close

Enter

Log in using OpenID

2012-2014 Çalışma Raporunu Görüntülemek

embedDownload
2012-2014
Çalışma Raporu
1
İZMİR TABİP ODASI
2012-2014 OLAĞAN GENEL KURUL
ÇALIŞMA RAPORU
İzmir -Mayıs 2014
Tasarım
özgür sabırlar
İzmir Tabip Odası
Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak
Tel : (232) 463 11 33 (pbx) Faks : (232) 421 70 51
www.izmirtabip.org.tr - info@izmirtabip.org.tr
www.tibbiyeli.tv
2
İçindekiler
• Sunuş
4
• İzmir Tabip Odası Kurulları
6
• Etkinliklerimiz
9
• Sempozyumlar
93
• TTBMK ile Kurumsal İlişkiler
110
• Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantıları
152
• Hukuk Bürosu Çalışmaları
154
• Onur Kurulu Çalışmaları
181
• Hekime Yönelik Şiddet Çalışmaları
184
• Çevre Alanındaki Çalışmalar
191
• Aile Hekimliği Alanındaki Çalışmalar
195
• Emekli Hekimler Alanındaki Çalışmalar
197
• Kurum Hekimliği Alanındaki Çalışmalar
202
• İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Alanındaki Çalışmalar
203
• Nükleer Karşıtı Platform Çatısı Altındaki Çalışmalar
208
• İnsan Hakları Alanındaki Çalışmalar
217
• Asistan Hekimlik Alanındaki Çalışmalar
222
• Özel Hekimlik Alanındaki Çalışmalar
231
• Cumhuriyet İçin Güçbirliği Platformu Çalışmaları
235
• Kültür Sanat Alanındaki Çalışmalar
239
• Hekim Meclisi Toplantıları
248
• İlkyardım Eğitim Merkezi Çalışmaları
251
• Basın Açıklamaları
252
• Mali Tablolar
261
• 2012-2013 Denetleme Kurulu Raporu
265
• 2013-2014 Denetleme Kurulu Raporu
269
3
Sunuş
Çok yoğun ve zorlu geçen iki yılın sonunda, Odamızın
2012-2014 çalışma dönemi sona ermektedir. Tıp fakültelerinde öğrenime başlayan tıp öğrencisinden,en üst
düzeyde görev yapan meslektaşımıza kadar, hekimler
ekonomik,özlük ve diğer mesleki alanlarda büyük sorunlar yaşamaya devam etmişlerdir.
Bu dönemin başında da açıkladığımız gibi,hekimlerin
yaşadığı sorunların temel nedeni,ülkemizdeki sağlık
ortamını baştan aşağıya değiştirmeyi hedefleyen
”Sağlıkta Dönüşüm Projesi”dir.
Aslında küresel olan proje, sağlık alanında, yurttaşlarımız ve hekimler açısından, Cumhuriyet’
in kuruluşundan beri elde edilmiş olan bütün hak ve kazanımları ortadan kaldırmayı hedeflemekteydi.
Hekimler açısından,kamu veya özel fark etmeksizin,çalışma yükünün olağanüstü
artması,ekonomik kazanımların ve çalışma koşullarının olabildiğince güvencesiz hale
getirilmesi,mesleki bağımsızlığın ortadan kaldırılması,tayin,sürgün, geçici görevlendirmeler,at
amalar,görevden almalar ve diğer yöntemlerle, idari ve siyasi baskıların dayanılmaz boyutlara
ulaştığı bir dönem yaşanmıştır.
Yurttaşlarımız açısından ise,sağlık hizmeti için her düzey başvuruda,yasal olarak ceplerine el
atıldığı bir dönem olmuştur.
Toplamda sağlığa harcanan kaynak olağanüstü artmış,ancak toplumun sağlığı açısından,harcanan
kaynağın düzeyine bakıldığında, anlamlı bir düzelme sağlanması bir yana, kaynaklar, büyük
ölçüde, ilaç,tıbbi teknoloji ve uluslararası fonlara, dolayısıyla yurt dışına akmıştır.
Hekimler açısından,varılan nokta,geleceğe güvenle bakamayan,iş güvencesinden yoksun,şiddete
uğrama tedirginliğini her an yaşayan,emeğinin karşılığını performans ödemeleri baskısı
altında,etik dışında davranmadan elde edebilmek için çabalayan,emekli olduğunda ise yoksulluk düzeyindeki emekli maaşı korkusuyla yaşayan bir meslek grubu haline getirilme gerçeğidir.
Sağlık alanında,bütün kazanımları ortadan kaldırmayı hedefleyen projenin sahibi olan siyasi irade,siyasal ve sosyal alanda da, Cumhuriyet’ in bütün kazanımlarını hem gerçek hem de
düşünsel anlamda silmek çabası içinde olmuştur.
Cumhuriyet’ in bütün kurumlarının tabelalarından TC’yi silme girişimleri, ulusal bayram kutlamalarımız ve ulusal andımıza konan yasaklar “açılım “başlığı altında ulusal birliğimizi ve kardeşliğimizi ayrılıkçılık ve bölücülük tehdidi ile karşı karşıya bırakan
yaklaşımlar,Cumhuriyetimizin kurucularını katliamcılıkla suçlamalar, kadınlarımızın bütün
sosyal kazanımlarını, çocuklarımızı çağdaş ve laik eğitim sisteminden uzaklaştırmayı hedefleyen eğitim politikaları, bu çabalara örnek olarak gösterilebilir.
4
Yönetim Kurulumuz, yönetime aday olurken ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda, hekimlerin hak ve
çıkarlarını savunmayı temel politikası ve hedefi sayma doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, ulusal değerlerimizi ve Cumhuriyet’imizin kazanımlarını savunmayı da bir görev olarak kabul etmiştir.
Çalışmaya başladığı dakikadan, gece yarısı şiddete uğradığı her hangi bir ana kadar,meslektaşlarımızın
hayatının her anında yanında olmayı temel bir yaklaşım olarak sürdürmüştür.
2012-2014 dönemi boyunca, odamızın çalışmalarına katkı sağlayan, e leştiri ve önerileriyle bu
çalışmaları zenginleştiren bütün meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Bütün bu çalışmaları gerçekleştirirken, bize destek ve yardımcı olan, Oda Büromuz çalışanları, Hukuk
Büromuz sorumlusu ve Genel Yönetmenimiz Av. Mithat Kara, Av.Abdullah Hızal, Arzu Ergünal,
Nazlı Akkaş, Özlem Sabırlar, Mesut Biçer, Mustafa Dinçay, Bilgi İşlem ve İletişim Sorumlumuz Özgür
Sabırlar, İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Hadi Sağın, Mali Müşavirimiz Avni Özen, emekli
olan Muhasebe Sorumlumuz Canan Özlük ve Odamızdaki görevinden ayrılan İlginç Çavdar’ a çok
teşekkür ediyoruz.
2014-2016 dönemi için kurullarımızda görev yapacak meslektaşlarımıza şimdiden başarılı bir çalışma
dönemi diliyoruz.
İZMİR TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
5
İzmir Tabip Odası Kurulları
2012-2014 Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Suat KAPTANER
Başkan
Dr. Mete GÜZELANT
Genel Sekreter
Dr. Ayşenur OKTAY
Üye
Dr. Ceyhun BALCI
Veznedar Üye
Dr. Hakan YETİMALAR
Üye
6
Dr. Mustafa OLGUNER
Muhasip Üye
Dr. Fatih SÜRENKÖK
Üye
İzmir Tabip Odası Kurulları
Onur Kurulu
• Dr. Mert Özbakkaloğlu
• Dr. Oğuz Kılınç
• Dr. Mehmet Çelebisoy
• Dr. Ferhan Sağın
Büyük Kongre Delegeleri
• Dr. Ertürk Erdinç
• Dr .Erdener Özer
• Dr. Sait Eğirilmez
• Dr. Namık Demir
Denetleme Kurulu
• Dr. Taşkın Altay
• Dr. Sabri Dereli
• Dr. Ruşen Aydın
• Dr. Timur Meşe
• Dr .Ahmet Ömer Özütemiz
• Dr. Raşit Midilli
• Dr. Ali Ağzıtemiz
• Dr. Velik Lök
• Dr. Can Ceylan
• Dr. Murat Ermete
• Dr. Türkan Süren
• Dr. Ertan Can
• Dr. Anıl Tanburoğlu
• Dr .Ayşin Zeytinoğlu
• Dr. Ahmet Onur Keskin
7
ETKİNLİKLERİMİZ
8
01.05.2012
1 Mayıs Kutlamalarına Katılım
10.05.2012
Toplantı
Bergama Elele Toplantısı
16.05.2012
Toplantı
Halk Sağlığı Komisyon Toplantısı
16.05.2012
Toplantı
19 Mayıs Bayramı Halk Kutlamasına Hazırlık Toplantısı
Dr. Suat Kaptaner
17.05.2012
Basın Açıklaması
Konu: Hekime Yönelik Şiddet
Yer: Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
19.05.2012
“19 Mayıs Bayramı Halk Kutlamasına” Katılım
Yer: Cumhuriyet Meydanı
19.05.2012
Röportaj- Haber Ekspres
Konu: Yeni Yönetim Kurulu Projeleri
Dr. Suat Kaptaner
22.05.2012
Röportaj-Cumhuriyet Gazetesi
Konu: Yeni Yönetim Kurulu Projeleri
Dr. Suat Kaptaner
23.05.2012
Ziyaret Edenler
İzmir İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Mehmet Özkan
Yönetim Kurulumuzu Ziyaret etti.
24.05.2012
Toplantı
İzmir Psikiyatri Derneği İle Görüşme
Konu: “Hekime Yönelik Şiddet”
24.05.2012
Basın Açıklaması
Konu:”Sağlık Bakanlığı’nın Eğitim Ve Araştırma Hastanelerindeki Keyfi Uygulamalardan Birisi Daha Hukuk
Duvarına Çarptı.”
“İzmir Tabip Odası’nın Desteği İle Açılan Davada, Klinik Şeflerinin Yetkilerinin Alınmasına Dair Uygulamada Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi.”
9
24.05.2012
Basın Açıklaması
Konu:”İzmir Tabip Odası Tarafından Takip Edilen Süreçte Hekime Şiddet Bir Kez Daha Cezalandırıldı.”
25.05.2012
Toplantı-Kokteyl
Özel Hekimler İle Toplantı Ve Kokteyl
Dr. Mete Güzelant
26.05.2012
Saldırıya Uğrayan Dr. Hüseyin Aydın Turan’a Destek.
Karakolda ifade alımı, Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde rapor alma süreçleri, nöbetçi savcı ile görüşme
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ceyhun Balcı
27.05.2012
Toplantı-TTB Ankara
Konu:”Şiddet”
Yer: Türk Tabipleri Birliği
Katılımcı: Dr. Sinan Özçelik Odamızı temsilen katıldı.
28.05.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
İzmir İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Mehmet Özkan’ı ziyaret ettik
Op.Dr. Suat Kaptaner
28.05.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda’yı ziyaret ettik
Op.Dr. Suat Kaptaner, Prof.Dr. Mustafa Olguner
28.05.2012
Ziyaret Edenler
EXPO 2020 Genel Sekreterliği ve Dr. Bülten Tugay Odamızı ziyaret etti.
29.05.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak’ı ziyaret ettik
Konu: “Hekime Yönelik Şiddet”
Op.Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mete Güzelant, Av. Mithat Kara
30.05.2012
Basın Toplantısı
Konu:”Sağlık, Bilim Dışı Yaklaşımlarla Yönetilemez!”
Dr. Suat Kaptaner
30.05.2012
Basın Açıklaması
Konu: Hekime Yönelik Şiddet – Hekime Yönelik Şiddet
30.05.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu’nu ziyaret ettik
10
04.06.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
Asayiş Şb. Müdürü Özgür Duman ve Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yalçın Orhan’ı ziyaret
ettik
Dr. Suat Kaptaner
08.06.2012
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Törenine katılım
Dr. Suat Kaptaner
Yer: DEÜ Tınaztepe Kampüsü
08-09.06.2012
Toplantı
Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı-Antalya
Dr. Suat Kaptaner
13.06.2012
Toplantı
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu ve İzmir Tabip Odası TTB Delegeleri Toplantısı
13.06.2012
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı
14.06.2012
Basın Duyurusu
Konu: “Karakolda Dayak İddiaları Üzerine İzmir Tabip Odası Tarafından Hekim Hakkında Yapılan İnceleme
Sonucu”
15.06.2012
Toplantı-Ankara
TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı
Dr. Ayşenur Oktay, Dr. Can Ceylan
20.06.2012
Toplantı
İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı
21.06.2012
Ziyaret Edenler
Medicalpark Özel İzmir Hastanesi Yönetimi Odamızı ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zafer Beken, Gen. Müd. Dr. Veysi Kubba, Başhekim Dr. Zeki Hozer
22.06.2012
Basın Duyurusu
Konu: “Hekime Hakaret Cezalandırıldı”
03.07.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
İzmir Valisi Cahit Kıraç’ı Ziyaret
Dr. Suat Kaptaner, Av. Mithat Kara
11
04.07.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu Ziyaret
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mustafa Olguner, Dr. Hakan Yetimalar
05.07.2012
Basın Açıklaması
Konu: “Sivas Madımak Ve Erzincan Başbağlar Katliamında Kaybettiğimiz Yurttaşlarımız Unutmadık
Unutmayacağız!”
11.07.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekimi Dr. Nurettin Ünal’ı ziyaret
Dr.Suat Kaptaner, Dr. Mete Güzelant
12.07.2012
Ziyaret Edenler
İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet
Merdan Hekimoğlu, Dekan Yardımcısı Keramettin Tezcan ve
Öğretim Üyesi Dr. Sevinç Hızal Odamızı ziyaret etti.
19.07.2012
Basın Açıklaması
Konu: “Tam Gün İptal Edildi” “Sağlık Bakanlığı Bir Kez Daha
Hukuk Duvarına Çarptı”
24.07.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Malas’ı ziyaret ettik
24.07.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Behzat Özkan’ı ziyaret ettik
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ayşenur Oktay, Dr. Hakan Yetimalar
25.07.2012
Basın Toplantısı
Konu: “Türkiye’de Bir İlk Yine İzmir’de Yaşanacak” “İzmir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve İzmir Tabip Odası
Tarafından “Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı” Düzenleniyor.
26.07.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
Şifa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Erdoğan’ı ziyaret ettik.
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ayşenur Oktay, Dr. Ceyhun Balcı
26.07.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarsılmaz’ı ziyaret ettik.
12
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ayşenur Oktay, Dr. Ceyhun
Balcı
31.07.2012
Basın Açıklaması
Konu: “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çalışanlarının Haklı Mücadelesini Destekliyoruz”
31.07.2012
Röportaj
Ege Sağlık Muhabirleri Derneği İle Görüşme ve Röportaj
Dr. Suat Kaptaner
01.08.2012
Toplantı
Sağlık Muhabirleri Derneğiyle Yuvarlak Masa Toplantısı
06.08.2012
Ziyaret Edenler
Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Başkanı Yasemin Zengin Odamızı ziyaret etti.
06.08.2012
Ziyaret Edenler
İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu Odamızı ziyaret etti.
07.08.2012
Kongre Katılım
Konu: Uluslar Arası Deprem Ve Doğal Afetler Kongresi
Düzenleyen: İZFAŞ
Katılımcı: Dr. Ahmet Soysal
Yer: İZFAŞ Genel Müdürlük Binası
08.08.2012
Basın Toplantısı
Konu: “Geçici Görev Zulmüne Son Verilsin! “
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mete Güzelant
14.08.2012
Röportaj- Ege TV
Konu: 4+4+4 Sisteminin Olumsuzlukları
Dr. Ceyhun Balcı
27.08.2012
Toplantı
Konu: 30 Ağustos ve 9 Eylül Etkinlikleri
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
Yer: İzmir Tabip Odası
28.08.2012
Röportaj
Medya Sağlık-Ezgi Toygar
Dr. Suat Kaptaner
13
29.08.2012
Ziyaret Edenler
CHP Milletvekili Aytun Çıray’ın ziyareti
29.08.2012
Ziyaret Edenler
Goethe Enstitüsü Müdürü’nün ziyareti
30.08.2012
Tören
30 Ağustos Zafer Bayramı Yürüyüşüne Katılım ve Atatürk Heykeline Çiçek konulması
03.09.2012
Ziyaret Edenler
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnleri ders kapsamında Odamızı ziyaret etti.
04.09.2012
Basın Açıklaması
4 Eylül Sivas Kongresi
Dr. Suat Kaptaner
04.09.2012
Toplantı
9 Eylül Kutlamaları
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
Dr. Suat Kaptaner
08.09.2012
Kokteyl
Konu: 9 Eylül, İzmir’in Kurtuluşunun 90. Yılı Kutlama Kokteyli
Düzenleyen: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Dr. Suat Kaptaner
09.09.2012
Tören
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşunun 90. Yılı
14
18.09.2012
Ziyaret Edenler
Ege Üniversitesi ADT Başkanı Esra Ece ile Görüşme
Dr. Suat Kaptaner
18.09.2012
Ziyaret Edenler
Dr. Sabriye Çokçeken Okçu ile Görüşme
Dr. Suat Kaptaner
18.09.2012
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Toplantısı
19.09.2012
Toplantı
Konu: İstanbul Protokolü, Tutuklu ve Hükümlü Muayeneleri
Yer: Aliağa Devlet Hastanesi
Dr. Mete Güzelant Ve Av. Mithat Kara
24.09.2012
Ziyaret Edenler
Türk Sağlık Sen Başkanı Ahmet Doğruyol Odamızı ziyaret etti.
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mete Güzelant
24.09.2012
Ziyaret Edenler
Veteriner Hekimler Odası Odamızı ziyaret etti.
Dr. Suat Kaptaner
27.09.2012
Basın Açıklaması
Konu: “İzmir’de Öğrencisi Tarafından Öldürülen Öğretmen”
Dr. Mete Güzelant
27.09.2012
Toplantı
Bergama Elele Toplantısı
02.10.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
İzmir Aile Hekimleri Derneği’ni ziyaret ettik
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ceyhun Balcı
02.10.2012
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Toplantısı
03.10.2012
Ziyaret Edenler
Ege Tıbbiyeliler Derneği Odamızı ziyaret etti.
15
04.10.2012
Kokteyl
Tıp Öğrencileri Kokteyli
Düzenleyen: İzmir Tabip Odası
05.10.2012
Ziyaret Edenler
Ege Uluslararası Sağlık Federasyonu’nu Başkan Yardımcısı
Dr. Rüçhan Uslu Ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Öztürk
Odamızı ziyaret etti..
05.10.2012
Toplantı
Cumhuriyet İçin Güçbirliği Toplantısı
06.10.2012
Toplantı-Ankara
Konu: “Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantısı”
Yer: Türk Tabipleri Birliği
Katılımcı: Dr. Turgut Tubay
07.10.2012
Toplantı-Ankara
Konu: “Özel Hekimlik Kolu Toplantısı”
Yer: Türk Tabipleri Birliği
Katılımcı: Dr. İrfan Eker
08.10.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
İzmir İl Halk Sağlığı Müdürü’nü ziyaret ettik
Dr. Mete Güzelant, Dr. Mustafa Olguner
09.10.2012
Hukuk Eğitim Seminerleri-1
Son Yasal Düzenlemeler ve Yargı Kararları Işığında, Ceza ve Tazminat Davaları ile Disiplin Soruşturmaları
Süreçlerinde Hekimlerin Özen Göstermesi Noktalar
Yrd.Doç.Dr. Serkan Çınarlı (İzmir Üniv.Hukuk Fakültesi İdare Hukuku AD) Av. Mithat Kara, Av. Abdullah
Hızal
10.10.2012
Toplantı
İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı
15.10.2012
Sosyal Etkinlik
Türk Sanat Müziği Korosu çalışması
16.10.2012
Birim Toplantısı
Konu: “Şiddet”
Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Ayşenur Oktay, Av. Mithat Kara
16
16.10.2012
Toplantı
Cumhuriyet İçin Güçbirliği Toplantısı
17.10.2012
Gaziantep- Dr. Ersin Arslan Duruşmasına Katılım
Dr. Suat Kaptaner
17.10.2012
Kitlesel Basın Açıklaması
Konu: Dr. Ersin Arslan’ın İlk Duruşması
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
17.10.2012
Toplantı
Kurum Hekimliği Komisyon Toplantısı
Dr. Mete Güzelant
18.10.2012
Toplantı
Cumhuriyet İçin Güçbirliği Toplantısı
18.10.2012
Bergama Elele Toplantısı
20.10.2012
Basın Toplantısı
Düzenleyen: Cumhuriyet İçin Güçbirliği
23.10.2012
Toplantı
Aile Hekimleri Komisyon Toplantısı
24.10.2012
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Toplantısı
29.10.2012
Sosyal Etkinlik
Türk Sanat Müziği Korosu çalışması
30.10.2012
Ziyaret Edenler
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnleri ders kapsamında Odamızı ziyaret etti.
02.11.2012
Toplantı
Cumhuriyet İçin Güçbirliği Toplantısı
02.11.2012
Sosyal Etkinlik
Türk Sanat Müziği Korosu çalışması
17
05.11.2012
Basın Açıklaması
Bergama Elele Hareketi Basın Açıklaması
05.11.2012
Basın Açıklaması
Cumhuriyet İçin Güçbirliği Basın Açıklaması
05.11.2012
Birim Toplantısı
Konu: “Döner Sermaye Geri Ödemeleri”
Yer: Alsancak Devlet Hastanesi
Av. Mithat Kara
05.11.2012
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı
06.11.2012
Basın Toplantısı
Konu: Kamu Hastane Birlikleri Yasası
Düzenleyen: İzmir Tabip Odası
Dr. Suat Kaptaner
06.11.2012
Aile Hekimliği Komisyonu Toplantısı
07.11.2012
Toplantı
Konu: “Yeni Çıkan İş Sağlığı Yasası”
Yer: İzmir Tabip Odası
Düzenleyen: İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
08.11.2012
Toplantı
Bergama Elele Toplantısı
09.11.2012
Sosyal Etkinlik
Türk Sanat Müziği Korosu çalışması
13.11.2012
Birim Toplantısı
Konu:”Hekime Yönelik Şiddet”
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Av. Mithat Kara, Dr. Turgut Tubay
13.11.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
Veteriner Hekimler Odası Yeni Yönetim Kurulu’nu ziyaret ettik
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ceyhun Balcı
18
13.11.2012
Hukuk Eğitim Seminerleri-2
Konu: “Mesleki Sorumluluk Sigortası Bizi Koruyor Mu?”, “ Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçelerinde ve
Adli Süreçlerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nedir?”
Dr. Ekin Özgür Aktaş, Av. Mithat Kara
16.11.2012
Sosyal Etkinlik
TSM Koro Çalışması
17.11.2012
Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı –Balıkesir
Dr. Suat Kaptaner
19.11.2012
Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı
19.11.2012
Toplantı
Bozyaka Hastanesi Asistan Temsilcileri İle Toplantı
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ceyhun Balcı
20.11.2012
1. Basamak Eğitim Seminerleri-2
Konu: “Akılcı Antibiyotik Kullanımı”
Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
21.11.2012
Toplantı
İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı
22.11.2012
Sunum
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Hastalıkları Güzokulu
Av. Mithat Kara
22.11.2012
Toplantı
Bergama Elele Toplantısı
23.11.2012
Sosyal Etkinlik
TSM Korosu çalışması
27.11.2012
Toplantı
Özel Hastaneler, Tıp Merkezleri Ve Dal Merkezilerinde
Çalışan Hekimler İle Toplantı
Yer: İzmir Tabip Odası
19
28.11.2012
Toplantı
Aistan Hekimler İle Toplantı
Yer: İzmir Tabip Odası
30.11.2012
Sosyal Etkinlik
TSM Korosu çalışması
01.12.2013
Çalıştay- Samsun
3. Genişletilmiş Hekim Çalıştayı
Düzenleyen : Samsun Tabip Odası
Dr. Turgut Tubay
03.12.2012
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı
04.12.2012
Basın Açıklaması
Dr. Melike Erdem’in İntiharı
Konu: “Alo 184” Yetti Artık Çık Devreden
Yer: Alsancak Devlet Hastanesi
04.12.2012
Dr. Melike Erdem İçin Alsancak Devlet Hastanesinde Saygı
Duruşu
04.12.2012
Sky Tv Programı Ana Haber
Konu: “Sağlık Sektöründeki Son Durum”
Dr. Mete Güzelant
06.12.2012
Toplantı
Cumhuriyet İçin Güçbirliği Toplantısı
Konu: “Kubilay Etkinlikleri”
07.12.2012
Sosyal Etkinlik
TSM Korosu çalışması
08.12.2012
Basın Toplantısı
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
10.12.2012
Toplantı
Muayenehane Hekimleri İle Toplantı
Yer: İzmir Tabip Odası
20
10.12.2012
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı
11.12.2012
Ziyaret Ettiklerimiz
Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yöneticisini ziyaret
ettik
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Hakan Yetimalar
11.12.2012
Görüşme
Dr. Suat Kaptaner’in Sabah Gazetesi İle Görüşmesi
11.12.2012
Ziyaret Edenler
Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Asistanları İle
Görüşme
11.12.2012
Hukuk Eğitim Seminerleri-3
Konu: “Tıbbi Kayıtlar, Reçete Ve Raporların Önemi, Bu Belgelerin Düzenlenmesinde Gösterilen Özensizlik Nedeniyle
Yaşanan İdari Ve Adli Sorunlar”
Av. Abdullah Hızal
13.12.2012
Ziyaret Edenler
İzmir Sağlık Turizmi Derneği Yöneticileri, Dr. Nusret Ayaz, Dr. Bülent Cinel, Özer Mumcu Odamızı ziyaret
etti.
13.12.2012
Toplantı
Bergama Elele Toplantısı
14.12.2012
Ziyaret Edenler
Aile Hekimleri Derneği Odamızı ziyaret etti..
14.12.2012
Sosyal Etkinlik
TSM Korosu çalışması
15.12.2012
Kahvaltılı Basın Toplantısı
Konu: “Yurttaşlara Yönelik Fişleme Sağlık Alanında! Sağlık
Bakanlığı, Yurttaşların Kimlik Dahil Bütün Sağlık Bilgilerini
Fişlemek İstiyor”
17.12.2012
Ziyaret Edenler
CHP - Bingöllüler Derneği Odamızı ziyaret etti.
21
17.12.2012
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyonu Toplantısı
18.12.2012
1. Basamak Hekimleri İçin Eğitim Seminerleri-3
Konu: Saldırgan Hasta Ve Hasta Yakınlarına Yaklaşım”
Doç.Dr. Bülent Kayahan (E.Ü Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
19.12.2012
Cumhuriyet İçin Güçbirliği Basın Açıklaması
Konu: Kubilay Anısına
19.12.2012
Hekim Meclisi Seçimleri
Bornova ASM-(Bornova SGB)-Bayraklı ASM (Bayraklı
SGB) temsilci seçimleri
20.12.2012
Hekim Meclisi Seçimleri
Muayenehane Hekimleri, 112 Hekimleri, İşyeri Hekimleri, Kurum Hekimleri temsilci seçimleri
Yer: İzmir Tabip Odası
20.12.2012
Hekim Meclisi Seçimleri
Medicalpark İzmir Hastanesi temsilci seçimi
20.12.2012
Hekim Meclisi Seçimleri
Baki Uzun Hastanesi temsilci seçimi
20.12.2012
Basın Açıklaması
Bergama Elele Basın Açıklaması
20.12.2012
Sunum
Konu: “Mesleki Örgütlenmenin Önemi ve Tabip Odalarının Tanıtımı”
Düzenleyen: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Dr. Mustafa Olguner
20.12.2012
Toplantı
Bergama Elele Toplantısı
21.12.2012
Sosyal Etkinlik
TSM Korosu çalışması
22
22-23.12.2012
XVIII. Tıpta Uzmanlık Kurultayı
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
23
24.12.2012
Hekim Meclisi Seçimleri
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilci seçimi
24.12.2012
Hekim Meclisi Seçimleri
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilci seçimi
24.12.2012
Hekim Meclisi Seçimleri
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilci seçimi
24.12.2012
Hekim Meclisi Seçimleri
Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
24.12.2012
Hekim Meclisi Seçimleri
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi temsilci seçimi
24.12.2012
Hekim Meclisi Seçimleri
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi temsilci seçimi
24.12.2012
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyonu Toplantısı
25.12.2012
Ziyaret Edenler
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnleri ders kapsamında Odamızı ziyaret etti.
26.12.2012
Basın Açıklaması
Konu: “Sağlıkta Avuç İçi Endişesi”
Dr. Mete Güzelant
28.12.2012
Sosyal Etkinlik
TSM Korosu çalışması
02.01.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Abdullah Taşyurt’u ziyaret ettik
02.01.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut’u ziyaret ettik
03.01.2013
Toplantı
Konu: Re’sen Atamalar
Av. Mithat Kara
24
07.01.2013
Basın Açıklaması
Konu:”112 Acilde Tayinler”
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mete Güzelant
09.01.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
Kamu Hastane Birlikleri Kuzey Genel Sekreteri Prof. Dr.
Osman Nuri Dilek’i ziyaret ettik
09.01.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
Göğüs Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Ahmet Emin Erbay’ı
ziyaret ettik
09.01.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
Göğüs Hastanesi Başhekimi Dr. Enver Yalnız’ı ziyaret ettik
09.01.2013
Toplantı
İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı
10.01.2013
Toplantı
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri Hazırlık Toplantısı
Yer: Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Dekanlığı, Dekan Tülay
Canda ve diğer katılımcı kuruluş temsilcileri ile
Dr. Suat Kaptaner
10.01.2013
Basın Toplantısı
Konu: “Buca Seyfi Demir Devlet Hastanesi’nde Neler
Oluyor”
Düzenleyenler: İzmir Tabip Odası, Herkes İçin Acil Sağlık
Derneği, Genel Sağlık İş Sendikası
10.01.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Türkyılmaz’ı ziyaret ettik
Konu: 112 Acil Tayinlerine İlişkin Görüşme
10.01.2013
Toplantı
Cumhuriyet İçin Güçbirliği Toplantısı
Yer: Eğitim-İş İzmir Şubesi
Dr. Suat Kaptener
11.01.2013
Sosyal Etkinlik
TSM Korosu çalışması
25
15.01.2013
Hukuk Eğitim Seminerleri-4
Konu: “Tıbbi Uygulama Hataları (Malpraktis) ve
Komplikasyon”
Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş
16.01.2013
Toplantı
İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Genel Katılımlı
Toplantı
19.01.2013
Hekim Meclisi Kokteylli 1. Toplantı
Han Tiyatrosu
22.01.2013
1. Basamak Hekimleri İçin Eğitim Seminerleri IV
Konu:Tıp II Diabet Tedavisi:Kime, Hangi Tedavi?
Doç.Dr. Şevki Çetinkalp (E.Ü Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Ad Endokrinoloji Bilim Dalı)
23.01.2013
Toplantı
İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Komisyon
Toplantısı
24.01.2013
Toplantı
14 Mart Etkinlikleri Hazırlık Toplantısı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
31.01.2013
Ziyaret Edenler
CHP Bilim Kültür Heyeti Odamızı ziyaret etti.
05.02.2013
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu
Toplantısı
06.02.2013
Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi
Eski Meclis Binası
Dr. Ceyhun Balcı
26
06.02.2013
Kokteyl
Emekli Hekimler Çalışma Grubu Kokteyl
11.02.2013
Röportaj-RT Haber
Konu:Özel Hastaneler
Dr. Mete Güzelant
12.02.2013
Toplantı
Sağlık Meslek Odaları Platformu Toplantısı
İzmir Tabip Odası, İzmir Dişhekimleri Odası, İzmir
Eczacı Odası, İzmir Hemşireler Derneği, Ses, Türk Sağlık Sen-Genel Sağlık İş Sendikası
13.02.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospıtal
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”,”Malpraktis-Komplikasyon”,” Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara, Av. Abdullah Hızal
13.02.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Egepol Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”,”Malpraktis-Komplikasyon”,” Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara, Av. Abdullah Hızal
13.02.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
KHB Kuzey Sekreteri Prof. Dr.Osman Nuri Dilek’i ziyaret ettik
Dr. Mete Güzelant, Dr. Hakan Yetimalar
14.02.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Serdar Bayraklı’yı ziyaret ettik
14.02.2013
Toplantı
Emekli Hekimler Çalışma Grubu Toplantısı
16.02.2013
Panel
Konu: “Her Yönüyle 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği
Kanunu”
Düzenleyen: TMMOB İl Koordinasyon Kurulları
Dr. Hakan Toksöz
27
19.02.2013
Ziyaret Edenler
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnleri ders kapsamında Odamızı ziyaret etti.
19.02.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”,”Malpraktis-Komplikasyon”,” Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
19.02.2013
Toplantı
Sağlık Meslek Odaları Platformu Toplantısı
İzmir Tabip Odası, İzmir Dişhekimleri Odası,
İzmir Eczacı Odası, İzmir Hemşireler Derneği,
Ses, Türk Sağlık Sen-Genel Sağlık İş Sendikası
Dr. Ceyhun Balcı
19.02.2013
1. Basamak Hekimleri İçin Eğitim Seminerleri V
Konu:Baş Ağrısı: Temel Yaklaşım Ve Öneriler
Prof. Dr. Neşe Çelebisoy (E.Ü Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı)
20.02.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Karşıyaka Göz Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”,”Malpraktis-Komplikasyon”,” Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
21.02.2013
Röportaj-Egede Son Söz
Konu: KHK
Dr. Mete Güzelant
23.02.2013
Röportaj-Ege Meclisi
Konu: KHK
Dr. Mete Güzelant
25.02.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel EMOT Hastanesi & Atakalp Kalp Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”, ”Malpraktis-Komplikasyon”, ”Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara, Av. Bdullah Hızal
28
29
26.02.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Medicalpark Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”, ”Malpraktis-Komplikasyon”, ”Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
26.02.2013
Toplantı
Hekim Meclisi 2. Toplantı
27.02.2013
İSİG (6331 Sayılı) Kanunu Eğitim Seminerleri-1
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kanunu’na Genel Bakış
İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Sunumu
03.03.2013
Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı
Yer: İzmir Tabip Odası
05.03.2013
Toplantı
Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Komisyonu Toplantısı
05.03.2013
Seminer – MÜLTECİ-DER
Konu: “Mülteci Hakları”
Dr. Ramazan İnci
05.03.2013
Panel - KALDER
Konu:“İzmir İlinde 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasa’sının Getirdiği Etkiler”
Konuşmacı: Dr. Hakan Toksöz
05.03.2013
Sempozyum – D.E.Ü.Hukuk Fakültesi “Tıbbi Uygulama Hataları Sempozyumu”
Konu: Tıbbi Uygulama Hataları ve Tabip Odası Yaklaşımı
Sunum: Av. Abdullah Hızal
05.03.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Baki Uzun Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”, ”Malpraktis-Komplikasyon”,””Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
05.03.2013
Toplantı
Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Komisyonu Toplantısı
30
06.03.2013
Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”, ”Malpraktis-Komplikasyon”, ”Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
06.03.2013
Toplantı
İşçi Sağlığı Ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı
07.03.2013
Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Foça Devlet Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”, ”Malpraktis-Komplikasyon”, ”Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
07.03.2013
Basın Açıklaması
Konu: “Yeni Sağlık Bakanı Sayın Uzm. Dr.
Mehmet Müezzinoğlu’na Hoşgeldin Diyoruz.”
Düzenleyen: İzmir Tabip Odası, İzmir Eczacı
Odası, İzmir Dişhekimleri Odası, Ses İzmir
Şubesi, Türk Sağlık-Sen 1 No’lu Şube, Türk
Sağlık Sen 2 No’lu Şube, Genel Sağlık-İş
Sendikası İzmir Şubesi, Türk Hemşireler
Derneği İzmir Şubesi
07.03.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Ekol Kulak Burun Boğaz Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”,
”Malpraktis-Komplikasyon”, ”Tıbbi Kayıtların Önemi”, “Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
07.03.2013
Basın Açıklaması
Konu: “Süt Kardeşliği”
08.03.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Gazi Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”, ”Malpraktis-Komplikasyon”, ”Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
31
09.03.2013
Toplantı- Ankara
Konu: Kurum Hekimleri
Düzenleyen: TTB Pratisyen Hekimlik Kolu
Katılımcılar: Dr. Erol Akgün, Dr. Nurcan Çakır
11.03.2013
Sanatçı Hekimler Sergisi Açılış Kokteyli
Sabancı Kültür Sarayı
12.03.2013
Ziyaret Edenler
CHP İl Başkanlığı, Milletvekili Hülya Güven Yönetim
Kurulumuzu ziyaret etti.
12.03.2013
İSİG (6331 Sayılı) Kanunu Eğitim Seminerleri-2
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kanunu’na Göre Kayıtlar- Kurum Hekimliğinde İşyeri Hekimliği
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Sunumu
13.03.2013
Meslek Tanıtım Günleri - Salih İşgören İlköğretim
Okulu
Konuşmacı: Dr. Hüseyin Çetinel
13.03.2013
Sunum
Konu: “Neye Dönüşüyoruz”
Yer: İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Konuşmacı: Dr. Ekin Özgür Aktaş
14.03.2013
14 Mart Atatürk Anıtına Çelenk Sunma Töreni
Cumhuriyet Meydanı
32
14.03.2013
14 Mart Resmi Töreni- Meslekte 40. Yılını Dolduran
Meslektaşlara Plaket Sunumu
Sabancı Kültür Sarayı
14.03.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
İzmir Tabip Odası Emekli Hekimler Çalışma Grubunun
Urla Rezidans Darüşşafaka’da kalan hekimleri ziyareti
14.03.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
İzmir Tabip Odası Emekli Hekimler Çalışma Grubunun Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon
Merkezi’nde kalan hekimleri ziyareti
14.03.2013
İzmir Sağlık Platformu Çalışanlarının “Meşaleli Yürüyüşü”
Kıbrısşehitleri Tansaş Önünden Gündoğdu Meydanı’na
14.03.2013
Sunum
Konu: “Neye Dönüşüyoruz”
Yer: Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Konuşmacı: Dr. Ekin Özgür Aktaş
14.03.2013
İzmir Tabip Odası Basın Ödülleri
Yer: Sabancı Kültür Sarayı
33
14.03.2013
Konser
İzmir Pop Orkestrası Konseri
Sabancı Kültür Sarayı
15.03.2013
Sunum
Konu: “Neye Dönüşüyoruz”
Yer: İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Konuşmacı: Dr. Ekin Özgür Aktaş
15.03.2013
İzmir Tabip Odası Bilim Ödülü
Prof. Dr. Kazım Önal
Yer: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
15.03.2013
Ziyaret Edenler
CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger Yönetim
Kurulumuzu ziyaret etti.
15.03.2013
Konser
İzmir Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu Konseri
Yer: Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi
19.03.2013
1.Basamak Hekimleri İçin Eğitim Semineri - IV
Konu: Akut Koroner Sendromlar
Konuşmacı: Dr. Filiz Özerkan (Eü Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı)
20.03.2013
Toplantı
1 Mayıs Hazırlık Toplantısı
Yer: Türk-İş Bölge Temsilciliği
Dr. Ali Gül
21.03.2013
Toplantı
Konu: “Tıbbi Atık Beyanı”
Yer: Çevre Müdürlüğü
Dr. Ruşen Aydın
21.03.2013
Ziyaret Edenler
CHP Konak İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.
21.03.2013
Toplantı
İBB Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun Oda Başkanları ile yemekli toplantısı
Dr. Ceyhun Balcı, Dr. Mustafa Olguner
34
26.03.2013
Hekim Meclisi Toplantısı
28.03.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
KHB Güney Sekreteri Prof. Dr. Behzat Özkanı ziyaret
ettik
29.03.2013
Basın Açıklaması
Konu: “Sağlıkta Şiddetin Sorumluları Cezalandırılsın”
Düzenleyen: İzmir Tabip Odası, Genel Sağlık-İş
Sendikası İzmir Şubesi
02.04.2013
Röportaj
Akşam Gazetesi Melis Apaydın
Dr. Mete Güzelant
02.04.2013
Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Komisyonu
Toplantısı
03.04.2013
TTB –İzmir Tabip Odası Ortak Basın Açıklaması
Konu: Sağlıkta Şiddet
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri Ve
İzmir Tabip Odası Yöneticilerinin katılımı ile
Yer: DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
03.04.2013
Hastane Birim Toplantısı
Buca Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”, “Malpraktis-Komplikasyon”, “Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
03.04.2013
Toplantı
1 Mayıs Hazırlık Topantısı
Türk İş Bölge Temsilciliği
Dr. Mete Güzelant
03.04.2013
Toplantı
Konu: “Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan ve Muayenehane Hekimleri İçin Muayenehane ve Özel Sağlık
Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri”
35
04.04.2013
Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Menemen Devlet Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”, “Malpraktis-Komplikasyon”, “Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
05.04.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
İzmir İl Sağlık Müdürü’nü Ziyaret
Dr. Mete Güzelant
08.04.2013
Toplantı
Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlik Komisyonu
10.04.2013
Ziyaret Edenler
Emekli Hekimler Çalışma Grubu Başkanı Dr. Birsen Avcıoğlu Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.
10.04.2013
İSİG (6331) Kanunu Eğitim Seminerleri-2
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Sunumu
10.03.2013
Hastane Birim Toplantısı
Bergama Devlet Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”, “Malpraktis-Komplikasyon”, “Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
12.04.2013
Basın Açıklaması
Konu: Prof.Dr. Renan Pekünlü’nün “Hukuk Dışı
Uygulamalarla Cezalandırılması Ve Yıpratılması “
Düzenleyenler: İzmir Tabip Odası, Üniversite
Konseyleri Derneği, Ege Öğretim Üyeleri Derneği,
Genel Sağlık İş Sendikası İzmir Şb,, Balbay’a Özgürlük Girişimi, Talatpaşa Komitesi, İzmir Emekli
Subay Eşleri Derneği, Milli Anayasa Forumu Ulusal Demokratik İşçi Hareketi, Tgb, İzmir Çağdaş
Eczacılar Derneği, Tesud (Türkiye Emekli Subaylar
Derneği), Tobav, Latife Hanım Grubu, Vardiya Bizde Platformu, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, Ckd İzmir
Şubesi, İzmir Veteriner Hekimler Odası, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi, Eğitim İş İzmir Şube, Add
İzmir Şubeleri
15.04.2013
Toplantı
Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlik Komisyonu
36
15.04.2013
Hekim Meclisi Toplantısı
15.04.2013
İzmir Tabip Odası TSM Koro
16.04.2013
1. Basamak Hekimleri İçin Eğitim Seminerleri VII
Konu: “Erişkinlerde İmmün Yetmezlik Ne Zaman
Düşünülür?”
Konuşmacılar: Prof. Dr. Aytül Sin (EÜTF İç Hastalıkları
AD İmmünoloji Alerji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Ömür Akdeniz (EÜTF İç Hastalıkları AD
İmmünoloji Alerji Bilim Dalı)
17.04.2013
Şiddet-Ortak Basın Açıklaması
Tüm birimlerde, Dr. Ersin Aslan’ın ölüm yıldönümü nedeniyle saygı duruşu ve ortak basın açıklaması yapıldı.
37
17.04.2013
Seminer
Konu:Meme Kanseri
Sunum:Doç.Dr. Kemal Atahan
Yer: Bayraklı Ali Osman Kabakçı Kız Teknik Ve Meslek Lisesi
17.04.2013
Seminer
Konu: Aydınlatılmış Onam
Dr. Sevinç Aslan Hızal
17.04.2013
Toplantı
İşyeri Hekimliği ve İşçi Sağlığı Komisyonu Toplantısı
18.04.2013
Ziyaret Edenler
Dokuz Eylül Üniversitesi İntörnleri Odamızı Ziyaret Etti
18.04.2013
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün Evde Bakım Hizmetleri
Denetim Çalışmasına Odamız Adına, Dr. Erol Öztürk
katıldı.
18.04.2013
Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve
Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”,
“Mesleki Sorumluluk Sigortası”, “Malpraktis-Komplikasyon”,
“Tıbbi Kayıtların Önemi”, “Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
26.04.2013
İzmir Tabip Odası TSM Koro
27.04.2013
İzmir Tabip Odası Ara Genel Kurulu
29.04.2013
Ziyaret Edenler
Okan Üniversitesi İzmir Bölge Temsilciliği Bölge Müdürü
Dolunay Arfgun Odamızı ziyaret etti.
30.04.2013
Toplantı
İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi Toplantısı
38
02.05.2013
Seminer - Film Gösterimi
Adı: Düşümdeki Uçurtma
Kas Hastalıkları İle İlgili Eğitim Semineri ve
Kısa Film Gösterimi
Prof. Dr. Çoşkun Özdemir
Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi
06.05.2013
Sosyal Etkinlik
İzmir Tabip Odası TSM Korosu
07.05.2013
Toplantı
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Toplantısı
07.05.2013
Ortak Basın Açıklaması
Pek Çok Ekolojist Grubun Ortaklaşması İle
“Havadan Sudan İnsanlar”
Olarak Bir Eylem Çağrısı Yapıyoruz:
Sinop Çernobil Olmasın!”
08.05.2013
Sunum
Konu: Günümüz Sağlık Politikaları ve Son
Dönem Yasal Değişiklikler
E.Ü Atatürk Sağlık Meslek Yüksekokulu
Ebelik Bölümü
Av. Mithat Kara
08.05.2013
TTB Asistan Hekimlik Kolu adına Dr. Altan Gökgöz’ün Dr. Mete Güzelant ile görüşmesi
12.05.2013
Çalıştay-Ankara
Konu: “Cezaevinde Sağlık Hizmeti Ve Hekimlik”
Dr. Ramazan İnci
13.05.2013
Ziyaret Edenler
SGK İl Müdürü Engin Bilgili Odamızı ziyaret etti.
13.05.2013
Sosyal Etkinlik
Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
13.05.2013
Sosyal Etkinlik
Dr. Barış Baklan’ın “Dekartga” Konulu Karikatür Sergisi ve Kokteyli
Yer: İzmir Tabip Odası Konferans Salonu
39
14.05.2013
Sosyal Etkinlik
Konu: Gez-Gör-Anlat (Patagonya/Tierra Del Fuego)
Sunum: Dr. Yıldız Okcu
Yer: İzmir Tabip Odası Konferans Salonu
15.05.2013
Toplantı
İşyeri Hekimliği ve İşçi Sağlığı Komisyonu Toplantısı
19.05.2013
Miting-Ankara
19 Mayıs Mitingine katılım
Ankara-Sıhhiye
19.05.2013
19 Mayıs Yürüyüşü
İzmir Büyükşehir Belediyesi Önünden Cumhuriyet Meydanına Yürüyüş
21.05.2013
1. Basamak Hekimleri İçin Eğitim Seminerleri
Konu: Menopoz ve Ostreopoz
Konuşmacı: Prof.Dr.Yeşim Kirazlı (EÜTF FTR Anabilim Dalı)
22.05.2013
Hastane Birim Toplantısı
İzmir Universal Ege Sağlık Hastanesi hekimleri ile ücret sorunları hakkında toplantı
Av. Mithat Kara
23.05.2013
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu ilk toplantısı ve seçim
24.05.213
Toplantı
İzmir Sağlık Platformu toplantısı
28.05.2013
Hekim Meclisi Toplantısı
29.05.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
Eşrefpaşa Belediye Hastanesi Başhekimini ziyaret
Konu:İşyeri Hekimleri Sorunları
Dr. Mete Güzelnat, Av. Mithat Kara
29.05.2013
Toplantı
İşyeri Hekimliği ve İşçi Sağlığı Komisyonu Toplantısı
29.05.2013
Hizmet Ödülü
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yard. Doç. Dr. Aydan Çelebiler’e bilimsel katkılarından dolayı plaket
40
30.05.2013
Basın Açıklaması
Emekli hekimlerin sorunları
31.05.2013
Yürüyüş-Miting-Basın Açıklaması
Taksim olaylarına destek için Alsancak Vapur İskelesi’nde
01.06.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
İlimizde yaşanan toplumsal olaylarla ilgili İzmir Valisi’ni ziyaret ettik.
İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, TMMOB Temsilcileri
Yer:Expo Merkezi
01.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Gündoğdu- Cumhuriyet Meydanı Miting-Yürüyüş
02.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Gündoğdu’ya Yürüyüş
Yaralılara ve Gereksinimi Olanlara İlk Yardım Yapılması
02.06.2013
Basın Açıklaması
Konu: “İletişim Özgürlüğü Kısıtlanamaz”
02.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Taksim Olaylarına destek için İzmir Tabip Odası Önünden Gündoğdu Meydanı’na yürüyüş
03.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Ortak Basın Açıklaması
Konu: “İzmir’de ve Tüm Yurtta Halka Yönelen Şiddeti Kınıyoruz”
İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, DİSK, KESK, Türk-İş ve TMMOB
04.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Basın Açıklaması-Gündoğdu
Konu: “2 Haziran Pazar Akşam Saatlerinde İzmir Tabip Odasında Oluşturulan İlkyardım Eşgüdüm Çalışma
Alanında Gönüllü Olarak Bulunan Meslektaşımız Dr. Özlem Aydın’ın Uğradığı Şiddet”
04.06.2013
Cumhuriyet İçin Güçbirliği Toplantısı
04.06.2013
Kesk Grev’e Destek Açıklaması
04.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
41
Miting
Cumhuriyet Meydanı
05. 06.2013
Grev
Sağlık İş, Eğitim İş, Genel İş, Büro İş, Kültür-Sanat İş,
Tarım-Orman İş, Ulaşım İş
05.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Miting
Cumhuriyet Meydanı
06.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Basın Açıklaması
Konu: “Kör Şiddet Sağlıkçılara Da Yöneldi! , “Twitter Mesajları Soruşturma Konusu Oldu!”
06.06.2013
Kıbrıs Şehitleri Hekim Yürüyüşü ve Gündoğdu Buluşması
07.06.2013
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni
Dr. Mustafa Olguner
08.06.2013
Gündoğdu Buluşması
09.06.2013
Kıbrıs Şehitleri Hekim Yürüyüşü ve Gündoğdu Buluşması
42
43
10.06.2013
Ziyaret Edenler
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Odamızı ziyaret etti.
Dr. Suat Kaptaner
10.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Tv Programı
Yeni Asır Tv “Kentin Sesi” Programı
Konu: Dr. Özlem Aydın’a Şiddet ve Diğer Olaylar
Dr. Suat Kaptaner
10.06.2013
Sosyal Etkinlik
Toplantı
Kültür-Sanat Ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
11.06.2013
Toplantı
Hekim Meclisi Divan Toplantısı
12.06.2013
Ziyaret Edenler
Dokuz Eylül Üniversitesi internleri Odamızı ziyaret etti.
14.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Basın Açıklaması
Konu: “Gönüllü Sağlık Hizmeti ve İnsani Yardım Suç Değildir! Soruşturma Konusu Olamaz!”
16.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Gündoğdu Buluşması
17.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Basın Açıklaması
Konu: “İzmir’de Dayak, İstanbul’da Kelepçeli Gözaltı”
18.06.2013
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı
19.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Röportaj
Melis Aydın’ile Röportaj
Dr. Suat Kaptaner
25.06.2013
Toplantı
Hekim Meclisi Toplantısı
44
25.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Forum
Konu: Gezi’den Gündoğdu’ya –Hekimlik ve İnsanlık
28.06.2013
Basın Açıklaması
Konu: “Sağlık Bakanlığı Yarattığı Kaos’tan Sonra Tekrar
Başa Döndü! , Yeni Bir Torba Yasa Gündemde!”
28.06.2013
Ziyaret Edenler
AKUT, Yönetim Kurulumuza teşekkür ziyareti
Dr. Mete Güzelant, Dr. Ceyhun Balcı
02.07.2013
Hastane Birim Toplantısı
Konu:Torba Yasa Tasarısı, Tam Gün Düzenlemelerinin Tıp Fakültelerine Yansıması”
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi
Dr.Ayşenur Oktay – Av.Mithat Kara
02.07.2013
Ziyaret
İzmir İl Halk Sağlığı Müdürü Doç.Dr. Mustafa Tözün’ü ziyaret
Dr. Mete Güzelant, Dr. Ayşenur Oktay
05.07.2013
Hastane Birim Toplantısı
Konu:Torba Yasa Tasarısı, Tam Gün Düzenlemelerinin Tıp Fakültelerine Yansıması”
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler
Dr.Mustafa Olguner, Av.Mithat Kara
08.07.2013
Basın Açıklaması
Konu: Torba Yasa
“Sağlık Bakanlığı Bürokrasinin Son Vahim Tutumu!!!, “ Sağlık Bakanlığı Adeta Bir ‘Darbe Genelgesi’
Yayınlamıştır!”
09.07.2013
Ege Bölge Tabip Odaları Ortak Basın Açıklaması
Konu: “İstanbul Tabip Odası ve Taksim Dayanışma Platformuna Yönelik Baskıları Şiddetle Kınıyoruz!”
İzmir Tabip Odası, Antalya Tabip Odası, Aydın Tabip
Odası, Balıkesir Tabip Odası, Çanakkale Tabip Odası,
Denizli Tabip Odası, Isparta Tabip Odası, Manisa Tabip
Odası, Muğla Tabip Odası
10.07.2013
Basın Açıklaması Ve Yürüyüş
Konu: “TMMOB’U Hedef Alan Torba Yasa Girişimi”ni Protesto
Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden Gündoğdu Meydanı’na Yürüyüş
İzmir Tabip Odası- TMMOB İKK
45
10.07.2013
Basın Açıklaması
Konu: “ Bu Çağda Bu Söylemi Kınıyoruz” Afyon’da Görevli Bir Hekimin İlaçlarla İlgili Açıklaması
10.07.2013
Basın Açıklaması
Konu: “Hekime Yönelik Şiddet”
“Hekime Hakarete Yine Ceza”
11.07.2013
Toplantı
Konu: Ana Teması “Sağlık” Olan İzmir Enternasyonal Fuarına katılım
Yer: İZFAŞ Toplantı Salonu
Dr. İrfan Eker
11.07.2013
Toplantı
Konu: EXPO 2020 ve İnciraltı Projesi
Düzenleyen: İzmir Şehir Plancıları Odası
Dr. Ceyhun Balcı
15.07.2013
Basın Toplantısı
Konu: “Hekime Yönelik Şiddet”
“Hekimlere Yönelik Şiddetin En Önde Gelen Sorumlusunu Açıklıyoruz!, Başbakan’ın Hekimlere
Yönelik Söylemlerini Kınıyoruz”
16.07.2013
Toplantı
Konu: EXPO 2020 ve İnciraltı Projesi
Düzenleyen: İzmir Şehir Plancıları Odası
Dr. Ceyhun Balcı
Yer: İzmir Tabip Odası
16.07.2013
Ziyaret
İl Sağlık Müdürü Uz.Dr.Bediha Türkyılmaz
Konu:Geçici Görevlendirmeler
Dr Mete Güzelant
17.07.2013
Açıklama
Prof.Dr.Alparslan Işıklı’nın Ölümü
“Adı Gibi Işıklıydı”
46
17.07.2013
Toplantı
Hekim Meclisi Divan Toplantısı
17.07.2013
Tv Röportaj –Haber Türk Tv
Konu:Torba Yasa – Hekime Yönelik Şiddet
Dr. Suat Kaptaner
17.07.2013
Ziyaret
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzsu Genel Müdürü Ahmet Alpaslan’ı Ziyaret
Konu: “Çevre Etkinliği İzmir’in Su Sorunu”
Dr. Mete Güzelant, Dr. Ali Osman Karababa, Dr. Oya Otyıldız,
18.07.2013
Basın Açıklaması
Konu: 5 Ağustos Silivri Yargılamaları
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
18.07.2013
Basın Açıklaması & Yürüyüş
Konu: “TMMOB’u Hedef Alan Torba Yasa Girişimi”ni Protesto
24.07.2013
Bilgilendirme - Açıklama
Özel Sağlık Kuruluşlarında Yeni Belirsizlikler ve Karmaşa – Yönetmelik Değişiklikleri
23.07.2013
Basın Açıklaması
Konu: Hekime Yönelik Şiddet
“Sağlık Bakanlığı’ndan Yeni Bir “Gizlilik” Genelgesi” – “Sağlık Bakanlığı Hekimlerin Değil Kendi Saygınlığını
Koruma ve Politikalarının Tükenmişliğini Gizleme Kaygısındadır!”
23.07.2013
Basın Açıklaması
Konu:”Şimdi De Helal Kan!” –“Afyonkarahisar’dan Yükselen
Helal İlaç Sesine Bu Kez Kızılay Başkanı’ndan Helal Kan Vaadi
Eklendi”
24.07.2013
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı
24.07.2013
Lozan Antlaşması’nın Yıldönümü’ne İlişkin Açıklama
Lozan’a Bin Selam – Lozan Antlaşması’nın Yıldönümü
24.07.2013
TV Canlı Yayın-Deniz Doğan
Sky Tv- İyi Akşamlar İzmir Programı-Canlı Yayın
Konu: Hekime Yönelik Şiddet
“Sağlık Bakanlığı’nın Şiddet Haberlerinin Kamuoyuna Yansımamasına Yönelik Gizlilik Genelgesi”
Dr. Suat Kaptaner
47
48
24.07.2013
Basın Duyurusu
TTB MK Genel Sekreterinin Abdullah Öcalan’ı muayene talebi üzerine, bağımsız hekim heyeti
oluşturulmasına ilişkin açıklamaları konusunda TTB MK’ne gönderilen mektup, hekim kamuoyu ile
paylaşıldı.
24.07.2013
Basın Açıklaması
Konu: Aile Hekimliği
“Aile Hekimlerine Nöbet, 112 Ve TSM Hekimlerinden Sonra Eziyet Sırası Aile Hekimlerinde”
24.07.2013
Basın Açıklaması
Konu: “İzmir Tabip Odası’nın Torba Yasayı Veto Etmesi İçin Cumhurbaşkanlığı’na Başvurusu”
29.07.2013
Ziyaret
İzmir Aile Hekimleri Derneğini Ziyaret
Dr. Mete Güzelant
24.07.2013
Açıklama
Dr.Şükrü Güner’e geçmiş olsun dileklerimizle
29.07.2013
Hastane Birim Toplantısı
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Konu: “TUS Kontenjanları”
Dr.İlgül Bilgin - Av.Mithat Kara
29.07.2013
Hastane Birim Toplantısı
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Konu: “TUS Kontenjanları”
Dr.Suat Kaptaner
30.07.2013
Toplantı
İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi Toplantısı
31.07.2013
Ziyaret Edenler
Pınar Begüm Yüce Odamızı ziyaret etti
Konu: İş Güvenliği
Dr. Suat Kaptaner
02.08.2013
Basın Açıklaması
Konu: “Sağlıkta Dönüşümde Yeni Fiyasko!
112 Ve TSM Hekimlerinden Sonra, Eziyet Sırası Aile Hekimlerinde!”
49
02.08.2013
Basın Açıklaması
Konu: “Artık Yeter! YÖK Başkanı’nı, Milli Eğitim Bakanı’nı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin Yöneticilerini ve Üniversiteye Müdahalenin Siyasi Sorumlularını İstifaya Davet Ediyoruz!!!!”
05.08.2013
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı
05.08.2013
Basın Açıklaması
Konu: “Acil Servisteki Tehlike!!! İzmir Tabip Odası’ndan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne Çok Önemli Sorular!”
06.08.2013
Basın Açıklaması-Yürüyüş
Konu:Silivri Mahkeme Kararlarını Protesto
Cuhuriyet İçin Güçbirliği
12.08.2013
TV Programı
Ege TV “ Sora Sora” Programı
Konu: “Acil Servisler, Hekime Yönelik Şiddet”
Dr. Suat Kaptaner
13.08.2013
TV Röportaj
Ege TV
Dr. Suat Kaptaner
Konu:Acill Servisler ve Geçici Görevlendirmeler
13.08.2013
Basın Açıklaması
Konu: “Aliağa’daki İş Cinayetleri Kınıyoruz!”
15.08.2013
Basın Açıklaması
Konu: “Hekime Şiddet Yağmur Gibi! Yetkilileri Uyarıyoruz!”
16.08.2013
Basın Toplantısı
Konu: “Ergenekon Davasında Yurtseverlerin Uğradığı Haksızlığı Onaylamıyoruz!”
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
18.08.2013
Toplantı –İstanbul
Konu:” Kişisel Sağlık Verilerinin Alınması, Toplanması, Korunması, Değerlendirilmesi VE Paylaşılması”
Düzenleyen: TTB Özel Hekimlik Kolu
Dr. Mert Özbakkaloğlu
20.08.2013
Ziyaret Etttilerimiz
İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Türkyılmaz’ı ziyaret ettik
Konu: Hekime Yönelik Şiddet
50
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Mete Güzelant, Dr. Ceyhun Balcı
23.08.2013
Basın Toplantısı
Konu: “Hekimlere Yönelik Şiddeti Çözecek Yetkiliyi Nihayet Bulduk!
Sayın Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Olsun! Hekimlere Görev Seti Olarak Kask-Cop ve Biber Gazı Dağıtacağız”
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Turgut Tubay, Dr. Mete Güzelant, Dr. Ceyhun Balcı
26.08.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş’ı ziyaret ettik
Konu: Hekime Şiddet”
Dr. Suat Kaptaner
27.05.2013
Basın Açıklaması
Konu: “İzmir’in Kurtuluşuna Dair”
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
27.08.2013
Toplantı
İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi Toplantısı
28.08.2013
Ziyaret Edenler
DEÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Sedat Yanturalı ve Öğretim Görevlisi Dr. Başak Bayram
Odamızı ziyaret etti.
Dr. Suat Kaptaner
30.08.2013
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği
Konu: Cumhuriyet İçin Güçbirliği Yürüyor
Yer: Konak Hasan Tahsin Anıtı Önü
51
03.09.2013
Basın Açıklaması
Konu: “Sağlık Sistemi Çökerken Sağlık Bakanlığı Çareyi Buldu! 90 Günlük Tiyatronun İlk Perdesi Sahnede!
Hasta ve Çalışan Tuvalet Ayrımına Son! Bakanın Gizli Müşteri Alanları Görevde!
04.09.2013
Ziyaret Edenler
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Internleri Odamızı ziyaret etti
06.09.2013
Basın Açıklaması
Konu: “9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü” etkinlikleri
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
09.09.2013
Toplantı
Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlik Komisyonu
09.09.2013
Miting-Yürüyüş
9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü”
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
10.09.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
AKP Milletvekili Nesrin Ulema’yı ziyaret
Konu: “Asistan Hekim Kadroları, Hekime Yönelik Şiddet “
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ceyhun Balcı
10.09.2013
CHP’NİN 90. Kuruluş Yıldönümü Yemeği
Yer: Tarihi Havagazı Fabrikası
Dr. Suat Kaptaner
10.09.2013
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı
11.09.2013
Toplantı
Asistan Hekim Komisyonu Toplantısı
12.09.2013
Hastane Birim Toplantısı
Eğitim Semineri
Konu: “Hekime Yönelik Şiddet”
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği
Av.Mithat Kara, Dr. Turgut Tubay
12.09.2013
Basın Açıklaması
Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Konu: “Hekime Yönelik Şiddet”
52
14.09.2013
Toplantı-Ankara
TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı
Konu:Kol Yürütmenin Belirlenmesi
Dr. Alper Zobarlar katıldı
17.09.2013
Hastane Birim Toplantısı
Eğitim Semineri
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Konu: “Hekime Yönelik Şiddet”
Av.Mithat Kara, Dr. Turgut Tubay
17.09.2013
Basın Açıklaması
Konu:KASDER’e Dokunma
17.09.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
Konu: İngiltere Parlamentosu’nda 09.09.2013’de yapılan “Türkiye Sağlık Sistemi” sunumu ile ilgili olarak Dr.
Süleyman Kaynak’ı ziyaret ettik.
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ceyhun Balcı
18.09.2013
Ziyaret Edenler
Emekli Hekimler Komisyon Başkanı Dr. Birsen Avcıoğlu’nun Yönetim Kurulu ile görüşmesi
20.09.2013
Toplantı
Konu:İ.B.B “Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Ağının Yıllık İş Ve Teknik Konferansı’nın
Hoşgeldiniz Resepsiyonu”
Dr. Hakan Yetimalar
Yer:Tarihi Havagazı Fabrikası
21.09.2013
Toplantı-Ankara
Konu:TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı
Yer:Ankara Tabip Odası
Dr. Alper Zobarlar
21.09.2013
Toplantı-GYK-Ankara
TTB Genel Yönetim Kurulu Toplantısı
Dr. Mustafa Olguner
24.09.2013
Hastane Birim Toplantısı
Eğitim Semineri
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Konu: “Hekime Yönelik Şiddet”
Av.Mithat Kara, Dr. Turgut Tubay
53
26.09.2013
Hastane Birim Toplantısı
Konu: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi –Tepecik Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nin Birlikte Kullanım Ve İşbirliği Protokolü
Yer: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Fatih Sürenkök, Dr.Suat Kaptaner, Av.Mithat Kara
28.09.2013
Toplantı-Ankara
“TTB Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Çalışma Grubu”
Dr. Hüseyin Aydın Turan
29.09.2013
Toplantı-Ankara
TTB Özel Hekimlik Kolu Toplantısı
Dr. İnanç Çağlayan
03.10.2013
Hastane Birim Toplantısı
Konu: “Geçici Görevlendirmeler”
Yer: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Av. Mithat Kara, Dr. Suat Kaptaner
05.10.2013
Toplantı
Türkiye Aile Hekimliği Uzmanları Derneği Toplantısı
Yer: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Konu: “Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi”
Dr. Ceyhun Balcı, Dr. Suat Kaptaner
07.10.2013
Sosyal Etkinlik
Roman Ve Öykü Yazarlığı Kursu
Yer:İzmir Tabip Odası Konferans Salonu
07.10.2013
İzmir Tabip Odası TSM Korsu
08.10.2013
Aile Hekimleri Komisyonu Tiyatro Çalışması
09.10.2013
Toplantı
Konu: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri”
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
10.10.2013
Toplantı
Acil Tıp Hizmetleri Sempozyumu Hazırlık Toplantısı
54
11.10.2013
Basın Toplantısı
Sağlık Meslek Odaları Ortak Basın Toplantısı
Konu: “Demokrasi” Paketi, Genel Hatlarıyla, Türkiye’nin Önüne Konmuş Bir Tercüme Rapordur ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Okunmuştur”
21.10.2013
Sosyal Etkinlik
Öykü ve Roman Yazarlığı Kursu
Yer: İzmir Tabip Odası Konferans Salonu
21.10.2013
Sosyal Etkinlik
İzmir Tabip Odası TSM Korsu
23.10.2013
Hastane Birim Toplantısı
Eğitim Semineri
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Konu:”Kamu-Özel Ortaklığı”
Dr. Beyazit İlhan, Av. Özgür Erbaş
23.10.2013
Toplantı
İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi Toplantısı
Konu: “Kamu Özel Ortaklığı”
Dr. Bayazıt İlhan, Av. Özgür Erbaş
23.10.2013
Toplantı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Toplantısı
24.10.2013
Ziyaret Edenler
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnternlerinin Odamızı ziyareti
24.10.2013
Toplantı
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
Konu: 29 Ekim Hazırlık Toplantısı
Dr. Suat Kaptaner
25.10.2013
Basın Açıklaması
Konu: Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 40 Yıldır
İzmir’in Sağlığının En
Büyük Yükünü Taşıyor…(Tepecik EAH-Katip Çelebi Üniversitesi İşbirliğine Dair)
Tepecik Eğitim ve Araştırma’ya Dokunmayın…Tepecik Eğt.Araştırma’nın Huzurunu Bozmayın
İzmir Tabip Odası – SES Tepecik EAH Temsilciliği
55
26.10.2013
Toplantı
Asistan Hekim Komisyonu
26.10.2013
Toplantı-İstanbul
Konu:”Sağlık Veri Net Toplantısı”
Av.Mithat Kara
Yer: İstanbul Tabip Odası
26.10.2013
Toplantı
Ege Bölgesi Asistan Hekimler Toplantısı
29.10.2013
29 Ekim Etkinlikleri
Konu: “Atatürk’ümüze, Cumhuriyetimize Ve
Vatanımıza Sahip Çıkıyoruz”
İzmir Cumhuriyet İçin Güçbirliği
Yer: Gündoğdu Meydanı
56
30.10.2013
Sosyal Etkinlik
Öykü Ve Roman Yazarlığı Kursu
Yer: İzmir Tabip Odası Konferans Salonu
30.10.2013
Sunum
Konu:“Küba’da Sağlık”
Jose Martın Küba Dostluk Derneği’nin Katkılarıyla
Yer: İzmir Tabip Odası Konferans Salonu
31.10.2013
Sosyal Etkinlik
İzmir Tabip Odası TSM Korsu
02.11.2013
Basın Açıklaması
Konu: “Kamusal Alanda Dinsel Kisveye Hayır!”
