez özeliklerde elektrostatik
toz boyalı çelik galvaniz gövde
Split Tip Üniteler
Merkezi Tip Üniteler
Merkezi Tip Üniteler
Modele en uygun sessiz ve titreşimsiz hermetik, yarı-hermetik, scroll ve vidalı
kompresör çeşitleri
Muhafazalı aksiyel fanla teçhizatlandırılmış bakır borulu alüminyum kanatlı
kondanser
Tam otomatik sıcak gaz defrostlu, likit tanklı, genleşme vanalı,alçak-yüksek basınç
proses datalı, filitre kurutuculu ve muhafazalı aksiyal fanlı buharlaştırma ünitesi
Ana şalteri, sigorta korumasını,motor ve termik korumayı, kompresör
kontaktörünü içeren elektronik kontrol panel
IP55 sınıfı izoasyonlu termik korumalı, muhafazalı aksiyal tip iç ve dış ünite fanları
Mikro-işlemci dijital kontrol panosu kanalıyla uzaktan kumanda
Uzaktan kumandalı dijital pano ile kontrol edilen tam otomatik elektrikli defrost
sistemi
Manuel defrost imkanı
Basma devresinde yüksek basınç, emme devresinde alçak basınç koruması
Voltaj düşüklüğü ve dalgalanmalara karşı koruma Otomatik çalıştırma
Uzaktan Ġzleme Olanağı
5
AST MARKA SOĞUK MUHAFAZA CĠHAZLARI
SOĞUK MUHAFAZA CĠHAZLARI KULLANILAN ÜRÜNLERĠ STANDARTI
6
MĠNĠCOOL SERĠSĠ SOĞUK MUHAFAZA CĠHAZLARI TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ
+18/-5℃ ÇalıĢma ġartlarında soğutma gruplarımız
7
www.astsoğutma.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
883 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content