close

Enter

Log in using OpenID

amsterdam fuar özel

embedDownload
Publishment of the Facility Services Management
Businessmen Association
Bülent Doğru:
“TESHIAD represents one of
the bIggest sectors whIch
contrIbute of employment
to the country’s economy”
“TESHİAD; ülke ekonomisine, istihdam katkısı sağlayan en büyük
sektörlerden birini temsil etmektedir”
ISSA executIves met wIth
TESHIAD members
ISSA yetkilileri TESHİAD üyeleriyle buluştu
hizmet2.indd 1
4/18/14 5:10 PM
The sector
Is locked to
ISSA/INTERCLEAN
FaIr
Sektör
ISSA/INTERCLEAN
FUARI’NA
kilitlendi
A CLEANER TÜRKİYE
DAHA TEMİZ BİR TÜRKİYE
2
“TESHİAD; ülke ekonomisine, istihdam katkısı sağlayan
en büyük sektörlerden birini temsil etmektedir”
Bülent Doğru, “Ülkemizde, özellikle 1980 sonrası yaşanan ekonomik gelişmeler ile birlikte iş ve normal hayatımıza giren çok katlı bina
ve tesislere bağlı olarak yaşanan gelişmeler oldukça dikkat çekici. Bu gelişmeler hem geleceği parlak olan bir sektörün ortaya çıkmasını sağladığı gibi hem de ülkemizdeki istihdam açısından yaşanan sorunlara, insana dayalı hizmet verilmesi nedeni ile ilave çözümler
getirmesi bakımından oldukça önemli bir rol oynadı” dedi.
1
990’lı yıllarda firmalar her konuda büyümeye
başladıklarını söyleyen TESHİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Doğru, “İlk dernekleşme
fikirleri bu yıllarda atılmaya başlandı. TESHİAD,
1992 yılında 16 kurucu üyenin girişimiyle, o zamanki
adıyla Temizlik ve Servis Hizmetleri İşverenleri Derneği (TESHİD) olarak kuruldu. Bugün itibari ile baktığımızda bünyesinde 100 civarında üyesi bulunan ve
2000 civarındaki temizlik işletmesi ve yüzlerce tedarikçi firma ya üst çatı görevi yapmakta olan TESHİAD; İşsizliğe çözüm üretmenin yanı sıra, ülke ekonomisine, ciro ve istihdam katkısı sağlayan en büyük
sektörlerden birini temsil etmektedir. Bu dönem ana
hedeflerimizden bir veya birçoğu tamamen gelişmiş
pazarlarla ilişki boyutumuzun gelişmesi üzerine kurullu olacak” şeklinde konuştu.
“TESHİAD’ın en önemli
hedeflerinden biri federasyonlaşma”
TESHİAD’ın bu dönem ki en önemli hedeflerinden
birinin federasyonlaşma süreci olduğunu belirten
Bülent Doğru, “Bu süreci yönetebilecek bilince sahip
bir yönetim kurulumuz ve arkadaşlarımızın olması
bu sürecin daha hızlı geçeceğini göstermektedir. Federasyonlaşmanın derneklerde önemi: Daha geniş
kitlelere ulaşabilmeleri, üye sayılarını genişletebilmeleri ve en önemlisi ortak iş yapma kültürünü sağlamalarıdır. Biz işte bu ortak iş yapabilme kültüründen dolayı son genel kurulumuzda federasyonlaşma
kararı aldık. Ancak bu çok kolay olmamakla beraber
zaman gerektiren bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu
çalışmaları ciddiyetle yönetebilen, uzun soluklu duruşlar sergileyebilen, geniş bir üye kitlesine sahip
olan derneklerin federasyonlaşma noktasında daha
başarılı olduğunu görüyoruz” ifadesinde bulundu.
“Günümüzde her alanda hızlı
bir değişim yaşanıyor”
Bülent Doğru, günümüzde her alanda hızlı bir
değişim sürecinin yaşandığını ve bu değişimin bir sonucu olarak üretim sektöründen, hizmet sektörüne
doğru geçiş yaşanmakta olduğunu, hizmet sektöründeki bu gelişimin çok geniş ve çeşitli alanlarda
gerçekleştiğini belirtti. Doğru, “Özellikle gelişmiş
ülkelerde, klasik sanayi ve klasik imalatçılık anlayışından uzaklaşılması, bu klasik anlayışın yerini hizmet anlayışının almasıyla, hizmet sektöründe artış
gözlenmektedir. Ülkemiz açısından baktığımızda;
son dönemlerde ülkemizde yapılan yatırımlar, kentsel dönüşüm ile oluşturulan yaşam alanları, bunlara
bağlı olarak yapılan AVM ve yeni sanayi yatırımları,
hizmet sektörü, temizlik-tesis yönetimi ve güvenlik
gibi alanlarda talep artışı yaşanmaktadır. Bu nedenle
dışarıdan gelecek yatırımcı da ülkemiz pazarını cazip
bulmaktadır” dedi.
Türkiye’nin birçok sektörde olduğu gibi hizmet
açısından gelişime açık olduğunu ifade eden Doğru,
“Avrupa ile yıllardır ticari ilişkilerimiz sonucunda bölgede çok güçlü bir çekim merkezimiz var. Böyle bir
durumda bu pazardan pay almamız için pazarımızı
çeşitlememiz gerekiyor. Dünyada, gelişmiş ülkelerde temizlik endüstrisinin geldiği noktayı doğru analiz
edebilirsek; bunun içerisinde temizliğin meslek ola-
rak biçimlendirilmesi için teşviklerin sektöre kullandırılması, kıdem yasasının yeni düzenlemeyle uygun
hale getirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.
Bülent Doğru son olarak, “ Sektörel sağlanacak
olan bu gelişmeler doğrultusunda, ülke içindeki sektör kuruluşlarını organize olması ve hizmet kalitesi
açısından standartlaşma yolunda adımların atılması
ile dünya ile uyumun sağlanmasının yanı sıra, hizmet
ihracı açısından en önemli ekonomik bağlantılarımızın yer aldığı AB ile de uyuma dikkat etmek gereklidir” dedi.
Bülent Doğru son olarak “Bahsetmek istediğim
önemli konulardan konularımız arasında, endüstriyel
temizlik ürün ve servisleri sektörünü bir araya getirecek olan tek kendi kategorisinin lider fuarı olma özelliğine sahip ISSA/Interclean İstanbul Fuarı, yerli ve
yabancı ziyaretçi hedefi ile yola çıkan ISSA/Interclean
İstanbul Fuarı, sektördeki yenilikleri görmenin yanı
sıra, sektör liderleri ile buluşmak, sektör görüşünü
genişletmek, yeni iş yatırım ve bayilik fırsatları yaratmak için önemli bir platform olacak. Fuar kapsamında ISSA/ TESHIAD işbirliği ile düzenlenecek konferanslar ile sektördeki son gelişmeleri takip etme ve
öngörü kazanma fırsatını yakalayabiliriz” ifadesinde
bulundu.
Doğru, “Ayrıca sektörümüzün ülkemizi konumu
ve kat etiğimiz gelişim itibari ile merkezi üs olarak
görmesinin zamanı geldi. Şimdiye kadar belki istenilen potansiyeli yakalamamış olabiliriz ama sektörümüzde özellikle Orta Doğu ülkelerinden hizmet ihraç
eden firmalarımız var. Yani var olan potansiyeli bu
fuarla fırsata çevirebiliriz. Uluslararası olarak, Avrupa dışından gelecek olan üyelerin konferansa katılması yaptığımız işin kalitesini artıracağı gibi yeni iş
yatırımı, bayilik fırsatları yaratmak gibi birçok konuda
önemli bir platform olacak” şeklinde konuştu.