03.11.2013
Sosyal Etkinlik
Aphrodisias - Gezi
Ark.Şükrü Tül Danışmanlığında
04.11.2013
Sosyal Etkinlik
“Roman ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
04.11.2013
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
05.11.2013
Halk Sağlığı Komisyonu Toplantısı
06.11.2013
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Eğitim Semineri-6
Konu: “Torba Yasa Ve Yeni Yönetmelik Sonrası İSİG Alanındaki
Gelişmelerin İşyeri Hekimliğine Yansıması”
07.11.2013
Tıbbiye Vatanı ve Cumhuriyeti Savunuyor Konferans Dizisi
Konu: “Atatürk” Sunumu
Prof.Dr. Demir Özbaşar
08.11.2013
Toplantı
Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı
57
08.11.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
KHB Kuzey Genel Sekreteri Osman Nuri Dilek’i ziyaret ettik
Konu: Menemen Devlet Hastanesi’nde Çalışan Hekimlerin Sorunları
Dr. Mete Güzelant, DİSK Devrimci Sağlık İş ve Ses Temsilcileri
10.11.2013
Atamızı Saygıyla Anıyoruz – Cumhuriyet İçin Güçbirliği Etkinliği
Ata’ya Saygı Yürüyüşü
Yer: Cumhuriyet Meydanı
Dr.Suat Kaptaner
11.11.2013
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
11.11.2013
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
12.11.2013
Basın Açıklaması
Konu: “Hekime Şiddet Uygulayan Kişiye Cezaevi Yolu! İzmir Tabip Odası,
Hekime Şiddetin Peşini Bırakmıyor, Bırakmayacak!
58
12.11.2013
Tıbbiye Vatanı Ve Cumhuriyeti Savunuyor Konferans Dizisi “Anadilde Eğitim - Meslek Örgütleri, Sendikalar”
Yıldırım Koç (ODTÜ Öğretim Üyesi-Yazar)
12.11.2013
Basın Açıklaması
Konu: “Hekime Şiddet Uygulayan Kişiye Cezaevi Yolu! , İzmir Tabip Odası, Hekime Şiddetin Peşini
Bırakmıyor Bırakmayacak!”
14.11.2013
Hastane Birim Toplantısı
Konu: “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”
Yer:İ.B.B.Eşrefpaşa Belediye Hastanesi
Av.Mithat Kara
15.11.2013
Sosyal Etkinlik
Konu: “İki Kişilik İzmir” Fotosunum-İmza
Dr.Cengiz Tümer
18.11.2013
Sosyal Etkinlik
“Roman ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
18.11.2013
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
18.11.2013
Panel
Düzenleyen: Valilik İl Kalite Koordinasyon Kurulu
Konu: “Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimi, Mükemmelliyet ve Hasta Memnuniyeti”
Dr. Kemal Özbek “Sağlıkta Kalite ve Dönüşüm-Hasta ve
Hekim Memnuniyeti” Konulu sunum yaptı.
20.11.2013
Toplantı
OSGB’ler İle İşyeri Hekimliği Toplantısı
22.11.2013
Sosyal Etkinlik
Aile Hekimliği Komisyonu Tiyatro Çalışması
22.11.2013
Basın Açıklaması
Konu:” Türkiye Nükleer Çöplük Mü, İzmir Sahipsiz mi?”
59
23.11.2013
Sempozyum
İzmir Tabip Odası, E.ÜT.F ve Tıp Tarihi ve Etik A.D, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşbirliği İle
Konu:”Sağlıkta Şiddet Sorunu”
Yer:Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu
23.11.2013
Eylem-Ankara
Konu:Aile Hekimlerinin Özlük Hakları Ve Çalışma
Koşulları
TTB’nin Destek Verdiği Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonunun Çağrısıyla Sağlık Bakanlığı Önünde Eylem
Dr. Alper Zobarlar (İzmir Tabip Odası Aile Hekimliği
Komisyon Başkanı)
23.11.2013
Basın Açıklaması
Konu:”Anayasa “YÖK” Hükmünde Mi?”
25.11.2013
Sosyal Etkinlik
“Roman ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
25.11.2013
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
25.11.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
Menemen Devlet Hastanesi Başhekimi Nusret Ayaz’ı
Ziyaret
Dr.Mete Güzelant, Av.Mithat Kara
26.11.2013
Hekim Meclisi Toplantısı
28.11.2013
Photoshop Kursu
Düzenleyen: İzmir Tabip Odası
28.11.2013
Seminer
İşyeri Hekimliği Eğitim Semineri
29.11.2013
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
30.11.2013
Seminer-Denizli
Konu:İşyeri Hekimi Eğitim Semineri
Yer:Denizli Tabip Odası
Dr.Hakan Toksöz, Dr. Serdar Özgüç
60
02.12.2013
Yemekli Toplantı
Emekli Hekimler Buluşuyor
Yer: West Bestern Otel
02.12.2013
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
02.12.2013
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
03.12.2013
Halk Sağlığı Komisyonu Toplantısı
03.12.2013
Sunum: “İngiliz Avam Kamarasında Yapılan ‘Türkiye’de Sağlık
Sistemi’ne İlişkin Sunum ve Tartışma”
Prof.Dr. Süleyman Kaynak
(D.E.Ü.T.F. Öğretim Üyesi - Türk Oftalmoloji Derneği Genel
Başkanı)
05.12.2013
Photoshop Kursu
Düzenleyen: İzmir Tabip Odası
05.12.2013
Toplantı
Acil Tıp Hizmetleri Sempozyumu Hazırlık Toplantısı
06.12.2013
Ziyaret Ettiklerimiz
İzmir V.D.Başkanı Denetim Grup Müd.Denetim Koordinasyon Müdürü Güler Bozdağan’ı ziyaret
Dr. Suat Kaptaner, Av. Mithat Kara
07.12.2013
Anma Toplantısı
Dr.Şeyma Gümüştüs Anısına…
Konu: Dr. Şeyma Gümüştüs ile ilgili slayt ve video gösterimisohbet
Sunum:Efem Çukuru
Prof.Dr. Ali Osman Karababa
07.12.2013
Toplantı-İstanbul
19. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı
Dr. Mustafa Olguner
09.12.2013
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
61
62
09.12.2013
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
10.12.2013
Konu:10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası Etkinlikleri
Düzenleyen: Valilik İnsan Hakları İl Kurulu
Dr. Ramazan İnci
10.12.2013
ÇYDD 20. Yıl Kuruluş Yıldönümü
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ceyhun Balcı
11.12.2013
Halep Şam Arası Suriye Gezi Sunumu
Levent Gedizlioğlu
12.12.2013
Basın Açıklaması
Konu:”Ersin Aslan’ın Karar Duruşması”
DEÜTF Hastanesi
12.12.2013
Photoshop Kursu
Düzenleyen: İzmir Tabip Odası
12.12.2013
Toplantı
Konu:Katip Çelebi Üniversitesi Protokolü
Dr. Suat Kaptaner, Av. Mithat Kara
Yer: İzmir Tabip Odası
13.12.2013
Ortak Basın Açıklaması
Konu: “2014 Bütçesi Yoksulluk Ve Yolsuzluk Bütçesidir”
Düzenleyenler: İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, DİSK Ege Bölge Temsilciliği, İzmir Eczacı Odası, İzmir
Dişhekimleri Odası, İzmir Veteriner Hekimler Odası, İzmir SMMMO
Destekleyenler: Emek Partisi, HDP, ÖDP, TKP, Halk Evi
Dr. Mete Güzelant
13.12.2013
Sosyal Etkinlik
Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı-Tiyatro Çalışması
16.12.2013
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
16.12.2013
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
63
64
16.12.2013
TV Programı-Canlı Yayın
Ege TV-Sora Sora Programı
Konu: Hekimlerin Hukuksal Sorunları ve Oda Hukuk Bürosu Çalışmaları
Sunan: Dr. Rayhan Bozabalı
Av. Mithat Kara
16.12.2013
Toplantı
Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Hazırlık Toplantısı
19.12.2013
D.E.Ü Hemşirelik Fakültesi
Konu:”HEF 1021 Hemşirelik ve Sağlık Bilimi Giriş 1” Dersi Kapsamında 1. Sınıflara Mesleki Örgütlenmenin
Önemi ve Tabip Odası’nın Tanıtımı” konulu sunum
Dr. Mustafa Olguner
Yer: DEÜ
21.12.2013
Toplantı-Ankara
2013-2015 Dönemi TTB-UDEK Genel Kurulu
Dr. Murat Argon, Dr. Mustafa Olguner
23.12.2013
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
23.12.2013
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
23.12.2013
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
23.12.2013
Toplantı
Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu hazırlık toplantısı
24.12.2013
Toplantı
İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi
25.12.2013
Hastane Birim Toplantısı
Konu: “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet”
Yer:İ.B.B.Eşrefpaşa Belediye Hastanesi
Av.Mithat Kara
26.12.2013
Sosyal Etkinlik
Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı-Tiyatro Çalışması
65
30.12.2013
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
30.12.2013
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
06.01.2014
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
07.01.2014
Halk Sağlığı Komisyonu Toplantısı
07.01.2014
Sergi Açılışı-Kokteyli-Basınla Paylaşımı
Dr. Figen Gürsoy’un Kültür Bakanlığı Ödüllü “Minyatür Sergisi”
(07-24 Ocak 2014)
07.01.2014
Toplantı
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
Gündem: “Yolsuzluk, Talan Ve Kumpasa Karşı Yapılacak Etkinlikler”
08.01.2014
Basın Açıklaması - T.C. Cumhurbaşkanı’na Çağrı
“Hekimler Torbada, Rüşvet Ve Yolsuzluk Paraları Kutuda!
AKP’nin Torba Yasası Yok Hükmünde!”
08.01.2014
Ziyaret Edenler
İşbankası Alsancak Şubesi Müdür ve Yetkililerinin ziyareti
09.01.2014
Toplantı
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gündem: Katip Çelebi Üniversitesi İle Atatürk E.A. Hastanesi
arasında imzalanan birlikte kullanım protokolü ve döner sermaye ödemeleri sorunu
09.01.2014
Sosyal Etkinlik
“Photoshop” Kursu
09.01.2014
Ziyaret Edenler
İzmir Turist Rehberleri Odası
Gündem: “Tarihte Anadolu’da Tıp ve Sağlık” Projesi
66
10.01.2014
İzmir Tabip Odası ve EGÖDER’İN Ortak Toplantısı
“Torba Yasa”
Yer : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi
12.01.2014
Toplantı-Ankara
TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı
Dr. Alper Zobarlar, Dr. Nuri Seha Yüksel
Yer: Ankara Tabip Odası
13.01.2014
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
13.01.2014
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
14.01.2014
TV Programı
Ege TV – “Güne Bakış” Programı, Canlı Yayın
Dr.Suat Kaptaner
Konu : Tamgün Yasası
14.01.2014
Toplantı
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ve İdari Sorumluları
Dr. Suat Kaptaner, Av.Mithat Kara, Dr.Hakan Yetimalar, Dr. Korhan Barış Bayram
Konu: Döner Sermaye Sorunları
Yer : Atatürk E.A. Hastanesi
14.01.2014
Dr. Ersin Arslan Duruşması ve Konuyla İlgili Basın Açıklaması – Gaziantep
Dr. Hüseyin Aydın Turan
16.01.2014
Toplantı
“Torba Yasa”
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler
Binası Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu
16.01.2014
Ortak Basın Açıklaması
İZAHED- İzmir Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonuİzmir Tabip Odası
“Torba Yasa İle Aile Hekimlerine Dayatmayı Kabul Etmiyoruz!”
Yer : İzmir Tabip Odası Orhan Süren Toplantı Salonu
16.01.2014
Sosyal Etkinlik
“Photoshop” Kursu
67
68
18.01.2014
Toplantı
Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı
Dr. Suat Kaptaner
Yer : Afyonkarahisar Tabip Odası
20.01.2014
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
20.01.2014
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
20.01.2014
Ziyaret Edenler
Feriha Dağlı’nın Ziyareti
Konu : Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi’nin Sanat Sokağı Olması
21.01.2014
Duruşma
Dr. Hakan Uçar’ın Menemen Adliyesi’ndeki Duruşması
Dr. Suat Kaptaner, Av. Mithat Kara
22.01.2014
Ziyaret Edenler
Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği
Anabilim Dalı doktora öğrencilerinin ders
kapsamında Oda’mızı ziyareti
Av. Mithat Kara
22.01.2014
Basın Açıklaması
Üniversite Öğretim Üyelerinin Katılımı İle
“Hekimlerin Ve Tıp Fakültelerinin Başına Bu
Torbayı Geçiremeyeceksiniz!”
Yer : İzmir Tabip Odası Orhan Süren Toplantı
Salonu
22.01.2014
Toplantı
İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Asistanlarının Sorunları
Atatürk E.A.Hastanesi Asistanları, Dr. Korhan Barış Bayram, Dr. İlgül Bilgin,
Dr. Suat Kaptaner, Dr. Ceyhun Balcı
Yer : İzmir Tabip Odası
24.01.2014
Birleşik Kamu-İş’in Basın Açıklaması
“Cemaate ve AKP’ye Karşı Emeğimizi, Hukukumuzu, Cumhuriyetimizi Ve Vatanımızı Savunuyoruz”
Dr. Mete Güzelant
Yer : Basmane Meydanı
69
24.01.2014
Basın Bildirisi
İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı Komisyonu
“Ülkemizde İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında İlk Yılında OSGB Gerçekleri”
25.01.2014
Toplantı – Ankara
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı
Dr. Hakan Toksöz, Dr. Hürcan Girgin
Yer : TTB Merkez Konseyi
25.01.2014
Radyo Programı
Radyo Ege - “Bir Konu Bir Konuk” Programı
Dr. Ceyhun Balcı
Konu : İzmir Tabip Odası
26.01.2014
Toplantı – Ankara
TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı
Dr. Ahmet Cemil Yıldız
Yer : TTB Merkez Konseyi
27.01.2014
Toplantı
Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
İl Koordinasyon Kurulu 2014 Yılı 1. Olağan
Toplantısı
Dr. Ramazan İnci
Yer : İzmir Valiliği
27.01.2014
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
27.01.2014
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
28.01.2014
Toplantı
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
28.01.2014
Toplantı
Hekim Meclisi
29.01.2014
Basın Açıklaması
İzmir Atatürk E.A.Hastanesi İle Katip Çelebi Üniversitesi Arasında Yapılan Birlikte Kullanım Protokolü
Sonrasında Yaşanan Sorunlar
Yer: Atatürk E.A.Hastanesi AMATEM Önü
70
71
30.01.2014
Sunum
Emekli Hekimler Komisyonu
“Sağlıklı Yaşlanma ve Geriatri” Dr. Sevnaz Şahin
Yer : İzmir Tabip Odası Orhan Süren Toplantı
Salonu
03.02.2014
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
03.02.2014
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
06.02.2014
Sosyal Etkinlik
“Photoshop” Kursu
08.02.2014
Miting
“Yurtseverlere Özgürlük-İzmir Buluşması”
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
Yer: Konak’ta toplanılıp, Cumhuriyet Meydanı’na
yüründü.
10.02.2014
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
10.02.2014
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
10.02.2014
Toplantı
Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu hazırlık toplantısı
12.02.2014
Toplantı
Atatürk E.A. Hastanesi Asistanları ile toplantı
“Asistan Sorunları”
Yer: İzmir Tabip Odası
13.02.2014
Ziyaret Edenler
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Intörnlerinin ders kapsamında ziyareti
Yer: İzmir Tabip Odası
72
13.02.2014
Basın Açıklaması
Türk-İş 3. Bölge Temsilciliği’nin 15 Şubat’ta Ankara’da Yapılacak Olan “Kölelik Düzenine Son,
Taşeronlaşmaya, Örgütsüzlüğe, Kuralsız Çalışmaya Hayır” Yürüyüş Ve Mitingi İle İlgili Basın Açıklaması
Dr.Suat Kaptaner
Yer: Konak
13.02.2014
Sosyal Etkinlik
“Photoshop” Kursu
15.02.2014
Toplantı
TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı
Dr.Hüseyin Aydın Turan
Yer: TTB Merkez Konseyi
16.02.2014
Toplantı
TTB - GYK Toplantısı
Dr.Mete Güzelant
Yer: Ankara
17.02.2014
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
17.02.2014
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
18.02.2014
Toplantı
İ.K.Ç.Ü. Atatürk E.A. Hastanesi TUS
Kadroları ve Performans Ödemeleri
Yer: Atatürk E.A.Hastanesi
19.02.2014
Basın Açıklaması
“Asistanlar İsyanda”
Yer: İ.K.Ç.Ü. Atatürk E.A. Hastanesi AMATEM Önü
19.02.2014
Ziyaret Edenler
İşçi Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Tugay Şen’in Ziyareti
19.02.2014
Toplantı
Kültür-Sanat Ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
73
20.02.2014
Ziyaret Ettiklerimiz
E.Ü.T.F. Dekanı Prof.Dr. Kamil Kumanlıoğlu Ve E.Ü.T.F.Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mehmet Özkahya
“Öğretim Üyelerine Yapılan Performans Ödemeleri”
20.02.2014
Sosyal Etkinlik
“Photoshop” Kursu
21.02.2014
Toplantı
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Zafer Çukurova, K.Ç.Ü. Atatürk E.A. Hastanesi Yöneticileri
“Asistan Hekimler ve Kadroları İle İlgili Sorunlar”
Yer: İ.K.Ç.Ü. Atatürk E.A. Hastanesi
24.02.2014
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
24.02.2014
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
24.02.2014
Toplantı
Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Hazırlık Toplantısı
Yer: İzmir Tabip Odası
25.02.2014
Toplantı
İ.K.Ç.Ü. Atatürk E.A. Hastanesi Asistan Hekimler ve Kadroları İle İlgili Sorunlar
Yer: İ.K.Ç.Ü.Atatürk E.A.Hastanesi
74
75
25.02.2014
Toplantı
Hekim Meclisi
Yer: İ.K.Ç.Ü.Atatürk E.A.Hastanesi
26.02.2014
Çalıştay
Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Hazırlık Çalıştayı
Yer: İzmir Tabip Odası
27.02.2014
Toplantı
İzmir Bergama Elele Hareketi
Yer: İzmir Tabip Odası
27.02.2014
Sosyal Etkinlik
“Photoshop” Kursu
27.02.2014
Sunum
Emekli Hekimler Komisyonu
“Eyvah Unutuyorum!” – Prof.Dr. Görsev Yener
Yer : İzmir Tabip Odası
03.03.2014
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
03.03.2014
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
04.03.2014
Toplantı
Halk Sağlığı Toplantısı
04.03.2014
Sunum
“Düşünsel Algı Dili Olarak Evrensel Türkçe” – Tekin Sönmez
Yer : İzmir Tabip Odası
06.03.2014
Basın Açıklaması
İZAHED’in Aile Hekimlerinin Sorunları ve Acil Nöbetleri
İle İlgili “Aile Hekimlerinin Nöbete Enerjisi Kalmadı” başlıklı
basın açıklamasına Oda Genel Sekreterimiz Dr. Mete Güzelant
katıldı.
Yer : İZAHED
06.03.2014
Sosyal Etkinlik
“Photoshop 3. Grup” Kursu
76
77
08.03.2014
Basın Açıklaması
“AKP Bedenimden, Hastanemizden Elini Çek!!
Düzenleyen Kurumlar: İzmir Tabip Odası, Genel Sağlık-İş Sendikası,
Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubeleri, Türk Hemşireler
Derneği İzmir Şubesi, ÇYDD İzmir Şubesi
Yer : Konak Emekli Sandığı Binası Önü
08.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Gezi
Bergama Gezisi
10.03.2014
Sosyal Etkinlik
“Roman Ve Öykü Yazım Tekniği” Kursu
10.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Ziyaret Ettiklerimiz
Gündem: Serbest Çalışan Hekimlerin Sorunları ve Tıp Bayramı
Kutlaması
Yer : Aksoy Plaza, Alsancak
10.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Kokteyl
Sanatçı Hekimler Sergisi Açılış Kokteyli
Yer: Tarihi Havagazı Fabrikası
10-16.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Sergi
Sanatçı Hekimler Sergisi
Yer: Tarihi Havagazı Fabrikası
11.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Ziyaret Ettiklerimiz
Gündem: Aile Hekimlerinin Sorunları ve Tıp Bayramı Kutlaması
Yer : Konak İkiçeşmelik Aile Sağlığı Merkezi
11.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Ziyaret Ettiklerimiz
Gündem: Toplum Sağlığı Merkezi’nde Görevli Hekimlerinin
Sorunları ve Tıp Bayramı Kutlaması
Yer: Konak Toplum Sağlığı Merkezi
78
79
11.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Konser
Türk Sanat Müziği Korosu
Yer: E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi, Yunus Emre
lonu
Sa-
11.03.2014
Toplantı
Halk Sağlığı Toplantısı
12.03.2014
Basın Açıklaması
Emekli Hekimlerin Sorunları (Emekli Hekimler
Komisyonu)
Yer: Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Heykeli Önü
12.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Eğitim Semineri
Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin
Özlük Hakları ve Sözleşmeler
Yer: Orhan Süren Toplantı Salonu
13.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Ziyaret Ettiklerimiz
Gündem: Acil Hekimlerinin Sorunları ve Tıp
Bayramı Kutlaması
Yer: Tepecik Eğitim Ve Araştırma HastaneKarşıyaka Devlet Hastanesi, Konak 7 Nolu Acil
Sağlık Hizmetleri İstasyonu
si,
13.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Basın Açıklaması
Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Hekimlerin Sorunları
Özel Ege Sağlık Hastanesi Giriş Kapısı Önü
13.03.2014
Sosyal Etkinlik
“Photoshop 3. Grup” Kursu
80
11.03.2014
Güle Güle Berkin Yürüyüşü
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
Kıbrıs Şehitleri Caddesi
81
14.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Resmi Tören
Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma
Cumhuriyet Meydanı, Konak
14.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Resmi Tören
E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi, Adnan Saygun Salonu
14.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Basın Açıklaması
G(ö)EVDEYİZ Etkinliği
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçesi
15.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Sempozyum: İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşbirliği İle
1.Sağlık Hukuku Sempozyumu
İzmir Üniversitesi Konferans Salonu
18.03.2014
Toplantı
“Hekime Şiddet”
Yer : Ödemiş Devlet Hastanesi
18.03.2014
Toplantı
Halk Sağlığı Toplantısı
19.03.2014
Basın Açıklaması – Genel Sağlık-İş Sendikası İle Ortak
“Hekimlere, Sağlık Personeline Uygulanan Şiddet Kabul Edilemez”
Yer : Ödemiş Devlet Hastanesi
20.03.2014
Sosyal Etkinlik
“Photoshop 3. Grup” Kursu
24.03.2014
Sosyal Etkinlik
“Türk Sanat Müziği Korosu” Çalışması
25.03.2014
Duruşma
Dr. Hakan Uçar’ın Menemen Adliyesi’ndeki Duruşması
Dr. Suat Kaptaner, Av. Mithat Kara
82
83
25.03.2014
Ziyaret Ettiklerimiz
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Galip Akhan’ı ziyaret
Dr. Suat Kaptaner
Gündem: İKÇÜ İle Atatürk E.A. Hastanesi İşbirliği Çalıştayı
Yer : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
25.03.2014
Toplantı
Hekim Meclisi
26.03.2014
Toplantı
Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu
Yer : Orhan Süren Toplantı Salonu
27.03.2014
Sosyal Etkinlik
“Photoshop 3. Grup” Kursu
27.03.2014
Görsel Sunum
Gez-Gör-Anlat “Karların Kraliçesi – Lapland Finlandiya, Dr. Özalp Karabay”
Yer: Orhan Süren Toplantı Salonu
01.04.2014
Emekli Hekimler Komisyonu
İleri Yaşta Akılcı İlaç Kullanımı
Farmakolog Prof.Dr. Sibel Göksel
05.04.2014
Toplantı
Ege Bölgesi-Uşak
Dr.Mete Güzelant, Dr.Ceyhun Balcı
08 Nisan 2014
Toplantı
1 Mayıs Hazırlık Toplantısı
Dr.Mete Güzelant
08 Nisan 2014
Görsel Sunum
Kwaii Köprüsünden Geçtim
Dr.Neşe Ekinci
10 Nisan 2014
TV Programı
SKY TV Ana Haber
Gündem Tamgün
Dr. Ceyhun Balcı
16.04.2014
Bahara Merhaba
Yazar Hekimler İmza Günü ve Bahar Konseri
84
85
1.Sağlık Hukuku Sempozyumu
İzmir Tabip Odası ve İzmir Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen “1. Sağlık Hukuku Sempozyumu”, 15
Mart 2014 tarihinde yapıldı. Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde planlanan sempozyum, yaklaşık 300 sağlık
çalışanı ve hukukçunun katılımı ile gerçekleşti.
86
87
88
16 NİSAN 2014
BAHARA MERHABA
Tarihi Havagazı Fabrikası
89
BUGÜN 17 NİSAN 2014
DR.ERSİN ARSLAN MESLEKTAŞIMIZIN, GAZİANTEP’TE, GÖREVİ BAŞINDA KATLEDİLMESİNİN İKİNCİ
YILI...
Ne yazık ki, katledilmesinin ikinci yılında, Dr.Ersin Arslan’ı, hekime yönelik şiddetin devam ettiği koşullarda
anmak zorunda bırakılıyoruz...
Ne acıdır ki, hekimlere, sağlıkçılara yönelik şiddet, sağlık ortamımızın en önemli konu başlıklarından birisi
haline gelmiştir.
Sağlıkta mucizeler yaratıldığının ifade edildiği bir süreçte, siyasi iktidar ve en başta da sağlık bakanlığı, şiddet
ortamının nasıl olup ta sağlık alanındaki en önemli sorunlardan birisi haline geldiği konusunun sözünü etmekten ısrarla kaçınmaktadırlar.
Kamuoyu önünde, hekimler ve sağlıkçıları suçlayıcı deme çlerin onda birini bile, bu şiddet ortamını kınayan ve
hekimlere, sağlıkçılara sahip çıkan, sorunun nedenlerini, çözümlerini dillendiren tarzda gündeme getirmemektedirler.
Hekimlere, sağlıkçılara yönelik şiddet konusunu araştıran komisyon raporunun TBMM’nin tozlu raflarında
unutulduğu;
Her fırsatta hekimlerin onurunu zedeleyici demeçlerin verilebildiği bir ortamda;
Yetkililerce, konunun sorun olarak kabul edilmeyip, gündeme getirilmemesi, tartışılmaması, asıl nedenlerin ve
sorumluların ortaya konulmasını sağlayacağı korkusundandır.
Çünkü sağlıkta dönüşüm projesinin en önemli başarısı(!!!!) Hekimleri, sağlık çalışanlarını, sağlıkta yarattığı
sorunların sorumlusu olarak yurttaşların önüne hedef tahtası olarak koyabilmesi olmuştur.
90
Her türlü altyapı, personel eksikliği,
Sağlık kurumlarının öncelikli olarak kar etmesi gereken işletmeler şeklinde yönetilmesi,
Her aşamada yurttaşın cebine resmi olarak el atılması,
Sağlık hizmetinin basamaklandırılmaksızın ve sevk sistemi olmaksızın yürütülmesi,
Yurttaşların, kuyruklarda ömür tüketmesi, gibi sorunlar,
Dönüp dolaşıp, bu koşullarda, zaman zaman 36 saat kesintisiz bir şekilde, özveriyle hizmet vermeye çabalayan
hekimleri ve sağlık çalışanlarını, yurttaşların karşısında, bütün bu sorunların sorumlusu olarak görebilmelerine yol açmaktadır.
Dr.Ersin Arslan iki yıl önce yine bir 17 Nisan günü katledilmiştir.
Bugün onu anıyoruz.
Onu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.
Dr.Ersin Arslan, hekimlere, sağlıkçılara yönelik şiddete karşı verilen mücadelenin simgesi olmuştur.
Bugün, burada meslektaşımızı, adliye önünde, dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi çalışanı hekimlerin
saldırıya uğramalarına ilişkin açılan davada dayanışma için bir araya gelerek anıyoruz..
Bu dava hekimlere ve sağlıkçılara yönelik şiddetin, hala önemli bir sorun olarak devam ettiğinin en önemli
göstergesidir.
Meslektaşlarımızın haklarını takip etmekte olan tabip odamız, sağlık ortamında en önemli sorun olarak gördüğü,
hekimlere yönelik şiddet konusunda, bugüne kadar olduğu gibi, her zaman, bütün gücüyle meslektaşlarımızın
yanında yer almaya devam edecektir.
TBMM’nin tozlu raflarında bekleyen sağlıkta şiddete ilişkin araştırma raporu derhal TBMM gündemine
alınarak, raporun önerdiği yasal önlemler alınmalıdır.
Yetkililerin hekimleri, sağlık çalışanlarını sürekli hedef gösteren demeçlerine son verilmelidir.
Şiddet ortamı için en önemli çözüm ise yurttaşlara nitelikli bir sağlık hizmeti verilebilmesi için, öncelikle hekimlerin, sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük haklarının düzeltilmesi olacaktır.
İZMİR TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU
91
92
SEMPOZYUMLAR
93
23 KASIM 2013
SAĞLIKTA ŞİDDET SORUNU SEMPOZYUMU
Yaşar Üniversitesi Kamfüsü Konferans Salonu
Sağlıkta Şiddet Sorunu Sempozyumu 23 Kasım 2013 tarihinde
gerçekleştirildi. Başta hekimler, hemşireler, diğer yardımcı sağlık
çalışanları, hukukçular olmak üzere her kesimden katılımcı, günün sonunda doyurucu bir programa tanıklık ettiler.
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp
Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ve Odamız işbirliği ile gerçekleştirilen
sempozyumda sağlık çalışanlarına şiddet farklı boyutlarıyla tartışıldı.
Sağlıkta Dönüşüm Projesinin ve siyasi iktidarın sağlık çalışanlarına
yönelik kışkırtıcı söylemlerinin şiddetin artmasında önemli bir etken olduğu vurgulanan toplantıda, sağlık çalışanına şiddetin nedenleri tartışıldı. Şiddetin çalışan sağlığına ve hasta-hekim ilişkisine etkisinin bilimsel düzlemde tartışıldığı sempozyumda İzmir Tabip Odası’
nın hekime şiddet konusunda yaptığı mesleki ve hukuki çalışmalar
paylaşıldı.
94
95
96
97
26 ŞUBAT 2014
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI
İzmir Tabip Odası Toplantı Salonları
Acil Sağlık Hizmetleri Çalıştayı, İzmir Tabip Odası ev sahipliğinde, 26 Şubat 2014 Çarşamba günü yapıldı.
Dört başlık altında düzenlenen çalıştay, katılımcı kurum ve kuruluş temsilcilerinin bilimsel ve mesleki
katkıları ile oldukça verimli gerçekleşti.
Çalıştayda, acil sağlık hizmetleri konusu 4 başlık altında ele alındı.
1-) ACİL SERVİSLERDE YOĞUNLUK – NEDENLER, ÖNLEMLER
2-) HİZMET ORGANİZASYONUNDAKİ SORUNLAR
3-) ACİL HİZMET ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI VE HİZMETLERE ETKİSİ
4-) EĞİTİM
Ülkemizde ve İzmir’de acil sağlık hizmetleri konusunun masaya yatırıldığı ve farklı yönleriyle tartışıldığı
çalıştayda yapılan tespit ve değerlendirmelerle çözüm
önerileri bir çalışma raporu olarak hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Çalıştay raporları, çalıştayda yer alan kurum ve
kuruluşların katılımı ile önümüzdeki günlerde
gerçekleştirilecek ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
SEMPOZYUMU’nda tartışılacaktır.
1 Mart 2014 tarihinde yapılacağı duyurulan sempozyum, katılımcı kurum ve kuruluşların önerisi üzerine,
hazırlıkların daha iyi yapılabilmesi için ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sempozyumun tarihi ve yeri konusunda meslektaşlarımız ayrıca bilgilendirilecektir.
Çalıştaya katılan kurum ve kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır.
İzmir Tabip Odası,
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü,
ATUDER (Acil Tıp Uzmanları Derneği),
TATD (Türkiye Acil Tıp Derneği),
EÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı,
DEÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı,
İKÇÜTF (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi) Acil Tıp Anabilim Dalı,
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Eğitm Kliniği,
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Eğitm Kliniği,
EÜTF Adli Tıp Anabilim Dalı,
EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO,
TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü,
Pratisyen Hekimlik Derneği İzmir Şubesi,
Acil Ambulans Hekimleri Derneği,
THD (Türk Hemşireler Derneği),
Resüsitasyon Derneği
Acil Hemşireleri Derneği,
HİASD (Herkes İçin Acil Sağlık Derneği,
PARDER (Paramedik Derneği),
ATTDER (Acil Tıp Teknisyenleri Derneği),
98
99
100
15 MART 2014
1.SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU
İzmir Üniversitesi Konferans Salonu
İzmir Tabip Odası ve İzmir Üniversitesi işbirliği ile
gerçekleştirilen “1. Sağlık Hukuku Sempozyumu”, 15 Mart
2014 tarihinde yapıldı. Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde planlanan sempozyum, yaklaşık 300 sağlık çalışanı
ve hukukçunun katılımı ile gerçekleşti. Sempozyum, İzmir
Tabip Odası Başkanı Dr.Suat Kaptaner ve İzmir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Merdan Hekimoğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı.
“Sağlık Hukuku Açısından Yaşam Hakkı”, “Hasta Mahremiyeti ve Kişisel Verilerin Korunması”, “Hastane Yöneticilerinin Hukuki ve İdari Sorumluluğu” başlığı altında gerçekleşen
oturumlarda, yaşam hakkı, hasta mahremiyeti, kişisel verilen korunması, hastane yöneticilerinin sorumluluğu geniş
şekilde tartışıldı. “Sağlık Hukuku Açısından Yaşam Hakkı”
konulu oturumun başkanlığı Oda Başkanımız Dr.Suat Kaptaner yaptı. İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.
Dr.Merdan Hekimoğlu; Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof.Dr.Mustafa Ruhan Erdem ve Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Ekin Özgür Aktaş, yaşam
ve sağlık hakkı kavramları hakkında bilgi verdileri. Yaşam
ve sağlık hakkının insan hakları ve uluslar arası düzenlemeler çerçevesinde hukuki ve etik boyutunun tartışıldığı
oturumda AİHM uygulamaları da paylaşıldı. “Hasta Mahremiyeti ve Kişisel Verilerin Korunması” konulu oturumun
başkanlığı, İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Selma Çetiner Şekerci yaptı. DEÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr.Oğuz Şimşek; DEÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Erdener Özer; Danıştay Savcısı
Dr.Aydın Akgül ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Elif Kuzeci, hasta mahremiyeti
ve kişisel verilerin korunması konusunda güncel sorunları
hukuki ve etik boyutları ile aldılar. Dünya uygulamalarından
örneklerin de paylaşıldığı oturumda, ülkemizin hasta mahremiyetinin sağlanması ve kişisel verilerin korunmasında
gerekli hassasiyeti göstermediği, Anayasa’nın 20.maddesinde yer alan düzenlemeye rağmen kanuni düzenlemenin
hala yapılmadığı; kişisel verilerin korunması konusunda
kanuni düzenlemeyi yapmayan bir ülke olarak ülkemizin
anıldığı, 663 sayılı KHK’nin 47.maddesi ile getirilen düzenlemenin Anayasaya ve uluslar arası düzenlemelere aykırı olduğu görüşü paylaşıldı. Hastane Yöneticilerinin
Hukuki ve İdari Sorumluluğu” konulu oturumun başkanlığını İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Merdan Hekimoğlu yaptı. Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hakan Hakeri, Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr.Hasan Petek ve İzmir Üniversitesi Hukuk
Fakültesi öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Serkan Çınarlı’nın katıldığı son oturumda, son yasal düzenlemeler
çerçevesinde, hastane yöneticilerinin hukuki ve idari sorumluluğu tartışıldı. Sağlık hizmeti sunumunda
hastane yöneticilerinin sorumluluğuna vurgu yapılan oturumda, uygun hizmet ve çalışma koşullarının
sağlanmasında yöneticilerin gerekli önlemleri alması gerektiği, organizasyon kusurları nedeniyle sağlık
çalışanlarının sorumlu tutulamayacağı vurgusu paylaşıldı. Ayrıca Tüketici Kanununda yapılan değişiklikler
101
nedeniyle özel sağlık kuruluşlarında yaşanan tıbbi uygulama
hatası iddialarının Tüketici Mahkemelerinin görev alanına
gireceği görüşü paylaşıldı. Gerek konuşmacıların sunumları
ve gerekse dinleyicilerin soru ve katkıları ile oldukça verimli geçen toplantıda, sağlık alanına ilişkin birçok sorun
hukuki ve etik yönleri ile tartışıldı. Sempozyumda, bu tür
etkinliklerin devam etmesi gerektiği, sağlık alanına özgü
sorunların hukukçularla birlikte tartışılmasının önemli
olduğu vurgusu yapıldı.
102
103
10 NİSAN 2014
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU
Sabancı Kültür Merkezi
Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, 10 Nisan 2014
tarihinde, DEÜ Konak Sabancı Kültür Merkezinde
yapıldı.
26.02.2014 tarihinde yapılan Acil Sağlık Hizmetleri
Çalıştayında ele alınan konuların ve hazırlanan
raporların sunulduğu ve tartışıldığı sempozyum
oldukça verimli geçti.
Sempozyum, Oda’mız Yönetim Kurulu üyesi
Dr.Mustafa Olguner’in açılış konuşması ile başladı.
Açılış konuşmasının ardından çalıştay raporlarının
sunumuna geçildi.
Acil Servislerde Yoğunluk – Nedenler, Önlemler konulu sunum, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD öğretim üyesi Dr. Neşe Çolak ORAY
tarafından yapıldı.
Hizmet Organizasyonundaki Sorunlar konulu sunum, İzmir İl Sağlık Müdür yardımcısı Dr.Turhan SOFUOĞLU
tarafından yapıldı.
Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Özlük Hakları Ve Hizmetlere Etkisi konulu sunum, Türk Hemşireler Derneği
temsilcisi Meral Dölek tarafından yapıldı.
Eğitim konulu sunum, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD öğretim üyesi Dr. Rıdvan ATİLLA
tarafından yapıldı.
Sunumların ardından, çalıştay raporları üzerinde tartışmaya geçildi. Aktif bir katılımın olduğu tartışma oturumunda, öneri ve düşünceler tartışıldı. Tartışmalarda, acillerde yaşanan sorunların sağlık sisteminin önemli
sorunlarından birisi olduğu; çözüm için çaba gösterilmesi gerektiği; acil servislerde girdiyi azaltıcı, çıktıyı artırıcı
önlemler alınması gerektiği; acil sağlık hizmeti çalışanlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapılarak bu alanda çalışmanın özendirilmesi gerektiği; acillerin fiziksel ve teknik donanımının artırılması gerektiği; personel
gereksiniminin karşılanması gerektiği; İzmir’in acil sağlık hizmetleri sunum koşullarının diğer illere göre daha
iyi olduğu; İzmir Tabip Odası aracılığı ile İzmir’de kurumların bir araya gelebildiği; bu toplantıların çözümün
önemli unsurlardan biri olduğu; oluşan işbirliği ortamında İzmir’in acil sağlık hizmetlerindeki sorunların
çözümü konusunda İzmir’in pilot bir il olabileceği; sorunların çözümünün tüm sağlık sistemini de ilgilendiren
karmaşık ve kapsamlı bir süreç olduğu; bu süreçte çözümü zaman alacak başka sorunlar olsa da öncelikli taleplerin;
-Acil sağlık hizmetinde görevli çalışanların özlük haklarının düzeltilmesi,
-Eğitimin maddi olarak teşviki ve eğitim giderlerinin karşılanması,
-Acil sağlık hizmetlerindeki performans ücretlerinin yükseltilmesi
-Acil çalışanlarına karşı şiddetin engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması
Şeklinde olabileceği dile getirilmiştir.
104
105
07 nisan 2014
Birlikte Kullanım ve İşbirliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu
Sempozyuma Atatürk EAH yönünden
ortak görüşleri aktarmak üzere,
İzmir Tabip Odası adına, Atatürk
EAH eğitim görevlileri Prof.Dr.Fulya
Çakalağaoğlu ve Doç. Dr.Nazife
Yurdakul konuşmacı olarak katıldılar.
İzmir’de,7 Nisan 2014 Pazartesi günü,
Katip Çelebi Üniversitesi (KÇÜ) ve
Sağlık Bakanlığı işbirliği ile “Birlikte Kullanım ve İşbirliğinde Güncel
Yaklaşımlar” sempozyumu yapılması
planlanmıştı.
Bu sempozyumun programı ve katılımcıları öğrenildikten sonra, Oda Başkanımız Dr. Suat Kaptaner,
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr.Zafer Çukurova, KÇÜ Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, KÇÜ
Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Ali Malas, Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölge Sekreteri Prof.
Dr. Behzat Özkan, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticisi Prof.Dr.Mustafa Demir,
Hastane Başhekimi Prof. Dr.Oktay Tarhan’la görüşmeler gerçekleştirmiştir.
Bu görüşmeler sonrasında, sempozyumun ”Birlikte Kullanım ve İşbirliğinde Güncel Durum” ve “Eğitim,
Araştırma ve Sağlık Hizmeti Sunumu” konularının değerlendirileceği iki oturum a, bu konuların Atatürk
EAH yönünden de değerlendirilebilmesi için, bu hastanede çalışan hekimlerin ortak görüşlerini aktarmak üzere, İzmir Tabip Odası adına, İzmir Atatürk EAH eğitim görevlileri Prof. Dr. Fulya Çakalağaoğlu
ve Doç.Dr.Nazife Sefi Yurdakul’un katılması kararlaştırılmıştır.
Sempozyum, 7 Nisan 2014 Pazartesi günü Atatürk EAH Konferans Salonunda yapıldı. (Sempozyum
programı için tıklayınız)
Birlikte Kullanım ve İşbirliğinde Güncel Durum ve Mevcut Modeller konu başlıklı ilk bölümde, İzmir
Atatürk EAH Göz Kliniği Eğitim görevlisi Doç Dr. Nazife Sefi Yurdakul, Birlikte Kullanımda Olan
EAH’erinde Sağlık Bakanlığı Çalışanlarının Duygu ve Düşünceleri başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Dr. Yurdakul’un sunumu salonda bulunan meslektaşlarımızın yoğun alkışlarıyla karşılandı. (Sunum için
tıklayınız )
Sempozyumun öğleden sonraki Birlikte Kullanım ve İşbirliğinde Eğitim, Araştırma ve Sağlık Hizmeti Sunumu Alanları konulu son oturumunda ise, Atatürk EAH Patoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof.Dr.Fulya
Çakalağaoğlu, “Birlikte Kullanımda Olan EAH’de Tıpta Uzmanlık Eğitiminin Değerlendirilmesi” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Dr.Çakalağaoğlu’nun sunumu da salondaki meslektaşlarımızın yoğun
alkışlarıyla karşılandı. (Sunum için yıklayınız)
Oda Başkanımız Dr.Suat Kaptaner yaptığı konuşmalarla, birlikte kullanım protokolünün hastanede ortaya çıkardığı huzursuzluğa vurgu yapmış, bu uygulamalarının gerçekten ülke ihtiyaçlarını karşılayıp
karşılamadığının tartışılması gerektiğini ifade etmiştir. Dr.Kaptaner, çalışan ve emekli hekimlerin özlük,
mali ve akademik haklarındaki olumsuzlukları gündeme getirerek 25 yıllık emekli bir hekimin emekli
ücretinin 1600-2000 TL civarında olduğu bir ortamda, akademik gerekçeleri ifade eden bir unvan olması
gereken doçentlik ve profesörlüğün hekimlerin emeklilik koşullarının iyileştirilmesi için başvurdukları
bir yol olması gerçeğini ifade etmiştir.
106
Birlikte kullanım koşullarında EAH eğitim görevlilerinin yetki ve sorumluluklarının belli olmadığını, birlikte kullanımda olmayan diğer EAH’larda ise eğitim görevlilerinin yetki ve görevlerinin devam ettiği durumdaki çelişkilere dikkat çeken Dr.Kaptaner, asistan hekimlerin haklı taleplerle yaptığı eylemler sırasında
asistan kadrolarını belirleyen muhatap kurum bulamadıklarını, asistan hekim sayısının hangi kritere göre
belirlendiğinin belli olmadığını, uzmanlık öğrencilerinin eğitiminin hangi koşullarda yapılmaya devam
edeceğinin açıkça ortaya konması gerektiğini ifade etti.
Tıpta Uzmanlık Kurulunun, TTB temsilcisi olarak üyesi bulunan Prof.Dr.Raşit Tükel yaptığı konuşmalarla, tıp
fakültelerinin ve tıp eğitiminin yaşadığı sorunları gündeme getirdi.
Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün üst düzey temsilcilerinin katıldığı toplantıda; diğer illerdeki birlikte kullanım
uygulamaları hakkında bilgi verildi ve uygulamanın eksik ve hataları yönleri ortaya koyuldu.
Müsteşar Yardımcısı Dr.Zafer Çukurova ve Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Prof.Dr.Ali İhsan Dokucu ise,
EAH’lardaki eğitim görevlileri ve başasistanların toplam sayısının 2500 civarında olduğunu, tümünün tıp
fakültesi kadrolarına alınmasının tartışılması gerektiğini ifade ettiler.
Ayrıca İzmir Atatürk EAH’ta sorun yaşandığının çok belli olduğunu, bu sorunların aşılması için çalışmalar
yapılması gerektiğinin çok açık olduğunu ifade ettiler.
Sempozyumda yapılan sunumlardan, Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün protokoller ile ortaya koyduğu birlikte
kullanım uygulamalarının hukuksal açıdan dayanak sorunları taşıdığı; plansız şekilde açılan tıp fakültelerinin
tıp eğitimi açısından önemli sorunlar içerdiği; kaynaklarının verimli kullanımı adına birçok hatalı uygulama
yapıldığı; her hastanede farklı bir uygulama olduğu; birlikte kullanım uygulamasının hukuki, idari, mali ve tıp
eğitimi yönüyle birçok aksaklığına neden olduğu anlaşılmaktadır.
Sorunların açıkça tartışılması, Tabip Odamız aracılığı ile Atatürk EAH’de çalışan uzman ve asistan
meslektaşlarımızın sorunlarının ve önerilerinin en üst düzeyde muhataplarına doğrudan aktarılabilmiş olması
açısından sempozyum başarılı geçmiştir.
Sempozyumun bizce önemli eksikliğini ise, başta İstanbul Göztepe EAH ve Ankara Atatürk EAH olmak üzere
birlikte kullanımda olan hastanelerde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını ve önerilerini doğrudan aktarabilmek amacıyla sempozyuma katılamamış olmaları olarak değerlendiriyoruz.
İzmir Tabip Odası
107
108
109
TTB MERKEZ KONSEYİ İLE
KURUMSAL İLİŞKİLER
110
Odamızın yönetici kurullarına aday olduğumuzda en önemli görevimizin hekimlerin hak ve çıkarlarını kamu özel ayrımı yapmadan
savunmak olduğunu açıklamıştık. Bu doğrultuda anlamlı kazanımlar
elde edebilmenin yolu güçlü bir meslek örgütü olmaktan geçiyordu.
Bu güç ancak hekimlerin en geniş birlikteliğini sağlayacak ilkeleri
savunmakla sağlanabilirdi.
Bize göre bu ilkelerin birincisi ve en önemlisi hekimlerin hak ve
çıkarlarını savunmaktır. Bunun kadar önemli olduğuna inandığımız
diğer ilkemiz ise tehdit altında olan Cumhuriyet Devrimlerimizin
kazanımlarını ve ulusal değerlerimiz için mücadele etmek olmuştur.
Bizim açımızdan bu iki ilke hekimlerin en geniş birliğini sağlayabilecek temel ilkelerdi. Bunların ötesindeki siyasi yaklaşımların hekimlerin birliğini, meslek örgütüne katkılarını ve desteklerini sağlamada sorun
yaratacağını düşünerek görev yaptık.
Bu konuda özellikle TTB Merkez Konseyinin bazı yaklaşımlarının hekimleri meslek örgütümüzden
uzaklaştırdığını böylece hak ve çıkarlarımız doğrultusundaki mücadelemizi zayıflattığına inanıyoruz.
Bu doğrultuda TTB Merkez Konseyini sürekli olarak uyarmaya çalıştık. Ne yazik ki herhangi bir olumlu
gelişme sağlayamadık. Aksine TTB Merkez Konseyi Odamızla kurumsal ilişki anlamında da uygun bir tutum
takınmadı. İzmir düzeyinde ilişkilerini Yönetim Kurulu üyemizde olan Merkez Konsey Üyesi meslektaşımız
ve kendi yaklaşımlarına daha yakın olduğunu düşündüğü meslektaşlarımızla sürdürmeyi tercih etti. Bu olumsuz durum birçok oda ile kurumsal ilişkilerinde de yaşanmaktadır.
Bu konuda ki yazışmalarımızı meslektaşlarımıza açıklamamızın amacı TTB Merkez Konseyinin odalarla olan
ilişkilerini kurumsal düzeyde sürdürmesinin ve hekim kamuoyunun duyarlılıklarına özen göstermesinin Türk
Tabipleri Birliğinin hekimlerle olan kurumsal ilişkisini daha da güçlendireceğine olan inancımızdır.
111
TTB MERKEZ KONSEYİNİN 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor BayramıNA İLİŞKİN
AÇIKLAMASI VE ODAMIZIN GÖRÜŞLERİ
19 MAYIS KUTLU OLSUN !
Her şeyin içinin boşaltıldığı, tarihsel bağlamından kopartılarak anlamsızlaştırıldığı, şekli tartışmalarla
tüketildiği bir süreçteyiz.
19 Mayıs nedir?
19 Mayıs Birinci Dünya Paylaşım Savaşı’nı takiben bizim coğrafyamızda emperyalist güçlerce yapılan hesaba
itirazın başladığı gündür. Bağımsızlıkçı, özgürlükçü, başkaldırıcı ve mazlumun kurtuluşu için hep birlikte mücadele etme adımıdır.
Komşumuz Suriye’ye yönelik savaşçı ve saldırgan bir Hükümet çizgisinin izlendiği bu günlerde emperyalizmin
oyunlarının alet ve işbirlikçisi olmamak için tarihte dönüp bakılacak, ders alınacak bir gündür.
Bu kavrayış ve eşit, adil, özgür, bağımsız, savaşsız, sömürüsüz bir Türkiye özlemiyle bütün halkımızın 19 Mayıs
bayramını kutluyoruz.
Türk Tabipleri Birliği
112
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
24.05.2012
Ülkemiz üzerinde kurgulanan yıkma ve yok etme yaklaşımlarında sıra bizleri var eden değerlerin örselenmesine gelmiştir.
Ulusal bayramlarımızın ve günlerimizin yok sayılması, kutlanmasının ve hatta anımsanmasının
yasaklanması bu zincirin son halkalarından birisini oluşturmaktadır.
29 Ekim’de “Van Depremi” bahane edilerek başlatılan bu yasaklama anlayışı, 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta
doruğa ulaşmıştır.
Çatı örgütümüz olarak TTB’nin bu konudaki edilgen ve yasak savıcı tutumu bizleri üzmektedir.
19 Mayıs kutlaması olarak resmi internet sayfasında yer verilen kısa ve bir o kadar da içeriksiz, ruhsuz ve
içtenliksiz mesajınız “keşke kutlamasaydınız!” dedirtecek türdendir.
Kutlama mesajınızda sözlerinize “Her şeyin içinin boşaltıldığı, tarihsel bağlamından kopartılarak
anlamsızlaştırıldığı, şekli tartışmalarla tüketildiği bir süreçteyiz.” diyerek başlamışsınız. Bu sözlerinizle
bir bakıma bu önemli konuda kendi düştüğünüz yanlış ve eksiği tanımlamakta olduğunuzun farkında
mısınız?
Bizim 19 Mayıs diye bir bayramımız olmadığını bilmeniz gerekirdi! 19 Mayıs günü kutlamalarına konu
olan bayramımızın tam ve doğru adı : “19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı”dır.
19 Mayıs’ı Atatürk’ten arındırmak bilgisizlikle açıklanamayacağına göre bu durum tam da sizin içini
boşaltma, anlamsızlaştırma nitelemelerinizle örtüşen bir durumu yansıtmış olmaktadır.
Türkiye’de ezici çoğunluğu Tıbbiyeli geleneğine bağlı hekimlerin çatı örgütü olarak hiç olmazsa 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 10 Kasım’la ilgili konularda tabanınızla ters düşmeyen bir tutum
içinde olmanız gereği hekim kamuoyunun önde gelen beklentisidir.
Sizlerin hekim tabanından kopuk bu tutumunuzla aynı zamanda Türk hekim hareketi ile ters düştüğünüzü
bir kez daha anımsatır, Tıbbiyeli geleneği ile örtüşen bir tutum içinde olmanızın hareketimizi büyütüp
güçlendireceği gerçeğini bir kez daha bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
Op. Dr. Suat KAPTANER
Başkan
İzmir Tabip Odası
113
114
115
Sayı :12- 2075 - 01
Tarih : 14.06.2012
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NA,
İLGİ: a) 24.05.2012 tarih ve 12-1830-01 sayılı yazımız.
b) 08.06.2012 tarih ve 915/2012 sayılı yazınız.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin internet sitesinde yer alan “19 Mayıs” konulu yazıya eleştirilerimizi
içeren 24.05.2012 tarihli yazımıza yanıt olarak gönderdiğiniz 08.06.2012 tarihli yazınız, talebiniz üzerine
İzmir Tabip Odası internet sitesinde yayınlanacaktır.
Aynı nezaketi sizin de göstermeniz beklentisiyle Odamızın 24.05.2012 tarihli yazısı ile 14.06.2012 tarihli bu
yazımızın Türk Tabipleri Birliği internet sitesinde yayınlanmasını diliyoruz.
24 Mayıs 2012 tarihli “19 Mayıs” konulu yazımıza yanıtınızda açıklığa kavuşturulması gereken noktalar
olduğu düşüncesindeyiz.
Önceki yazımızda değinmemiştik. Bu kez hatırlatmış olalım! “Ruhsuz, içtenliksiz ve içeriksiz” de olsa 19 Mayıs
kutlamasına TTB resmi internet sitesinde yer vermiş olmanız bile önceki tutumunuzla karşılaştırıldığında
bir önemli dönüm noktası sayılmalıdır. Bu dönüm noktasına gelinmesinde İzmir Tabip Odası’nın etkisini
gözardı etmek gereksiz bir alçakgönüllülük olurdu.
Buna karşılık eleştirimizi yanıtlarken sığındığınız kimi ifadelerin nezaket sınırlarını zorlayıcı nitelikte
olduğunun altını çizmek zorundayız!
Haklı eleştirilerimizin “12 Eylülcülük” yaftasıyla savuşturulmaya çalışılması doğrultusundaki yaklaşımınızın
iki nedeni olabilir. “Cin fikirlilik ya da bilgisizlik!”
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na “Atatürk’ü Anma” adının 12 Eylül döneminde eklenmiş olması neyi
değiştirir?
•
Yanına aldığı ve aralarında 3 Tıbbiyeli’nin de bulunduğu bir avuç insanla Samsun’a çıkan Atatürk
değil midir? Samsun’dan başlayan Anadolu seferinin Amasya, Erzurum ve Sivas köşe taşlarını diken de
Atatürk değil midir?
•
Milli Mücadele’ye “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözünü rehber edinerek TBMM’yi
Ankara’da yaşama geçirerek başlayan kimdir?
•
30 Ağustos zaferini kazanıp, emperyalist maşalarını son neferine dek İzmir’de denize döken bir
başkası mıdır?
•
29 Ekim’de Cumhuriyet’i kuran, hemen sonrasında Devrimleri yaşama geçirerek başı dik, alnı ak bir
toplum yaratan Atatürk’ten bir başkası mıdır?
116
Atatürk, Cumhuriyet ve Devrimler konusundaki kayıtsızlığınız tam da bu 19 Mayıs’ta iyi kötü bir duyarlılığa
kavuşmuşken; hiç olmazsa bu kez tabunuzdan sıyrılmayı deneyemez miydiniz?
Kısaca sıralamaya çalıştığımız ulusal günlerle Atatürk’ü ilintilendirmeme doğrultusundaki çabalara katılım
isteğinizi anlamakta zorlanıyoruz. 10 Kasım anmalarını da unutmayalım. Her 10 Kasım’da birkaç dakikamızı
ayırıp Ata’nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmak, etki alanımızdaki internet sitesine birkaç satır
yazı yazıp, anlamlı bir görsel eklemek bu kadar mı zordur?
Daha önce de değindiğimiz gibi her ne etkiyle olursa olsun TTB’nin 19 Mayıs’ı kutlaması her türlü eksikliğine
karşılık anlamlı ve önemlidir. Bu önemli gelişmede görmüş olduğumuz eksiklikleri dile getirip, giderilmesi istemimizi günün modasına uyup “12 Eylülcülük”le yaftalama çabanız son derece yersiz ve uygunsuz bir
yaklaşım olmuştur.
Saygılarımızla,
Op. Dr. Suat KAPTANER
Başkan
İzmir Tabip Odası
117
TTB MERKEZ KONSEYİNİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’ NA İLİŞKİN AÇIKLAMASI VE ODAMIZIN
GÖRÜŞLERİ
Bayram Gibi Bayramlar Görecek miyiz?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde Ankara’da yine polis şiddeti vardı. Bu kez hedef adalet arayanlardı.
Yine gencecik insanlarımız yaralandı.
Ceylanpınar’da bir düğün evine yanıbaşımızdaki savaştan bir havan mermisi düştü, bir yurttaşımızı daha
kaybettik.
Cumhuriyeti’n 90. yılında, 2013 yılında kızamık hastalığında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü bir ülke
konumundayız.
Hayal ettiğimiz ülke ve dünya böyle değil, bayram bu değil. Bizler insanlarımızın sağlıklı olduğu, yaşam
alanlarımıza, yaşam biçimlerimize saldırılmayan, gençlerimize, ağaçlarımıza kıyılmayan, sömürünün
olmadığı, barışın hüküm sürdüğü topraklarda kardeşce kutlamak istiyoruz bayramlarımızı. Gelecek güzel
günlere olan inancımızla tüm yurttaşlarımızı selamlıyoruz.
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi
118
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Sayı
: 12- 3433 -01
İzmir, 01.11.2012
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
29 Ekim 2012, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 89. yıldönümüydü. Cumhuriyetin kuruluşunu
kutlamamanız, bu konuda herhangi bir çağrıda bulunmamanız ve bu konuya kayıtsız kalmanızın hekim
kamuoyunda tepkiye yol açtığını ifade etmek istiyoruz.
Resmi internet sitenize 30.10.2012 tarihinde koymuş olduğunuz yazınız Cumhuriyet sevgisini ifade etmemektedir. Bu tutumunuz, Cumhuriyet Bayramına ve Cumhuriyet değerlerine bakış açınız, hekimlerde
merak konusu olmaktadır.
Bir parçası olduğunuz bu toplum için bir ortak payda ve değer demek olan Cumhuriyet ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk konusundaki kayıtsızlığınızı anlamamız olanaksızdır. Cumhuriyet’e, Türk
bayrağına ve saygıdeğer varlığımız Mustafa Kemal Atatürk’e asgari nezaket ve saygıyı bir kez olsun içtenlikle göstermemiş olmanızı hekim kamuoyuna yapılmış bağışlanması güç bir saygısızlık sayıyoruz.
Kısa ve içeriği belirsiz internet yazınızda “demokratik ifade özgürlüğü” kavramından söz etmektesiniz.
Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak sadece bir kutlama özgürlüğüne indirgenemez.
Hekimlerin birliğini sağlayabilmek ve meslek örgütlerine katılımlarını güçlendirmek için bizleri biz yapan
ulusal değerlerimizi görmezden gelmemenizi dileriz.
Saygılarımızla.
Op. Dr. Suat KAPTANER
Başkan
İzmir Tabip Odası
119
TTB MERKEZ KONSEYİNİN “AÇLIK GREVLERİNE” İLİŞKİN AÇIKLAMASI SONRASI ODAMIZIN AÇIK
MEKTUBU”
Sayı : 12-3597-01
İzmir, 15.11.2012
TTB Merkez Konseyi’nin Sayın Üyeleri,
Sizlerin BDP ve PKK’nın kullandığı deyişle “tutsak” diye tanımladığınız, ayrılıkçı örgüt üyeliği iddiasıyla
mahkum olan veya tutuklanan kişilerce yürütülen ve son olarak BDP milletvekillerinin de katıldığı açlık grevleri konusunda aldığınız tutumun, hekimleri odalarımızdan uzaklaştırdığı ve örgütümüze büyük zarar verdiği
kanısındayız.
Hekimlik meslek ilkeleri ve insanlık evrensel değerleri zemininde açlık grevinde bulunan kişilerin sağlık
sorunlarına eğilmek, sağlık ve yaşam hakkı zemininde üzerimize düşenleri yapmak görevimizdir. Hekimler
olarak, açlık grevinde bulunan kişilerin dil, din, ırk veya sınıfına göre değerlendirme yapmamız da etik ilkelere
aykırıdır.
Ancak, hekimlik meslek ilkeleri ve insanlık evrensel değerleri zemininde açlık grevinde bulunan kişilerin
sağlık sorunlarına eğilmek ile açlık grevinde bulunan kişilerin taleplerine sahip çıkmak farklı konulardır.
Talepler açıktır; Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin kaldırılması, anadilde savunma hakkı ve anadilde
eğitim hakkının tanınması.
Açıkça saptanmalıdır ki bu talepler PKK’nın uzun süredir öne çıkardığı siyasal talepleridir. Bunlar için
yapılan açlık grevleri, ülkemizi ve ulusumuzu bölme siyasi faaliyetinin önemli bir ayağıdır ve bir üst düzeye
çıkarılmasıdır.
Sizler ise taleplerin içeriğini, amaçlarını ve sonuçlarını adeta hiç değerlendirmeden, AKP hükümetine
çağrıda bulunarak, açlık grevine gidenlerle “geç olmadan diyaloga geçme” çağrısında bulunuyorsunuz. Hatta
İstanbul’da eylem yapıp bu taleplere sahip çıkıyorsunuz.
Bu taleplere hekimler adına mı sahip çıkıyorsunuz?
Ayrıca iddia ettiğiniz gibi ortada bir diyalog eksikliği de yoktur. Tam tersine söylenilen bütün keskin sözlere
ve atışmalara karşın, ABD ve İngiltere gözetiminde başlatılan Oslo görüşmelerinden beri ciddi bir diyalog
varlığı bizzat iktidar yöneticileri ile muhatapları tarafından basında dillendirilmektedir.
AKP hükümet sözcüsü de talepler konusunda duyarlı olduklarını ve samimiyetle çözmek istediklerini
açıklamıştır.
AKP, “biz verdik”, PKK “biz verdirdik” çabası içindedir, bir ön alma yarışı görülmektedir.
Dikkat edilmelidir ki, yaratılan toz duman ortamında AKP hükümeti ülkemizi bölünmeye götürecek ve “eyaletler yasası” diye anılan bütünşehir/büyükşehir yasasını TBMM gündemine getirmiş ve yasalaştırmıştır.
Hekimlik meslek ilkeleri ve insanlık evrensel değerleri zemininde yapılması gerekenler farklı bir konudur.
Yapılmalıdır ve elden geldiğince yapılmaktadır. Bu bizim yeminimizin gereğidir.
Ancak meslek örgütü yöneticilerinin görevi, görünenin ötesini de görmek, göstermek ve buna göre bir tutum
almaktır.
120
Açlık Grevleri Hakkında
“Yansız” gibi görünmek ve açık tutum almamak da, aslında bir tutum almaktır. Bu olumsuz bir tutumdur ve
sonuç olarak yanlışa hizmet etmektedir.
Ne yazık ki 19 Mayıs, 29 Ekim ve son olarak 10 Kasım’da aldığınız sözüm ona “yansız” tutum da böyledir.
Ulusal konularda duyarsız kalıp, web sayfalarınızda bir satır olsun yer vermezken; günlerdir en üst düzeyde
sürdürdüğünüz açlık grevleri konusundaki “duyarlılığınız” ve “eylemleriniz”in hekim topluluğu tarafından
nasıl algılandığını değerlendirmenizi öneriyoruz.
Size bu mektupla açık bir çağrıda bulunuyoruz;
Meslek örgütümüz yöneticileri olarak bu tutumunuzu devam ettirdikçe, meslek örgütü güçsüzleşmeye ve
geniş hekim topluluğundan uzaklaşmaya devam edecektir.
Sizlerin bu yaklaşımı sadece TTB Merkez Konseyi’ne değil, tüm Odalara mal edilmektedir. Hekimleri Tabip
Odalarından da uzaklaştırmaktadır. Hekimleri Tabip Odalarından da uzaklaştıran olumsuz tutumlarınızı
tekrar değerlendirmenizi, hekimlerin büyük çoğunluğunun duyarlılıklarına ve görüşlerine de hürmet etmenizi diliyoruz.
İZMİR TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU
121
Açlık Grevleri Hakkında
122
Açlık Grevleri Hakkında
123
YÖNETİM KURULUMUZUN TTB MERKEZ KONSEYİNİN KURUMSAL İLİŞKİLERİ SÜRDÜRME TARZINA
İLİŞKİN UYARISI
Sayı
: 13- 009 -01İzmir, 02.01.2013
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI
ANKARA
Sayın
Merkez Konsey Üyeleri,
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu (İTO YK), TTB Merkez Konseyi (TTB MK) ve İzmir Tabip Odası
Yönetim Kurulu’nun kurumsal ilişkilerinin sürdürülme tarzından rahatsızlık duymaktadır. Çünkü kurumsal ilişkilerin sürdürülme biçimi, hekimlerin hak ve çıkarları için verilen mücadeleyi olumsuz etkilemektedir.
