close

Enter

Log in using OpenID

20.10.2014 Tarihli Cephe Gazetesi

embedDownload
20 Ekim 2014 Pazartesi
Sayı:6745 25.Kr.
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ÖDEMİŞ İLÇE BAŞKANLIĞI
DELEGE SEÇİMİ YAPILDI
ilçe başkanlığı seçimi için
mahallelerin delege seçimine
yaklaşık olarak partiye kayıtlı
bulunan 20 bin üye katılacak,
400 delegenin
belirleneceği
seçimlerde ilçe
binasında bulunan
16 sandık mahalleye
dönüştürülen belde
ve köylerde (
Kayaköy,Kaymakçı,
Birgi,Ovakent) gibi
yerlerde partililer
parti binalarına
konulan sandıklarda
oylarını kullandılar.
Oy kullanımı
sırasında bazı
partiye kayıtlı
bulunan üyelerin
isimlerinin
Ödemiş A.K.P. ilçe teşkilatı delege seçimi
çıkmaması
cumartesi günü saat 10:00 ile 16:00 saatleri
karmaşaya neden olurken AKP İzmir
arasında mevcut ilçe parti binasında büyük katılım İl Merkezinin hazırlamış olduğu her
ile gerçekleştirildi. Aralık ayında yapılacak olan
mahallenin delege listesine partili
BAYINDIR'IN EFES KARASI ÜZÜMÜNE
TALEP YOĞUN
Adını çiçekçilik ile duyuran Bayındır
üzüm üreticiliğinde de adından söz ettirmeyi
başarıyor. Bayındır'ın daha önceleri köyü
olan ve Büyükşehir yasasının uygulamaya
geçmesiyle mahalleye dönüştürülen
Bayındır'ın yaylası olan Kızıloba, Hisarlık,
Sarıyurt, Ovacık mahallelerinin geçim
kaynağı olan bağcılık ve üzümcülük ile ilgili
olarak bu işi yapan üretici Kızıloba
mahallesinden Naim Oluk “ Hasadı 20 Eylül
de başlanan ve Ekim, Kasım ayları
içersinde de devam eden yöremiz Kızıloba,
Hisarlık, Sarıyurt, Ovacık mahallelerinde
üretimi yapılan Efes karası üzümü
vatandaşlar ve tüketiciler tarafından büyük
ilgi görüyor. Şu an için pazarlarda kilosu 3
ile 3,5 TL. arasında sattığımız üzümümüz
İstanbul'dan gelen alıcı tüccarlar
tarafından satın alınarak yurdumuzun
çeşitli yörelerine gönderiliyor, Ayrıca yurt
dışından gelen alıcılar Tırlar ile üzüm
bağlarımıza gelerek ürettiğimiz üzümleri
satın alıyorlar.
Efes karası üzümümüz çok şifalı bir
meyve olup çekirdekleri ile birlikte
tüketildiği zaman antioksidan bir etkiye
sahip olunmakta olup bağışıklık sistemini
güçlendiriyor, bunun yanı sıra kan yapıcı
özelliği vardır. Göz damarlarına fayda
sağlar, kanserden korur, böbrek hastalarına
iyi geldiği gibi daha sayılamayacak birçok
derde devadır.
Efes karası üzümümüzün yanı sıra
yöremizde yetiştirilen Ata sarısı, Rekilap
üzümleri de şifa kaynağı olup bu
üzümlerimize de yurt içi ve yurt dışından
büyük talepler gelmektedir.” dedi.
Haber : Cengiz VAROLSAN
üyeler pusulaları zarfa koyarak ilgili mahallesinin
bulunduğu sandığa atarak oyunu kullanmış oldu.
Haber: Cengiz VAROLSAN
ÖDEMİŞ FİDAN VE SÜS BİTKİLERİ
ÇALIŞTAY PROGRAMI
21 ile 22 Ekim 2014 tarihleri arasında kutlanılacak olan Ödemiş
Fidan ve Süs Bitkileri Çalıştayı programı belirlendi. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Ödemiş İlçe Müdürü İbrahim ALTINTAŞ
çalıştayın programının içeriğini şu sözlerle açıkladı.
Devamı 3. Sayfada>>
www.cephegazetesi.com
20 Ekim 2014 Pazartesi
T.C.
ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT; ATATÜRK (ZAFER) MAH. 808 ADA 15
PARSELDE KAYITLI OLAN 452,68 M2 LİK ARSANIN SATILMASINA İLİŞKİN
İHALE İLANIDIR
2
SERVİS ŞOFÖRLERİNE EĞİTİM VERİLDİ
1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait; Atatürk (Zafer) Mah. 808 ada 15 parselde kayıtlı olan 452,68
m2 lik arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile
satılacaktır.
2. İhalesi 30.10.2014 Perşembe günü saat 14:00'te Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi yolu üzeri) No:143
adresinde bulunan Kültür Merkezinin ikinci katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda
yapılacaktır.
3. Söz konusu Atatürk (Zafer) Mah. 808 ada 15 parselde kayıtlı olan 452,68 m2 lik arsanın tahmini
satış bedeli 330.000,00 (üçyüzotuzbin) TL'dir. İhalenin geçici teminatı, muhammen bedelinin % 3 ü
olan 9.900,00 (dokuzbindokuzyüz) TL'dir. İstekli geçici teminatını son başvuru saatinden önce