3
“TESHIAD represents one of the bIggest sectors whIch contrIbute of employment to the country’s economy”
B
ülent Doğru, Chairman of the Board of Directors of TESHIAD: “In our country there
has been some important developments
about high buildings and facilities after
1980 to the present. These developments have
created a new sector which has a brilliant future
and also brought new solutions about employment
problem in Türkiye.”
“In 1990’s, firms begun expanding at all categories. We’ve decided to found an association in these
years. Facility Services Management Businessmen
Association (TESHIAD) was founded in 1992 with
enterprise of 16 members. Our primer name was
Cleaning and Service Works Employers Association (TESHID). But today, we have about a hundred
members. And we are like a roof for 2 thousands
cleaning firm and hundreds of supplier firms. Besides creating solution to employment problem of
Türkiye, we also represent one of the biggest sectors which contribute of employment and turnover
to the country’s economy. In this term, our main
target will be developing our relations with bigger
markets” said Doğru.
ture about working together. These are the reasons
why we decided to become a federation. But this work
needs time besides its difficultness. We observe that
the associations which can manage this process seriously become more successful about being a federation” said Doğru.
“There Is a fast change at the
all sectors, In these days”
Chairman Doğru told that there was a fast change at the all sectors, in these days. “As a result of
this change, production sector has evolved to service
sector. There is a change term at the all service sectors. Especially in the developed countries, there is
an increase term at the service sector because of leaving the classical production understanding. When
we look in terms of our country, we observe a growth
in demand to service sector, facility management and
security. The reasons of that growth are the urban
conversion projects and the new mall and industry
investments. So, Türkiye’s market attracts the attention of foreign investors” declared Doğru.
Bülent Doğru said that Türkiye keeps on deve-
“Our most Important goal
Is beIng a federatIon”
Bülent Doğru declared that TESHIAD’s most
important goal was being a federation in this sector. “Our direction board and relations have enough
skills and knowledge for managing this process.
This shows us that the process will run faster. Being
a federation will provide us a wide range of market
and member count. And it also will provide a cul-
Yayın Koordinatörü: Abdurrahman Çınar
Avrupa Yakası Temsilcisi: Ruşen Tanrıverdi
Yazı İşleri Müdürü: Zafer Mumcular
Editör: Cengiz Tepebaş
Tasarım ve Uygulama: Ozan Gürel
Yayın Kurulu
Bülent DOĞRU (Başkan)
Zafer MUMCULAR
Mehmet ERSOY
Umut DELİKANLI
ERTUMOP IS PLEASED TO WELCOME YOU 9TH
TIME AT ISSA INTERCLEAN AMSTERDAM
TRADE FAIR
ERMOP GROUP COMPANIES
TESHİAD Adına İmtiyaz Sahibi
Bülent DOĞRU
loping at the all sectors including service sector. “We have an attraction point in this region
because of our relations with Europe for years.
If we want to expand our market share, we have
to diversify our market. We need to analyze the
cleaning industry on the developed countries. For
shaping cleaning as a job, economic incentives
must be used and the Priority Law must be regulated” also said Doğru.
Doğru, attracted the attention to the ISSA/INTERCLEAN Fair. “This fair will gather industrial
production and service sectors. It will be a new
platform for the new investments and dealership.
With the conferences in the fair, we will have a
chance to inform about the new progress at the
sector. And we can have new ideas. “We have too
see our country as a central base. By now, perhaps we couldn’t have the enough potential but
today, we have ability to organize and we have
enough service quality. There are some firms
which import services from Middle-East countries. We can use this potential and this fair will be
an opportunity for us” said Doğru.
VISIT US AT STAND 04.329
Yönetim Yeri: Libadiye Cad. Tahralı Sok.
Kavak yeli Plaza A Blok No:7 D:30 Ataşehir /
İSTANBUL
(Soyak Migros Karşısı)
Tel : 0216 291 22 58
Faks : 0216 291 22 59
Yapım
Ekonomi Ajans Yayıncılık,Paz.ve Danışmalık
Hizmetleri
Adres: Fevzi Paşa Cad. No 2 Sarı Ap.D:6
34750 Küçükbakkalköy – Ataşehir – Istanbul
Tel : +90 (0) 216 572 60 69
Faks : +90 (0) 216 576 89 96
Basım : Portakal Basım AŞ
ERTUMOP has moved! Our new address is as follows;
Monzastr. 4- 4b
63225 Langen-Hessen
GERMANY
Tel : +4961038703756/57
Fax : +4961038703758
[email protected]
4
25-27 Eylül 2014
tarihleri arasında
WOW İstanbul Hotel’de
gerçekleştirilecek
olan ISSA/İNTERCL EAN
Fuarı için TESHİAD
Yönetim Kurulu ISSA
yetkilileri, UBM Fuar
Organizasyon ve NTSR
fuarcılık yetkilileri
ve çok sayıda sektör
firma temsilcisi bir
araya geldi.
Soldan sağa (left to right): TEHİAD Genel sekreteri Zafer Mumcular, NTSR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Serkan
Tığlıoğlu, TESHİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Doğru, UBM Türkiye Genel Müdürü Kerim Alain Bertrand
Sektör ISSA/INTERCLEAN FUARI’NA kilitlendi
O
rganizasyonun sektör için çok önemli olduğu vurgulayan Tesis Hizmetleri Yönetimi
İşadamları Derneği (TESHİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Doğru, “Bu fuar tüm
sektörün sahip çıkması gereken ve kendi sesimizi
tüm dünyaya duyurabileceğimiz bir organizasyondur.
Bu anlamda firmalarımız pazarlama tarafında desteklerini esirgememeleri gerekir. Bu fuarı sektörün
geleceğine atılan bir adım olarak değerlendirilmeli.
Bu fuar ülkemizdeki temizleme endüstrisindeki algı
açısından çok önemlidir. Bu fuarı birlikte düzenlediğimiz yabancı ortaklarımız Türkiye’ye bu konuda çok
önem veriyorlar. Sektörde iş yapan firmalar olarak
gücümüzü göstermemiz gerekiyor. Bu işe sadece
fuar olarak bakmamak lazım. Fuarla birlikte bizim
yıllardır desteklediğimiz zirve de çok önemli. Bu zirve
uluslararası düzeye yükselmiş durumda. Bu zirve fuarla birlikte sektördeki algıyı başka noktalara taşıma
açısından çok önemli” şeklinde konuştu.
Fuarla birlikte düzenlenecek ihtisas zirvesi hakkında da bilgiler veren Doğru, “Ben özellikle zirveye
de tüm sektörün mutlaka desteğini bekliyorum. Birlikte hareket ettiğimiz sürece hem bu organizasyonu
hem de gelecek için bu sektörü çok önemli yerlere
taşıyacağız. Ülkemizde bu sektörde taşlar yerine
henüz oturmamış durumda. Bizim de eksiklerimiz
vardır mutlaka. Hep beraber bu eksiklerimiz tamamlayarak ülkemizi bu alanda bir dünya markası haline
getirmek amacıyla bugünden çalışmalarımıza başlamamız lazım” ifadesinde bulundu.
“ÇALIŞMALARA UZUN SÜRE ÖNCE BAŞLADIK”
UBM Türkiye Genel Müdürü Kerim Alain Bertrand,
“Bu fuar çalışmalarına çok uzun süre önce başladık.