1-) TTB MK, İzmir hekim kitlesi ile ilişkilerini, İzmir Tabip Odası üzerinden kurumsal düzeyde değil,
kendisine daha yakın bulduğu hekim grubu üzerinden sürdürme anlayışındadır ve geçtiğimiz 3 dönemdir,
adeta kurumsal olarak pratik uygulamalarını halen de devam ettirmektedir.
Geçmiş 3 dönemin TTB MK yönetimleri İzmir’de, adeta alternatif örgütmüş gibi, Tabip Odası’nın etkinliklerine paralel etkinlikleri, “TTB-Demokratik Katılımcı Hekimler” - “TTB-İyi Hekimlik Grubu” imzaları
ile sürdürmüş; İzmir’e gelen TTB MK üyeleri, adı geçen grup ismi altında etkinlikler düzenleyen hekim grubu ile birlikte hastaneleri gezmişler; Tabip Odası’nın bulunduğu etkinliklere de, katılmayı uygun bulmadığı
etkinliklere de, alternatif örgüt temsilcisi gibi katılmışlardır. Bu tutum, birçok bakımdan farklı düşünüyor
olsalar da, bütün hekimlerin oda çatısı altında, Oda Yönetim Kurulu’nun kurumsal önderliği altında, ortak etkinliklerde bulunma çabalarını da zayıflatmıştır. Bu hekim grubundaki meslektaşlar açısından da,
TTB imzası ve desteği, adeta Tabip Odası’na rağmen, alternatif çalışma yürütme isteklerini ve tutumlarını
güçlendirmiştir.
Geçtiğimiz dönem TTB MK yönetimi, Tabip Odası yönetimi ile yapılan görüşmelerde, bu tutumun olumsuz bir tutum olduğunu, hatalı davranılmış olduğunu kabul etmişlerdir.
2-) Bu dönemde de, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu’na farklı listeden seçilmiş bir meslektaşımız aynı
zamanda TTB Merkez Konseyi üyeliğine de seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi olarak, hak ve yetkilerini
Yönetim Kurulu görüşme ve tartışmalarında doğal olarak kullanmaktadır. Yönetim Kurulu kararları kabul edildikten sonra, adeta Yönetim Kurulu kararlarına uyma ve uygulama sorumluluğu sona ermektedir.
Yönetim Kurulu kararlarına rağmen, kendi öneri ve düşünceleri doğrultusunda etkinlik sürdürmekte, bunun gerekçesi olarak, TTB MK üyesi olduğu söylemini gündeme getirmektedir.
Yönetim Kurulu’nun temsil edildiği etkinliklere de, katılmayı uygun bulmadığı etkinliklere de, adeta alternatif kurum temsilcisiymiş gibi katılmaktadır.
Resmi kişi ve kurumlar da dahil olmak üzere, kişi ve kurumlarla, İzmir’de, İzmir Tabip Odası’nın dışında,
ayrıca, alternatif bir TTB örgütü varmışcasına ilişki kurma çabası içindedir. Bu durum, sonuç olarak yönetiminde kim olursa olsun, Tabip Odası’nın kurumsal itibarını olumsuz etkileyen sonuçlara yol açmaktadır.
İTO YK, Yönetim Kurulu üyesi de olan Merkez Konseyi üyesinin bu tutumunun, TTB MK tarafından kurumsal olarak onaylanıp onaylanmadığını merak etmektedir.
3-) İzmir’de, Tabip Odasının onayladığı veya onaylamadığı, katıldığı veya katılmadığı etkinlik ve duyurulardaki TTB imzası hangi örgütün veya kişinin imzasıdır?
Böyle imzalar TTB MK’ni kurumsal olarak mı ifade etmektedir? Kurumsal olarak ifade ediyorsa, bu tutum
kurumsal etiğe uygun mudur?
4-) İzmir’de, Tabip Odası dışında, TTB örgütü diye ayrı bir örgüt var mıdır? Varsa bu hangi örgüttür?
5-) Son açlık grevleri döneminde, İzmir’de, bazı kitle örgütlerinin yaptığı açıklama ve etkinlikleri İzmir
124
Tabip Odası onaylamamıştır. Ancak bu açıklama ve etkinliklerde, TTB imzası konulmuştur. Örneğin, bu
imza, İzmir’de İzmir Tabip Odası dışında bir TTB örgütünün varlığını mı göstermektedir? TTB MK üyesinin
olmadığı illerde TTB, etkinliklerde imzasını kullanmakta mıdır?
6-) TTB MK ‘nın, MK ile Tabip Odaları’nın kurumsal ilişkilerine yaklaşımındaki sakıncalar, sadece bu sorunla
sınırlı değildir.
TTB MK, Kol seçimlerinde ve sonrasında sürdürülen çalışmalarda, Odaların kurumsal temsiliyetlerine özen
göstermemektedir. Oda bölgelerindeki adeta “kendine yakın” kabul edilen hekimlerle bireysel ve grupsal
ilişkiler, kurumsal ilişkilerin yerini almaktadır. Bu yaklaşım, TTB’nin kurumsal bütünlüğüne zarar verir duruma gelmiştir.
Konu sadece TTB MK ile Tabip Odaları YK’ları arasındaki kurumsal ilişki sorunu olmaktan çıkmış, odalar
arasındaki tartışmalardaki üslubun bile rahatsız edici, kırıcı düzeye ulaşmasına yol açmıştır.(Ekteki Ankara
Tabip Odası’nın ve Van Tabip Odası’nın İzmir Tabip Odası’na yazdığı yazılar) Gelinen bu noktada, en önemli
sorumluluğun, “sevmediği” - “beğenmediği” oda yönetimlerine karşı farklı zeminlerde kullandığı üslupla bazı
TTB MK üyeleri de dahil olmak üzere TTB MK’nde olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunlara ilişkin bir dosya,
İzmir Tabip Odası Başkanı tarafından TTB MK Başkanı’na Ege Tabip Odaları Balıkesir -Güre toplantısında
sunulmuştur. (Ekte bu dosyayı tekrar sunuyoruz)
7-) TTB’nin merkezi toplantılarına katılanların Odaları kurumsal temsiliyeti gözetilmekte midir?
TTB Kol yürütme seçimlerinde, kaç kişinin hangi temsiliyetlerle oylamalara katıldığı anlaşılamamaktadır.
8-) TTB merkezi toplantılarından sonra (Örn.TTB GYK toplantıları) genellikle, kurumsal olarak raporlama
yapılmamaktadır. Örnek vermek gerekirse, son 6 yılda yapılmış olan GYK
toplantılarına katılım oranı, oylama yapılıp yapılmadığı, sonuç bildirgesi yayınlanıp yayınlanmadığı
incelendiğinde bu durum görülecektir.
9-) Odaların kurumsal taleplerine özen gösterilmemesinin diğer bir örneği, TTB Genel Kurullarında da
sunulmaması nedeniyle, İzmir Tabip Odası’nın yazılı ve sözlü olarak defalarca talep etmesine rağmen, Odaların
aidat borçlarının açıklanmamasıdır. (İzmir Tabip Odası’nın TTB’ye aidat borcu yoktur.)
10-) TTB MK, Oda ve Kollar ilişkilerinde yaşanan sorunların daha iyi anlaşılması için son dönemin kol seçimlerinde yaşananları ve odalara iletilen TTB raporlarındaki durumu, bir kez daha değerlendirmenizi diliyoruz.
A-) 23 EYLÜL 2012 -TTB KADIN HEKİMLİK ve KADIN SAĞLIĞI KOLU TOPLANTISI RAPORU - ANKARA
Toplantıya katılan: Meltem Çiçeklioğlu (İzmir) (İTO YK’ya bilgi vermeksizin)
İZMİR:
* İzmir’li kol üyelerimiz İzmir Tabip Odası’ndan bağımsız olarak çalışmalarını yürütmekte ve çeşitli etkinliklerde kolumuzun çalışmasına destek olmaktalar.
* Karaburun Kongresi’nde ...... bir sunum yapıldı.
* ....diğer kadın örgütleri ile etkileşim sürdü.
* SES ile birlikte bir AB projesi içinde ...... çalışma yürütülüyor. SES üzerinden ..... eğitim etkinlikleri .....
yapılacak.
* TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 2012-2014 çalışma dönemi yürütmesi seçildi.
Seçilenler:
Dr. Aslı Davas (İzmir) (Toplantıya katılmamıştır)
Dr. Ayşın Zeytinoğlu (İzmir) (Toplantıya katılmamıştır)
B-) 6 EKİM 2012 - TTB ŞİDDETE SIFIR TOLARENS ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI RAPORU - ANKARA
Dr. Hüseyin Aydın Turan, İzmir Tabip Odası adına toplantıya katılmıştır.
C-) EKİM 2012 - TTB İNSAN HAKLARI KOLU TOPLANTISI -ANKARA
Dr. Ramazan İnci, İzmir Tabip Odası adına toplantıya katılmıştır.
D-) 7 EKİM 2012 - TTB ÖZEL HEKİMLİK KOL TOPLANTISI RAPORU-ANKARA
İzmir Tabip Odası adına toplantıya Dr. İrfan Eker katılmıştır.
* TTB Merkezi’nde yapılan toplantıya TTB Merkez Konseyi adına 3 üye ve 15 farklı Tabip Odası’ndan Özel
125
hekimlik Komisyonlarını temsilen 30 hekim katıldı.
.....
* İlk kuruluş toplantısını Şubat 2012 tarihinde yapan Özel Hekimlik Kolu tabip odaları ve TTB seçimleri ve de
tatil ayları nedeniyle bugüne dek aktif bir çalışma yürütememiştir. ......
* Özel Hekimlik Kolu yönergesi gereği yapılan yürütme kurulunun seçimi sonucu oybirliği ile;
.....
Cemil Tugay; Başkan Yardımcısı (İzmir) (Şahsi katılım)
Bülent Serçin; Üye (İzmir) seçildiler. (Şahsi katılım)
Toplantıda Serbest Çalışan Hekimler olarak Dr. Bülent Serçin ...... sunum yaptı.
Adı geçen toplantıya İzmir Tabip Odası adına Dr. İrfan Eker katılmıştır. Yürütmeye seçilen hekimler kol
toplantısına, şahısları adına katılan hekimlerdir.
E-) 13 EKİM 2012 - TTB ASİSTAN HEKİM KOL TOPLANTISI - ANKARA
Toplantıya İzmir Tabip Odasını temsilen Dr.Anıl Tanburoğlu katılmıştır.
Asistan hekim kol yürütmesine .... Dr. Anıl Tanburoğlu (İzmir) ... seçilmiştir.
F-) 02 ARALIK 2012 – TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU KURULUŞ TOPLANTISI -ANKARA
Toplantıya 20 Tabip Odası temsilcisi katılmıştır. Kol yürütme kurulu seçimlerinde ise 38 oy kullanılmıştır.
TTB Genel Kurulu’nda, Aile Hekimliği Kolu kurulmasına karşı çıkan Ankara Tabip Odası’ndan 10 temsilci, kol kuruluş toplantısına katılmışlardır ve yürütmeye de Ankara Tabip Odası’nı temsilen 2 meslektaşımız
seçilmişlerdir. TTB Genel Kurul öncesinde ve Genel Kurul’da, Aile hekimliği kolu kurulması için çaba sarfetmiş
olan Dr.Ozan Uzkut (Antalya) ve Dr.Uğur Polat (Tekirdağ) yürütmeye seçilememişlerdir.
TTB merkezi toplantılarına, TTB Kol toplantılarına katılımda, karar oylamalarında ve seçimlerinde, Odanın
kurumsal temsiliyeti gerekli değilmidir? Kurumsal temsiliyet gerekli değilse, o zaman TTB MK ile Odalar
arasında kurumsal ilişki ve temsiliyet, örgütsel bütünlük hemen her alanda olumsuz etkilenecek, örgütsel
başarı şansı azalacaktır.
Uzun zamandan beri yaklaşık 30 civarında oda ile TTB arasında yaşanmakta olan sorunlar, farklı zemin, anlayış
ve boyutlarda da olsa giderek daha fazla oda açısından da olumsuz noktaya ilerlemektedir kanısındayız. Örgütsel bütünlüğün öneminin arttığı koşullarda, değerlendirilmesi ve önemsenmesi gereken bir olgu olduğuna
inanıyoruz.
TTB MK ile İzmir Tabip Odası arasındaki ilişki kurumsal bir ilişkidir. Bu ilişki öncelikle, yasal zorunluluklar dolayısıyla, yasal zeminde vardır. Ayrıca, hekimlik için sürdürülen etkinliklerde, TTB’nin örgütsel
bütünlüğünün yarar sağlayacağı zeminde de var olması gereken bir ilişkidir. Kurumsal ilişkilere gösterilecek
özen, bu ilişkinin hangi zeminde varolmaya devam edeceğini belirleyecektir.
İlettiğimiz konuları ve sorunları değerlendirerek, görüşlerinizi ve değerlendirmelerinizi kurumsal olarak
odamıza iletmenizi diliyoruz.
Saygılarımızla.
Op. Dr. Suat KAPTANER
Başkan
İzmir Tabip Odası
126
TTB MERKEZ KONSEYİNİN “8 MART” A İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
18 Şubat 2013
8 MART’TA
KAPİTALİZME, ERKEK EGEMENLİĞİNE, GERİCİLİĞE, SÖMÜRÜYE, GÜVENCESİZLİĞE, ŞİDDETE ve
SAVAŞA KARŞI
DİRENİŞİMİZİ ve DAYANIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR
MÜCADELEMİZİ BÜYÜTÜYORUZ!
8Mart1857tarihinde ABD’nin New-York kentinde 40 bin dokuma işçisinin daha iyi çalışma koşulları ve eşit işe
eşit ücret istemiyle bir tekstil fabrikasında başlattığı mücadelenin ve bu mücadele sonucunda polisin işçilere
saldırarak çoğu kadın 129 işçinin hayatını kaybetmesinin anısına, dünyanın her yerinde ve ülkemizde daha iyi bir
dünya özlemi taşıyan kadınların hak arama mücadelesinin günüdür.
8 Mart, kapitalizmin tarihsel süreçte, kadın ile ihtiyaca bağlı olarak “ucuz emek - kutsanmış annelik” arasında
kurduğu ikiyüzlü ilişkinin neoliberal politikalarla ülkemize yansımasının dayatıldığı bir dönemde, kadının
varoluş mücadelesi için tarihsel bir anlam kazandığı gündür.
Bizler bugün emek ve meslek örgütlerinden kadınlar olarak, 8 Mart mücadelesinin haklılığından aldığımız
cesaret ve güç ile kapitalizmin ve onun erkek egemen zihniyetinin yarattığı ekonomik, siyasal ve sosyal kuşatılmışlığı kırmak, umut ve güven dolu onurlu bir geleceği kurmak, kaybettiklerimizi kazanımlara
dönüştürmenin güçlü adımlarını örgütlemek için bir araya geliyoruz.
Biz kadınlar, yüzyıllardır kapitalizmin ve erkek egemenliğinin yarattığı güvencesizliği, yoksulluğu, işsizliği,
şiddetin her türlüsünü, savaşı, ırkçılığı ve militarizmi en yoğun ve en ağır biçimiyle yaşayanlarız. Küresel ekonomik kriz, savaşlar ve yaşamlarımızı kuşatan muhafazakârlık biçimleri ile sürekli yeniden üretilen şiddet, cinsiyetçilik ve ırkçılığa maruz kalıyoruz.
Bizler, kadın ve erkeği eşit görmediğini açıklayan; kadının kimliğini reddeden, eril, iktidarını her gün yeniden
üretmek için kurguladığı aile içine hapseden,“fedakâr anne, iffetli eş ve sigortasız işçi” haline getiren; kürtaj
yasağı, çocuk doğurma baskısı altında bırakan; ırkçı, gerici, piyasacı politikalarla eğitim ve sağlık başta olmak
üzere temel haklarına ulaşmasının önüne geçen AKP politikalarına karşı sözümüzü söylemek için bir araya geliyoruz.
Ülkemizde, kadın cinayetlerinin yüzde 1400, cinsel taciz ve tecavüzün yüzde 38, cinsel istismarın yüzde 53
oranında artışına yol açan kadın düşmanı politikaların birinci elden sorumlusu erkek egemen AKP iktidarı ve
uyguladığı kadın düşmanı politikalardır. Kadınların özel ve toplumsal yaşamda yükselttikleri hemen her itiraz,
karşı duruş erkek- devlet-polis şiddeti ile bastırılmaya çalışılmaktadır. Kadınların insanlık dışı yöntemlerle,
vahşice, toplumun, devletin gözü önünde öldürülmesi ve artan kadına yönelik şiddetin faillerinin yargı eli ile
tahrik adı altında indirimlerle serbest bırakması kadınları öldürenleri cesaretlendirmekte, kadın cinayetlerini
körüklemektedir. Kadınlar yaşamın her alanında ayrımcılığa, baskıya şiddete ve sömürüye maruz kalmakta ve
bunun “kader” olarak kabul edilmesi gerektiği vaaz edilmektedir.
Hükümetin ürettiği tüm politikalar ve buna bağlı olarak çıkarılan yasaların tamamının fikri alt yapısını “ kadın
erkek eşit değildir ve kadının asıl yeri aile içidir, evidir” anlayışı oluşturmaktadır. Son olarak Kadın Bakanlığı’nın
kaldırılarak yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulması aynı yaklaşımın sonucudur.
Hükümet hayata geçirdiği emek düşmanı yasal düzenlemelerle, emek-sermaye ilişkisini ve çalışma yaşamını
127
YÖNETİM KURULUMUZUN , TTB MERKEZ KONSEYİNİN “8 MART” BASIN AÇIKLAMASINA İLİŞKİN
GÖRÜŞ YAZIMIZ
Sayı
: 13–676 -01İzmir, 08.03.2013
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI
ANKARA
TTB’nin, KESK, DİSK VE TMMOB ile 18 Şubat 2013 günü yaptığı açıklama ne yazık ki yıllardır sürdürdükleri
ve bundan önce de açlık grevleri konusunda benimsedikleri tutumun bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu
tutumu paylaşmamız mümkün değildir.
Bu metinde Cumhuriyetimizin ve Atatürk devrimlerinin ülkemizin kadınlarına kazandırdıkları ve bugün
kaybettiğimiz değerlerle ilgili bir satır dahi yoktur. Hiçbir şey yaşanmamış gibi bu katkıları unutturmak için
adeta bilinçli bir çaba gösterilmektedir.
Bu bildiride, aşağıdaki paragrafa dikkatinizi çekmek istiyoruz.
“Ana dilini konuşamayan, kültürünü yaşamayan kadınların mağduriyeti katlanarak artmaktadır. Savaş
kadınları yoksullaştırmakta, şiddeti arttırmaktadır. Yaşadığımız acıların bir an evvel son bulması için bugün
bir kez daha filizlenen barış umutlarının heba edilmemesini istiyoruz. Yıllardır … Türkiye’de şiddetin devre
dışı bırakılarak diyalog ve müzakere ile sorunların çözülmesi noktasında mücadele yürüten kadınlar barışın
teminatıdır.”
“Anadilini konuşamayan kim var bu ülkede?” sorusu bir yana; AKP ve PKK arasında yürütülen diyalog ve
barış görüşmelerinin neleri amaçladığı ve ülkemizin başına ne çoraplar örüldüğü gazetelere yansıyan tutanaklarla açık seçik ortaya çıkmıştır. Ülkemiz tam bir anti- demokratik yapı içine itilirken bölünmenin temelleri
de atılmaktadır. “Barış” gibi kimsenin karşı çıkamayacağı yüce değerler öne sürülerek, emperyalistlere teslim
olmanın ve daha kanlı süreçlere giden yolların taşları döşenmektedir. Bu, Kurtuluş Savaşımız süresince “teslim olarak, ya da manda altına girerek ‘barışın’ sağlanacağını” iddia eden mandacıların ve teslimiyetçilerin
tutumunu akla getirmektedir. Büyük önder Mustafa Kemal ise bu sahte “barışı” reddederek büyük ve onurlu
gerçek barışı ülkemize kazandırmış ve ulusumuza armağan etmiştir.
TTB Merkez Konseyi’nin yıllardır “anlamadığı” ve “anlamak istemediği” de budur.
Saygılarımızla,
Uzm. Dr. Mete GÜZELANT
Genel Sekreter
İzmir Tabip Odası
128
YÖNETİM KURULUMUZUN , TC İBARESİNİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TTB MERKEZ KONSEYİNE
UYARI YAZIMIZ
129
TTB MERKEZ KONSEYİ GENL SEKRETERİ DR. BEYAZIT İLHAN’ IN AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN BASINDA
ÇIKAN HABERLER
TTB, Adalet Bakanlığı’ndan İmralı için yanıt bekliyor- 11.07.2013
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın bağımsız doktor heyeti talep etmesi üzerine başvuru yapan TTB,
Adalet Bakanlığı’ndan yanıt bekliyor. TTB Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, Bakanlığın mutlaka olumlu yanıt
vermesi gerektiğine işaret ederek, bunun hem yasal hak olduğunu, hem de kamuoyundaki kaygıların
böylece önüne geçilebileceğini kaydetti.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede
sağlık sorunlarına dikkat çekerek, İmralı’ya bağımsız bir doktor heyeti istemişti. Öcalan, kardeşine şunları
kaydetmişti: “Gözüm, ağzım, burnum ve boğazımda biber sürülmüşçesine yanmalar var. Ağzımda küçük
kabarcıklar oluşmuş. Gözlerim sürekli yaşarıyor. Bağımsız bir doktor heyetinin gelip tahlillerimi yapması
lazım. Sorunların neden kaynaklandığını tespit etmesi lazım.”
‘BAĞIMSIZ HEYETLERİN YERİNDE DENETİM YAPMA HAKKI VAR’
ANF’ye açıklama yapan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri, Dr. Bayazıt İlhan, pazartesi günü Adalet Bakanlığı’na, İmralı’ya bir bağımsız heyetin gitmesi için resmi başvuruda bulunduklarını hatırlatarak,
“İmralı’ya dahiliye, kulan burun boğaz, göz gibi alanlardan bağımsız uzman hekimler heyetinin gitmesi ve
yerinde değerlendirme yapması lazım. Bunun için başvuruda bulunduk ve henüz Adalet Bakanlığı’ndan
bir yanıt gelmedi. Bu bağımsız heyetin sağlık durumuna ilişkin rapor hazırlaması gerekiyor” diye konuştu.
Türkiye cezaevlerindeki sağlık sorunlarını başta tecrit koşullarının oluşturduğuna değinen Dr. İlhan, “Abdullah Öcalan da dahil olmak üzere cezaevindeki bütün yurttaşların sağlık hakkı var. Bağımsız heyetlerin
de denetim yapma hakkı var” dedi.
‘İMRALI’DA SAĞLIK GÖREVLİLERİN BULUNUYOR OLMASI GEREKÇE SAYILAMAZ’
“İmralı’daki durumla ilgili de kamuoyunun duyarlı olması gerekiyor. Bu konu Türk Tabibler Birliği’nin de
hem yetkisinde hem de sorumluluğunda. Dolayısıyla kamuoyuna yansıyan şikayetler üzerine bağımsız heyet
kurup başvurumuzu yaptık” diyen Dr. İlhan, şöyle konuştu: “Cezaevlerinde ciddi sağlık sorunları yaşanıyor.
En son Pozatlı, Şakran gibi örneklerde de gördük. Yine pek çok kanser hastasının sağlık hakkına yeterince erişemediği iddiaları var. Bu konularla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na başvurularımızda
olumlu yanıtlar alamıyoruz.”
TTB Genel Sekreteri, Dr. Bayazıt İlhan, İmralı ile ilgili başvurularına dair “zaten resmi sağlık görevlileri bulunuyor” şeklinde bir gerekçeyi kabul etmeyeceklerini belirtti: “Zaten resmi görevlilerin bulunduğu ve sağlığı
gözeten uygulamaların olduğu yönünde bir yanıt gelmemeli. Tüm demokratik ülkelerde meslek örgütlerinin, bağımsız heyetlerin yerinde denetim yapmasına izin verilir. Az önce de söylediğim gibi; Pozantı, Şakran
Cezaevleri örnekleri varken, bu gerekçenin öne sürülmemesi gerekir. Buna izin verilmezse aynı zamanda
kamuoyunda haklı kuşkular oluşacaktır. Oysa bizim bu kuşkuları da giderecek şekilde bağımsız bir heyetle
yerinde denetim yapıp rapor hazırlamamız lazım. Bunun engellenmesi gerilimi artırır. Adalet Bakanlığı’nın
olumlu yanıt vermesini umuyoruz.”
‘İZİN VERİLMEZSE KONU ULUSLAR ARASI ORTAMLARA TAŞINIR’
Öcalan’ın kardeşi aracılığıyla ilettiği sağlık sorunu belirtilerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğine vurgu
yapan Dr. İlhan, “Bu tip konulardaki şikayetler önemsiz bulunamaz. Üstü örtülemez. Kendisinin her türlü
sağlık şikayetini ve bu yöndeki talebini dikkate alarak gidermek lazım” dedi.
TTB Genel Sekreteri, Dr. İlhan olumsuz yanıt almaları halinde insan hakları örgütleriyle birlikte konuyu
irdeleyerek uluslar arası ortamlarda, insan hakları nezdinde tartışmaya açacaklarını bildirdi.
130
DİYARBAKIR’ DA 11 ilin Tabipler Odası Başkanı, ‘İmralı Adası’na bağımsız bir doktorlar
heyetinin gönderilmesini istedi. 11.07.2013
Diyarbakır’da bir araya gelen 11 ilin Tabipler Odası Başkanı, ‘İmralı
Adası’na bağımsız bir doktorlar heyetinin gönderilmesini istedi.
Diyarbakır’da bir araya gelen 11 ilin Tabipler Odası Başkanı, Abdullah Öcalan’ın sağlık sorunlarını gündeme getirirek, İmralı Adası’na
bağımsız bir doktorlar heyetinin gönderilmesini istedi.
Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis,
Muş ve Adıyaman Tabipler Odası başkanları Diyarbakır’da düzenledikleri ortak basın toplantısında İmralı’da ağırlaştirilmiş hapis
cezasını çeken Abdullah Öcalan’ın sağlık durumunu gündeme getirip, bağımsız bir doktorlar heyetinin İmralı’ya gitmesine izin verilm-
esini istedi.
Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Kemal Karadaş, Kürt sorunun çözümünde ciddi aşamaların kaydedildiğini,
ödenen ağır bedeller karşısında Türkiye halklarının da soruna yönelik barışçıl ve demokratik bir çözüm iradesini
ortaya koyduğunu söyledi. Karadaş, Türkiye halkları savaş istememektedir. Bunun bir sonucu olarak demokratik mücadele perspektifi benimsenmiş, barış ve müzakere süreci başlatılmıştır. Tüm Türkiye hakları tarafından
bu mücadele perspektifinin ve pratiğinin sayın Abdullah Öcalan tarafından ortaya konulduğunun, bu süreci ileri
götürecek en önemli şahsın sayın Abdullah Öcalan olduğu bilinmektedir. Barış sürecinden bahsettiğimiz böyle bir
dönemde, bu sürecin sekteye uğramaması ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi; sürecin, zihnen ve pratiken mimarı
sayın Abdullah Öcalan’ın üstlendiği misyonu ve rolün farkında olmamızdan geçmektedir dedi.
Karadaş, Öcalan’ın sağlık durumunun kötü koşullar nedeniyle kötü etkilendiğini söyleyerek, şöyle dedi
Defalarca kamuoyuna sağlığı ile ilgili haberler yansımış, fakat bu noktada bir çözüm üretilmemiştir ve konu gündemini korumuştur. En son geçtiğimiz hafta İmralı Cezaevi’nde kardeşi ile görüşen sayın Öcalan, ciddi sağlık
sorunlarının olduğu dille getirilmiş ve bağımsız bir doktor heyeti talep etmiştir. Sayın Öcalan’ın nefes darlığı çekmekte, ağzında yaralar çıkmakta, gün içerisinde gözlerinde yanmalarla birlikte, burnunda ve boğazında yanmalardan kaynaklı olarak ciddi sağlık sorunları olduğu ifade edilmektedir.Sağlık sorunlarının kronik bir hal aldığı
uzun süredir bu şikayetleri dille getirmesinden anlaşılmaktadır.. Bu güne kadar her hangi bir sağlık kontrolünden
geçmeyen sayın Abdullah Öcalan’ın yaşı da göz önünde tutulduğunda bağımsız doklar heyetine muayene sonrası
heyetin uygun bulacağı tam teşekküllü bir hastanede kontrolden geçmesi gerekeceği açıktır. Normalde bütün tutuklulara tanınan hastaneye götürülme hakkı bu güne kadar bir kez olsun sayın Abdullah Öcalan’a tanınmamıştır.
Sadece cezaevi imkanları ile yetinilmiştir. Normalde 65 yaşına gelmiş bir insanda her an ortaya çıkabilecek ciddi
sağlık sorunları beklenilmekte ki bunların erken teşhis ve tedavisi de ancak tam teşekküllü bir hastane de yapılacak
ileri tetkikler ile mümkün olabilmektedir.
Öcalan’ın sağlığının hükümetin sorumluluğu altında olduğunu söyleyen Karadaş, şunları söyledi Sağlık hakkı
kapsamında, hastanın bu tür bir talepte bulunma hakkı vardır. Barış ve müzakere sürecin baş aktörü olarak iktidarın
muhatabı olması, sürecin mimarı olması gereği de, sağlığı kat be kat önem kazanmaktadır. Türkiye halklarının, sürecin onurlu bir barışla son bulması noktasındaki beklentisi iktidarın sorumluluğunu ağırlaştırmaktadır. Demokratik
çözüm ve barış sürecinin sağlığı sayın Öcalan’ın sağlığına bağlıdır. Hükümetin bu güne kadar pratik adım atmaması,
sürecin aşamalarına karşı takındığı tutum, oluşan kaygıları giderme noktasında sessiz kaldığı düşünülünce. sayın
Öcalan’ın sağlığı ve bunun önemi konusunda da algı yetmezliği yaşadığını düşündürmektedir. Hükümet ve ilgili
bakanlıklar derhal harekete geçmeli ve kamuoyunda oluşan kaygıları gidererek bağımsız bir doktorlar heyetince
Sayın Öcalan’ın ziyareti sağlanmalıdır. Kürt halk önderi olarak Türkiye halklarının özgürleşmesi noktasında sayın
Öcalan’ın çabaları görülmeli, sağlık hakkı gözetilmeli, tecrit koşulları kaldırılmalı, mevcut koşulları değiştirilerek
barış sürecindeki rolünü sağlıklı bir şekilde oynaması sağlanmalıdır. Bu tarihi bir sorumluluktur. Bizler aşağıda
imzası bulunan Tabip Odaları olarak da TTB merkez konseyi ve DTK sağlık meclisinin Adalet Bakanlığı’na yaptıkları
başvuruların bir an önce olumlu şekilde yanıtlanmasını talep ediyor. bağımsız doktorlar heyetini oluşturup Sayın
Öcalan’ ziyaret etmeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.
131
TTB MERKEZ KONSEYİ GENL SEKRETERİ DR. BEYAZIT İLHAN’ IN AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN BASINDA
ÇIKAN HABERLER VE YÖNETİM KURULUMUZUN KONUYA İLİŞKİN AÇIK MEKTUBU
TTB, ZAMANDAN VE MEKANDAN BAĞIMSIZ HAREKET EDEN BİR ÖRGÜT OLAMAZ.
SAĞLIK HAKKI VE ETİK DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAK, ÜLKE VE ULUSUN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU
TEHDİTLERİ YOK SAYMAK DEMEK DEĞİLDİR.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ18.07.2013
MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr.Bayazıt İlhan ‘ın açıklamaları olduğu ifade edilerek, bazı açıklamalar,
yazılı basın ve haber ajanslarında 11 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanmıştır.
Abdullah Öcalan’ın avukatlarının TTB Merkez Konseyi’ne başvurması üzerine, Dr.Bayazıt İlhan’ın konu
üzerine yaptığı açıklamalarında, “…bağımsız uzman hekimler heyetinin İmralı’ya gitmesi ve değerlendirme
yapması lazım… bu bağımsız heyetin sağlık durumuna ilişkin rapor hazırlaması gerekiyor…” “Adalet
Bakanlığı’ndan olumsuz yanıt alınması halinde TTB Genel Sekreteri Dr.İlhan’ın, insan hakları örgütleri ile
birlikte konuyu irdeleyerek uluslar arası ortamlarda, insan hakları nezdinde tartışmaya açacakları” şeklinde
ifadeler kullandığı belirtilmektedir.
Başta hekim kamuoyu olmak üzere, kamuoyunun geniş bir kesiminde, konu ve açıklamalar tartışıldığı halde, TTB Merkez Konseyi web sitesinde, ilk günden beri, herhangi bir bilgilendirme olmadığı gibi herhangi
bir açıklama da yapılmamıştır.
TTB Merkez Konseyi’ne yapılan başvurunun siyasi sahipleri tarafından, Abdullah Öcalan’ın sağlık sorunları
öne sürülerek veya başka gerekçelerle serbest bırakılması projesi, uzun zamandan beri dillendirilmektedir.
Bu siyasi hedef, aynı zamanda, Türkiye’nin ulusal birliğini hedef alan, özerklik, federasyon, bağımsız devlet
vb programların mücadelesini veren Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında defalarca gündeme getirilmiştir.
TTB, zamandan ve mekandan bağımsız hareket eden bir örgüt olamaz. Sağlık hakkı ve etik değerlere sahip
çıkmak, ülke ve ulusun karşı karşıya olduğu tehditleri yok saymak demek değildir.
Özellikle, cezaevlerinde sağlık sorunları yaşayan meslektaşlarımız, hocalarımız ile onları muayene eden,
rapor veren ve bu nedenle, örgüt suçlaması ile tutuklanan, yargılanan meslektaşlarımızın ve hocalarımızın
olduğu bir zaman diliminde, bu konuların, ne ulusal ne de uluslar arası ortama taşınması gündeme
getirilmemiştir.
Sağlık hakkı ve etik değerlere sahip çıkma adına da olsa, bu şekilde çifte standart anımsatan bu tutum, hekim
kamuoyunun kendi meslek örgütüne olan güven ve bağlılığını, bağımsız davranabilmesine olan inancını,
ayrıca meslek örgütünün ülke ve ulusun karşı karşıya olduğu tehditleri algılaması konusundaki duygu ve
düşüncelerini, geçmişte yaşanmış süreçlerin de katkısıyla olumsuz etkilemektedir.
Tutuklulara verilen tanı ve tedavi hizmetleri, görev yapan meslektaşlarımızın konumu ve verdikleri hizmet
değerlendirilmeden, bağımsız heyetlerle muayene yaklaşımının da, bu vesileyle tekrar değerlendirilmesi
gerektiği düşüncesindeyiz.
TTB Merkez Konseyi’nin, ayrım yapılmaksızın, aynı duyarlılıkla, her yurttaşın sağlık hakkı ile birlikte etik
değerlerimize sahip çıkarken, ülke ve ulusun karşı karşıya olduğu projeleri ve tehditleri göz ardı etmediği konusunda hekim kamuoyunu ikna etmeye ve hekim kamuoyu ile duyarlılıklarını paylaşmaya, bilgilendirmeye özen göstermesini diliyoruz.
İZMİR TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
132
TTB MERKEZ KONSEYİNİN 10 KASIM SESSİZLİĞİ VE ODAMIZIN KONUYA İLİŞKİN YAZISI
08.11.2013
TTB Heyeti’nin Ölüm Orucundaki Nusaybin Belediye Başkanı’nı ziyareti engellendi
Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan,
Suriye sınırında yapılmaya başlanan “Utanç
Duvarı”nı engellemek için 30 Ekim günü
başlattığı ölüm orucunu sürdürüyor.
Sınır bölgesindeki mayınlı arazide, açık
havada, çadır, tuvalet gibi en temel insani
ihtiyaçlarının karşılanmadığı koşullarda ve ilk dört gün su dahi alınmadan sürdürülen ölüm orucunun yol
açabileceği tehlikeyi göz önünde bulunduran TTB, 4 Kasım 2013 günü Ayşe Gökkan’ı ziyaret etmek için
Nusaybin’e gitti.
TTB Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konsey üyeleri Dr. Osman Dztürk, Dr. Zülfükar
Cebe ile Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şırnak tabip odalarının başkan ve yöneticilerinden oluşan TTB
Heyeti’nin Ayşe Gökkan’ı ziyaret ve muayene talepleri, emniyet görevlileri ve idari yöneticiler tarafından
sekiz kişilik heyetin “kalabalık” bulunduğu bahanesiyle “uygun bulunmayarak” engellendi.
Konuyla ilgili olarak Nusaybin’de sözlü basın açıklaması yapan TTB Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan,
yetkililerin engelleme tavrını kınadı ve Ayşe Gökkan’ın çadır, tuvalet gibi temel ihtiyaçlarının bir an önce
sağlanması, günlük bakımına yardımcı olacak bir refakatçının bulundurulmasına izin verilmesi ve sorunun
üzücü bir olaya yol açmadan sonuçlandırılması çağrısında bulundu.
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi
133
TTB MERKEZ KONSEYİNİN 10 KASIM SESSİZLİĞİ VE ODAMIZIN KONUYA İLİŞKİN YAZISI
Sayı:13-3181-01
Tarih:15.11.2013
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanlığına
Ankara
Geçtiğimiz günlerde önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladık. Ardından 10 Kasım’da ülkemizin
kurtarıcısı ve Cumhuriyetimiz’in kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ü aramızdan ayrılışının 75. Yılında
saygı, sevgi ve şükranla andık.
İzmir Tabip Odası olarak önce bayramımızı coşkuyla kutladıktan sonra Atatürk’ü andık.
Üyelerimizin de bizlere yönelttiği sorular doğrultusunda Yönetim Kurulu’muzun 13.11.2013 tarihli kararı ile
sizlere sormak gereğini duymaktayız.
1-) Atatürk’ü anma günü olan 10 Kasım’da, üstelik bu yıl Atatürk’ün yokluğunun 75., Anıt Kabir’e gömülüşünün
60. yılı gibi anlamlı yıldönümüne TTB’nin kayıtsızlığının ve görmezden gelen tutumunun anlamı nedir ?
2-) 10 Kasım’da Anıt Kabir’e 1 milyonu aşkın insanın akın etmiş olması sizler için hiç bir anlam taşımamakta
mıdır?
3-) Ülkemizin “olmak ya da olmamak” noktasına sürüklendiği bu duyarlı dönemde halkımızın yanı sıra
hekimlerin önemli çoğunluğunun Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi bu konuya olan kayıtsızlığınızı gözden
geçirmenizi gerektirmez mi?
4-) Nusaybin’de açlık grevi yapan yurttaşların eylemine Başkan düzeyinde katılma duyarlılığı gösteren TTB,
ülkemiz ve milletimiz için çok anlamlı olan bu gibi ulusal günlerden uzak kalma kararlılığını her şeye karşın
sürdürecek midir?
5-) Ulusal günlerimize ve değerlerimize sırt çevirirken, etnik ayrılıkçılığı hedefine koyan eğilimlere yönelik
gereksiz ilginizin hekimlerce nasıl değerlendirildiği konusunda bir fikriniz var mıdır?
Üyelerimizin ilgilendiği ve yanıtını beklediği sorularımıza yanıt vermenizi diler çalışmalarınızda başarılar
dileriz.
Saygılarımızla.
Dr.Suat KAPTANER
Başkan
İzmir Tabip Odası
Yönetim Kurulu adına
134
TTB MERKEZ KONSEYİNİN 10 KASIM İLE İLGİLİ ODAMIZA CEVAP YAZISI
135
10 KASIMA İLİŞKİN TTB MERKEZ KONSEYİNE YAZIMIZA İSTANBUL TABİP ODASI GENEL SEKRETERİ
İMZALI CEVAP YAZISI
136
TTB MERKEZ KONSEYİNİN 10 KASIM SESSİZLİĞİ VE ODAMIZIN KONUYA İLİŞKİN YAZISI
Sayı
: 14–008 -01İzmir, 02.01.2014
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
İlgi
: 27.11.2013 tarih, 1480/2013 sayılı yazınız.
Üyelerimizin de talebiyle, 15.11.2013 tarihli yazımızla, sessizce geçiştirilmesi nedeniyle, 10 Kasım tarihinin,
siz Merkez Konseyi üyeleri için bir anlam ifade edip etmediğinin; 10 Kasım 2013 günü bir milyon insanımızın
ellerinde ulusal bayrakları ve Atatürk posterleri ile Anıt Kabir’e yürüyüşünü nasıl değerlendirdiğinizin, daha
doğrusu hiç değerlendirmemenizin merak konusu olduğunu iletmiştik.
Bu sorularımıza cevap vermeyerek, her türlü öneri ve eleştiriyi değerli gördüğünüzü, ulusal değerler üzerinden oda yöneticileri ile polemiğe girmeyeceğinizi belirten bir yazı gönderdiniz.
Bizim amacımız polemiğe girmek değil, bu yaklaşımınızı ve gerekçesini hekimlerle paylaşmanızı sağlamaktı.
Paylaşmak istememek sizlerin tercihidir. Ancak polemiğe girmeyeceğiz deyip, baştan aşağı polemik çabası
içinde olan ve sanki doğrudan gönderilme olanağı yokmuşçasına sizlere aracılık etmeniz için gönderilmiş
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri imzalı bir mektubu bizlere göndermenizi, kurumsal ilişkilere
yaklaşımınız açısından bir talihsizlik olarak değerlendirdiğimizi bilmenizi isteriz.
Saygılarımızla,
Dr. Suat KAPTANER
Başkan
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu a.
137
10 KASIM İLE İLGİLİ OLARAK İSTANBUL TABİP ODASINA GENEL SEKRETERİNİN ODAMIZA
GÖNDERDİĞİ YAZIYA CEVABIMIZ
03.01.2014
İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,
TTB Merkez Konseyi’ne 15 Kasım 2013 tarihinde yazmış olduğumuz bir yazıya yanıt amacı taşıdığı anlaşılan,
21 Kasım 2013 tarihli İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu imzalı bir yazı “TTB Merkez
Konseyi eliyle” odamıza iletilmiştir.
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun TTB Merkez Konseyi’ne gönderdiği bir yazıya, İstanbul Tabip Odası
Genel Sekreteri imzalı ancak Yönetim Kurulu kararıyla olup olmadığı anlaşılmayan bir yazıyla yanıt verilmesini yadırgadığımızın bilinmesini isteriz.
TTB Merkez Konseyi’ne yazılan yazının muhatabı olmadığı için, Genel Sekreterinizin yazısına cevap verilmesi,
kurumlar arası ilişkileri olumsuz etkileme olasılığı içerdiğinden, tercih ettiğimiz bir yaklaşım değildir. Ancak
Odamız Yönetim Kurulu’na, seçilmesinden başlayarak, haksız, dayanaksız, gerçek dışı suçlamalar yönelt(il)
mesinin de kabul edilebilir bir tutum olmadığını belirtmek zorundayız.
Genel Sekreterinizin, Odamız Yönetim Kurulu’nun, TTB Merkez Konseyi’ne Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Anıt Kabir ziyaretlerine ilişkin sorulardan rahatsız olduğu anlaşılmaktadır.
Yönetim Kurulumuz, gerek TTB Merkez Konseyi’nin, gerekse Oda’ların etkinliklerini, meslektaşları ile kendi
görüşleri doğrultusunda paylaşmaktadır. Kendi politikaları doğrultusunda da etkinliklerini sürdürmektedir.
Mesleki çıkarlarımızın yanında gerektiğinde, Mustafa Kemal Atatürk, Türk bayrağı, İstiklâl Marşı, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Devrimlerinin kazanımları, 10 Kasım vb ulusal değerleri savunmaktadır.
Bu bir program ve yaklaşım sorunudur.
Bugün TTB ortamında, HDP-BDP milletvekili Sabahat Tuncel’le yan yana “barış” savunulabilmekte, “Roboski” raporları yayınlanabilmekte, Rojava devrimleri(!) savunulabilmekte, 4 parçadan(!) delegelerle, “Kürdistan Sağlık Kongreleri” düzenlenebilmekte, AKP iktidarının âkil adamları ile kol kola yürünülebilmektedir.
Durum böyle iken, Odamız yönetimi de kendi programı ve ilkeleri kapsamında bir yandan hekimlerin hak ve
çıkarlarının korunması doğrultusunda çabalarken; diğer yandan da ulusal değerlerimize sahip çıkarak ülkemizin birliği, bağımsızlığı ve ulusumuzun kardeşliği amacına yönelik mücadelesini sürdürmektedir. Ülkemizin
bölünmesi ve Cumhuriyet değerlerinin aşındırılması konusundaki sessizliğin hekim mücadelesini zayıflatan
bir tutum olduğundan zerrece kuşku duymuyoruz.
Bu politika ve yaklaşımlar konusundaki görüşlerimizi meslektaşlarımızla paylaşıyoruz. Gerekli gördüğümüzde
TTB Merkez Konseyi’ne iletiyoruz.Konulara duyarlılık gösterilmesinin göstergesi, dayanaksız suçlamalar
yöneltmekten değil, sorulan sorulara açık, net, anlaşılır yanıtlar verilmesinden geçmektedir düşüncesindeyiz.
Saygılarımızla,
Dr. Suat Kaptaner
Başkan
Yönetim Kurulu adına
138
TTB MERKEZ KONSEYİNİN ODAMIZA MİTİNG ÇAĞRISI VE BASIN AÇIKLAMASI
139
28 Aralık 2013 Basın Açıklaması
ROBOSKİ KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!
Roboski’de 35 Kürt yurttaşımızın savaş uçakları ile katledilişi üzerinden tam 2 yıl geçti. 2 yıldır ne yaşananların
katliam olduğu gerçeği kabul edildi, ne sorumluları ve failleri yargı önüne çıkarıldı, ne de vicdanları rahatlatacak bir özür dilendi.
Tüm bunlar bir yana, başta öldürülen gençlerin aileleri olmak üzere, bugüne kadar Roboski’ye gitmek isteyen,
sorumluların ortaya çıkmasını talep eden demokratik kurum ve kuruluşlar baskı ve zor yolu ile engellenmeye
çalışıldı. 2 yıldır katliamın üzeri örtülüyor.
“Ahmet midir, Mehmet midir?” diyerek isimleri bile yok sayılan çoğu 15 20 yaşları arasında 35 yurttaşımızın
katledilmesi, başta AKP ve Genelkurmay Başkanlığı’nca “savaş zayiatı” olarak değerlendirilerek geçiştirilmeye
çalışıldı. Yıllardır acı ve ölümlerle dağlanmış topraklarda, katledilen çocuklarının hesabını sormak isteyen
analara “kazadır” yanıtı verildi. Dahası bu yanıtıveren Başbakan, ailelere “her trafik kazasını bilemem” diye
rek sorumlulukta üzerine düşen payı hiç gözünü kırpmadan geçiştirdi. Bugün iktidar içi çatışma, rejimin tüm
yolsuzluk, rüşvet pisliklerini ortaya saçarken tek gecede emniyet teşkilatını değiştirenler, 2 senedir 35 canın
hesabını vermiyor.Banka kasalarından ayakkabı kutularından milyon dolarlarınçıktığı Bakan çocuklarının
gözaltına alınmasına kamera önlerinde gözyaşları dökenler, 2 yıldır gökten yağan bo mbalarla katledilen
çocuklarının mezarı başındaki anaların gözyaşlarını görmezden geliyor. Roboski katliamı, AKP hükümetinin
Kürt sorununda izlediği askeri çizginin sonuçlarından birisidir.
AKP, bugün her ne kadar diyalog ve barıştan söz etse de, özünde geçmiş politikalarının izinden gittiği ortadadır.
Ölümü, katliamı sıradanlaştıran, teknikleştiren hatta ‘yasa dışı bir iş yapıyorlardı’ diyerek de haklılaştırmaya
çalışan bu zihniyet, dünden bugüne devam etmektedir. AKP, ölüm ve nefretle kuşanmış politikalarına artık
bir son vermek ve dillerdeki barışa yanıt vermek istiyorsa, Kürt sorununun demokratik, barışçıl temelde ve
diyalog yoluyla çözüm sürecinde toplumsal barışın tesis edilmesinde atmadığı adımları bir an önce atmalıdır.
Katliam, bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçu faili meçhul kalamaz. 2 yıl, olayın ardındaki tüm sorumluların
ortaya çıkarılması için uzun bir zaman, ikinci bir insanlık suçudur. AKP derhal görevini yerine getirmeli, bu
suçu peş peşe işlemekten vazgeçmelidir. Bizler, daha eşit, özgür ve demokratik bir ülkede, bir arada yaşam
umudunu koruyan ve bu uğurda mücadele eden emek ve meslek örgütleri olarak, devleti yaşananların bir
katliam olduğunu kabul etmeye, sorumlu ve faillerinin yargı önüne çıkarılması için üzerine düşen
görevi yapmaya davet ediyoruz
140
28 Aralık 2013 Basın Açıklaması
Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek
Mitingine Çağrı
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 11 Ocak
2014 tarihinde Ankara’da “Özgürlük, Demokrasi, Emek,
Adalet ve Barış” mitingi düzenlenecek.
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından “Yolsuzluk,
Yoksulluk, Zulüm Düzeninden Hesap Sormak İçin” tertiplenecek 11 Ocak mitingi ile ilgili 26 Aralık günü KESK
Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve TTB İkinci Başkanı Gülriz Erişgen katıldı.
Yapılan ortak açıklamada, “KESK, DİSK, TMMOB, TTB olarak; Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve emekten
yana bütün örgütleri, bütün kurumları; bütün inisiyatif, bütün dayanışma, bütün forumları; tek bir istisna
bile bırakmadan bütün yurttaşlarımızı yan yana gelip, omuz omuza vermeye; 11 Ocak 2014’te Ankara’da
yapacağımız ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET VE EMEK MİTİNGİ’ni ülkenin her bir tarafında
hep birlikte örgütlemeye, çoğaltmaya, büyütmeye, katılmaya çağırıyoruz! ARTIK YETER! Bu pisliği halk
temizleyecek!” denildi.
BASIN AÇIKLAMASI
26 Aralık 2013
BOZUK DÜZENDE SAĞLAM ÇARK OLMAZ!
ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET VE EMEK MİTİNGİNE ÇAĞRI
On bir yıldır iktidarda bulunan AKP ve gizli ortağı Gülen Cemaati arasındaki ittifak çatırdadı; etrafa rüşvet,
yolsuzluk, ihtilas (aşırma), irtikâp (yiyicilik) yayıldı.
Ağızlarını her açtıklarında “Allah, Peygamber, din, iman” sözleri dökülenlerin nasıl da dünya malına tamah
ettikleri, nasıl da lüks ve şaşaa düşkünü oldukları, nasıl da paraya taptıkları bir bir ortaya dökülüyor.
Her iki tarafın birbiriyle ilgili iddialarını birer itiraf olarak kabul ediyoruz. Çünkü ikisinin de masum
olmadığını, suç ortağı olduklarını biliyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk, zulüm düzeninin sorumlusu olduklarını
biliyoruz.
İktidarda on birinci yılını tamamlayan AKP, gizli ortağının da yardımıyla, örneklerine ancak tek parti diktatörlüklerinde rastlanan, eskisinden bile daha baskıcı, daha otoriter, daha totaliter bir rejim kurdu.
“AKP’nin Yeni Rejimi”nde emek yok, barış yok, demokrasi yok, adalet yok, özgürlük hiç yok!
AKP, bir yandan bütün toplumu kendi gerici muhafazakâr zihniyeti doğrultusunda yukarıdan aşağıya yeniden
şekillendiriyor, bir yandan da pervasızca uyguladığı neoliberal politikalarla emekçilerin haklarına saldırıyor.
141
Emekçiler için en kötü koşullarda aşırı çalıştırma, her türlü angarya, güvencesizlik demek olan taşeronlaştırma,
gerek kamuda gerekse özel sektörde alabildiğine yaygınlaştı; Türkiye Cumhuriyeti, Taşeron Cumhuriyeti’ne
dönüştü.
Hükümet, Türkiye işçi sınıfının en önemli kazanımlarından olan kıdem tazminatını yok etmek için pusuya
yatmış, fırsat bekliyor.
Hâlâ grev hakkı tanınmayan kamu emekçileri, yandaş “sendika”yla “toplu sözleşme” adı altında yapılan “toplu
satış”la yoksulluk sınırlarının altında ücretlere mahkûm ediliyor.
Çoğunluğu çocuk otuz dört yoksul Kürt köylüsünün savaş uçaklarıyla taammüden bombalanıp öldürüldüğü
Roboski Katliamının üzerinden iki yıl geçti. Normalde, çoktan derdest edilip yargılanması, cezalandırılması
gereken katiller, “Vur!” emrini veren askeri, siyasi sorumlular hâlâ aramızda dolaşıyor.
Kürt Sorunu’nu çözecekmiş, çözüyormuş gibi yapan siyasi iktidar -Lice’de, Yüksekova’da gördük- barışçıl gösterilere bile tahammül edemiyor; halkın üzerine hedef gözeterek ateş eden Hükümet Güçleri, insanlarımızı
katlediyor, savaşta bile dokunulmaz olan sağlık kurumlarını basıp korku, terör estiriyor.
AKP’nin dinci gerici muhafazakâr dünya görüşü Alevi yurttaşlarımız için büyük bir tehdit oluşturuyor. İktidar
sözcüleri Cem evlerini “terör yuvası”, Gezi Direnişi’ni “Alevi ayaklanması” ilan ediyor; her geçen gün bir başka
yerleşim biriminde şahit olduğumuz “Alevi evlerinin işaretlenmesi” vakalarının failleri nedense bir türlü
yakalanmıyor.
AKP’nin “Yeni Rejim”inde, “Yeni Türkiye”sinde yaşam tarzlarına müdahale sistematik bir hale dönüştü. Kendisi
gibi yaşamayan herkesi “günahkâr”, “kâfir” ilan eden gerici zihniyet “kızlı, erkekli” bir arada olmayı yasaklıyor,
karma eğitimi bile kaldırmayı planlıyor.
Kadın-erkek eşitliğini kategorik olarak reddeden AKP’nin muhafazakâr zihniyeti sürekli olarak kadınları hedef
alıyor. AKP iktidarı döneminde kadın cinayetleri çığ gibi artarken “Her kürtaj bir Uludere’dir.” demagojisiyle
kürtaj hakkı yasaklanıyor, kadınların kaç çocuk doğuracağına bile Başbakan karar veriyor.
AKP’nin baskı politikalarından sendikalar, meslek örgütleri de payını alıyor; yöneticilerimiz, üyelerimiz
tutuklanıyor, TMMOB’nin yetkileri yok ediliyor, TTB’nin Gezi Direnişi süresince yürüttüğü hekimlik faaliyetleri bile soruşturma konusu yapılıyor, yasaklanmaya çalışılıyor.
Gözü kârdan, ranttan, paradan başka bir şey görmeyen, piyasaya tapınan dinci liberal zihniyet ormanlarımızı,
dağlarımızı, nehirlerimizi, kentlerimizi yağmalıyor, yaşam alanlarımızı yok ediyor.
AKP’nin on bir yıllık iktidarına, neoliberal ekonomi politikalarına, muhafazakâr toplum mühendisliği
dayatmalarına karşı halkımız “Artık Yeter!” dedi!
Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul’da ağacına, parkına, yaşam tarzına sahip çıkan milyonlarca yurttaşımızın
katıldığı Gezi Parkı’nda başlayan direniş hızla bütün ülkeye yayıldı ve isyana dönüştü.
AKP’nin Kürt sorununun çözümü için adım atmama ısrarına Kürt halkının cevabı süresiz direnmek, süresiz
serhıldan oldu.
İşçiler kıdem tazminatına sahip çıkmak için şalterleri indirmek dahil sonuna kadar direneceklerini şehir şehir
gerçekleştirdikleri eylemlerle, direnişlerle kanıtladılar.
Kamu emekçileri satış sözleşmesini kabul etmediler, onurları ve geleceklerine sahip çıkarak greve gittiler.
142
İşte bu nedenledir ki, iktidar bloğu içinde yönetememe krizi ve iktidar kavgası başladı. Düne kadar rantı birlikte paylaşanlar şimdi birbirlerine darbe yapıyor, saray kavgasına tutuşuyorlar.
Yolsuzluk ve kirlenmişliği artık gizleyemiyorlar. Her yerden pislik kokuları yükseliyor.
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz, olmayacak.
Aylardır “Bu daha başlangıç” diyoruz.
Önümüzdeki dönem AKP’nin hesap verme dönemi olacak.
Gün, hesap sorma günüdür!
Gün, eşit, özgür ve demokratik bir geleceğe dair umudu daha da büyütme günüdür!
Gün, isyanı hep bir ağızdan haykırma günüdür!
Gün, mücadeleyi büyütme günüdür!
KESK, DİSK, TMMOB, TTB olarak;
Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve emekten yana bütün örgütleri, bütün kurumları; bütün inisiyatif, bütün
dayanışma, bütün forumları; tek bir istisna bile bırakmadan bütün yurttaşlarımızı yan yana gelip, omuz omuza
vermeye;
11 Ocak 2014’te Ankara’da yapacağımız ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET VE EMEK MİTİNGİ’ni
ülkenin her bir tarafında hep birlikte örgütlemeye, çoğaltmaya, büyütmeye, katılmaya çağırıyoruz!
ARTIK YETER! Bu pisliği halk temizleyecek!
KESK, DİSK, TMMOB, TTB
143
TTB MERKEZ KONSEYİNİN ODAMIZA MİTİNG ÇAĞRISI VE BASIN AÇIKLAMASINA İLİŞKİN ODAMIZ
YÖNETİM KURULUNUN CEVAP YAZISI
Sayı : 14– 116 -01
İzmir, 09.01.2014
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
11 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen miting için KESK, DİSK ve TMMOB ile birlikte 26 Aralık2013
tarihinde yapmış olduğunuz ve miting taleplerini içeren basın açıklamanız Yönetim Kurulumuz tarafından
değerlendirilmiştir.
Haklı taleplerin yer aldığı bildiride, hemen her zaman yapıldığı gibi, bu haklı ortak taleplerin ardı sıra,
etnik ayrılıkçı terörün siyasi talepleri gündeme getirdiği kavramlar kullanılarak, sıralanmıştır. Israrla kullandığınız “Roboski” kavramı yanı sıra, şimdi de “Kürt halkının süresiz serhildanı”
kavramları gündeme getirilmektedir.
“AKP’nin Kürt sorununun çözümü için adım atmama ısrarına Kürt halkının cevabı süresiz direnmek,
süresiz serhildan oldu” ifadesi, kanımızca etnik ayrılıkçı terörü haklı bulmak anlamına gelmektedir. Bu
ifadelerin yer aldığı bildirinin, AKP’nin “Açılım” programını destekleyen ve halkın bu programa desteğini
sağlamak için “AKİL ADAM” olmayı kabul eden KESK Başkanı ile birlikte imzalanmış olmasını da başka
bir ilkesizlik olarak görüyoruz ve anlamakta zorluk çekiyoruz.
Bu kadar haklı ve güncel talebin sıralandığı bir miting bildirisinde, en yakıcı sorunumuz olan ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü konusunda bir tek kelime söz edilmemesini de bir talihsizlik olarak
görüyoruz. Haklı talepler için sürdürülen demokratik mücadeleyi zayıflatan, bölen bu yaklaşımlarınızı
onaylamadığımızı belirtmek istiyoruz.
Saygılarımızla,
Dr. Suat KAPTANER
Başkan
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu a.
144
TTB MERKEZ KONSEYİNİN ODAMIZIN DESTEĞİNİ İSTEDİĞİ SEMPOZYUM ÇAĞRISI
145
TTB MERKEZ KONSEYİNİN ODAMIZIN DESTEĞİNİ İSTEDİĞİ SEMPOZYUM ÇAĞRISI CEVAP YAZIMIZ
Sayı:14-792-01
Tarih:15.03.2014
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI’NA;
Bütün Tabip Odalarına, dolayısıyla, İzmir Tabip Odası’na’da yaptığınız duyuruyla, 1 Mart 2014 tarihinde,
Ankara’da, Türk Tabipleri Birliği etkinliği olarak, bir sempozyum düzenlediğinizden haberdar olduk.
Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları’nın birincisi olduğu anlaşılan bu sempozyumun konusunun,
ÖZYÖNETİMLER, YEREL YÖNETİMLER VE SAĞLIK olduğu duyuru ve afişinden de anlaşılmıştır.
3 ana konu başlığı olan sempozyumun son oturumunun konusu da, SİYASETÇİLERİN GÖZÜYLE
ÖZYÖNETİM-YEREL YÖNETİM BAĞLAMINDA SAĞLIK olup, davet edilen konuşmacılarının da
BDP TEMSİLCİSİ ve HALKEVLERİ TEMSİLCİSİ olduğu görülmektedir.
Ülkemizde, yaklaşık 30 yıldır, PKK isimli örgüt, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı, etnik zeminde silahlı bir
mücadelenin içindedir. Onun siyasi sözcülüğünü yapmakta olduğunu ifade eden BDP adlı parti, ülkemizin bir bölümünde, yerel yönetimlerin önemli bir kesiminde iktidardadır.
Gerek PKK adlı örgütün lideri, gerekse BDP’nin sözcüleri, 30 Mart yerel seçimlerinden sonra yerel özerklik inşasına başlayacaklarını, bütün kamu hizmetlerinin de yerel yönetimlere devredilmesi mücadelesini
sürdüreceklerini basında sayısız defa ifade etmişlerdir.
Sempozyumun konusunun tam da bu siyasal talep sürecine denk gelecek şekilde saptandığı anlaşılmaktadır.
Konuyu tartışacak siyasetçi olarak, bu talebin siyaset alanındaki savunuculuğunu yapmakta olan BDP
temsilcisi seçilmiştir. Onun yanında hangi siyaseti temsil edeceği tarafımızdan anlaşılamayan, Halkevleri
Derneği temsilcisi de TTB Merkez Konseyi tarafından tartışmaya davet edilmiştir.
Bu tutum, TTB Merkez Konseyi’nin, bu siyasi talepler doğrultusunda, bu siyasi taleplerin sahipleri ile
teorik bir tartışma yapmayı uygun bulduğunu göstermektedir.
İzmir Tabip Odası, kamu hizmetlerinin yerel yönetimlere devri, yerel özerklik inşası gibi siyasi taleplerin, özerklik, federasyon, bağımsız devlet talebine ve sonuçta ülkemizin bölünmesine gidecek bir süreç
olduğu görüşündedir. Böyle bir sempozyumun, mevcut siyasi koşullarda, bu siyasi temsilcilerle birlikte
tartışılmasının, bu sürece hizmet edeceği kanısındayız.
Sempozyumda ortaya çıkan sonuçlar ile TTB Merkez Konseyi’nin de bu sonuçlara ve sağlık hizmetlerini
de içeren, konu edilen siyasi taleplere ilişkin görüş ve değerlendirmelerini, en kısa zamanda, hekim kamuoyu ile paylaşacağını umuyoruz.
Saygılarımızla.
İZMİR TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
146
TTB ÇATISI ALTINDA ONAYLAMADIĞIMIZ ETKİNLİKLERE İLİŞKİN ÖRNEKLER
İSTANBUL TABİP ODASI
Hekimlerden Barışa Övgü
EKLENME TARİHİ: 24 EKIM 2013
İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları
Komisyonu tarafından ‘Hekimlerden
Barışa Övgü’ adıyla düzenlenen panel
dizisinin dördüncüsü 24 Ekim 2013 tarihinde Sevinç Özgüner toplantı salonunda
gerçekleştirildi.
Oda Başkanımızın moderatörlüğünü
yaptığı panele İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve Gazeteci Yazar Hüseyin
Aykol konuşmacı olarak katıldı. Prof.
Dr.Taner Gören, açılış konuşmasında;
hekimlerin barışı savunmasının, kalıcı
kılınması için çaba sarf etmesinin hem insani hem de mesleki sorumluluklarının bir gereği olduğunu
hatırlatarak, düzenledikleri toplantılarla bu duyarlılığın daha da artacağına inandıklarını belirtti.
İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ise yaptığı konuşmada; barış sürecine katkı sunduklarını,
çatışmaların durmasıyla birlikte ölümlerin yaşanmadığını ancak sürecin halihazırda tıkandığını,
barışın kalıcı kılınması için başta hükümet ve muhalefet partileri olmak üzere herkesin üzerine düşen
sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti ve ülkede yaşayan her kesimin kendilerini barış
içinde özgürce ifade edebileceği demokratik, özgürlükçü, emek yanlısı bir Türkiye için çalışacaklarını
dile getirdi.
Gazeteci yazar Hüseyin Aykol, 1980’de
öldürülen Dişhekimi Sevinç Özgüner’i
anarak konuşmasına başladı. Savaş
karşıtı olmanın zorluğundan, ülkede ölümlerin olmamasının getirdiği
rahatlamanın
öneminden,
Gezi
olaylarının yarattığı olumlu katkıya dek
gazeteci olarak bizzat yaşadığı olayları,
görüş ve deneyimleri aktardı.
Katılımcıların katkı ve sorularıyla
yaklaşık iki saati aşan süreyle devam
eden toplantı, hekimlerin barış mücadelesine sunacağı katkının önemi bir
kez daha vurgulanarak sonlandırıldı.
147
TTB Neyi Tartışıyor ???
TTB Toplumsal Barışı Tartışıyor-3
PROGRAM
Açılış
Ortadoğu-Savaş ve Sağlık - Selim Matkap
Ortadoğu’da Savaş Tehdidi ve Çözüm Süreci - İrfan Aktan
Barış Süreçleri - Nazan Üstündağ
Barış Süreci ve Sağlık
Siyasal Sağlık - Sadık Çayan
Anadilde Sağlık - Halis Yerlikaya
Tarih: 9 Kasım 2013
Saat: 14:00 -18:00
Yer: Ankara Tabip Odası
148
Batman'da Kürdistan Sağlık Kongresi
Batman’da Kürdİstan Sağlık Kongresi
Batman’da
Sağlık
Emekçileri
Sendikası (SES) ile Tabipler
Odası’nın girişimiyle Kürdistan
Sağlık Kongresi düzenlendi.120 delegenin katıldığı ve iki gün sürecek
kongrenin açılışında Kuzey Irak
Kürt bölgesinde kullanılan ‘Ey Rakip’
marşı söylendi.
Batman’da
Sağlık
Emekçileri
Sendikası (SES) ile Tabipler
Odası’nın girişimiyle Kürdistan
Sağlık Kongresi düzenlendi. 120 delegenin katıldığı ve iki gün sürecek
kongrenin açılışında Kuzey Irak Kürt bölgesinde kullanılan ‘Ey Rakip’ marşı söylendi. SES Genel Sekreteri
Sıddık Akın, “Kürtlerin kendi coğrafyalarında yaşadıkları olumsuzluklar sağlığı da etkiliyor” dedi.
Batman Tabipler Odası ile SES’in organize ettiği Kürdistan Sağlık Kongresi Batman’da başladı. İki gün sürecek
olan kongrenin açılışına BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Siirt eski BDP Milletvekili Osman Özçelik, Türkiye, Avrupa ve Kuzey Irak’ın Kürt bölgesinden yaklaşık 120 delege katıldı. Belediye Esentepe Dinlenme Tesisleri’nde yapılan Kürdistan Sağlık Kongresi’nin açılışı, kürt marşı ‘Ey Rakip’ söylenerek yapıldı.
