close

Enter

Log in using OpenID

01 Kasım 2014 - Soma Olay Gazetesi

embedDownload
TEDAŞ'ın özelleştirildikten sonra
yaptıkları vatandaşı canından bezdirdi.
0507
0507220
22000
00 55
55
0554
300
60
0554 300 60 60
60
01 Kasım 2014 Cumartesi
Fiyatı 60 Kr.
Yıl: 14
Sayı 3485
11 bin kişiye
psikolojik destek
GEA Arama Kurtarma'dan
Soma'da Eğitime Destek
Yeni Yüksektepe Kültür Derneği Gea
Arama Kurtarma tarafından Soma Atatürk
İlkokulu'na çok amaçlı salon yapıldı.
S
oma faciası sonrasında
sosyal sorumluluk projesi
ile Soma'da Milli Eğitim
Müdürlüğü ile imzalanan protokol
çerçevesinde GEA Arama
kurtarma Soma'ya çok amaçlı bir
salon kazandırdı. İstasyon'da
bulunan Atatürk Okulu'na yapılan
salon açılışına Kaymakam Mehmet
Bahattin Atçı, Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Dikici, Belediye Başkan
Yardımcısı Sabır Tuna, öğrenciler
ve velileri katıldı. Soma
Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı,
Soma'da meydana gelen facia
sonrasında birçok kurum, kuruluş
ve özel sektör tarafından yaraların
sarılması amacıyla birçok yardım
faaliyetleri gerçekleştiğini
söyleyerek GEA Arama Kurtarma
Ekibine de eğitime sağladıkları
katkılardan ötürü teşekkür etti.
Program öğrencilerin sergilediği
Jimnastik ve Taekwando gösterileri
ile devam etti.
Programın sonunda okula yapılan
katkıda emeği geçen GEA ekibine
plaket takdim edildi. Haber Merkezi
“Soma ve Ermenek farklı değil”
CHP Soma İlçe Başkanı Murat Bayramoğlu,
Soma katliamından 5.5 ay sonra bu kez,
Karaman-Ermenek'te 18 maden işçisi su
baskını sonucu madende mahsur kaldığını
belirterek, “Ermenek'te yaşanan felaketin
nedenleri Soma'da ve Torunlar'da
yaşananlardan farklı değil.” dedi.
B
ayramoğlu, “Ermenek'te yaşanan felaketin
nedenleri Soma'da ve Torunlar'da yaşananlardan
farklı değil. Taşeronlaşma, özelleştirme, kuralsız
ve güvencesiz çalışma rejimi madenleri ve inşaatları işçi
cehennemine dönüştürüyor.
sayfa 'de
2
Soma'da 13 Mayıs tamrihinde yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci
yakınları ile sağ kurtulan madenciler ve ailelerine yönelik, Afetlerde Psikososyal Hizmetler
Birliği'nin "Soma'da(Soma Dayanışma Ağı)' psikososyal destek projesine ilgi hızla artıyor.
P
roje kapsamında şimdiye dek bin 447
bireysel görüşme, 228 madenci evi ve
54 köy ziyareti, 35 grup çalışması
gerçekleştirildi. Afetlerde Psikososyal
Hizmetler Birliği (APHB), Mayıs ayında Soma
Kömür İşletmeleri'nde yaşanan faciadan
etkilenenlerin travma sonrası yaşamsal bir
denge kurmalarına yardımcı olmak amacıyla
kazanın ilk günlerinden itibaren bölgede hizmet
veriyor. APHB'nin bu kapsamda oluşturduğu
Soma Dayanışma Ağı (SOMADA) ile
Manisa'nın Soma ve Balıkesir'in Dursunbey
ilçelerinde 2 psikososyal destek merkezi ve
gezici ekipler kuruldu. Toplamda 300
gönüllünün yer alması planlanan projede
yaklaşık 11.000 kişinin psikososyal destek
ihtiyaçlarını karşılayarak, travma ile başa çıkma
becerilerini artırmalarına yardımcı olunacak.
“PSİKOSOSYAL DESTEK
EN KRİTİK İHTİYAÇ”
Projeye ilişkin gelişmeleri paylaşan APHB
Temsilcisi ve Türkiye Psikologlar Derneği (TPD)
Genel Merkez Başkanı Prof. Gökhan Malkoç
“Soma'da yaşamlarını yitiren 301 madencinin
aileleri ve faciadan sağ olarak kurtulan 487
madenci ve aileleri başta olmak üzere bu
Şimdiye dek bin
bölgede yaşayan binlerce insanın güçlü bir
447 bireysel
psikososyal desteğe olan ihtiyacı sürüyor.
görüşme, 228
APHB olarak geçen 5 ayda 242 gönüllü ile
madenci evi ve 54
1447 bireysel görüşme, 228 hane ve 54 köy
köy ziyareti, 35
ziyareti, kurtarma faaliyetlerinde görev alan
grup çalışması
391 kişiyle 35 grup çalışması gerçekleştirdik.
gerçekleştirildi.
Toplamda 300
Ayrıca ÇYDD başta olmak üzere 8 sivil toplum
gönüllünün yer
kuruluşuyla projeler yürütmekteyiz. Bir yandan
alması planlanan
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim
projede yaklaşık
Başkanlığı (AFAD), Aile ve Sosyal Politikalar
11.000 kişinin
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir
psikososyal
çalışma gerçekleştirirken bir yandan da
destek
yakınlarını kaybeden ailelerin yoğun olarak
ihtiyaçlarını
yaşadığı ilçelerdeki kaymakamlık ve
karşılayarak,
belediyelerle işbirliği içindeyiz. Böylece travma
travma ile başa
sonrası yeniden yaşama tutunan insanlarımıza
çıkma becerilerini
aile içi şiddet ve olumlu ebeveynlik gibi
artırmalarına
eğitimlerle de güçlü bir başlangıç yapma fırsatı
yardımcı
tanımış oluyoruz” dedi.
Haber Merkezi
olunacak.
Kat Kaloriferi
Merkezi Kalorifer
Sistemleri
Güneş Enerjisi
Ücretsiz Keşif
Keşif
Ücretsiz
Gününde
Teslim
Gününde Teslim
Birinci Sınıf
Sınıf İşçilik
İşçilik
Birinci
0533665
66506400640-0542
0542525
5253370
3370
0533
Atatürk
AtatürkCd.
Cd.No:50
No:50SOMA
SOMA
Tel:612
61224
2488
Fax:612
612656558
Tel:
08 Fax:
58
22
01 Kasım 2014 Cumartesi
“Soma ve Ermenek farklı değil”
CHP Soma İlçe Başkanı Murat Bayramoğlu, Soma katliamından 5.5 ay sonra bu kez, KaramanErmenek'te 18 maden işçisi su baskını sonucu madende mahsur kaldığını belirterek,
“Ermenek'te yaşanan felaketin nedenleri Soma'da ve Torunlar'da yaşananlardan farklı değil.” dedi.
Torunlar'da
yaşananlardan farklı
değil. Taşeronlaşma,
özelleştirme, kuralsız ve
güvencesiz çalışma rejimi
madenleri ve inşaatları
işçi cehennemine
dönüştürüyor. Düşünün,
işçilere öğlen yemeği
vermekten aciz bir
şirkete dünyanın en
tehlikeli işi olan maden
işletmeciliği verilmiş.
İşletmede ve bölgede
sendika ve toplu
“ZAMAN, YAVAŞ
sözleşme yok.
YAVAŞ UMUTLARI Madenin ruhsat sahibi
TÜKETİYOR”
devlet. Madenin
Bayramoğlu, “Ermenek'te kiralanması ve
yaşanan felaketin
denetlenmesinden birinci
nedenleri Soma'da ve
derecede sorumlu olan
kuruluş Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı'nın
madencilikten sorumlu
birimi Maden İşleri Genel
Müdürlüğü. Yer altı
kömür işletmeciliğinin
özel şirketler aracılığı ile
yapılması, ocaklarda
uygulanan hizmet alımı ve
rödovans yöntemi ile
kamusal denetimlerin
gevşetilmiş olması,
ocakları işçi cehennemine
çevirmekte. Mesele bir
çalışma rejimi
meselesidir. Ve
sorumlusu Hükümettir.
İnşaat, enerji ve
madencilik sektörleri
Türkiye'nin kârlı, bir o
kadar da KANLI
sektörleri haline
gelmektedir. O nedenle
sermaye bu alanlara
üşüşmekte ve işçiler 19.
yüzyıl vahşi kapitalizminin
cehennemlerine benzer
koşullarda, düşük
ücretlerle, uzun çalışma
saatleri ile ve ölümüne
çalıştırılmaktadır.
Kömürün yeraltından
çıkarılıp, yerine işçinin
yeraltına gömüldüğü bir
çalışma rejimi
sürdürülemez. Bu rejimi
sürdüren herkesin eline
kan bulaşmıştır.
Ne hazindir ki bunca
felakete ve ölüme
rağmen tek bir kamu
yetkilisi hesap vermiyor
ve istifa etmiyor. Bırakın
hesap vermeyi; Çalışma
Bakanlığı, madenlerin
denetim raporlarını dahi
“ticari sır” gerekçesiyle
sendikalara ve meslek
odalarına vermiyor.
Çalışma hayatında
“kaza” yoktur. İşveren
işin bütün risklerini
öngörmek, ona uygun
önlemler almak ve uygun
araç, gereç ve malzeme
kullanmak zorundadır.
Bunu yaparken en son
teknolojiyi kullanmak
durumundadır. Özellikle
çok tehlikeli işlerin şakası
yoktur. Soma ders
olmadı, umarız Ermenek
bir ders olur.” dedi. H.Merkezi
Büyükşehir 'Mavidil'e Savaş Açtı
MANİSA Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, son günlerde Manisa
gündeminde sıkça yer alan Mavidil hastalığı ile ilgili ilaçlama çalışmalarına hız verdi.