Sektörü bir araya getirmek için bir ekip çalışması
gerçekleştirdik. İSSA İstanbul birçok kuruluşun özveriyle hareket ettiği bir fuar konseptidir. Önemli bir çok
kurumun birlikteliği var burada. ISSA gibi çok köklü
bir organizasyon var. Uluslararası bir federasyonun
işbirliğiyle gerçekleştirilmiş bir fuar olacak. Interclean tarafında ise 100 yıldır fuar organizasyonu yapan
ve Amsterdam’ın bir fuar kenti olmasını sağlayan bir
yapı var. 1967 yılından bu yana bu fuar Amsterdam’da
yapılıyor. Böyle bir fuarı ülkemizde gerçekleştirmek
güven, özveri ve hizmet içeriyor. Türkiye ayağında
ise, dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden biri
olan UBM ISSA ile birlikte sektörümüzün temsilcisi
TESHİAD Derneği’nin katkılarıyla bu fuar gerçekleştirilecek. Bu açıdan bu projeye katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada biz TESHİAD
ve ISSA’nın birlikteliğinden doğan güç ile sektördeki
herkese ulaşmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
“İSTANBUL ÖNEMLİ BİR MERKEZ”
İSSA/INTERCLEAN Fuarı Proje Müdürü Emre
Özkan, “İstanbul’da bu fuarı düzenlerken TESHİAD
Derneği’nin çok büyük desteğini görüyoruz. Bu çalışmalar aslında yaklaşık 1 yıla varan bir süreci kapsıyor. Başta başkan olmak üzere onların desteğiyle bu
organizasyonu buraya getirdik. Bu pazardaki ihtiyaçları sektördeki oyuncalar çok iyi biliyor. Farklı lokasyondaki insanları buraya çekerek yeni iş olanakları
ve yeni ürünlerle tanışmak olacak. İstanbul tarihte
köprü niteliği görmüş ender şehirlerden biridir. Bir
kesişme noktası olarak dünyadaki en önemli şehirlerden biridir. İstanbul bu avantajını her geçen yıl
daha da artırıyor. Yapılacak üçüncü havalimanıyla da
dünyada tek bir noktadan en çok uçuş yapılan lokasyonlardan biri olacak. Bu durumun fuarcılık açısından önemli bir avantajı var. Dünyada 250’dan fazla şehirden, aktarma yapmadan tek bir uçakla İstanbul’a
ulaşılabiliyor. Bizim 3 saatlik bir uçuş süresinde ulaşabileceğimiz insan sayısı 1 buçuk milyarın üzerinde.
İnsanlar buraya ticaret yapmaya geliyorlar. Fuarlara
gelen insanların yüzde 50’si ya sipariş vermiş ya da
fiyat teklifi almış” dedi.
“SEMİNERLER FUARA KATKI SAĞLAYACAK”
UBM –NTSR Pazarlama& İletişim Müdürü Güliz
Kına, “Fuarda organize edeceğimiz birçok seminer
toplantısı olacak. TESHİAD’ın da ekleyeceği konu
başlıklarıyla geniş yelpazeli bir içerik oluşacak. Bu
seminerler konuşulacak konulara ilgi duyan, dünyadan ve Türkiye’den pek çok katılımcının gelmesine
vesile de olacak. Bu sektördeki ana başlıkları kapsayan seminerlerle birlikte Interclean daha güçlü
olacak. Her fuarımızda bu çalışmamıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
“10 YIL İÇİNDE DÜNYADA İLK 3 ARASINDA OLACAĞIZ”
NTSR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Serkan
Tığlıoğlu, “Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle
dünya üzerinde çok önemli bir noktada. İddia ediyorum Türkiye 10 yıl içerisinde dünyanın en önemli
fuar merkezlerinden birisi olacak. Bunun içinde tüm
sektörlerin bir arada hareket etmesi gerekiyor. Biz
ISSA/Intercleaner Fuarı’nı bu kadroyla buraya getirdik. Sektörde buna destek verirse gelecek 10 yıl içerisinde dünyanın en büyük ilk 3 fuarından birisi olacak.
Çünkü İstanbul olarak bizimle rekabet edecek hiçbir
şehir yok. Biz bu fuarın marka olacağına inanıyoruz.
Siz de inanın, elinizdeki imkanlarla sizde bu organizasyona destek olun” şeklinde konuştu.
“ULUSAL TEMİZLİK ZİRVESİ’NE DE KATILIM BEKLİYORUZ”
TESHİAD Genel Sekreteri Zafer Mumcular, “2010
yılında yönetime geldiğimizde öncelikli hedeflerimiz
arasında Türkiye’ye yakışır bir fuar ve temizlik zirvesi organizasyonu vardı. Biz bir sivil toplum kuruluşu
olarak Türkiye’de bir markayız. Bizim üyemiz olsun
veya olmasın sektörün tüm unsurlarına destek oluyoruz ve sektörümüzün gelişmesi için özverili bir
şekilde çalışıyoruz. Bu fuara bir bebek şefkatiyle
yaklaşmak lazım. Bu fuar aynı amanda sektörümüz
açısından bir prestij olarak ele alınmalı ve ona göre
hazırlanmalıyız. Fuarda eş zamanlı gerçekleştireceğimiz Ulusal Temizlik Zirvesi’ne tüm sektörün katılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
5
The sector Is locked to ISSA/INTERCLEAN FaIr
Directors of TESHIAD, UBM Fair Organization, NTSR Fair and many company attorneys were gathered for the ISSA/INTERCLEAN Fair which will be held at WOW Hotel in 25-27 September, 2014.
B
ülent Doğru, Chairman of the Board of Directors of Facility Services Management
Businessmen Association (TESHIAD), said
that the organization is highly important
for the sector. “This Fair is an organization which
must be claimed by the entire sector and allow us
to connect with all the world. And because of that,
all our companies have to support this organization in the hand of marketing. This fair must be seen
as a step to future of the sector. This organization
is really important for the perception of industrial
cleaning sector of our country. Our foreign partners whom we get organized this fair together with,
care our country a lot. We need to show our power
as the companies of our sector. It is not only a fair.
With this fair, the specialism summit which we supported all over the years is very important too. The
summit is an international event. With this summit,
we can manage to change perception to other points for our sector” said Doğru.
Bülent Doğru, also gave information about the
specialism summit: “I am especially waiting all the
sector to support this summit. If we work together,
we can move this organization and our sector to really important places, in future. In our country, the
sector isn’t completely ready. Of course we have
weak points too. We have to begin to work all together by completing our weak points, for to make our
country a world-size brand in the sector.”
“WE STARTED TO WORK A LONG TIME AGO”
“We have started to work for this fair a long time
ago. We made a team-work for to gather sector
members. ISSA is a fair concept in Istanbul which
is many corporations moving together with selfsacrifice. There is a co-operation of many important
foundations. There is a fundamental organization,
ISSA. It will be a fair with support of an international
federation. Interclean is a foundation which makes
fair organizations for a hundred of years. This fair,
is being organized at Amsterdam since 1967. Organizing this fair in Türkiye is required self-sacrifice.
This fair will be held by co-operation of UBM ISSA,
one of the biggest fair planners of the world and
TESHIAD. I want to thank everyone who supports
this project. We want to reach everybody in this sector with the power coming from ISSA and TESHIAD
co-operation” said Kerim Alain Bertrand, General
Manager of UBM Türkiye.
“ISTANBUL IS AN IMPORTANT CENTER”
“TESHIAD has supported us a lot while we are
organizing this fair. Our operation continues for
one year. Chairman Doğru supported us a lot. He
knows the sector and needs of market very well.
With this organization, people at the different locations will be met with new business and products.
Istanbul is the one of the oldest cities in the world.