Saygı duruşu sonrası açıklama yapan SES Genel Sekreteri Sıddık Akın, Kürdistan’ın 4 parçasındaki sağlık
örgütlerinin Batman’daki sağlık konferansına davet edildiğini belirterek, “Bu konferansın şiarı, özgürlük
sağlıktan bağımsız değildir. Türkiye’den DTK sağlık meclisi bileşenleri, Irak Kürdistan’ı ile Avrupa’dan gelen sağlık örgütlerinin temsilcileri var. Maalesef Mahmur, Kobani-Rojava’dan(Suriye) 30 delege sınırdaki
bazı uygulamalar nedeniyle konferansa katılamadı. Kürtlerin kendi coğrafyalarında yaşadıkları olumsuzluklar da sağlığı etkiliyor. Burada hedef alternatif bir sağlık çalışmasını açığa çıkarmaktır. İki gün sürecek
konferansta politik değerlendirmeler de masaya yatırılacak” dedi.
Kuzey Irak’ın Erbil kentinden kongreye katılan Dr. Salar T. Chicho, Kürdistan sağlık kongresine katılmanın
heyecanını yaşadığını ifade ederek, “Kürdistan sağlık sistemini bir yerde bu konferansta tartışma imkanını
bulacağız. 10 yıl önce ülkemiz yeni kurulduğunda sağlık sisteminde bazı sorunlarla karşılaşmıştık. Daha
önce Kürdistan’ın Kuzey bölgesinde kendi sağlık kongremizi gerçekleştirmiştik, şimdi sıra diğer parçalarla
gerekli çalışmaları yürütmektir. Sağlık sisteminin çarpıklıklarını bu konferansta masaya yatıracağız. Konferanstan umutluyuz. Kürt delegeleri ile iki gün sürecek konferansın verimli geçeceğine inanıyoruz” dedi.
Kongrede Kürtçe konuşan BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ise, sağlık alanında yapılan çalışmaların
ortaklaştırılması için Kürt siyasal bileşenlerle ortaklaşa bir kararla bugün Kürdistan Sağlık Kongresi’nin
Batman’da yapıldığını belirterek, “Kongrenin ana gündemi çarpıtılan sağlık algısı, ekolojik, toplumcu ve
doğal sağlık perspektifi olacaktır. İnsanlığa olan ortak sözümüz yerine getirme adına yapılan bu kongre
ciddi katkı sunacak” dedi.
(FOTOGRAFLI) - Batman
http://www.haberler.com/batman-da-kurdistan-saglik-kongresi-5148350-haberi/
149
Batman’da Sağlık Hakkı Paneli
Batman Tabip Odası, SES Batman Şubesi,
Belediye Sağlık Merkezi, Batman Eczacılar
Odası ve Diş Hekimleri Odası’nın
çağrısıyla 12 Mart günü Batman Sağlık
Hakkı Meclisi toplantısı ve paneli yapıldı.
14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri
kapsamında Batman Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda,
TTB Merkez Konseyi Üyesi Mehmet
Zencir, “Sağlık Hakkı Mücadelesi ve
TTB” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Moderatörlüğünü TTB Merkez Konseyi
Üyesi Zülfikar Cebe’nin yaptığı toplantıya
kitle örgütü temsilcileri, HDP İl Eş Başkanı ve BDP Eş Başkan adayları da katıldı.
Toplantıda BDP Eş Başkan adayı Gülistan Ake,” Öz yönetimler ve sağlık hakkı “konulu, Batman Eczacılar
Odası Başkanı da devletin uyguladığı ilaç politikaları ile ilgili birer konuşma yaptı. Toplantıda, Batman
Sağlık Hakkı Meclisi’nin daha geniş bir örgütlenme ile kurumsallaşmasının önemi üzerinde duruldu ve
2 hafta içinde daha geniş bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.
Kaynak : http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/batan-4436.html
150
Batman Tabip Odasından !!!
Batman Tabip Odası bütün kurumları resmi yazışmalarında Kürtçe Olsun !
Batman Tabip Odası bütün kurumları resmi yazışmalarında Kürtçe’
yi kullanmaya davet etti.
Oda başkanı Dr. Mehmet Demir, “ana dilde eğitim” hakkı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Tabipler Odası’nın kurumsal olarak
ana dilde eğitim hakkı talebini ve bu çerçevede gelişen boykot ve
kampanyaları yerinde gördüğünü belirten Demir, hükümetten bir
an önce bu taleplere cevap vermesini istedi. Dört yıl önce Türk
Tabipler Birliği kongresinde anadilde sağlık hakkı ile ilgili kongre
kararı alındığını hatırlatan Demir, ana dilde sağlığın olmazsa
olmazlarından olduğunu ifade etti. Demir, dil yasağının özellikle
okula yeni başlayan Kürt çocuklarında ciddi travmalara yol açtığına
dikkat çekti. Tüm kurumları ana dil kullanma yasağına karşı mücadele etmeye çağıran Demir, “Biz de
kurumsal olarak iki dilli yaşamı hayata geçirmek için kendi tabelamızı Kürtçe ve Türkçe olarak yazma
kararını aldık. Bundan sonraki süreçte de antetlerimizde bunu bu şekilde yazma ve resmi yazışmaları
da bu şekilde yapmayı karara bağladık. Bütün kurumları böyle bir reaksiyon ve tavır geliştirmeye davet
ediyoruz” dedi. (BATMAN)
evrensel.net
www.evrensel.net
Eklenme tarihi: 2013-09-19 13:45:03
http://www.evrensel.net/haber/68458/batman-tabip-odasi-resmi-yazismalarda-kurtce-kullanilsin.
html#.UouaFNLwnSs
151
EGE BÖLGESİ TABİP ODALARI TOPLANTILARI
09.06.2012
Antalya
Dr.Suat Kaptaner
Gündem: Aidatlar
Genel Kurul karar önerileri ve kararlar tartışmalarının genel kurulda öne alınması
TTB seçimleri
17-18 Kasım 2012
Balıkesir Dr.Suat Kaptaner
Gündem: Adli Tabiplik Hizmetleri ve ücretleri konusunda yaşanan sıkıntılar
Sağlık ortamında yaşanan şiddete yönelik ne yapılabilir?
Sağlıkta dönüşümün 10.yılı nedeniyle önümüzdeki sürece yönelik odalardan gelen öneriler
Sosyal etkinlik
03 .03.2013
İzmir
Gündem: Kamu Hastane Birlikleri
uygulamasından sonra gelişen durum ve uygulamalar
Doktor ve sağlık personelinin durumu
Tıbbi sekreterler ve temizlik görevlileri ve
taşeronluk sistemi
Kanun Hükmünde Kararname
14 Mart haftasında neler yapılabilir?
18.01.2014
Afyonkarahisar
Dr.Suat Kaptaner
Gündem:
Torba Yasanın değerlendirilmesi
Etkili eylem planı
Özel hastanede çalışan hekimlerin sorunları
Bireysel ve ortak sağlık güvenlik birimlerinde çalışan işyeri hekimlerinin sorunları
Hekimlerin acil talepleri bildirgesi
Nasıl bir Merkez Konseyi olmalı?
Üye kayıt sisteminde yaşanan sorunlar ve Merkezi üyelik programının tüm tabip odalarında bir an önce
152
kullanıma hazır hale getirilmesi için yapılması gerekenler
Özel hastaneler ve Devlet Hastaneleri arasındaki hastaya ayrılan zaman vb. konulardaki eşitsizlikler ve çözüm
önerileri.
Hekimlerin sendikalaşması
05-06.04.2014
Uşak
Dr.Mete Güzelant, Dr.Ceyhun Balcı
Gündem:
Ulusal sağlık politikalarının dünü, bugünü
ve yarını
Sağlıkta şiddet, sağlık çalışanlarına uygulanan mobbing
İşyeri hekimliği uygulamaları
Sağlık çalışanlarının güncel sorunları ve
çözüm önerileri
Nasıl bir TTB istiyoruz?
153
HUKUK BÜROSU
154
2012 - 2014
İZMİR TABİP ODASI
HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU
İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu çalışmaları, Av. Mithat KARA ve Av. Abdullah HIZAL tarafından yürütülmektedir. Hukuk Bürosu çalışmaları çerçevesinde, hekimlere hukuksal danışmanlık hizmeti verilmekte, hekimlerin meslek uygulaması sırasında karşılaştığı güncel sorunlarda çözüm önerileri sunulmaktadır. Hekime yönelik
şiddet olgularında, hekimin yanında hukuksal sürece müdahale edilmektedir. Ayrıca İzmir Tabip Odası’nın taraf
olduğu uyuşmazlıklar takip edilmektedir.
Dava dosyaları, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu adına yürütülen davalar ile Yönetim Kurulu’nun hukuksal
destek verme kararı aldığı hekimler adına yürütülen davalardan oluşmaktadır.
Raporda, 2012-2014 çalışma döneminde takip edilen dosyalar paylaşılmış olup hukuksal süreci 2012-2014 çalışma
döneminden önce tamamlanmış dosyalara yer verilmemiştir.
İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Çalışmaları Şu Şekilde Sınıflandırılmıştır.
1-) Hukuk Bürosu Genel Çalışmaları
2-) Eğitim Toplantıları
3-) Hekime Yönelik Şiddet
4-) Atama, Geçici Görevlendirme
5-) Özel Hekimlik
6-) Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Birlikte Kullanım Protokolü’ne İlişkin Davalar
7-) Döner Sermaye Ödemeleri, Nöbet Ücretleri’ne İlişkin Davalar
8-) İşyeri Hekimliği
9-) Aile Hekimliği
10-) Tam Gün Uygulaması Kaynaklı Davalar
11-) Onur Kurulu Kararları’na Karşı Açılan Davalar
12-) Çevre Davaları
13-) Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılan Davalar
14-) Diğer Davalar
I-) Hukuk Bürosu Genel Çalışmaları
a-) Sözlü ve Yazılı Danışmanlık,
Hekimlerin karşılaştıkları günlük sorunlarda gereksinim duydukları hukuki yardım talebi yazılı ve sözlü olarak
karşılanmaya çalışılmaktadır.
155
Sağlık alanındaki güncel gelişmeler veya mevzuat değişikliklerine bağlı olarak, günlük ortalama 20 hekime
birebir görüşme veya telefonla sözlü danışma hizmeti verilmektedir. Olağan koşullarda, danışmanlık sunulan
hekim sayısı ortalama 10-15’dir.
b-) Oda, Hastane ve Birim Toplantıları
Yönetim Kurulu tarafından güncel sağlık politikalarına ve mesleki çalışmalara bağlı olarak düzenlenen
toplantılara katkı sağlanmaktadır. İzmir Tabip Odası bünyesinde düzenlenen işyeri hekimliği, özel hekimlik,
aile hekimliği vb. konulardaki toplantılar ile Komisyon ve Kurul çalışmalarına danışmanlık yapılmaktadır.
c-) İntörn Hekim Ziyaretleri
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin meslek örgütünü tanıma etkinlikleri çerçevesinde İzmir Tabip Odasına yaptığı aylık ziyaretlerde, son sınıf öğrencilerine, “Devlet hizmeti yükümlülüğü, devlet memuriyeti, tıpta uzmanlık eğitimi, mesleki hak ve sorumluklar, hekimin hukuki sorumluluğu vb.” konularda bilgilendirme yapılmaktadır.
d-) Sempozyum, Konferans, Panel Sunumları
Meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen toplantılarda,
sağlık ve hekimlik alanını ilgilendiren konularda çok sayıda sunum yapılmıştır.
II-) Eğitim Toplantıları
a-) İzmir Tabip Odası tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinde; Tıbbi Kayıtlar, Aydınlatılmış Onam, Tıbbi
Uygulama Hataları; Adli ve İdari Soruşturmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, İşyeri Hekimlerinin Sözleşmeleri ve Özlük Hakları; Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sözleşmeleri ve Özlük Hakları konularında hekimlerle bilgi paylaşımı yapılmaktadır.
Eğitim seminerleri çerçevesinde; İzmir Tabip Odası bünyesinde 7 eğitim yapılmıştır. Bu eğitimler dışında,
kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında eğitimler verilmiştir. Eğitim yapılan hastaneler şu şekildedir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bergama Devlet Hastanesi
Menemen Devlet Hastanesi
Foça Devlet Hastanesi
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Buca Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi
Eşrefpaşa Belediye Hastanesi
Özel EMOT - Atakalp Hastanesi
Özel Gazi Hastanesi
Özel Egepol Hastanesi
Özel Ekol KBB Hastanesi
Özel Karşıyaka Göz Hastanesi
Özel Baki Uzun Hastanesi
Özel Central Hospital
Özel Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Özel Medical Park Hastanesi
b-) Aliağa Devlet Hastanesi’nde İstanbul Protokolü, Tutuklu ve Hükümlülerin Muayene ve Tedavisi konulu
eğitim yapılmıştır.
c-) Ayrıca, hekime şiddet konusunda hastanelerde yapılan toplantılarda şiddetin hukuki boyutu ve süreci ko156
nusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Eğitim yapılan hastaneler şu şekildedir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği
Eşrefpaşa Belediye Hastanesi
III- Hekime Yönelik Şiddet
Hekime yönelik şiddet olgularında, ACİL DURUM HATTI aracılığı ile yapılan başvurularda, hekimler adli ve
idari süreçler konusunda bilgilendirilmekte, hekimle birlikte hukuksal sürece müdahil olunmaktadır. Hekime
yönelik şiddet olguları nedeniyle bu dönem takip edilen hukuksal süreçler aşağıda özetlenmiştir.
1-) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi servisinde görevli asistan hekimin hasta
yakını tarafından silahla tehdit ve darp edilmesi nedeniyle, hekim adına 20.000,00-TL talepli manevi tazminat
davası açılmıştır. İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/207 E. Sayılı dosyası ile yapılan yargılamada,
8.000-TL manevi tazminatın 2009 yılından itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmiştir. Karar
taraflarca temyiz edilmiş olup yargılaması devam etmektedir.
2-) Şikayetvar.com isimli internet sitesinde bir hekim hakkında yayınlanan yorumların gerçek dışı olması ve
hekimi zan altında bırakması nedeniyle haberin kaldırılması için öncelikle ilgili site yönetimine başvurulmuş,
haberin kaldırılmaması üzerine Karşıyaka 3.SC 2013/496 D.İş sayılı dosyası ile haberin kaldırılması talebimiz
Mahkemeye sunulmuş, mahkeme, sitede yer alan yorumların hekimin onur, şeref ve saygınlığını zedelediği
ile gerekçesiyle yorumların kaldırılmasına karar vermiştir. Site yönetimi tarafından karara yapılan itiraz
reddedilmiş ve haber siteden kaldırılmıştır.
3-) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir hekimin hasta
yakını tarafından darp edilmesi ve kolunun kırılması üzerine İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2011-39 E. sayılı
dosyası ile kamu davası açılmış olup sanığın yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir. Temyiz
incelemesi sonucu kararının onanmasına karar verilmiştir.
4-) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD’da görevli asistan hekimin bir hastanın fiili saldırısına uğraması
üzerine İzmir 21. Sulh Ceza Mahkemesi 2013-910 E. sayılı dosyası ile açılan davada, sanığın yaralama suçundan
cezalandırılmasına karar verilmiştir.
5-) Kemalpaşa’da aile hekimi olarak görev yapmakta iken hasta ve yakınlarının hakaretlerine maruz kalan hekimin şikayeti üzerine Kemalpaşa Sulh Ceza Mahkemesi 2012-406 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, sanığın
cezalandırılmasına karar verilmiştir.
6-) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli asistan hekimin hasta yakınının sözlü
saldırısına uğraması üzerine İzmir 19.Sulh Ceza Mahkemesi 2013-611 E. sayılı dosyası ile açılan davada,
sanığın hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir.
7-) Özel Tınaztepe Hastanesi acil servisinde görevli iken hasta yakını tarafından tehdit edilen aile hekimi
uzmanı hekimin şikayeti üzerine sanık hakkında İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi 2012-264 E. sayılı dosyası ile
dava açılmıştır. Sanığın hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir.
8-) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nde görev yapmakta olan 4 asistan hekimin hasta yakınının sözlü saldırısına uğraması nedeniyle yapılan şikayet üzerine İzmir 11.Sulh Ceza Mahkemesi 2013-757 E. Sayılı dosyası ile açılan davada sanığın hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir.
157
9-) Özel Central Hospital Hastanesinde görev yapan kalp damar cerrahisi uzmanı hekimin hasta ve hasta
yakınlarının sözlü hakaret ve tehditlerine maruz kalması nedeniyle yapılan şikayet üzerine İzmir 18.Sulh
Ceza Mahkemesi’nin 2013-215 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, sanığın hakaret ve tehdit suçundan
cezalandırılmasına karar verilmiştir.
10-) Kahramanlar’da aile hekimi olarak görev yapmakta olan bir hekime hasta tarafından hakaret edilmesi üzerine İzmir 11.Sulh Ceza Mahkemesi 2012-1391 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, sanığın cezalandırılmasına
karar verilmiştir.
11-) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapmakta iken hasta yakınları tarafından
tehdit edilen ve hakarete uğrayan sanık hakkında İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi 2012-377E. Sayılı dosyası ile
açılan davada, sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.
12-) Gaziemir’de aile hekimi olarak görev yapmakta olan hekimin hastanın hakaretlerine maruz kalmasına
nedeniyle yapılan şikayet üzerine İzmir 15.Sulh Ceza Mahkemesi 2012-1276 E. Sayılı dosyasında açılan davada, sanığın hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir.
13-) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapmakta iken hasta yakınının tehdit ve hakareti nedeniyle yapılan şikayet üzerine İzmir 20. Asliye Ceza Mahkemesi 2012-1106 E. Sayılı dosyası ile açılan
davada, sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.
14-) Çandarlı Nöbet Ekibi’nde görev yapmakta iken hasta yakınları tarafından tehdit edilen ve hakarete maruz
kalan bir hekimin şikayetçi olması üzerine, kişiler hakkında Dikili Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2009/426 E.
Sayılı dosyası ile kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçu nedeniyle kamu davası açılmıştır. Davada, sanıkların
kamu görevlisine hakaret suçundan cezalandırılmalarına, yaralama suçundan beraatlerine karar verilmiştir.
Sanıkların beraatına yönelik karar temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi sonucunda kararın onanmasına karar
verilmiştir.
15-) Kahramanlar’da aile hekimi olarak görev yapmakta olan bir hekimin hastanın hakaretine uğraması nedeniyle İzmir 16.Sulh Ceza Mahkemesi 2012-1230 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, sanığın cezalandırılmasına
karar verilmiştir.
16-) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım servisinde görev yapmakta iken hastanın
sözlü ve fiziki saldırısına asistan hekimin şikayeti üzerine İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012-585 E.
Sayılı dosyasında, sanığın ceza ehliyeti olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına, tedavisi için
güvenlik tedbirleri uygulanmasına karar verilmiştir.
17-) DEÜ Tıp Fakültesi Endrokronoloji biriminde görev yapan hekimin hastanın hakaretine maruz kalması
nedeniyle yapılan şikayet üzerine İzmir 9.Sulh Ceza Mahkemesi 2012-1000 E. Sayılı dosyası ile açılan davada,
sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.
18-) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan hekimin hasta
yakınının hakaretine uğraması nedeniyle yapılan şikayet üzerine İzmir 12.Sulh Ceza Mahkemesi 2012-1400 E.
Sayılı dosyası ile açılan davada, sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.
19-) DEÜ Tıp Fakültesi’nde görev yapan asistan hekimin hastanın hakaretine maruz kalması üzerine İzmir
9.Sulh Ceza 2012-1159 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.
20-) Aliağa Devlet Hastanesi’nde görevli iken hasta yakını tarafından darp edilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanı hekimin şikayeti üzerine Aliağa Asliye Ceza Mahkemesi 2012-703 E. Sayılı dosyası ile hakaret ve yaralama suçundan sanık hakkında dava açılmıştır. Sanığın hekime yönelik yaralama suçundan cezalandırılmasına
karar verilmiştir.
158
21-) DEÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AD’da asistan olarak görev yapan hekimin hastanın hakaretine maruz kalması
nedeniyle yapılan şikayet üzerine İzmir 6. Sulh Ceza Mahkemesi 2012-622 E. Sayılı dosyası ile açılan davada,
sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.
22-) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapan genel cerrahi uzmanı hekimin
hasta yakınının hakaretine uğraması nedeniyle yapılan şikayet üzerine İzmir 14.Sulh Ceza Mahkemesi 2012932 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, sanık hakkında ceza verilmesinden vazgeçilmesine karar verilmiştir.
23-) Özel Şifa Basmane Hastanesinde görev yapan kardiyoloji uzmanı hekimin hasta ve hasta yakınının sözlü ve fiili hakaretine maruz kalması nedeniyle yapılan şikayet üzerine İzmir 12.Sulh Ceza 2012-123 E. Sayılı
dosyası ile açılan davada, sanıkların cezalandırılmasına karar verilmiştir.
24-) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji polikliniğinde görevli hekimin hasta yakınının sözlü saldırısına uğraması üzerine İzmir 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2013-750 E. sayılı dosyası ile açılan davada,
sanığın hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir.
25-) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapmakta iken hastanın hakaretine maruz
kalan hekimin şikayeti üzerine İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesi 2012-612 E. Sayılı dosyası ile açılan davada,
sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.
26-) 112 Acil Serviste görevli bir hekimin, çağrı üzerine gittiği evde hasta yakınlarının hakaret ve tehditlerine
maruz kalması üzerine açılan dava, İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi 2012 – 622 E. sayılı dosyası ile görülmüş,
sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.
27-) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli iken
hasta yakını tarafından tehdit edilen sanık hakkında İzmir 13.Sulh Ceza Mahkemesi 2011-910 E. sayılı dosyası
ile dava açılmıştır. Sanığın kamu görevlisini tehdit suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir.
28-) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde poliklinikte görevli iken hasta tarafından darp ve tehdit edilen
Genel Cerrahi Asistanı hekimin şikayeti üzerine İzmir 3. Çocuk Mahkemesi 2012-234 E. sayılı dosyası ile
açılan davada, sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.
29-) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi servisinde görevli asistan bir hekimin hasta
yakını tarafından silahla tehdit ve darp edilmesi üzerine başlatılan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında
hekime hukuki destek verilmiş olup saldırgan hakkında İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2008/121 E.
sayılı dosyası ile silahla tehdit ve hakaret suçundan kamu davası açılmıştır. Yargılama sonucunda, hekimi silahla tehdit eden ve darp eden sanığın darp eylemi nedeniyle 10 ay hapis, silahlı tehdit eylemi nedeniyle 1 yıl 8
ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Karar taraflarca temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi
sonucunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemesi nedeniyle kararının bozulmasına karar verilmiştir. Bozma kararı sonucunda aynı ceza verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiştir.
30-) Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan hekimin acil serviste hasta için
düzenlediği belgeyi sosyal medya organlarında hekimi aşağılayıcı şekilde paylaşan şahıs hakkında hakaret
iddiasıyla açılan dava İzmir 8.Sulh Ceza Mahkemesi 2013-1221 E. sayılı dosyası ile devam etmektedir.
31-) Torbalı Devlet Hastanesinde görevli iki hekimin hasta yakınlarının fiili ve sözlü saldırısına uğraması üzerine açılan dava, Torbalı 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2013-31 E. sayılı dosyası ile devam etmektedir.
32-) Özel Medical Park Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan hekime hasta tarafından sözlü
saldırıda bulunulması üzerine açılan dava, Karşıyaka 4.Sulh Ceza Mahkemesi 2013/398 E. sayılı dosyası ile
devam etmektedir.
159
33-) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli asistan hekimin hasta yakınının sözlü
saldırısına uğraması üzerine başlayan süreç., İzmir 20.Sulh Ceza Mahkemesi 2013-671 E. sayılı dosyası ile
devam etmektedir.
34-) Menemen Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli bir hekimin hastanın saldırısına uğramasına üzerine
açılan dava, Menemen 1.Asliye Ceza Mahkemesi 2013/836 E. sayılı dosyası ile devam etmektedir. Hekimin
şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle hukuki sürecin takibi sonlandırılmıştır. Yargılama devam etmektedir.
35-) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nde görev yapmakta olan asistan hekimin hastanın fiili ve sözlü saldırısına uğraması nedeniyle yapılan şikayet üzerine İzmir 6.Sulh Ceza Mahkemesi 2013-567 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, yargılama devam etmektedir.
36-) Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapmakta iken hastanın hakaretine maruz
kalan hekimin şikayeti üzerine İzmir 18.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2012-1520 E. Sayılı dosyası ile açılan davada
yargılama devam etmektedir.
37-) Özel Şifa Basmane Hastanesi acil servisinde görev yapmakta iken hasta ve yakınlarının fiili ve sözlü
saldırısına uğrayan hekimin şikayeti üzerine İzmir 12.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2013-184 E. Sayılı dosyası ile
açılan davada, mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyanın Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar
vermiştir. Yargılama sonucunda, bir kısım sanıkların tehdit ve hakaret suçundan beraatına, bir kısım sanıkların
tehdit ve hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir. Tehdit suçundan hakkında dava açılan hekim
hakkında beraat kararı verilmiştir. Karar taraflarca temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir.
38-) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nde görev yapmakta olan asistan hekimin hastanın fiili ve sözlü saldırısına uğraması nedeniyle yapılan şikayet üzerine İzmir 11.Sulh Ceza Mahkemesi 2013-105 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, yargılama devam etmektedir.
39-) Özel Baki Uzun Hastanesi acil servisinde müdahale edilen hastanın ölümü üzerine hasta yakınlarının
hastaneye saldırması, hekimi ve sağlık personelini darp etmesi üzerine İzmir 4.Asliye Ceza Mahkemesi’nin
2012-1263 E. Sayılı dosyasında açılan davada, hekimin şikayetten vazgeçmesi nedeniyle hukuksal süreç takip
edilmemektedir.
40-) Bayındır Devlet Hastanesi acil servisinde görevli iken hasta ve hasta yakınları tarafından tehdit edilen
ve hakaretlere maruz kalan hekimin şikayeti üzerine, 3 sanık hakkında Bayındır Sulh Ceza Mahkemesi 201237 E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Yargılama sonunda sanıkların kamu görevlisine hakaret suçundan
cezalandırılmasına karar verilmiştir. Karar sanıklarca temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi beklenmektedir.
41-) Özel Şifa Hastanesi Göztepe Tıp Merkezi’nde görev yapan hekimin hasta yakınının sözlü hakaret ve tehditlerine maruz kalması üzerine İzmir 19.Sulh Ceza Mahkemesi 2012-1458 E. Sayılı dosyası ile açılan davada
sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir. Temyiz edilen karar hakkında temyiz sonucu beklenmektedir.
Yargılama devam etmektedir.
42-) Buca Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapmakta iken hasta yakını tarafından
darp ve tehdit edilen hekimin şikayeti üzerine İzmir 6.Asliye Ceza Mahkemesi 2011-380 E. sayılı dosyası ile
sanık hakkında dava açılmıştır. Yargılama sonucunda, sanığın yaralama ve tehdit suçundan cezalandırılmasına
karar verilmiştir. Karar sanık tarafından temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir.
43-) Bornova’da aile hekimi olarak görev yapmakta olan hekimin hastanın hakaretlerine maruz kalması nedeniyle İzmir 2. Sulh Ceza 2011-1569 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, sanık hakkında ceza verilmesinden
vazgeçilmesine karar verilmiştir. Karar tarafımızca temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir.
44-) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir hekimin çocuk
160
istismarı şüphesi üzerine bir hasta ile ilgili yaptığı işlemlerin, basında farklı şekilde yansıtılması ve hekimin
rencide edilmesi üzerine Yeni Asır Gazetesi ve haberi yapan muhabir aleyhine 10.000,00 TL talepli manevi tazminat davası açılmıştır. Yargılama, İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 2011 – 510 E. sayılı dosyasında
yapılmış olup haber basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiş ve davanın reddine karar verilmiştir. Gerekçeli karar beklenmektedir.
45-) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’nda görevli iken hasta yakınları tarafından hakaret ve tehdit edilen uzman hekimin şikayeti üzerine sanıklar hakkında İzmir 11. Sulh Ceza Mahkemesi
2010/1954 E. Sayılı dosyası ile kamu davası açılmıştır. Yargılama sonunda,bir sanık tehdit ve hakaret suçundan
cezalandırılmış, bir sanık delil yetersizliğinden beraat etmiştir. Sanığın beraatına yönelik karar temyiz edilmiştir.
Temyiz sonucu beklenmektedir.
46-) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir asistanın, hastane dışında, emniyet görevlileri
tarafından darp edilmesi ve hakarete maruz kalması üzerine soruşturma aşamasında hekime hukuki destek
verilmiştir. Emniyet mensupları hakkında, İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2008/ 675 E. Sayılı dosyası ile
kasten yaralama suçu nedeniyle kamu davası açılmıştır. Yargılama sonucunda, sanıkların yaralama suçundan
cezalandırılmasına karar verilmiştir. İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2008/334 E.-2009/316 K. sayılı
dosyası ile hekim hakkında açılan davada ise hekimin beraatine karar verilmiş olup karar kesinleşmiştir.
47-) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir asistanın hasta yakınının fiili saldırısına
uğraması nedeniyle Boğaziçi Karakolu’nda hekimle birlikte ifadede hazır bulunulmuştur. İzmir 9. Sulh
Ceza Mahkemesi’nin 2010/1462 E. sayılı dosyası ile açılan kamu davasında, sanığın yaralama suçundan
cezalandırılmasına, tehdit suçundan beraatine karar verilmiştir. Sanığın tehdit suçundan beraatine dair karar
tarafımızca temyiz edilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir.
48-) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği asistanı hekimin acil serviste
görevli olduğu sırada, hasta yakınları tarafından fiili ve sözlü saldırıya uğraması üzerine olaya müdahale
edilmiş, Basın Sitesi Karakolu’nda saldırganlar hakkında şikayetçi olunmuş ve hekimle birlikte ifadede hazır
bulunulmuştur. Saldırganlar hakkında, İzmir 11. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2009/ 477 E. sayılı dosyasında
açılan kamu davasında, sanıkların kamu görevlisine karşı işlenen yaralama suçu nedeniyle cezalandırılmasına
karar verilmiştir. Karar sanıklar tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir.
IV-Atama, Geçici Görevlendirme
1-) 663 sayılı KHK sonrası yeniden yapılanma çerçevesinde Torbalı 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundan
Torbalı Devlet Hastanesine resen ataması yapılan hekim adına İzmir 2.İdare Mahkemesi’nin 2013-506 E. Sayılı
dosyası ile dava açılmıştır. Yargılama sonunda atama işleminin iptaline karar verilmiştir. Karar davalı idare
tarafından temyiz edilmiştir.
2-) 663 sayılı KHK sonrası yeniden yapılanma çerçevesinde İzmir 3 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundan
Karşıyaka Devlet Hastanesine resen ataması yapılan hekim adına İzmir 4.İdare Mahkemesi’nin 2013-917 E.
Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Yargılama sonunda atama işleminin iptaline karar verilmiştir. Karar davalı
idare tarafından temyiz edilmiştir.
3-) 663 sayılı KHK sonrası yeniden yapılanma çerçevesinde Menemen 1 nolu Acil Sağlık Hizmetleri
İstasyonundan Menemen Devlet Hastanesine resen ataması yapılan hekim adına İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin
2013-493 E. Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Karar beklenmektedir.
4-) 663 sayılı KHK sonrası yeniden yapılanma çerçevesinde 43 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’ndan
Bornova Devlet Hastanesine re’sen ataması yapılan hekim adına İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 2013-489 E.
Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.
5-) 663 sayılı KHK sonrası yeniden yapılanma çerçevesinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden Karşıyaka Devlet
161
Hastanesine resen ataması yapılan hekim adına İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 2013-452 E. Sayılı dosyası ile
dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir
6-) 663 sayılı KHK sonrası yeniden yapılanma çerçevesinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden Karşıyaka Devlet
Hastanesine re’sen ataması yapılan hekim adına İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 2013-453 E. Sayılı dosyası ile
dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir
7-) İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesinde çocuk hematoloji uzmanı olarak görev yapmakta olan bir hekimin
Diyarbakır Çocuk Hastanesine geçici görevlendirilmesine dair işlemin iptali istemiyle açılan dava, İzmir 3.
İdare Mahkemesi 2013-1594 E. sayılı dosyası ile devam etmektedir.
8-) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadrolu başhekim yardımcısı olarak görev yapan bir hekimin 663
sayılı KHK sonrası başhekim yardımcılığı kadrosunun kaldırılmasına dair işlemin iptali ile işlemin dayanağı
olan 663 sayılı KHK’nin geçici 5.maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle dava
açılmıştır. İzmir 3. İdare Mahkemesi 2013/837 E. sayılı dosyası ile yapılan yargılamada, Anayasaya aykırılık
iddiası kabul edilmemiştir. Davanın reddine karar verilmiştir.
9-) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görev yapan radyoloji uzmanı hekimin 3 ay süre ile Erzincan Devlet Hastanesine geçici görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle İzmir 4.İdare Mahkemesi 2009-1852 E. sayılı dosyası ile açılan davada, mahkeme görevlendirmenin iptaline karar vermiştir. Sağlık
Bakanlığı’nın temyizi üzerine Danıştay kararı bozmuştur. Karar düzeltme talebimiz kabul edilmemiştir. Bozma
kararı üzerine davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz edilen karar onanmıştır.
10-) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan pratisyen hekimin Çeşme Devlet Hastanesi’ne geçici görevlendirilmesine ilişkin İzmir 1. İdare Mahkemesi 2012-1468 E. Sayılı dosya ile
açılan davada, geçici görevlendirme işleminin iptaline karar verilmiştir. Karar idare tarafından yapılan itiraz
reddedilmiştir.
11-) Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta olan pratisyen
hekimin Çeşme Devlet Hastanesine geçici görevlendirilmesine ilişkin İzmir 2. İdare Mahkemesi 2012-1419 E..
Sayılı dosya ile açılan davada, geçici görevlendirme işleminin iptaline karar verilmiştir. Karara idare tarafından
yapılan itiraz reddedilmiştir.
12-) Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan pratisyen
hekimin Kilis Devlet Hastanesine 1 ay süre ile geçici görevlendirilmesine ilişkin İzmir 3. İdare Mahkemesi
2013-529 E.. Sayılı dosya ile açılan dava devam etmektedir.
13-) Bayındır Devlet Hastanesi’nde görev yapan hekimin çocuğunun ağır rahatsızlığı nedeniyle İzmir merkezde
bir hastaneye atanması talebinin reddi üzerine İzmir 1.İdare mahkemesi 2012-982 E. Sayılı dosyası ile açılan
davada, dava devam etmekte iken hekimin mazereti kabul edilerek atama işlemi gerçekleştirilmiştir. Yargılama
sonucunda karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir.
14-) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak görev yapmakta iken Dikili
Devlet Hastanesi’ne 3 ay süre ile geçici görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle İzmir 4. İdare
Mahkemesi’nin 2012/1146 E sayılı dosyası ile açılan davada geçici görevlendirmenin iptaline karar verilmiştir.
Karara yapılan itiraz reddedilmiştir.
15-) Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca Personel Dağılım Cetveline (PDC)
göre ihtiyaç fazlası olan kurumdan kadro ihtiyacı olan kurumlara resen yapılan atama işlemlerine karşı açılan
davalar ;
a-) Konak Toplum Sağlığı Merkezi’nde pratisyen hekim olarak görev yapmakta iken Çeşme Devlet Hastanesi’ne
re’sen atanan hekim adına açılan dava İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2011/1527 E sayılı dosyasında
162
görülmüştür. Mahkemece davacının eşinin Ege Üniversitesi’nde hemşire olarak görev yaptığı ve bu atama ile
aile bütünlüğünün bozulmuş olduğu gerekçesiyle önce yürütmenin durdurulmasına devamında da işlemin
iptaline karar verilmiştir. Temyiz edilen kararın incelemesi devam etmektedir.
b-) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak görev yapmakta iken Kiraz Devlet
Hastanesi’ne re’sen atanan hekim adına açılan dava İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 2011/1539 E sayılı dosyasında
görülmektedir. Hekimin eşinin İzmir Karabağlar’da aile hekimi olarak görev yaptığı, hekimin eşi ile birlikte
Karabağlar’da ikamet ettiği, Kiraz ilçesinin İzmir’e 140 Km. mesafede olduğu, aile bütünlüğünün bozulduğu
gerekçesiyle atama işleminin iptaline karar verilmiştir. Temyiz edilen kararın incelemesi devam etmektedir.
c-) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak görev yapmakta iken Dikili
Devlet Hastanesi’ne re’sen atanan hekim adına açılan dava İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 2011/1500 E sayılı
dosyasında görülmektedir. Hekimin eşinin sağlık mazereti olduğu ve davacı hekimin refakatine ihtiyacı olduğu
gerekçesiyle atama işleminin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu
kararın onanmasına karar verilmiştir.
d-) Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak görev yapmakta iken
Bergama Devlet Hastanesine resen ataması yapılan hekim adına açılan dava İzmir 4. İdare Mahkemesi 2010
– 863 E. sayılı dosyasında görülmüştür. Hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanı fazlası olmadığı, başhekim
yardımcısının PDC’nin belirlenmesinde dikkate alınmaması gerektiği gerekçesiyle atama işleminin iptaline
karar verilmiştir. Temyiz edilen kararın incelemesi devam etmektedir.
e-) İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde radyoloji uzmanı olarak görev yapmakta iken Bergama Devlet
Hastanesi’ne re’sen ataması yapılan hekim adına açılan dava İzmir 3. İdare Mahkemesi 2010 – 903 E. sayılı
dosyasında görülmüştür. Birden fazla hastanede radyoloji uzmanı PDC fazlalığı olmasına rağmen bir hastanedeki hekimin atama işleminin yapılmasının ve diğer hastanelerdeki PDC fazlalığının devam ediyor olmasının
hizmetin gereklerine ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle atama işleminin iptaline karar verilmiştir.
Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir.
f-) Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapmakta
iken Bergama Devlet Hastanesi’ne re’sen ataması yapılan hekim adına açılan dava İzmir 4. İdare Mahkemesi 2010 – 898 E. sayılı dosyasında görülmüştür. Mahkeme İzmir merkezdeki hastanelerde boş çocuk sağlığı
ve hastalıkları uzmanı hekim kadrosu varken, merkez dışındaki hastaneye atama yapılmasının Yönetmeliğin
28. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olduğu gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu karar
onanmıştır.
g-) Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları
uzmanı olarak görev yapmakta iken Dikili Devlet Hastanesi’ne re’sen ataması yapılan hekim adına açılan dava
İzmir 4. İdare Mahkemesi 2010 – 936 E. sayılı dosyasında görülmüştür. Hekimin atama işleminden önce hastaneye başka bir hekimin atamasının yapılmış olması nedeniyle dava konusu atama işleminin yürütmesinin
durdurulmasına ve işlemin iptaline karar verilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir.
h-) Menemen Devlet Hastanesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapmakta iken Bergama
Devlet Hastanesi’ne resen ataması yapılan hekim adına açılan dava İzmir 4. İdare Mahkemesi 2010 – 955 E.
sayılı dosyasında görülmüştür. Oyçokluğu ile davanın reddine karar verilmiş olup karar temyiz edilmiştir. Temyiz edilen kararın incelemesi devam etmektedir.
ı-) Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde patoloji uzmanı olarak görev yapmakta iken Bergama Devlet Hastanesi’ne re’sen ataması yapılan hekim adına açılan dava İzmir 1. İdare Mahkemesi 2010 – 983 E. sayılı
dosyasında görülmüştür. Mahkeme atama işlemin Yönetmeliğin 28. maddesinin 2. fıkrasına göre yapıldığı ve
işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar vermiştir. Dosya temyiz aşamasındadır.
i-) Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olarak görev yapmak163
ta iken Bayındır Devlet Hastanesi’ne re’sen ataması yapılan hekim adına açılan dava İzmir 3. İdare Mahkemesi
2011 – 750 E. sayılı dosyasında görülmüştür. Mahkemece, İzmir merkezdeki hastanelerde boş anesteziyoloji
ve reanimasyon uzmanı hekim kadrosu varken, merkez dışındaki hastaneye atama yapılmasının Yönetmeliğin
28. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olduğu gerekçesiyle işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar
verilmiştir. Temyiz edilen kararın incelemesi devam etmektedir.
j-) Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak görev yapmakta iken Ödemiş Toplum Sağlığı Merkezi’ne re’sen ataması yapılan hekim adına açılan İzmir 2. İdare Mahkemesi
2010 – 1185 E. sayılı dosyasında açılan davada; hekimin annesinin İzmir merkezde tedavi edilmesi gereken
bir rahatsızlığı olduğu, sağlık mazeretinin kabul edilmesi gerekirken atamaya tabi tutulmasının hukuka aykırı
olduğu gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen kararın incelemesi
sonucunda kararın onanmasına karar verilmiştir.
16-) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak görev yapmakta iken Rize İkizdere
Toplum Sağlığı Merkezi’ne 1 ay süre ile geçici görevlendirilen hekim adına İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin
2011/947 E sayılı dosyası ile açılan davada, geçici görevlendirme kriterlerine uyulmadığı gerekçesiyle işlemin
iptaline karar verilmiştir. Temyiz edilen kararın incelemesi devam etmektedir.
17-) İzmir merkezden Bergama Devlet Hastanesi’ne geçici görevlendirilen hekimlerin icap nöbet listesine dahil edilmesi işleminin iptali için açılan dava İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 2010/1530 E. Sayılı dosyasında
görülmüştür. Mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Karar temyiz edilmiş olup Danıştay kararı beklenmektedir.
18-) SGK İzmir İl Müdürlüğü’nde görevli bir hekimin SGK Başkanlığına bağlı olarak diğer illerde yeni kurulan sosyal güvenlik merkezlerinde birden fazla geçici görevlendirmesinin ardından son defa Şanlıurfa Sosyal
Güvenlik İl Merkezi’ne geçici görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle İzmir 1. İdare Mahkemesi
2010-2087 E. sayılı dosyası ile açılan davada idarenin yeni teşkilatlanması çerçevesinde hizmetleri geçici görevlendirmeyle yürütmesinde hukuka aykırılık olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar
temyiz edilmiş olup Danıştay kararı beklenmektedir.
19-) Kadrosu İzmir Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü’nde olup 2. görev ile İzmir İl Sağlık Müdür yardımcısı
olarak görev yapmakta olan bir hekimin 2. görevinin iptali ile Müdür Yardımcılığı görevinden alınmasına
dair işlemin iptali için açılan dava, İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 2009/911 E. Sayılı dosyasında görülmüştür.
Mahkeme, görevden alma işleminin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Karar
temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi beklenmektedir.
20-) Çiğli Devlet Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan bir hekimin Başhekim Yardımcılığı
görevinden alınmasına dair işlemin iptali istemiyle açılan dava, İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 2009/730 E.2010/198 K. Sayılı kararı ile, görevden almanın idarenin takdir yetkisinde olduğu belirtilerek reddedilmiştir.
Karar temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi beklenmektedir.
21-) SGK Başkanlığı’nın il dışına geçici görevlendirme yapılması şeklindeki genel yazısı uyarınca SGK İzmir İl
Müdürlüğünde görevli hekimlerden, annesinin sağlık mazeretini gerekçe göstererek geçici görevlendirmeden
muaf tutulması talebi reddedilen bir hekim adına, İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2009/515 E. sayılı dosyası ile
açılan iptal davasında, hekimin mazeretinin kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu belirtilerek işlemin
iptaline karar verilmiştir.Temyiz incelemesinde sonucunda kararın onanmasına karar verilmiştir.
22-) Mesleki yeterlilikler, yurtiçi ve yurtdışı yayınlar ile lisans üstü eğitim gibi mesleki çalışmalar için verilen
hizmet puanlarının, hizmet puanlaması hesaplamasında dikkate alınmayacağına ilişkin 05.07.2007 günlü Atama ve Nakil Yönetmeliği değişikliğinin bazı maddelerinin iptali istemi ile Oda ve bir hekim adına açılan dava
Danıştay Beşinci Dairesi’nin 2007/5625E.-2008/5080 K. sayılı dosyasında karara bağlanmıştır. Kararda, hizmet
puanlarının belirlenmesinde, mesleki yeterlilikler, yurtiçi ve yurtdışı yayınlar ile lisansüstü eğitim gibi mesleki
çalışmaların hizmet puanı değerlendirme ölçütlerinden çıkarılmasının mevzuata aykırı olmadığı belirtilerek
164
davanın reddine karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir.
23-) Sağlık Bakanlığı Atama Nakil Yönetmeliği’nde değişiklik yapan 13.04.2007 tarihli yönetmeliğin 1,2,3,4,5,8
,9,10,11,12,13,14,20. maddelerinin iptali istemi ile açılan dava, Danıştay 5. Dairesi 2007/4224 E.-2008/5079 K.
sayılı dosyası ile karara bağlanmıştır. 22.10.2008 günlü karar ile, 13.04.2007 tarihli yönetmelik değişikliğinin
bir kısım maddelerinin iptaline, bir kısım maddeleri hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, bir
kısım maddelerinin iptali talebinin reddine karar verilmiştir. Redde ilişkin kısım temyiz edilmiş olup temyiz
incelemesi devam etmektedir.
V- Özel Hekimlik
1-) Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Nefroloji olmak üzere iki ayrı uzmanlığı olan hekimin özel hastanede çocuk
hastalıkları kadrosunda çalışmak için yaptığı başvurunun hastanenin yan dal kadrosu olmadığı gerekçesiyle reddi üzerine işlemin iptali için İzmir 1.İdare Mahkemesi 2012-1152 E. Sayılı dosyası ile açılan davada,
işlemin iptaline karar verilmiştir. Yargılama sürecinde hekimin çalışamadığı bir yılık süre boyunca mahrum
kaldığı zararın tazmini için Sağlık Bakanlığı aleyhine 120.000,00-TL maddi, 10.000,00-TL manevi olmak üzere
130.000,00-TL tutarında tazminat davası açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.
2-) Özel tıp merkezinde çalışan hekimin iş akdinin, hekimin performans düşüklüğü gerekçesiyle feshi üzerine
fesih işleminin geçersizliğinin tespiti ile işe iade istemli dava açılmıştır. İzmir 8.İş Mahkemesi 2013-672 E.
sayılı dosyası ile açılan davada, fesih işleminin geçersizliğine ve hekimin işe iadesine karar verilmiştir.
3-) Özel poliklinikte çalışan ve takip ettiği hastalarını özel hastanede ameliyat yapmasına izin verilmeyen hekim
adına İzmir 1. İdare Mahkemesi 2012-543 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, 1219 sayılı Kanun’un 12.maddesinde yer almayan bir kısıtlamanın yönetmelikle getirilemeyeceği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare tarafından temyiz edilen kararda temyiz sonucu beklenmektedir.
4-) Özel hastanede çalıştığı sırada muayenehane açmak isteyen hekimin talebinin reddi üzerine İzmir 4. İdare
Mahkemesi 2013-481 E. sayılı dosyası ile açılan davada yargılama devam etmektedir3-) Özel bir hastanede
çalışan hekimlerin ücretlerinin uzun süredir ödenmemesi üzerine iş akdini kendisi fesheden hekimin işçilik
haklarının tahsili istemiyle açılan dava, İzmir 5. İŞ Mahkemesi 2013-432 E. sayılı dosyası ile devam etmektedir.
5-) Özel bir hastanede çalışan hekimin iş akdinin haklı gerekçe olmaksızın feshi üzerine işçilik haklarının tahsili istemiyle açılan dava, Karşıyaka 3. İş Mahkemesi 2014-156 E. sayılı dosyası ile devam etmektedir.
6-) Özel poliklinikte çalışan ve takip ettiği hastalarını özel hastanede ameliyat yapmasına izin verilmeyen hekim adına İzmir 4. İdare Mahkemesi 2012-632 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, 1219 sayılı Kanun’un 12.maddesi uyarınca işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen dosyada temyiz sonucu
beklenmektedir.
7-) Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Nefroloji olmak üzere iki ayrı uzmanlığı olan hekimin özel hastanede çocuk
hastalıkları kadrosunda çalışmak için yaptığı başvurunun hastanenin yan dal kadrosu olmadığı gerekçesiyle
reddi üzerine işlemin iptali için İzmir 1.İdare Mahkemesi 2012-1152 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, işlemin
iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen kararda temyiz sonucu beklenmektedir.
8-) Dahiliye ve Kardiyoloji uzmanı olmak üzere iki ayrı uzmanlığı olan bir hekimin, özel hastanede dahiliye
uzmanı olarak çalışmak üzere yaptığı başvurunun, hekimin iki ayrı uzmanlığı olduğu, yerine başlayacağı hekimin sadece Dahiliye Uzmanı olduğu, planlama kapsamında iki uzmanlığı olan hekimin tek uzmanlığı olan
hekim yerine göreve başlamasının mümkün olmadığına dair Sağlık Bakanlığı genel yazısının yürütmesinin
durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 10.Dairesi 2011-10716 E. sayılı dosyasında açılan davada, işlemin
yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Yargılama devam etmektedir.
9-) İşyeri hekimi olarak çalışmakta iken SGK ile anlaşması olmayan bir özel hastanede çalışmak için başvuru
165
yapan hekimin başvurusunun, işyeri hekimlerinin SGK adına reçete yazdığı, 1219 sayılı Kanun’un 12.maddesi
gereği bir hekimin SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşu ile SGK ile anlaşmalı olmayan özel sağlık kuruluşunda
aynı zamanda çalışamayacağı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine, bu işlemin yürütmesinin durdurulması ve
iptali istemiyle İzmir 2.İdare Mahkemesi 2012-476 E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. İşlemin yürütmesinin
durdurulmasına ve iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen kararda temyiz sonucu
beklenmektedir.
10-) Muayenehane faaliyeti yanında SGK ile anlaşmalı özel hastanede görev yapan hekimin 1219 sayılı yasanın
2. ve 3. maddeleri gereği özel hastanede çalışamayacağına dair işleme karşı İzmir 4. İdare Mahkemesi 20112383 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen
kararın temyiz sonucu beklenmektedir.
11-) SGK anlaşmalı iki hastanede çalışan hekimin SGK anlaşmalı olmayan üçüncü bir hastanede geçici kadro
ile çalışmak için yaptığı başvurunun reddi üzerine işlemin iptali için İzmir 2.İdare Mahkemesi 2012-1801 E.
sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Yargılama sonucunda 1219 sayılı Kanun’un 12.maddesi gerekçe gösterilerek
davanın reddine karar verilmiştir, ret kararı temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir.
12-) Özel tıp merkezinde çalışan hekimin iş akdinin haklı gerekçe olmaksızın feshi üzerine fesih işleminin
geçersizliğinin tespiti ile işe iade istemli dava açılmıştır. İzmir 5.İş Mahkemesi 2013-661 E. sayılı dosyası ile
devam eden dosyada, hekimin talimatı üzerine davadan feragat edilmiştir 7-) Muayenehane faaliyeti yanında
SGK ile anlaşmalı özel hastanede görev yapan hekimin 1219 sayılı yasanın 2. ve 3. maddeleri gereği özel hastanede çalışamayacağına dair işleme karşı İzmir 4. İdare Mahkemesi 2011-2384 E. Sayılı dosyası ile açılan
davada, işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen kararın temyiz sonucu beklenmektedir.
13-) SSK emeklisi olup 65 yaşını dolduran kulak burun uzmanı bir hekimin Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ek 1.maddesinin ( h ) bendinde yer alan düzenlemeden faydalanarak kadro dışı geçici çalışma izni verilmesi talebinin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hekimin
kamudan emekli olmadığı gerekçesiyle reddi üzerine, ret işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için
dava açılmıştır. İzmir 4.İdare Mahkemesi’nin 2011-2298 E. sayılı dosyasında işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare tarafından temyiz edilen kararın temyiz sonucu beklenmektedir.
14-) Muayenehane açılışına ilişkin başvurusunu Tabip Odası’na, vergi dairesine ve Konak Sağlık Grup
Başkanlığına 03.08.2010 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik değişikliğinden birkaç gün önce yapan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir hekimin, muayenehane
açma başvurusunun yeni yönetmeliğe göre değerlendirileceğine yönelik İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işlemine
karşı İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 2011-1916 E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Hekimin muayenehane açılış
başvurusunun yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olması nedeniyle yeni yönetmeliğe uygun
başvuru yapılması zorunluluğu olmadığı gerekçesiyle işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar
verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen kararın temyiz sonucu beklenmektedir.
15-) Muayenehane faaliyeti yanında SGK ile anlaşmalı özel hastanede görev yapan hekimin 1219 sayılı yasanın
2. ve 3. maddeleri gereği özel hastanede çalışamayacağına dair işleme karşı İzmir 3. İdare Mahkemesi 20112472 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen
kararın temyiz sonucu beklenmektedir.
16-) Özel güzellik salonlarında hekimlik yetki alanına giren işlemler yapıldığı yönünde hekimlerce yapılan
bildirimler üzerine, bu güzellik salonları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012-39967 Hz. Sayılı dosyası ile yürütülen soruşturmada, iddiaları
kanıtlayan somut delil bulunamadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.
17-) Muayenehane faaliyeti yanında SGK ile anlaşmalı özel hastanede görev yapan hekimin 1219 sayılı yasanın
2. ve 3. maddeleri gereği özel hastanede çalışamayacağına dair işleme karşı İzmir 1. İdare Mahkemesi 2012166
677 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen
kararın temyiz sonucu beklenmektedir.
18-) Poliklinikte, tıp merkezinde, dal merkezinde çalışan hekimlerin takip ettiği hastalarının doğum ve
ameliyatlarını özel hastanelerde yapması nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen idari para
cezalarına itiraz edilmiştir. İtirazların önemli bir kısmında, 1219 sayılı Kanun’da yer almayan bir kısıtlama
nedeniyle ceza verilmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edilerek cezaların iptaline karar verilmiştir.
19-) Kendisine ait fizik tedavi ve rehabilitasyon müessesesinde çalışırken aynı zamanda özel hastanede çalışan
hekimin mesleki faaliyetinden birisini sonlandırması gerektiği yönündeki işleme karşı İzmir 3.İdare Mahkemesi 2012-2167 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, davaın süresinde açılmadığı gerekçesiyle davanın reddine
karar verilmiştir. Tarafımızca temyiz edilen karar, Danıştay tarafından davanın süresinde açıldığı, davanın
esasının incelenmesi gerekçesiyle bozulmuştur. Bozma kararı sonrası karar beklenmektedir.
20-) Muayenehane faaliyeti yanında SGK ile anlaşmalı özel hastanede görev yapan hekimin 1219 sayılı yasanın
2. ve 3. maddeleri gereği özel hastanede çalışamayacağına dair işleme karşı İzmir 3. İdare Mahkemesi 2012545 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz edilen
kararın temyiz sonucu beklenmektedir.
21-) Muayenehane faaliyeti yanında SGK ile anlaşmalı özel dal merkezinde görev yapan hekimin 1219 sayılı
yasanın 2. ve 3. maddeleri gereği dal merkezinde çalışamayacağına dair işleme karşı Ankara 15. İdare Mahkemesi 2011-1900 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, davanın reddine karar verilmiştir. Kararın tarafımızca temyizi
üzerine Danıştay 10.Dairesi tarafından işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
22-) Muayenehanelerin fiziksel ve teknik koşullarını ağırlaştırarak muayenehane açılmasını zorlaştıran,
03.08.2010 tarihinden önce açılan muayenehanelerin 03.08.2011 tarihine kadar yeni koşullara uyum sağlamasını
düzenleyen 03.08.2010 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 10.Dairesi’nin 2010-11950 E. sayılı
dosyası ile açılan davada, muayenehaneler için getirilen kullanım alanı, kapı, asansör, merdiven, rampa gibi
koşulların yürütmesinin durdurulmasına, bir kısım maddelerin YD talebi reddedilmiştir. Reddedilen hükümlere karşı DİDDK nezdinde itiraz edilmiştir.DİDDK, davaya konu yönetmelik değişikliklerinin 03.08.2011
tarihli yönetmelik ile değiştirildiğini vurgulayarak YD hakkında yeni bir karar verilmesine yer olmadığı kararı
vermiştir. Yargılama devam etmektedir.
23-) Danıştay 10.Dairesi kararına rağmen kararda yer verilen gerekçelere aykırı şekilde muayenehaneler için
ek koşullar getiren 07.04.2011 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 10.Dairesi’nin 2011-6866 E.
sayılı dosyası ile açılan davada, muayenehanelerde yapılacak işlemlerin minimum seviyede tutulduğu, genellikle acil ve sedye ile hasta başvurusunun olmadığı, muayenehanelerin doktorun hastasının bulunduğu yere
çağrılabildiği bir yer olduğu, asansör, merdiven ve kapılar için yönetmelikte aranan fiziki şartların hizmet gereği
asgari standartları aşar şekilde belirlendiği, doktorluk mesleğinin serbest icra edildiği, serbest meslek sunumu
koşullarını ağırlaştırarak asgari standart belirlenemeyeceği, çalışma hakkı ve özel girişim özgürlüğüne ağır
müdahale olduğu gerekçeleriyle asansör, kapı ve merdivenlere ilişkin düzenlemelerin iptaline bazı maddelerin
iptali talebinin reddine karar verilmiştir. Taraflarca temyiz edilen kararın temyiz sonucu beklenmektedir.
24-) Muayenehane faaliyeti yanında özel bir dal merkezinde çalışmak için başvuru yapan hekimin çalışma
başvurusunun reddi üzerine açılan davada, İzmir 2.İdare Mahkemesi 2012-2162 E. Sayılı kararı ile davanın
reddine karar vermiştir. Hekimin talimatı üzerine karar temyiz edilmemiştir.
25-) Kendisine ait poliklinikte çalışan ve takip ettiği hastalarının ameliyatlarını özel hastanede yapan hekimin
özel hastanedeki çalışmasının kısıtlanmasına dair işleme karşı açılan dava, Ankara 14.İdare Mahkemesi 20121076 E. Sayılı dosyası ile devam etmektedir.
167
26-) SGK anlaşmalı bir özel hastanede çalışan aynı zamanda SGK anlaşmalı olmayan bir özel hastanede
kısmi süreli çalışan hekimin çalışma izninin, SGK ile anlaşmalı ve anlaşmalı olmayan iki hastane birden
çalışılamayacağına dair bir gerekçe ile iptali üzerine açılan dava, İzmir 2.İdare Mahkemesi 2012-1081 E. Sayılı
dosyası ile devam etmektedir. Duruşma günü beklenmektedir.
27-) 15.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik”in, hekimler aleyhine hükümlerinin iptali için açılan dava sonucunda, Danıştay 10.Dairesi
2008/2902 E.sayılı dosyasında, 7.madde 2.fıkrasının, 24.madde 1.ve3.fıkrasının, 25.madde 1. ve 2.fıkrasının,
31.madde 1.fıkra j bendinin, 38.madde ve geçici 2.madde 2.fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar
verilmiştir. Biri kısım maddeleri iptal edilen, bir kısım maddelerinin iptal talebi reddedilen dosya taraflarca
temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir..
28-) 11.03.2009 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel sağlık Kuruluşları hakkında Yönetmelik Değişikliği
ile yapılan düzenleme uyarınca, yaş haddi nedeniyle emekli olması nedeniyle kadro ilavesi yoluyla bir tıp
merkezinde çalışma imkanına kavuşan bir hekimin çalışma izin belgesi talebinin, Sağlık Bakanlığı İstihdam ve
Planlama Komisyonu kararı gerekçe gösterilerek reddedilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada,
İzmr 1. İdare Mahkemesi’nin 2009/ 1317 E. sayılı dosyası ile, alt düzenleyici bir işlemle yönetmeliğe aykırı
işlem tesis edilemeyeceği belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
VI-) Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Birlikte Kullanım Protokolü
Kaynaklı Davalar,
1-) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin birlikte
kullanımına yönelik imzalanan 31.03.2011 tarihli protokole karşı, İzmir Tabip Odası adına Danıştay 15.Dairesi 2013/11775 E. ( devir öncesi Danıştay 10.Dairesi 2011-8099 E). sayılı dosyası ile protokol ile protokolün
dayanağı 18.02.2011 tarihli yönetmeliğin iptali istemiyle dava açılmıştır. Yargılama sonucunda, yasama yetkisinin görev alanında bulunan konuların yönetmelikle düzenlenemeyeceği gerekçesiyle protokol ile dava
konusu edilen yönetmelik maddelerinin iptaline karar verilmiştir.
2-) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir klinik şefi ve bir klinik şef yardımcısı adına Danıştay
15.Dairesi 2013-2858 E. ( devirden önce Danıştay 10.Dairesi 2011-8100 E.) sayılı dosyası ile protokol ile protokolün dayanağı 18.02.2011 tarihli yönetmelik maddelerinin iptali için dava açılmıştır. Yargılama sonucunda
protokol ile birlikte yönetmelik maddelerinin iptaline karar verilmiştir.
3-) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcı’ları, Başasistan’lar,
Uzman hekimler adına 31.03.2011 tarihli protokolün yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 4 ayrı
dava açılmış, bağlantı nedeniyle bütün davaların İzmir 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütülmesine karar
verilmiştir. İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin 4 ayrı dosya için karar vermesi beklenmektedir.
4-) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin birlikte kullanımına yönelik imzalanan protokole karşı İzmir Tabip Odası tarafından açılan dava, İzmir 5.
İdare Mahkemesi 2013-1528 E. sayılı dosyası ile devam etmektedir. Yürütmenin durdurulması talebi kabul
edilmemiştir.
5-) 26.04.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6225 sayılı Kanun ile 1219 sayılı yasada değişiklik yapılarak
tıpta uzmanlık eğitimi süreleri yeniden belirlenmiş ve Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunan tıpta
uzmanlık süreleri bu defa kanun metni olarak düzenlenmiştir.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 25.05.2011 tarihli genelge ile, uzmanlık
eğitimi devam etmekte olan tüm uzmanlık öğrencilerinin kanunla belirlenen uzmanlık eğitimi sürelerinde
uzmanlık eğitimini tamamlayacakları duyurulmuştur. Bu çerçevede, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Dekanlığı
tarafından anabilim dallarına yazılan yazı ile uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerinin planlanarak kısaltılan
sürelere göre tez ve sınav işlemlerinin tamamlanması istenmiştir.
168
Dokuz Eylül Üniversitesi Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD’da görevli asistanlar adına, Tıp Fakültesi
Dekanlığı’nın yazısı ile yazının dayanağı olan Sağlık Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve
iptali istemiyle,
a-) Danıştay 8.Dairesi 2011-6917 E. sayılı
b-) Danıştay 8.Dairesi 2011-6918 E. sayılı dosyaları ile dava açılmıştır. Her iki dosyada da, her iki işlemin
yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Karar gerekçesinde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
uzmanlık eğitimine başlayan hekimlerin haklarının kanunla saklı tutulduğu belirtilerek hekimlerin kısaltılmış
uzmanlık eğitimi süresine göre uzmanlık eğitimini tamamlamaya zorlanamayacağı ifade edilmiştir.
6-) 663 sayılı KHK sonrası eğitim yetkisi kısıtlanan klinik şefi ve şef yardımcıları adına açılan davalarda,
klinik şef ve şef yardımcılarının kliniği bilimsel ve idari olarak yönetme yetkilerinin kısıtlanması, yetkisiz
kişilerce kliniğe eğitim sorumlusu atanması, eğitim sorumlusu atanmasında herhangi bir kriter gözetilmemesi
işlemlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali ile işlemlerin dayanağı olan 663 sayılı KHK’nin ilgili maddelerinin anayasaya aykırılığı iddialarımızın kabul edilerek iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması
taleplerimiz ilgili mahkemelere sunulmuştur.
a-) İzmir 4.İdare Mahkemesi 2012-162 E. sayılı,
b-) İzmir 1.İdare Mahkemesi 2012-190 E. sayılı,
c-) İzmir 3.İdare Mahkemesi 2012-181 E. sayılı,
d-) İzmir 2.İdare Mahkemesi 2012-189 E. sayılı,
e-) İzmir 3.İdare Mahkemesi 2012-179 E. sayılı,
f-) İzmir 1.İdare Mahkemesi 2012-236 E. sayılı,
g-)İzmir 4.İdare Mahkemesi 2012-163 E. sayılı dosyaları ile davalar açılmıştır.
Dava dosyalarında, anayasaya aykırılık iddialarımız kabul edilmemiştir. Genel Cerrahi Klinik Şefi adına İzmir
1. İdare Mahkemesi 2012-236 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, idarenin eğitim sorumlusu ataması yaparken
hangi kriterleri uyguladığına dair objektif kriterler koymadığı, liyakat ve kariyer ilkelerine uymadığı gerekçesiyle eğitim sorumlusu atama işlemini iptal etmiştir. Karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay,
idarenin eğitim sorumlusu atamada takdir yetkisi olduğu gerekçesiyle kararın bozulmasına karar vermiştir.
Diğer dosyalarda davaların reddine karar verilmiş olup karar gerekçelerinde, hastane başhekiminin eğitim
ve idari sorumlu atamaya yetkili olduğu, atama konusunda takdir hakkına sahip olduğu gerekçelerine yer
verilmiştir. Bir kısım ret kararı, hekimlerin talimatı üzerine temyiz edilmemiştir. Bir kısım ret kararları temyiz
edilmiş, temyiz incelemesi sonucunda kararların onanmasına karar verilmiştir.
7-) İzmir’de bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “koordinatör şef ” olarak görev yapan Klinik Şefi adına,
klinikler arasında çalışma barışını ve iş dağılımını bozan Hastane Başhekimliği’nin görev dağılımına karşı
İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2009/ 823 E. Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. İzmir 1. İdare Mahkemesi, koordinatör şefin tıpta uzmanlık mevzuatı ve Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ndeki konumuna vurgu
yaparak koordinatör şefin klinikler arasındaki iş ve görev dağılımı konusundaki taleplerinin haklı bir gerekçe olmaksızın kabul edilmemesini hukuka aykırı bulmuştur. Karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Danıştay, dava konusu işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu icrai bir işlem olmadığı gerekçesiyle kararın
bozulmasına karar verilmiştir. Danıştay’ın bozma kararına karşı karar düzeltme talebinde bulunulmuştur. Karar düzeltme talebi reddedilmiştir. Bozmaya uyan mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Ret kararı, hekimin talimatı üzerine temyiz edilmemiştir.
8-) Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan ve asistanların Valiliklerce geçici görevlendirilmesini düzenleyen
Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün “Eğitim Personelinin Geçici Görevlendirilmesi” konulu
Genelgesi’nin iptali istemi ile açılan davada, Danıştay 5. Dairesi’nin 2007/168 E.sayılı dosyası ile, 06.02.2007
günlü kararı ile genelgenin yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Valilerin il memurlarının atama
ve görevlendirilmeleri konusunda yetkilerini düzenleyen 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 8. maddesinde, tıpta
uzmanlıkta görevli eğitim personeli olan klinik şefi, şef yardımcısı ve başasistanlarla ilgili geçici görevlendirme yetkisinin düzenlenmemiş olması ve tıpta uzmanlık öğrencisi asistanların ise, eğitimleri kapsamında
geçici görevlendirilmelerinin hukuksal dayanağı bulunmadığı gerekçeleri ile anılan Genelgenin yürütmesi
169
durdurulmasına ilişkin karar, Sağlık Bakanlığı’nın itirazı sonucu Danıştay İdari Dava Daireleri tarafından
kaldırılmıştır. Yargılama devam etmektedir.
