close

Enter

Log in using OpenID

Av. Hüseyin ERSÖZ

embedDownload
Av. Hüseyin ERSÖZ
Eski Büyükdere Cad. No: 22
Park Plaza Kat: 11 Maslak 34398 Sarıyer Istanbul
Tel: 0 (212) 345 06 06 Pbx Fax: 0 (212) 345 06 18
İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET
KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
KANALIYLA
HAKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI'NA
İstanbul, 13 Ağustos 2014
ŞİKAYETÇİ
: Çetin DOĞAN
VEKİLİ
: Av. Hüseyin ERSÖZ
ŞİKAYET EDİLEN : Hüseyin KAPLAN (İstanbul Cumhuriyet Savcısı - 38727)
KONU
: Şikayet Edilen Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan Hakkında
Soruşturma Başlatılması Talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1. Şikayet Edilen Cumhuriyet Savcısı Hüseyin KAPLAN, kamuoyunda Balyoz
Davası olarak bilinen İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2010/283 E sayılı
dosyasında duruşma savcısı olarak görev yapmıştır. Hüseyin KAPLAN'ın önceki
görevi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu olup,
belirtilen yargılama sürecinin soruşturma safhasında görev alan Emniyet Müdürleri
Yurt Atayün ve Ömer Köse hakkında Sanık Müdafileri tarafından yapılan suç
duyurularında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlar vermiştir. (EK_1)
2. Anayasa Mahkemesi 18 Haziran 2014 tarihinde, müvekkilin cezalandırılmasına
karar verilen yargılama sürecinde Adil Yargılanma Hakkı'nın ihlal edildiğine
Sayfa 1 / 4
hükmetmiştir. (EK_2) Bu karar sonrasında İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından verilen 19 Haziran 2014 tarihli Ek Kararla, Yargılamanın Yenilenmesine ve
İnfazı Durdurulmasına Karar verilmiştir.
3. Anayasa Mahkemesi'nin İhlal Kararı sonrasında, Şikayet Edilen Cumhuriyet
Savcısı Hüseyin KAPLAN tarafından "www.adalet.org" isimli internet sitesinde bir yazı
kaleme almıştır.(EK_3) Söz konusu yazıda Anayasa Mahkemesi'nde görevli yargıçların
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "Gerekçeli Kararını okumadan" karar
verdiklerine ilişkin bir değerlendirme yer almaktadır.
"Keşke AYM'nin sayın üyelerinin en azından gerekçeli kararı okuyabilecek zaman ve
imkanları olsaydı, bu durumda iptale konu her iki hususun da yargılama safhasında
karşılandığını göreceklerdi"
4. Şikayet Edilen Cumhuriyet Savcısı Hüseyin KAPLAN tarafından kaleme alınan
yazının bir bölümünde Sanıklar ve Müdafilerinin deliller karşısında savunma yapacak
bir husus kalmadığından duruşmaları terk ettikleri belirtilmiştir:
"Taraflar o kadar çok konuşma yapmıştır ki belli bir süre sonra tekrara düşmeye
başlamışlar, deliller karşısında savunacakları bir husus kalmayınca müdafiiler
duruşmaları terketmişlerdir"
5. Bu değerlendirme "gerçek dışıdır". Avukatların duruşmaları terk etmesinin
sebebi Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklama Önleme Çalışma Grubu tarafından Adil
Yargılanma Hakkı İhlali olarak kabul edilen, tavandan sarkıtılan mikrofonlarla
avukatların kendi aralarında ve sanıklarla yaptıkları konuşmaların kayıt altına
alınmasıdır. Yargılamanın ilerleyen safhalarında avukatların duruşmayı girmemeleri
ise Anayasa Mahkemesi'nin 18 Haziran 2014 tarihli Kararında Adil Yargılanma Hakkı
ihlali olarak görülen, esasa etkili tanıkların duruşmada dinlenilmemesi ve sahte
oldukları Bilimsel Mütalaalarla tespit edilen dijital dokümanlarla ilgili Bilirkişi
İncelemesi yaptırılması taleplerinin "gerekçesiz" olarak reddedilmesidir.(EK_4)
Sayfa 2 / 4
6. Şikayet Edilen Cumhuriyet Savcısı Hüseyin KAPLAN tarafından kaleme alınan
açıklamanın bir bölümünde Sanıkların, Adil Yargılanma Hakkı'nın ihlali gerekçesiyle
AİHM'e başvurdukları, bu başvurular neticesinde ise "adil yargılanma hakkının ihlal