B
u kapsamda
şüpheli
mahallelerin yanı
sıra hastalığın
Tarım Gıda ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü'nce tespit
edildiği ve karantina
altına alındığı bölgelerde
de rezidüel ve larvasit
uygulaması yapıldı.
Manisa Büyükşehir
Belediyesi Sağlık İşleri
Dairesi Başkanlığı
ekipleri, Mavidil hastalığı
ile ilgili geniş çaplı bir
çalışma başlattı. Konu ile
ilgili Sağlık İşleri Daire
Başkanlığı'ndan yapılan
açıklamada, "Büyükşehir
Belediyemiz Sağlık İşleri
Daire Başkanlığı'na 9
Ekim 2014 tarihinde
ilimiz Yunusemre ilçesine
bağlı Kışla
Mahallesi'nden gelen bir
dilekçeyle bölgede
Mavidil hastalığı
görüldüğü bilgisi
tarafımıza ulaşmıştır.
Dilekçeye istinaden ilgili
mahalle ve tedbir amaçlı
diğer Yuntdağı
bölgesinde bulunan tüm
mahallelerimizde gerekli
incelemeler yapılmıştır.
İncelemesi tamamlanan
bölgelerde Dünya Sağlık
Örgütü'nün onayladığı
aktif maddeli biyosidal
ürünler kullanılarak, tüm
hayvan barınaklarında
rezidüel (kalıcı) uygulama
ve gübrelik alanlarda
larvasit uygulaması
yapılmıştır" denildi.
Çalışmalar aralıksız
devam ediyor
İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü'nce
karantinaya alınan
bölgelerde de çalışma
yapıldığının belirtildiği
açıklamada, "Tarım 22
Ekim 2014 tarihinde
Manisa İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü'nce
karantinaya alınan
bölgeler; Dazyurt,
Düzlen, Karaahmetli,
Koruköy ve Köseler
Mahalleleri ile Alaşehir
İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü'nden hastalık
ihbarı gelen Badınca,
Belenyaka,
Caberkamara,
Delemenler,
Horzumkeserler,
Narlıdere, Kasaplı,
Karadağ ve Göbekli
Mahallelerinde bulunan
hayvan barınaklarında
rezidüel; gübrelik
alanlarda ve Culicoides
cinsi sineğin diğer üreme
alanlarında larvasit
uygulaması Daire
Başkanlığımızca
yapılmıştır. Büyükşehir
Belediyemizin bu
konudaki çalışmaları
aralıksız devam
etmektedir" denildi.
Mavidil hastalığı
nedir?
Mavidil hastalığı,
'Culicoides' cinsi sokucu
sineklerle nakledilen viral
bir hastalıktır. Çamur
alanlar, çürümüş ağaçlar,
ıslak gübrelik ve
fosseptikler, organik atık
içeren alanlar Culicoides
cinsi sineklerin üreme
alanlarını
oluşturmaktadır. H.Merkezi
İkisi Bir Arada Salonlara Sığmadı
Manisalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunun geliri
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Manisa Şubesi'ne bağışlandı.
M
ANİSA
Büyükşehir
Belediyesi aylık
kültür sanat etkinlikleri
kapsamında "İkisi Bir
Arada" adlı tiyatro
oyununu Büyükşehir
Belediyesi Kültür
Merkezi'nde Manisalılarla
buluşturdu. Ünlü
oyuncular Cemal Hünal,
Neslihan Yeldan, Ruhi Sarı
ve Duygu Şen'in rol aldığı
"İkisi Bir Arada" adlı
tiyatro oyunu, Manisa
Büyükşehir Belediyesi
Ekim ayı kültür ve sanat
etkinlikleri kapsamında
Büyükşehir Belediyesi
Kültür Merkezi Lale
Salonu'nda sahne aldı.
Manisalıların yoğun ilgi
gösterdiği oyunu, Manisa
Büyükşehir Belediye
Başkanı Cengiz Ergün'ün
eşi Şeyda Ergün,
Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanı Nursel
Ustamehmetoğlu ve eşi
Alpaslan
Ustamehmetoğlu, MHP İl
Başkanı Tanju Balatlı ve
eşi Canan Balatlı,
Yunusemre Meclis Üyesi
Mehmet Güzgülü, Türkiye
Yardım Sevenler Derneği
Manisa Şubesi Başkanı
Beyhan Yörür ile çok
sayıda Manisalı izledi.
Ahmet Kazanbal'ın
yazdığı, Vural Bingöl'ün
yönettiği tek perdelik
oyunda, dominant bir
kadın olan Oya, kocasına
sürpriz yapmak için
seyahatten eve erken
gelir. Evde kocası Tuna da
Oya'yı terk etmek üzere
hazırlanmaktadır. Kötü
sürprizle karşılaşan Oya
çılgına döner ve durumu
bambaşka bir boyuta
taşır. Komedi tarzı oyun,
gerek konusu, gerek usta
oyuncuların
performanslarıyla
Manisalı tiyatro
severlerden tam not aldı.
Gelirler Yardım
Sevenler Derneği'ne
Manisa Büyükşehir
Belediyesi'nin sosyal
sorumluluk projesi "İkisi
Bir Arada" adlı tiyatro
oyununda da devam etti.
Manisalıların alkışları ile
son bulan oyunun
sonunda, Büyükşehir
Belediyesi Belediye
Başkanı Cengiz Ergün'ün
eşi Şeyda Ergün,
Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanı Nursel
Ustamehmetoğlu
performansları dolayısıyla
oyuncuları kutlayarak,
çiçek takdim etti. Oyunun
gelirlerinin bağışlandığı
Türkiye Yardım Sevenler
Derneği Manisa Şubesi
Başkanı Beyhan Yörür de,
Büyükşehir Belediye
Başkanı Cengiz Ergün'e
teşekkürlerini ifade etti.
1000 Öğrenciye
1000 Ayakkabı
M
anisa Ticaret Borsası, maddi durumu zayıf olan
1000 öğrenci için 1000 çift ayakkabı dağıttı.
Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, 47 okulda
öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin kışın üşümemesi
için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek sosyal sorumluluk
projelerine hız vereceklerini söyledi.
Manisa Ticaret Borsası tarafından yürütülen sosyal
sorumluluk projesi kapsamında 47 okuldan toplam 1000
öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı. Ayakkabılar Ticaret
Borsası Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle okul
müdürlerine teslim edildi. Törene Manisa Vali Yardımcısı
Turgay Ergin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li
Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, İl Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Altınsoy ve okul müdürleri katıldı. Ticaret
Borsası Başkanı Sadık Özkasap, ayakkabı dağıtımını gelenek
haline getirdiklerini belirterek, "İlköğretim okullarımızdaki
ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 1000 çift ayakkabı alarak
çocuklarımızın güçlü adımlarla geleceğimiz için
yetiştirilmelerine bir nebze de olsa katkıda bulunmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Maddi durumu kötü olan öğrencileri
ve ailelerini sevindirmek istiyoruz" dedi.
Manisa Ticaret Borsası'nın sosyal sorumluluk projesi
kapsamında öğrencilere yaptığı yardımlarla örnek bir
davranışa imza attığını dile getiren Manisa Büyükşehir
Belediye Başkanı Cengiz Ergün de büyükşehir belediyesinin
eğitime katkı sağlamak için çalıştığını ifade etti. Ergün,
"Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür sosyal
sorumluluk projelerinin içerisinde her zaman yer aldık. Her
eğitim-öğretim yılı başında okul aile birlikleri aracılığıyla
tespit edilen dar gelirli ailelerimizin çocuklarına okul
üniforması, kırtasiye yardımı ve giyim yardımında
bulunuyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza her türlü
desteği vermeye bundan sonra da devam edeceğiz.
Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte il merkezinde
eğitime verdiğimiz destekleri bundan sonraki süreçte
ilçelerimize de yaymayı düşünüyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından ayakkabılar ihtiyaç sahibi öğrencilere
verilmek üzere okul müdürlerine teslim edildi.
Terk Edilmiş Maden
Ocakları Meclis Gündeminde
C
hp Manisa Milletvekili Özgür Özel, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a, "Karaman'ın Ermenek
ilçesi Pamuklu Köyünde faaliyet gösteren Has Şekerler
Maden şirketine ait ocağın planında söz konusu terk edilmiş
madenin görülmemesinin nedeni nedir? Maden İşleri Genel
Müdürlüğü söz konusu planı, orada terk edilmiş bir maden
olmasına rağmen, nasıl ve hangi gerekçe ile onaylamıştır?" diye
sordu. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e
sunduğu soru önergesinde, Karaman Ermenek'teki maden
ocağının planında terkedilmiş madenin neden görülmediğini ve
Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün söz konusu planı nasıl
onayladığını sordu. Özgür Özel, Taner Yıldız'a, "Karaman'ın
Ermenek ilçesi Pamuklu Köyünde faaliyet gösteren Has
Şekerler Maden şirketine ait ocağın planında söz konusu terk
edilmiş madenin görülmemesinin nedeni nedir? Maden İşleri
Genel Müdürlüğü söz konusu planı, orada terk edilmiş bir
maden olmasına rağmen, nasıl ve hangi gerekçe ile
onaylamıştır? Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
Türkiye'de terk edilmiş tüm maden ocakları tespit edilmekte
midir? Edilmekte ise, böyle bir ihmale nasıl göz yumul muştur?
Hali hazırda terk edilmiş tüm maden ocakları haritalandırılmış
durumda mıdır? Değilse, söz konusu ocakların
haritalandırılmamasının nedeni nedir? Şu anda ülkemizde kaç
adet terk edilmiş maden ocağı bulunmaktadır? Bunlar
nerededir? Bu terk edilmiş ocaklar ilgili bölgede faaliyet
gösteren işletmelerin planlarında gözükmekte midir? Planlarda
yer almayan terk edilmiş maden ocakları hangileridir?" dedi.