Here is like a bridge between continents and different cultures. Here is a crossing point. And Istanbul
increases its advantage day by day. With the third
airport, Istanbul will be a location where has plane
flights to many different places of the world from
one point. This situation is an important advantage
for fair business. There are direct flights to Istanbul
from over than 250 cities of the world. We can reach more than 1,5 billion people in 3 hours of flight
time. People comes here for trading. %50 of fair guests has ordered some products or received price
offer” said Emre Özkan, Project Manager of ISSA/
INTERCLEAN Fair.
“SEMINARS WILL SUPPORT THE FAIR”
“There will be many seminars in the fair. The-
re will be a wide range of topic with the addition
of TESHIAD. These topics in the seminars, will
take attention of most of people from Türkiye and
all around the world. INTERCLEAN will be more
powerful with this seminars. We will keep on this
application in our future organizations” said Güliz
Kına, Marketing and Communication Manager of
UBM-NTSR Fair.
“WE WILL BE IN THE FIRST 3, IN 10 YEARS”
“Türkiye has an important location in the world,
because of its geological place. I bet, Türkiye will be
one of the most important fair centers of the world,
in 10 years. So, all the sectors must move together. We moved ISSA/INTERCLEAN Fair this point
with ourselves. If the sector support this, ISSA/INTERCLEAN will be in the first three in between the
biggest fairs of the world. Because any city can’t
rival with Istanbul. We believe that, ISSA/INTERCLEAN Fair will be a brand in this sector. You should
believe too and support this fair as much as you
can” said Serkan Tığlıoğlu, Chairman of the Board of Directors of NTSR Fair.
“WE EXPECT PARTICIPATION TO THE
NATIONAL CLEANING SUMMIT”
“When we undertook the management in
2010, our preferential target was a fair and
a cleaning summit fit to Türkiye. We are a
brand as a non-governmental organization.
We are trying to support all the component
of the sector and working with self-sacrifice
for developing the sector. We must approach
this fair with a baby kindness. This fair must
be seen as a prestige for our sector and we
must prepare according to this. We expect
participation to the national cleaning summit
which will be organized simultaneously with
the fair” said Zafer Mumcular, General Secretary of TESHIAD.
6
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında
Yaşanan Problemler İTO’da anlatıldı
İTO ve Çalışma ve Sosyal Bakanlığının tarafından düzenlenen ve TESHİAD’ın desteklediği toplantı İstanbul Ticaret Odası (İTO) İşletme
Destek Hizmetleri Meslek Komitesi Toplantısı’nda, sektörün bu alanda yaşadığı sıkıntılar dile getirildi. Toplantıda; İşçi Sağlığı ve
Güvenliği Uygulamalarında Yaşanan Problemler, Alt İşverenlerin Çalışanlarına Ait Kıdem Tazminatı ve Kamu İhale Kanunu Hizmet Alımı
İhaleleri Uygulama Yönetmeliği anlatıldı.
T
oplantının açılış konuşmasını yapan Abdulkadir
Turan, yapılacak toplantılarda konu başlıklarında yer alan mevzuları hep beraber değerlendireceğiz. Burada önemli kamu ve özel sektör
alanından yetkililerin bir araya gelerek ortak bir noktada görüşlerini paylaşarak yaşanan sıkıntıların çözümü
konusunda işbirliği yapmaya yoluna gitmek olacağını
söyledi.
İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı
İbrahim Doğan Salman, sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek yapılması gereken iyileştirmeler ve
atılması gereken adımlar konusunda açıklamalarda
bulundu. Salman, “Sektörümüz istihdam sayısı bakımından çok önemli bir noktada. Ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin istihdamın olduğu bir sektör. Bu
alana ilişkin yapılan ticaret kanunları hayati önem arz
etmekte. Bu bakımdan bugün karşılaştığımız sorunların çözümü son derece önemlidir. Yaklaşık 10 yılı aşan
bir zamandır bu sorunların çözümü konusunda İstanbul Ticaret Odası komitesi TESHİAD ve sektörümüzün
birçok sivil toplum kuruluşu adına başta kamuya olmak
üzere birçok girişimimiz oldu. Buna ilişkin bakanlığımızın ilgili dairesi bazı çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların
taslak haline geldiğini görüyoruz. Ancak şu ana kadar
çözüme yönelik ciddi bir ilerleme beklerken, bu konu
yine yılsonuna kadı gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.
Salman, “Bizim beklentimiz, başta kıdem meselesi
olmak üzere, işçi sağlığı güvenliği gibi bir çok konunun
çözüme kavuşturulmasıdır. Aşırı rekabetçiliğin önüne
geçecek bir denetim sisteminin yürütülmesi gerekir.
Biz birçok yerde aşırı düşük fiyatlardan dolayı, SGK
ya bildirilen primlerin muhtasar karşılığının eksik yatırıldığını görüyoruz. Bunlar gerçekten iş yapmak isteyen, geleceği inşa etmek isteyen şirketleri çok ciddi
sıkıntılara sokmakta. Bu şirketlerin küçülmesine yol
açmakta. SGK’nın, maliye ve kamu ihale kurumunun
başlattıkları koordinasyon toplantılarını daha somut
bir şekilde yürütmesi, burada özel sektör olarak bizim
tespitlerimizi ve görüşlerimizi alarak özel sektörün
ihtiyaçlarının bu sürece dahil edilmesi gerekir” açıklamasında bulundu.
“SEKTÖRLE BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ”
Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı
ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim
de, sektör için gerçekleştirilecek iyileştirmeler konusunda açıklamalarda bulundu. Gerim, “Daha önce
sektörle ilgili başka toplantılara da katıldım. Biz sektörlerin temsilcileriyle her zaman bir araya gelmeye
çalışıyoruz. Biz mevzuatlarımızı oluştururken sizin de
desteklerinizle hayata geçebiliyoruz. Bu mevzuatları
hazırlarken mümkün olduğunca sizin görüşlerinizi
yansıtmaya çalışıyoruz. Ancak özellikle uygulamada
karşılaştığımız bazı sorunlar var. Bu süreçte de bazı
problemlerin olması gayet normal. El birliğiyle çözeceğiz bu sorunları” şeklinde konuştu.
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının 1850’li yıllara
dayanan çok eski bir mevzuat olduğunu söyleyen Gerim, “Diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de müstakil
bir kanun çıkartıldı. Kapsam genişletildi. Tüm çalışanlar bu kapsama alındı. Eskiden 50’den fazla çalışanı olanları kapsarken, artık 1 çalışanı olan firmaları da kapsamış oldu. Bu kanunla sadece işverenlerin
değil, çalışanların da bu sürece katkıda bulunması
gerekiyor. Çalışanlar gördükleri eksikleri, aksaklıkları işverenine bildirmesi ve işverenin de gerekli iyileştirmeyi yapması konusunda işbirliğine gidilmesi
gerekiyor” ifadesini kullandı.
The problems about worker health and safety were dIscussed at the ITO
T
he problems about worker health and safety
were discussed at the Businessmen Support
Services Committee Meeting which organized
by Ministry of Employee and Social Security and Istanbul Chamber of Commerce (ITO) and supported
by Facility Services Management Businessmen Association (TESHIAD). In the meeting, the problems
about worker health and safety, subcontractors
workers severance pay and the service procurement contracts application regulations of the Public Procurement Law.
The meetings opening speech was made by
Abdulkadir Turan. “The most important point is
getting together with executives from public and
private sector. And thereby, we can share our opinions and create new solutions for the problems of
workers about health and safety” said Turan.
İbrahim Doğan Salman, Co-President of Istanbul Chamber of Commerce, shared his opinions
about amendments which have to be done. “Our
sector is really important in terms of employee.
