close

Enter

Log in using OpenID

DERS EKLEME-BIRAKMA FORMU/ADD-DROP

embedDownload
DERS EKLEME-BIRAKMA FORMU/ADD-DROP COURSE FORM
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ/STUDENT INFORMATION
Adı/First Name:
Fakülte/Faculty:
Soyadı/Surname:
Bölüm/Department:
Öğrenci No/Student No:
Dönem/Semester
DERS EKLE/ADD COURSE
DERSİN
KODU/COURSE ID
DERS BIRAK/DROP COURSE
DERSİN ADI/COURSE NAME
DERSİN
KODU/COURSE ID
DERSİN ADI/COURSE NAME
1.
2.
3.
Ders silmek istemenizin nedeni/ Of course why you want to delete:
Ekle-Sil işleminden sonra, dönemde aldığınız ders sayısı/ Add-Drop after the period, the number of courses
taken in:
Sayfanın arka yüzünde bulunan bilgileri okudum, kabul ediyorum.
I read the information on the back side of the page, I agree.
Tarih/Date:
İmza/Signature:
NOT: Formu doldurduktan sonra danışmanınıza teslim ediniz, ders ekleme/bırakma işleminizi
danışmanınızla birlikte takip ediniz.
NOTE: After filling the form, please submit your advisor, course add / drop process, please follow along
with your adviser.
Öğrencinin Danışmanı/Student Advisor:
İmza/Signature:
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
DERS EKLEME-BIRAKMA DÖNEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Ders ekleme-bırakma işlemi, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, danışman onayıyla
gerçekleştirilir.
 İlgili yönetmelik gereği öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta
içerisinde en fazla üç ders bırakabilir veya yarıyıl ders yükünü geçmeyecek şekilde başka derslere
kaydını yaptırabilir.
 Kayıt olunan ders bırakıldığı anda dersin kontenjanı ortak havuza alınacaktır. Bu nedenle eklemek
istediğiniz dersle ilgili emin olmadan ve dersi ekleyebilmek için gerekli şartların (ders programındaki
gün-saati, kontenjanı vs.) uygun olup olmadığını kontrol etmeden ders bırakma işlemini
gerçekleştirmeyiniz.
 Birden fazla şubesi olan derslere şube değişikliği talebinden dolayı yapılan başvurularda kontenjan
boşluğu bulunduğu takdirde derse kaydı yapılacaktır. Aksi takdirde ders kaydı yapılmayacaktır.
 Alan İçi/Alan Dışı Seçmeli derslerde yapılmak istenen ders ekleme işlemi kontenjana bağlı olarak
yapılabilecektir. Kontenjanı dolu olan derslerin eklenmesi mümkün olmayacaktır.
 Öğrenciler Genel Not Ortalaması’nı (GNO) yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri alttan
alabileceklerdir. Ancak alınan bu derslerde dönem sonunda alınan en son notlar geçerli
olacaktır.
 Öğrenciler GNO su en az 3.00 olmak şartıyla bir üst sınıfın aynı döneminden en fazla iki (2) ders
alabileceklerdir.
GEDIZ UNIVERSITY
IMPORTANT ISSUES TO BE CONSIDERED AT ADD/DROP PERIOD
 Add/drop is processed upon the approval of the academic advisors on the specified dates.
 In accordance with the relevant Regulations and within the first two weeks from the beginning of the
semester, a student may drop a maximum of three courses or add courses based on the limits of their
regular course load.
 Before dropping a course, please be sure that the course which you wish to add instead is available and
suitable for your schedule. When a course is dropped, space availability in the course will be changed.
Please note that you may not add it back if other students are enrolled in the course and space is no
longer available.
 Switching from one section of a course to another section of the same course is dependent upon space
availability in the requested course.
 Area electives and non-area electives may be added based on space availability.
 Students may enroll in courses of previous semesters to improve their GPA. However, only the
last passing grade earned is used in calculating the GPA.
 Students may enroll in a maximum of two (2) courses of the same semester from the higher semesters
provided that their GPA is 3.00 or higher.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
434 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content