33
01 Kasım 2014 Cumartesi
MANİSA'DA 500 ÖĞRENCİYE
BONZAİYLE MÜCADELE EĞİTİMİ
Manisa'da gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için “Gençliğine ve Geleceğine Sahip Çık Bonzai’den Uzak
Dur” kampanyasını başlatan Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
(İHA) -Kampanya
kapsamında Sosyal
Bilimler Lisesi, Fen Lisesi
ve Anadolu Sağlık Meslek
Lisesi’nde gerçekleşen
eğitimlerde yaklaşık 500
öğrenci ve velilere eğitim
verildi. Eğitim öğretim
sezonun sonunda 17 bin
kişiye eğitim verilmesi
hedefleniyor.
Yunusemre Toplum
Sağlığı Merkezi olarak
Yunusemre Kaymakamlığı
ve Yunusemre Belediye ile
birlikte, gençliğine ve
‘Gençliğine ve Geleceğine
Sahip Çık Bonzai’den
Uzak Dur’ eğitimlerine
devam ettiklerini
vurgulayan Yunusemre
Toplum Sağlığı Merkezi
Sorumlu Hekimi Uzm. Dr.
Ümit Atman, “Pazartesi
günü Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi’ni ziyaret
ermiştik. Anadolu Sağlık
Meslek Lisesi’nin eğitim
salonun küçük olması
nedeni ile tüm öğrencilere
ulaşamadık. Bu yüzden
aynı okulda bugün ikinci
kez eğitim vereceğiz.
Hedef grubumuz 9, 10, ve
11’inci sınıflar.
Öğrencilerimizin yaklaşık
üçte birine pazartesi günü
ulaştık. Bugün geriye
kalan üçte ikisine ulaşmış
olacağız. Haftaya Fen
Lisesi ile devam edeceğiz.
Yıl sonuna kadar
Yunusemre ilçesinde
eğitim ve öğretim veren
bütün liseleri 9, 10 ve
11’inci sınıflarına ulaşmayı
hedefliyoruz. Rehber
öğretmenlerimiz ve okul
müdürlerimiz bu konuda
bizlere çok yardımcı
oluyorlar. İlçe Milli Eğitim
Müdürümüzün desteğinde
gayet memnunuz”
dedi.
Rehber öğretmenlerin
sayesinde anne, babalara
da ulaştıklarını kaydeden
Uzm. Dr. Ümit Atman,
“Çocukları uyuşturucu
maddelerden uzak tutma
konusunda ebeveynlere
çok büyük sorumluluk
düştüğüne inanıyoruz. Bu
yüzden anne babaların
farkındalığını artırmak çok
önemli, sadece onlara
yönelik eğitimler değil.
Onlara yönelik
önümüzdeki yıl için
hazırladığımız bir
sunumumuz olacak.
Bizimle birlikte yol alan
gençlerle yürüttüğümüz
akran eğitimi projemiz
olacak. 155 öğrenci ve bir
öğretmenimizin desteği ile
birlikte hazırladığımız bir
tiyatro oyunu
sahneleyeceğiz. Bunu tüm
Manisalılara sunmayı
hedefliyoruz.
Böylelikle için içerisindeki
hedef grubumuz gençler,
işin olmazsa olmazı anne,
babalarla birlikte hiç
olmazsa biz buradayız,
farkındayız, uzak
duruyoruz demek
amacıyla yıl başında ilk
atraksiyonumuzu
gerçekleştireceğiz.
Daha sonrada dönem
ortasına doğru bizimle yol
alan ve dahil olacak
gençlerle birlikte müzik
dinletilerimiz,
yürüyüşlerimizi, stant
açma projelerimizi hayata
geçireceğiz.
Biz bu yolda ne kadar çok
genci peşimize takıp
uyuşturucu maddelerden
uzak tutabilirsek kendimizi
o kadar iyi ve başarılı
hissedeceğiz.
Uyuşturucuda en önemli
parametrenin gençleri
buna alışmadan uzak
tutmak olduğunun
farkındayız ve bunun için
bu yola çıktık” diye
konuştu.
DOMUZA ÇARPTI
HASTANELİK OLDU
(İHA) - Manisa'nın
Turgutlu ilçesinde, domuza
çarpan motosiklet sürücüsü
ağır yaralanırken, domuz
telef oldu.
Turgutlu'ya bağlı Sinirli
köyü yolunda meydana
gelen kazada, Turgutlu'dan
Sinirli'ye giden A.D.(21)
yönetimindeki 45 ZA 95..
plakalı motosiklet köy
yolunda önüne çıkan
domuza çarptı. Yaşanan
kaza sonrası gelen 112 acil
servis ekipleri, yaralı şahsı
Turgutlu Devlet
Hastanesine kaldırdı.
Şahsın durumunun kritik
olduğu belirtildi. Bu arada
motosikletin çarptığı
domuzun telef olduğu
öğrenildi.
ÜZÜME DESTEK ÇAĞRISI
Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdür Yardımcısı Dr.Selçuk Karabat, Gıda Mühendisi Ali
Güler, Manisa Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı İbrahim Demran ile birlikte, Sarıgöl’de Ziraat
Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen’in kurduğu üzüm kurutma tesisini ziyaret ederek bilgiler aldılar.
(İHA) -Sarıgöl Ziraat
Odası Başkanı’nın bu yıl
faaliyete geçirdiği üzüm
kurutma tesislerinin
başarıya ulaştığını belirten
Manisa Bağcılık Araştırma
İstasyonu Müdür
Yardımcısı Dr.Selçuk
Karabat, "Üzümün yüksek
rekolteli olduğu yıllarda
üreticinin yaşamış olduğu
gerek yaş olarak
pazarlamada, gerekse
kuru olarak
değerlendirmede büyük
sıkıntılar yaşadığını
biliyoruz. Bu yıl da benzeri
durumu yaşamaktayız.
Üreticilerimiz yaş olarak
satamadıkları üzümlerini
kurutmak için, değişik
çareler aramaktadır.
Sarıgöl Ziraat Odası
başkanımızın kişisel olarak
kurduğu tesis
üreticilerimiz adına
öncülüktür. Güneş enerjisi
ve katı yakıt ile üzüm
kurutma tesisi
geliştirmiştir. Bundan da
olumlu sonuç aldığını
gördük. Bu konuda ortak
projeler yapmak için
gayretlerimiz olacaktır.
Önümüzdeki süreçte
birlikte çalışma yollarını
arayacağız’’ dedi.
Manisa Ziraat
Mühendisleri Odası Şube
Başkanı İbrahim Demran
ise, "Sarıgöl’de şuan bir
kilo yaş üzüm 50 Kr.
Şaraplık üzümün kilosu
15Kr. Üzümlerin dalında
beklemekte olduğunu
gözlemledik.
Bu durum karşısında
acilen TARİŞ’e ait Alkol
Fabrikası'nın açılması ve
çalıştırılması gerek. Şarap
alımı yapılan fabrikalarda
aracılar değil, üreticilerin
üzümleri alınmalıdır. Tonaj
sıkıntısı ortadan
kaldırılmalıdır. Sarıgöl’de
bu yıl uygulaması yapılan
Havaalanı
servisimiz
vardır
kuru üzüm tesisinde
başarılı sonuç alındığını
gözledim. Manisa'nın
üzüme dayalı desteğe
ihtiyacı vardır. Kuru
üzümde bir an önce kamu
kurumlarında daha önce
fındıkta yaşadığımız gibi
destekleme altına alınmalı.
Okullarda, hastanelerde
kuru üzüm dağıtımı
yapılarak üreticilerimize
yardımcı olunmalıdır’’
dedi.
Manisa’dan gelen
inceleme ekibi daha sonra
Sarıgöl Ziraat Odası
tarafından üç yıl önce
yapılan deneme örtü
bağında incelemelerde
bulundular.
TELEFON DOLANDIRICILARI KULA'YI HEDEF SEÇTİ
(İHA) - Manisa’nın Kula
İlçesinde, kendini hakim,
savcı, asker veya polis olarak
tanıtan telefon fareleri
tarafından kandırılan 2
vatandaş, emniyet yetkililerin
dikkati ve başarılı çalışması
sayesinde dolandırılmaktan
kurtuldu. Sabah erken
saatlerde Kula’nın Sandal
mahallesinde oturan bir
vatandaşı telefonla arayarak
kendilerini savcı olarak
tanıtan dolandırıcılar, PKK
tarafından hesaplarının ele
geçirildiğini söyleyerek 5.400
Türk lirası para talep ettiler.
Paniğe kapılan vatandaş para
yatırmak için PTT Kula
Şubesi’ne giderek parayı
verilen hesaba yatırdı. O
sırada vatandaşın tedirgin
hareketlerinden şüphelenen
emniyet yetkilileri durumu
öğrenir öğrenmez hesabı
bloke ettirerek vatandaşın
parasını kurtardı. Bu olayın
ardından dört saat sonra
Kula’nın Saraçlar
Mahallesi’nde H.A.(65)
adında bir vatandaşı hedef
alan dolandırıcılar, H.A’ya
kimliğinin PKK tarafından
kullanıldığını söyleyerek
kendilerini savcı olarak tanıttı.
Olayı duyan H.A isimli
vatandaşın gelini hemen 155
Polis ekiplerine ihbarda
bulundu ve H.A. isimli
vatandaş polisin yaptığı
takibat sonucunda, para
yatırmadan durduruldu.
Benzer olayların ilçede sık
yaşanıyor olması,
dolandırıcıların Kula’yı ve
Kulalı vatandaşı hedef seçmiş
olabileceğini gösterirken,
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından Kula Belediyesi
İlan Bürosu'ndan
dolandırıcılara inanılmaması
adına uyarı duyurusu yapıldı.