9-) Klinik şeflerinin yetkilerini kısıtlayan ve asistanların üst düzenleyici işlemlere aykırı şekilde kliniklerde rotasyonunu düzenleyen Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2007 günlü Tıpta Uzmanlık Genelgesinin
iptali istemi ile, klinik şefi bir hekim ve Oda adına açılan davada, Danıştay 5. Daire 2008/2470 E. sayılı dosyası
ile yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiş, karara yapılan itiraz kabul edilmemiştir. Yargılama devam
etmektedir.
10-) İzmir’de bir eğitim hastanesinin klinik şefi olan ve “koordinatör şef ” olarak görevlendirilen bir hekim
adına, hastanede aynı uzmanlık dalında oluşturulan 2. Kliniğe 21 aydır şef atanmamış olması sebebi ile, Tababet Uzmanlık Yönetmeliği 62. maddesi 3. fıkrası gereği ikinci kliniğin eğitim yetkisinin kaldırılması ve bir
şef atanıncaya kadar asistanların eğitimlerinin şef olduğu klinik bünyesinde sürdürülmesi istemi ile yaptığı
başvurusunun zımnen reddi işleminin iptali istemi ile Sağlık Bakanlığı’na karşı açılan dava, Ankara 14.İdare
Mahkemesi 2007/181 E.-2008/913 K.sayılı kararı ile reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup temyiz sonucu
beklenmektedir.
11-) İzmir’de bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “koordinatör şef ” olarak görev yapan klinik şefinin görev
dağılımındaki eşitsizliğe vurgu yaparak açtığı dava sonucunda mahkeme tarafından verilen iptal kararının
hukuki sonuçlarının yerine getirilerek oluşan döner sermaye ek ödeme eşitsizliğin giderilmesi için davalı idareye yaptığı başvurunun reddi üzerine, bu işlemin iptali için dava açılmıştır. İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin
2010/1933 E. Sayılı dosyasında görülen davada, davaya dayanak yapılan mahkeme kararının Danıştay
tarafından bozulduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar tarafımızca temyiz edilmiştir.
VII- Döner Sermaye Ek Ödemeleri, Nöbet Ücretleri
1-) Kadrosu Sağlık Bakanlığı’nda olup Sağlık Bakanlığı adına DEÜ Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimi alan
asistanların döner sermaye ek ödemesine esas katsayılarının emsali üniversite kadrosundaki asistanlar yerine
devlet memuru statüsündeki diğer yardımcı sağlık personeli katsayısı üzerinden hesaplanması işlemine karşı
bir asistan adına açılan dava, İzmir 5. İdare Mahkemesi 2014-348 E. sayılı dava dosyası ile devam etmektedir.
2-) Kadrosu Sağlık Bakanlığı’nda olup Sağlık Bakanlığı adına DEÜ Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimi alan
asistanların döner sermaye ek ödemesine esas katsayılarının emsali üniversite kadrosundaki asistanlar yerine
devlet memuru statüsündeki diğer yardımcı sağlık personeli katsayısı üzerinden hesaplanması işlemine karşı
asistan hekimler adına,
a-) İzmir 1.İdare Mahkemesi 2012-627 E. sayılı
b-) İzmir 2. İdare Mahkemesi 2012-605 E. sayılı
c-) İzmir 3. İdare Mahkemesi, 2012-570 E., 2012/572 E. sayılı;
d-)İzmir 4. İdare Mahkemesi 2012-575 E. sayılı
e-) İzmir 2.İdare Mahkemesi 2013-1341 E.sayılı dosyaları ile davalar açılmıştır.
İzmir 1.İdare Mahkemesi 2012-627 E. Sayılı, İzmir 2. İdare Mahkemesi 2012-605 E., İzmir 2.İdare Mahkemesi 2013-1341 E. sayılı dosyalarında görülen davalarda davaların kabulüne karar verilmiş, diğer dosyalarda
davaların reddine karar verilmiştir. Ret kararları tarafımızca, kabul kararları davalı idare tarafınca temyiz
edilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir.
3-) 663 sayılı KHK sonrası, başhekim yardımcılığı görevi son erdirilen hekime, uygulamanın başladığı tarihten sonrası yanlışlıkla fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla fazla yapıldığı iddia edilen ödemenin iadesi için dava
açılmıştır. İzmir 10 Asliye Hukuk Mahkemesi 2013-383 E. sayılı dosyası ile açılan davada yargılama devam
etmektedir.
4-) 663 sayılı KHK sonrası, başhekim yardımcılığı görevi son erdirilen hekime, uygulamanın başladığı tari170
hten sonrası yanlışlıkla fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla fazla yapıldığı iddia edilen ödemenin iadesi için dava
açılmıştır. İzmir 9 Asliye Hukuk Mahkemesi 2013-412 E. sayılı dosyası ile açılan davada yargılama devam
etmektedir.
5-) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi olmak üzere iki ayrı uzmanlık yetkisine sahip olan hekime yan dal uzmanlığı kapsamında görev verilmesine rağmen ek ödemenin yan dal kadrosu olmadığı için ana daldan yapılması işlemine karşı İzmir 2.İdare
Mahkemesi 2012-1215 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, mahkeme, fiilen görev yaptığı yan dal uzmanlık yetkisi üzerinden döner sermaye ek ödemesinin yapılması gerektiği gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir.
Davalı idare tarafından temyiz edilen kararda temyiz sonucu beklenmektedir.
6-) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ortopedi ve El Cerrahisi olmak üzere iki ayrı uzmanlık yetkisine sahip olan hekime yan dal uzmanlığı kapsamında görev verilmesine rağmen ek ödemenin yan dal kadrosu
olmadığı için ana daldan yapılması işlemine karşı İzmir 1.İdare Mahkemesi 2012-1634 E. Sayılı dosyası ile
açılan davada, mahkeme, fiilen görev yaptığı yan dal uzmanlık yetkisi üzerinden döner sermaye ek ödemesinin yapılması gerektiği gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir.Temyiz edilen karar, Danıştay tarafından,
kararın mahkeme heyeti yerine tek hakimle verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur. Yerel Mahkeme
direnme kararı vermiştir. Direnme kararı davalı idare tarafından temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir.
7-) Dahili branşlarda görevli uzman tabiplerin ek ödemelerinin belirlenmesinde yatan hasta toplam vizit
puanını temel alan ve hastaneye yeterli hasta yatırılmaması halinde ek ödemenin düşük belirlenmesine neden
olan 03.05.2011 tarihli “İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının
Uygulanmasına Dair Yönerge”nin ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava
açılmıştır. Alsancak Devlet Hastanesi’nde görevli nöroloji uzmanı bir hekim adına Danıştay 11. Dairesi 20115370 E. sayılı dosyası ile açılan davada yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir. Yargılama devam etmektedir.
8-) Ege Üniversitesi Tıp Fakültende 2547 sayılı Kanuna tabi uzman hekim statüsünde çalışan ve tutulan nöbetler karşılığında nöbet ücreti ödemesi yapılmayan uzman hekimler adına İzmir 1.İdare Mahkemesi 20111946 E, 2011-2427 E.; İzmir 2. İdare Mahkemesi 2012-2056 E. sayılı dosyaları ile açılan davalarda, ödemeye esas yasal düzenleme olmadığı gerekçesiyle davaların reddine karar verilmiştir. Eşitlik ilkesine ve angarya
yasağına aykırı olan işlemlerin iptali ve karaların bozulması için iki karar temyiz edilmiştir. Bir karar hekimin
talimatı üzerine temyiz edilmemiştir.
9-) Maliye Bakanlığı’nın yıllık izin, şua izni ve döner sermaye faaliyeti nedeniyle yapılan geçici görevlendirmeler dışında fiilen çalışılmayan dönemler için üniversitede görevli personele döner sermaye ek ödemesi
yapılmayacağına ilişkin 18 sıra No’lu Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği’nin 15. maddesi Danıştay
8. Dairesi tarafından iptal edilmesine rağmen doğum izni, hastalık izni gibi nedenlerle görevde olmadığı
dönemde döner sermaye ek ödeme yapılmayan DEÜ Tıp Fakültesi’nde görevli hekimler adına açılan davalar;
a-) İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin 2010/1037 E., 2010/1051 E., 2010/1088 E., 2011/346 E.; İzmir 4. İdare
Mahkemesi’nin 2010-1112, 2010-2061, 2011-341 E.; İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 2011-135 E., İzmir 1. İdare
Mahkemesi’nin 2011-352 E., sayılı dosyaları ile açılan davalarda, sağlık raporlu olduğu dönemlerde hekimlere
ek ödeme yapılmamasının hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir.
b-) İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 2011/346 E., İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2011/352 E. Sayılı dosyası ile
açılan davalarda, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.
c-) İzmir 4.İdare Mahkemesi’nin 2011-2109 E. sayılı dosyası ile açılan davada davanın reddine karar verilmiştir.
Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir.
10-) Devlet Hastanesi-Eğitim ve Araştırma hastanelerinde görevli pratisyen hekimler ile birinci basamak-
171
ta görevli pratisyen hekimler arasında döner sermaye ek ödemesine esas katsayının hastanede görevli hekimler aleyhine düşük düzenlenmesine ilişkin 30.07.2010 tarihli yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin
durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 11. Dairesi’nin 2010 / 8363 E. Sayılı dosyasında açılan davada yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir. Karara yapılan itiraz reddedilmiştir. Yargılama devam etmektedir.
11-) DEÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AD’da görevli bir öğretim üyesi adına, ışın izninde olduğu süre içinde döner
sermaye ek ödemesi yapılmaması işleminin iptali için İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2011-2235 E. sayılı dosyası
ile dava açılmıştır. Davanın kabulüne karar verilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir.
12-) Bir eğitim ve araştırma hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde Klinik Şef Yardımcısı olarak
görev yaparken Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayan ve ihtiyaç nedeniyle aynı hastaneye
devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atanan hekimin ek ödemesinin Klinik Şef Yardımcısı
kadrosu yerine yan dal uzmanlık statüsü üzerinden yapılması işleminin iptali istemiyle İzmir 2. İdare
Mahkemesi’nin 2011/143 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, davanın reddine karar verilmiştir. Karar temyiz
edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir.
13-) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan hekimlerin döner sermaye ek
ödeme katsayısının belirlenmesinde hastane kadro yatak sayısının belirleyici olması, aynı hastanede başhekim
olarak görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı hekimin bölene dahil edilmesi
nedeniyle diğer hekimlerin ek ödemelerinin düşmesi üzerine, başhekimin bölene dahil edilmesi işleminin
mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde görevli bir hekim adına İzmir 3.İdare
Mahkemesi 2010-1067 E. Sayılı dosyasında açılan davada, başhekimin bölene dahil edilme işleminin mevzuata
uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiştir.
14-) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan hekimlerin döner sermaye ek
ödeme katsayısının belirlenmesinde hastane kadro yatak sayısının belirleyici olması, aynı hastanede başhekim
olarak görev yapan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı hekimin bölene dahil edilmesi
nedeniyle diğer hekimlerin ek ödemelerinin düşmesi üzerine, başhekimin bölene dahil edilmesi işleminin
mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde görevli bir hekim adına İzmir 2.İdare
Mahkemesi 2010-1038 E. Sayılı dosyasında açılan davada, başhekimin bölene dahil edilme işleminin mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiştir.
15-) Konak Doğumevi’nde laboratuvar branşında görevli bir hekimin ek ödeme katsayısının düşük hesaplanması
nedeniyle eksik ödeme yapılması işleminin iptali için İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 2009/370 E.-2009/ 1839 K.
sayılı dosyası ile açılan davada, eksik ödeme işleminin yönetmeliğe uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine
karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir.
16-) Kadrosu İzmir Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü’nde olup 2. görev ile İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak
görev yapmakta olan bir hekime yapılan döner sermaye ek ödemelerinin, yönetmeliğe aykırı yapıldığından
bahisle iadesi için hekime karşı İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi‘nin 2008/ 453 E. Sayılı dosyasında açılan
davada, İdare Mahkemesi kararlarının kesinleşmesi beklenmektedir.
17-) Kadrosu İzmir Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğü’nde olup 2. görev ile İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı
olarak görev yapmakta olan bir hekime yapılan döner sermaye ek ödemelerinin geri istenilmesine ilişkin
işlemin iptali için İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin 2008/1163 E.-2009/236 E. Sayılı dosyası ile açılan davada,
ek ödemelerin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdan yapılması gerektiği, fazla ödemenin geri istenilmesine
ilişkin işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.
Kararın temyizi üzerine Danıştay 11. Dairesi tarafından verilen bozma kararında, hekime yapılan ek ödemenin
kesilmesine ilişkin işlemin iptali ile 01.04.2008 tarihinden itibaren ödenmeyen ek ödeme tutarının yasal faizi
ile birlikte ödenmesi isteminin reddi yolundaki karar bozulmuş, bozma kararı uyarınca eksik yapılan ödemeler
hekime ödenmiştir. Davalı idare, karar düzeltme talebinde bulunmuş olup karar beklenmektedir.
172
VIII-İşyeri Hekimliği
1-) TEKEL’e ait bir işletmede işyeri hekimi olarak çalışan hekimin iş akdinin işyerinin kapanması nedeniyle
feshi sonucunda işyeri hekiminin işçilik haklarının tahsili için İzmir 8. İş Mahkemesi 2010 / 147 E. Sayılı dosyası
ile dava açılmıştır. İzmir 8. İş Mahkemesi, işverenin kamu kurumu olması ve uyuşmazlığın idari yargıda çözülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir. Karar temyiz edilmiş görevsizlik kararı onanmıştır.
Onama kararı üzerine idari yargıda açılan davada, idari yargının görevsiz olduğu iddia edilerek olumsuz görev
uyuşmazlığı kararı verilmesi talep edilmiştir. İzmir 1. İdare Mahkemesi tarafından da görevsizlik kararı verilmesine talebimiz üzerine dosya Uyuşmazlık Mahkemesi’ne gönderilmiştir. Uyuşmazlık Mahkemesi, iş mahkemesinin görevli olduğuna karar vermiştir. Yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar davalı işveren tarafından temyiz edilmiştir.
2-) TEKEL’e ait bir işletmede işyeri hekimi olarak çalışan hekimin iş akdinin işyerinin kapanması nedeniyle feshi sonucunda işyeri hekiminin işçilik haklarının tahsili için İzmir 7. İş Mahkemesi 2010/ 130 E. Sayılı
dosyası ile dava açılmıştır. İzmir 7. İş Mahkemesi, hekime kıdem, ihbar tazminatları ile yıllık izin ücretlerinin
ödenmesine karar vermiştir. Karar işveren tarafından temyiz edilmiştir. Kararın onanmasına karar verilmiştir.
3-) Eşrefpaşa Belediye Hastanesinde görev yapmakta iken aynı zamanda farklı işyerlerinde işyeri hekimliği
yapan bir kısım hekimin iş akdinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 14/2.maddesi gerekçe gösterilmek suretiyle feshi üzerine işyeri hekimlerinin kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücret alacaklarının
tahsili istemiyle;
a-
İzmir 10 İş Mahkemesi 2014/4 E.
b-
İzmir 6. İş Mahkemesi 2014/4 E.
c-
İzmir 6 İş Mahkemesi 2013/458 E.
d-
İzmir 10 İş Mahkemesi 2013/468 E.
e-
İzmir 10 İş Mahkemesi 2013/440 E.
f-
İzmir 10 İş Mahkemesi 2014/372 E.
g-
İzmir 8 İş Mahkemesi 2013/ 487 E.
sayılı dosyaları ile davalar açılmıştır. Bir kısım dosya karara çıkmış, işçilik haklarının tahsiline karar verilmiştir.
Bir kısım dosyada karar beklenmektedir.
4-) Eşrefpaşa Belediye Hastanesinde görev yapmakta iken aynı zamanda İzfaş A.Ş. isimli işyerinde işyeri
hekimliği yapan iki hekimin iş akdinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 14/2.maddesi gerekçe
gösterilmek suretiyle feshi ve feshedilen hekimin yerine başka bir hekimin alınması üzerine, fesih işleminin
geçersizliğinin tespiti ile işe iade istemli olarak İzmir 10 İş Mahkemesi 2013/512 E., İzmir 6. İş Mahkemesi 2013/503 E sayılı dosyaları ile dava açılmış, her iki dosyada da işe iade kararı verilmiştir. Davalı işveren
tarafından kararların temyizi üzerine, Yargıtay, bir dosyada, fesih gerekçesinin hukuka uygun olduğu, işverenin
hangi işçiyi işten çıkaracağı ve hangi işçiyi işe alacağı konusunda takdir hakkı gerekçesiyle kararın bozulmasına
ve işe aide davasının reddine karar vermiştir. Diğer dosyada karar beklenmektedir.
5-) İzsu Genel Müdürlüğünde kurum hekimliği görevi yanında belediyeye ait şirketlerde işyeri hekimliği yapan
bir kısım hekimin iş akdinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 14/2.maddesi gerekçe gösterilmek
suretiyle feshi üzerine işyeri hekimlerinin kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücret alacaklarının tahsili
istemiyle farklı mahkemelerde davalar açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.
6-) İşyeri hekimliği feshedilen bir hekimin işçilik haklarının, serbest meslek makbuzu karşılığı çalıştığı gerekçesiyle ödenmemesi üzerine işçilik haklarının tahsili istemiyle açılan dava, İzmir 4. İş Mahkemesi 2013-401
E. sayılı dosyası ile devam etmektedir.
7-) İşyeri hekimi olarak görev yapan bir hekimin iş akdinin devamsızlık yaptığı gerekçesiyle feshedilmesi üzerine İzmir 5. İş Mahkemesi 2009/ 861 E. Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Mahkeme, fesih işleminin haksızlığına
173
karar vererek hekimin kıdem, ihbar tazminatları ile TTB Tarifesine göre son yılda eksik ödenen ücretleri ile
yıllık izin ücretlerinin ödenmesine karar vermiştir. Karar işveren tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz sonucunda karar onanmıştır.
8-) İş akdi devamsızlık yaptığı gerekçesiyle feshedilen bir hekimin işçilik haklarının tahsili için Karşıyaka 1. İş
Mahkemesi’nin 2011 / 108 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz edilen
karar onanmıştır.
9-) Özel bir üniversitenin işyeri hekimi olarak görev yapan hekimin iş akdinin kendisi ile ilgisi olmayan başka
bir soruşturmanın sonucu olarak feshedilmesi nedeniyle haksız feshin geçersizliliğinin tespiti ve işe iade istemli olarak açılan davada, İzmir 7. İş Mahkemesi’nin 2010/465 E. Sayılı dosyası ile feshin geçersizliğine ve hekimin işe iadesine karar verilmiştir Rektörlük tarafından temyiz edilen karar onanmıştır. İşe iade başvurusunda
bulunan hekim işe başlatılmamış ve mahkemece hükmedilen tazminatlar hekime ödenmiştir.
10-) İşyeri hekimlerinin işyerlerindeki işçilere reçete yazması ve iki güne kadar istirahat raporu verme yetkisini
yetkilendirilmiş aile hekimliği belgesi alma şartına bağlayan SGK’nin 19.03.2007 tarihli “Hekim Yetkilendirme
Sistemi” konulu genelgesi ile genelgenin dayanağı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik’in
26.maddesinin iptali istemiyle açılan dava, Danıştay 10.Dairesi 2007/7233 E. sayılı dosyası ile görülmüştür.
Danıştay, 03.05.2011 tarihinde verdiği kararda, aile hekimliği uygulamalarına yönelik mevzuat hükümlerine atıf yapılarak dava konusu düzenlemelerle işyeri hekimliği ile aile hekimliği arasında optimal düzeyde
bütünlüğün sağlanmasının amaçlandığı, aile hekimlerinin birinci basamakta bütün işler konusunda görevli ve
yetkili kılındığı, SGK adına reçete yazma ve iki güne kadar rapor verme işleminin de birinci basamak sağlık
hizmetleri kapsamında olduğu gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi devam etmektedir.
IX-Aile Hekimliği
1-) Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yapılan 19.07.2013 tarihli değişiklik ile aile hekimlerinin hastane acillerinde nöbet tutmasına yönelik düzenleme ile bu düzenlemenin dayanağı yasa hükmünün Anayasaya
aykırı olması nedeniyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle açılan dava Danıştay 5.
Dairesi 2013/8469 E. sayılı dosya ile devam etmektedir.
2-) Buca’da görevli bir aile hekiminin Ölüm Bildirimi İcap Nöbeti Listesine dahil edilmesi işlemi ile bu işlemin
dayanağı olan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cezane Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik değişikliğinin
yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır. Danıştay yürütmenin durdurulması konusunda
vereceği karar beklenmektedir.
3-) 25.05.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ndeki; Toplum
Sağlığı Merkezi hekimlerinin reçete yazma hakkını sınırlayan 24.maddesinin 4. ve 5. fıkrasındaki ibarelerin; Yetkilendirilmiş Aile Hekimleri başlıklı 25. maddenin 5. fıkrasındaki Yetkilendirilmiş Aile Hekimi belgesi almayan kurum ve işyeri hekimlerinin acil haller dışında hastaya reçete, rapor düzenleyemeyeceğine dair
ibarelerin; mesai saatleri içinde yerinde otopsi hizmetlerinin Toplum Sağlığı Merkezi hekimleri tarafından
yapılacağına dair 10. maddenin 5. fıkrasındaki ilgili ibarenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava
açılmıştır. Danıştay 12. Dairesi’nin 2010/5864 E. Sayılı dosyasında görülen davada yürütmenin durdurulması
talebi reddedilmiş, bu karara yapılan itiraz da reddedilmiştir. Yargılama devam etmektedir.
4-) Aile Hekimliği’nin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına
Dair Yönerge’de yapılan 21.09.2010 tarihli değişiklik ile her ilçede ve Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi
olmayan illerde bir toplum sağlığı merkezi kurulması; birden fazla TSM kurulmuş olan ilçelerde Müdürlükçe
uygun görülen dışındaki TSM’lerin bir ay içinde kapatılacağı düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin yürütmesinin
durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 5. Dairesi’nin 2010/7750 E. Sayılı dosyası ile açılan davada söz konusu düzenlemelerin yönerge ile yapılamayacağı ve yönergenin hukuki dayanağı olmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Yargılama devam etmektedir.
174
5-) 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile, İzmir
ilinin Pilot il olarak belirlenmesi işlemi ile buna bağlı uygulanması öngörülen Aile Hekimliği Pilot Uygulaması
Hakkında Yönetmelik bir kısım maddelerinin, bu maddelerin iptali halinde tamamı uygulanamaz hale
geleceğinden tüm hükümleri ile iptalleri istemi ile açılan dava, Danıştay 5. Dairesi’nin 2006/5139 E – 2009/2345
K. Sayılı, 06.05.2009 tarihli kararı ile sonuçlanmıştır. Danıştay 5. Dairesi kararında, Anayasa Mahkemesi tarafından, 5258 sayılı yasanın iptali istenen hükümlerinden yalnızca 3. maddesinin son fıkrasındaki
bir ibarenin iptaline karar verilmiş olması, diğer maddelere yönelik anayasaya aykırılık iddialarının ciddi
bulunmaması nedeniyle, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda, davanın kısmen kabulüne,
kısmen reddine karar verilmiştir. Bu karar ile, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinin 1. ve 2. fıkrasında yer alan ve aile hekimlerinin performans değerlendirmesinde sevk oranlarını kriter olarak belirleyen maddedeki “sevk oranları” ibarelerinin
iptaline, yönetmeliğin diğer maddelerinin iptali talebinin reddine karar verilmiştir. Temyiz sonucu kararın
onanmasına karar verilmiştir.
6-) 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile ve her
durumda özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin hukuka aykırılığına dayanılarak, İzmir ilinin Pilot il olarak
belirlenmesi işlemi ile buna bağlı uygulanması öngörülen Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık
Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları hakkında Yönetmelik’in bir kısım
maddelerinin, bu maddelerin iptali halinde tamamı uygulanamaz hale geleceğinden tüm hükümleri ile iptalleri istemi ile açılan dava Danıştay 5. Dairesi’nin 2007/6860 E. -2009/2011 K. Sayılı, 15.04.2009 tarihli kararı
ile sonuçlanmıştır. Danıştay 5. Dairesi kararında, Anayasa Mahkemesi tarafından, 5258 sayılı yasanın iptali istenen hükümlerinden yalnızca 3. maddesinin son fıkrasındaki bir ibarenin iptaline karar verilmiş olması, diğer
maddelere yönelik anayasaya aykırılık iddialarının ciddi bulunmaması nedeniyle, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir. Bu karar ile, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca
Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik’in sevk oranlarının belirlenen kriterleri geçmesi halinde ücretten kesinti yapılmasını düzenleyen 18/A maddesinin iptaline, diğer
maddelerin iptali talebinin reddine karar verilmiştir. Temyiz incelemesi sonucunda kararın onanmasına karar
verilmiştir.
6-) Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik’te 05.12.2006 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak
değişiklik yapılması ile, sözleşmeli çalışmak için yeterli başvuru olmadığında, kamu görevlisi olmayan hekimlerin ve diğer illerden hekimlerin, sözleşmeli çalıştırılmak üzere istihdam edilebilmesine olanak sağlanması
ile “Aile hekimliği birinci aşama uyum eğitimi veren” hekimlere fahiş hizmet puanları eklenmesine ilişkin
düzenlemelere karşı açılan dava, Danıştay 5.Dairesi 2007/1041 E.-2009/2348 K. Sayılı, 06.05.2009 tarihli kararı
ile sonuçlanmıştır.
Aile hekimliği eğitici eğitimlerinde görev alan hekimlere fahiş hizmet puanı verilmesine ilişkin düzenlemenin
iptal talebi, “ aile hekimliği eğitimlerinde eğitici olarak görev yapanların Bakanlık tarafından belirlenmeyip,
bu kısa süreli eğitimi yöneten 30’un üzerindeki akademik personel tarafından seçildiği ve eğiticilere verilen
ek puanların sadece ilk aile hekimliği yerleştirmelerinde geçerli sayıldığı, naklen atamalarda bu puanların ilgililer lehine bir durum yaratmasının söz konusu olmadığı, öte yandan aile hekimliği eğiticilerine verilen ek
puanların çan eğrisi modeliyle uygulanan ve idarenin takdir yetkisi kapsamında belirlenen puanlar olduğu
anlaşıldığından, yeni bir model olarak yürürlüğe konulan ve kimi illerde pilot uygulama aşamasında bulunan aile
hekimliğinin yaygınlaştırılması, aile hekimliği eğitimi alacakların sayısının artırılması ve bu eğitimi katılımcı
olarak aldıktan sonra eğitici olmanın özendirilmesi amacıyla, idarenin takdir hakkı yetkisi kapsamında belli ek
puanların sadece ilk yerleştirme işlemlerinde dikkate alınmak üzere eğiticilerin hizmet puanlarına eklenmesinde hizmet gereklerine aykırılık bulunmamaktadır” şeklinde bir gerekçe ile ve oyçokluğu ile reddedilmiştir.
Karşı oy gerekçelerinde ise, aile hekimliği eğitimlerinde eğitici olarak görev yapanlara yüksek ek puanlar verilmesinin aile hekimliği ilk yerleştirmelerinde hizmet puanları esas alınarak yapılan sıralamayı önemli ölçüde
etkilediği, SB Atama ve Nakil Yönetmeliği’ndeki ek hizmet puanlarına ilişkin düzenlemenin kaldırıldığı, sadece
aile hekimliği eğitimlerinde eğitici olarak görev yapan yapanların ek puandan yararlandırıldığı, master, doktora, bilimsel yayın yapanlara ek puan verilmekten vazgeçilir iken 7-10 gün gibi kısa süreli eğitim içim yüksek
175
puanlar verilmesinin hukuka ve hizmetin gereklerine aykırı olduğu belirtilmiştir. Temyiz sonucunda kararın
onanmasına karar verilmiştir.
7-) Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik’te 24.03.2007 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak
değişiklik yapılması ile, sözleşmeli pozisyondan memuriyete geri dönen personelin, 30 gün içinde il içinde yer
değiştirme suretiyle atamasının yapılabileceği, daha sonra Bakanlık atama ve nakil mevzuatına tabi tutulacağına
ilişkin, yine aile hekimliği uyum eğitimi verenlere fahiş hizmet puanları eklenmesi ile sözleşmeli başvuru yeterli olmadığında, görevlendirme yerine kamu görevlisi olmayan ve başka illerden hekimler ile pozisyonların
doldurulmasına ilişkin haksız yerleştirme düzenlemelerine karşı açılan dava, Danıştay 5.Dairesi’nin 2007/2113
E.-2009/2349 K. sayılı, 06.05.2009 tarihli kararı ile sonuçlanmıştır. Aile hekimliği eğitimlerinde eğitici olarak
görev yapan hekimlere fahiş hizmet puanı verilmesini düzenleyen değişiklik maddelerine ilişkin iptal talebi, Danıştay 5.Dairesi 2007/1041 E.-2009/2348 K. Sayılı, 06.05.2009 tarihli kararında belirtilen gerekçelerle,
oyçokluğu ile reddedilmiştir. Temyiz sonucunda kararın onanmasına karar verilmiştir.
X-) Tam Gün Uygulaması Kaynaklı Davalar
1-) Tam Gün Yasası ile hekimlere getirilen çalışma kısıtlamalarını düzenleyen 1219 sayılı yasanın 12. maddesindeki ibarenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen Anayasa Mahkemesi kararının Sağlık
Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan hekimleri kapsamadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’na bağlı
çalışan hekimlerin serbest meslek faaliyeti yürütemeyeceğine yönelik Bakanlık talimatı üzerine İzmir İl Sağlık
Müdürlüğü muayenehanelerde denetim yaparak muayenehane faaliyetinin sonlandırılmasını istemiştir.
Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanede çalışan ve muayenehanesi olan bir hekim adına İzmir 2. İdare
Mahkemesi’nin 2011-723 E. sayılı dosyası ile açılan davada, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay 5. Dairesi’nin Tam
gün yasasının uygulamasına yönelik yaptığı değerlendirmelere atıf yapılarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün
hekimden muayenehane faaliyetini sonlandırmasını istemesinin hukuka aykırı olduğu kararı verilmiş ve işlem
iptal edilmiştir. Karar Sağlık Bakanlığı tarafından temyiz edilmiştir.
2-) Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastanede çalışan ve muayenehanesi olan başka bir hekim adına İzmir 3.
İdare Mahkemesi’nin 2011-754 E. sayılı dosyası ile açılan davada ise Anayasa Mahkemesi ve Danıştay 5.
Dairesi’nin Tam Gün Yasası’nın uygulanmasına yönelik yaptığı değerlendirmelere atıf yapılarak İzmir İl Sağlık
Müdürlüğü’nün hekimden muayenehane faaliyetini sonlandırmasını istemesinin hukuka aykırı olduğu kararı
verilmiş ancak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tesis edilen işlemin muayenehane kapatma şeklinde
yaptırım içermediği, bildirim niteliğinde olduğu, bu nedenle yürütülmesi zorunlu kesin ve icrai işlem olmadığı
gerekçesiyle davanın esasının incelenmesine olanak olmadığı kararı verilmiştir.
3-) Bir diyaliz merkezinde çalışmakta iken Tam Gün Yasası nedeniyle çalıştığı işyerinden ayrılmak zorunda
kalan hekimin kıdem ve sair işçilik haklarının tahsili için pilot bir dava açılmıştır.
Bir devlet hastanesindeki görevinin yanı sıra özel diyaliz merkezinde çalışan bir hekimin, Tam Gün Yasası’nın
yürürlüğe gireceği 30.07.2010 tarihinden önce ihbar süresi içinde yasal zorunluluk nedeniyle 30.07.2010 tarihinde işyerinden ayrılmak zorunda kalacağını işverene bildirmesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın kamuda çalışan hekimlerin serbest meslek faaliyeti yürütebileceğine dair kararı üzerine 30.07.2010 tarihinde önce
işverene başvurarak çalışmaya 30.07.2010 tarihinden itibaren devam edeceğini bildirmiş olmasına rağmen
işverenin hekimi işe başlatmaması ve işçilik haklarını ödememesi üzerine, hekimin işçilik haklarının tahsili
için Karşıyaka 2. İş Mahkemesi 2010 / 718 E. Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Mahkeme, işverene yapılan bildirimin tek taraflı fesih ( İstifa) niteliğini taşıdığı, Tam Gün Yasası’ndan doğan zorunluluğun işçi lehine kıdem
tazminatına hak vermeyeceği değerlendirmesi yapılmıştır. Bu karar tarafımızca temyiz edilmiştir. Temyiz sonucu kararın onanmasına karar verilmiştir.
Aynı işverene karşı başka bir hekim tarafından kendi adına açılan ve İzmir İş Mahkemesi’nde görülen başka bir
davada ise, Tam Gün Yasası’nın getirdiği zorunluluğun işçi açısından zorunluluk hali olarak değerlendirilmesi
gerektiği ve işçinin kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğine hükmedilmiştir. Bu karar da işveren tarafından
176
temyiz edilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir.
4-) 26.08.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 650 sayılı KHK ile Devlet Memurları Kanunu’nun 28.maddesinde yapılan değişiklik ile kamuda görevli hekimlerin serbest meslek faaliyeti kısıtlanmıştır. Bu kısıtlama
üzerine, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün kamuda çalışan ve muayenehanesi olan hekimlerin muayenehanelerini
kapatması yönünde tesis ettiği işlemlerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır. Bu
davalarda, işlemlerin dayanağı olan 650 sayılı KHK’nin 38.maddesi ile değişik 657 sayılı DMK’nin 28.maddesinin 1. fıkrası ile, 650 sayılı KHK’nin 36.maddesi ile 1219 sayılı Kanun’un 12.maddesinin 2. fıkrasının dayanak yetki yasasına, yetki yasası olan 6223 sayılı yasanın da Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurma talebimiz sunulmuştur.
Devlet Hastanelerinde çalışan ve aynı zamanda muayenehanesi olan iki hekim adına açılan davalar, İzmir 2.
İdare Mahkemesi 2011-2262 E. ve 2011-2093 E. sayılı dosyaları ile değerlendirilmiş ve davaların reddine karar
verilmiştir. Hekimlerin talimatı üzerine kararlar temyiz edilmemiştir.
5-) Tam Gün Yasası ile hekimlere getirilen çalışma kısıtlamalarını düzenleyen 1219 sayılı yasanın 12. maddesindeki ibarenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali üzerine kamuda çalışan hekimlerin serbest meslek
faaliyetine yönelik kısıtlamalar kalkmıştır. Bunun üzerine, 6111 sayılı Torba Yasa ile 209 sayılı kanuna eklenen
bir düzenleme ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli hekimlerden serbest meslek faaliyeti
yürüten hekimlere döner sermaye ek ödemesi yapılmayacağı düzenlenmiştir.
Kamu görevi yanında muayenehane faaliyeti yürüten ve bu nedenle döner sermaye ek ödemesi alamayan
bir hekim adına, eksik ödeme işleminin iptali ile işlemin dayanağı olan 6111 sayılı yasa ile değişik 209 sayılı
Kanun’un 5.maddesinin 3. fıkrasındaki “ancak ilgili kanunları uyarınca mesai saatleri dışında özelde çalışma
hakkı bulunanlardan bu hakkı kullananlara bu kanunun ek 3.maddesine göre yapılan ödemeden başka ek
ödeme yapılmaz” ibaresinin Anayasa aykırılığı iddiamızın kabul edilerek iptali için Anayasa Mahkemesine
başvurulması istemiyle İzmir 3.İdare Mahkemesi 2011-1395 E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Anayasaya
aykırılık iddiası kabul edilmemiş ve davanın reddine karar verilmiştir.Karar beklenmektedir.
XI-Onur Kurulu Kararlarına Karşı Açılan Davalar
1-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca 15 gün geçici meslekten alıkoyma cezası ile cezalandırılan
bir hekimin Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2013/12385 E. Sayılı dosyası ile açtığı davada, yürütmenin
durdurulması talebi kabul edilmemiştir. Yargılama devam etmektedir.
2-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu’nun bir hekim ile ilgili ceza verilmesine yer olmadığı kararına karşı Ankara
11. İdare Mahkemesi’nin 2013/448 E. Sayılı dosyası ile açılan dava sonucunda, ceza verilmesine yer olmadığına
dair karar iptal edilmiştir. Karar temyiz edilmiştir.
3-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca para cezası ile cezalandırılan bir hekimin Ankara 13. İdare
Mahkemesi’nin 2013/5 E. Sayılı dosyası ile açtığı davada davanın reddine karar verilmiştir.
4-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca para cezası ile cezalandırılan bir hekimin Ankara 16. İdare
Mahkemesi’nin 2012/590 E. Sayılı dosyası ile açtığı davada, davanın reddine karar verilmiştir. İtiraz sonucu
beklenmektedir.
5-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca para cezası ile cezalandırılan bir hekimin cezanın iptali
için Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 2013/1228 E. Sayılı dosyası ile açtığı davada yargılama devam etmektedir.
6-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca para cezası ile cezalandırılan bir hekimin Ankara 17.
İdare Mahkemesi’nin 2011/2763 E. Sayılı dosyası ile açtığı davada davanın reddine karar verilmiştir. Davacı
tarafından temyiz edilen dosyada temyiz sonucu beklenmektedir.
177
7-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca para cezası ile cezalandırılan bir hekimin Ankara 13.
İdare Mahkemesi 2011-99 E. Sayılı dosyasında açtığı davada, davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz sonucu
kararın onanmasına karar verilmiştir.
8-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca 15 gün geçici meslekten alıkoyma cezası ile cezalandırılan
bir hekimin Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 2009/1065 E. Sayılı dosyası ile açtığı davada, İzmir Tabip Odası
Onur Kurulu kararının hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz sonucu
kararın onanmasına karar verilmiştir. beklenmektedir.
9-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca para cezası ile cezalandırılan bir hekimin İzmir 1. İdare
Mahkemesi 2010-998 E. Sayılı dosyasında açtığı davada, yetkisizlik kararı verilerek dosya Ankara İdare
Mahkemesi’ne gönderilmiştir. Karar beklenmektedir.
10-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu’nun hekim hakkında verdiği para cezasının iptali istemiyle Ankara 3.
İdare Mahkemesi’nin 2010/1852 Sayılı dosyası ile İzmir Tabip Odasına karşı açılan davada, verilen cezanın
hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz edilen dosyada, temyiz sonucu
beklenmektedir.
11-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca para cezası ile cezalandırılan bir hekimin Ankara 13. İdare
Mahkemesi 2010-2471 E. Sayılı dosyasında açtığı davada, davanın reddine karar verilmiştir. Temyiz edilen dosyada, temyiz sonucu beklenmektedir.
12-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı ile para cezası ile cezalandırılan bir hekimin İzmir 3. İdare Mahkemesi 2011-798 E. Sayılı dosyasında açtığı davada, para cezasının TTB Yüksek Onur Kurulu kararı ile onanarak
kesinleşmesine rağmen İzmir Tabip Odası Onur Kuruluna karşı açılan davada, kesin ve yürütülmesi zorunlu
bir idari işlem olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
13-) İzmir Tabip Odası Onur Kurulu kararı uyarınca 15 gün süre ile meslekten geçici men cezası alan bir hekimin açtığı iptal davası, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 2008/1654 E.-2009/366 K. sayılı dosyası kapsamında
karara bağlanmış, mahkeme kararı ile meslekten men cezası iptal edilmiştir. Karar temyiz edilmiş, temyiz
incelemesi sonucunda kararın onanmasına karar verilmiştir.
XII- Çevre Davaları
1-) Efemçukuru Köyü sınırları içindeki Efemçukuru Altın Madeni Kapatise Artışı için verilen ÇED olumlu
kararının iptali için meslek örgütleri ve çevre örgütleri ile birlikte açılan dava, İzmir 1.İdare Mahkemesi 2013801 E. sayılı dosyasında devam etmektedir.
2-) Efemçukuru Köyü sınırları içinde bir şirkete altın ve gümüş madeni işletmesi için birinci sınıf işyeri açma
ve çalışma ruhsatı verilmesi işlemine karşı meslek ve çevre örgütleri ile birlikte İzmir 3.İdare Mahkemesi 20121659 E. Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Mahkeme davanın reddine karar vermiştir. Karar temyiz edilmiş olup
temyiz sonucu beklenmektedir.
3-) Efemçukuru köyünde özel bir şirkete altın ve gümüş madeni işletmesi için 1 yıl süreli deneme izni verilmesi işleminin iptali istemiyle diğer meslek örgütleri ile birlikte İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2011-1664 E.
sayılı dosyası ile açılan davada, sağlık koruma bandı sınırı içinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların
kamulaştırılmadan verilen deneme izninin hukuka aykırı olduğu belirtilerek işlemin iptaline karar verilmiştir.
Temyiz sonucu beklenmektedir.
4-) Efemçukuru köyünde özel bir şirkete 10 yıl süreli altın ve gümüş madeni işletme ruhsatı verilmesi işleminin
İzmir’in su kaynaklarının kirletilmesine, çevreye ve sağlığa zarar verecek olması nedeniyle, işletme ruhsatı verilmesi işleminin iptali istemiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na karşı açılan davaya müdahil olunmuştur.
Davanın reddine karar verilmiş olup karar İzmir Tabip Odası adına temyiz edilmiştir.
178
XIII-Diğer Genel Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılan Davalar
1-) Sağlık çalışanlarının 30 dakika içinde sağlık kuruluşuna ulaşacak şekilde ikametlerinin sağlaması gerektiğine
yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 25.07.2012 tarihli genelgenin yürütmesinin durdurulması ve
iptali ile dayanağı 663 sayılı KHK’nin 55.maddesinin anayasaya aykırılığı iddialarının ciddi bulunarak iptali
için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması istemiyle Danıştay’da açılan dava devam etmektedir.
2-) 16.10.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesisleri’nde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in Acil Servis Nöbetleri başlıklı 12. maddesi ile getirilen, müstakil acil
branş nöbeti, branş nöbeti, dahili ve cerrahi branş havuz nöbeti, icap nöbeti gibi düzenlemelerin, üst düzenleyici işlemlere aykırı olması, farklı kurumlarda farklı uygulamalar doğuracak olması, hekimlerin özlük haklarını
ihlal eder nitelikte olması nedeniyle tebliğin 12. maddesinin 3,4,5,7,8,9,10,11,12. fıkralarının yürütmesinin
durdurulması ve iptali için dava açılmıştır. Danıştay 12.Dairesi’nin 2010/8471 E. sayılı dosyasında görülmekte
olan davada karar beklenmektedir.
3-) Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nde 15.03.2007 tarihinde yapılan değişiklik ile, “hekimlerin görev
yapmadığı acil istasyonların düzenlenmesi ve hekim olmayan sağlık personeline sadece hekimlerin yapabileceği
tıbbi uygulamaları yapma yetkisinin verilmesi”ne dair yönetmelik maddelerinin iptali için açılan dava Danıştay
10. Dairesinin 2007/3836 E. sayılı dosyasında reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir.
4-) “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik”in, “Sürücü
Olur Raporu”nun verilmesinde Sağlık Kurulu yerine tek hekim raporunun yeterli kılınmasına ve kapsamına
ilişkin 4. maddenin 1. fıkrasının kısmen, 2.,3.,4. fıkralarının tamamının iptali istemi ile 2918 sayılı yasanın
41-c maddesinde değişiklik yapan 5537 sayılı yasanın 1. maddesinin Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülerek
Anayasa Mahkemesine başvurulması istemli dava Danıştay 8. Dairesi 2006/6382 E.-2008/2403 K. sayılı dosyası
ile reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup temyiz sonucu beklenmektedir.
5-) 18.09.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 12 sıra No’lu Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında
Tebliğ’in 14. maddesi ile tebliğ kapsamında bulunan kamu görevlileri ve ilgili kişilerin birinci basamak sağlık
kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2-TL, 2. ve 3. basamak resmi sağlık kuruluşlarında 8-TL, özel sağlık
kurumlarında 15-TL katılım payı alınması ve tahsiline ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerin,
Danıştay kararlarını etkisiz kılmaya yönelik olması, birinci basamakta katılım payı alınmasının yasal düzenlemelere aykırı olması, koruyucu sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyecek olması, katılım payı uygulamasının
sağlık hizmetlerini kademeli olarak paralı hale getirerek sağlık hizmetine ulaşımı engellemesi, kamu görevlilerinin özlük haklarının kanunla düzenlenmesine gerektiği gibi nedenlerle sosyal devlet ilkesine, anayasaya,
yargı kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali ile tebliğin dayanağı olan 178
sayılı KHK Geçici 8. ve 9. maddelerinin anayasaya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması
istemiyle dava açılmıştır. Danıştay 10.Dairesi’nin 2009/15342 E. sayılı dosyası ile, aile hekimliği muayenelerinde 2-TL katılım payı alınmasının 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Diğer maddelerin YD talebi
reddedilmiştir. Karara yapılan itirazlar DİDDK tarafından reddedilmiştir. Dava sonunda bir kısım maddelerin
iptaline, bir kısım maddelerin iptali talebinin reddine karar verilmiştir. Karar taraflarca temyiz edilmiştir.
6-) 18.09.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ’in 1. ve 2. maddeleri ile getirilen birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2-TL, 2. ve 3. basamak resmi sağlık kuruluşlarında 8-TL, özel sağlık kurumlarında 15-TL katılım payı
alınması ve tahsiline ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerin, Danıştay kararlarını etkisiz kılmaya
yönelik olması, birinci basamakta katılım payı alınmasının yasal düzenlemelere aykırı olması, koruyucu sağlık
hizmetlerini olumsuz etkileyecek olması, katılım payı uygulamasının sağlık hizmetlerini kademeli olarak
paralı hale getirerek sağlık hizmetine ulaşımı engellemesi gibi nedenlerle sosyal devlet ilkesine, anayasaya,
yargı kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali ile tebliğin dayanağı olan
179
5510 sayılı yasanın 68. maddesinin 2.ve 7. fıkralarının anayasaya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine
başvurulması istemiyle dava açılmıştır. Danıştay 10.Dairesi’nin 2009/15278 E. sayılı dosyasında devam eden
davada, aile hekimliği muayenelerinden 2-TL katılım payı alınmasına ilişkin düzenlemenin yasal dayanağı
olmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.
7-) 31.12.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ’in 12
maddeden ibaret bütün maddeleri ile getirilen tebliğ kapsamındaki kamu görevlileri ve ilgili kişilerin sağlık
hizmetlerinde katılım payı ödemesi zorunluluğu getirilmesinin hukuka ve anayasa aykırı olduğu ifade edilerek tebliğin dayanağı olarak gösterilen 31.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu’nun 28.maddesinin, Anayasa’nın 161. maddesine ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olması
nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle dava açılmıştır. Danıştay 10.Dairesi’nin 2009/1944 E.
sayılı dosyası ile dava konusu tebliğin farkı sağlık kurumlarında, özel veya kamu kurumlarında farklı katılım
payı alınmasına dair 6. maddesinin yasal dayanağının olmadığı belirtilerek bu maddenin yürütmesinin
durdurulmasına, diğer maddelerin yürütmesinin durdurulması talebinin reddine karar verilmiştir. DİDDK’na
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan itiraz üzerine, yürütmenin durdurulması kaldırılmıştır. Dava sonunda
bir kısım maddelerin iptaline, bir kısım maddelerin iptali talebinin reddine karar verilmiştir. Karar taraflarca
temyiz edilmiştir.
XIV-Diğer Davalar
1-) Hekim olmadığı halde hekimlik yetki ve görev alanına giren işleri yapan ve yaptığını iddia eden şahıs
hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuru sonucu şahıs hakkında 1219 sayılı Kanun’un
25.maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi 2013-502 E. sayılı dosyası ile
dava açılmış, yargılama sonucunda şahsın cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık kararı temyiz etmiş olup
temyiz sonucu beklenmektedir.
2-) Yanında çalıştığı hekimin yazı ve imzasını taklit etmek, kaşesini kullanmak suretiyle belge düzenlenmesine
sebep olan bir şahıs hakkında, evrakta sahtecilik suçu nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma sonucunda kişi hakkında, İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2012-195 E.
sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Odamız tarafından davaya müdahil olunmuştur. Yargılama devam etmektedir.
3-) Menemen Devlet Hastanesinde bir sendika tarafından yapılan sendikal çalışmanın hastane idarecileri ve
güvenlik görevlileri tarafından engellenmesine müdahale eden hekim hakkında ortaya çıkan tartışma sonrası,
tehdit ve hakaret iddiasıyla dava açılmıştır. Menemen 1. Sulh Ceza Mahkemesi 2013-892 E. sayılı dosyası ile
açılan dava sonucunda, hekimin beraatına karar verilmiştir.
4-) Hekim olmayan bir şahıs adına üyelik belgesi düzenlendiği için şahsın çalıştığı sağlık kurumunun zarar ettiği
iddiasıyla İzmir Tabip Odası aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat davası, İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin
2007/1344 E.-2009/ 2060 K. sayılı kararı ile reddedilmiştir. Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
5-) Bir devlet hastanesinde görevli radyoloji teknisyenleri tarafından İzmir Valiliği aleyhine İzmir 4. İdare
Mahkemesi 2011-1594 E. sayılı dosyası ile açılan davada, teknisyenlerin ameliyathanede skopi cihazını kullanmak üzere görevlendirilmesi işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu uygulamanın
bilimsel gereklere ve hekimlik uygulamalarına aykırı yönleri nedeniyle, bu hastanede görevli radyoloji uzmanı
hekimler adına, davalı İzmir Valiliği yanında davaya müdahale talebinde bulunulmuştur. Müdahale talebi
kabul edilmiştir. Yargılama sonucunda, davanın kabulüne karar verilmiştir. Karara tarafımızca yapılan itiraz
reddedilmiştir.
İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU
180
ONUR KURULU
181
İZMİR TABİP ODASI ONUR KURULU ÇALIŞMA RAPORU
İzmir Tabip Odası 2012 Mayıs-2014 Nisan dönemi Onur Kurulu, 08 Mayıs 2012’de ilk toplantısını yapmış
ve Dr.Mert Özbakkaloğlu Onur Kurulu Başkanlığına, Dr.Oğuz Kılınç Onur Kurulu Sekreterliğine
oybirliği ile seçilmiştir. Diğer Kurul üyeleri; Dr.Ertürk Erdinç, Dr.Ferhan Sağın ve Dr.Mehmet
Çelebisoy’dur.
Kurul, iki yıllık dönem içinde toplam 22 toplantı yapmıştır. İki yıllık dönem (2012 Mayıs–2014 Nisan)
içinde Onur Kurulu gündemine alınan 115 dosyadan 90’ı yeni açılan dosyalardan oluşmuştur.
Kurul çalışmaları sırasında Oda Avukatımız Mithat Kara ve Onur Kurulu sekreteri Özlem Sabırlar
çalışmaları ile kurulun işleyişine büyük katkıda bulunmuşlardır.
Bu dönemde İzmir Tabip Odası Onur Kurulu’nun dosyalar konusunda verdiği kararlar şöyledir;
Ceza verilmesine yer olmayan: 28
Ceza işlemi gerektiren: 35
Yönetim Kurulu’nun soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararına uyulan dosya sayısı:28
Yönetim Kurulu’na soruşturma açılması için iade edilen dosya sayısı:17
TTB Disiplin Yönetmeliği ilgili maddelerine göre ceza verilen dosya sayıları;
Uyarı cezası: 10
Para cezası: 15
Meslekten men cezası: 10
Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu’nun dosyalarla ilgili olarak tekrar değerlendirilmesi yönündeki kararı gereği 15 dosya İzmir Tabip Odası’na geri gelmiştir. 15 dosya Yüksek Onur Kurulu’nun bozma
gerekçeleri göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmiştir.
16 Nisan 2014 tarihi itibariyle Onur Kurulu gündeminde olan dosya sayısı 9’tir.
182
183
“Hekime Yönelik Şiddet” Çalışmaları
Hekime yönelik şiddetin her geçen gün artması nedeniyle, bu konudaki çalışmalarımızın daha koordineli
yürütülmesi gereği doğmuştur. Bu nedenle, 27.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Dr.Turgut TUBAY
hekime yönelik çalışmaları yürütmek üzere koordinatör olarak görevlendirilmiştir.
Dr. Turgut Tubay, görevlendirildiği tarih itibariyle farklı birimleri ziyaret ederek, “hekimlerin 7 gün 24
saat süreyle Oda’mıza ve Oda Avukatımıza ulaşabildiği 0 506 235 26 86 numaralı “Acil Durum Hattı”mız,
hasta veya hasta yakını tarafından şiddete maruz kalmaları durumunda yapmaları gerekenler, Oda’mızın
sağladığı hukuksal destek, şiddete uğrayan hekim talep ettiği takdirde hukuksal sürecin Oda’mız tarafından
takibi” konularında meslektaşlarımızı bilgilendirmiştir.
Koordinatörümüzün bilgilendirme çalışmaları kapsamında:
2012 Temmuz ayında:
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi (5 kez)
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi (2 kez),
Karşıyaka Devlet Hastanesi Acil Servisi,
Konak 24 Nolu ASM,
Hatay ASM
ziyaret edilmiş olup, toplam 70 hekimle görüşülmüştür.
2012 Ağustos ayında:
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi,
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tüm klinikleri (2 kez)
Göztepe Şifa Hastanesi Acil Servisi
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi (2 kez),
Gaziemir 2 Nolu ASM,
Alsancak Devlet Hastanesi Acil Servisi,
ziyaret edilmiş olup, toplam 107 hekimle görüşülmüştür.
2012 Eylül ayında:
Ödemiş Devlet Hastanesi,
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi (2 kez),
ziyaret edilmiş olup, toplam 26 hekimle görüşülmüştür.
2012 Ekim-Kasım-Aralık aylarında:
8 Aile Sağlığı Biriminde 32 hekimle görüşülmüş,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ve
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ziyaret edilmiştir.
2013 Ocak-Şubat-Mart aylarında:
12 Aile Sağlığı birimi,
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Kliniği,
Karşıyaka Devlet Hastanesi dahiliye, pediatri, acil servis ve psikiyatri klinikleri
ziyaret edilmiş olup, toplam 90 hekimle görüşülmüştür.
Görüşülen meslektaşlarımızın bu ziyaretlerden memnuniyetlerini ve bu uygulamanın çok olumlu olduğunu
dile getirmeleri, olumlu ve yapıcı görüşlerini paylaşmaları, bize bu çalışmanın gerekliliği ve haklılığını
göstermiştir.
184
2013 Nisan-Mayıs-Haziran Aylarında
Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi , E.Ü.T.F. Hastanesi’nin bazı anabilim dalları ziyaret edilmiş, toplam 160 hekimle görüşülmüş ve hekime yönelik şiddetle ilgili bilgilendirme yapılmış ve görüş alışverişinde
bulunulmuştur.
“Hekime Yönelik Şiddet” gündemiyle 20.08.2013 tarihinde İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Türkyılmaz,
26.08.2013 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş. Oda Başkanımız Dr. Suat Kaptaner tarafından
ziyaret edilmiştir.
23.08.2013 tarihinde “Hekimlere Yönelik Şiddeti Çözecek Yetkiliyi Nihayet Bulduk! Sayın Bekir Bozdağ, Sağlık
Bakanı Olsun! Hekimlere Görev Seti Olarak Kask-Cop ve Biber Gazı Dağıtacağız” Başlıklı basın toplantısı
yapılmıştır.
2013 Eylül-Ekim-Kasım ve Aralık Aylarında
Toplam 11 Aile Sağlığı Merkezi ziyaret edilmiş, 34 aile hekimi ile yüzyüze görüşülmüştür. Ayrıca Alsancak
Devlet Hastanesi, Bergama Devlet Hastanesi, Özel Şifa Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi ziyaret edilmiş,
buralarda da yaklaşık 100 hekimle görüşülmüş, konuyla ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
23 Kasım 2013 tarihinde Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, E.Ü.T.F., E.Ü.T.F. Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
işbirliği ile Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu’nda tam gün süren “Sağlıkta Şiddet Sorunu” Sempozyumu
düzenlenmiş, bu sempozyumda bilim insanları tarafından sağlıkta şiddet sorununa çözüm yolları tartışılmıştır.
Sempozyuma tüm sağlık çalışanları katkı vermiş ve sonuçları da bildiri olarak kamuoyuna sunulmuştur.
2014 Ocak-Şubat ve Mart Aylarında
Behcet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi tüm klinikleri, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tüm klinikleri
ziyaret edilmiş, ayrıca 8 Aile Sağlığı Merkezi, Gaziemir Devlet Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi, Menemen Devlet Hastanesi ve İzmir içerisinde toplam 12 acil yardım istasyonu ziyaret
edilmiş, meslektaşlarımız bilgilendirilmiştir.
Ödemiş Devlet Hastanesi’nde bir meslektaşımızın şiddete uğraması üzerine 18 Mart 2014 tarihinde Av. Mithat
Kara ve Genel Sekreterimiz Dr. Mete Güzelant’ın katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Ardından 19 Mart
2014 tarihinde Genel Sağlık-İş Sendikası ile ortak yapılan basın açıklaması ve toplantıya Oda’mızı temsilen
Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşenur Oktay ve Dr. M. Turgut Tubay katılmıştır. Bu basın açıklamasına Ödemiş
Devlet Hastanesi’nin hemen hemen tüm hekimleri ve devlet hastanesi personelinin büyük çoğunluğu katılmış
ve meslektaşlarla bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
Hasta veya hasta yakını tarafından uygulanan şiddet olaylarında, Oda Avukatımız Mithat Kara ve koordinatörümüz Dr. Turgut Tubay tarafından şiddete uğrayan meslektaşımıza telefonla ulaşılmış veya yanına gidilmiş,
kendisine gerekli bilgilendirme yapılmış, kimi zaman Polis Karakolu’nda ifade verilirken meslektaşımızın
yanında bulunulmuş, gereken hukuki destek sağlanmıştır. Mahkemeye yansıyan durumlarda, hekimlerimizin
talebi üzerine, hukuksal süreçler Oda’mız Hukuk Bürosu tarafından takip edilmiş ve edilmektedir.
Konuyla ilgili diğer çalışmalarımız ve katılımlarımız:
2012 Ağustos ayında İl Sağlık Müdürlüğü’ne ilettiğimiz yazı ile, şiddetin sağlık ortamından silinmesi ya da
en azından en az düzeye indirilmesi için, bu yöndeki çalışmaların sürdürülmesinin önemi vurgulanmış, bu
çabaların bir parçası olarak ulusal medyada (tv ve gazeteler) yayınlanmak üzere, bir kamu spotu hazırlanması
konusunda Sağlık Müdürlüğü’nce Sağlık Bakanlığı’na öneride bulunulması talep edilmiştir.
2012 Eylül ayında ilimizdeki hastane başhekimlerine yazı gönderilerek, gerek meydana gelen/gelebilecek olan
şiddet eylemlerine karşı caydırıcı ve etkili önlemler almak, gerekse şiddete maruz kalan hekimlerin kişisel
güvenliklerini ve haklarını korumak bakımından bazı hukuki konulara dikkatleri çekilerek; hekimlere ve
185
sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin engellenmesi amacıyla etkili ve caydırıcı önlemler alınması,
güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, meydana gelen şiddet eylemlerine zamanında etkili müdahalelerde bulunulması ve adli makamlar nezdinde girişimlerde bulunulması konusunda, mevzuatın Başhekimlere
yüklediği görev ve sorumlulukların hassasiyetle yerine getirilmesi temennimiz iletilmiş, konuyla ilgili yapılan
girişimlerin Oda’mızla paylaşılması istenmiştir.
DR. ERSİN ASLAN : Gaziantep’te hasta yakını tarafından öldürülen meslektaşımız Dr.Ersin Arslan’ın ilk
duruşmasının 17 Ekim 2012 Çarşamba günü yapılacak olması nedeniyle, TTB Merkez Konseyi’nin Odalara
çağrısı ile İzmir Tabip Odası’nı temsilen, Oda Başkanımız Dr.Suat Kaptaner Gaziantep’teki duruşmaya ve
“Hekimlere yönelik şiddet” gündemli TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısına katılmıştır.
Genel Yönetim Kurulu toplantısında, ”Hekimlere Yönelik Şiddet” konusunda, İzmir Tabip Odası olarak,
TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu çalışmaları sonucunda, yasa değişikliği gerçekleştirilmesini çok
önemsediğimiz belirtilmiştir. TTB Merkez Konseyi’nin bu konuda önermiş olduğu 2 maddelik yasa değişikliği
önerisinin yasalaştırılmasının başarılmasının önemli bir kazanım olacağı anlatılmış, bu konuda hekim kamuoyunun baskısının yaratılması için, TTB Merkez Konseyi’nin yasa değişikliği önerisinin, yapılacak imza
kampanyası sonrası TBMM’ye iletilmesi için acilen kampanya başlatılması önerilmiştir. Bu öneri, Odalar
tarafından olumlu karşılanmıştır.
Öğleden sonra Gaziantep Adliyesi önünde yapılan kitlesel basın açıklamasına ve sonrasında duruşmaya
katılınmıştır. Mahkeme, TTB Merkez Konseyi’nin ve Toraks Derneği’nin müdahil olarak davaya katılma taleplerini kabul etmiş, Sağlık Bakanlığı’nın müdahil olma talebini reddetmiştir. Sanığın, 18 yaşından küçük
olduğu iddialarına karşın, yaş tashihi yapılması için rapor alınması talepleri uygun bulunmuştur.
Dr.Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü olan 17 Nisan 2013 tarihinde meslektaşımızı anmak ve sağlık çalışanlarına
yönelik şiddete dur demek amacıyla, “Böyle Sağlık Sistemi Olmaz, Bu Şiddet Sona ERSİN” vurgusuyla, sağlıkta
şiddete karşı g(ö)revdeydik. Acil vakalar, yoğun bakım, kanser ve diyaliz hastaları ile serviste yatan hastalarımızın
sağlık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınarak, sağlık birimine başvuran hastalarımıza, öldürülen
meslektaşımızı anmak ve sağlıkta şiddete dur demek için bugün hizmet sunamadığımızı anlattık. Saat 10.00’da
görev yaptığımız birimlerde toplanarak Dr.Ersin Arslan’ı anmak için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup,
saygı duruşundan sonra ortak açıklamayı (İzmir Tabip Odası, İzmir Eczacı Odası, İzmir Diş Hekimleri Odası,
SES İzmir Şubesi, Türk Sağlık Sen 1 ve 2 Nolu Şube-Üniversite Şubesi, Genel Sağlık İş İzmir Şubesi, İzmir Aile
Hekimleri Derneği ve Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi) hastalarımızla ve kamuoyuyla paylaştık. Saat
12.30’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan ortak eylem ve basın açıklamasına katılınmış ve
meslektaşlarımızın katılımı için de 4 noktadan otobüs kaldırılmıştır.
Dr. Ersin Aslan’ın davasının duruşma tarihi olan 12 Aralık 2013’de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve
D.E.Ü.T.F. Hastanesi Dr. Ersin Aslan Anıtı önünde anma ve basın açıklaması etkinlikleri düzenlenmiştir.
14 Ocak 2014 tarihinde Gaziantep’te yapılan basın açıklaması ve Dr. Ersin Aslan’ın dava duruşmasına Oda’mız
adına Dr. Hüseyin Aydın Turan katılmıştır.
D.E.Ü.T.F.’nde şiddet gören 2 asistan meslektaşımızın dava duruşmasının, Dr. Ersin Aslan’ın ölümünün 2.
yıldönümü olan 17 Nisan 2014 tarihinde olması nedeniyle, bu tarihte hem meslektaşlarımızla dayanışma, hem
de Dr. Ersin Aslan’ı anmak üzere Bayraklı Adliyesi önündeydik.
Oda’mızın görevlendirmesi ile Dr. Turgut Tubay, 01.12.2012 günü Samsun Tabip Odası’nca düzenlenen 3.
Genişletilmiş Hekim Çalıştayı’na katkı vermiş ve burada “Hekime Yönelik Şiddet Sunumu”nu gerçekleştirmiştir.
Dr. Tubay tarafından Çalıştay sırasında tüm katılımcılara ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir
Aktan’a, Oda’mız üyesi Sayın Dr. Sevinç Hızal’ın Hekime Yönelik Şiddet ile ilgili ek yasa maddesi önerisi
aktarılmıştır.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Çalışma Grubu’nun toplantılarına Oda’mız
adına Dr. Sinan Özçelik ve Dr. Hüseyin Aydın Turan katılmıştır.
186
2013 ve 2014 yıllarında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Bozyaka Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği ve İ.B.B. Eşrefpaşa
Hastanesi’nde koordinatörümüz Dr. Turgut Tubay ve Av. Mithat Kara tarafından “Hekime Yönelik Şiddet Bilgilendirme Sunumları” yapılmıştır.
Hekime yönelik şiddeti önleme çalışmaları kapsamında 7 gün 24 saat süreyle Oda Avukatımız Mithat
Kara’ya ve Koordinatörümüz Dr.M.Turgut Tubay’a meslektaşlarımızın ulaşabilir olması; hastanelerde eğitim
toplantılarında ve yüzyüze yapılan görüşmelerde meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi, bu konuda Oda olarak
iyi bir mesafe almamızı sağlamıştır. Yüzyüze görüşülen toplam hekim sayısı 1700 civarındadır. Çalışmalarımız
meslektaş sevgisi ve saygısıyla kararlılıkla devam edecektir.
187
188
BUGÜN 17 NİSAN 2014
DR.ERSİN ARSLAN MESLEKTAŞIMIZIN, GAZİANTEP’TE, GÖREVİ BAŞINDA
KATLEDİLMESİNİN İKİNCİ YILI...
Ne yazık ki, katledilmesinin ikinci yılında, Dr.Ersin Arslan’ı, hekime yönelik şiddetin devam ettiği koşullarda
anmak zorunda bırakılıyoruz...
Ne acıdır ki, hekimlere, sağlıkçılara yönelik şiddet, sağlık ortamımızın en önemli konu başlıklarından birisi
haline gelmiştir.
Sağlıkta mucizeler yaratıldığının ifade edildiği bir süreçte, siyasi iktidar ve en başta da sağlık bakanlığı, şiddet
ortamının nasıl olup ta sağlık alanındaki en önemli sorunlardan birisi haline geldiği konusunun sözünü etmekten ısrarla kaçınmaktadırlar.
Kamuoyu önünde, hekimler ve sağlıkçıları suçlayıcı deme çlerin onda birini bile, bu şiddet ortamını kınayan ve
hekimlere, sağlıkçılara sahip çıkan, sorunun nedenlerini, çözümlerini dillendiren tarzda gündeme getirmemektedirler.
Hekimlere, sağlıkçılara yönelik şiddet konusunu araştıran komisyon raporunun TBMM’nin tozlu raflarında
unutulduğu;
Her fırsatta hekimlerin onurunu zedeleyici demeçlerin verilebildiği bir ortamda;
Yetkililerce, konunun sorun olarak kabul edilmeyip, gündeme getirilmemesi, tartışılmaması, asıl nedenlerin ve
sorumluların ortaya konulmasını sağlayacağı korkusundandır.
Çünkü sağlıkta dönüşüm projesinin en önemli başarısı(!!!!) Hekimleri, sağlık çalışanlarını, sağlıkta yarattığı
sorunların sorumlusu olarak yurttaşların önüne hedef tahtası olarak koyabilmesi olmuştur.