There is 1 million and 200 thousands of employees from all over the country. So the commerce laws
about our sector become highly vital. Thereby we
have to find solutions to the problems of the sector.
About these solutions, we have been working together with TESHIAD and the other non-governmental
organizations, nearly for ten years. Interested department of the Ministry made some studies about
it. But although we were waiting for some progress,
this subject has remained to end of the year” said
Salman.
“Our expectation is to resolve the problems about severance pay, workers health and safety. There
is needed a control system against high competitiveness. We see that, withholding provision of premiums reported to Social Security Agency are not
full-payment because of the excessive lowest prices
at lots of firms. This causes serious troubles for the
really active and ambitious companies. These companies get smaller by time. Social Security Agency
has to run the meetings more affective which are
started by Public Procurement Agency” said İbrahim
Doğan Salman.
“WE HAVE TO WORK TOGETHER WITH THE SECTOR”
İsmail Gerim, Deputy General Manager of the
Work Health and Safety Department of Ministry of
Employee and Social Security, made a briefing
about the progress that will be done at the sector. “I had joined to other meetings before, about
the sector. We are always trying to gather with
delegates of the sector. While we are preparing
the regulations, we need your support. We are
trying to reflect your opinions about the regulations. However there are some problems about
application of the regulations. It is a normal thing
having problems in this process. But we will achieve them together” said Gerim.
“Work health and safety regulation is an oldfashioned regulation based on 1850’s. A detached
law was enacted on us like the other countries
did. The content was expanded. All the workers
have been added to this new content. In the past,
firms with 50 employees used to be contained. But
now even the firms with 1 employee are contained
too with the same regulation. Not only employers,
employees have to support this process too. The
employee has to inform their employers about
the missing sides and the employers have to cooperate with executives for to make the needed
amendment” also said Gerim.
7
Sealed Air sektörün en beğenilen şirketi oldu
Sealed Air, Fortune Dergisi’nin yayımladığı yıllık araştırmaya göre, kendi sektörünün en beğenilen şirketi oldu. Global lider Sealed
Air, Fortune Dergisi’nin ‘En Beğenilen Şirketler’ araştırmasında 12 şirket arasında ilk sırada yerini alırken şirketlerin değerlendirildiği
dokuz ayrı kategorinin altısında da ipi göğüsledi.
D
aha iyi bir yaşam tarzı yaratmak vizyonuyla
faaliyetlerini sürdüren, hizmet verdiği sektörlere baştan sona sürdürülebilir çözümler
üreterek daha iyi işleyen bir dünya yaratmayı
amaçlayan Sealed Air, Fortune Dergisi’nin her yıl gerçekleştirdiği ’En Beğenilen Şirketler’ araştırmasının
sonuçlarına göre ambalajlama ve konteyner sektöründe yer alan 12 şirket arasında ilk sırada yer alırken, şirketlerin değerlendirildiği; inovasyon, çalışan
yönetimi, sosyal sorumluluk, yönetim kalitesi, ürün
kalitesi ve küresel rekabet gücü kategorilerinde de
birinci oldu.
“İnovasyon ve sosyal sorumluluktaki
başarımız bizi gururlandırdı”
“Meslektaşlarımızın ve sektör analistlerinin tak-
dirini kazanmış olmamız, 25.000 çalışanımızın, Sealed Air’i yeniden hayal etmeye kendilerini nasıl adadığının önemli bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Bu
inancımız ile beşinci sıradan birinciliğe çıkmamız da
geçtiğimiz yıl kaydettiğimiz ilerlemeyi bir kez daha
teyit ediyor,” diyen Sealed Air Başkanı ve CEO’su Jerome A. Peribere sözlerini şöyle sürdürdü: “Misyon
ve vizyonumuzun temelinde yer alan inovasyon ve
sosyal sorumluluk konularında da üst üste üçüncü yıl
birinciliği almış olmamız bizi ayrıca gururlandırdı.”
sinde dört, ‘kurumsal varlıkların kullanım’ kategorisinde dört ve ‘finansal sağlamlık’ kategorisinde de iki
basamak ilerledi. Fortune’un En Beğenilen Şirketler
listesi, dünyanın dört bir yanındaki 30 ülkeden yaklaşık 700 şirketi değerlendiren 3900 üst düzey yönetici,
yönetici ve analistin görüşlerine dayanıyor.
Yönetim kalitesinde lider Sealed Air!
Araştırmanın kategorileri içinde Sealed Air’in en
çok gelişme gösterdiği alan ise Şirket’in dokuzuncu
sıradan birinciliğe yükseldiği ‘yönetim kalitesi’ oldu.
Şirket aynı zamanda ‘uzun vadeli yatırım’ kategori-
Sealed AIr has chosen as
“The Most FavorIte Company”
According to annual research of the Fortune Magazine,
Sealed Air has chosen as the most favorite company of its
own sector.
G
lobal leader Sealed Air, has taken the
first place between 12 candidates, in
“The Most Favorite Companies” research
of the Fortune Magazine. The company has also
been the leader in 6 categories of 9.
Sealed Air, which aims a better working
world by creating sustainable solutions has
chosen the most favorite company between 12
companies from the same sector in the annual
research of the Fortune Magazine. The company has also taken the first place in 6 categories of 9; innovation, employee management,
social responsibility, management quality, product quality and global competitiveness.
“Our success on innovation and
social responsibility made us proud”
Being estimated by our colleagues and
sector analysts has made our 25 thousands
employees re-imagine of our company. This
is a proof of how they dedicated theirselves to
the company. Rising to first place from the fifth
with our belief proofs the development that we
made, last year” said Jerome A. Peribere, CEO
of the Sealed Air. “We’re also proud of being
the leader for three years about innovation and
social responsibility that our core of our vision
and mission.
The leader of management quality:
Sealed Air!
Sealed Air’s most successful category has
been the management quality which they took
the first place from ninth. The company has
also raised four levels in the long term investment and the use of the corporate assets and
two levels in financial strength categories.
Fortune’s Most Liked Companies list is based
on the views of 3900 Senior Executives, Executives and Analysts who are evaluating 700 companies from all over the world.
HİZMET GRUPLARI
Türkiye’nin ilklerinde ve
en büyüklerinde 32 yıldır
hep bizim hizmetlerimiz var
Türkiye’s fIrst and largest In the 32 years our servIces have always
Mahmut Şevketpaşa Mah. Şahinkaya Sok.
Aydın İşhanı No: 22 Kat: 4 Okmeydanı / İSTANBUL
[email protected]
www.deca.com.tr
GSM: 554 401 94 49 TEL: 212 256 56 80 / 3 Hat FAX: 212 256 56 83
8
TÜRKİYE VE ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK SEKTÖRÜ
Ü
lkemizde sektörün yaklaşık 40 yıllık bir
geçmişi bulunmaktadır. Faaliyetlerine bir
kova bir su ile başlayan firmalar bugün
ileri teknolojili makine parkı ile faaliyetlerine devam etmekte ve toplamda yüz milyonlarca
dolarlık cirolara ulaşmış durumdadır. Bugün sektörün Türkiye’de 1 milyona yakın istihdamı olduğu
söyleniyor.
Temizlik işletmeleri, genellikle vasıfsız iş gücünü milyarlarca lira harcayarak, meslek kazandırma
kurslarına göndererek, işsizliğe çözüm üretme yanı
sıra ülke ekonomisine ciro ve istihdam katkısı sağlamakta, yabancı firmaların bu alanda ülkemizde
faaliyet gösterme iştahını kabartmaktadırlar.