İmtiyaz Sahibi
KADİR ARSLAN
Sayfa
Sorumlu
Editörü
Yazı İşleri Müdürü
REFİKA ARSLAN
YILMAZ SARIPINAR
Haber Merkezi
ŞUAYİP BAYBURE
EMİN KARAASLAN
Yayın türü:
Yerel süreli
ORKİDE TAŞKIN
İdari ve Baskı Adresi
Namazgah Mah. Kaymakam
Hamdi Onat Sok. (Ziraat
Bankası Arkası) Paşaoğlu
Pasajı No:3 SOMA
Tel&Faks: (0236) 612 9640
HABER: 0530 693 79 19
REKLAM: 0544 304 62 64
Satış Fiyatı
: 60 KRŞ
AYLIK ABONE : 15 TL
YILLIK ABONE : 180 TL
Baskı:
SOMA OLAY GAZETESİ MATBAASI
e-mail: [email protected]
[email protected]
Hotmail:
[email protected]
[email protected]
Gazetemize gönderilen yazı, makale,
fotoğraf vb. yayınlansın yayınlanmasın
iade edilmez. Yazılan makalelerden
yazarları sorumludur.
Görüşleri gazetemizin görüşlerini
yansıtmaz. Gazetemiz basın meslek
ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Banka Hesap Numaraları
İş Bankası İban No : TR 260006400000135260439520
Ziraat Bankası İban: TR 380001000193328870175001
Soma Olay Gazetesi Abonelik Hattı 612 96 40
44
01 Kasım 2014 Cumartesi
S
SARIGÖL’DE KESTANE
HASADINA BAŞLANDI
CbÜ ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLERİ İÇİN
ORYANTASYON
Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur, Karacaali ve Beyharmanı
mahallelerinde 2014 yılı ürünü kestane hasadına başlandı. PROGRAMI DÜZENLENDİ
(İHA) -Sarıgöl ilçesinde bu seneki rekoltesi 800 ton
olarak tahmin edilen kestane için bahçelerde hasat
çalışmaları başladı. Hasat çalışmalarında işçi olarak çalışan
köylülere günlük 100 ile 150 TL arasında yevmiye veriliyor.
Oldukça zahmetli olan hasat sırasında köylüler, yüksek
dallardaki kestaneleri düşürebilmek için uzun sırıklar
kullanıyor. Gerektiğinde ise kestane ağacına tırmanarak
hasat yapıyor. Ellerinde eldivenlerle çalışan köylüler, gün
sonunda tüm kestaneleri çuvallar ve seleler içerisinde
traktör kasasına taşıyarak evlerine götürüyor. Evlerde, üzeri
'eğreti otu' denilen bitki ile örtülen kestaneler, bu şekilde bir
ay boyunca bekletiliyor.
’’Kestane kabuğundan çıkmış, kendini beğenmemiş’’ ata
sözüyle kestane hasadının zor ve meşakkatli olduğunu ifade
etmeye çalışan Kızılçukur Mahallesi’nden Süleyman Kaya,
bu yıl verimin az ancak kalitenin yüksek olduğunu söyledi.
Kızılçukur, Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde yaklaşık
15 bin adet kestane ağacının bulunduğunu açıklayan Sarıgöl
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Toy ise,
’’2014 yılı için bu üç mahallemizde kestane rekoltesi 800 ton
olarak belirledik. Kestanelerde kalite çok güzel. Ortalama
olarak bir kestane ağacından 75-80 kg kestane elde
edilmektedir. Üreticiler pazarlarda kalitesine göre kilosunu
6-8 TL’den satabiliyor." dedi.
(İHA) - Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ)
Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından, 20142015 eğitim, öğretim yılında üniversiteye kayıt
yaptıran uluslararası öğrenciler için
oryantasyon programı düzenlendi.
Oryantasyon programı kapsamında Prof.
Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde yapılan
bilgilendirme toplantısına CBÜ Erasmus
Koordinatörü Devrim Zerengök ve
Uluslararası İlişkiler Birimi personeli Murat
Taşdemir ile Ahmet Çeken de katıldı.
Bilgilendirme toplantısının ardından Muradiye
Kampusu tanıtıldı, Manisa şehir gezisi
yapılarak Büyükşehir Belediyesi ziyaret edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nusret
Ustamehmetoğlu, öğrencilerin sorularını
cevaplandırdı ve Manisa ile ilgili sorunlarını
dinledi. Oryantasyon programı, Tıp Tarihi
Müzesi'nin gezilmesi ve Manisa’daki resmi
kurumların tanıtılması ile sona erdi.
TURGUTLU'DA YAŞLI KADIN
BİR HASTAYA UMUT OLDU
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 76 yaşındaki bir kadının organları
ailesi tarafından bağışlandı. Ailenin duyarlı tutumu hastane yönetimini sevindirirken karar
sonrası ekipler Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Merkeziyle iletişime geçti.
(İHA) -23 Ekim 2014
tarihinde beyin kanaması
teşhisiyle Turgutlu Devlet
Hastanesi Yoğum Bakım
Ünitesinde tedavi altına
alınan Sevdiye Öğünç'ün 30
Ekim günü beyin ölümü
gerçekleşti. Yoğun bakım
servisinde beyin ölümü
teşhisi konan yaşlı kadının
ailesiyle irtibata geçen
Turgutlu Devlet Hastanesi
Organ Nakli Koordinasyon
ekipleri aileyi ikna etti.
Ailenin onayı sonrası
Ulusal Organ Nakli
Koordinasyon Merkezine veri
akışı iletildi ve yaşlı kadının
karaciğeri Dokuz Eylül
Üniversitesinde bir hastaya
uyum sağladı. Sevdiye
Öğünç'ün oğlu Himmet
Öğünç yaptığı açıklamada;
"Annem çok iyi kalpli bir
insandı ve herkese yardım
etmek isterdi. Eminim ki oda
organ bağışı konusunda
benimle aynı düşünceleri
taşıyordur.
Biz ağladık ama başka
hastalar mutlu olsun,
umarım annemin organları
başka hastalara umut olur"
dedi.
2014 yılında Turgutlu
Devlet Hastanesinde 4
organ bağışı gerçekleşirken,
hastane yetkililerinin bu titiz
ve duyarlı çalışması
vatandaşlar tarafından takdir
topluyor. Turgutlu Devlet
Hastanesi Başhekimi Op.Dr.
Sabri Taşçıoğlu;" Öğünç
ailesinin tutumu herkese
örnek olmalı, kendilerini
duyarlı davranışlarından
dolayı tebrik ediyorum.
Bu duyarlılık umarım diğer
vatandaşlarımıza da örnek
olur, hastamıza Allah'tan
rahmet diliyorum" ifadelerini
kullandı.
STSO KADINLAR BİRLİĞİ CUMHURİYET ANILARINI TAZELEDİ
(İHA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kadınlar Birliği
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdikleri
etkinlikte bir araya geldiler. Vira Balık Restaurant’ ta “Cumhuriyet ve
Kadın” konsepti adı altında gerçekleştirilen etkinliği konuğu ise
Cumhuriyet’in kurulmasına tanıklık etmiş 94 yaşındaki emekli öğretmen
Havva Hancılar oldu. Öğrencilik ve öğretmenlik yaptığı yılları anlatan
emekli öğretmen Havva Hancılar, "Cumhuriyet denilince aklıma ilk gelen
özgürlük, Atatürk denildiğinde ise örnek bir insan oluyor” dedi. Salihli
Ticaret ve Sanayi Odası Kadınlar Birliği üyelerinin bir araya geldiği
etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Benay Oral,
”Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91.yıldönümünü hep birlikte kutlamanın
mutluğunu yaşıyoruz. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Kadınlar Birliği
olarak bu anlamlı günde düzenlediğimiz etkinliğimizin konsepti
‘Cumhuriyet ve Kadın’. Aramızda Cumhuriyetin kurulmasına tanıklık
etmiş 94 yaşındaki emekli öğretmen Havva Hancılar var. Cumhuriyetin
Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü yakından görme imkanı
bulan bu değerli hocamıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum”
dedi. Konuşmasında öğrencilik ve öğretmenlik yaptığı dönemleri anlatan
94 yaşındaki emekli öğretmen Havva Hancılar, ”Aslen Balıkesirliyim.
Öğrencilik yıllarım Gazi İlkokulu ve Bursa kız Öğretmen Okulu’nda geçti.
Bir eğitmen olarak ilk görev yerim Edremit oldu. Öğrenci olduğum
dönemlerde aileler kızlarının öğretmen olması için teşvik ederlerdi.
Atatürk’ü üç defa yakından görme fırsatı buldum. Atatürk’ü ilk olarak
öğrencilik yıllarımda gördüm. Balıkesir’e gelen Atatürk okulları gezdi.
Bizim sınıfa geldi. Orada gördüm. Daha sonra İran Şahı Rıza Pehlevi ile
birlikte Balıkesir’de bir araya geldiler. Atatürk Balıkesir’e her gelişinde
büyük bir coşku ile karşılanırdı. Balıkesir’de yaşayan herkes Atatürk’ü
yakından görmek için karşılama törenine katılırlardı.”dedi.
Polis İmdat
Jandarma
Zabıta
Yangın İhbar
155
156
153
177
Kaymakamlık
0 236 613 10 28
Belediye
0 236 613 24 16
Emniyet Müdürlüğü
0 236 613 22 52
Jandarma
0 236 613 95 04
Devlet Hastanesi
0 236 613 24 90
Beşyol Devlet Has.
0 236 613 19 73
Sağlık Grup Başkanlığı 0 236 612 43 07
1 Nolu Sağlık Ocağı
0 236 613 20 34
2 Nolu Sağlık Ocağı
0 236 614 02 11
3 Nolu Sağlık Ocağı
0 236 614 14 34
ELİ Müessese Müd.