189
Her türlü altyapı, personel eksikliği,
Sağlık kurumlarının öncelikli olarak kar etmesi gereken işletmeler şeklinde yönetilmesi,
Her aşamada yurttaşın cebine resmi olarak el atılması,
Sağlık hizmetinin basamaklandırılmaksızın ve sevk sistemi olmaksızın yürütülmesi,
Yurttaşların, kuyruklarda ömür tüketmesi, gibi sorunlar,
Dönüp dolaşıp, bu koşullarda, zaman zaman 36 saat kesintisiz bir şekilde, özveriyle hizmet vermeye çabalayan
hekimleri ve sağlık çalışanlarını, yurttaşların karşısında, bütün bu sorunların sorumlusu olarak görebilmelerine yol açmaktadır.
Dr.Ersin Arslan iki yıl önce yine bir 17 Nisan günü katledilmiştir.
Bugün onu anıyoruz.
Onu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.
Dr.Ersin Arslan, hekimlere, sağlıkçılara yönelik şiddete karşı verilen mücadelenin simgesi olmuştur.
Bugün, burada meslektaşımızı, adliye önünde, dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi çalışanı hekimlerin
saldırıya uğramalarına ilişkin açılan davada dayanışma için bir araya gelerek anıyoruz..
Bu dava hekimlere ve sağlıkçılara yönelik şiddetin, hala önemli bir sorun olarak devam ettiğinin en önemli
göstergesidir.
Meslektaşlarımızın haklarını takip etmekte olan tabip odamız, sağlık ortamında en önemli sorun olarak gördüğü,
hekimlere yönelik şiddet konusunda, bugüne kadar olduğu gibi, her zaman, bütün gücüyle meslektaşlarımızın
yanında yer almaya devam edecektir.
TBMM’nin tozlu raflarında bekleyen sağlıkta şiddete ilişkin araştırma raporu derhal TBMM gündemine
alınarak, raporun önerdiği yasal önlemler alınmalıdır.
Yetkililerin hekimleri, sağlık çalışanlarını sürekli hedef gösteren demeçlerine son verilmelidir.
Şiddet ortamı için en önemli çözüm ise yurttaşlara nitelikli bir sağlık hizmeti verilebilmesi için, öncelikle hekimlerin, sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük haklarının düzeltilmesi olacaktır.
İZMİR TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU
190
“Çevre” alanındaki Çalışmalar
İzmir-Bergama-Eşme-Sivrihisar
Havran/Küçükdere ELELE Hareketinin sekreteryasını ve dönem
sözcülüğünü yaklaşık 4 yıldır İzmir Tabip Odası
yürütmekteydi. 27 Şubat 2014 günü yapılan ELELE Hareketi toplantısında sekretarya ve sözcülük
devredilmiştir. Son 1 yıl içinde yapılanlar:
29 Mart 2013 Cuma günü İzmir Tabip Odası’ndaki
basın açıklamasıyla Kozak Yaylası’nda yapılacak
3 adet açık ocak işletmeciliğinin ÇED izinlerini
aldığımız mahkeme kararları ile iptal ettirdiğimizi
kamuoyu ile paylaştık.
İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 18.06.2012 tarihli kararı
ile Dikili -Çağlan Köyü yakınlarındaki “Uyuzkaya Altın Madeni Açık Ocak İşletmeciliği Projesi”ne verilmiş
olan ÇED izni iptal edildi. Bunu daha önce kamuoyuna duyurmuştuk. Şimdi de İzmir 4.İdare Mahkemesi’nin
28.12.2012 tarihli kararı ile Bergama - Yerlitahtacı Köyü’nde kurulması planlanan “Yerlitahtacı Altın Madeni
Açık Ocak işletmeciliği Projesi”ne verilen ÇED izni iptal edildi. İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 31.12.2012 tarihli kararıyla da Bergama-Kozak Köyü’nde planlanan “Gelintepe Altın Madeni Açık Ocak İşletmeciliği Projesi”ne
verilen ÇED izni iptal edildi. Mahkemelerin kararlarında ‘’işletmelerin doğal olarak Bergama deresi su toplama havzası içinde olduğundan buradaki maden işletim faaliyetinin Bergama deresini de etkileyeceği, proje
alanının tamamına yakın bir kısmından oluşan yüzey sularının Bakırçay’a ulaştığı, Bakırçay’ın bu bölgedeki en
önemli yüzey suyunu oluşturmakta ve bu havza içerisindeki yüzey-yeraltı sularını Ege Denizi’ne boşaltmakta
olduğu, bu nedenle işletme sahası içindeki bütün ana ve tali akarsuların doğrudan veya dolaylı olarak buradaki
maden faaliyetinden etkilenecek olduğu, başta toz ve benzeri çeşitli boyuttaki katı maddeler olmak üzere hafriyat sırasında ortaya çıkacak diğer katı ve sıvı maddelerin bu dereleri etkileyeceği ve böylece Bergama ve çevresinin suyunun kirleneceğinin vurgulandığını gördük. Bu kararlarla Kozak Yaylası, Altın Madeni’nin yaratacağı
tehlikelerden koruma altına alınmıştır. Aldığımız bu karar yaşam alanlarının savunulması, korunması mücadelemizde önemli bir kazanım olmuştur.
3 Nisan 2013 Çarşamba günü bileşenlerimizden Güzelbahçe Kültür, Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER) ve Güzelbahçe Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği “Su” temalı “Altına İnat Yaşasın Hayat” konulu
panele katıldık.
4 Nisan 2013 Perşembe akşamı Sky TVde ‘’Bilinçli Tüketici’’ programında konu Efemçukuru Altın Madeni idi.
‘’Efemçukuru’nda Neler Oluyor’’ başlıklı programa ELELE Hareketinin temel taşlarından jeoloji mühendisi
Savaş Dilek konuk oldu; Efemçukuru ile ilgili bilgiler verdi.
7 Mayıs 2013 Salı günü Dikili Asliye Ceza Mahkemesi’nde panel baskını davasının duruşmasına katıldık. (19
Ağustos 2006’da Dikili Barış, Demokrasi ve Emek Festivali bünyesinde yapılan ve arkadaşlarımızın konuşmacı
olduğu “Altın -Siyanür- Çevre” panelinde altıncı şirket tarafından saldırıya uğramıştık. Dava bu saldırıyla/
baskınla ilgiliydi)
8 Mayıs 2013 Çarşamba günü Efemçukuru’nda arazisini satmayan ve acele kamulaştırılmasına -el konmasınadirenen ve böylece İzmir’in suyunu kirletecek olan Efemçukuru altın madeninin deneme izninin iptal edilmesini sağlayan Ahmet Karaçam’ın arazisine el konulması davasının duruşmasına katıldık. Menderes Asliye
Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya keçilerini bırakacağı kimse olmadığından Ahmet Karaçam katılamadı.
Acele kamulaştırma duruşmasına Elele Hareketi üyelerinden başka uzun zaman sonra ilk kez Efemçukuru ve
Kavacık köylüleri de katılarak destek verdi. Efemçukuru Muhtarı Mustafa Özdemir, Kavacık Köyü Muhtarı
Şinasi Köse ile iki köyden köylüler duruşma salonunu doldurdu. Duruşmada Av. Arif Ali Cangı görülen
davanın sadece Ahmet Karaçam’ı değil, o civardaki tüm köylü yurttaşları ve mahkemeye katılan köylüleri de
doğrudan etkilediğini ifade etti. Duruşma sonrası köy muhtarları ve köylülerle o bölgede neler yapılabileceğine
191
dair toplantı yaptık. Madenin kapasitesini artırmasının yöre köylülerinde ciddi
kaygılara yol açtığı gördük. Efemçukuru ve
Kavacık muhtarları mücadelenin yeniden
başlatılması için köylüler ile birlikte ne gerekiyorsa yapacaklarını belirttiler. Bu durum Efemçukuru’nda yürütülen maden
çalışmalarının
geriletebileceği
umudu
yaratmıştır.
4 Haziran Salı günü, siyanürlü altın
madenciliğine karşı mücadelenin simge isimlerinden avukatımız, yol arkadaşımız Arif Ali
Cangı sanık olarak yargılandı.
5 Haziran 2005’de Bergama Çamköy’e Dünya Çevre Gününü kutlamaya giden bizlere altın madeni çalışanlarının
taş ve yumurtalarla saldırdığı olayı biliyorsunuz. Avukat arkadaşlarımızın yoğun çaba ve ısrarlarıyla dava 8
yıldır sürdürülmüş, Koza Altın İşletmesinin Y.K. Başkanı Akın İpek de dahil sorumluların davaya dahil edilmesi sağlanmıştı. Olayları yönlendiren maden şirketi patronu Akın İpek’in sanık yapılmasının ardından olağan
yargı süreçlerinde hakkında dava açılmayan avukatımız Arif Ali Cangı, Adalet Bakanlığı’nın yazılı emri üzerine Yargıtay’ın bozma kararı ile şimdiye kadar görülmemiş bir yöntemle sanık durumuna düşürülmüştü.Başka
deyişle, avukatımız Arif Ali Cangı ‘olağanüstü yollarla’ adeta rövanş alır gibi ‘sanık’ yapılmıştır. Amaç Bergama
hareketi ile özdeşleşen Türkiye ekoloji hareketine gözdağı vermekti kuşkusuz. Bu duruşmada avukatımızı yalnız
bırakmadık, İzmir’den giden bir otobüs ELELE Hareketi üyesi dışında Dikili, Bergama, Ankara’dan destek için
yol arkadaşlarımız geldiler. İzmir Barosu ve TBB’den çok sayıda avukat kıymetli avukatımız Cangı’yı savundu.
17 Haziran 2013 Pazartesi günü Bergama Asliye Ceza Mahkemesi’nde “taşlı-yumurtalı saldırı” davasının
duruşmasına katıldık. Avukatımız Arif Ali Cangı konuşmasında 5 Haziran 2005’de Bergama Çamköy’e Dünya Çevre Gününü kutlamaya giden bizlere altın madeni çalışanlarının taş ve yumurtalarla saldırdığı olayda
yaşananları özetledi. Olayları yönlendiren maden şirketi patronu Akın İpek’in sanık yapılmasının ardından
kendisinin de ‘olağanüstü yollarla’ adeta rövanş alır gibi ‘sanık’ yapıldığını söyledi; “amaç Bergama hareketi ile
özdeşleşen Türkiye ekoloji hareketine gözdağı vermektir. Yargı kararları etkisizleştirilerek, toplumsal tepkiler
sindirilerek yaşam alanlarının sömürülmesinin önündeki engeller kaldırılmaya çalışılmaktadır” dedi. Bu vahim olayda gerçeğin ortaya çıkması ve suçluların cezalandırılması için davayı takip etmeyi sürdürüyoruz.
27.06.2013 günü İzmir 4 İdare Mahkemesi’nde Bergama Ovacık Altın Madeni’ne verilen 04.08.2011 tarihli 40
sayılı GSM ruhsatı iptali davasının duruşmasına katıldık. Bergama Ovacık altın madeni faaliyete geçtiğinden
beri aldıkları ruhsatlarda hep dava açarak yürütmeyi durdurduk. Her defasında yeniden ruhsat aldılar (verildi), yine iptal ettirdik. Açtığımız bütün davaları kazandık. Bugün 40 sayılı GSM ruhsatı iptali davasının
duruşmasındaydık. Avukatımız Hande Atay’dı.
11 Eylül 2013 Çarşamba günü İzmir İl Özel İdaresi tarafından Tüprag şirketine Efemçukuru Altın Madeni
için verilen 24 Mayıs 2012 tarihli I. sınıf GSM (Gayri Sıhhi Müessese) açılma ruhsatının iptali için açtığımız
davanın İzmir 3. İdare Mahkemesindeki duruşmasındaydık. Bu duruşma için İBBB Aziz Kocaoğlu’na ve bütün
İzmir milletvekillerine çağrı yollandı, basına faks çekildi.
Duruşmaya avukatlarımız Arif Ali Cangı (EGEÇEP Derneği) ve Abdullah Hızal (İTO) katıldı. İlk sözü alan
Av. Arif Ali Cangı bu konuda 11 yıldır süren mahkemelerden söz etti. “İZSU’nun Çamlı barajının yapılmasının
İzmir için şart olduğunu belirtmesine rağmen altın madenine geçit vermek için DSİ Çamlı barajından vazgeçti.
İZSU barajın yapılması için bakanlık aleyhine dava açtı. Çamlı barajının yapılması için mahkeme kararları var.
Ama, nerdeyse bütün bilirkişi raporları sanki Çamlı barajı yapılmayacakmış gibi’’ dedi.
Madenin sağlık koruma bandı olmadığına dikkat çekti. Kokarpınar Deresi gibi çevre akarsuların ağır metal
192
kirlenmesine uğrayacağını, yer altı su kaynaklarını nasıl kirleteceğini öngöremeyeceğimizi söyledi, “İl Özel
İdaresi’nin ağır metal ölçen cihazı var mı, bu cihazı kullanabilecek kişi var mı” diye soruldu. İl Özel İdaresi’nin
avukatı bu soruyu yanıtlamadı. Aralık ayında alınan ÇED ile şirketin kapasitesini 3 kat artırdığını ve tehlikenin
büyüdüğünü söyledi. Aralık ayındaki balık ve keçi ölümlerinden söz etti.
Bütünşehir yasasında sadece ve sadece madenciliğe ilişkin ruhsatların valilik tarafından verileceğini belirtti. ‘’Bu gidişe dur demek için uluslararası sözleşmeler, anayasa maddeleri (56. madde) var. Davamızın kabulle sonuçlanması yaşamın korunması yönünde önemli bir karar olacaktır; sorun hemen çözülmese de umut
yaratılacaktır’’ dedi.
Daha sonra söz alan İzmir Tabip Odası Avukatı Abdullah Hızal yaşam hakkının her tür yasa ve yönetmeliğin
üstünde olduğunu söyledi. Bu kararın İzmir’in geleceği için yaşamsal önemde olacağını söyledi.
16 Eylül 2013 Pazartesi günü Bergama Asliye Ceza Mahkemesi’nde Bergama’da uğradığımız taşlı-yumurtalı
saldırı davasının 16., avukatımızın sanık olarak yargılandığı davanın 2. duruşması yapıldı. Bu dava bir grup
insanın davası olmaktan öte, ekoloji hareketlerine fiili saldırının ve aynı zamanda yaşamı savunmanın suç haline getirilme çabasının davasıdır. Bütün duruşmalara katılarak davanın takipçisi olduğumuzu gösteriyoruz.
26 Eylül 2013 günü İzmir 2.İdare Mahkemesi’nde Bergama- Ovacık Altın Madeni 2.atık depolama tesisine verilen ÇED izninin iptali davasının duruşmasındaydık. Ovacık Altın Madeni’ni için defalarca verilen mahkeme
kararları uygulanmamış olsa da bugüne ve geleceğe dair sorumluluğumuzun gereği olarak yaşamı savunma
mücadelemizi sürdürüyoruz.
26 Ekim 2013 Cumartesi günü bileşenimiz Gül-Der ve İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisleri Efemçukuru’nda
eylem yaptılar, altın madeninin kapatılmasını istediler.
31 Aralık 2013’te, yılın son gününde güzel bir haber aldık. İzmir İl Özel İdaresi “Çevre İzni veya Çevre İzin ve
Lisans Belgesi” olmadığı gerekçesiyle Koza’nın Çukuralan Altın Madeni’nin faaliyetini durdurmuş.
3 yıl gecikmeli de olsa olumlu bir karar. 3 Yıl gecikmeli, çünkü bu maden Nisan 2010 tarihinde faaliyete geçmiş.
Bunun anlamı şu: Nisan 2010’da İl Özel İdaresi’nden 1 yıllık deneme izni, 2011 Nisanında da 1.sınıf gayrisıhhi
müessese işyeri açılma ruhsatı almak zorundaydılar. Bu izin ve ruhsatlar verilirken “Çevre İzni veya Çevre İzin
ve Lisans Belgesi” olup olmadığına bakılması gerekirdi.
Şirketin açıklamalarındaki “20.02.2014’e kadar geçici faaliyet belgemiz var” sözü doğru olamaz ya da yasal olmayan bir izin verilmiş demektir.
Çünkü ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
gereğince geçici faaliyet belgesi bir yıllığına verilebilir. Geçici izin belgesinden sonra altı ay içinde “Çevre İzni
veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” için başvurulması gerekir. Anlaşılan Nisan 2010’dan bu yana geçici belge ile
faaliyet yapılmış. “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” olmamasının nedeni işletmenin bir eksiğinin
olduğunu göstermiştir. Madenin doğaya verdiği zararın dışarıdan bakılması yeter. (keşif için gittiğimizde
görmüştük)
Çukuralan Madeni için Çevre Bakanlığı 02.09.2009 tarihinde ÇED izni, 03.11.2010 tarihinde kapasite artırımı
ÇED izni, 11.03.2011 tarihinde ikinci kapasite artırımı ÇED izni verildi.
EGEÇEP ve TMMOB ve Dikili Belediyesi açtığı davalarla 4-5 yıldan bu yana itirazını söylüyor, dinleyen olmadı.
Özet olarak; yaklaşık 3 yıldan bu yana “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” olmadan madenin
çalışmasına izin verilmiş, göz yumulmuş, İzmir Valiliği, İzmir İl Özel İdaresi, Çevre il Müdürlüğü, Çevre
Bakanlığı görevini yapmamıştır.
Çukuralan madeni tümüyle kapatılmalı, alanın eski haline getirilmesi için şirkete süre verilmelidir.
Bu arada 3 yıldan beri lisanssız çalışan, altın madenine göz yuman, izin veren kamu görevlileri hakkında idari
193
ve cezai soruşturma açılmalıdır.
7 Ocak 2014 Salı günü Bergama Asliye Ceza Mahkemesinde 5 Haziran 2005de Bergama Çamköy’e Dünya Çevre Gününü kutlamaya giden bizlere altın madeni çalışanlarının taş ve yumurtalarla saldırdığı olayın
davasındaydık.
Bizim davanın 17., avukatımızın sanık olarak yargılandığı davanın 3. duruşması yapıldı. Çukuralan Maden
Ocağının faaliyetinin durdurulmuş olması da davamızı daha da önemli kıldı.
ELELE Hareketi gidilen bütün duruşmalara İzmir’den ücretsiz araç sağladı.
Şubat ayı başında Bergama Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesi ile ilgili 06/02/2014
tarihinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Halk Katılımlı toplantı düzenleneceğini öğrendik, İzmir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne (izmir@csb.gov.tr ) aşağıdakine benzer dilekçeler gönderildi:
İZMİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Aşağıda görüleceği üzere Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi Projesi Halkın Katılımı
toplantısının bugün yapılacağı duyurulmuştur. Ancak, toplantının saat kaçta nerede yapılacağı belirtilmemiştir.
Buna ilişkin başka bir duyuru da yapılmamıştır. Duyurusu yapılmayan halkın katılımı toplantısı, ÇED
yönetmeliğine açıkça aykırı olacaktır. Hukuka aykırı işlemin engellenmesini, söz konusu toplantının ertelenmesini, yeni toplantı tarihi, saati ve yerinin tarafımıza bildirilmesini diliyoruz. Saygılarımızla.
OVACIK ALTIN MADENI ÜÇÜNCÜ ATIK DEPOLAMA TESISI PROJESI HALKIN KATILIM TOPLANTISI
İZMİR ili BERGAMA ilçesi sınırları içerisinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan
Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci
başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası [2] halkın görüşüne açılmıştır. Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9.
maddesi gereğince 06/02/2014 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir. ÇED Başvuru Dosyası’nı
İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya İZMİR Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş
bildirebilirler. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Geçtiğimiz 4 yıl boyunca İzmir-Bergama-Eşme-Sivrihisar Havran/Küçükdere ELELE Hareketinin Dönem
Sözcülüğünü 24 Ekim 2013de sonsuzluğa uğurladığımız Dr. Şeyma Gümüştüs ile birlikte sürdürdük. İzmir’in
suyu halen temizse kendisinin bunda çok payı var. Disiplini, çalışma azmi, sorunları sakince çözme becerisi,
mücadeleci kişiliği bizlere örnek olacak. Kendisini sevgi ve rahmetle anıyoruz.
Bergama’da, Efemçukuru’nda, Kışladağ’da, Kazdağları’nda....Ülkemizin her yöresindeki siyanür liç yöntemiyle
yapılan altın madenciliğine,suyumuzu, havamızı, toprağımızı kirleten, yaşamı yok eden bu doğa talanına karşı
direnişimiz, mücadelemiz sürecektir.
Dr. Oya OTYILDIZ
İzmir-Bergama-Eşme-Sivrihisar Havran/Küçükdere ELELE Hareketi
İzmir Tabip Odası temsilcisi
194
“Aile Hekimliği” alanındaki Çalışmalar
Aile Hekimliği Komisyonu, aile hekimlerinin odamızla entegrasyonu, oda imkânlarının
aile hekimlerine en iyi şekilde sunulması ve
hekim birlikteliğinin ayrımsız sağlanması için
çalışmaktadır.
TTB bünyesi içinde aile hekimliği kolu
teşkilatlanması için yapılan başvuru meyvelerini
vermiş ve kol çalışmaları başlamıştır. Aile hekimlerinin hukuki ve idari sorunları Tabip Odası
yönetimi ile paylaşılmıştır. Hekime şiddet konusunda Tabip Odası ile ortak hareket edilmiş
ve eylemler yapılmış, tepkiler dile getirilmiştir.
12 Tabip Odasının katılımıyla 21.09.2013 tarihinde Ankara’da yapılan TTB Aile Hekimliği Kol toplantısına
katıldık. Kısaca, kol toplantısında yapılan incelemede Dünya Bankasının raporunun sağlığın sermayeleşmesi,
çalışanların emeğinin ucuzlatılması ve iş yükünün artırılması anlamı taşıdığı düşünülmüştür. Tüm taraflarıyla
birinci basamak hizmeti veren tüm paydaşlarını içine alacak şekilde bir çalıştayın yapılması kararlaştırılmıştır.
Acil Tıp Hizmetleri kendine has özellikleri olan bir tıp disiplini olduğu, bu haliyle aile hekimlerinin görev
tanımına uymadığı, ihtiyaç ve zaruret olan yerlere, konusunda uzman, tecrübeli yeni kadroların tahsis
edilmesinin doğru olduğu fikrine varılmıştır. AHEF’in TTB’den talep etmiş olduğu aile hekimleri ve aile
sağlığı elemanlarının özlük hakları ve hizmet sunumlarını olumsuz etkileyecek olan taslak ile ilgili görüşler
doğrultusundaki talebine olumlu cevap verilerek AHEF tarafından başlatılmış olan “MHRS oluşturmama”
eyleminin tüm tabip odalarına bilgi verilerek aile hekimlerimizce desteklenmesine katkıda bulunulmuştur.
Bakanlığın yeni ücret yönetmeliği konusunda isteklerimizi dikkate almaması halinde, sahanın tüm aktörleri ile
birlikte yeni eylem planlarının oluşturulması konusunda kararlar aldık.
28.11.2013 İçimizden biri, bir hekim meslektaşımız, Aile Hekimi Dr. Cengiz ÜNAL, bir hastası tarafından
başından 5 kurşunla vurularak hayata gözlerini yumdu. Basın açıklaması ile hekime şiddeti kınadık. Toplumdaki, özellikle sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eğilimi ve buna zemin hazırlayan hükümet politikaları ve
yanlışlar ile ilgili çalışmalar yapmak üzere milli eğitim ve sağlık bakanlığını göreve çağırdık. Bu vehim olayların
tekrar etmemesi için camiamızı birlik olmaya ve ortak hareket etmeye davet ettik.
12.01.2014 pazar günü yapılan Kol toplantısına İstanbul, Eskişehir, Ankara, Adana, İzmir, Gaziantep, Konya,
Kocaeli, Uşak, Bursa, Aydın, Kayseri, Batman, Manisa illerinden aile hekimleri katılmıştır. İzmir Tabip Odası’nı
Nuri Seha Yüksel ve Alper Zobarlar temsil etmiştir.
Gündemde torba yasayı, aile hekimlerinin uzmanlık eğitimlerini, ödeme yönetmeliğini görüştük ve bunlar
karşısında alacağımız tavır ve eylemleri kararlaştırdık. Torba yasanın aile hekimlerine getirmiş olduğu nöbetlerin uygunsuzluğu konuşuldu. Farklı eylemlere, ses getiren eylemlere geçmemiz gerektiğini konuşuldu.
Genel tabloda aile hekimleri, haklarının korunmasını istiyor ama uzmanlık istemiyor.
Uzmanlık meselesinin tıpkı acil hekimleri ve iş yeri hekimleri ile olduğu gibi bu alanlarda çalışan arkadaşlarımızla
aramızı bozmak ve güç birliğini engellemekte olduğunu belirttik. Ödeme yönetmeliği çıkmadan ve belki
cumhurbaşkanı kararını açıklamadan önce yeni bir eylem hazırlığı yapılması hazır olmadan eyleme geçilmemesi gerektiğini konuştuk.
195
İZAHED’in Torba Yasa ile çıkarılmakta olan ayda en az 16 saatlik acil nöbetlerine, maaş ve özlük haklarımızdaki
kayıplara, sağlıkta şiddete dur demek için 4 Aralık 2013 günü, bir günlük iş bırakma ve basın açıklamasına
katılarak destek verilmiştir.
16 Ocak 2014 tarihinde acil nöbetleri, uzmanlık eğitimi zorlamaları ve hak kayıplarımızla ilgili illerde basın
açıklaması yapılması kararı alınmıştır.
O gün, İZAHED ile birlikte, TORBA YASA ARACILIĞIYLA BAŞIMIZA GEÇİRİLEN ÇUVALI KABUL
ETMEDİĞİMİZ’i bildirdik. Hastane nöbeti angaryası ile başbaşa bırakılmak istemediğimizi anlattık. Bu işi
yapmakta olan meslektaşlarımıza uzmanlık eğitimi için sınava girme koşulu getirilmiş olması, eğitim içeriğinin
belirsizliği ve rotasyonlar yoluyla aile hekimlerinin üzerlerine kayıtlı nüfustan kopma riski ile karşı karşıya
kalabilecek olmalarını anlattık.
Hak, eşitlik ve adalet duygularını zedeleyecek olan bu dayatmaların hiç birisini kabullenmeyeceğimizi bildirdik.
196
“EMEKLİ HEKİMLER” ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu davetiyle 06.02.2013 tarihinde Emekli Hekimler Kokteyli düzenlendi. Bu kokteylde
10 hekim, Emekli Hekimler Komisyonu’nda çalışmak için
gönüllü oldu.
21.02.2013 tarihli ilk komisyon toplantısında Op. Dr. Birsen Avcıoğlu başkan seçildi, görev dağılımı yapıldı, çalışma
programı düzenlendi.
14.03.2013 tarihinde Urla Darüşşafaka ve Narlıdere
Huzurevi’ndeki emekli hekimler ziyaret edildi.
HİASD Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, Ege Sağlık
Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Ruşen Aydın, Ege Özel
Hastaneler Derneği Başkanı Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Alzheimer Derneği Başkanı Dr. Aysel Gürsoy ve Ege Geriatri
Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek ile komisyonumuzun çalışmaları ile ilgili görüşmeler yapıldı.
Ankara, İstanbul, Uşak, Antalya Tabip Odaları Emekli Hekimler Komisyonları ile telefon görüşmeleri yapılarak bilgi
ve görüş paylaşımında bulunuldu.
Emekli hekimlerin üniversite hastanelerine başvurularında
kolaylık sağlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda ve Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Refik Mas ile görüşüldü.
Taraflarınca yapılan düzenleme sonucu emekli hekimlerin
hastane başvurularında Protokol Müdürü Melis Akan’ın 0
232 412 50 16 nolu telefonuna doğrudan başvuruda bulunabilmeleri sağlandı.
Ege Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek’in yönlendirmesi ile A Polikliniği’nde görevli
hemşire Asiye Korkmaz’a ait 0 232 390 43 83 nolu telefona
başvurulması halinde kolaylık sağlanacağı sözü alındı.
Özel sağlık kuruluşlarına emekli hekimlerden katkı payı alıp almadıkları yazı ile soruldu.
30.05.2013 tarihinde İzmir Tabip Odası’nda emekli hekim maaşlarıyla ilgili basın toplantısı yapıldı. Böylelikle
bu konuda internette ve bazı televizyon kanallarında haber çıkması sağlandı. Emekli hekim maaşlarıyla ilgili
lobi faaliyetleri yapıldı.
Emekli Hekimler Yemeği, 02.12.2013 tarihinde Konak Best Western Otel’de 142 kişinin katılımıyla
gerçekleştirildi. Bu yemekte emekli hekimlere iletilen anketler toplandı. Anket sonuçlarına göre, emekli hekimlerin en önemli sorununun maaşları olduğu tespit edildi.
Emekli Hekimler Komisyonu olarak, aşağıda belirtilen eğitim ve bilgilenme toplantıları yapıldı.
30.01.2014 “Sağlıklı Yaşlanma ve Geriatri”, Konuşmacı Dr. Sevnaz ŞAHİN (E.Ü.T.F. Geriatri BD)
197
27.02.2014 “Eyvah Unutuyorum”, Konuşmacı Doç. Dr. Yaprak SEÇİL (Atatürk E.A. Hastanesi- Nöroloji)
01.04.2014 “İleri Yaşta Akılcı İlaç Kullanımı”, Konuşmacı Prof. Dr. Sibel GÖKSEL (E.Ü.T.F. Tıbbi Farmakoloji
AD)
12.03.2014 tarihinde Cumhuriyet Meydanı’nda Komisyon Başkanı Dr. Birsen Avcıoğlu tarafından emekli hekimlerin –öncelikle maaşları olmak üzere- sorunlarını kamuoyu ile paylaşmak üzere basın açıklaması yapıladı.
18-19.03.2014 tarihlerinde Ege Geriatri Derneği tarafından düzenlenen İzmir 7. İleri Yaş Sempozyumu (Palyatif Bakım)’ na katılındı.
198
199
200
201
“Kurum Hekimliği” ALANINDAKİ Çalışmalar
Komisyonumuz 16 Haziran 2010 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürmekte olup çalışmalarımız internet
ortamında yürütülmektedir.
Kurum Hekimlerinin maaşları haricinde performans, döner sermaye gibi ek gelirleri olmadığı için mesai
saatleri dışında ve özellikle akşam saatlerinde işyeri hekimliği yapmaları nedeniyle aşırı iş yükü ve zaman
yetersizliğinden dolayı, sadece zorunlu durumlarda toplantı gerçekleştirilmektedir.
Kurum hekimlerinin sıkıntıları bu dönemde giderek artmıştır. Tam Gün Yasası ile maaşlarında iyileştirme
yapılmadığı için ayda 57 saat süreyle işyeri hekimliği yapabilen kurum hekimlerinin bu yetkileri 6514 Sayılı
Torba Yasa ile hem 30 saate indirilmiş hem de diğer kamu hekimlerine de verilerek işyeri bulma sıkıntısı
getirilmiştir.
Komisyon üyelerimiz; ilgili hükümlerin iptali için Odamız ve TTB Hukuk Bürosu nezdinde görüşmelerde
bulunmuş ve Anayasa Mahkemesi başvurusunda yer alması için ana muhalefet partisine iletilen hukuki görüş
yazısında konunun yer almasını sağlamıştır.
Desteklerini daima yanımızda hissettiğimiz İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu’na, İzmir Tabip Odası Avukatı
Mithat Kara’ya ve çalışmalarımızı kolaylaştıran İzmir Tabip Odası çalışanlarına teşekkür ediyoruz.
İzmir Tabip Odası Kurum Hekimliği Komisyonu
202
“İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği” ALANINDAKİ Çalışmalar
KOMİSYON TOPLANTILARI
1.
HERKESİN KATILIMINA AÇIK TOPLANTILAR: Komisyon her hekimin katılımına açık olarak
toplantılar yaptı.
Komisyon Toplantı Gündemleri:
•
İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının (6331) madde madde incelenmesi
•
Yeni Yönetmelik içeriğinin madde madde incelenip tartışılması
•
Çalışma Bakanlığı’nın iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamaları
•
Çalışma Bakanlığı işyeri hekimliği yetkilendirmesi
•
Sağlık Bakanlığı’nın işyeri hekimliğine yaklaşımı
•
Toplum Sağlığı Merkez’lerinin işyeri hekimliği alanına müdahalesi
•
İşyeri Hekimliği’nin Aile Hekimliği’ne entegre edilmesi yaklaşımları ve
yetkilendirilmiş aile hekimliği
konusu
•
OSGB’lerin işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında yaptıkları ve tabip
odası yaklaşımı
•
Özel eğitim kuruluşlarının işyeri hekimliği alanındaki faaliyetleri
•
İşyeri hekimliği eğitimleri, yenileme eğitimleri
•
İşyeri hekimliğinde reçete yazma konusu, e- reçete
•
İşyeri hekimliği kayıtları ve defterleri
•
İzmir’deki işçi sağlığı ortamı ve iş kazalarının izlenmesi
•
Meslek hastalıkları bildirimi
•
Diğer konular
“2014 ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ ÇALIŞMALARI”
2.
TTB İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ ÇALIŞMASI: Bu konuda enflasyon verileri, TEFE, TUFE ve alandaki uygulamalara göre çalışma yapılıp 2014 yılı için liste hazırlanmış ve TTB İSİH
Kol Yürütme Kurulu’na iletilmiştir. Bu listede TTB’nin isteği üzerine ilk kez tehlike sınıflarına göre bir çalışma
yapılmıştır. Bu çalışma rapor halinde yayınlanmıştır;
Az Tehlikeli- Tehlikeli- Çok Tehlikeli İşyerleri için
Karşılaştırmalı Ücret Tabloları
•
•
•
•
10’dan Az İşçi Çalıştıran İşyerleri için Tehlike Sınıflarına Göre Ücret Tabloları
10- 49 İşçi Çalıştıran İşyerleri İçin Tehlike Sınıflarına Göre Ücret Tabloları
50’den Çok İşçi Çalıştıran İşyerleri için Tehlike Sınıflarına Göre Ücret Tabloları
Açıklamalar
“TTB 2014 ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİNE TEPKİLER ÜZERİNE ÇALIŞMA”
3.
TTB NİN BELİRLEDİĞİ 2014 ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE SIFIR ZAM ÜZERİNE ÇALIŞMA
YAPILDI:
Her sene TTB tarafından yıl sonunda hazırlanıp yayınlanan İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesi’nde bu sene
az tehlikeli sınıftaki işyerleri için sıfır zam oranının ortaya çıkması nedeniyle oluşan tepkiler üzerine komisyonumuzca çalışma yapılıp TTB ve odalara gönderildi.
TTB İSİH KOL TOPLANTILARINA KATILIM
4.
TTB İŞÇİ SAĞLIĞI İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOL TOPLANTILARINA KATILIM: Ankara’da Türk Tabi-
203
pleri Birliğinde belirli aralıklarla yapılan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği kol toplantılarına İzmir Tabip Odası
İSİH komisyonu adına Dr. Hürcan Girgin katılarak değişik konularda katkıda bulundu.
İZMİR İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARINA KATILIM
5.
İZMİR İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNASYON KURULUNA KATILIM: TMMOB İzmir
İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ege Bölge Temsilciliği, TÜRK İŞ Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler
Platformu, İzmir Barosu’nun işçi sağlığı ve güvenliği alanında ortak çalışmalar yapması amacıyla yapılan ön
toplantılara Dr. Osman Bölükbaş katılarak katkı vermektedir.
İZMİR İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MECLİS TOPLANTILARINA KATILIM
6.
İZMİR İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MECLİSİNE KATILIM: İzmir’deki sendika ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan meclis toplantılarına Dr. Serdar Özgüç katılarak katkı
vermektedir.
İŞYERİ HEKİMLERİ İÇİN YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU EĞİTİM SEMİNERLERİ
7.
İŞYERİ HEKİMLERİ İÇİN YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU EĞİTİM
SEMİNERLERİNE DEVAM EDİLDİ:30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı
ve İş Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayınlanan yönetmelik ve diğer alt düzenlemelerle işyeri
hekimliği, iş güvenliği ve çalışan sağlığı konularında birçok düzenleme yapılmıştır.
İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 6331 sayılı Kanun ile meslek uygulamamıza
getirilen yeni düzenlemeleri meslektaşlarımızla paylaşmak, meslektaşlarımızı hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek amacıyla EĞİTİM SEMİNERLERİ yapılmasına karar verilmiştir.
Bu alana ilişkin mesleki, bilimsel ve hukuksal bilgilerin paylaşılmasının amaçlandığı eğitim seminerlerinin
ilk 4 semineri daha önceki çalışma raporunda belirtilen tarihlerde ve içeriklerde yapılmış idi. Bu dönemde bu
seminerlere devam edildi.
15.05.2013
İŞYERİ HEKİMLERİ İÇİN YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU EĞİTİM SEMİNERi- 5
8.
“6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE MESLEK HASTALIKLARI :
SEMİNER 5
“6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE
MESLEK HASTALIKLARI”
15 Mayıs 2013 Çarşamba
Saat: 18.30
İzmir Tabip Odası Orhan Süren Toplantı Salonu
PROGRAM
Oturum Başkanı: Dr. Hakan TOKSÖZ
İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Komisyonu Başkanı
2. ve 3. Basamakta Meslek Hastalıklarına Bakış
Prof. Dr. Arif Hikmet ÇIMRIN
Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Yeni Kanun Kapsamında Meslek Hastalıkları
Tanı Süreci
Dr.Ayşe ÖZTÜRK
İSGÜM Bölge Laboratuarı
204
06.11.2013
İŞYERİ HEKİMLERİ İÇİN EĞİTİM SEMİNERi
9.
“TORBA YASA VE YENİ YÖNETMELİK SONRASI ISIG ALANINDAKİ GELİŞMELERİN İŞYERİ
HEKİMLİĞİNE YANSIMASI:
“TORBA YASA VE YENİ YÖNETMELİK SONRASI ISIG ALANINDAKİ GELİŞMELERİN İŞYERİ
HEKİMLİĞİNE YANSIMASI”
06 Kasım 2013 Çarşamba
Saat: 18.45
İzmir Tabip Odası Orhan Süren Toplantı Salonu
PROGRAM
“Kurum Hekimliğinde İşyeri Hekimliği Uygulamaları”
Dr. Erol AKGÜN
(İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Komisyonu Üyesi- Kurum Hekimliği Komisyonu
Başkanı)
“İşyeri Hekimliğinde Gelir Vergisi Uygulamaları”
Dr. Serdar ÖZGÜÇ
(İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Üyesi)
“Torba Yasa- Yeni Yönetmelik ve İşyeri Hekimliği Alanında
Yaşanan Son Gelişmeler”
Dr. Hakan TOKSÖZ
(İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı)
İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi Dr.Erol AKGÜN, kurum hekimliğinde
işyeri hekimliği uygulamaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Kurum Hekimliği ve İşyeri
Hekimliği’nin birleştiği noktalardaki sorunları paylaşan Akgün, kurum hekimlerinin özlük haklarının her
geçen gün daha da geriye gittiğini; kurum hekimlerinin, ülke düzeyinde sayısının azaldığını; döner sermaye
alamadıklarını, ek tazminat verilmesi için kurum hekimlerinin mücadele yürüttüğünü ifade etmiştir.
İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi Dr.Serdar ÖZGÜÇ, işyeri hekimliğinde
gelir vergisi uygulamaları hakkında ayrıntılı bir bilgi paylaşımı yapmıştır. Konunun teknik boyutlarını
örneklerle paylaşan Özgüç; birden fazla işyerinde çalışılması halinde vergi uygulamalarının ve vergi dilimlerinin nasıl belirleneceği hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur.
İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr.Hakan TOKSÖZ, 6331 sayılı
Kanun’da Torba Kanunla yapılan son değişiklikler hakkında bilgi paylaşımı yaptıktan sonra, 20.07.2013
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler hakkında bilgi vermiştir.
Yaklaşık 2.5 saat süren eğitim, toplantıya katılan meslektaşlarımızın olumlu katkıları ve soruları ile oldukça
verimli geçmiştir.
28.11.2013
İŞYERİ HEKİMLERİ İÇİN EĞİTİM SEMİNERi
10.
“İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI VE YENİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE
YASAL SORUMLULUKLARI:
205
İşyeri Hekimliği Eğitim Semineri
28 Kasım 2013 Perşembe, saat 18.30
Işyeri Hekimlerinin Özlük Haklari ve
Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Yasal Sorumluluklari
Konuşmacı
Av.Mithat KARA
İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu
•
•
•
•
•
•
•
•
Sözleşmede Dikkat Edilecek Noktalar
Çalışma Süreleri, İzin, Ücret,
İşyeri Hekimi İşveren İlişkisi
İşyeri Hekimi-OSGB İlişkisi
Kıdem ve İhbar Tazminatı
İşe İade Davaları
6331 Sayılı Yasa Çerçevesinde Hekimin Hak ve Yetkileri
6331 Sayılı Yasa Çerçevesinde Hekimin Sorumluluğu 30.11.2013
DENİZLİ İŞYERİ HEKİMLERİ İÇİN EĞİTİM SEMİNERi
11.
“DENİZLİ TABİP ODASINDA DENİZLİ İŞYERİ HEKİMLERİ EĞİTİM SEMİNERİ :
Denizli Tabip Odasının daveti üzerine Denizliye giden İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Komisyonu üyeleri buradaki eğitim seminerinde bilgi ve deneyimlerini Denizli hekimleri ile paylaşmışlardır.
İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Komisyonu üyesi Dr.Serdar ÖZGÜÇ, işyeri hekimliğinde
gelir vergisi uygulamaları hakkında ayrıntılı bir bilgi
paylaşımı yapmıştır. Konunun teknik boyutlarını
örnekler ışığında Denizlili hekimlerle paylaşan
Özgüç; birden fazla işyerinde çalışılması halinde vergi
uygulamalarının ve vergi dilimlerinin nasıl belirleneceği
hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur.
İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Komisyonu Başkanı Dr.Hakan TOKSÖZ, 6331 sayılı
Kanun’da Torba Kanunla yapılan son değişiklikler
hakkında bilgi paylaşımı yaptıktan sonra, 20.07.2013
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve
Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler hakkında Denizlili hekimlere ayrıntılı bilgi vermiştir.
İŞYERİ HEKİMLERİ İÇİN EĞİTİM SEMİNERLERİ
SUNUMLARI
12.
“EĞİTİM SUNUMLARI WEB ÜZERİNDEN
İŞYERİ HEKİMLERİ İLE PAYLAŞILDI:
Komisyonumuz tarafından yapılan eğitim seminerlerinin powerpoint sunumları toplantılara katılamayan
hekimler için İzmir Tabip Odası web sayfasında yayınlandı.
24.01.2014
OSGB GERÇEKLERİ RAPORU
206
13.
“ÜLKEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA İLK YILINDA OSGB GERÇEKLERİ
RAPORU YAYINLANDI”
Komisyonumuz tarafından hazırlanan rapor yerel ve ulusal basınla paylaşıldı, meslek örgütlerine ve milletvekillerine gönderildi.İzmir Tabip Odası web sayfasında yayınlandı.
ÜLKEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA
İLK YILINDA OSGB GERÇEKLERİ
Ocak 2014
OSGB’LERİN HAKİMİYETİ
OSGB’LER VE İŞYERLERİ
OSGB’LER VE İSİG HİZMETLERİ
OSGB’LERDE EMEK SÖMÜRÜSÜ
DEVLETİN OSGB’LERİ
OSGB’LERİN GELECEĞİ
EK: OSGB’LERİN SINIFLANDIRILMASI
09.04.2014
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE OSGB’LER HAKKINDA RADYO PROGRAMI
14.
“AÇIK RADYO’DA ISIG OSGB’LER HAKKINDA PROGRAM”
DESTEK HİZMETLERİ
15.
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ DANIŞMANLIĞI: Komisyonumuza başvuru yoluyla gelen
işyeri hekimliği konusundaki çok sayıdaki yazılı ve sözlü bilgi isteği ve başka birçok konudaki destek talepleri
yerine getirilmiştir.
GÖRÜŞ BELİRTME
16.
SORUŞTURMA DOSYALARINA GÖRÜŞ BELİRTME: İzmir’de İşyeri hekimliği konusundaki
soruşturmalar hakkında birçok konuda görüş yazılmış ve ilgili kurullara iletilmiştir.
17.
İŞYERİ HEKİMLİĞİ İLK YETKİ VE YETKİ YENİLEME DOSYA İNCELEME ÇALIŞMALARI:
Komisyonumuz Dosya inceleme birİmi ilk yetki ve yetki yenileme dosyalarını inceleyerek çok sayıda yetkiyi
sonuçlandırmıştır.
İZMİR İSİH KOMİSYONU ÜYELERİ:
Dr. Hakan Toksöz
Dr. Hürcan Girgin
Dr. Serdar Özgüç
Dr. Osman Bölükbaş
Dr. Banu Döner
Dr. Hünkar Karabulut
Dr. Okhan Aydın
Dr. Erol Akgün
Dr. Zuhal Menteş
Dr. Tuba Önder
Dr. Noyan Yeşilırmak
207
“Nükleer Karşıtı Platform” ÇATISI ALTINDAKİ Çalışmalar
Fukuşima Felaketi Yıldönümü Etkinlikleri
11 Mart 2012
Fukuşima nükleer felaketinin 1. yılında, sekreteryasını Şubemizin yürüttüğü Nükleer Karşıtı Platform İzmir
Bileşenleri 11 Mart2012 tarihinde Cumhuriyet Meydanı`nda biraraya gelerek basın açıklaması ve insan zinciri
eylemi gerçekleştirdi. NKP İzmir Bileşenleri adına Talat Canpolat`ın okuduğu açıklamada; rüzgar, güneş, jeotermal, vb yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklara daha fazla önem verilmesi, NÜKLEER ENERJİ SANTRALLARINA harcanacak 20 Milyar dolarların temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına harcanması istendi.
Çernobil Felaketi Yıldönümü Etkinlikleri
26 Nisan 2012
Çernobil felaketinin 26. yıldönümünde sekreteryasını
Şubemizin yürüttüğü Nükleer Karşıtı Platform İzmir
Bileşenleri tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. 26
Nisan 2012 tarihinde Dominik Caddesi`nde (Alsancak)
basın açıklaması ve nükleer santrallere karşı imza eyleminin ardından Çernobil yıkımında yaşamını yitirenler anısına
denize karanfiller bırakıldı. NKP İzmir Bileşenleri adına
Şubemiz Eğitim Sorumlusu Talat Canpolat’ın okuduğu basın
açıklamasında özetle şunlara yer verildi. “Çernobil Nükleer
Santralında yaşanan yıkım üzerinden 26 yıl geçti, aynı trajedi Fukuşima`da daha dün yaşandı, FUKUŞİMA
ölüm saçmaya devam ediyor… Ülkemizde AKKUYU ile başlayan nükleer savrulma, giderek ivme kazanmış olup,
bu savrulmanın büyük bir hata olduğunu ısrarla vurgulayan geniş toplum kesimlerinin sesi “duymamazlıktan”
gelinmektedir. Bilim insanlarının, çevre örgütlerinin, mühendislerin, mimarların, toplumun duyarlı kesimlerinin sesi, karşı duruşları yok sayılmıştır. Biz üretebildiğimiz kadar değil, bize yetecek kadar enerji istiyoruz…
Biz bu Dünya üzerinde insana yakışan biçimde ve Dünya`ya saygılı, çevreye olan sorumluluğumuzun farkında
olarak yaşamak istiyoruz… Biz yeşil bir doğa, mavi bir gezegen istiyoruz…”
Açıklama sonrasında nükleer santral kurma girişimlerine hayır diyen vatandaşlar imza kampanyasına destek
verdi. Gündoğdu Meydanı’nda akşam saatlerinde Çernobil felaketinde yaşamını yitirenler anısına denize karanfiller bırakılırken, nükleer santral kurma inadından vazgeçilmesi, nükleer felaketlerin bir daha yaşanmaması
isteği bir kez daha yinelendi.
Fukuşima Felaketi Yıldönümü Etkinlikleri
11 Mart 2013
Fukuşima nükleer felaketinin 2. yılında, Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri tarafından basın açıklaması
gerçekleştirildi. Nükleer santralların insan sağlığını ve çevreyi tehdit ettiğini bir kez daha kamuoyuna duyurmak amacıyla yapılan basın açıklamasında İzmir Müzisyenler Derneği de nükleer karşıtı şarkılarını söylediler.
Gaziemir Kurşun Fabrikası hk. Basın Açıklaması 11 Nisan 2013
Kamuoyunun 2012 yılı Aralık ayında bir gazete haberi ile öğrendiği Gaziemir Aslan Avcı Döküm San. ve Tic.
A.Ş. tesis alanındaki nükleer atıkların depolanması konusunda bu güne kadar tatmin edici bir açıklamanın kamuoyuyla paylaşılmaması nedeni ile NKP İzmir bileşenleri tarafından basın açıklaması yapıldı. Dönem sözcüsü
Mustafa Çınarlı’nın okuduğu açıklamada; ülkemizde henüz bir nükleer santral bulunmamasına karşın, Tuzla’da,
İkitelli’de, Karadeniz sahillerinde ve son olarak kentimizde yaşanan nükleer atık olaylarının; daha nerelerde
nükleer atıklar vardır sorusunu akla getirdiği ifade edildi.
208
Gaziemir Kurşun Fabrikası hk. Çalışma Grubu Toplantısı 19 Nisan 2013
Gaziemir ilçesi sınırları içerisinde bulunan nükleer atıkların
eritildiği tahmin edilen kurşun fabrikasınailişkindurumdeğe
rlendirmesiyapılmasıveizlenecekyöntemlerindeğerlendirilme
si amacıyla NKP Gaziemir Kurşun Fabrikası Çalışma Grubu
Toplantısı Şubemizde gerçekleştirildi.
Sekretaryasını Odamızın üstlendiği toplantıda yıllarcayurtdışındaki nükleer santrallerden sökülen malzemelerin kaçak yollarla ülkemize sokulduğu ve fabrika
içerisinde eritildikten sonra ayrıştırılarak hammadde olarak
pazarlandığı ve ortaya çıkan ürünlerin doğrudan yaşam
alanımız içerisinde kullanıldığı, ayrıca ortaya çıkan atık maddelerin ise fabrika alanı içerisinde toprak altına gömüldüğü
ifade edildi.
Toplantı görüşmelerinde platform
üyelerinin uzmanlık
alanlarında katkı koyacağı bir raporun bir ay içerinde
oluşturulması, bölge halkı ve fabrika çalışanları üzerinde sağlık
taramasının yapılması, IEA (Uluslararası Enerji Ajansı)‘na iletilmek üzere mevcut durumu özetleyecek bir mektubun
yazılması, bölge halkınıda içerisine alacak şekilde durumun eylemselliğe
hukuki girişimlerde bulunulması benimsendi.
dönüştürülmesi ve gerekli
Çernobil Felaketi Yıldönümü Etkinlikleri
26 Nisan 2013
Çernobil felaketinin 27. yıldönümünde Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri tarafından bir dizi
etkinlik gerçekleştirildi. Sekretaryasını Şubemizin yürüttüğü NKP İzmir Bileşenleri adına Şubemiz üyesi Sedat
Gülşen’in okuduğu basın açıklamasında; “insanlığın
kendi ihtiyacı kadar olan enerjiyi doğayla uyumlu, özgür ve eşit paylaşacağı bir enerji politikası mümkündür. Buna tek engel daha fazla kâr adına sürdürülen
ölümcül enerji politikalarıdır” ifadesine yer verildi. Açıklamada 27 Nisan 2013 tarihinde Mersin’de nükleer
karşıtı eyleme destek çağrısında bulunuldu.
İzmir’in Nükleer Atıkları Konferansı 3 Ocak 2014
Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte kentimizde ortaya çıkartılan
nükleer atıkların etkileri ve yapılanlar değerlendirildi. Dr. Raika Durusoy’un kolaylaştırıcılığındı gerçekleştirilen
etkinlikte Dr. Alper Öktem, Dr. Angelika Calussen, Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Av. Arif Ali Cangı
konuşmacı olarak katıldı.
NKP İzmir Bileşenleri Dönem Sözcüsü olan EMO İzmir Şubesi adına Mustafa Çınarlı tarafından yapılan açılış
konuşmasında; ülkemizde nükleer santral bulunmamasına rağmen İzmir’in kent merkezinde bile nükleer
atıklara rastlanabildiği, attıkların ülkemize nasıl girdiğinin henüz açıklanamadığı, burada dönüştürülen tehlikeli maddelerin nerelerde nasıl kullanıldığının belirsizliğini koruduğunu ifade etti. “Eski fabrika alanında
bulunan tehlikeli atıklara karşın müsteşar yardımcısının bölgeden “arazi” olarak söz etmesi bölgede yükseltilmek istenen TOKİ projesi tehlikesine işaret etmektedir” diyen Çınarlı; TMMOB İzmir İl Koordinasyon
Kurulu tarafından açılacak olan tespit davasının önemli bir aşama olacağının altını çizdi.
209
Dr. Alper Öktem konuşmasında; atıkların gömülü olduğu
arazide ve yanındaki ilköğretim okulunda yapmış oldukları
ölçümler konusunda bilgi vererek arazi çevresindeki tel
örgülerdeki boşluğun mahalle halkı tarafından geçit olarak
kullanıldığına dikkat çekti. Fabrika arazisinin yakınındaki
yeşil alanlarda radyasyonun çocukları ve hamileleri tehdit ettiğini vurgulayarak arazideki incelemelerde tespit
edilen Eu 152 izotopunun bulaştığı atıkların kazanlarda
yakılmış olabileceği ve bölgeye serpinti olarak yayılma riski
olabileceğini belirtti.
Dr. Angelika Claussen ise Almanya’da iki bölgede nükleer atık depolandığını, bu alanların yerleşim
alanlarından uzak olduğunu, kent içerisinde böyle tehlikenin dünyada ilk olduğunun altını çizerek, düşük
dozdaki radyasyonun troid kanserine yol açabildiğini, Japonya’da 289.960 çocuğun taramadan geçirildiğine
değindi. Milyonda 2 olması beklenen troidli çocuk nüfusunun milyonda 26 seviyesine yükseldiğini dile getirerek nükleer santral personeli için
100 mSv olan seviyenin de geçen yıl 250 mSv seviyesine çıkartılmasını eleştirdi. Taşeron işçilerin kapsam dışı
bırakılması sonucunda durumun olduğundan daha iyi gösterilmeye çalışıldığını paylaştı.
Prof. Dr. Ali Osman Karababa “Gayrı Sıhhi Müessese olarak Aslan Döküm fabrikasının” sadece konut projesi
ile gündeme gelmediğini, bu alanda yapılmak istenen AVM projesi tehlikesini de dile getirdi. Alanın tarihini
kısaca aktardığı konuşmasında 1940’da üretime başlayan tesisin
1969’da Gayri Sıhhi Müessese belgesini aldığını, bu belgenin koşullarından bir tanesinin alanın 500m
çevresinde önlem alınması şartı olduğunu dile getirdi. Karababa; 1983 yılından beri Nükleer Materyallerin
Korunumu Konvensiyonu üyesi olan ülkemizde TAEK’in kirliliği temizleyip, tehlikeli maddeleri izole etmek
durumunda olduğunu sözlerine ekledi. Fabrika alanından alınacak numunelerin Avrupa’da test ettirilmesi
gerekliliğini vurguladı.
Av. Arif Ali Cangı bölgeye yönelik olarak bugüne kadar gerçekleştirilen suç duyuruları ve kamuoyu
açıklamalarına yer verdiği konuşmasında, valilik, TAEK, bakanlık kadar İzmir Büyükşehir Belediyesinin de
sorumlu olduğunu dile getirdi. İZSU’nun olumlu görüş bildirerek sorumluluğu Çevre İl Müdürlüğüne attığını
paylaştı.
Konu ile ilgili olarak dava açılana kadar konunun takipçisi olduklarını, savcılığın söz konusu atıkların ülkemize girişi konusunda işlem yapmaktan, uluslar arası işleyişten çekindiğini, en büyük destekçilerinin ise mahalle sakini kadınlar olduğunu paylaştı. Hazırlanan son bilirkişi raporunun içerdiği bilgiler nedeni ile önemli
olduğunu değinerek sürecin ve atıkların kent güvenliği, çevre haklarının gelişimi açısından bir laboratuar
niteliğinde olduğunun altını çizdi. EXPO 2020 adayları arasında yer alan, “Herkes için sağlık” temasını seçen
bir kentin halk sağlığını hiçe saymasının oldukça düşündürücü olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.
11 Mart 2012
FUKUŞİMA HALEN HAFIZALARDA İKEN AKKUYU`DA NÜKLEER ISRAR NİYE?
11 Mart 2011`de yaşanan deprem ve sonrasında Japonya kıyılarını vuran büyük tsunami dalgalarıyla Fukushima Daiichi Nükleer Enerji Santralinde yaşanan büyük yıkımın üzerinden bir yıl geçti.
Yıkımın tam bilançosu bile bilinmezken, yaşanan felaketin boyutları kamu oyundan gizlenirken ne yazık ki
büyük bir bilgi kirliliği ve bilgi gizlenmesi süreci tüm boyutları ile yaşanmaktadır. Ne yaşanan ölümler, ne
evsiz kalan insan/aile sayısı ve ne de doğada yaşanan yıkımın bir envanteri kamu oyu ile paylaşılmamıştır.
Japon Nükleer ve Endüstriyel Güvenlik Ajansı (NISA) felaketin seviyesini, “BÜYÜK KAZA” seviyesi olan 7.
seviye olarak açıklamıştır, açıklanan bu seviye 1986 Çernobil kazasıyla aynı seviyedir. Yaşanan büyük felaketin ardından bölgede yaşayan insanlar önce 10 km, kazanın büyüklüğü görülmesinden sonra 20 km. çapında
bir alanı içerecek şekilde bölgeden uzaklaştırılmıştır. Doğa, hem toprak/tarım alanları hem de deniz suyu/
denizdeki yaşam olarak büyük bir radyoaktif kirlilikle karşı karşıya kalmıştır. Normalde ölçümlenen radyoaktif etkilenimden 1,000,000 kat büyüklükte ölçümlenen radyoaktif sızıntı yaşamı tüm boyutları ile tehdit
eder duruma gelmiştir.
210
26 Nisan 1986`da Chernobyl Nükleer Santralinde yaşanan yıkımın Dünya`yı nasıl etkilediği hala hafızalardan
silinmemişken, yaşanan ölümler sonrası radyoaktif bulutların etkilediği insanların çocuklarında gözlenen
anomali düzeyindeki bozukluklar ve tarım ürünlerinin hala radyoaktif kirlilik içermesi NÜKLEER SANTRALLERDE yaşanan felaketlerin (KAZA demiyoruz, çünkü yaşanan bu felaketleri KAZA diye açıklamak
yanlış olur) yıkıcı sonuçlarını acı tecrübelerle insanlığın hafızasına kazımıştır.
Tüm bu yaşananlar karşısında enerji arz güvenliğinin sağlanması bahanesiyle halk güvenliğini hiçe sayan,
dünyada birçok olumsuz örneği varken, Nükleer Enerji Santrallerini ülkemize dayatan anlayışa karşı çıkıyor,
Fukushima`da yaşanan felaketi mutfak tüpü kazalarıyla karşılaştırarak, bilimsel verilerle adeta alay eden bu
anlayışın enerji arz güvenliği bahanesine sığınmasını gerçekçi bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.
İlk ünitesi bundan yaklaşık 10 yıl sonra devreye alınacağı söylenen, 4. ünitesinin 10-15 yıl sonra devreye
alınacağı planlanan AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ`nde çalışmalara yangından mal kaçırırcasına
hız verilmiş, ÇED süreci başlatılmıştır. Yaşanan bunca acı felaket varken, tamamlandığında ülkemizin kurulu
elektrik gücünün %5-7`sine karşılık gelecek böyle bir santralın yapılma gerekçesi nedir?
Dünya`da gelişmiş ülkeler Nükleer Enerji politikalarını bir bir gözden geçirir, askıya alır, İPTAL ederken, bizim 20 Milyar ABD Doları harcanarak yapılacak bir NÜKLEER ENERJİ Santrali macerasına girişmemiz neyin
karşılığıdır?
Yeni ölümlerin mi…???
Bizler NÜKLEER KARŞITI PLATFORM İzmir Bileşenleri
olarak, tüm bileşenlerimiz ve bu mücadelede bize destek
veren tüm paydaşlarımızla ülkemizde NÜKLEER ENERJİ
SANTRALI istemediğimizi kamuoyuna bir kez daha iletiyor, kısıtlı olan ülke kaynaklarımızın ULUSLAR ARASI
NÜKLEER LOBİ`ye peşkeş çekilmesini istemiyoruz.
Biz rüzgar, güneş, jeotermal, vb yeni ve yenilenebilir enerji
kaynaklarımıza daha fazla önem verilmesini, NÜKLEER
ENERJİ SANTRALLARINA harcanacak 20 Milyar
dolarların temiz ve çevreci enerji kaynaklarına harcanmasını talep ediyoruz.
Biz ölümü değil yaşamı istiyoruz, ne biz, ne gelecek kuşaklar ülkemizde ölümle burun buruna bir yaşam istemiyoruz.
Barış içerisinde, savaşsız güvenli bir hayat ve güvenli bir Dünya istiyoruz.
Tüm bu söylenenlerin ışığında siyasi iradenin bu NÜKLEER gidişe bir “DUR” demesini istiyoruz.
NÜKLEER KARŞITI PLATFORM
İzmir Bileşenleri
26 Nisan 2012
ÇERNOBİL`DE, FUKUŞİMA`DA YAKILAN AĞITLAR AKKUYU`DA YAKILMASIN…
Çernobil Nükleer Santralında yaşanan yıkım üzerinden 26 yıl geçti, aynı trajedi Fukuşima`da daha dün yaşandı,
santralın yıkıntıları üzerinden duman hala tütüyor ve hala FUKUŞİMA ölüm saçmaya devam ediyor…
Yaşanan bunca ölüm, etkileri hala süren ve yıllarca sürecek olan RADYOAKTİF yıkımın gerekçesi nasıl
açıklanabilir ki? Enerji ihtiyacı mı??? Bu olsa olsa büyük bir aldatmacanın, kandırmacanın yanıtı labilir,
yaşanan ölümlerin asla…!!!
Çernobil Nükleer Santralında yaşanan yıkım uzun süre Dünya`dan gizlenmiş olup, ne gariptir ki Fukuşima`da
yaşanan yıkım da saklanabildiği kadar Dünya`nın gündeminden kaçırılmıştır.
Nükleer santrallarda yaşanan yıkımlar nedeniyle binlerce insan ölmüş, geri dönülmez doğa yıkımları
yaşanmış ve büyüklüğü milyarlarca Amerikan Doları ile açıklanan ekonomik çöküşler yaşanmıştır ve ne acıdır
ki Dünya üzerindeki açlık sorununu çözmek için 50 Milyar Dolar yetecekken, sadece Fukuşimanın yarattığı
yıkımın sonucu oluşan zarar en az 250 Milyar dolar, toplumsal maliyeti ise 500 Milyar dolarları bulmaktadır.
Ülkemizde AKKUYU ile başlayan olumsuz nükleer savrulma, giderek ivme kazanmış olup, bu savrulmanın
büyük bir hata olduğunu ısrarla vurgulayan geniş toplum kesimlerinin sesi “duymamazlıktan” gelinmiştir.
Bilim insanlarının, çevre örgütlerinin, mühendislerin, mimarların, toplumun duyarlı kesimlerinin sesi, karşı
duruşları yok sayılmıştır.
211
Akkuyu için ÇED süreci başlatılmış, Başbakanlık bu yolda genelgeler yayınlayarak süreci yavaşlatacak,
önünü kesecek her girişimi, her türlü engeli bertaraf etmek için öngörülen tüm hazırlıkları yapmış, uygulamaya geçirmiştir. Öyle ki enerji santralı projelerinde ki ÇED sürecinde yapılması zorunlu olan Halkın
Bilgilendirilmesi Toplantısı yapılamamasına ve yapılamadığına dair tutanak tutulmasına karşın, “toplantı
yapıldı” varsayılmış, bir sonraki adım olan Format Belirleme Toplantısı hukuksuz bir zemin üzerinde, TMMOB yok sayılmış ve göstermelik olarak yapılmıştır. Tüm bu ağır aksak ve işleyişte barındırdığı yanlışlarla devam eden süreç, ilgili makamlarca, YAPILMIŞ ve GEÇERLİ sayılmış, hukuk ve toplum vicdanı karşısında
OLDU/BİTTİYE getirilmiştir.
Unutulmamalıdır ki, bu gün bu yanlışa düşenler bir gün tarih karşısında hesap vereceklerdir ve yine şu bilinmelidir ki bu yanlış anlayış ve yapılan uygulamalar toplum vicdanında çoktan mahkum olmuştur…
Ama biz diyoruz ki; daha fazla geç kalmadan, ülkemizde ve Dünya üzerinde yeni yıkımlar yaşanmadan,
AKKUYU için ağıtlar yakılmadan bu akıl almaz süreçten vazgeçilsin… Çernobil`de, Fukuşima`da yakılan
ağıtlarla dökülen gözyaşına, Akkuyu için dökülecek gözyaşları eklenmesin…
Nükleer Enerji Santrallarının gereksizliği, yanlışlığı konusunda konuşmaktan, anlatmaktan, etkili ve yetkili insanların aymazlığını deşifre etmekten asla yorulmayacağız, sesimizi sağır sultan duydu ama iki adım
ötemizdeki“karar vericiler”etkililer duymadı… Ancak bilinmelidir ki susmayacağız, bu yolda yorulmayacağız,
bu karşı duruş, bu mücadele bu ülke topraklarından nükleer tehlike yok olana kadar sürecektir.
Bizler ne bu ülkede, ne de Dünya üzerinde Nükleer Santral istemiyoruz…, Biz üretebildiğimiz kadar değil, bize
yetecek kadar enerji istiyoruz…
Biz bu Dünya üzerinde insana yakışan biçimde ve Dünya`ya saygılı, çevreye olan sorumluluğumuzun
farkında olarak yaşamak istiyoruz…
Biz yeşil bir doğa, mavi bir gezegen istiyoruz…
NÜKLEER KARŞITI PLATFORM
İzmir Bileşenleri
11 Mart 2013
FUKUŞİMA NÜKLEER SANTRAL KAZASININ 2. YILDÖNÜMÜ BASIN AÇIKLAMASI
11 Mart 2011 yılında Japonya açıklarında gerçekleşen deprem ve ardından yaşanan tsunami çok sayıda can
kaybına yol açarken Fukushima Daiçi Nükleer Santrali` nin ünitelerinde soğutma sağlanamadığı için
çekirdek erimesi meydana geldi. Sonunda, hepimizin bildiği bir seri patlama oldu. Fukuşima`da meydana
gelen dünyanın ikinci en büyük nükleer santral kazası tüm dünyayı nükleer enerji hakkında tekrar düşünmeye
sevk etti.