Bugün 2000 üzerinde temizlik işletmelerinin; İstanbul , Ankara,İzmir,başta olmak üzere yaklaşık %
57-58’inin üç büyük ilde yoğunlaştığı görülmektedir.
Yoğunlaşma nedeni, bu şehirlerin kentleşme ve
sanayileşme düzeyi ile orantılıdır.
Sektörün daha hızlı gelişmesi ise, bu alanda
çalışan nitelikli personel sayısındaki artışın yanında, hizmetlerin standart hale gelmesiyle mümkün
olacaktır. Kaldı ki temizlik firmaları, her geçen gün
müşteri taleplerini daha fazla dikkate almakta, bu
doğrultuda kurumsallaşmaya, markalaşmaya, yeni
teknolojilere, eğitime ve özellikle insana yatırım
yapmaktadırlar.
Tabii bu alanda yatırımcı olmak bu kadar basit
değil. Fakat yine de işe başlamak için yeteri kadar
cesaret verecek bir konsepti var temizlik sektörünün. 1960’lı yıllarda temizlik sektörü ilk gelişmeye
başladığı dönemde şirketler bu üç ürünle yetiniyordu. Bugünse temizlik şirketleri binlerce dolarlık
makineler, dev yatırımlar ve yüz binlerce kişinin istihdam edildiği entegre şirketlere dönüştü.
Sektördeki yeni trend ise entegre hizmetler.
ihtiyacına kadar çok geniş bir yelpazede hizmete ihtiyaç duyması şirketlerin de yeni alanlara atılmasını
sağlıyor.
Pazarın büyüklüğünün 250 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Türkiye’de bu sektörde 1 milyona
yakın çalışan olduğu söyleniyor. 1 milyar dolara yakında bir hacim var. İngiltere’de bu sektörde çalışan
sayısı Türkiye’dekinden fazla değil. Ama sektörün
hacmi Türkiye’nin 4 katı. Fransa’da ve Almanya’da
çalışan sayıları Türkiye’deki rakamlara yakın ama
Fransa’da 5 katı, Almanya’da 6 katı bir hacim var.
Türkiye’deki Endüstriyel temizlik pazarı her alanda
yatırıma, yatırımcıya önü açık bir pazar.
SEKTÖRÜ CAZİP KILAN NEDENLER
l Rezidans ve devasa konut projelerinin çoğalmasıyla sektördeki temizlik şirketlerine ihtiyaç artıyor.
l
Kadınların iş hayatına daha fazla atılmaya
başlamasıyla evlerde de temizlik işleri için profesyonel şirketler tercih ediliyor.
l Temizlik sektörü genel temizlikten kuru temizlemeye kadar geniş bir alanı kapsıyor.
l Türkiye’de pazarın büyüme potansiyeli yabancı firmaların da ilgisini çekiyor. Bu firmalar pazarı bilen bayilerle çalışmak istiyor.
Özellikle akıllı binaların artmasıyla rezidans ve devasa konut projelerinin, yüzme havuzundan, çevre
düzenlemesine, evcil hayvan bakımından, güvenlik
YATIRIM YOLU
Temizlik sektöründe irili ufaklı pek çok şirket var.
Bunlar genelde bayilik yoluyla büyümeyi tercih ediyor. Sektörde yatırım miktarı markaya ve mağazanın
büyüklüğüne göre 50 bin dolardan başlayıp 100 bin
dolara kadar çıkıyor. Kar marjı ise yüzde 70’e kadar
çıkıyor. Yatırımın geri dönüşü bir yıla kadar çıkıyor.
Buda yatırımcı için cazip Pazar haline geliyor Sektör
genelinde birçok satın alma ve birleşme var.
Türkiye AND INDUSTRIAL CLEANING SECTOR
T
he industrial cleaning sector has 40 years
of history in Türkiye. The companies which
has begun their actions with a bucket of
water, are going on their actions with high-tech
machine parks and reached hundreds of millions turnover in these days. It’s said, the sector
has a million of employment in Türkiye, today.
Industrial cleaning companies are sending
the unskilled labour to vocational courses by
spending billions of liras. And by this way, they
create a solution to unemployment besides developing the economy of the country. However
they whet of foreign companies about investing
in Türkiye.
Today, there are 2000 of industrial cleaning
companies in Türkiye and %57 - %58 of them is
located in three big cities, Istanbul, Izmir and Ankara. The reason of that location is related with
urbanization and industrialization in these cities.
The faster growth of the sector will be only
possible with increasing the qualified employment and standardization of the services. The
companies also pay more attention to costumer
demands. In this respect, institutionalization,
branding, education and new technologies become more important besides investing human
sources.
Being an investor in this sector isn’t that
simple. Although, the sector has enough brave
for beginning the action. In 1960’s, -the early years of growing the sector-, the companies had
only have three products. But today, they become huge integrated companies with thousand of
dollars machines, giant investments and
millions of employment.
The integrated services are new
trends in the sector. Especially by the
increasing of smart buildings; residence and huge building projects need
different services like swimming pool,
environmental organization, pet care or
security. And this new situation makes
companies investing new areas.
The market value of the sector is
estimated as 250 million dollars, in Türkiye. The volume of sector is about one
billion dollars. And it’s said, the employment amount is about 1 million people. It
is not less than Britain. But however, the
sector volume of England is four times bigger than
Türkiye’s. France and Germany have also same
employment amount with Türkiye but the sector
volume is five times bigger in France and six times
bigger in Germany. In Türkiye, industrial cleaning
sector needs more investment because the market is ready to growth.
WHAT MAKES THE SECTOR ATTRACTIVE?
l Cleaning works in the sector are increasing
because of the new residence and huge building
projects.
l
Women in Türkiye are employed much
more than before. So cleaning companies are preferred for house cleaning.
l The sector contains a wide range of cleaning, in Türkiye.
l
Foreign companies are interested in
with growing potential of the sector in Türkiye.
These companies want to work with dealers
who know the market very well.
INVESTMET WAYS
There are many companies of large and
small in the cleaning sector. These companies
prefer growing by dealers. Investment amount
in the sector changes between 50 – 100 thousand dollars, according to brand and shop size.
Profit margin percentage goes up to 70. Return
of the investment is up to one year. And this is
an important thing that makes market attractive according to investors. There are also many
purchases and company unions in the sector.
9
ISSA yetkilileri TESHİAD üyeleriyle buluştu
25-27 Eylül 2014 tarihleri arasında
WOW İstanbul Hotel’de gerçekleştirilecek olan ISSAİNTERCLEAN Fuarı için
ISSA yetkilileri ile TESHİAD Yönetim
Kurulu bir araya geldi.
T
esis Hizmetleri Yönetimi İşadamları Derneği (TESHİAD) üyeleriyle bir araya gelen
Uluslararası Temizlik Endüstrisi Derneği
(ISSA) yetkilileri, Eylül ayında yapılacak fuar
ve konferans hakkında bilgiler verdi. Toplantıda,
ISSA’in Türkiye’de yapılacak olan konferansları ve
fuarları arttıracağı, hijyen güvenliği ve hijyenle ilgili
temizlik çalışmalarını artıracağı vurgulandı.
Toplantıda ISSA’in çalışma prensipleri hakkında bilgiler veren ISSA Yönetim Kurulu Başkanı
Fritz Gast, derneklerinin her zaman yenilik peşinde
olduğunu ve bununla ilgili konferanslar ve fuarlar düzenlediklerini söyledi. Gast, “Geçtiğimiz yıl
İstanbul’da yaptığımız toplantıda 3 tane hedef belirlemiştik. İlki ISSA Fuarı’nı burada gerçekleştirmek. İkincisi bir konferans organize etmek. Üçün-
cüsü TESHİAD’ın ISSA’ye üye olmasını sağlamak”
olduğunu kaydetti.