0 236 613 23 26
SEAŞ
0 236 613 19 83
TES-İŞ Sendikası
0 236 613 10 33
MADEN İş Sendikası 0 236 613 11 68
Esnaf ve San. Odası
0 236 613 14 09
Ticaret Odası
0 236 613 11 56
Askerlik Şubesi
0 236 613 10 30
Elektrik Arıza
0 236 613 20 77
Demiryolları
0 236 613 21 47
Orman İşl. Müdürlüğü 0 236 613 20 38
İtfaiye
110 – 0 236 613 24 63
Otobüs Garajı
0 236 613 10 55
Sarıhoca Aşevi
0 236 613 19 19
Soma İşkur
0 236 613 31 11
Fer Tıp Merkezi
0 236 613 61 29
Şoförler ve Ot. Odası 0 236 613 17 02
Soma Olay Gazetesi Abonelik Hattı 612 96 40
5
01 Kasım 2014 Cumartesi
GÜNCEL
VETERİNERLER DENETLENECEK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Veteriner Hekim Muayenehanelerinin
Fiziki Koşulları ve Tıbbi Ürünler Yönetmeliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
CbÜ 6. DÖNEM REKTÖR
ADAYI BELİRLEME SEÇİMİ ?
(İHA) - Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ)
rektör seçimlerinde mevcut rektör Mehmet
Pakdemirli aldığı 204 oy ile sandıktan 1.
olarak çıktı.
CBÜ'nin yeni rektörünün belirlenmesi için
yapılan rektörlük seçimlerinde YÖK’e
gönderilecek 6 isim netlik kazandı. 681
öğretim üyesinden 664’ü oy kullandı. 652 oy
geçerli sayılırken, 12 oy ise geçersiz sayıldı.
Gerçekleşen seçimde mevcut rektör Prof. Dr.
Mehmet Pakdemirli, 204 oyla ilk sırada yer
aldı. Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, 108 oyla
2. Sırada yer alırken, 3. Sırada Prof. Dr.
Ahmet Var 3 oy, 4. Sırada Prof. Dr. Talha
Müezzinoğlu 57 oy, 5. Sırada Prof. Dr.
Nurettin Lüleci 55 oy, 6.sırada Prof. Dr. Semra
Öncü, 7.sırada Süleyman Sami İlker 49 oy,
8.sırada Prof. Dr. Naci Kemal Kuşçu 19 oy,
9.sırada Prof. Dr. Enver Atik 18 oy ve 10.
Sırada ise 16 oy Prof. Dr. Nadir Özkuyumcu
yer aldı. Bu sonuçlar göre ilk 6’da yer alan
Mehmet Pakdemirli, Ahmet Kemal Çelebi,
Ahmet Var, Talha Müezzinoğlu, Nurettin Lüleci
ve Semra Öncü’nün isimleri YÖK’e
gönderilecek. YÖK’e gönderilecek 6 isim
burada 3’e indirilecek, 3 isim arasından birini
de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
rektör olarak atayacak.
SELENDİ'DE KIBRIS
GAZİLERİ UNUTULMADI
(İHA) - Selendi Kaymakamı Hasan Meşeli,
ilçede bulunan Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.
Kaymakam Meşeli, İlçe Emniyet Amiri Mehmet
Aslan ile birlikte ilçe merkezinde bulunan Kıbrıs
gazileri ile gazilerin şube binasında bir araya
gelerek, gazilerden harekâtın yaşandığı günlere
dair anılarını ve yaşadıklarını dinledi. Gaziler
Mehmet Bayşeker, Süleyman Erdil ve Mustafa
Kahraman gerçekleştirilen ziyaretten duydukları
memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Meşeli’ye
teşekkür ettiler. Kaymakam Meşeli, kendisi için
ayrı bir değere sahip olan şehit ve gazi ailelerinin
her zaman yanlarında olduğunu söyleyerek,
gazilerin ilçe açısından yaşayan değerler
olduğunu, yaptığı ziyaretten dolayı da çok mutlu
olduğunu dile getirdi.
(İHA) -Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda düzenlenen
toplantıyı Kula İlçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimi Devrim
Kuşçu yönetti. Toplantıya İlçe Tarım Müdürlüğü
veterinerlerinin yanı sıra serbest çalışan veteriner hekimler
de katıldı. Toplantıyı yöneten Kula İlçe Tarım Müdürlüğü
Veteriner Hekimi Devrim Kuşçu ilaçların perakende satış
yerleri, satış kayıtlarının tutulması, işletmelerin
denetimlerinin yapılması, muayenelerinin fiziki şartları,
reçetelerin düzenlenmesi gibi konularda katılımcılara bilgi
verdi. Kuşçu ayrıca, 15 Aralık itibari ile fiziki, 2015 yılı
başından itibaren de reçete, satış yerleri, depolar ile ilgili
denetimlerin yapılacağını belirtti. Toplantıya katılan Veteriner
Hekim Ali Çırak;” Düzenlemeler bizleri mağdur eder şekilde
düzenlenmiş. Bir anda bir yönetmelik çıkartılıyor ve bizler
durumu anlamadan, uygulamaya ve uyarlamaya geçemeden,
denetimlerle yüksek meblağlarda cezalar kesiliyor. Eğer
maksat bir şeyleri düzenlemek ise bizlerin de görüşleri ve
tepkileri dikkate alınsın, yok maksat sadece ceza kesmek ise
bize net ceza miktarını söylesinler” diyerek sitemde bulundu.
Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.
MANİSA’DA CUMHURİYET KORTEJİ
(İHA) - Manisa’da Yunusemre
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
organizasyonuyla Motor Sporları Kulübü ve
Bisikletliler Spor Kulübü, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı kapsamında
oluşturduğu kortej ile şehir turu attı.
200 motosikletli ve 100 bisikletli
sporcunun katılımıyla gerçekleşen etkinlik
Yunusemre Belediyesi bahçesinde başladı.
Cadde ve sokaklarda Cumhuriyet coşkusu
yaşatan kortej, Yunusemre Belediyesi
Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, Manisa
Bisikletli Sporcular Başkanı Yüksel Gemici
ve Manisa Motorlu Sporcular Kulübü
Başkanı Yüksel Gemici önderliğinde
gerçekleşti. Önlerinde Türk bayrakları ile
motosikletçiler ve bisikletçiler şehir
turunda renkli görüntüler oluşturdu. Şehir
turunu vatandaşlar ilgiyle izledi.
Türk bayrakları ile birlikte güzel bir
etkinlik olduğunu dile getiren Zabıta
Müdürü Cengiz Şişmanlar, “Kortej
toplamda 300 sporcunun katılımıyla
geçekleşti. Türk Bayrakları ile Cumhuriyet
coşkusunu yaşadık. Korteje katılan tüm
sporculara teşekkür ediyorum” dedi.
BAŞSAVCI KAVAK TOKGÖZ’E
ZİYARETTE BULUNDU
(İHA) - Cumhuriyet
Başsavcısı Durdu Kavak,
Basın İlan Kurumu (BİK)
Manisa Şube Müdürü Kenan
Tokgöz’ü makamında ziyaret
etti.
BİK Manisa Şube Müdürü
Kenan Tokgöz’ü makamında
ziyaret eden Cumhuriyet
Başsavcısı Durdu Kavak,
yerel basının en önemli
işlevlerinden birisinin ulusal
basını dengeleme ve
denetleme olduğunu söyledi.
Başsavcı Kavak “Ulusal
basının güçlü olması önemli
ama yerel denetleme
mekanizmalarından biri de
yerel basındır. Ulusal basının
maalesef zaman zaman
manipülatif yayınları
olmaktadır. Yerel basın
yaptığı haberlerle ulusal
basının bu olumsuz
haberlerini
düzeltebilmektedir. Keşke
her ilimizde güçlü yerel
gazete ve televizyon
kanalları olsa ulusal basın da
daha fazla denetlenmiş olur.
Bu anlamda yerel basın
ulusal basını hem dengeler
hem de denetler
pozisyondadır” dedi. Kavak,
iade-i ziyaret
gerçekleştirdiğini ifade
ederek Kenan Tokgöz’e
Basın İlan Kurumu’ndaki
çalışmalarında başarılar da
diledi.
BİK Manisa Şube Müdürü
Kenan Tokgöz ise “Şehrin
yerel dinamiklerini harekete
geçirecek ve dinamiklerin
verimli bir biçimde
çalışmasını sağlayacak olan
yerel basındır. Yerel basın
her anlamda kentin gözü
kulağıdır. Başsavcımızın
değindiği dengeleme ve
denetleme görevi de en
büyük faydalarından biridir"
şeklinde konuştu.
Kurum olarak yerel basını
denetleme görevleri
olduğunu ve bu görevi büyük
bir titizlikle yerine getirmeye
çalıştıklarını da hatırlatan
Tokgöz, “Geçen hafta
içerisinde denetçilerimiz
geldi ve gazetelerimizi
denetledik. Matbaadan en
son okuyucuya yani bayi ve
aboneye kadar bu
denetleme görevimizi
gerçekleştirdik. Bunun
yanında resmi ilanların
dengeli ve adil bir biçimde
pay edilmesi konusunda
hassasiyetimiz var.
Gazetelerin ve yayın
organlarının gelir
kaynaklarının en başında
resmi ilanlar gelir. Ayrıca
basın çalışanlarının istihdamı
noktasında getirilen kadro
konusunda da belirtilen
kriterleri yerine getirme
mecburiyeti var gazetelerin.
Bu demek oluyor ki yoldan
geçen birini ben seni aldım
gazetede muhabir olarak
çalış mantığı yasal olarak
mümkün değil. Belirli bir ayı
doldurup kadroya alınan
çalışanın hakları da koruma
altına alınmış oluyor" dedi.