Japon hükümeti, Tokyo Elektrik Şirketi ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı, santralden atmosfere, okyanusa ve toprağa bulaşan radyoaktif izotoplar hakkında gerçek değerleri açıklamayıp, kazanın boyutlarını
saptırmak için yoğun çaba sarfetti. Basından öğrendiğimize göre, okyanustan tutulan balıklarda, öngörülenin
de çok üzerinde radyasyon saptanmıştır. Bağımsız araştırmacıların çabalarıyla, kazanın gerçek boyutları ortaya çıktı. Patlama sonucu yayılan radyoaktif maddeler, Kuzey Amerika`nın batı kıyılarına, Avrupa kıtasına ve
Kuzey yarımküreye kadar ulaştı. Japon Nükleer ve Endüstriyel Güvenlik Ajansı (NISA) kazanın seviyesini,
“BÜYÜK KAZA” seviyesi olan 7. Seviye olarak açıklamıştır (Chernobyl ile aynı seviye). Büyük bölümü 1. Derecede deprem bölgesinde bulunan ve yakın çevresinde de çok büyük depremler üreteceği bilinen fayların yer
aldığı ülkemizde, Fukişima`dakine benzer kazaların ortaya çıkması son derece olasıdır.
Kazanın ardından Daiçii`de 4 reaktör kullanılamaz hale geldi. Kalan 50 reaktörden 48`i ise riskler nedeniyle çalıştırılmıyor. Fukuşima`dan sonra, Almanya, İtalya, İsviçre nükleer enerjiden vazgeçme kararı alarak
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye . Avrupa Birliği sınırları içerisindeki tüm nükleer santraller teste
tabi tutuldu ve hepsinde güvenlik zaafları tespit edildi.
Dünyada bunlar yaşanırken ülkemizde “az radyasyon kemiklere iyi gelir” söyleminin devamı niteliğinde demeçler verildi. “Riski var diye tüpgaz kullanmayacak mıyız, arabaya binmeyecek miyiz‘‘ “bekarlık nükleer santralden daha tehlikeli” demeçleri, ülkemizde kurulmak istenen nükleer santrallere ilişkin yetkililerin işin
ciddiyetinin farkına varmadıklarını gösterdi.
Yapılan açıklamalara bakılırsa, sadece Akkuyu` da değil, Sinop, İğneada ve ülkemizin bir çok bölgesinde
212
nükleer santral yapılmak istenmektedir. Yani bu ülkemizin dört bir yanına etkisi yıllarca sürecek bombalar
yerleştirmek demektir.
Yaşanan bunca acı felaket varken, tamamlandığında ülkemizin kurulu gücünün sadece %57`sine karşılık gelecek böyle bir santralın yapılma gerekçesini nedir?
Yakın tarihte İzmir` in Gaziemir ilçesinde, nükleer atıkların, yıllardır toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Bunun
üzerine, kamu kurumları ve siyasal iktidar felaketin boyutunu nükleer atıklara “kimyasal atık” muamelesi yaparak gizlemeye çalıştı. Gaziemir`de yaşananlar, bir nükleer kaza ve sızıntı durumlarında başımıza geleceklerin habercisidir. Gaziemir`deki atıkların ülkemize nasıl geldikleri ise hâlâ belirsizliğini korumaktadır.
Akkkuyu Nükleer Santrali için Rusya devleti ile yapılan anlaşma gereği;
- Santralin tüm işletmesi, yakıt tedariği, atık yönetimi ihalesiz %100 Rusya` ya teslim edilmiştir,
- Sözleşme gereği, santral hisselerinin en az % 51`i Rusya`ya ait olacaktır (bunun anlamı, söz hakkı her zaman
Ruslar`da olacaktır).
- Rus tarafına 12.35 cent/kwsaat ile 15.5 cent/kwsaat arasında fahiş bir elektrik satın alma garantisi verilmiştir.
- Önerilen VVER 1200 modeli reaktörün, bugüne kadar hiç işletmeye alınmamış ve bu nedenle de Rusya`da
bile işletme performansı denenmemiş bir reaktör tipi ilk defa ülkemizde denenecektir (diğer bir deyimle, Türk
halkı kobay olarak kullanılacaktır),
- Anlaşmada “görünmeyen” ve kimin yükleneceği muğlak olan maliyetleri vardır,
Bilindiği üzere Ortadoğu, emperyalist kışkırtmalarla savaşın eşiğine getirilmiştir. Ülkeler arasındaki nükleer
silahlanma yarışı, olası bir savaşta insanlık için önemli bir tehdit niteliğindedir. Bunun için nükleerin kirli
ve savaşın diline hizmet eden dünyasını terk edip barışın dili egemen kılınmalıdır.
Nükleer santral kazaları ve kazaların yarattığı büyük tahribat, nükleer santrallerden vazgeçilmesi için ciddi bir
uyarı niteliğindedir. Biz nükleer santral karşıtları olarak, Fukuşima` da yaşanan felaketlerin yıldönümünde,
daha Çernobil`in ve Fukişima`nın olumsuz etkileri hala sürerken ülkemizde bir ülkede nükleer santral istemiyoruz.
• Biliyoruz ki tüm dünyada, nükleer kazaların önemli bir bölümü halktan gizlenmekte, ancak saklanamayacak
durumda olanlar, küçültülerek duyurulmaktadır. Her depremde korku içerisinde “acaba santrale bir şey oldu
mu” korkusu ile yaşamak istemiyoruz.
• Ne kendimizi, ne de gelecek kuşakları ölümle burun buruna getirecek bir yaşam istemiyoruz.
NÜKLEERE İNAT YAŞASIN HAYAT! NÜKLEER KARŞITI PLATFORM
11 Nisan 2013
BASINA VE KAMUOYUNA
Kamuoyunun 2012 yılı aralık ayında bir gazete haberi ile öğrendiği Gaziemir Aslan Avcı Döküm San. ve Tic.
A.Ş. tesis alanındaki nükleer atıkların depolanması konusunda bu güne kadar tatmin edici bir açıklama kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Ülkemizde henüz bir nükleer santral bulunmamasına karşın, Tuzla`da, İkitelli`de,
Karadeniz sahillerinde ve son olarak kentimizde yaşanan nükleer atık olayları; “acaba daha nerelerde nükleer
atıklar vardır” sorusunu akla getirmektedir. 1940 yılından bu yana faaliyet gösteren Aslan Avcı fabrikası,
acaba ne kadar zamandır bu atıkları depolamakta ve kullanmaktadır, firma tarafından ne kadar benzeri atık
depolanmıştır?
Ülkemize girişi yasak olan bu atık malzemelerin kentimizin ortasında bir tesiste ortaya çıkması yasal olmayan
yollarla yürütülen atık ticareti gerçeğini gündemimize getirmektedir.
Bugün için atıkların radyasyon yaydığı ve toplumda infial yarattığı açıktır. Konu basında da yer almaktadır.
Tartışmalardan ortaya çıkan tek sonuç söz konusu atıkların radyoaktif atıklar olduğu konusunun kesinleşmiş
olmasıdır. Bu durumda halk sağlığı için tehdit oluşturan bu atıkların bulunduğu yerden alınması gerekmektedir. Söz konusu adres şehrin işyeri ve yerleşim merkezlerinin ortasında, yoğun yerleşim alanları içerisindedir ve
söz konusu malzemelerin bu alanda tutulmaması gerekmektedir. Buna karşın radyoaktif atıklar hala daha aynı
yerde durmakta, üzerine toprak örtülmesi gibi palyatif ve ucuz yöntemlerle deyimi yerinde ise göz önünden
uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Öncelikle söz konusu atıkların derhal halk sağlığı için zarar vermeyecek bir
şekilde bulundukları yerden alınarak, halk için tehlike yaratmayacak bir alana taşınması gerekmektedir.
Bu görevin öncelikle söz konusu atıkların sahibi olan firmalara ait olduğu kuşkusuzdur. Ancak firma bu güne
kadar hiçbir davranışta bulunmamıştır. Bu durumda firmanın bu görevini yerine getirmesini sağlanması
213
görevi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı`na
düşmektedir. Ayrıca Anayasamız uyarınca vesayet
ilişkisi gereğince vesayet eden makamlar olarak
İzmir Valiliği ve İçişleri Bakanlığı bu konuda
işlemin yapılmasını istemek ve emretmek yetkisine sahip olmalarına karşın, bu konuda hiçbir
işlem yapılmamıştır. Belirtilen nedenlerle söz konusu kamu görevlileri görevlerini yapmamışlardır.
Radyoaktif atıkların bunca zamandır bulundukları
yerden alınmamasının halk sağlığı için yarattığı
zararların zaman içerisinde ortaya çıkacağı, bundan dolayı çevrede yaşayan tüm insanların zarar
göreceği hususu ise her türlü tartışmadan uzak bir
konudur.
Bu konuda, daha önce çeşitli kuruluşlar tarafından basın açıklamalarıyla yetkililerin dikkati çekildiği için daha
uzun açıklama yapmaya gerek görmüyor ve aşağıdaki sorular bir an önce açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz:
• Aslan Avcı tesislerinde, ne zamandan beri bu atıklar bulunmaktadır. Nerelerde kullanılmış
ve nerelere satılmıştır. Satın alan kişilerin sağlığı hakkında bilgi var mıdır?
• Atıkların üzeri toprakla örtülmüştür. Burada toplu konutlar yapılacağı söylenmektedir. Bu arazinin rant
kaynağı olarak değerlendirilmek istendiği bilgisi doğru mudur?
• Gaziemir`de, Aslan Avcı fabrikası çevresindeki halkın sağlık taraması yapılması düşünülmekte
midir?
• İlgili firmanın 2007 yılından beri TAEK dahil, Çevre ve Orman Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir
Belediyesi ve Gaziemir Kaymakamlığı, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Sarayköy Nükleer
Araştırma ve Eğitim Merkezi ile iletişimde olduğu, Firmanın arazisinin taşıdığı tehlike bilinmesine rağmen
bilgiler kamu ile paylaşılmadığı ve halk sağlığı açısından tutarlı bir politika yürütülemediği iddiaları doğru
mudur?
• Nükleer santral bulunmayan ülkemize, alınıp satılması yasak olan bu atıklar nereden
gelmiştir. Yetkililerin haberi var mıdır?
• Yurda girişi yasak olan bu atık malzemelerin Gaziemir`de bulunması ile ilgili süreç nasıl
işlemiştir, ilgili bakanlıklar bu konuda çalışma yürütmekte midirler?
• Ülkemizin başka yerlerinde de benzeri nükleer atıklar var mıdır?
• Bundan böyle benzer olayların yaşanmaması için neler planlanmaktadır?
EXPO 2020 yarışına “Herkes için Sağlık” temasıyla aday olan kentimizin tanıtımının sürecinin olumsuz etkilenmemesi için, İzmir halkından bu konuda sessiz kalmasını istenebilmiştir.
Yasak olmasına rağmen nükleer atıkların ülkemize girişini kontrol edemeyen, yasadışı ticaretin kirli oyunlarına
ortak olmuş bir anlayışın, kontrolü tamamen yabancı firmanın elinde olan ve tüm riski ülkemize bırakan
sözleşmelerle nükleer santral kurdurma macerası durdurulmalıdır.
Yetkilileri, bir daha benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya ve bu konuda kamuoyunu
rahatlatacak açıklamalarda bulunmaya, güvence vermeye çağırıyoruz. Atıkların, gerekli önlemlerin alınarak
sağlığımızı tehdit etmeyecek bir alana taşınmasını, halkın sağlığı ile daha fazla oynanmamasını istiyoruz. Bu
atıkların ülkemize nasıl girdiğinin açıklanmasını istiyoruz.
Konunun sürekli takipçisi olacağız. Yetkililerin yakasını bırakmayacağız. Hiçbir kurum, kuruluş ya da kişinin,
sağlığımızla oynamaya hakkı yoktur.
Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur
Nükleer Karşıtı Platform
İzmir Bileşenleri
ÇERNOBİLLER BİR DAHA YAŞANMASIN
25 Nisan 2013
26 Nisan 1986 günü sabaha karşı Çernobil nükleer enerji santralinde gerçekleştirilen deney sonrası ardarda gelen ihmaller insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birine yol açtı. Çernobil nükleer santralinin 4.
214
reaktöründe gerçekleşen patlama sonrası Hiroşima ve Nagazakiye atılan atom bombasının yaydığı radyasyonun 200 katı toprağa, suya ve havaya karıştı. Radyasyon, Leningrad üzerinden Finlandiya ve sonrasında
İşveç’e ulaştı, ölçümlerle analiz edilmiş ve tüm dünya, patlayan bir nükleer santralden yayılan radyasyonun
nasıl sınır tanımadığına, hiçbir tel örgünün onu engelleyemediğine bir kez daha tanık oldu.
Çernobil kazası, çılgınca rekabetin insanlığın başına neler getireceğini bir kez daha acı sonuçlarıyla bizlere
göstermiştir. Çernobil’in mağduru çocukların fotoğraflarına baktınız mı? Ya onların başındaki sevdiklerine?
Çernobil kazası sonrası kaç kişi aynada yüzüne bakıp bakıp intihar etti? Peki kaza bölgesine gönderilen 600
bin insana ne olduğu konusunda devlet görevlilerinin bir şey söylediğini duyan oldu mu? İçinden radyasyon
geçen bedenlere ne olduğunu söylediler mi bizlere? Tiroid kanseri deyince ilk aklımıza gelen neydi?
Çernobil sonrası kimilerine göre 1 milyon, kimilerine göre 30-40 kişi, kimilerine göre ise 200 bin kişi yaşamını
yitirdi. Çernobil sonrası Belarus’ta ortalama yaşam süresi 74 yıldan 58 yıla indi. Bu koşullara rağmen, Çernobil’in
diğer reaktörleri 14 yıl daha çalıştırılmaya devam edildi. Peki ülkemizde ne oldu? Azıcık radyasyonun kemiklere iyi geldiğini söylenen ülkemizde. O dönem Karadeniz bölgesinde araştırma yapan dürüst akademisyenlerin tehdit edildiği hafızalarımızdadır. Karadeniz’de yetişen tarımsal ürünler batılı ülkeler tarafından
alınmayınca “radyasyonu bilmeyen halkımıza” dağıtıldı. Radyasyonlu fındıklar ilköğretim çocuklarına
yardımsever devletimiz tarafından verildi. Bakanlarımız ekranlarda çay içtiler.
2011 yılında Japonya’da gerçekleşen Fukuşima nükleer santral kazası, bir çok şeyin değişmediğini bir kez daha
gösterdi. Kaza sonrasında bölgede oturanlar Çernobilde olduğu gibi tahliye edilerek bölge tamamen boşaltıldı.
Yine toprağa, okyanusa, havaya radyasyon bulaştı. Dünyanın egemenleri insanlar doğruları öğrenmesin diye
canını dişine taktı. Radyasyonun etkisine maruz kalan yine halk oldu. Yıl 2011 idi, ülkemizde yöneticiler
nükleer santral kurma ısrarlarını yenilediler.
Bakanlardan bekarlığın daha ölümcül olduğunu dinledik.“Tüpgaz” patlamasıyla nükleer santral patlaması
arasında kurulan derin bağlantı darbeci generallerin bile aklına gelmemişti. İşte böyle bir ülkede kurulmak
istenen santralin patlaması bizleri şaşırtmamalı, ancak bizleri endişelendirmelidir. Bütün egemenler aynı;
bu gidişle hayallerindeki dünyayı kurduklarında artık hiç kimse insan formunda olamayacak, doğamız yok
olacaktır. Sınırsız sermaye biriktirme hırsına kapılanlar dünyanın sonunu getireceklerdir.
Buna izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz.
Çare tükenmedi. Kullandıkları arabalarda kullanılan petrolün temini için ölenleri düşünenlerin sayısı hergün
artıyor. Alışveriş merkezlerinde tükettiğimiz ömrümüzü özgürleştirmek için ülkemizde suyuna, dağına
sahip çıkanlar var.
Halkın onayı alınmadan yapılan hiçbir anlaşma meşru değildir. Hele gelecek nesiller adına suç işleniyorsa.
İnsanlığın kendi ihtiyacı kadar olan enerjiyi doğayla uyumlu, özgür ve eşit paylaşacağı bir enerji politikası
nın mümkün olduğunu Çernobil’in yıl dönümünde kamuoyuna bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.
Bunun karşısındaki tek engel, daha fazla kâr adına sürdürülen ölümcül enerji politikalarıdır. Çernobiller bir
daha yaşanmasın diye 26 Nisan Cuma günü TBMM önünde, 27 Nisan Cumartesi günü Mersin’de olacağız.
Ne ülkemizde, ne dünyada nükleer santral istemiyoruz. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur
Nükleer Karşıtı Platform
İzmir Bileşenleri
25 Ocak 2014
MANİSA`DAKİ URANYUM MADEN OCAKLARI HK. BASIN AÇIKLAMASI
Manisa-Köprübaşı ilçesi yakınlarında, MTA tarafından 1970-1982 yılları arasında işletilerek terk edilen uranyum maden ocakları, çevre yaşamını tehdit etmektedir. Bu madende bulunan uranyum cevheri, sarı pasta
üretiminde kullanılmış, ancak radyoaktif kirlenmeye uğramış pasalar ve cevherin alınamayan kısmı olduğu
gibi bırakılmıştır.
Bu ocaklardan birisinde yapılan ölçümler, yer yer izin verilebilen miktarın 140 katı radyasyon olduğunu gözler
önüne sermiştir. Bu bir vahşi madencilik örneğidir.
Bu ocağın 300 metre kadar kuzeyinde bulunan Kasar köylüleri, bu bölgede dolaşmakta, yörede hayvanlarını
otlatmakta, aynı ocağın da içerisinde bulunduğu dere yatağında açılmış kuyuların sularını kullanmaktadırlar.
Söz konusu bu kuru dere, yağışlı mevsimlerde akışa geçerek, Köprübaşı ilçesinin mahallelerinden geçip
sularını Gediz nehri üzerinde kurulu Demirköprü barajına boşaltmaktadır. Barajda tutulan balıklar ise yöre
215
halkı tarafından tüketilmektedir.
Diğer yandan, uranyum ocaklarının üst seviyelerindeki serbest hale geçmiş uranyum artıkları ve kontamine
olmuş tozlar, uçuşarak havaya karışmakta ve bu hava, yöre insanları tarafından solunmaktadır. Üstelik, bu
kadar riskli olan sahaya girişin tehlikeli olduğunu belirten en ufak bir uyarı levhası olmadığı gibi herhangi bir
engelleyici önlem de bulunmamaktadır.
Üstelik tüm bu yaşananlar, anlık veya günlük olmayıp, yıllardır süre gelmektedir. Bu nedenle de etkileri artarak
yöre canlılarının sağlığını tehdit etmektedir. Burada, olağanın üzerinde zihinsel ve bedensel engelli olduğu,
kanserli hasta sayısının fazla olduğu söylenmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Yörede sağlık taraması
yapılmış mıdır? Yapılmış ise nasıl bir sonuç alınmıştır?
Hızla, bir nükleer santral macerasına sürüklenmekte olan ülkemizde, radyasyon riskinin böylesine hafife
alınması son derece kaygı vericidir.
Vahşi maden işletmeciliğinin bir örneğini gördüğümüz Köprübaşı uranyum alanı, günümüzün çevre bilimleri,
sağlık kriterleri, toprak, su yeraltı suyu ve hava kalitesi standartlarına göre insan, bitki, hayvan ve ekosistemin
diğer bileşenleri için ölümcül tehlikeler içermektedir. Yörede, uranyumum yanı sıra çok daha kritik olan
radyoaktif izotopların belirlenmesi gerekmekte; bölgedeki yüzeysel akışlar, doğrudan Demirköprü
Barajı`na, dolayısıyla Gediz Nehri akışı doğrultusundaki yerleşimleri ve Ege Denizi`ni radyoaktif materyallerle kirletmektedir.
Başta insan sağlığı olmak üzere, ekosistemin tüm unsurları açısından yörede bugüne kadar önlem almayanların
sorumluluğunun tespit edilmesini istiyoruz. Bu sahalara giriş çıkışları zamanında engellemeyen, önlemleri
almayanları tek tek açığa çıkarıp bugün bu büyük felaket haberinin önüne geçmek için Meclis`i göreve
çağırıyoruz. Kirlenen ve radyasyon bulaşan malzemelerin toplanıp koruma altına alınmasını istiyor, arıtma
işlemlerini bugüne dek sürdürmeyenleri hesap vermeye çağırıyoruz.
“Sularımız, Toprağımız, İnsanımız Tehlikede!”
Bu kirlenmeden, bölgedeki toprakların, yetişen bitkilerin ve su kaynaklarının oldukça fazla etkilendiği, bilimsel raporlarla savunulmaktadır. Yöre topraklarının ortalama uranyum içeriği çok büyük oranlara ulaşmıştır.
Özellikle uranyum yatağının bulunduğu alan ve çevrelerden beslenen suların, uranyum açısından Dünya
Sağlık Örgütü verilerine göre en az 10 kat fazla kirlendiği ortadadır. Bu suların, yöredeki insan ve hayvanlar
tarafından içilmesi, sulama amaçlı kullanılması, çevre sağlığı açısından önemli risk oluşturmaktadır.
“Kuyular Açık Kalmış, Zehir Saçıyor”
Maden için açılan arama kuyuları, aynen açıldığı şekliyle bırakılmış, koruma alınmamıştır. Kuyular, mevcut
haliyle, yöre halkı ve yabani hayvanlar için tehdit oluşturmaktadır. Böyle alanlarda uranyum, hem kısa, hem
de uzun dönemde içerisinde, hem yüzey, hem de yeraltı suları tarafından sürekli yıkanarak yöredeki toprak, su
ve bitki örtüsünün kirlenmesine neden olmaktadır.
“Uyarıyorum: Ege Tehlike Altında!”
Bu alanlar, mevcut haliyle tutulduğu takdirde, Ege Bölgesi`nde sürekli kirlilik kaynağı olarak kalacaktır.
Alanların zaman geçirilmeden kirlilik kaynağı olmaktan çıkartılıp, çevreye zararsız hale gelecek şekilde
korunması gerekmekte; yöredeki eski işletmeler, yarma ve kuyular kendi kaderine bırakılmakta ve çirkin bir
görüntü oluşturmaktadır. Bölgede özellikle maden arama döneminden kalma ve derinliği yer yer 15-20 metreye
varan üstü açık derin kuyular, hem bölge halkı, hem de yörede yaşayan hayvanlar için tehdit oluşturmaktadır.
“Uranyum, Baraj ve Nehirle Hızla Yayılıyor”
Sorun, bölgeyle sınırlı kalmamakta, Demirköprü Barajı kanalıyla Gediz Nehri akışı doğrultusundaki tüm
yerleşimleri ve nihayetinde Ege Denizi`ni radyoaktif materyallerle kirletmektedir. Çalışma alanındaki toprak, su ve bitkilere ait uranyum analiz sonuçları, özellikle Kasar, Topallı, Killik, Kemhallı ve Taşharman gibi
belli alanlarda kirlenme potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir.
Bu yörelerde gömülü haldeki uranyum yataklarındaki kütleler, toprakların, suların ve bölgede yetişen bitkilerin
değişik oranlarda kirlenmelerine neden olmaktadır. Bölgede yüzeysel akışlar doğrudan Demirköprü barajına
dolayısıyla Gediz nehri akışı doğrultusundaki tüm yerleşimleri ve nihayetinde Ege Denizi`ni radyo aktif materyallerle kirletmektedir.
“Meclis Göreve!”
Meclisimiz, yaşanmakta olan bu çevre felaketinin önüne acilen geçecek bir komisyon kurmalı, bilim insanlarının
uyarıları dikkate alınmalı ve daha fazla zaman yitirmeden uranyum zehrine karşı önlem alınmalıdır. Tüm sivil
toplum kuruluşları da bu çalışmalara gerekli desteği vermelidir.
Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur
216
“İnsan Hakları” ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR
Prof Dr Ramazan İnci
İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu İzmir Tabip Odası Temsilcisi
İzmir İl İnsan Hakları Kurulu oluşumu
1- İbrahim BALLI İl İnsan Hakları Kurul Başkanı
2- Canan MUT
Büyükşehir Belediye Tems.
3- Alper DOĞRUÖZ
Büyükşehir Belediyesi Avukatı
4- İsmet DUDAR
İl Genel Meclis Tems.
5- A.Numan ARICI AKP İl Bşk.Tems.
6- Orhan KARAOĞLU CHP İl Bşk.Tems.
7- Nihal DEMİRHİSAR Ege Ünv.Rekt.Tems.
8- İsmail Özgür CAN
Dokuz Eylül Ünv.Rekt.Tems.
9- Bahar KONUK
Yaşar Ünv.Rekt.Tems.
10- Simge AKSU
İzmir Ekonomi Ünv.Rekt.Tems.
11- Fiğan ERTUMAN
İzmir Yüksek Tek.Ens.Rekt.Tems.
12- Sezen ZEYTİNOĞLU İzmir Ünv.Rekt.Tems.
13- Mine UZUN
Gediz Ünv.Rekt.Tems.
14- Alaattin ŞAHİN
Şifa Ünv.Rekt.Tems.
15- Ramazan İNCİ
İzmir Tabip Odası Tems.
16- Hulusi DEMİR
Esnaf ve Sanatkarlar Od. Birliği Tems.
17- N.Sedat GÜLŞEN
TMMOB Tems.
18- Ali YILMAZ
İzmir Ticaret Odası Tems.
19- Z.Sedef ÖZDOĞAN İzmir Barosu Tems.
20- Nilgün ŞENTUNA
Kadın Haklarını Koruma Der. Tems.
21- Gönül KAYA
Çağdaş Yaşamı Destekleme Der. Tems.
22- M.Halit ÇELİK
Mazlum - Der Tems.
23- Ömer AKSU
Okul Aile Bir. Tems. (Konak Nuriöz İ.Ö.O)
24- Turgay ÇAVUŞOĞLU Sosyal Hizmet Uzmanları Der. Tems.
25- Yaşar ÇELİK
Türk Psikologlar Der. Tems.
26- Ergin GÜNGÖR
Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Der. Tems.
27- Şerafettin ŞIVKIN
Anadolu Basın Yayın Birliği Der. Tems.
28- İlker ÇOBAN
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Tems.
29- Zafer ÇAM
Murat Reis Mah. Muhtarı
30- Kenan AY
Jandarma Komutanlığı Tems.-Çağrılı
31- Hasan Hüseyin KAYA İl Emniyet Müdürlüğü Tems.- Çağrılı
İzmir İl İnsan Hakları Kurulu Başvuru Konuları
1. Âdil Yargılanma Hakkı
2. Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı
3. Ayrımcılık Yasağı (Türünü belirtiniz. Anayasamızda belirtilen ayrımcılık türleri için bakınız)
4. Bilim ve Sanat Hürriyeti
5. Çalışma ve Sözleşme Hakkı
6. Çevre Hakkı
7. Çocuk Hakları
8. Dilekçe Hakkı / Bilgi edinme Hakkı
9. Din ve Vicdan Hürriyeti
10. Eğitim ve Öğrenim Hakkı
217
11. Engelli (Özürlü) Hakkı
12. Haberleşme/Basın Hürriyeti
13. Düşünce ve İfâde Hürriyeti
14. İşkence Yasağı
15. Kadın Hakları
16. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
17. Konut Dokunulmazlığı Hakkı
18. Kötü Muamele Yasağı
19. Mülkiyet Hakkı
20. Örgütlenme Hürriyeti
21. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı
22. Sağlık ve Hasta Hakkı
23. Seçme ve Seçilme Hakkı
24. Sosyal Güvenlik Hakkı
25. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
26. Uyrukluk (Tâbiyet) Hakkı
27. Yaşam Hakkı
28. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
29. Zorla Çalıştırma ve Angarya Yasağı
İl İnsan Hakları Kuruluna Yapılan Başvurular ( 2012-2013 Yılı )
İhlal İddiası Konusu
2012 / 2013
1. Adil Yargılanma Hakkı
2/2
2. Ailenin Korunması Hakkı
3. Ayrımcılık Yasağı
4. Bilim ve Sanat Hürriyeti
5. Çalışma ve Sözleşme Hakkı
6. Çevre Hakkı
5/1
7. Dilekçe Hakkı
18 / 8. Din ve Vicdan Hürriyeti
9. Eğitim ve Öğrenim Hakkı
2/10. Engelli Hakları
- / 1
11. Haberleşme Hürriyeti
12. İfade Hürriyeti
13. İşkence Yasağı
14. Kişi Hürriyeti ve Güvenlik Hakkı 3 / 1
15. Konut Dokunulmazlığı
16. Kötü Muamele Yasağı
17 / 20
17. Mülkiyet Hakkı
2/18. Örgütlenme Hürriyeti
19. Özel Hayatım Gizliliği
-/1
20. Sağlık ve Hasta Hakkı
8/5
21. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyet Hakkı 22. Sosyal Güvenlik Hakkı
2/23. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
24. Tutuklu ve Hükümlü Hakları
4 / 25
25. Tüketici Hakkı
1/26. Uyrukluk (Tabiyet) Hakkı
27. Yaşam Hakkı
2/1
28. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti 29. Zorla Çalıştırma Yasağı
218
30. Diğer (İş ve yardım talepleri..v.b) 13 / 5
TOPLAM BAŞVURU SAYISI79 / 62
•
o
o
o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İzmir İl İnsan Hakları Kurulu Komisyonları
Sosyal Hizmetler Komisyonu
Eğitim Komisyonu
Basın Komisyonu
Cezaevi ve Gözaltı Birimleri İzleme Komisyonu
İsmet DUTAR İl Genel Meclis Temsilcisi
Sezen ZEYTİNOĞLU İzmir Üni. Rek. Temsilcisi
Z. Sedef ÖZDOĞAN İzmir Barosu Temsilcisi
Ramazan İNCİ İzmir Tabip Odası Temsilcisi
Nilgün ŞENTUNA Kadın Haklarını Koruma Derneği
N. Sedat GÜLŞEN TMMOB Temsilcisi
Turgay ÇAVUŞOĞLU Sosyal Hizmetler Derneği İzmir Şb.Tem.
Yaşar ÇELİK Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Tems
A . Numan ARICI AK Parti İl Başkanlığı Temsilcisi
Mine UZUN Gediz Üniversitesi Rekt. Temsilcisi
M. Halit ÇELİK Mazlum – Der. Tems.
Cezaevi ve Gözaltı Birimleri İzleme Komisyonu Eylemleri
•
8 Mart 2013 İzmir 2 Nolu T tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu (Girilemedi)
•
18 Mart 2013 Cumhuriyet Baş Savcısı Vekili Yusuf Aslan
•
3 Mayıs 2013 İzmir 2 Nolu T tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu (*)
•
27 Mayıs 2013 İzmir 2 Nolu F tipi Yüksek Güvenlikli Ceza ve İnfaz Kurumu (*)
•
5 Haziran 2013 Cumhuriyet Baş Savcısı Vekili Yusuf Aslan ziyareti
•
6 Haziran 2013 İzmir Aliağa Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (*)
•
3 Temmuz 2013 İzmir 1 Nolu F tipi Yüksek Güvenlikli Ceza ve İnfaz Kurumu (*)
•
3 Ekim 2013 İl Sağlık Müdürlüğü ziyareti
•
6 Aralık 2013 İzmir 2 Nolu T tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu
•
6 Aralık 2013 İzmir Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu
Genelevde Çalışan Genel Kadınların Hak İhlallerini Tesbit ve Araştırma Alt Komisyonu
Ramazan İNCİ Nihal Demirhisar
Münevver Aktaş Dilek Eser İyilikçi Alp Limoncuoğlu
Ayça İzmirlioğlu Habibe Güneş Şenay Tavuz
Yıldızay Şengün D.Cengiz Aygün Asya Banu Topuzoğlu
Nilgün ŞENTUNA Derya Şaşman Kaylı
Tabip Odası Temsilcisi
Ege Üniversitesi Temsilcisi
Dokuz Eylül Üniversitesi
DEÜ İİBF İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fak.
İzmir Yaşar Üniversitesi Hukuk Fak.
TSM Tabibi
İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu
İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu
İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu
TSM Tabibi
Kadın Haklarını Koruma Derneği
EgeÜni Kadın Ar. Mer. EKAM
219
Etkinlikler
4 Haziran 2013
Olağanüstü Kurul Toplantısı ve Valimiz Sn. Mustafa Toprak Ziyaret
11 Haziran 2013 Basın Açıklaması
İZMİR Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu, Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik
Kapalı Cezaevi’nde
mahkumların cinsel istismar, işkence ve onur kırıcı muameleye maruz
kaldıklarına ilişkin
iddiaları araştırmak için inceleme yaptıklarını, çocuklarla görüştüklerini,
iddiaların
doğru olmadığını çocukların özellikle ’cinsel istismar’ iddiasından çok
rahatsız olduklarını söyledi.
10 ARALIK 2013 DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ VE HAFTASI PROGRAMI
Atatürk Anıtına çelenk konularak başlatıldı.
03 Aralık 2013 (Salı)
Özel Ege Bakım Merkezi
Müdürlüğü ziyareti (Kemalpaşa)
Açıklama: Bedensel ve zihinsel
engelli çocuklara yöneliközel
yatılı bakım merkezi
04 Aralık 2013 (Çarşamba)
Konak Morris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Merkeziziyareti
Açıklama: Otizmli çocuklarıneğitim gördüğü özel eğitim ve
uygulama merkezi
Alsancak Melih Özakat İlkokulu ziyareti
Açıklama: Engelli çocukların bulunduğu özel eğitim sınıfı
Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Kız Teknik ve Meslek Lisesi
ziyareti
Açıklama: Kaynaştırma eğitimi gören çeşitli engel gruplarının
220
bulunduğu okul
05 Aralık 2013 (Perşembe)
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kapsamında, İzmir
Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi İşbirliği İle “Herkes İçin Engelli Hakları ve
İhtiyaçları” Konulu Panel
Yer: DESEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi) 75. Yıl Amfisi
Konuşmacılar: Moderatör Doç. Dr. Hatice ŞAHİN (Ege
Üniversitesi Engelsiz Ege Birimi Koordinatörü)
-Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden konuşmacı Engellilere yönelik uygulamalar.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şub Müdürlüğü’nden konuşmacı – Engellilere yönelik eğitim uygulamaları.
-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden konuşmacı – Performans sporu dışında geliştirmeye yönelik engelli spor
çalışmaları.
-Ergin GÜNGÖR (İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Temsilcisi) – Engelli bireyi ve ailesini koruyan
uluslararası ve ulusal yasalardan doğan hakları.
-İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden konuşmacı – Yerel yönetimler ve mimari uygulamalar dışındaki engelli
ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar.
10 Aralık 2013 (Salı)
Panel
Yer: İzmir Valiliği Büyük Toplantı Salonu (Mavi Salon)
Konuşmacılar
Ege Üniversitesi Engelsiz Ege Birimi Koordinatörü – Doç Dr Hatice ŞAHİN
(Konu: Engelli Hakları)
İl İnsan Hakları Kurul Üyesi – (TMMOB Tems) - Sedat GÜLŞEN (İnsan Hakları Kurul Tanıtımı)
İl İnsan Hakları Kurul Üyesi – Kadın Haklarını Koruma Derneği – Nilgün ŞENTUNA
(Bunları Biliyor Musunuz? Genel İstatistiki Bilgiler)
12 Aralık 2013 (Perşembe)
Okul Ziyareti (Eğitim-Bilgilendirme)
Ziyaret Edilecek Okul: İzmir Kız Lisesi
14 Aralık 2013 (Cumartesi)
Yeni Asır Tv “Biz Kadınlar Programı”’nda İl İnsan Hakları Kurulu’nun Tanıtımı
İl İnsan Hakları Kurul Üyesi - Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Der. Temsilcisi –Ergin GÜNGÖR
(İl İnsan Hakları Kurulu’nun tanıtımı ve Engelli Hakları)İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi-Av Ayşegül
ALTINBAŞProgramın diğer konuğu) (Kadın Hakları konusunda)
221
“ASİSTAN HEKİMLİK” ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR
2013-2014 yılında İzmir Tabip Odası asistan hekim komisyonu olarak yürüttüğümüz faaliyetler aşağıda yer
almaktadır.
Öncelikli olarak uzun süredir çalışmayan İzmir Tabip Odası asistan hekim komisyonunu aktif hale getirdik.
01.10.2013 tarihinde izmirdeki asistan hekimlerin sorunlarını dile getirmek,özlük haklarını korumak ve
geliştirmek için tüm hastanelerden en az bir temsilcinin katıldığı toplantı yapıldı.
Asistan hekimler olarak ttb merkez konseyi ve aynı zamanda TTB asistan hekim kolu ile ile iletişime geçildi.
26 ekim 2013 tarihinde ito toplantı salonunda izmirden ve ege bölgesinden(denizli,balıkesir,aydın,manisa)
asistan hekimlerin katılımı ile ‘asistan hekimler toplanıyor’ konulu sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi
konuştuğumuz bir toplantı yapıldı. çalışma grupları oluşturuldu.toplantıya katılanlar arasında,ttb merkez
konsey üyesi ve ito yönetim kurulu üyesi uzm.dr.fatih sürenkök ,ankara tabip odası yönetim kurulu üyesi
uzm.dr.selçuk atalay,aydın menderes ünv.öğretim görevlisi dr.osman elbek,ttb merkez konsey üyesi ve ttb
asistan hekim kolu üyesi asistan doktor melda pelin yargıç bulunmaktaydı.
06.11.2013 tarihinde aydın menderes ünv.asistan hekimlerinin basın açıklamasına destek mesajı gönderildi.
asistan hekimlerle görüşmek için aydına gidildi.
10.11. 2013 tarihinde Behçet Uz Çocuk hastanesi asistan hekimlerinin yapmış olduğu basın açıklamasında
sorunlarının bizim de sorunlarımız olması nedeniyle destek olmak amaçıyla yanlarında olduk.
29 .01.2014 tarihinde Yeşilyurt EA Hastanesi asistan hekimlerinin sorunlarını dile getirdiği basın açıklamasında
destek olmak için yanlarındaydık.
16.02.2014 tarihinde başlayan Yeşilyurt asistan görev etkinliğinde ve sonrasında asistan hekim arkadaşların
yanlarında olduk.grevlerine katıldık. Sorunlarını ve çözüm önerilerinin duyulması için diğer hastanelerdeki
asistan hekimleri ve uzman doktorları bilgilendirdik.
18.02.2014 tarihinde tüm izmirli asistan hekimler olarak Yeşilyurttaki asistan arkadaşlarımızın yanındaydık
ve greve destek verdik.
01.03.2014 tarihinde biten yeşilyurt asistan eyleminde yapılan basın açıklamasında asistan arkadaşlarımızla
birlikteydik, kendilerine yapılması vaad edilen taleplerinin takipçisi olduğumuzu bildirdik.
İzmir Tabip Odası Asistan Hekim Kolu Adına,
Asistan Doktor Altan Gökgöz
222
İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASİSTAN HEKİMLERİNİN ÖZLÜK
HAKLARI MÜCADELESİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUMUZUN DEĞERLENDİRMELERİ
İzmir Bozyaka EAH asistan hekimleri, uzun süredir yaşamakta oldukları sorunlar katlanılmaz hale gelince,
özlük, eğitim ve ücret sorunlarının düzeltilmesi için çözüm arayışlarına girdiler.
1) Ekim ayının ilk yarısında, asistan hekimlerin talebi üzerine, hastanede Tabip Odası Başkanı Dr.Suat Kaptaner ve Tabip Odası Delegesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç.Dr.Taşkın Altay’ın
katılımıyla, hastane konferans salonunda düzenlenen toplantıda, asistan hekimler sorunlarını Tabip Odası
yöneticileri ile paylaştılar.
Toplantı bitiminde,
· Asistan hekimlerin oluşturacakları bir çalışma grubunun, asistan hekimlerin son bir kaç aylık maaş ve
performans ödemelerine ilişkin bordrolarını temin etmeleri,
·
Diğer özlük ve eğitim sorunlarına ilişkin sorunların, her klinik adı da belirlenerek Oda yönetimine
aktarılması,
· Oda yönetiminin sorunların gündeme getirilip çözüm yönünde adım atılması için hastane başhekimliği
ile görüşmesi kararlaştırıldı.
2) 2 Kasım 2012 tarihine gelindiğinde, henüz Oda’ya bir bilgi ve belge iletilemeden, Kamu Hastane Birlikleri Kararnamesi gereğince, bütün hastane yöneticilerinin değiştirildiği, genel sekreter, hastane yöneticisi,
başhekim atamalarının yapıldığı yeni bir dönem başladı.
3)
15 Kasım 2012’de, hastanede, asistan hekimlerin temsilcilerinin seçildiği, sorunlarının ve neler
yapılabileceğinin tekrar tartışıldığı; her nedense Tabip Odası yönetiminin davet edilmediği, ancak, TTB
Merkez Konseyi’nin İzmirli üyesinin katılımcı olduğu, onun da Oda Yönetim Kurulu’na bilgi vermeye gerek
duymadan hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirildiği öğrenildi. Oda yönetiminin davet edilmeme gerekçesi sorulduğunda, toplantının aceleyle yapılmış olması, deneyimsizlik v.b. gerekçeler dile getirildi.
4) 17 Kasım Cumartesi günü, asistan hekim temsilcisi tarafından, Oda Başkanı aranarak, seçilen asistan
hekim temsilcilerinin, 19 Kasım Pazartesi günü Oda yönetimi ile görüşme talepleri iletildi.
5) 19 Kasım Pazartesi günü, Tabip Odası’nda, Oda Başkanı, bir Yönetim Kurulu üyesi ve Oda avukatı ile
asistan hekim temsilcileri, 3 saat süren bir toplantı yaptılar. Toplantıda, asistan hekim meslektaşlarımızın
Odamıza ilettikleri her kliniğin özel sorunlarını içeren bilgiler, acil talepler, çözüm önerileri ve izlenecek
süreç tartışıldı. İstemlerin hastanenin yeni yöneticilerine anlatılması önerimiz olumlu bulundu. Asistan hekimlerin, 21 Kasım Çarşamba günü, hastane yöneticileri ile görüşme ve taleplerini iletmek için Oda’nın randevu alması talebi söz konusu olunca, Oda Delegesi Dr. Taşkın Altay’ın Oda adına devreye girmesi ile aynı gece
randevu alındı ve konuyla ilgili olarak meslektaşlarımıza bilgi verildi.
Ayrıca, taleplerin tümünün Oda avukatı tarafından, uygun hukuksal dille ifade edilerek yeniden düzenlenmesi, gerekirse noter aracılığıyla başvuru amacıyla dilekçeye de dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Talepler ertesi
sabah, saat 10’da, hazırlanmış biçimde asistan hekim meslektaşlarımıza Oda avukatı tarafından iletildi.
Aynı toplantıda, Oda yöneticilerinin, hastanenin yeni yöneticisi ile yapılacak ilk toplantıya sadece hastanede
çalışan asistan hekimlerin temsilcilerinin katılması; bu tutumun asistan hekimlerin birliğini, gücünü ve
kararlılığını göstermede daha yararlı olacağı; Tabip Odası yönetiminin, olaya sahip çıktığını, bu toplantıda
gelişecek sürece göre, Tabip Odası yönetiminin hastane yöneticileri ile daha sonra da gerektikçe bir araya
geleceği önerisi tartışıldı ve kabul edildi.
6) 21 Kasım Çarşamba günü asistan hekim temsilcisi tarafından Oda başkanı tekrar aranarak, asistan hekim-
223
lerin Oda Başkanı’nın toplantıya katılmasını istediklerini aktardı. Kendisine Oda Başkanı’nın katılamayacağı,
bir gün evvel bu konunun konuşulduğunu, ama mutlaka Tabip Odası’nı temsilen bir kişinin de katılmasını
istiyorlarsa, aynı hastanede Eğitim Sorumlusu da olan, Oda Delegesi Doç. Dr. Taşkın Altay veya yine aynı hastanede çalışan Oda Denetleme Kurulu üyesi Uz.Dr. Sabri Dereli’nin toplantıya katılımının sağlanabileceği belirtildi. Ancak, asistan hekim meslektaşlarımız tarafından toplantıya yine TTB Merkez Konseyi’nin İzmir’deki
üyesinin davet edildiği ve onun da Oda Yönetimine bilgi vermeye gerek duymadan toplantıda hazır bulunduğu
anlaşıldı.
7) 22 Kasım Perşembe akşamı, hastane yöneticisi, asistan hekimlerle tekrar toplantı yapmıştır. Tabip Odası
yöneticileri bu toplantıdan haberdar edilmedikleri için katılamamışlardır. Söz konusu toplantıda, hastane yöneticisi, asistan hekimlerin taleplerinin büyük çoğunluğunu haklı bulduğunu, gerçekleştirmek için çalışmalara
başlayacağını belirtmiştir. Oda yöneticileri ile yaptığı görüşmede de ilk planda, asistan hekimlerin sorunlarının
tartışılacağı EPK toplantılarına 2 asistan temsilcisinin katılmasının kararlaştırıldığı bilgisini iletmiştir.
8) 23 Kasım Cuma günü, Oda yöneticilerinin de önerisiyle, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistan grevini
gerçekleştiren Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu’ndan asistan hekim meslektaşlarımız dayanışma göstermek ve bilgilenmek amacıyla hastaneye giderek asistan hekimlerin temsilcileri ile görüşmek istemişlerdir. Bu
görüşme, hastanedeki asistan temsilcilerinin bir kesiminin isteksiz yaklaşımları nedeniyle, anlaşılmaz şekilde,
ancak kısmen gerçekleşebilmiştir. Bu konu daha sonra kendileriyle paylaşıldığında, gelenlerin uzman oldukları
konusunda bilgileri olduğunu belirtmişlerdir.
9) 26 Kasım Pazartesi günü, Tabip Odası Başkanı, hastane asistan hekim temsilcisi meslektaşımız tarafından
tekrar aranmış, bu defa, 27 Kasım Salı günü hastane bahçesinde basın açıklaması yapmak istediklerini,
sonrasında konferans salonunda toplantı yapılacağı, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılmış olan asistan
grevi konusunda, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın Taşdöğen’in sunum yapacağı, SES avukatının
hukuksal durum açısından bilgi vereceği toplantı ve sunumlar için hastane konferans salonunun kendilerine
tahsis edilmesi için Tabip Odası yönetiminin, hastane yönetimiyle görüşmesini talep etmiştir.
Oda Başkanı tarafından,
“Tabip Odası’nın, asistan hekim meslektaşlarımızın haklı taleplerine sahip çıkıp her türlü desteği vermesine,
Oda avukatının bütün talepleri birleştirerek hukuksal metin hazırlayıp kendilerini bilgilendirmesine,
9 Eylül asistan grevini gerçekleştiren asistan hekim komisyonu üyelerinin dayanışma için hastaneye gelmeleri,
ancak kendileri ile görüşülmemesine rağmen, toplantıya sunum yapması için grevi gerçekleştiren asistan hekimlerin değil bir öğretim üyesinin davet edilmesi,
Hukuksal sunum için, kendilerine hukuksal olarak bilgi verip talepler listesini hazırlayan Oda avukatının değil
de başka bir avukatın davet edilmesinin nedeninin anlaşılamadığı,
Başka kurum ve kişilere sunumlar için davet yapılmış olmasına rağmen, sadece izin konusunun Tabip
Odası’ndan talep edilmesinin nedeninin anlaşılamadığı” belirtilmiştir.
Sürecin başından beri, her türlü desteği veren Tabip Odası’na, nedeni anlaşılamaz şekilde önyargılı yaklaşımın,
asistan hekimlerin hak mücadelesini zayıflatacağı ifade edilmiş olmakla birlikte, yine de asistan meslektaşların
talepleri için girişimde bulunulacağı belirtilmiştir.
Odamız delegesi Dr. Taşkın Altay’ın, Oda adına girişimi ile hastane yöneticisinden konferans salonunun tahsisi
sağlanmış ve bu konuda asistan hekim temsilcisine bilgi verilmiştir.
10) 27 Kasım Salı sabahı, Hastane Yöneticisi, Oda Başkanı’nı arayarak, aynı gün hastane bahçesinde basın
açıklaması yapılacağını öğrendiğini, kendisine bilgi verilmediğini, buna izin veremeyeceklerini, durumu Genel
Sekreter’e bildireceğini paylaşmıştır. Oda Başkanı, Genel Sekreter ve Hastane Yöneticisi ile defalarca görüşerek,
224
basın açıklamasının yapılması konusunda hastanede hiçbir sorun yaşanmayacağına dair Oda olarak konuya
sahip çıkıldığı, asistan hekimler adına sorumluluğun üstlenildiği konusunda güvence verilmiştir. Her iki yöneticinin de duyarlılık göstermesi sonucunda basın açıklaması başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Basın açıklaması sonrasında, konferans salonunda, asistan hekimlerin sorun ve talepleri tartışılmıştır. SES
avukatı sunum yapmıştır. Tabip Odası ve katılan diğer kurum ve kuruluşlardan konuşmacılar deneyimlerini
aktarmışlardır.
11) 11 Aralık günü, Bozyaka Hastanesi asistan hekimlerinin randevu talebi üzerine, aynı akşam 3 asistan
temsilcisi ile Oda Başkanı, Genel Sekreteri ve 1 yönetim kurulu üyesinin katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Bu
toplantıda, asistan hekim temsilcileri, 17 Aralık günü, hastanede sadece asistan hekimlerin katılacağı bir “iş
bırakma” etkinliği gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirmişlerdir ve Tabip Odası’nın eylem çağrısı yapmasını
talep etmişlerdir. Oda yöneticileri, iş bırakma eyleminin temel talebini öğrenmek istediklerinde, temel talebin
“maddi koşullarının düzeltilmesi olduğunu ve performans ödemelerinin kaldırılmasını, yerine sabit ödeme
yapılması” olduğunu belirtmişlerdir.
Oda yöneticileri, hastane yöneticisine, yerine getireceğini bildirdiği taleplerin gerçekleşmesi için makul süre
tanımak gerektiğini, “iş bırakma” etkinliğinin erken ve hazırlıksız bir eylem olduğunu, diğer hekim kesimlerinin desteğinin sağlanmasının gerekli olduğunu ve farklı hekim kesimleri için kullanılan üslûbun da uygun
olmadığını düşündüklerini açıkça ifade ettiler. Performansın kaldırılması talebinin haklı bir talep olduğunu
ancak bunun hastane yöneticisinin yetkisi içinde yerine getirilebilecek bir talep olmadığını belirttiler. Sabit
ödeme talebini Türkiye çapında yapılacak etkinliklerle gündeme getirmenin daha akılcı olacağını bildirdiler.
Asistan Hekimler, Oda yöneticilerinin önerilerinin haklı olabileceğini, ancak kendilerinin hastanede iş bırakma
eylemi yapma kararı aldıklarını, Oda’nın eylem çağrısı yapmama kararını paylaştıklarını ancak Oda’nın destek
açıklaması yapmasını talep ettiler.
Asistan hekimlerin talepleri haklı olduğu için, Tabip Odası’nın bu sorunlara ve asistan hekim meslektaşlarımıza
hukuksal zemin de dahil olmak üzere destek açıklaması yapacağı belirtildi. Odanın bu kararı, asistan hekimler tarafından da olumlu bulundu ve istekleri üzerine bu kararımız Bozyaka Hastanesi hekimlerinin tümüne
duyuruldu.
12) 12 Aralık günü ise, asistan hekimlerin basında çıkan haberleri düzeltme yazısı ile, kendilerinin 1 gün önce
Oda adına onay almadan basına açıklama yaptıkları ve 1 gün önceki toplantıda Oda yöneticilerine söylemeyi
unuttukları ortaya çıktı.
13) 17 Aralık gününe gelindiğinde, Tabip Odası yöneticileri görüşlerini açıkça paylaşmasına, talepleri haklı
bulup desteklediğini açıklamasına, her türlü taleplerini yerine getirmek için çaba harcamalarına rağmen özellikle, destekleyen kuruluşlar arasında İzmir Tabip Odası’nın adı bile anılmadan, sürecin dışında tutulmaya
çalışılmıştır.
Etkinlik günü, Oda yöneticileri, TTB MK 2.Başkanı’nın İzmir’e bu etkinliğe katılmak için geldiğini, Oda yöneticilerine haber verme gereği bile duymadığını üzülerek izlemişlerdir. Diğer 1-2 hastaneden ağırlıklı olarak SES
üyesi sağlık çalışanlarının katılımının olması, etkinliğin anonslarının ve yönetiminin “Demokratik Katılımcı
Hekimler” grubundan hekimlerce yapılıyor olması, taşınan pankartlardaki imzalar, TTB web sitesinde yer
alan açıklamadaki imzalar, İzmir Tabip Odası Yönetimi’ne karşı olumsuz bir tutum geliştirme çabalarının esas
sahiplerini göstermesi açısından uyarıcı olmuştur.
Hekimlerin haklı talepleri için harcanmakta olan çabaların başarıya ulaşmasının yolunun hekim birliğini en
geniş şekilde sağlamaktan geçtiğini bilenler açısından üzücü olan bu tabloda Bozyaka Hastanesi’ndeki bu etkinlikte, asistan hekimler dışındaki hekimlerin katılımının hemen hemen hiç olmaması da uyarıcı ve eğitici
olması bakımından dikkat çekici olmuştur.
İZMİR TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
225
İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Asistan Eylemi
İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ve
Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan
Hekimlerinin İş Bırakmasıyla Başlayan Süreç, Hastanenin Tüm Hekimlerinin Katılımıyla, Taleplerinin Büyük Ölçüde Kabul Ettirilmesiyle, Başarıyla
Sonuçlandı. (19 Şubat 2014-3 Mart 2014)
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
(İzmir Atatürk EAH) ve Katip Çelebi Üniversitesi
Tıp Fakültesi (KÇÜTF) asistan hekimleri, özellikle 2013’ün son aylarında, iş yüklerinin artması,
performans ödemelerinin giderek azalması ve
uzmanlık eğitimlerine ilişkin uygulamalar nedeniyle, sorunlarının giderek dayanılmaz noktaya
gittiğini görmeye ve neler yapılabileceğini tartışmaya başlamışlardı.
İzmir Tabip Odası, özellikle yeterli asistan kadrosu sağlanabilmesi için, Eylül 2013 TUS’ndan önce hastane
yöneticileri ile iletişim içinde olarak, çeşitli yetkili kişi ve kurumlara, konunun hekimler ve sağlık hizmeti
açısından önemini anlatmak için girişimlere başlamıştır.
Hastane yöneticileri ile toplantılar yapılıp, Tabip Odası’nın yapmayı planladığı girişimler paylaşılmıştır. Konunun Sağlık Bakanlığı düzeyinde ele alınabilmesini sağlamak amacıyla, İzmir milletvekilleri bilgilendirilmiştir.
TBMM Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi, iktidar partisi İzmir Milletvekili Sayın Nesrin Ulema ve İzmir
Sağlık Müdürü Sayın Bedia Türkyılmaz ile görüşülmüş, kendilerine konuyla ilgili dosyalar verilmiş, Sağlık
Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmaları talep edilmiştir.
Kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla yazılı basın ve TV’lerde konu defalarca gündeme getirilmiştir.
Ancak 2013 Eylül TUS’nda yine, özellikle İzmir Atatürk EAH için, hiç asistan hekim kadrosu verilmemiştir.
Aynı girişimlere devam edilmiş, hastane yöneticilerinin yaptıkları girişimler de takip edilmiş, en son Sağlık
Bakanlığı Müsteşarı’nın Nisan 2014 TUS için sorunun kesin çözüleceği ifadelerine rağmen İzmir Atatürk EAH
için hiç asistan kadrosu verilmediği açıklanmıştır.
Kıdemli asistanların da 2014 Haziran, Temmuz aylarında ayrılacağı düşünüldüğünde, özellikle asistan hekimler için iş yükü, performans ödemeleri ve eğitim sorunları dayanılmaz noktaya gelmiştir.
Asistan hekimlerin gerek kendi aralarında gerekse Oda yöneticileri ile yaptıkları toplantılarda, acil taleplerin belirlenmesi ve bu taleplerin kabul edilmesi için bir etkinlikler dizisinin hayata geçirilmesi konusunda ortaklaşılmıştır. Oda yöneticileri asistan hekimlere, taleplerinin haklı olduğunu ve destek olacaklarını
belirtmişlerdir.
Başlangıçta bu talepler, hastaneye acilen asistan hekim kadrosu verilmesi, performans ödemelerinde asistan
hekimler lehine olumlu düzenlemeler yapılması, asistan hekimlerin iş yükünün azaltılması ve eğitim hizmetleri
anlamında düzenlemeler yapılması olarak belirlenmiştir.
Asistan hekimler kendi aralarında örnek bir birliktelik ve dayanışma oluşturarak 19 Şubat Çarşamba günü,
hastane bahçesinde yapılan geniş katılımlı bir basın açıklamasıyla iş bırakma eylemi başlatmışlardır.
Tabip Odamız Yöneticileri, süreç boyunca, hastane yöneticileri ile görüşerek, asistan hekimlerin taleplerinin
226
kabul edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için
çaba sarf etmiştir. Başından itibaren hiçbir hekimin
idari bir sorunla karşılaşmaması için konunun takipçisi
olmuştur.
Asistan hekimlerin performans ödemelerine ilişkin
olarak diğer EAH’lerinden örnekler verilmiş örneğin
Tepecik EAH’deki ödeme planı, ilgili Başhekim Muavini de hastaneye davet edilerek, yöneticilere aktarılmış,
performans ödemelerindeki yaklaşımın paylaşılması
sağlanmıştır.
Oda yönetimi, asistan hekimlerin açıklama yapacakları her defasında, kendisinden talep edilip edilmediğine
bakmadan, bütün gücünü ve ilişkilerini kullanarak, gazete ve TV’lerin en geniş biçimde hastanede bulunmasını
sağlamıştır.
İzmir milletvekillerini sürekli bilgilendirmiş, hastaneyi ziyaret ederek soruna sahip çıkmaları ve TBMM’ye
taşımaları istenmiştir. CHP İzmir ve Muğla hekim milletvekilleri, Prof. Dr. Nurettin Demir, Prof. Dr. Hülya
Güven’in TBMM’de basın toplantısı yaparak, Dr. Aytun Çıray’ın ve Musa Çam’ın, basın açıklamalarıyla, konuyu
gündeme taşımalarını sağlamıştır.
İzmir’de ki sağlık meslek örgütlerini, kitle örgütlerini, siyasi partileri bilgilendirmiş, asistan hekimlere gerek
ziyaret ederek gerekse yapacakları açıklamalarla destek olmaları çağrısı yapmıştır.
Tabip Odası yöneticileri, hastanede çeşitli hekim kesimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirdikten sonra,
öncelikle asistan hekimlerin acil taleplerinin kabul edilmesi için, hastanenin bütün hekimlerinin daha geniş
desteğinin sağlanmasını planlanmıştır.
Atatürk EAH’nin, eğitim sorumluları, eğitim görevlileri, başasistanlar ve uzman hekimlerle görüşerek, asistan
hekimlerin taleplerinin haklı talepler olduğu, desteklenmesi gerektiği sürekli olarak anlatılmıştır.
Atatürk EAH’nin, kurumsal kimliği adı altında, hiç asistan kadrosu verilmiyor olması, bu kurumsal kimliğin
ve özellikle eğitici kadrolarının kimliklerinin, statülerinin görmezden gelindiğini, sorunların esas nedeninin
bu yaklaşım olduğu, bu sorunu çözmek için girişimlerde bulunulması gerektiği, bu şekilde asistan hekimlerin
mücadelesine de destek olunacağı ve çözümlerin daha çabuk gündeme gelebileceği saptaması yoğun tartışma
ve görüşmelerimiz sonrası, bu hekim kesimi tarafından da belirlenen talepler de onaylanarak, 26-27-28 Şubat
günlerinde asistan hekimlere de destek olmak üzere Atatürk EAH’nin hemen bütün hekimleri 3 günlük G(ö)
rev kararı almıştır.
Böylece Atatürk EAH ‘nin hemen bütün hekimlerinin ve KÇÜTF asistanlarının 5 temel talep etrafında
birleşmesi sağlanmıştır.
1-Acil asistan ek kadrosu sağlanması
2-Asistan hekimlerin ek performans ödemelerinde düzelme sağlanması
3-Asistanların çalışma ve eğitim koşullarına ilişkin taleplerinin yerine getirilmesi
4-Atatürk EAH’nin her kliniğinde, eğitim görevlileri, başasistanları-uzman hekimler ve asistanlarının temsilcilerinin belirlenerek, Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölge Genel Sekreteri, Hastane Yöneticisi ve
Başhekimi’nin katılacağı düzenli toplantılarla,(bu toplantılara KÇÜ Rektörü’nün de katılması talep edilmiştir)
Atatürk EAH’nın yok sayılan kurumsal kimliği açısından yaşanan sorunların, taleplerin ve çözümlerin
tartışılması.
227
5- 19 Şubatta başlayan etkinlikler nedeniyle gözdağı ve cezalandırma anlamında hiçbir idari girişimin
yapılmaması.
Bu taleplerin yerine getirilmesi için, 28 Şubat
Cuma günü, önce Atatürk EAH eğitim sorumluları,
başasistanlar, uzman hekimleri, Tabip Odası Yöneticileri, Kamu Hastaneler Birliği Güney Genel Sekreteri ve Hastane yöneticilerinin tümünün katıldığı
toplantıda, oluşturulacak Temsilciler Kurulu ile taleplerin yerine getirilmesi ve izlenmesi için düzenli
toplantı yapılması talebimiz kabul edildi. Tıp Fakültesi
ile işbirliği protokolü ile sürdürülen sürecin hastane
çalışma ortamını olumsuz etkilediği, Atatürk EAH’nin
kurumsal kimliğini ortadan kaldıran bu sürecin onaylanmadığı, bu sürecin sonlandırılması için çalışmalar
yapılacağı belirtildi.
Asistan hekimlerin taleplerinin haklı olduğu, Atatürk EAH’nin bütün hekimleri olarak bu taleplerin yerine
getirilmesi için asistan hekimlere destek olunacağı ve birlikte mücadele edileceği ifade edildi.
Daha sonra asistan hekimlerin taleplerinin değerlendirilmesi için onlarla da toplantı yapılması gerektiği yöneticilere aktarıldı. Aynı gün, Genel Sekreter, hastane yöneticileri, Oda yöneticilerinin katıldığı toplantıda asistan
hekimlerin talepleri tartışıldı.
Oda yöneticilerinin de katıldığı bu toplantıda, Genel Sekreter ve hastane yöneticileri, Sağlık Bakanlığı nezdinde
yapılan görüşmelerde, Atatürk EAH ‘ne hiç asistan kadrosu verilmemesinin nedeninin KÇÜTF ile işbirliği
protokolü sonrasında asistan kadro belirleme yetkisinin Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK)üzerinden YÖK’e
devredilmiş olması ve YÖK’ün kadro belirlemelerini Tıp Fakültesi Öğretim üye sayısını esas alarak farklı
ölçütlerle belirlemesi olduğu ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı, bu sorunun, bu şekilde işbirliği protokolü yapılmış İstanbul Göztepe EAH, Ankara Yıldırım
Beyazıt EAH ve İzmir Atatürk EAH’ta yaşanmakta olduğu, 6 Mart’ta yapılacak TUK toplantısında bu 3 hastane için,asistan kadrosu belirleme yetkisinin tekrar Sağlık Bakanlığı’nca kullanılmasının talep edileceğinin
kararlaştırıldığı ifade edildi.
Ayrıca asistan hekimlerin, performans ödemelerine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere hastane olanakları
zorlanarak ve yeni uzman atamaları da yapılarak, yerine getirileceği, asistan hekim temsilcileri ile düzenli
toplantılarla bu sürecin izleneceği açıklandı.
Asistan hekimler yaptıkları değerlendirme sonrası, 3 Mart Pazartesi günü yaptıkları açıklama ile taleplerin
yerine getirilmesi sürecini de yakından izleyeceklerini, bu şekilde gerektiğinde yeniden haklarını savunacak
etkinlikler düzenleyecekleri mesajını da vererek, iş bırakma eylemine ara verdiklerini basına ve kamuoyuna
açıkladılar.
Asistan Hekimler, açıklamalarında, kabul edilen taleplerini 14 başlık altında ifade etmişlerdir.
1) Acilen ek asistan hekim kadrosu açılmasının sağlanması için gereken görüşmeleri devam etmesi
2) Bu eylem sürecinin bitiminde itibaren eğitim saatlerinin mesai saatleri içerisinde haftada en az yarım gün
olacak şekilde planlanması
3) Polikliniklerde asistan hekimlerin tek başlarına hasta bakmamasının, eğitim kadrosundan 1 kişi ve asistan
hekimlerden 1 kişi birlikte olacak şekilde birlikte poliklinik yapmalarının sağlanması
228
4) Asistan hekimlerin nöbet sayılarının kıdeme göre düzenlenmesi ve sabitlenmesi
5) Konsültasyon kabul etme ve sonuçlandırma yetkisinin mesai saatleri ve nöbet şartlarında asistan hekimlerde
olmaması, probelde (hastane bilgi sistemi) bu yetkinin asistan hekimlerden alınması
6) Yıllık izinlerin tam olarak kullanılmasının sağlanması
7) Asistan hekimlerin iş yükünü arttıran rapor çıkarma (ilaç, istirahat, doğum raporu vb) vb işlemler için
tıbbi sekreter sağlanması, temel bilimlerde gerekli sağlık teknisyen ekibinin sağlanması, kliniklerde ve polikliniklerde hekimin yapması gerekmeyen işler için hekim dışı sağlık çalışanı alınmasının sağlanması
8) Acil servis öncelikli olmak üzere hastane şartları doğrultusunda uzman hekim açığının kapatılması
9) Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısına 4 asistan hekimin katılması, Sağlık Bakanlığı ile ek kadro talebi ile ilgili
görüşmenin ayarlanması
10) Asistan hekim sayısından bağımsız olarak klinik içi ve dışı rotasyon sürelerine ve zamanına uyulmasının
sağlanması (her kliniğin çekirdek eğitim programına uyulmasının sağlanması)
11) Asistan hekim sayısı azlığı nedeniyle uzmanlık sınavına girişlerin ertlenemesinin ve asistan hekimlere yetersizlik verilmesinin önüne geçilmesi
12) Akademik kurul ve hastane içi toplantılarda asistan hekim temsilcilerinin bulunması
13) İş yükü bizimle eşit olan yabancı uyruklu asistan hekimlerin nöbet ve döner sermaye ödemelerinin
iyileştirilmesi
14) 2013 yılının ortasından itibaren azalan ve son aylarda sıfır olan ek ödemelerimizin bu aydan itibaren
dağıtılabilecek miktarın %100’den ödenmesinin sözünü aldık.
Asistan hekimlerin başlattıkları, sonrasında Atatürk EAH hekimlerinin tümünün katıldığı bu anlamlı mücadele, asistan ek kadro talebi için mücadelenin Bakanlık, YÖK ve TBMM düzleminde devam ettirileceği
kararıyla birlikte, bütün taleplerin haklı olduğu kabul ettirilerek önemli kazanımlarla sonuçlandırıldı.
Tabip Odası Yönetimi, grev sonrası, TBMM ve TUK düzeyinde ki çalışmalarını ön plana aldı. TTB’nin TUK
temsilcisi Prof.Dr. Raşit Tükel ile görüşülerek, kendisi gelişmeler hakkında detaylı şekilde bilgilendirildi. Belge
ve bilgiler, hekimlerin talepleri kendisine
iletildi.
İzmir Milletvekilleri ve CHP Mersin Milletvekili Prof.Dr.Aytuğ Atıcı (Mersin Tabip
Odası önceki Başkanı) ile görüşülerek,
TBMM’ye soru önergeleri verme
girişimlerinde bulunmaları sağlandı.