Fritz Gast, “Bu konuda TESHİAD ile mutabakat
sağlayıp, görüşmüştük. TESHİAD’ın; ISSA’ye üyeliğiyle ilgili son durumu değerlendirmek istiyoruz.
Amerika’da düzenlediğimiz konferanslar ücretli
konferanslardır. Bu konuda başka bir seçenek yoktur. Amsterdam’daki konferanslar ise ISSA tarafından iki fuar öncesine kadar ziyaret edilebilen ücretsiz konferanslardır. Bu konferansları ziyaretçilerin
fuara gelmeleri için yapıyoruz. Ama fuar o kadar
gelişti ki, şu an geldiğimiz nokta; fuarın kendisini
çekici hale getirdi. Konferansın ücretli olmasının
sebebi ise fuarın kalitesini arttırmak. ISSA üyesi
kişiler konferansa düşük ücret verip katılabilirler.
Üyelik dışında katılacak firmalar ise konferans katılım bedeli olarak üye olanlara göre iki kat ücret
ödeyecekler. Özellikle Ortadoğu Ülkelerinden konferansa katılanlar, tam ücret ödeyip bizlere katılıyorlar. Dolayısıyla bu fuarın konferansının ücretli
olması bu yüzden önemli” şeklinde konuştu.
Uluslararası olarak, Avrupa dışından gelecek
olan üyelerin konferansa katılması da fuara katılımı ve kalitesini arttıracağını ifade eden Gast, “Bu
konferansı paralı organize etmemize gerek yok.
Fakat bunlar sponsorluk için yapılan işler. Bunlar
konferansı ve fuarı düzenleyenlerin ihtiyaçlarını
karşılamak adına yapılan işler. ISSA üyesi katılım-
cılardan 50 Euro; (yaklaşık 150 TL) ISSA üyesi olmayan katılımcılardan ise 100 Euro; (yaklaşık 300
TL) ücret alacağız. Üye olanlarla bu konuda tekrar
görüşüp yeni kararlar vereceğiz. Belki indirimli fiyat ya da ücretsiz giriş sağlayacağız. Buna TESHİAD üyeleri de dahil” dedi.
İstanbul’da bir firma ile sponsorluk anlaşması
yapacağız. Sponsorlardan gelecek olan yardımlarla
ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. 4-5 tane Uluslararası katılımcı firma bize sponsor olduğu vakit fuarlarımız daha da gelişecek. Konferanslarda simultane çeviri yapmamız lazım. Karşılıklı daha da rahat
anlaşabilmek için. ISA konferans ve fuarlarla ilgili
daha da tanıtıcı çalışmalar yapacak, bununla ilgili
olarak, çeşitli İngilizce materyalleri Türkçe ’ye çevirtip paylaşacağız” şeklinde konuştu.
Gast, “Şu anda fuar olarak başladık ama gelecek sefer Türkiye’de hem konferans hem fuar şeklinde düzenleyebiliriz. Burada esas konumuz formatı oturtmak, ISSA olarak en önemli hedefimiz;
temizlikteki ısıyı düşürmek. Eskiden çamaşırlar
40 derecede yıkanırken şimdi 30 derecelerde yıkanıyor. Bu sayede deterjanları daha tasarruflu ve
daha verimli kullanabilmekteyiz. Bununla ilgili çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Dolayısıyla ısıyı düşürmeyle alakalı temizlik işlerini konuşabiliriz. Biz
hijyenle ilgili görüş bildirmek zorundayız, diğer firmalarında hijyenle ilgili güvenliğinden sorumluyuz.
ISSA executIves met wIth TESHIAD members
ISSA executives met with directors of TESHIAD for the ISSA/INTERCLEAN Fair which will be held at WOW Hotel in 25-27 September, 2014.
T
he Worldwide Cleaning Industry Association
(ISSA) executives met with directors of the
Facility Services Management Businessmen Association (TESHIAD) for informing them
about the fair and conference which will be held
in September. The executives told that ISSA will
increase the fair and conferences in Türkiye. They
also told that this fairs and conferences will increase the hygiene safety and the hygienic cleaning studies.
Fritz Gast, the Chairman of the Board of Directors of ISSA, briefed the guests about studying
principals of ISSA. Fritz Gast told that their association has always run behind the new trends.
“We had pointed three important targets at the
meeting, last year in Istanbul. First of them was
acting ISSA Fair here. Second one was organizing
a conference. And the third one was making TESHIAD a member of ISSA” said Gast.
“The conferences that we held in USA are
paid. But the conferences that we held in Amsterdam are full-free. And everybody can join them.
We organize these conferences for to increase the
attraction to the fairs. But the fair has developed so
much and became attractive by itself. The reason
of paid conferences is getting fairs quality higher.
ISSA members can join the conferences with lowprices. But the non-members will pay two times
much more than ISSA members. Especially our
guests from Middle East pay full price for to join
the conference. So, paid conferences are important
for us because of these reasons. We don’t need to
make these conferences paid. But these are the
works for sponsorship. These are the works for
fair organizers needs. It will be 50 euros (150 TL)
for ISSA members and 100 euros (300 TL) for nonmembers. We will re-consider these prices with
our members including TESHIAD. Perhaps we will
decide to a low price of free entrance.
“I’ve joined too many conferences in Europe.
There was one in England on March. And the participation fee was 1000 dollars for two days. We will organize some conferences in Türkiye more expensive
than this. We will make a sponsorship contract with
a firm in Istanbul. We need to make simultaneous translation for understanding each other
better. ISSA will make some advertising activities for the fair and conferences. Hereof, we will
translate some documents to Turkish from English and share them with public. Now we started
as a fair organization. But at the next time, we
may organize it as both fair and conference. The
point is fixing the format” declared Gast.
“Our most important target is decreasing
the temperature on cleaning works. We used to
do laundry on 40 degrees. But now we do it on
30 degrees. So we can use the detergent more
economical and efficient. We have some studies about this. We can discuss them on the conferences. We have to express our opinion about
hygiene because we are responsible from hygiene safety of other firms. They have to be sure
that they’re using the detergent in safe. There
are some new steps about high buildings window cleaning. There are solid rules about cleaning safety at the Western Europe” said Gast.
10
ÜYE LİSTEMİZ / mEMBER LIST
Search, FInd and ProvIde Excellence
E
stablished in 1990 and celebrating its 25th
anniversary in 2015, Ermop became the
leader of the industrial cleaning sector in
Türkiye, thanks to its emphasis on R&D
and innovation.
Ermop manufactured high quality and durable
cleaning equipments required by the organizations it served, in accordance with the principle of
“absolute customer satısfaction”, and expanded
its targets in the 2000s. The company updated itself continuously in terms of product and production technology and also became one of the leading brands in the cleaning industry board.
Ermop has never deviated from its aim to
search, find and provide excellence to meet the
demands of the industrial cleaning sector, and
developed the identity of “a company directing industrial development” with its innovative products
introduced to the cleaning industry as a result of
accelerated R&D and Innovation activities.
Ermop sets the standard for the cleaning industry regarding its superior quality cleaning equipments and emphasis on customer satisfaction
both in Türkiye and other countries around the
world where they offer their services.
Ermop have been successfully exhibiting at the
Issa Interclean Trade Show in Amsterdam since
1998.