Soma Olay Gazetesi Abonelik Hattı 612 96 40
66
01 Kasım 2014 Cumartesi
YAŞLI KADIN VE TORUNU
ARTIK RAHAT YAŞAYACAK
Yunusemre ilçesinin Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Zeybek ve
37 yaşındaki engelli torunu Ayşe Zeybek’in imdadına Yunusemre Belediyesi yetişti.
Belediye yaşlı kadın ve engelli torununun her ihtiyacını karşılayacak.
(İHA) -Yunusemre Belediyesi, Yağcılar mahallesinde
yaşayan Ayşe Zeybek ile 37 yaşındaki engelli Torunu Ayşe
Zeybek'e yardım için adeta seferber oldu. Sosyal
sorumluluk örneği gösteren Belediye Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü yetkilileri, beraberinde ZİÇEV Başkanı Hüseyin
Okumuş, Merkez Efendi Devlet Hastanesi Başhekim
Yardımcısı Dr. Mürüvet Sungur ile birlikte yaşlı kadını ve
torununu evinde ziyaret etti.
Serebral Palsi nedeniyle yüzde 95 engelli raporu bulunan
37 yaşındaki torununa özveriyle bakan 80 yaşındaki Ayşe
Zeybek, evlatlarının vefasızlığından yakınırken; ilerlemiş
yaşına rağmen torunundan ayrılmak yerine yaşam
alanlarının iyileştirilmesini istedi.
Duygusal anların yaşandığı ziyaret sonrası konuşan
Yunusemre Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mustafa Süzer,
yaşlı nine ve torununun en kısa sürede rahata
kavuşturulacağını dile getirdi. Mustafa Süzer, “Belediye
Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin talimatlarıyla
bölgemizdeki engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın
imdadına koşuyoruz. Ayşe Zeybek ile 37 yaşındaki engelli
Torunu Ayşe Zeybek de artık belediyemizin koruması
altındadır” dedi. ZİÇEV Başkanı Hüseyin Okumuş ise vakıf
olarak her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını dile
getirdi. Merkez Efendi Devlet Hastanesi Başhekim
Yardımcısı Dr. Mürüvet Sungur da Ayşe Zeybek'in fizik
tedavi ve rehabilitasyon desteğinin verileceğini söyledi.
ÇELİK'TEN ÇERÇİ'YE ZİYARET
(İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk
Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet
Çerçi’yi ziyaret etti.
Ziyarette Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı
Ramis Siyak ve Şahzadeler Belediye Başkan
Yardımcısı Ahmet Songüler de hazır bulundu. Belediye
başkanları kısa bir süre oluşturulan meclis toplantı
salonunu ve İmar İşleri Müdürlüğü’nü gezdiler.
Başkanlar yapımı devam eden yeni giriş kapsısında da
incelemelerde bulundular. İki başkan ardından belediye
başkanlığı makamında sohbet etti.
AK Partili Belediyelerin sürekli istişare halinde
olduğuna dikkat çeken Mehmet Çerçi, "Ömer Faruk
Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nde yoğun bir şekilde
çalışırken biz de Yunusemre Belediyesi'ni kurarak kısa
sürede ciddi mesafe kat ettik. Sık sık görüşerek
belediyelerin durumuyla ilgili değerlendirmesi
yapıyoruz. Ben her iki belediyenin çok kısa sürede çok
önemli projelere imza atacağına inanıyorum" dedi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise
uzun yıllardır beraber siyaset yaptıkları Dr. Mehmet
Çerçi'ye teşekkür ederek, "Sayın Çerçi Yunusemre
ilçesi için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu
çalışmaların semeresi alınmaya başlandı. Kendisiyle
ağabey kardeş diyalogu çerçevesinde sürekli görüşüp
istişare ediyoruz. Çerçi'nin engin tecrübesiyle
Yunusemre ilçesine çok güzel hizmetler yapacağına
inancım tamdır" diye konuştu.
AKHİSAR BELEDİYESPOR TRABZONSPOR'A KARŞI
Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Beleidyespor, ligin 8. haftasında Cumartesi günü
saat 19.00’da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
(İHA) -Yılmaz Atabarut
Tesisleri'nde akşam
başlayan idmana sol
kasığında yırtık olan Kenan
Özer ve burnundaki
çatlaktan dolayı Douglao
idmana katılamadı.
Kardemir Karabükspor
maçında kırmızı kart
görerek oyun dışı kalan
Ahmet Cebe'nin ise Ziraat
Türkiye Kupası maçında
cezasını doldurması
nedeniyle Trabzonspor
maçında forma giymesi
bekleniyor.
Trabzonspor maçının
önemine değinen tecrübeli
oyuncu Didier Zokora ise 3
sezon formasını giydiği
Trabzonspor’a karşı ilk kez
forma giyecek. Tecrübeli
oyuncu Zokora,
Trabzonspor taraftarına
mesaj göndererek her
zaman kalbinde olacağına
vurgu yaptı. 3 sezon
formasını giydiği ve ilk kez
bordo-mavili takıma karşı
mücadele verecek olan
tecrübeli oyuncu Zokora
“Çok önemli bir maç
olduğunu söylemek
gerekiyor, 3 sene çok güzel
bir dönem geçirdim orada.
Ama artık Akhisar
Belediyespor oyuncusu ve
futbolcuyusum. İlk defa da
onlara karşı oynayacağım.
Çok önemli futbolculara
sahipler ve bizim için çok
büyük ve önemli bir maç.
Ben de sahada elimden
gelenin en iyisini sahaya
yansıtmak istiyorum, bence
güzel bir maç olacak” dedi.
TRABZON
TARAFTARINA MESAJ
Trabzon taraftarına da
bir çağrı yapan Zokora,
“Onlar ile aramda hiçbir
sorun yok zaten, onlarla
çok güzel bir 3 sene
geçirdim, onlar da hep
benim arkamdaydı.
Trabzon taraftarını çok
seviyorum, onlar daima
kalbimde yer alacak”
dedi. Çok büyük bir
tempoya girdiklerini
ifade eden tecrübeli
oyuncu, “Çok tempolu
bir döneme girdik ama
bu bizim
performansımızı pek
etkileyeceğini sanmıyorum.
Çünkü biz iyi bir takımız, bu
tempoya alışmamız
gerekiyor. Trabzonspor da
iyi bir takım tekrar
söylemek istiyorum, saha
elimden gelen her şeyin en
SEVGİLİSİNİ VURUP BAŞINDA BEKLEDİ
iyisini vermeye
çalışacağım” sözlerini sarf
etti. Öte yandan Akhisar
Belediyespor ile
Trabzonspor'un Spor Toto
Süper Lig’deki 5.
karşılaşması olacak.
Akhisar Belediyespor
rakibine 3 kez üstünlük
sağlarken 1 karşılaşmada
da sahadan mağlup olarak
ayrıldı. Akhisar cephesi bu
4 karşılaşmada 9 kez ağları
havalandırırken, kalesinde
ise 5 kez ağları
havalandırdı.
Manisaspor Siftah Peşinde
P
tt 1'inci Lig'de geride
kalan 7 haftada 4 puan
toplayarak son sırada
olan Manisaspor, yarın 14 puanla
5'inci sırada yer alan
Şanlıurfaspor'a konuk olacak.
GAP Arena'da bugün saat
14.00'te başlayacak karşılaşmayı
Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligde şu ana kadar 1 galibiyet, 1
beraberlik alırken 5 maçını
kaybeden Manisaspor,
deplasmanda puan yüzü görmedi.
Manisaspor,
Şanlıurfa'da ilk dış saha puanını
BAKIRLI
EROL'UN YERİ
(İHA) - Manisa’da gönül ilişkisi yaşadığı
kadını bacaklarından vuran adam, yaklaşık 10
dakika boyunca başında bekledi. O anlar bir
vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye
saniye kaydedildi. Manisa’nın Şehzadeler ilçesi,
Ege Mahallesi, 1202 nolu sokakta cuma namazı
öncesinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki
G.M. ve erkek arkadaşı olduğu öğrenilen S.S.
sokak ortasında tartışmaya başladı.
Görgü tanıklarının iddialarına göre, evli olan
S.S., G.M.’ye bağırarak, 3 el ateş etti.
Bacaklarından aldığı kurşun yaraları sonrası
kaldırıma yığılıp kalan kadının başında yaklaşık 10
dakika bekleyen S.S. olayda kullandığı silahı olay
yerinde bırakıp kaçtı. Polis ekipleri tarafından
kısa sürede yakalanan S.S. sorgulanmak üzere
emniyete götürülürken, her iki bacağından da
kurşun yarası alan Gülten M., Manisa Devlet
Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
almayı amaçlıyor.
Takımdaki en büyük sorunun
özgüven eksikliği olduğunu dile
getiren teknik direktör Taner
Taşkın, "Saha içinde de özellikle
kanat organizasyonlarında sorun
yaşıyoruz.
Şanlıurfaspor maçında yeni bir
sayfa açmak istiyoruz.
Oyuncularımın bu zorlu
deplasmandan puan ya da
puanlar çıkaracağına inanıyorum.
En kısa sürede düşme potasından
kurtularak tırmanışa geçmeyi
amaçlıyoruz" yorumunu yaptı.
Lig TV ve D-Smart maç yayınları, Izgara ve Meze çeşitleri
Tel: 0236 591 71 22
Bakır Kasabası- KIRKAĞAÇ
Erol ve Ulaş ÇULHA
Soma Olay Gazetesi Abonelik Hattı 612 96 40
HABER
77
Üzüm Fiyatlarının Düşük
Olmasının Sebebi Kalite Farkı
01 Kasım 2014 Cumartesi
s
Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, üzümde yaşanan düşük
fiyat sıkıntısının bu yıl üzümlerin kalitesiz olmasından kaynaklandığını
söyledi. Üzümün desteklenmesi gerektiğini kaydeden Özkasap, üzümde
kalıcı çözüm bulunması için çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.