edilmediğine" karar verildiği ifade edilmiştir.
"Nitekim yargılama devam ederken AİHM’ne değişik sebeplerle müracaat edilmiş
fakat adil yargılanma hakkının ihlal edilmediği karara bağlanmıştır."
7. Bilindiği üzere, Adil Yargılanma Hakkı'nın ihlali gerekçesiyle yapılacak
başvurular ancak iç hukuk yolları tükendiği takdirde kabul edilebilir bulunmaktadır.
Kabul Edilebilirlik Kararı öncesinde ise Yüksek Mahkeme tarafından esasa girilerek bir
inceleme yapılması mümkün değildir. Bu çerçevede AİHM tarafından sanıkların
başvurusu üzerine verilmiş olan Adil Yargılanma Hakkı'nın ihlal edilmediğine dair
bir karar bulunmamaktadır. Şikayet Edilen Cumhuriyet Savcısı tarafından kaleme
alınan yazıdaki bu bilgi "gerçek dışıdır".
8. Şikayet Edilen Cumhuriyet Savcısı, tarafından kaleme alınan yazıda Anayasa
Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ'ın Gazeteci Taha AKYOL'la yapmış olduğu
röportajda, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılama sırasında 4 ayrı Bilirkişi
Raporu aldığından bahsettiği iddia edilmiştir:
"Nitekim AYM Başkanı Sayın Haşim Kılıç‘ın Taha Akyol‘a vermiş olduğu
mülakatta dosyada Mahkemenin dört ayrı bilirkişi raporu aldığı, ilaveten
sanıkların bir çok özel mütalaayı dosyaya ibraz ettiği belirtilmektedir."
9. Şikayet Edilen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan bu açıklamalar da "gerçek
dışıdır". Zira Taha AKYOL'un Haşim KILIÇ'la yapmış olduğu röportajda Yüksek
Mahkemenin Başkanı, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kovuşturma
aşamasında Bilirkişi İncelemesi yaptırılmamasını, "Halbuki çelişkileri gidermek için
nihai teknik inceleme yapılması gerekirdi" cümlesiyle eleştirmiştir. Röportajın gerçek
mahiyet aşağıdaki gibidir:
Sayfa 3 / 4
"Kılıç, dijital deliller konusunda dosyada çok sayıda teknik rapor bulunduğunu söyledi:
Bunların 4’ü “bilirkişi raporu”, diğerleri savunmanın mahkemeye sunduğu “uzman
raporları”. Aralarında önemli çelişkiler var. Mahkeme, uzman raporlarına “taraflı, hâkimin
yetkisine müdahale niteliğinde” diyerek itibar etmemiş. Halbuki çelişkileri gidermek için
nihai teknik inceleme yapılması gerekirdi."
10.
Şikayet Edilen Cumhuriyet Savcısı Hüseyin KAPLAN, "adalet.org" web
sitesinde kaleme almış olduğu yazıda "gerçek dışı" tespitlerde bulunmuş, İstanbul
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davayla ilgili olarak "bu
aşamadan sonra dava hukuki zeminden çıkıp siyasi bir hesaplaşma konusu haline
gelmiştir" değerlendirmesini yapmıştır. Bu açıklamaların yargı görevi yapan
kişilerin sahip olması gereken özelliklerle bağdaşmadığı açıktır.
SONUÇ ve İSTEM :
Anayasa Mahkemesi'nin 18 Haziran 2014 tarihli Adil Yargılanma Hakkı'nın
İhlali Kararı üzerine, Şikayet Edilen Cumhuriyet Savcısı Hüseyin KAPLAN
tarafından "www.adalet.org" isimli internet sitesinde kaleme alınan yazının, "gerçek
dışı" değerlendirmeler içermesi ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
devam eden yargılama sürecini "siyasi" olarak nitelendirmesi sebepleriyle ilgili
hakkında soruşturma başlatılmasını vekaleten arz ve talep ederiz.13 Ağustos 2014
Av. Hüseyin ERSÖZ
(Çetin DOĞAN Vekili)
EKLERİ
:
1. Şikayet Edilen Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan Tarafından Verilen KYOD
Kararları
2. Anayasa Mahkemesi'nin 18 Haziran 2014 Tarihli Adil Yargılama Hakkı'nın İhlali
Kararı
3. Şikayet Edilen Cumhuriyet Savcısının Basına Yansıyan Değerlendirmeleri
4. Balyoz Davası'nda Görev Üstlenen Avukatların 25 Nisan 2011 ve 02 Ekim 2013
Tarihli Dilekçeleri
5. Vekaletname Sureti
Sayfa 4 / 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
287 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content