11
A CLEANER TÜRKİYE
T
oday Türkiye is a trustworthy trade partner
in Eurasia Region, and also a bridge connecting East and West to each other. Istanbul has become a regional capital city in the
21st Century. Many European based companies
use Istanbul as a trade hub to sell their products
thru Asia, Middle East and even Afrika. Total investment of Turkish companies abroad is more than 25
billion dollar. Turkish Construction companies has
got big projects exceeding 100 billion dollar for the
next 8-10 years period. Total GDP and total trade
volume close to 900 billion dollar and 500 billion
dollar respectively.
On the other hand, total number of household
is expected to be 30 million until 2050, whereas it is
recently about 18 million. That means every year,
at least 1 million vehicles and houses will be necessary. From many perspective, Türkiye has a very
serious economical potential to be activated soon,
by taking into account 76 million young population
(60% is younger than age of 30) and consistantly
growing economy.
Of course professional cleaning and facility
management sector is one of the growing business
that has a big potential. The sector has been growing extraordinarily including 3000 active firms, 1
million employees and has an economical volume
over 2 billion dollars per year. Only the Professional cleaning Machine sector has a volume of 100
million dollars. Today in Türkiye there are about 30
companies manufacturing professional cleaning
machines. By including cleaning equipment and
Umut DELİKANLI
TESHİAD Yön-Kur Üyesi,
EKİPMAN MARKET
Kurucusu ve Yöneticisi,
www.ekipmanmarket.com
supplies, this number becomes hundreds.
Such an extraordinary market should continue
to grow in a well-organised environment. Sector
needs healthy companies which have sufficiant
infrastructure as well as financial and human resources. As a matter of fact, the sector potentially
posseses such a dynamism. However it also has
some contunious concerns. These are mainly, we
can say, low profit margin, short-term contrats,
lack of well-trained personnel, lack of corporate
thinking, insufficient capital, low quality and weak
infrastructure.
The sector needs to find and grow in the markets out of Türkiye. At the same time, it needs new
trade cooperations and partners from out of Türkiye as well. By having more capital, better technical
infrastructure and experience transfer in both way,
makes it more attractive and healthier shortly. For
sure, the sector overcomes all these challenges
year by year in a developing perspective.
In this manner, Turkish Professional Cleaning
market expects and needs new players, new partners and investors. The timing is highly good for
that and Türkiye is more attractive, not only because of the domestic dynamics but also because of
the Governmental supports and encourages. On
the other hand, the Turkish NGOs like TESHIAD,
as a local partner in cleaning business, gives more
dynamism and well-organised structure to the
Turkish Professional Cleaning Sector.
It is very exciting for all of us that the next ISSA
Interclean will take place in Istanbul at September
of 2014. We all are looking forward to seeing Interclean Istanbul Show that will be organised by
ISSA which has made very successfull trade shows
in big trade centers all over the World, together
with RAI and NTSR, and also TESHIAD as a local
partner. We believe this Show will be so fruitful by
also taking into accunt a Cleaning Summit will take
place at the same time. And it will open new gates
and create new business opportunities to Turkish
companies and European or Asian businessmen.
We as TESHIAD are seriously taking care of the
Show and the Summit and heartly hoping to see all
of you in Istanbul during ISSA Interclean Show at
this September.
niz toplam firma sayısı yüzlerce oluyor.
Bu olağan üstü pazarın organize ve kontrollü
büyümesi gerekiyor. Sağlıklı bir altyapıya sahip ve
finansal gücü oranında büyüme ve gelişim gösteren şirketlere ihtiyaç var. Doğrusu sektör kendi
içinde bu potansiyeli ve dinamizmi taşıyor. Ancak
sektörün kendine has kronik sorunları bulunuyor.
Düşük karlılık baskısı, kısa süreli sözleşmeler,
yetişmiş eleman eksikliği, kurumsal altyapının ve
kalite bilincinin henüz yeterince nüfuz etmemiş
olması, kapital eksikliği gibi çeşitli konu başlıklarını sayabiliriz. Sektörün hem dış ülkelerde iş alması ve kendine yeni pazarlar bulması gerekiyor.
Aynı zamanda da yabancı firmalarla yeni iş birliklerine ve ticaret ortaklıklarına gitmesi gerekiyor.
Hem sermaye, hem teknik alt yapı hem de tecrübe
transferi ile sektör kendini daha hızlı geliştirecektir. Elbette ki, sektör büyüdükçe ve geliştikçe bu
sorunların üstesinden gelecek.
Bu anlamda Türkiye’ye yatırım yapma fikri
şu dönemde oldukça cazip. Çünkü pazarın kendi
iç dinamikleri şöyle dursun, hükümet de bu tarz
yatırımları destekler ve teşvik eder bir anlayışta.
TESHIAD benzeri sivil toplum kuruluşları da sektöre bir dinamizm ve örgütlü bir duruş kazandırıyor.
ISSA Interclean’in İstanbul’da düzenlenecek
olması hepimiz açısından oldukça heyecan verici
bir gelişme. Uzun yıllardır dünyanın önemli ticaret merkezlerinde başarılı fuarlar organize etmiş
ISSA gibi bir organizasyonun, RAI ve onların Türk
partneri NTSR’nin TESHIAD işbirliğinde yapacağı
bu Interclean Eurasia’yı heyecanla bekliyoruz. Temizlik Zirvesi’nin de düzenleneceği bu etkinliğin
çok başarılı ve verimli geçeceğine inanıyoruz ve
yeni fırsatlar ve yeni kapılar açacağını düşünüyoruz. Türkiye’de yatırım yapma ya da yeni ticaret ve
iş birlikleri oluşturmak açısından bu organizasyonu çok önemsiyoruz. Konuya ilgi duyan herkesi de
fuarımızda görmeyi umut ediyoruz.
DAHA TEMİZ BİR
TÜRKİYE
T
ürkiye bugün bölgesinde hem güvenilir bir
iş ortağı, hem de Batı ile Doğuyu birbirine
bağlayan bir köprü konumunda. İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda İstanbul bölgesel
bir başkent haline geldi. Avrupa merkezli birçok
firma, Asya ve Ortadoğu hatta Afrika ile ticaretlerini geliştirmek için İstanbul’u bir ticaret üssü
olarak kullanıyorlar. Türk firmalarının son yıllarda yurt dışındaki yatırımları 25 milyar doları aştı.
Müteahhitlik firmaları önümüzdeki 8-10 yılda tamamlanacak toplamı 100 milyar doları bulan dev
projeler almış durumda. Türkiye’nin GSMH yıllık
900 milyar dolara ve toplam dış ticaret hacmi de
yıllık 500 milyar dolara yaklaştı.
Şu an 18 milyon olan hane sayısının, 2050’ye
kadar 30 milyon olacağı tahmin ediliyor. Bu da yıllık en az 1 milyon araç ve 1 milyon konut ihtiyacı
anlamına geliyor. 76 milyonluk genç nüfusu ile
(nüfusun %60’ı 30 yaşından genç), ekonomisi bu
kadar hızlı ve istikrarlı büyüyen, içerisinde geniş
fırsatlar barındıran Türkiye’de, birçok iş kolunda
ciddi bir potansiyel harekete geçmeyi bekliyor.
Elbette temizlik sektörü de bunlardan birisi.
3000’e yakın profesyonel temizlik ve tesis yönetim
firmasının iş yaptığı, 1 milyon çalışanın istihdam
edildiği ve 2 milyar doların üstünde ekonomik büyüklüğe sahip dev bir sektör haline geldi. Sadece
profesyonel temizlik makinesi sektörü 100 milyon
doları aştı; bugün Türkiye’de profesyonel temizlik makineleri üretim yapan irili ufaklı 30’a yakın
firma var. Temizlik ekipmanı, sarf malzemeleri ve
temizlik kimyasalı üretenleri de buna da eklerse-
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content