İhracatçılarımız pazar
pazar dolaşıyor, geçen
hafta Fransa'da
fuardaydılar. Geçen yıl
Almanya'da fuardaydılar.
Yurt dışındaki fuarlarda
ihracatçımız üzümü
pazarlamanın
mücadelesini veriyor.
Üzüm sadece bizde değil.
İran, Amerika'da var.
Dünyaya bunlarda üzüm
satıyor. Mesela geçen
yıllarda fiyatlar 5 bin 3005 bin 400 seviyelerine
çıkınca yurt dışındaki
alıcıya Türk üzümü pahalı
geldi ve kendilerine yeni
bir pazar aradılar ve bu
üzümü buldular. Bizim
üzümümüzün kalitesi çok
ünyanın en kaliteli ticaretini yapıyoruz. Bu da daha fazla. Üzümümüzün
üzümünün
gayet normaldir.
enerjisi, şekerlenmemesi
yetiştirildiği
Ticaretimizin güvene
özelliği, raf ömrü çok çok
Manisa bölgesinde
dayalı bir ticaret olması
daha fazla. Biz zaten yurt
Türkiye'deki çekirdeksiz
takdire şayandır. Bu sene dışına geçtiğimiz yıllarda
kuru üzümün yüzde 90'ı
Salihli ve Alaşehir
her zaman dünya
üretiliyor. Bu yıl yaşanan
bölgelerinin üzüm kalitesi fiyatlarının üzerinde
kalite sıkıntısı ve rekolte
bizim Manisa bölgesine
satıyoruz. Bu sene kalite
fazlalılığı üzüm fiyatlarına
göre daha düşük. Yaş
farkından dolayı da bir
da yansıyınca üzüm
üzümde istenilen bir
sıkıntı yaşıyoruz.
üreticileri sıkıntılı günler
ihracat yaşamadık. Şuan
Üzümdeki fiyatların düşük
geçirmeye başladı. Manisa üzüm bağlarında hala
olmasının bir sebebi de
Ticaret Borsası Başkanı
üzümler mevcut.
üzümdeki kalite farkı."
Sadık Özkasap, yaş
Üreticimiz soruyor. Bu
ÜZÜMDE DAHA
üzümde istenilen ihracatı
üzümler ne olacak diye.
KALICI ÇÖZÜM
yakalayamadıklarını ve
Üzümün artık sergilik
GEREKİYOR
şuanda üzüm bağlarında
zamanı bitti. Hava şartları Dünyada üzüm fiyatlarının
hala üzümlerin mevcut
artık kış. Bunu
düştüğüne dikkat çeken
olduğuna dikkat çekti.
değerlendirmelerine imkan Özkasap, şunları söyledi:
2014 yılı üzüm
ve ihtimal yok. Yine yaş
"Geçen seneki fiyatla şuan
mahsulünün kalitesinden
olarak ihracatımızın
ki üzüm satış fiyatı dolar
dolayı ciddi bir sıkıntı
yapılması lazım.
başı ciddi bir düşüş oldu.
olduğunu dile getiren
Devletimizin bu konuda
Türkiye'deki üzüm ağırlıklı
Manisa Ticaret Borsası
desteği olacaktır. Sayın
olarak Ege'de çıktığı için
Başkanı Sadık Özkasap,
vekillerimizle bu konuyu
bunun da yüzde 90'ı
"Bu seneki üzüm
çok sık görüşüyoruz,
Manisa'da olduğu için
bağlarımızda pornozla
irdeliyoruz. Bundan
kalite bozukluğu da göze
birlikte üzümlerin birde
sonraki yıllar nasıl stok
alışacak. Kalite geçtiğimiz
sergi zamanı yağışlardan
müessesesi kurabiliriz.
yılın kalitesi değil. İyi üzüm
dolayı kalitede ciddi bir
Onları konuşuyoruz.
alanlar, iç pazar yapanlar,
sıkıntı var. Bugün İzmir
Üzümde ne gibi
kupon ürün yapanlar,
Borsasına baktığımızda
destekleme olabilir onu
3 bin 400 liraya üzüm
üzüm fiyatları 9- 9,5 ve 10 konuşuyoruz. Bizim
alıyor ama o üzümlerde 9
numara üzümler 3 bin 400 üzümümüzün yüzde 83'ü
numara 10 numara
lira civarında bir fiyat var. ihracata gidiyor. Yurt içi
üzümler. Piyasaya
Bir taraftan da bölgemizde piyasasına baktığımız
baktığımızda bu
7 numara 8 numara
zaman 20-25 bin ton
üzümlerden çok az var.
üzümler var. Bunların
civarında üzüm gidiyor.
Piyasa genelindeki
fiyatları da aşağı yukarı 2
Burada alkol piyasasında
üzümlerin kalitesine göre
bin 500- 2 bin 700
bir kısım üzümümüz
diğer üzümler arasındaki
arasında gidiyor. Üzümün kullanılıyor."
fark çok. Bunları da üzüm
kalitesinden dolayı
İÇ PİYASADA ÜZÜM
tüccarlarımız, üzüm
fiyatlarında bir düşüş
TÜKETMİYORUZ
ihracatçılarımız bu kalite
yaşanıyor. Yani 3 bin 400
İç piyasada üzüm
farkını daha iyi biliyor. Bu
liraya da üzüm var, 2 bin
tüketilmediğine dikkat
malları değerlendirmekte
600 liraya da üzüm var"
çeken Özkasap, sözlerine bazı ciddi sorunlarda
dedi.
şöyle devam etti:
yaşanabiliyor." Devletin
"REKOLTE
"Nüfus başına
acilen alkol piyasasını
ÇALIŞMASI
baktığımızda üzüm
devreye sokması
tüketimimiz 250-300 gram gerektiğini anlatan
YAPMAYACAĞIZ»
Önceleri yaptıkları rekolte arasında. Bu rakam çok
Özkasap, sözlerini şöyle
çalışmalarını bundan sonra düşük. Bunu iç piyasada
sürdürdü:
biraz daha satmamız
Manisa Ticaret Borsası
"Üzüme destek verilmesi
lazım. Bugün Avrupa'ya
olarak yapmayacaklarını
gerekiyor. Üzümcüye
kaydeden Özkasap, şöyle baktığımız zaman İngiltere TARSİM'in ciddi desteği
1,5 ila 1 kilo 750 gram
konuştu: "Bundan sonra
var. Ürünün
arasında kişi başına üzüm sigortalanmasında ürünün
bir rekolte çalışmasına
tüketiyor.
girmeyeceğiz. Rekolte
yüzde 50'sini TARSİM
Biz iç piyasada üzümü de
çalışmaları zaten adı
yüzde 50'sini devlet
yemiyoruz. Üretici de iç
üstünde tahmini rekolte
karşılıyor.
çalışmasıdır. Şuan bakmış piyasada üzüm yemiyor.
Bizim son yıllardaki
olduğumuz zaman üzümde Üzümün iç piyasada biraz bilhassa Manisa
daha satılması için reklam bölgesindeki bağ ekim
bir bolluk oldu ve üretici
ve çalışma yapmamız
ısrarla üzümünü emanete
alanlarının yükseldiğini
gerekiyor.
vermek istemiyor. Bu da
gördüğümüz şu günlerde,
Önümüzdeki sene hasat
tüccarımızın
önümüzdeki sene ilave
şenliklerini biraz daha
ihracatçımızın,
bağların olacağını, şuan
kapsamlı yapacağız
sanayicimizin birbirine
ürün vermeyen bir kısım
üzümümüzün daha fazla
olan güveniyle
bağlarımız da var.
tanıtılması için.
gerçekleşen bir işin
Hükümetimizle bu konuda
D
çalışıp bir prim bir
destekleme veya ciddi bir
stok müessesesi kurulup
bundan sonraki üzümün
önümüzdeki yıllarda daha
rahat alınabilir ve
satılabilir bir duruma
getirmemiz gerektiğine
inanıyorum. Şuan bu
görüşmelerin hepsini
yapıyoruz. Bu konuda
milletvekilimiz Sayın
Muzaffer Yurttaş
geçtiğimiz hafta konuyu
başbakanla görüştü.
Milletvekilimiz Selçuk
Özdağ da aynı konu
üzerinde çalışıyor. Bizler
de kendi bilgi ve
tecrübelerimizi kendilerine
iletiyoruz. Onlar da bu
konuda önlemlerini
mutlaka alacaklardır. Her
sene TARİŞ bekleniyor.
TARİŞ destek versin, fiyat
farkı versin. Malı alsın
düşüncesi var. TARİŞ de
bu sene fiyatlar bir
gevşeme durumundayken,
2,5 lira bir fiyat açıklaması
piyasaları geriye doğru
bastırdığına inanıyorum.
Üretici TARİŞ'in 2,5 lira
taban fiyat vereceğini
tahmin etmedi. TARİŞ bir
yere kadar destek
olabiliyor ama artık
üzümde daha kalıcı çözüm
gerekiyor. Hükümet ve
devlet bacağında daha
kalıcı çözümler alınması
gerekiyor. Bu sene
TARİŞ'e 50 milyon- 100
milyon para verip
destekleyeceğine o 50
milyon 100 milyon TL'yi
daha değişik çiftçi
desteğinde kullanılması
gerektiğine inanıyorum."
Kendilerinin 12 ay
boyunca üzümü
konuştuklarını anlatan
Özkasap, "Üzümün ne
yapılması gerektiğini
biliyoruz.
Cumhurbaşkanlığı seçimi
oldu, bazı şeylerde
aksamalar oldu ama biz bu
konuda gerekli çalışmaları
hükümete verdik
zaten. Mutlaka
üzümümüzün
desteklenmesi gerekiyor
dedik" dedi.