Sağlık Bakanlığı, TUK ve YÖK düzeyinde
asistan ek kadro sağlanması amacıyla
girişimlerde bulunmalarını sağlamak
üzere belge ve bilgiler kendilerine
aktarıldı.
Başta asistan hekim meslektaşlarımız olmak üzere, Atatürk EAH ve KÇÜTF hek229
imlerini başarılı mücadeleleri nedeniyle kutluyoruz.
TTB MK ve SES, Genel Sağlık İş Sendikaları başta olmak üzere destek olan bütün kişi ve kurumlara, konuyu
kamuoyunun gündeme getirebilmemiz konusunda büyük desteğini gördüğümüz gazete - TV yönetici ve muhabirlerine teşekkür ediyoruz.
Bu mücadele süresince, hekimlerle, taleplerini dinleme, karşılıklı görüşme ve idari baskılardan kaçınma
doğrultusundaki davranışları nedeniyle, Kamu Hastane Birlikleri Güney Genel Sekreteri, Atatürk EAH Hastane Yöneticisi, Başhekim ve Başhekim Yardımcılarına, İzmir Tabip Odası Yönetimi olarak teşekkür ediyoruz.
İZMİR TABİP ODASI YÖNETİM KURULU
230
“ÖZEL HEKİMLİK” ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR
Özel hekimlik alanında en önemli ilkemiz hekimlerin serbest meslek faaliyeti yapabilme hakkının
savunulması olmuştur. Bu ilke uzun yıllardır odamız tarafından TTB zemininde savunulmaktadır.
Özel hekimlik alanındaki çalışmalar esas olarak bu alanda çalışan meslektaşlarımızla yapılan düzenli bilgilendirme toplantıları, özel sağlık kurumlarındaki birim toplantıları, sağlık müdürlüğü yetkilileriyle yapılan
toplantılar ağırlıklı sürdürüldü.
TTB düzeyinde toplantılara katılınarak meslektaşlarımızın önerileri aktarıldı. Bu alanda çalışan
meslektaşlarımızın sorunları yazılı ve görsel basın aracılığı ile kamuoyuna aktarıldı. Özel sağlık kurumlarında
çalışan meslektaşlarımızın en temel sorunu olan ücret ve iş güvencesi konusunda SGK’ nın kurumlara ödemelerinde çalışanların ücretlerinin ödenmesi konusunda güvence sağlayacak önlemleri alması konusundaki acil talebimiz TTB’ ye iletildi.
Bu alandaki sürdürdüğümüz yoğun hukuksal mücadeleye ilişkin veriler Hukuk Bürosu raporunda yer
almaktadır.
25.05.2012
Toplantı-Kokteyl
Özel Hekimler İle Toplantı Ve Kokteyl
Dr. Mete Güzelant
21.06.2012
Ziyaret Edenler
Medicalpark Özel İzmir Hastanesi Yönetimi Odamızı ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zafer Beken, Gen. Müd. Dr. Veysi Kubba, Başhekim Dr. Zeki Hozer
07.10.2012
Toplantı-Ankara
Konu: “Özel Hekimlik Kolu Toplantısı”
Yer: Türk Tabipleri Birliği
Katılımcı: Dr. İrfan Eker
27.11.2012
Toplantı
Özel Hastaneler, Tıp Merkezleri Ve Dal Merkezilerinde
Çalışan Hekimler İle Toplantı
Yer: İzmir Tabip Odası
10.12.2012
Toplantı
Muayenehane Hekimleri İle Toplantı
Yer: İzmir Tabip Odası
15.12.2012
Kahvaltılı Basın Toplantısı
Konu: “Yurttaşlara Yönelik Fişleme Sağlık Alanında! Sağlık
Bakanlığı, Yurttaşların Kimlik Dahil Bütün Sağlık Bilgilerini
Fişlemek İstiyor”
231
26.12.2012
Basın Açıklaması
Konu: “Sağlıkta Avuç İçi Endişesi”
Dr. Mete Güzelant
11.02.2013
Röportaj-RT Haber
Konu:Özel Hastaneler
Dr. Mete Güzelant
13.02.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Batı Anadolu Hastanesi Central Hospıtal
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”,”Malpraktis-Komplikasyon”,” Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara, Av. Abdullah Hızal
13.02.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Egepol Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”,”Malpraktis-Komplikasyon”,” Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara, Av. Abdullah Hızal
19.02.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”,”Malpraktis-Komplikasyon”,” Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
20.02.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Karşıyaka Göz Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”,”Malpraktis-Komplikasyon”,” Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
25.02.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel EMOT Hastanesi & Atakalp Kalp Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”, ”Malpraktis-Komplikasyon”, ”Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara, Av. Bdullah Hızal
232
26.02.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Medicalpark Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”, ”Malpraktis-Komplikasyon”, ”Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
05.03.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Baki Uzun Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”, ”Malpraktis-Komplikasyon”,””Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
08.03.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Ekol Kulak Burun Boğaz Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde
Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”,
”Malpraktis-Komplikasyon”, ”Tıbbi Kayıtların Önemi”, “Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
09.03.2013
Özel Hastane Hekimleri Eğitim Seminerleri
Özel Gazi Hastanesi
Konu: “Güncel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Ceza Ve Tazminat Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar”, “Mesleki Sorumluluk Sigortası”, ”Malpraktis-Komplikasyon”, ”Tıbbi Kayıtların Önemi”,
“Aydınlatılmış Onam”
Av. Mithat Kara
03.04.2013
Toplantı
Konu: “Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan ve Muayenehane Hekimleri İçin Muayenehane ve Özel Sağlık
Kurulu
22.05.2013
Hastane Birim Toplantısı
İzmir Universal Ege Sağlık Hastanesi hekimleri ile ücret sorunları hakkında toplantı
Av. Mithat Karaşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri”
23.05.2013
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu ilk toplantısı ve seçim
24.07.2013
Bilgilendirme - Açıklama
Özel Sağlık Kuruluşlarında Yeni Belirsizlikler ve Karmaşa – Yönetmelik Değişiklikleri
233
18.08.2013
Toplantı –İstanbul
Konu:” Kişisel Sağlık Verilerinin Alınması, Toplanması, Korunması, Değerlendirilmesi VE Paylaşılması”
Düzenleyen: TTB Özel Hekimlik Kolu
Dr. Mert Özbakkaloğlu
10.09.2013
Toplantı
Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı
29.09.2013
Toplantı-Ankara
TTB Özel Hekimlik Kolu Toplantısı
Dr. İnanç Çağlayan
26.10.2013
Toplantı-İstanbul
Konu:”Sağlık Veri Net Toplantısı”
Av.Mithat Kara
Yer: İstanbul Tabip Odası
26.01.2014
Toplantı – Ankara
TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı
Dr. Ahmet Cemil Yıldız
Yer : TTB Merkez Konseyi
10.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Ziyaret Ettiklerimiz
Gündem: Serbest Çalışan Hekimlerin Sorunları ve Tıp Bayramı
Kutlaması
Yer : Aksoy Plaza, Alsancak
12.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Eğitim Semineri
Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin
Özlük Hakları ve Sözleşmeler
Yer: Orhan Süren Toplantı Salonu
13.03.2014
14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri
Basın Açıklaması
Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Hekimlerin Sorunları
Özel Ege Sağlık Hastanesi Giriş Kapısı Önü
26.03.2014
Toplantı
Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu
Yer : Orhan Süren Toplantı Salonu
234
“CUMHURİYET İÇİN GÜÇBİRLİĞİ” PLATFORMUNDA VE DİĞER MESLEK ÖRGÜTLERİ
İLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ETKİNLİKLER
Odamız yaklaşık 40 demokratik kitle örgütü, meslek odası ve sendikaların oluşturduğu “Cumhuriyet İçin
Güçbirliği” Platformunun yürütme kurulunda yer almaktadır. Ulusal sorunlarda ülke gündemini etkileyecek konular değerlendirilmekte ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca sağlık meslek örgütleriyle
birlikte sağlık alanında işbirliği yapılmaktadır.
19.05.2012
“19 Mayıs Bayramı Halk Kutlamasına” Katılım
Yer: Cumhuriyet Meydanı
30.08.2012
Tören
30 Ağustos Zafer Bayramı Yürüyüşüne Katılım ve Atatürk
Heykeline Çiçek konulması
04.09.2012
Basın Açıklaması
4 Eylül Sivas Kongresi
Dr. Suat Kaptaner
09.09.2012
Tören
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşunun 90. Yılı
19.05.2013
19 Mayıs Yürüyüşü
İzmir Büyükşehir Belediyesi Önünden Cumhuriyet Meydanına Yürüyüş
02.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Gündoğdu’ya Yürüyüş
Yaralılara ve Gereksinimi Olanlara İlk Yardım Yapılması
02.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Taksim Olaylarına destek için İzmir Tabip Odası Önünden Gündoğdu Meydanı’na yürüyüş
03.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Ortak Basın Açıklaması
Konu: “İzmir’de ve Tüm Yurtta Halka Yönelen Şiddeti Kınıyoruz”
İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, DİSK, KESK, Türk-İş ve TMMOB
04.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Basın Açıklaması-Gündoğdu
Konu: “2 Haziran Pazar Akşam Saatlerinde İzmir Tabip Odasında Oluşturulan İlkyardım Eşgüdüm
Çalışma Alanında Gönüllü Olarak Bulunan Meslektaşımız Dr. Özlem Aydın’ın Uğradığı Şiddet”
235
04.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Miting
Cumhuriyet Meydanı
05.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Miting
Cumhuriyet Meydanı
06.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Basın Açıklaması
Konu: “Kör Şiddet Sağlıkçılara Da Yöneldi! , “Twitter Mesajları Soruşturma Konusu Oldu!”
10.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Tv Programı
Yeni Asır Tv “Kentin Sesi” Programı
Konu: Dr. Özlem Aydın’a Şiddet ve Diğer Olaylar
Dr. Suat Kaptaner
14.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Basın Açıklaması
Konu: “Gönüllü Sağlık Hizmeti ve İnsani Yardım Suç Değildir! Soruşturma Konusu Olamaz!”
16.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Gündoğdu Buluşması
17.06.2013
Gezi Parkı Etkinlikleri
Basın Açıklaması
Konu: “İzmir’de Dayak, İstanbul’da Kelepçeli Gözaltı
Gezi Parkı Etkinlikleri
Forum
Konu: Gezi’den Gündoğdu’ya –Hekimlik ve İnsanlık
10.07.2013
Basın Açıklaması Ve Yürüyüş
Konu: “TMMOB’U Hedef Alan Torba Yasa Girişimi”ni Protesto
Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden Gündoğdu Meydanı’na Yürüyüş
İzmir Tabip Odası- TMMOB İKK
18.07.2013
Basın Açıklaması & Yürüyüş
Konu: “TMMOB’u Hedef Alan Torba Yasa Girişimi”ni Protesto
18.07.2013
Basın Açıklaması
Konu: 5 Ağustos Silivri Yargılamaları
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
236
24.07.2013
Lozan Antlaşması’nın Yıldönümü’ne İlişkin Açıklama
Lozan’a Bin Selam – Lozan Antlaşması’nın Yıldönümü
16.08.2013
Basın Toplantısı
Konu: “Ergenekon Davasında Yurtseverlerin Uğradığı Haksızlığı Onaylamıyoruz!”
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
27.08.2013
Basın Açıklaması
Konu: “İzmir’in Kurtuluşuna Dair”
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
30.08.2013
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği
Konu: Cumhuriyet İçin Güçbirliği Yürüyor
Yer: Konak Hasan Tahsin Anıtı Önü
Miting-Yürüyüş
09.09.2013
9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü”
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
29.10.2013
29 Ekim Etkinlikleri
Konu: “Atatürk’ümüze, Cumhuriyetimize Ve
Vatanımıza Sahip Çıkıyoruz”
İzmir Cumhuriyet İçin Güçbirliği
Yer: Gündoğdu Meydanı
10.11.2013
Atamızı Saygıyla Anıyoruz – Cumhuriyet İçin Güçbirliği Etkinliği
Ata’ya Saygı Yürüyüşü
Yer: Cumhuriyet Meydanı
Dr.Suat Kaptaner
07.11.2013
Tıbbiye Vatanı ve Cumhuriyeti Savunuyor Konferans Dizisi
Konu: “Atatürk” Sunumu
Prof.Dr. Demir Özbaşar
12.11.2013
Tıbbiye Vatanı Ve Cumhuriyeti Savunuyor Konferans Dizisi
“Anadilde Eğitim - Meslek Örgütleri, Sendikalar”
Yıldırım Koç (ODTÜ Öğretim Üyesi-Yazar)
24.01.2014
Birleşik Kamu-İş’in Basın Açıklaması
“Cemaate ve AKP’ye Karşı Emeğimizi, Hukukumuzu, Cumhuriyetimizi Ve Vatanımızı Savunuyoruz”
Dr. Mete Güzelant
Yer : Basmane Meydanı
237
08.02.2014
Miting
“Yurtseverlere Özgürlük-İzmir Buluşması”
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
Yer: Konak’ta toplanılıp, Cumhuriyet Meydanı’na yüründü.
11.03.2014
Güle Güle Berkin Yürüyüşü
Cumhuriyet İçin Güçbirliği
Kıbrıs Şehitleri Caddesi
238
“Kültür Sanat” ALANINDAKİ Çalışmalar
Bu yıl komisyon başkanımızın sağlık sorunlarından dolayı ilk toplantı aralık ayında gerçekleştirildi. Her
ayin 3. Çarşamba günü bir araya gelinerek komisyonumuzun planladığı etkinlikler üzerine çalışmalar
sürdürüldü.
14 mart Tıp Bayramı haftası etkinlikleri arasında “Çok Renk Tek Yürek” temalı sanatçı hekimler sergisi
komisyonumuz öncülüğünde düzenlenmiştir. Otuz iki sanatçı meslektaşımızın 84 adet sanat eseri (resim,
seramik,çini,ahşap,fotoğraf vb) İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 10-16 Mart tarihleri arasında sergilendi. Meslektaşlarımızın ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılış kokteyline güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinden oluşan Grup Latin biri birinden güzel ezgilerle renk kattı.
Sergiye katılan meslektaşlarımızın yapıtları ve özgeçmişlerini içeren 2014 “Çok Ses, Tek Yürek” Sanatçı Hekimler Sergisi yıllığının oluşturulma çalışmaları sürmektedir.
Yine bu çalışma döneminde komisyonumuz bünyesinde kitap kulübü kuruldu. Kulüp üyelerimizin ilk işi
İzmir Tabip Odası’na bir kütüphane kazandırma çalışmalarına başlamak oldu. Kurulacak olan kütüphaneye
yakın zamanda aramızdan ayrılan meslektaşımız Dr Şeyma GÜMÜŞTÜS’ün adının verilmesine oybirliği
ile karar verildi. Üyelerimizden gelecek kitap bağışlarıyla büyüyüp zenginleşecek kütüphanemize kitap
bağışları sürmektedir.
Kitap kulübümüzün planlamakta olduğu bir başka çalışma ise Ayın Kitabı, Ayın Yazarı ve Ayın Yazar
Hekimi etkinlikleridir. Her ay belirli bir kitabi okuyup ayın 3. haftasında bir yönetmen eşliğinde söyleşi
gerçekleştirilmesi tasarlanmaktadır. Konuyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.
Komisyonumuz önümüzdeki günlerde dans kursu, kültür gezileri, doğa yürüyüşleri, Tıbbiyeli TV programları,
karikatür yarışması gibi etkinlikler gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışmalarını olgunlaştırmaktadır.
02 Nisan 2013
Gez, Gör, Anlat : Levent Gedizlioğlu
Fotoğraflarla İran
13-24 Mayıs 2013 Dekartga Karikatür Sergisi
Dr Barış BAKLAN
239
14 Mayıs 2013 Gez, Gör, Anlat : Dr Yıldız OKÇU
Patagonya/Tierra del Fuego
29 Eylül 2013 İzmir Roman ve Öykü Platformu
Her hafta pazartesi günü akşamları odamızda çalışmalarını sürdüren topluluk “Nusret Fişek Sokağı” Arvo Yayınları, Mart 2014 adlı yapıtla çalışmalarını
kitaplaştırdı.
31 Ekim 2013 Küba
ve
Sağlık
(Küba
Büyükelçisi Alberto
Gonzales
Cazals’in
katılımıyla ve Jose
Marti Küba Dostluk
Derneği katkısıyla)
03 Kasım 2013 Afrodisias kültür gezisi Şükrü TÜL rehberliğinde.
07 Kasım 2013, “Atatürk” Prof Dr Demir ÖZBAŞAR
sunumu.
12 Kasım 2013 “Anadilde Eğitim
Demokratikleşme mi, Bölünme mi?”
Yıldırım KOÇ.
240
ve
Sağlık.
28 Kasım 2013 I. Photoshop Kursu.(İzmir Tabip Odası Bilişim Sorumlusu Özgür Sabırlar yönetiminde)
07 Aralık 2013 Dr Şeyma GÜMÜŞTÜS Anması
241
07-23 Ocak 2014 Dr Figen GÜRSOY Minyatür Sergisi
14 Şubat 2014 II. Photoshop Kursu (İzmir Tabip Odası Bilişim Sorumlusu Özgür Sabırlar yönetiminde)
04 Mart 2014 “Düşünsel Algı Dili olarak Türkçe” Konferans Yazar-Gazeteci Tekin SÖNMEZ
05 Mart 2014 III. Photoshop Kursu (İzmir Tabip Odası Bilişim Sorumlusu Özgür Sabırlar yönetiminde)
242
09 Mart 2014 Bergama Akropol-Asklepion-Bergama Müzesi Gezisi, Şükrü TÜL rehberliğinde.
10-16 Mart 2014 “Çok Renk, Tek Yürek” Sanatçı Hekimler Sergisi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi
Havagazı Fabrikası.
27 Mart 2014 Gez, Gör, Anlat. “Karlar Kraliçesi : Lapland” Dr. Özalp KARABAY
08 Nisan 2014 Gez, Gör, Anlat. “Vietnam-Kamboçya-Tayland” Dr Neşe EKİNCİ.
243
16 Nisan 2014 “Bahara Merhaba” İzmir Pop Orkestrası Konseri ve Yazar Hekimler Kitap İmza Etkinliği.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Havagazı Fabrikası.
244
245
11 Aralýk 2013 Çarþamba - Saat 18:30
Ýzmir Tabip Odasý Prof.Dr. Orhan Süren Konferans Salonu
ÝZMÝR TABÝP ODASI
1451 Sok. No: 5 Alsancak-Ýzmir- Tel : (232) 463 11 33 - info@izmirtabip.org.tr - www.izmirtabip.org.tr
246
247
HEKİM MECLİSİ TOPLANTILARI
19.01.2013
Açılış ve kokteyli
Konferans: Dr.Abdurrahman Akbaş
26.02.2013
Açılış ve bilgilendirme (tüzük ve çalışma usulleri)
Yönetim Kurulu bilgilendirme
14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri
663 Sayılı KHK - Kamu Hastane Birlikleri uygulamaları (sorunlar ve tehditler)
Özel Hekimlik Uygulamaları (özel hastane çalışanlarının
özlük hakları ve muayenehane denetimleri)
Dilek ve öneriler
26.03.2013
Açılış ve bilgilendirme
Meclis iç iletişimi, e-posta grup yapısı, gündem öneri ve
görüşmelerinde yöntem.
Çalışma grupları ve komisyonlar / Tabip Odası ? - Hekim
Meclisi ?
Diğer Tabip Odaları Hekim Meclisleri
Yönetim Kurulu bilgilendirme
Özel Hekimlik Uygulamaları
Muayenehane denetimleri,
Özel hastane çalışanı hekimlerin özlük hakları sorunları, sözleşmeler
Sağlık çalışanlarına yönelen şiddet ve yapılacaklar
Dilek ve öneriler
15.04.2014
17 Nisan İş Bırakma Eylemi
Dr.Ersin Arslan’I anma etkinliği
30.04.2013
İTO yönetiminin Hekim Meclisi üyelerini bilgilendirmesi
1 Mayısın kutlanmasının da yer sorununun tartışılması
Asistan hekim sorunlarındaki gelişmeler
28.05.2013
Tabip Odası faaliyetleri hakkında bilgilendirme
Birinci Basamak Hekimlerinin Sorunları
İzmir Tabip Odası Komisyonlar ve Hekim Meclisi çalışma tarzı
248
25.06.2013
Açılış, Divan ve Yönetim Kurulu bilgilendirme,
Torba Yasa Düzenlemeleri ve Hekimlik Gündemine İlişkin Görüşler,
2013 yılı ikinci yarı yıl toplantı tarihlerinin belirlenmesi,
Gezi’den Gündoğdu’ya Özel Bir Dönem Değerlendirmesi,
TTB 63. Büyük Kongre’ye Doğru (Hazırlıklar, Karar Önerileri, Değerlendirmeler)
Dilek, Temenniler ve Kapanış.
30.07.2014
Açılış, Divan ve Yönetim Kurulu bilgilendirme,
Çevre Sağlığı Sorunları,
Birinci Basamakta Geçici Görevlendirmeler,
Gezi Süreci (değerlendirme, dayanışma, öneriler)
Sağlık çalışanına şiddet haberleri genelgesi
TUS sorularının açıklanmaması
Aile hekimlerine nöbet
İşyeri Hekimliği’nde yeni yönetmelik
Hekim Meclisi ilk dönem değerlendirme ve gelecek
dönem planlama,
Dilek, Temenniler ve Kapanış.
27.08.2013
Açılış, Divan ve Yönetim Kurulu bilgilendirme
Kişisel sağlık verilerinin alınması, toplanması, korunması, değerlendirilmesi ve paylaşılması (Sağlık Net)
uygulamaları
Sağlık Meslekleri Kurulu uygulamaları
Odamız komisyonları ve çalışma grupları (mevcutlar, kurulması planlananlar, öneriler)
Dilek-Temenniler ve Kapanış
24.09.2013
Açılış, Divan ve Yönetim Kurulu bilgilendirme, bir önceki toplantı notları ve kararları değerlendirilme,
Menemen Devlet Hastanesi,
Hekim ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaları,
Sağlıkta dönüşüm ve hekimlik,
Kamu özel ortaklıkları,
Dilek-Temenniler ve Kapanış.
22.10.2013
Kamu Özel Ortaklıkları ve Şehir Hastaneleri
Konuşmacılar: TTB Genel Sekreteri Sn. Dr. Beyazıt İlhan
TTB Hukuk Bürosu Av. Özgür Erbaş
26.11.2013
Açılış, Divan ve Yönetim Kurulu bilgilendirme,
Dr. Şeyma Gümüştüs ve Dr. Özlem Acun - Anma,
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası,
249
Tam Gün Yasası (Öğretim Üyeleri),
Öğrenci Evleri,
Menemen Devlet Hastanesi
Kadın İstihdamı Paketi
Dilek-Temenniler ve Kapanış.
24.12.2013
Açılış, Divan ve Yönetim Kurulu bilgilendirme,
Hekim Meclisi - 2013 değerlendirme ve 2014 çalışma planı,
19 Aralık Grev değerlendirme,
İşyeri Hekimliğinde Son Durum ve Muayenehanelerde İSG Hizmetleri,
Dilek-Temenniler ve Kapanış.
28.01.2014
Açılış, Divan ve Yönetim Kurulu bilgilendirme. Memen Devlet Hastanesi ve Dr. Hakan Uçar mahkemesi ile
Torba Yasa.
İzmir Tabip Odası İlçe ve Birim Temsilcilikleri ve gelecek dönem Hekim Meclisi oluşumuna ilişkin görüş ve
önerilerin paylaşılması. (Gündem önerisi için Dr. Uğur Gönenç’e teşekkürlerimizle)
Nisan 2014’de yapacağımız Oda Seçimli Genel Kurulu öncesi, sağlıklı bir seçim süreci için görüş, öneri,
beklenti ve değerlendirmelerimizi not edecek; Nasıl bir Tabip Odası ve Nasıl bir TTB?
Dilek-Temenniler ve Kapanış.
25.02.22014
Açılış, Divan ve Yönetim Kurulu bilgilendirme.
Asistan hekimlerin çalışma yaşamındaki sorunları ve İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki
eylem süreci
Dilek-Temenniler ve Kapanış.
25.03.2014
Bilgilendirme
Sağlıkta Soygun Düzeni (Dr. Ergün Demir - Sunum)
Atatürk EAH Asistan Hekim G(ö)rev Etkinliği Değerlendirme
Toplumsal Olaylarda Biber Gazı Kullanımı
İzmir Tabip Odası Seçimlerine Doğru
Dilek ve Öneriler
250
İzmir Tabip Odası İlk Yardım Eğitim Merkezi Faaliyet Raporu
Ocak 2013 - Nisan 2014
İlk Yardım Eğitim Merkezi’mizde 2013 yılı içerisinde 43
Temel İlkyardım Eğitimi’nde 476 kişiye, 8 Güncelleme
Eğitimi’nde 68 kişiye eğitim verilmiştir. 2014 yılının ilk
5 ayında ise 24 Temel İlkyardım Eğitimi’nde 320 kişiye,
4 Güncelleme Eğitimi’nde 50 kişiye eğitim verilerek
sertifikalanmıştır.
Merkezimizin genel olarak sektöre ilişkin sıkıntısı, özel
eğitim merkezlerinin çok ciddi fiyat kırma politikası
uygulamalarıdır. 2013 yılında İl Sağlık Müdürlüğü’nce
tespit edilen temel eğitim taban ücreti KDV dahil 80 TL
olarak saptanmış, merkezimiz ortalama 120 TL üzerinden eğitimleri sürdürmüştür.
2014 yılında ise taban ücreti KDV dahil 150 TL olarak
belirlenmiş, İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının 2014
başında yürürlüğe girmesi ile ilkyardım eğitimi talepleri
artmaya başlamıştır.
Dr. Hadi Sağın
İzmir Tabip Odası İlk Yardım Eğitim Merkezi
Mesul Müdür
2013-2014 İLKYARDIM EĞİTİMİ VERİLEN KURULUŞLAR
ÜNMAK A.Ş.
TERMOMAK A.Ş.
HATSAN SİLAH SANAYİ
ENDİLÜS KROM SANAYİ
BORNOVA BELEDİYESİ
LANSİNOH SAN.
EREN BALATA SAN.
İZELMAN A.Ş.
KONAK BELEDİYESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
BEST A.Ş.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
LİDER DERİ SAN.
DOKUZ EYLÜL AMBULANS
TAMTAD KONSERVECİLİK
MİKROLİNK
METRO A.Ş.
GONCA YEMEK SANAYİ
İBREGAZ DOLUM TESİSLERİ
EURO GIDA SANAYİ
EKO ENDÜSTRİ
VF GİYİM SAN.
BÜKER PVC
YDA TARIM
KİRAZ TARIM KREDİ KOOPARATİFİ
ÖDEMİŞ TARIM KREDİ KOOPARATİFİ
KUTLUSAN KAFES SANAYİ
YEŞİLLER MAKİNA SANAYİ
ECO TEKSTİL
GEDİZ ELEKTRİK
FARPER KİMYA SANAYİ
KAVURLAR MAKİNA SAN.
DİKİLİ JEOTERMAL
AYSALLAR MAKİNA SAN.
BGC TARIM SAN.
MİKROLİNG A.Ş.
ATAKALP HASTANESİ
ECZACIBAŞI MONDROL
KARTALSAN MAKARNA SAN.
TİRE PROFİL A.Ş.
İZSU
KESİMLİ AMBALAJ SAN.
BTA CATRİNG
FEKO MAKİNA SAN.
RENKSAN
PİMAK A.Ş.
EGE TV
MERCAN ENDÜSTRİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
FMS TEMİZLİK
251
İZMİR METRO A.Ş.
ERCAN NAKIŞ A.Ş.
STAR YAĞCILAR SAN.
DELPHİ
TEKNO STAR SAN.
LUXOTTİCA GÖZLÜK SAN.
TEMEL CONTA A.Ş.
AMERİKAN KOLEJİ
BEŞOK KALIP SANAYİ
NAMTAŞ A.Ş.
SEGEM A.Ş.
KAYALAR TURİZM
EGE HAVACILIK
İZMİR TİCARET ODASI
BERGAMA TİCARET ODASI
BASIN AÇIKLAMALARI
252
29.04.2012
Genel Kurul seçim sonuçları
10.05.2012
Yönetim Kurulu görev dağılımı
16.05.2012
Hekime Yönelik Şiddete Karşı Kampanya Başlattık
24.05.2012
İzmir Tabip Odası Tarafından Takip Edilen Süreçte Hekime Şiddet Bir Kez Daha Cezalandırıldı
24.05.2012
Sağlık Bakanlığı’nın Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki Keyfi Uygulamalarından Birisi Daha Hukuk
Duvarına Çarptı
İzmir Tabip Odası’nın Desteği İle Açılan Davada, Klinik Şeflerinin Yetkilerinin Alınmasına Dair Uygulamada
Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi
30.05.2012
Sağlık, Bilim Dışı Yaklaşımlarla Yönetilemez!!!
30.05.2012
Hekimler Olarak Soruyoruz? Sezaryen, Kürtaj Yapan Doktorlar Caniler midir?
Kimdir Bu Sinsi Planların Sahipleri? Hekimler midir?
14.06.2012
Karakolda Dayak İddiaları Üzerine İzmir Tabip Odası Tarafından Hekim Hakkında Yapılan İnceleme Sonucu
22.06.2012
Hekime Hakaret Cezalandırıldı
03.07.2012
Sivas Madımak ve Erzincan Başbağlar Katliamında Kaybettiğimiz Yurttaşlarımızı Unutmadık
Unutmayacağız!
19.07.2012
“Tam Gün İptal Edildi” “Sağlık Bakanlığı Bir Kez Daha Hukuk Duvarına Çarptı”
25.07.2012
Türkiye’de Bir İlk Yine İzmir’de Yaşanacak!
İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve
İzmir Tabip Odası tarafından “Sağlık Hukukuk Yüksek Lisans Programı” düzenleniyor!
İzmir Tabip Odası - İzmir Üniversitesi
31.07.2012
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanlarının Haklı Mücadelesini Destekliyoruz.
01.08.2012
Sağlık Muhabirleri Derneğiyle Yuvarlak Masa Toplantısı…
08.08.2012
Geçici Görev Zulmüne Son Verilsin!
253
08.08.2012
Foça’daki Alçakça Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz!
14.08.2012
65 Yaş Üstü Hekimlere Getirilen Çalışma Kısıtlamasına Yargı Engeli
16.08.2012
4+4+4 Zararlıdır! Kaygılıyız!
31.08.2012
Acı Kaybımız Dr.Alpaslan Berktay’ın Ardından… (1924-2012)
08.09.2012
Görevini Hala Sürdüren ÖSYM Başkanı Ali Demir’i Kutluyor,
Siyasi İktidarın Onu Başarılı Bulduğu Ölçütlerin Kamuoyuna Açıklanmasını Bekliyoruz..
17.09.2012
Yine Şehitlerimiz Var! Hepimizin Başı Sağolsun!
17.09.2012
Anayasaya Uymak Suç mudur? Atatürk İlke ve Devrimlerine Sahip Çıkmak Artık Cezalandırma Nedenidir.
18.09.2012
Türkiye’de Hem de 21.Yüzyılda Koruyucu Sağlık Sisteminin Cenazesi Kaldırıldı!
Tetanoz Aşısı Rezaleti, Çağdaş Bir Ülkede Sağlık Bakanı İçin Bir İstifa Gerekçesidir!
21.09.2012
Dikili Devlet Hastanesi’nde Meslektaşımıza Bıçaklı Saldırı
04.10.2012
Yurtta Barış, Dünyada Barış! Savaşa Hayır!
17.10.2012
Sağlıkta Bozuk Düzenin Faturasını Canımızla Ödüyoruz
15.11.2012
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne Açık Mektup
01.12.2012
184 SABİM Hattı Öldürüyor. Sağlık Bakanı Seyrediyor!!
03.12.2012
“Alo 184-SABİM/Yetti Artık, Çık Devreden”
10.12.2012
10 Aralık İnsan Hakları Günü
15.12.2012
Yurttaşlara Yönelik Fişleme Sağlık Alanında!
Sağlık Bakanlığı, Yurttaşların Kimlik Dahil Bütün Sağlık Bilgilerini Fişlemek İstiyor!
İzmir Tabip Odası- İzmir Diş Hekimleri Odası- İzmir Sağlık ve Hasta Hakları Derneği
14.12.2012
İzmir’de Radyoaktif Tehlike
254
19.12.2012
“Doktor Raporu İşkenceyi Gizledi” İddialarına İlişkin İzmir Tabip Odası’nın Zorunlu Açıklaması
22.12.2012
25 Yaşında Çocuğu 10,5 Milyon Dolarlık Gemicik Alabilen Bir Doktor Tanıyor mu Maliye Bakanımız?
26.12.2012
Radyoaktif ve Zehirli Atıklar Konusunda Yetkilileri Harekete Geçmeye Çağırıyoruz!
İzmir Tabip Odası - Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şb.- Prof.Dr.Alp Ergör (DEÜTF Halk Sağlığı AD)
Prof.Dr.Tolga Yarman (Nükeer mühendis) canlı telefon bağlantısı
31.12.2012
“Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde Bir Asistan Meslektaşımız Silahla Tehdit
Edildi.!”
07.01.2013
“Sağlık Bakanlığı, İzmir’de, Yeni Bir Hatalı Uygulamanın Eşiğinde!”
!112 Acil Ambulans Hizmetlerinde Görevli 40 Hekim Bu Görevlerinden Uzaklaştırılmak İsteniyor!”
“Sağlık Bakanlığı’nı Ankara’da Alınan Bu Karardan Vazgeçmeye Davet Ediyoruz!”
İzmir Tabip Odası - Genel Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi
09.01.2013
Prof.Dr.Fatih Hilmioğlu’nun Sağlığından ve Yaşamından Kaygı Duyuyoruz!
09.02.2013
Eski Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep AkdaĞ’A Prof.Dr.Recep Akdağ’a Hakkımızı Helal Etmedik!
13.02.2013
Bütün Sağlık Çalışanlarının Gözü Kulağı Bu Davada
14 Şubat Perşembe Günü Anayasa Mahkemesi’nin Önündeyiz
İzmir Sağlık Çalışanları Platformu
07.03.2013
Sayın Sağlık Bakanı İzmir’e Hoşgeldiniz, 14 Mart’a 14 Talebimize Acil Yanıt Bekliyoruz!
07.03.2013
Süt Kardeşliği
13.03.2013
14 Mart Tıp Bayramı Haftası etkinlikleri
28.03.2013
Sağlıkta Şiddetin Sorumluları Cezalandırılsın!
İzmir Sağlık Çalışanları Platformu
30.03.2013
Bilgilendirme Formu
30.03.2013
Basın Bilgilendirmesi “Dr.Nazenin Hasanzade için İran İslam Cumhuriyet Büyükelçiliği’ne yapılan başvuru”
01.04.2013
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Eylem Devam Ediyor! Eylemde Yeni Bir Uygulama
255
02.04.2013
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr.Özdemir Aktan’ın katıldığı “Şiddete Karşı Ortak Açıklama”
11.04.2013
Prof.Dr.Renan Pekünlü Yalnız Değildir
İzmir Tabip Odası-Ege Öğretim Üyeleri Derneği- Balbay’a Özgürlük Girişimiİzmir Emekli Subay Eşleri Derneği-Ulusal Demokratik İşçi Hareketiİzmir Çağdaş Eczacılar Derneği-Tobav-Vardiya Bizde PlatformuCKD İzmir Şubesi-Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi-ADD İzmir ŞubeleriADD İzmir Şubeleri-Üniversite Konseyleri DerneğiGenel Sağlık İş Sendikası İzmir Şb-Milli Anayasa ForumuTGB-Tesud (Türkiye Emekli Subaylar Derneği)-Latife Hanım GrubuCumhuriyetçi Avukatlar Grubu-İzmir Veteriner Hekimler OdasıEğitim İş İzmir Şubesi
07.03.2013
Sayın Sağlık Bakanı İzmir’e Hoş Geldiniz, 14 Mart’a 14 Talebimize Acil Yanıt Bekliyoruz!
İzmir Sağlık Platformu
07.03.2013
Süt Kardeşliği
13.03.2013
14 Mart Etkinlikleri
29.03.2013
Sağlıkta Şiddetin Sorumluları Cezalandırılsın!İ
İzmir Tabip Odası – Genel Sağlık İş Sendikası İzmir Şubesi
30.03.2013
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Bilgilendirme Formu
30.03.2013
Basın Bilgilendirmesi “İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne “ yazımız
01.04.2013
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Eylem Devam Ediyor! Eylemde Yeni Bir Uygulama
03.04.2013
Şiddete Karşı Ortak Açıklama
İzmir Tabip Odası – Türk Tabipleri Birliği
12.04.2013 Prof.Dr.Renan Pekünlü Yalnız Değildir
İzmir Tabip Odası- Üniversite Konseyleri Derneği-Ege Öğretim Üyeleri Derneği -Genel Sağlık İş
Sendikası İzmir Şb-Balbay’a Özgürlük Girişimi-
Talatpaşa Komitesi-İzmir Emekli Subay Eşleri DerneğiMilli Anayasa Forumu-Ulusal Demokratik İşçi Hareketi -TGB-İzmir Çağdaş Eczacılar Derneği -TESUD
(Türkiye Emekli Subaylar Derneği)-TOBAV-Latife Hanım Grubu-Vardiya Bizde Platformu
-Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu-CKD İzmir Şubesi-İzmir Veteriner Hekimler Odası-Türk Hemşireler Derneği İzmir
Şubesi-Eğitim- İş İzmir Şube-ADD İzmir Şubeleri
256
16.04.2013
17 Nisan Çarşamba Günü Dr.Ersin Arslan’ın Ölüm Yıldönümünde Sağlık Hizmeti Üretmeyeceğiz
İzmir Tabip Odası-İzmir Eczacı Odası- İzmir Diş Hekimleri Odası-SES İzmir Şubesi-Türk Sağlık-Sen 1 Nolu
Şb.,2 Nolu Şb.,İzmir Üniversite Şb.Genel Sağlık-İş Sendikası İzmir Şb.-Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi-İzmir Aile Hekimleri Derneği
01.05.2013
1 Mayıs Mitingine davet
02.05.2013
Gazlı 1 Mayıs’ı Kınıyoruz!
13.05.2013
“DEKARTGA” Karikatür Serginini açılış ve kokteyli
18.05.2013
Hekime Şiddet
30.05.2013
Kimseye Muhtaç Olmayacağız Bir Emeklilik İstiyoruz
01.06.2013
İzmir’de yaşanan toplumsal olaylarla ilgili İzmir Valisi’ni ziyaret
İzmir Tabip Odası-İzmir Barosu-TMMOB Temsilcileri
01.06.2013
İletişim Özgürlüğü Engellenemez!
03.06.2013
“Gezi parkı olayları” ile ilgili ortak basın açıklaması
İzmir Tabip Odası-İzmir Barosu-DİSK-KESK-Türk-İş veTMMOB
04.06.2013
Polis şiddetine uğrayan Dr.Özlem Aydın ile ilgili basın açıklaması
06.06.2013
Kör Şiddet Sağlıkçılara da Yöneldi! Twitter Mesajları Soruşturma Konusu Oldu!
14.06.2013
Gönüllü Sağlık Hizmeti ve İnsani Yardım Suç Değildir! Soruşturma Konusu Olamaz!
17.06.2013
İzmir’de Dayak İstanbul’da Kelepçeli Gözaltı
28.06.2013
Sağlık Bakanlığı, Hekimlerin ve Yurttaşların Başına Bir Kez Daha “Torba” Geçiriyor!!!!
08.07.2013
Sağlık Bakanlığı Bürokrasisinin Son Vahim Tutumu!!! Sağlık Bakanlığı Adeta bir “Darbe Genelgesi”
Yayınlamıştır!
257
09.07.2013
İstanbul Tabip Odası ve Taksim Dayanışma Platformuna Yönelik Baskıları Şiddetle Kınıyoruz!
Ege Bölgesi Tabip Odaları
10.07.2013
Bu Çağda Bu Söylemi Kınıyoruz!
10.07.2013
Hekime Hakarete Yine Ceza!
15.07.2013
Hekimlere Yönelik Şiddetin En Önde Gelen Sorumlusunu Açıklıyoruz!
23.07.2013
Sağlık Bakanlığı’ndan Yeni Bir “Gizlilik” Genelgesi
23.07.2013
Şimdi de Helal Kan!
24.07.2013
İzmir Tabip Odası’nın Torba Yasayı Veto Etmesi İçin Cumhurbaşkanlığı’na Başvurusu
02.08.2013
Sağlıkta Dönüşümde Yeni Fiyasko! 112 ve TSM Hekimlerinden Sonra Eziyet Sırası Aile Hekimlerinde!
02.08.2013
Artık Yeter! YÖK Başkanı’nı, Milli Eğitim Bakanı’nı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin Yöneticilerini ve
Üniversiteye Müdahalenin Siyasi Sorumlularını İstifaya Davet Ediyoruz!!!
05.08.2013
Acil Servisdeki Tehlike!!! İzmir Tabip Odası’ndan İzmir Sağlık Müdürlüğü’ne Çok Önemli Sorular!
13.08.2013
Aliağa’daki Cinayetleri Kınıyoruz!
15.08.2013
Hekime Şiddet Yağmur Gibi! Yetkilileri Uyarıyoruz!
16.08.2013
Ergenekon Davasında Yurtseverlerin Uğradığı Haksızlığı Onaylamıyoruz!
23.08.2013
Hekimlere Yönelik Şiddeti Çözecek Yetkiliyi Nihayet Bulduk! Sayın Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Olsun! Hekimleri Görev Seti olarak Kask-Cop ve Biber Gazı Dağıtacağız!
03.09.2013
Sağlık Sistemi Çökerken Sağlık Bakanlığı Çareyi Buldu! 90 Günlük Tiyatronun İlk Perdesi Sahnede: Hasta ve
Çalışan Tuvalet Ayrımına Son! Bakanın Gizli Müşteri Ajanları Görevde!
17.09.2013
KASDER’e Dokunma!
258
11.10.2013
“Demokrasi Paketi” Adı Verilen Öneriler, Aslında Türkiye’nin Önüne Konmuş Bir Tercüme Rapordur ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Sadece Okunmuştur…
İzmir Tabip Odası-İzmir Eczacı Odası-İzmir Diş Hekimleri Odası-İzmir Veteriner Hekimler Odası
25.10.2013
Tepecik Eğt.ve Araş.Hastanesi 40 Yıldır İzmir’in Sağlığının En Büyük Yükünü Taşıyor…
İzmir Tabip Odası - SES Tepecik EÜH Temsilciliği
30.10.2013
“Küba ve Sağlık” konulu sunum
02.11.2013
Kamusal Alanda Dinsel Kisveye Hayır!
12.11.2013
Hekime Şiddet Uygulayan Kişiye Cezaevi Yolu! İzmir Tabip Odası, Hekime Şiddetin Peşini Bırakmıyor,
Bırakmayacak!
23.11.2013
Sağlıkta Şiddet Sorunu Sempozyumu-1 İzmir Tabip Odası-EÜTF ve Tıp Tarihi Etik AD, Yaşar Ünv.Hukuk Fakültesi işbirliğiyle
22.11.2013
Türkiye Nükleer Çöplük mü, İzmir Sahipsiz mi?
23.11.2013
Anayasa “YÖK” Hükmünde mi?
04.12.2013
Sağlıkta Teröre Son! Aile Hekimlerinin Haklı Mücadelesinin Yanındayız!
06.12.2013
TBMM’de Tartışılan “Torba Yasa”, “Tam Gün Yasası” Değil, “Hasta Olursan Pamuk Eller Cebe Yasası”dır.
09.12.2013
Hekimlere Yönelik Tahammülsüzlüğü Kınıyoruz!
12.12.2013
Gözümüz Kulağımız Gaziantep Adliyesinde, Adalet Bekliyoruz
19.12.2013
2014 Bütçesi Yoksulluk ve Yolsuzluk Bütçesidir!
DİSK Ege Böl.Tems.-TMMOB İzmir İl Koordinasyonu-İzmir Tabip Odası
İzmir Barosu-İzmir Eczacı Odası-Diş Hekimleri Odası-Veteriner Hekimler Odası-İzmir SMMMO
07.01.2014
Dr.Figen Gürsoy’un “Minyatür Sergisi” açılışı ve kokteyli
08.01.2014
Hekimler Torbada, Rüşvet Yolsuzluk Paraları Kutuda! AKP’nin Torba Yasası Yok Hükmünde!
16.01.2014
Torba Yasa ile Aile Hekimlerine Dayatmayı Kabul Etmiyoruz!
259
İzmir Tabip Odası-İTO Aile Hekimliği Komisyonu-İZAHED
22.01.2014
Hekimlerin ve Tıp Fakültelerinin Başına Bu “Torba”yı Geçiremeyeceksiniz…
24.01.2014
İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonunun Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında
İlk Yılında OSGB Gerçekleri Konulu Basın Bildirisi
29.01.2014
2 Yıldır Sağlık Bakanlığı ve YÖK Yetkililerine Sesleniyoruz!!! Orada Kimse Yok mu????
07.02.2014
Hekime Saldıran Şahıs 16.500 TL Manevi Tazminat Ödeyecek
14.02.2014
Sağlık Bakanlığı’nı Hukuka ve Vicdana Davet Ediyoruz!
15.02.2014
İzmir Tabip Odası’ndan Ölen Muharrem Bebeğe Mektup!
19.02.2014
2 Yıldır Sağlık Bakanlığı ve YÖK Yetkililerine Seslendik!!! Orada Kimse Yok mu Dedik, Dinlemediniz!!!
Orada Kimse Yok mu Dedik, Dinlemediniz!!!
21.02.2014
KÇÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde grev yapmakta olan asistanların basın açıklaması
26.02.2014
Sağlık Bakanlığı’na Sesleniyoruz!!! İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kurumsal Kimliği Yok
Sayılmaz!!!
27.02.2014
İzmir şehri, 26 Şubat Çarşamba günü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerinin yanında olduğunu
gösterdi…
08.03.2014
Bedenimizden, Hastanemizden Elinizi Çekin!!!
İzmir Tabip Odası-Genel Sağlık-İş Sendikası İzmir Şb.-T.Hemşireler Derneği İzmir Şb.-ÇYDD İzmir ŞubesiCumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubeleri
10-11.03.2014
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Serbest Çalışan Hekimlerle Buluşuyor, Konak-İkiçeşmelik ASM’yi Ziyaret
Ediyor, Aile Hekimlerinin Sorunlarını Paylaşıyor, Toplum Sağlığı Hekimlerinin Sorunlarını Paylaşıyor
10.03.2014
“Sanatçı Hekimler Sergisi”nin açılışı ve kokteyli
11.03.2014
İzmir Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu Konseri
12.03.2014
Emekli Hekimlerin Acil Talebi! Emekli Maaşları, Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Seviyesine Çıkarılmalıdır!
260
MALİ TABLOLAR
261
262
151.767,48
CARİ YIL GİDER FAZLASI
805.191,14
291.878,54
78.432,80
154.871,30
9.875,73
112.699,93
5.665,36
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
DEMİRBAŞLAR
BİNALAR
PERSONEL AVANSLARI
BANKALAR
KASA
VARLIK
KAYNAK
GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLALARI
ÖDENECEK SENDİKA AİDATI
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
TTB AİDAT PAYI
01-04-2012 - 31.03.2013 DÖNEMİ
BİLANÇOSU
İZMİR TABİP ODASI
805.191,14
717.128,29
4.016,05
14.961,59
19.529,12
1.350,00
48.206,09
İZMİR TABİP ODASI
01.04.2012-31.03.2013 DÖNEMİ GELİR /GİDER TABLOSU
GİDER
İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
AVUKATLIK DANIŞMANLIK HİZMET GİDERLERİ
BASIN YAYIN DANIŞMANLIK HİZMET GİDERLERİ
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
GELİR
545.269,59
21.661,01
2.444,44
116.952,54
ÜYE AİDATLARI
ÜYE KAYIT GELİRLERİ
708.744,07
4.044,00
ÜYE BELGE GELİRLERİ
4.461,00
İŞYERİ HEKİMLİĞİ DOSYA GELİRLERİ
5.187,50
5.157,50
BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
5.659,30
İŞYERİ HEKİMLİĞİ DOSYA GELİRLERİ
İLAN VE REKLAM GİDERLERİ
4.012,00
PUL SATIŞ GELİRİ
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
6.615,02
SOSYAL FAALİYET GELİRLERİ
1.960,50
ELEKTRIK GIDERL.
7.111,51
TEFTİŞ DEFTERİ
1.760,00
SU GİDERL.
1.560,54
FOTOKOPİ GELİRLERİ
PTT GIDERLERI
6.692,00
İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGE GELİRLERİ
TELEFON GIDERLERI
KARGO GİDERLERİ
INTERNET
30,00
200,50
8.149,65
11.838,75
KİRA GELİRLERİ
22.245,00
6.581,16
FAİZ GELİRLERİ
8.671,57
49.769,90
SAİR GELİRLER
44.296,75
MEDYA TAKİP GİDERLERİ
3.321,70
ONUR KURULU CEZASI
MATBAA GİDERLERİ
7.445,80
İCRA MAHKEME GELİRLERİ
AFİŞ,PANKART,BROŞÜR,EL İLANLARI VB. GİDERLER
6.344,86
SMS GELİRLERİ
43.000,00
TTB KİMLİK,PROTOKOL,ASGARİ ÜCRET, GELİRLERİ
16.237,45
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
TIP BAYRAMI
EGE TABIP ODALARI GIDERL.
İZMİR,BERGAMA,EŞME,SİVRİHİSAR ELELE HAREKETİ
288.718,98
12.422,85
1.512,29
250,00
4.910,00
PROTOKOL DEFTERİ STŞ GELİRLERİ
7.246,00
KITAPLAR
2.525,45
1.550,00
4.803,00
ASGARI UCRET KITABI
MİTİNG
2.613,96
ROZET
HEKİM MECLİSİ
1.195,14
KOL TOPLANTILARI
3.610,52
3.000,00
SOSYAL FAALİYET GİDERLERİ
16.274,90
YEMEK ICECEK GIDERLERI
15.931,59
TEMIZLIK
GAZETE GIDERLERI
2.500,00
4.687,60
27.690,82
ONUR KURULU SORUST.MASRAFLARI
8.670,00
MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
7.675,39
İŞYERİ GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ
3.497,58
KIRTASIYE GIDERLERI
7.219,61
ICRA VE MAHKEME GIDERL.
7.217,70
GENEL KURUL GIDERLERI
BİNANIN SİGORTASI
NOTER GİDERLERİ
TTB 2011AİDATI
KİTAP
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
GENEL TOPLAM
151.767,48
814,00
FİNANSMAN GİDERLERİ
YOL GIDERLERI
CARİ DÖNEM GİDER FAZLALIĞI
6,00
5.351,50
CICEK
PERSONEL YEMEK GİDERLERİ
221,75
KIMLIK GELIRLERI
KONGRE
PRATİSYEN HEK. TOP.-KONRE
1.075,00
9.031,08
20.608,10
775,32
539,77
115.160,41
5.665,85
718,41
975.764,97
GENEL TOPLAM
263
975.764,97
İZMİR TABİP ODASI 2013-2014 YILI
TAHMİNİ BÜTÇESİ
GİDER ÇEŞİTLERİ
İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
TUTAR
550.000,00
AVUKATLIK GİDERLERİ
22.000,00
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
90.600,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ
5.850,00
ELEKTRİK GİDERLERİ
7.150,00
SU GİDERLERİ
1.700,00
PTT GİDERLERİ
7.000,00
TELEFON GİDERLERİ
11.900,00
KARGO GİDERLERİ
7.000,00
İNTERNET GİDERLERİ
50.000,00
ÇEŞİTLİ GİDERLER
160.600,00
SOSYAL FAALİYET GİDERLERİ
16.350,00
SAİR GİDERLER(YİYECEK-İÇECEK VB.)
24.600,00
KIRTASİYE GİDERLERİ
7.250,00
İCRA VE MAHKEME GİDERLERİ
7.250,00
YOL GİDERLERİ
9.050,00
GENEL KURUL GİDERLERİ
14.700,00
SİGORTA GİDERLERİ
800,00
NOTER GİDERLERİ
600,00
TTB PAYI
80.000,00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
750,00
TOPLAM :
264
823.950,00
İZMİR TABİP ODASI
01.04.2012 - 31.03.2013 DÖNEMİNE AİT
DENETLEME KURULU RAPORU
17.04.2013
01.04.2012-31.03.2013 tarihleri arasındaki Oda’mız faaliyetlerinin evrak üzerinde yapılan incelemeleri sonucunda hazırlanan Denetleme Kurulu raporumuz aşağıdadır.
1-) Tutulması zorunlu olan defterler zamanında ve düzenli olarak tutulmuş, noter onayları zamanında
yapılmıştır.
2-) Yönetim Kurulu toplantıları zamanında yapılmış, faaliyet ve harcamalarla ilgili kararlar alınmış ve karar
defterine yazılmıştır.
3-) Oda gelir ve giderleri zamanında ve eksiksiz olarak, usulüne uygun bir şekilde muhasebeleştirilmiştir.
4-) 31.03.2013 tarihi itibarıyla, İzmir Tabip Odası kasasında 5.665,36 TL; İş Bankası Vadesiz hesabında
3.340,23 TL; TC.Ziraat Bankası Fon Hesabında 1.470,00 TL; TC.Ziraat Bankası Vadesiz Hesabında 415,00 TL;
Denizbank Fon Hesabında 17.110,91 TL; Finansbank Vadeli Hesabında 90.363,79 TL; olmak üzere toplam
118.365,29 TL olduğu tespit edilmiştir.
5-) İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitim Merkezi çalışmaları ve gelir-gider kalemleri ile ilgili yapılan incelemede, son 1 yıllık dönemde yapılan çalışmalar, görev değişiklikleri ve girişimlerin İlk Yardım Eğitim Merkezinin
gelir-gider dengesinde bir miktar iyileştirme sağladığı görülmüştür. Ancak Merkezin ticari niteliği dikkate
alındığında, değişik yöntemler izlenmesine ve önlemler alınmasına rağmen ticari kazanç elde edilmesi konusunda yeterli verimin sağlanamadığı görülmektedir. İlkyardım Eğitim Merkezinin faaliyet alanındaki rekabet
koşulları dikkate alındığında, meslek kuruluşu olarak rekabet koşullarına uyum sağlanıp sağlanamayacağının
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesi uygun olacaktır.
6-) Üyelik aidatlarının tahsil edilmesi ve üyelik aidatlarını ödemeyen üyelere e-mail, sms, internet vb. araçlarla
uyarı yapılması konusunda yönetim kuruluna bilgi verilmesine karar verilmiştir.
7-) Özverili çalışmaları için Yönetim Kurulu’na teşekkürlerimizi sunarız.
Doç.Dr.Timur MEŞE
Doç.Dr. Raşit MİDİLLİ 265
Dr.Sabri DERELİ
266
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
DEMİRBAŞLAR
BİNALAR
PERSONEL AVANSLARI
BANKALAR
KASA
VARLIK
774.993,54
309.563,54
80.227,40
154.871,30
1.850,00
206.648,69
21.832,61
CARİ YIL GELİR FAZLASI
GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLALARI
İŞÇİ ÜCRETLERİ
ÖDENECEK SENDİKA AİDATI
-
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
TTB AİDAT PAYI
KAYNAK
01-04-2013 - 31.03.2014 DÖNEMİ
İZMİR TABİP ODASI BİLANÇOSU
774.993,54
93.038,50
565.360,81
1.117,59
617,17
14.846,96
20.662,51
1.350,00
78.000,00
İZMİR TABİP ODASI
01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ GELİR /GİDER TABLOSU
GİDER
İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
GELİR
655.104,73
ÜYE AİDATLARI
999.150,83
AVUKATLIK DANIŞMANLIK HİZMET GİDERLERİ
21.781,84
ÜYE KAYIT GELİRLERİ
7.310,00
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
117.948,95
ÜYE BELGE GELİRLERİ
18.317,50
BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
6.412,86
İŞYERİ HEKİMLİĞİ DOSYA GELİRLERİ
İLAN VE REKLAM GİDERLERİ
5.664,00
SOSYAL FAALİYET GELİRLERİ
4.796,00
KURS GELİRLERİ
1.800,00
DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
711,50
ELEKTRIK GIDERL.
7.373,48
TIP BALOSU
SU GİDERL.
2.422,35
TEFTİŞ DEFTERİ
5.574,74
FOTOKOPİ GELİRLERİ
PTT GIDERLERI
TELEFON GIDERLERI
İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGE GELİRLERİ
10.413,28
300,00
1.150,00
1.540,00
306,00
2.814,50
KARGO GİDERLERİ
3.995,35
KİRA GELİRLERİ
24.380,00
INTERNET GİDERİ
14.910,99
FAİZ GELİRLERİ
4.402,36
SAİR GELİRLER
35.028,97
MEDYA TAKİP GİDERLERİ
SMS GİDERLERİ
MATBAA GİDERLERİ
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
TIP BAYRAMI
3.894,00
46.080,30
ONUR KURULU CEZASI
10.496,10
İCRA MAHKEME GELİRLERİ
221.209,46
17.422,47
SMS GELİRLERİ
BAĞIŞ GELİRLERİ
EGE TABIP ODALARI GIDERL.
230,50
ÜYE LİSTE GELİRLERİ
GYK-MYK
944,00
TTB KİMLİK,PROTOKOL,ASGARİ ÜCRET, GELİRLERİ
2.130,00
638,97
32.040,00
220,00
295,00
12.948,00
KONGRE
2.513,00
KIMLIK GELIRLERI
4.478,00
MİTİNG
1.575,00
PROTOKOL DEFTERİ STŞ GELİRLERİ
8.355,00
KOL TOPLANTILARI
5.802,00
ASGARI UCRET KITABI
SEMPOZYUM
1.330,95
ROZET
SOSYAL FAALİYET GİDERLERİ
YEMEK ICECEK GIDERLERI
5.508,35
3.567,16
GAZETE GIDERLERI
1.094,00
CICEK
4.570,00
PERSONEL YEMEK GİDERLERİ
4.340,64
29.402,28
ONUR KURULU SORUST.MASRAFLARI
4.170,00
MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
8.290,11
İŞYERİ GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ
775,78
KIRTASIYE GIDERLERI
9.467,06
ICRA VE MAHKEME GIDERL.
8.660,35
YOL GIDERLERI
9.604,86
BİNANIN SİGORTASI
NOTER GİDERLERİ
TTB 2012 AİDATI
773,52
533,83
81.930,99
KİTAP
1.966,44
PROTOKOL DEFTERİ
1.242,50
KİMLİK
1.410,00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
CARİ DÖNEM GELİR FAZLALIĞI
GENEL TOPLAM
5,00
14.083,67
TEMIZLIK
FİNANSMAN GİDERLERİ
110,00
659,68
93.038,50
1.109.743,16
GENEL TOPLAM
267
1.109.743,16
İZMİR TABİP ODASI 2014-2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
GİDER ÇEŞİTLERİ
TUTAR
İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
600.000,00
AVUKATLIK GİDERLERİ
22.000,00
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
96.000,00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ
6.500,00
ELEKTRİK GİDERLERİ
7.500,00
SU GİDERLERİ
2.500,00
PTT GİDERLERİ
5.500,00
TELEFON GİDERLERİ
10.000,00
KARGO GİDERLERİ
4.000,00
İNTERNET GİDERLERİ
60.000,00
ÇEŞİTLİ GİDERLER
177.800,00
SOSYAL FAALİYET GİDERLERİ
15.000,00
SAİR GİDERLER(YİYECEK-İÇECEK VB.)
15.000,00
KIRTASİYE GİDERLERİ
9.500,00
İCRA VE MAHKEME GİDERLERİ
8.000,00
YOL GİDERLERİ
9.000,00
GENEL KURUL GİDERLERİ
20.000,00
SİGORTA GİDERLERİ
800,00
NOTER GİDERLERİ
500,00
TTB PAYI
100.000,00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
750,00
TOPLAM
896.550,00
268
İZMİR TABİP ODASI
01.04.2013 - 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT
DENETLEME KURULU RAPORU
22.04.2014
01.04.2013 - 31.03.2014 tarihleri arasındaki Oda’mız faaliyetlerinin evrak üzerinde yapılan incelemeleri sonucunda hazırlanan Denetleme Kurulu raporumuz aşağıdadır.
1-) Tutulması zorunlu olan defterler zamanında ve düzenli olarak tutulmuş, noter onayları zamanında yapılmıştır.
2-) Yönetim Kurulu toplantıları zamanında yapılmış, faaliyet ve harcamalarla ilgili kararlar alınmış ve karar
defterine yazılmıştır.
3-) Oda gelir ve giderleri zamanında ve eksiksiz olarak, usulüne uygun bir şekilde muhasebeleştirilmiştir.
4-) 31.03.2014 tarihi itibarıyla, İzmir Tabip Odası kasasında 21.832,61 TL; İş Bankası Vadesiz hesabında 82.895,92
TL; TC.Ziraat Bankası Vadesiz Hesabında 1.228,00 TL; Denizbank Fon Hesabında 1.506,51 TL; Denizbank Vadeli
Hesabında 91.435,00 TL Denizbank Vadesiz Hesabında 13.088,50 TL; Finansbank Vadesiz Hesabında 10.042,29
TL Akbank Vadesiz Hesabında 6.542,47 TL olmak üzere toplam 206.648,69 TL olduğu tespit edilmiştir.
5-) İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitim Merkezi çalışmaları ve gelir-gider kalemleri ile ilgili yapılan incelemede,
son 1 yıllık dönemde yapılan çalışmalar, görev değişiklikleri ve girişimlerin İlk Yardım Eğitim Merkezinin gelirgider dengesinde iyileştirme sağladığı görülmüştür.
31.03.2014 tarihi itibarıyla, İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitim Merkezinin Kasasında, 336,11 TL; İş Bankası
vadesiz hesabında 12.019,28 TL olduğu görülmüştür. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlara verilen eğitimler sonucunda 43.341,05 TL alacağı bulunmaktadır.
6-) Üyelik aidatlarının tahsil edilmesi ve üyelik aidatlarını ödemeyen üyelere e-mail, sms, internet vb. araçlarla
uyarı yapılması konusunda Yönetim kuruluna bilgi verilmesine karar verilmiştir.
7-) Özverili çalışmaları için Yönetim Kurulu’na teşekkürlerimizi sunarız.
Doç.Dr.Timur MEŞE
Doç.Dr. Raşit MİDİLLİ 269
Dr.Sabri DERELİ
İZMİR TABİP ODASI İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ
İZMİR TABİP ODASI İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ
GELİR-GİDER TABLOSU
( 01.01.2012 - 31.12.2012 İTİBARİYLE)
GİDERLER
GELİRLER
740 EĞİTİCİ ÜCRETLERİ
18.471,82
600
YURTİÇİ SATIŞLAR
78.847,02
740 İŞÇİ ÜCRETLERİ
42.413,10
591
DÖNEM NET ZARARI
49.728,64
740 SSK İŞVEREN HİSSESİ
5.548,04
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
TOPLAM
62.142,70
128.575,66
TOPLAM
128.575,66
İZMİR TABİP ODASI
İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ BiLANÇOSU
( 01.01.2012 - 31.12.2012 İTİBARİYLE)
AKTİF
PASİF
100
KASA HESABI
47,56 195 İŞ AVANSLARI
102
BANKALAR HESABI
34,53 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (TABİP ODASI)
120
ALICILAR
126
600,00
284.728,56
22.276,70 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
3.890,37
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
139,20 570 GEÇMİŞ YIL KARLARI (2006)
4.100,88
196
PERSONEL AVANSLARI
859,23 580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI ( - )
213.672,31
255
DEMİRBAŞLAR HESABI
7.789,53 591 DÖNEM NET ZARAR ( - )
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - )
1.227,91
TOPLAM
29.918,84
49.728,64
29.918,84
270
İZMİR TABİP ODASI
İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ BiLANÇOSU
( 01.01.2013 - 31.03.2013 İTİBARİYLE)
AKTİF
PASİF
100 KASA HESABI
225,17
336
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR(TABİP ODASI)
102 BANKALAR HESABI
201,95
360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
1.825,13
25.356,66
570
GEÇMİŞ YIL KARLARI (2006)
4.100,88
139,20
580
GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (2007…2011)( - )
195 İŞ AVANSI
1.919,00
591
DÖNEM NET ZARARI ( - )
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
7.789,53
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - )
1.227,91
120 ALICILAR
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
TOPLAM
TOPLAM
34.403,60
291.878,54
213.672,31
49.728,64
34.403,60
İZMİR TABİP ODASI
İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ GELİR GİDER
( 01.01.2013 - 31.03.2013 İTİBARİYLE)
GİDERLER
GELİRLER
740
EĞİTİCİ ÜCRETLERİ
5.166,60
770
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
8.172,36
591
DÖNEM NET KARI
203,39
TOPLAM
13.542,35
271
600
YURTİÇİ SATIŞLAR
13.542,35
TOPLAM
13.542,35
İZMİR TABİP ODASI İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ
GELİR-GİDER TABLOSU
( 01.01.2013 - 31.12.2013 İTİBARİYLE)
GİDERLER
GELİRLER
740 EĞİTİCİ ÜCRETLERİ
31.425,28 600 YURTİÇİ SATIŞLAR
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
36.781,68 591 DÖNEM NET ZARARI
TOPLAM
68.206,96
67.327,11
879,85
TOPLAM
68.206,96
İZMİR TABİP ODASI İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ
BİLANÇO
(01.01.2013-31.12.2013)
AKTİF
PASİF
100 KASA HESABI
3.320,99
195 İŞ AVANSLARI
102 BANKALAR HESABI
2.732,59
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (TABİP ODASI)
120 ALICILAR
32.006,66
1.000,00
302.413,54
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
1.612,19
139,20
570 GEÇMİŞ YIL KARLARI (2006)
4.100,88
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
7.874,28
580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI ( - )
263.400,95
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - )
1.227,91
591 DÖNEM NET ZARAR ( - )
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
TOPLAM
TOPLAM
44.845,81
272
879,85
44.845,81
İZMİR TABİP ODASI İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ
BİLANÇO
(01.01.2014-31.03.2014 İTİBARİYLE)
AKTİF
PASİF
100
KASA HESABI
336,11
102
BANKALAR HESABI
12.019,28
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
4.407,65
120
ALICILAR
43.341,05
570 GEÇMİŞ YIL KARLARI (2006)
4.100,88
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
255
DEMİRBAŞLAR HESABI
7.874,28
591 DÖNEM NET ZARARI ( - )
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - )
1.227,91
349 DİĞER AVANSLAR
1.747,88
590 GEÇİCİ DÖNEM KARI
6.942,86
TOPLAM
139,20
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR(TABİP ODASI)
580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (2007…2011)( - )
62.482,01
309.563,54
263.400,95
879,85
TOPLAM
62.482,01
İZMİR TABİP ODASI İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ
GELİR-GİDER TABLOSU
(01.01.2014-31.03.2014 İTİBARİYLE)
GİDERLER
GELİRLER
740
EĞİTİCİ ÜCRETLERİ
770
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
8.091,53
590
DÖNEM NET KARI
6.942,86
TOPLAM
13.999,98
29.034,37
273
600
YURTİÇİ SATIŞLAR
29.034,37
TOPLAM
29.034,37
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
10 578 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content