Geçen sene 5 bin 400 lira
fiyat verilmesinin yanlış
olduğunu da kaydeden
Özkasap, sözlerini şöyle
tamamladı:
"Bu rakam yanlıştı çünkü
dünyanın yiyebileceği bir
fiyat değildi. Bu seneki 2
lira 75 kuruşluk fiyat da
yanlış bir fiyat." Yıl içinde
üzümdeki fiyatın değişip
değişmeyeceği
konusundaki bir soruyu da
cevaplandıran Özkasap,
şunları söyledi:
"Bu bir arz talep meselesi.
İki üzümün arasında
bakıyorsunuz 9 numara 10
numara üzümün fiyatına
bakıyorsunuz 3 bin 400
lira İzmir borsasında
muamele görüyor.
Aynı üzüm yine buralarda
7 numara 8 numara 2,52,75 fiyatla işlem görüyor.
Kaliteli üzümü herkes
arıyor."
Bu Kadınlara Dikkat!
M
anisa'da Gençlik
Hizmetleri ve
Spor İl
Müdürlüğü'nün açtığı 'Muay
Thai ve Jeet Kunedo' yakın
savunma eğitimine
kadınlardan yoğun katılım
oldu. 'Kadına şiddete hayır,
erkeksen çık karşıma'
sloganıyla başlatılan kursta
kadınlar kapkaç, hırsızlık,
şiddet gibi olaylara karşı
savunma dersleri almaya
başladı.
Kadına şiddete yönelik
olaylar arttıkça kadınlar da
kendilerini savunmanın
yollarını aramaya başladı.
Hem fit olmak, hem de
kendilerini savunmayı
öğrenmek isteyen Manisalı
kadınlar, yakın savunma
sporlarına merak saldı.
Manisa Gençlik Hizmetleri
Spor İl Müdürlüğü de
kadınlara yönelik yakın
savunma eğitimleri kursu
açtı. Ücretsiz verilen kursta
25 kadın, Muay Thai ve
Jeet Kunedo yakın
savunma eğitimi almaya
başladı. 'Kadına şiddete
hayır, erkeksen çık karşıma'
sloganıyla başlatılan kursta;
profesyonel yakın savunma
uzmanı Ediz Barış, yaşları
14- 35 arasında değişen
kadınlara kendilerini
savunmayı öğretti.
Kendilerini ringde bulan
Manisalı kadınlar da
savunma amaçlı tekme ve
yumruklarla şiddete
meydan okudu. Önceden
Celal Bayar Üniversitesi
Hafsa Sultan Hastanesi'nde
500 tıp fakültesi son sınıf
öğrencisine (İntern) eğitim
verdiklerini belirten Ediz
Barış, bunların 370'nin kız
öğrenci olduğunu vurguladı.
KADINLARIN İLGİSİ
YOĞUN
Şiddetin toplumun her
alanında özellikle kadınlara
karşı uygulandığına dikkat
çeken Ediz Barış şöyle
konuştu: "Dışarıda her türlü
insan var.
Kapkaç, hırsızlık, şiddet gibi
olaylarla karşı karşıya kalan
kadınlarımız var. Bu yüzden
spor il müdürlüğümüz bir
proje başlattı. 'Kadına
şiddete hayır erkeksen çık
karşıma' projesini ürettik.
14- 35 yaş arasındaki
kadınlar bu kursa katıldı.
Kadınların şiddetle karşı
karşıya kaldıklarından
dayak yemeyecekleri,
kolluk kuvvetleri gelene
kadar kendilerini
savunabilecekleri basit
teknikleri öğretiyoruz.
Herkes kendini savunmayı
öğrenmeli."
Yakın savunma sporlarının
şiddet içermediğini, sadece
savunma amaçlı olduğunu
vurgulayan Barış, tüm
Manisalı kadınların bu kursa
katılabileceğini dile getirdi.
KADINLAR
KENDİLERİNİ
GÜVENDE
HİSSEDİYOR
Kursa katılan işkadını Filiz
Arslan, kendisini korumayı
öğrenmek için yakın
savunma eğitimi aldığını
belirtti.
Kadınların basit tekniklerle
erkeklere karşı güçlü hale
gelebileceğini belirten
Arslan, "Hem formumu
koruyorum hem de kendimi
güvende hissediyorum" diye
konuştu.
SAHİBİNDEN SATILIK ZEYTİNLİK Devren Satılık İnternet Kafe
Aksu Mevkinde içerisinde Ceviz, Kavak, ve
Çeşitli meyve ağaçlarının yanı sıra 230 Adet
Edremit, 20 Adet Trilye Zeytin ağacı ve
suyu bulunan zeytinlik sahibinden satılıktır.
Müracaat : Tahir TİNTİN 0539 916 80 37
İçerisinde 40 bilgisayar
bulunan merkezi konumda
yüksek kazançlı internet kafe
sahibinden devren satılıktır.
Tel: 0546 9190246
KİRALIK
KEPÇE
TEMİN EDİLİR
Soma Olay Gazetesi Abonelik Hattı 612 96 40
Cumartesi
HABERİN TEK ADRESİ
01 Kasım 2014
Sotesspor, 'Galibiyet için gidiyoruz'
Sahası bakımda olmasına rağmen Kırkağaç'ta iyi maçlar çıkaran Sotesspor, geçen hafta sonunda konuk
ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 gibi net bir skorla yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı.
K
Özel sporculardan
güzel başarı
T
ürkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun
düzenlemiş olduğu Akdeniz, Ege, Doğu
Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara
Bölgesi Basketbol Şampiyonası Antalya'nın Alanya
İlçesinde yapıldı. Soma Özel Sporcular Spor
Kulübü'nün de katıldığı şampiyonada Somalı
Basketbolcular B Grubunda bölge şampiyonu oldu.
Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü
Cafer Öcal, “Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
Olarak Soma Özel Sporcular Spor Kulübü Erkek
Basketbol takımımız. Şampiyonada rakiplerinden
üstün bir şekilde mücadele ederek yapmış oldukları
çalışmaların karşılığını aldılar.” dedi.
Şampiyonada Federasyon Başkanı Birol Aydın'ın
elinden takım başarısından dolayı plaket alan Öcal,
sporcu kutladı. Soma Özel Sporcular Spor Kulübü
Malatya'da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılarak
Manisa'yı temsil edecek.
613 22 20
azanmayı
alışkanlık haline
getiren Soma
Sotesspor'da
yüzler gülüyor. Milyon
liralar harcayan takımlara
kafa tutan Mavi-Şimşekler,
bu hafta sonunda
şampiyonluğun en güçlü
adaylarından Manisa
Büyükşehir
Belediyespor'un konuğu
olacak. Sotesspor'un
teknik patronu Levent
Analı, bu ligde her takımı
yenebilecek kaliteye sahip
olduklarını söyledi.
“BÜYÜKŞEHİR'DEN
ÇEKİNMİYORUZ”
Balıkesir karşısında tarihi
farkı kaçırdıklarını ifade
eden Teknik Patron Levent
Analı, maddi zorluklara
rağmen ilk 6 haftada iyi bir
iş çıkardıklarını kaydetti.
“Bu ligin en az maliyetli
takımıyız” diyen Analı,
futbolun sahada
oynandığının altını çizerek,
“Manisa deplasmanına
kesinlikle kazanmak için
gideceğiz. Bir puan bizi
mutlu etmeyecek. Bizim bu
ligde beraberliğimiz yok.
Rakibimizin yüksek
maliyetli bir takım olması
da bizi ilgilendirmiyor. Biz
çıkıp kendi futbolumuzu
oynayacağız. Balıkesir
maçı bizim için zirvede
tutunma maçımızdı. Şimdi
önümüzde çok önemli iki
maça çıkıyoruz. Manisa ve
Atillaspor
deplasmanlarından 6 puan
çıkarmayı hedefliyoruz.”
dedi.
“KİMSEYİ ANALİZ
ETMİYORUZ”
Takımın maç primlerinin
yemek olduğunu kaydeden
ve zor şartlara rağmen
takımının gösterdiği
performansın alkışlanması
gerektiğini anlatan Analı,
“Soma'nın değer vermesi
gereken bir takımı daha
var. Somaspor'la aynı
puandayız. Sahamız yok.
İzleme komitemiz yok.
Rakipleri analiz ettirecek
bir mekanizmamız yok.
Dolayısıyla bu haftaya da
böyle çıkacağız. Manisa'nın
ne oynayacağı değil bizim
ne oynayacağımız önemli.
Birbirini seven oyuncu
grubumuz var.
Takımımda sakat olan
oyuncu formayı alabilmek
için ağlıyor. Oyuna giren
de girmeyen de bir bütün.
Kısacası biz sahaya
yüreğimizi koyarak
oynuyoruz” diye konuştu.
Manisa Büyükşehir
Belediye- Sotesspor
karşılaşması yarın saat
13.30'da Mümin
Özkasap'ta oynanacak.
Somaspor da hedef galibiyet
G
eçtiğimiz hafta aldığı
Didim mağlubiyeti ile
teknik patron
değişikliğine giden Somaspor,
yeni hocası Bahadır Özgen ile
ligin 7. Haftasında İzaks
Gaziemir'i ağırlıyor. Lige 3. Lig
parolasıyla çıkan ve oynadığı 6
karşılaşmadan 3 galibiyet 3
mağlubiyetle ayrılan Somaspor,
işler yolunda gitmeyince kan
değişikliğine giderek takımın
başına Bahadır hocayı getirdi.
İzaks karşısında mutlak galibiyet
parolasıyla karşılaşmaya çıkacak
olan Somaspor kendi seyircisi
önünde Bahadır hocayla ilk
galibiyetini almak istiyor.
Yarın saat 13.30'da Atatürk
Stadyumu'nda oynanacak
karşılaşmayı Yalçın Taşkınfurat
yönetecek.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 532 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content