yatırmak zorundadırlar. İhaleye girecek olan istekliler, teminat haricinde (%10) 33.000,00 TL
(otuzüçbin) güvence bedeli alınacaktır.
4. İhale bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Belediyemizin TC Ziraat Bankası
Ödemiş şubesindeki TR730001000221138318425001 nolu hesabına yatırılacaktır.
5. İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi yolu üzeri) No:143
adresinde bulunan Kültür Merkezinin 2. katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 250,00TL bedel ile aynı adresten temin edilebilir.
6. İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek 30.10.2014
Perşembe günü ihale saatine kadar Belediyemiz Zafer Mah. Atatürk Cad. (Birgi yolu üzeri) No:143
adresinde bulunan Kültür Merkezinin 2. katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve
İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.
İstekli gerçek kişi ise;
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta
adresi,
c) İmza Sirküsü,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter
tasdikli imza beyannamesi,
e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
f) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
g) Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” Belgesi,
h) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
i) Şartname Alındı Makbuzu,
j) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
İstekli tüzel kişilik ise;
a) İmza Sirküsü,
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter
tasdikli imza beyannamesi,
e) Ortağı olduğu şirketin “ Vergi Levhası” fotokopisi,
f) Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,
g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
h) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
i) Belediyemize Borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” belgesi,
j) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
k) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta
adresi,
l)Şartname Alındı Makbuzu
m) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
7. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
A.Mahmut BADEM
Belediye Başkanı
Basın No: 11209
(www.bik.gov.tr/)
ÖDEMİŞ'İN DAMAK TATLARINDAN BİRİ
EKMEK DOLMASI
Yöremiz, bolluk ve bereketin simgesi
gibi. Her zaman söyleriz şanslı bir
bölgede şanslı bir yörede yaşıyoruz diye.
Birçok sebzeyi ve meyveyi ilk elden ve
uygun fiyata bulabiliyoruz.
Ödemişimizin kendine has bir yemek
kültürü ve lezzetleri var. Bunlardan bir
tanesi de ekmek dolması. Özellikle
Ramazan ayına çok yakışan ekmek
dolması kolay yapımı ve doyurucu
olmasıyla dikkat çekiyor. Fırınlarda
rahatlıkla bulabileceğiniz dolmalık
ekmekle hem besleyici hem kolay bir
akşam yemeği hazırlayabilirsiniz. Üstelik
bu dolmayı isterseniz sabah
kahvaltısında bile tercih edebilirsiniz.
Sosyal medya aracılığıyla ödemişliler
tarafından paylaşılan tarif ve fotograflar
dolmalık ekmeğe talebi arttırırken, yurt
dışından bile sipariş aldıklarını belirten
vatandaşlar ödemiş damak tadının
dünyaya yayıldığını belirttiler.
KOLAY EKMEK DOLMASI
Malzemeler
Dolmalık Ekmek
100 gr Kıyma
Maydanoz
Yapılışı
Dolmalık ekmek'in içi boşaltılır. Tavada
kıyma kavrulur içine boşaltılan ekmek içi,
bol maydanoz, tuz ve karabiber (istenirse
kekik veya kimyon) katılarak ekmeğin
rengi değişene kadar kavrulur ve
ekmeğin içi bu karışımla doldurulur.
Kapağı da kapatılan ekmek altına çatal
veya patates konulan tencereye
yerleştirir. Tencereye az su koyulur
buharda pişirilir. Ekmeğin üzerine
tereyağı parçaları konularak ekmeğin
lezzeti artırılır…Afiyet olsun.
Haber : Özlem Erakyol
İlçemizde yer alan okul servislerinin
sürücüleri; emniyet, jandarma, zabıta
trafik birimlerinin ortak çalışması ile eğitim
seminerine alındı.
İlçemizde yer alan okul servislerinin
sürücüleri; emniyet, jandarma, zabıta
trafik birimlerinin ortak çalışması ile eğitim
seminerine alındı.
Serkan ÇİÇEK
Tire Kaymakamlığı'nın emir ve
gözetiminde dün Tire Kız Meslek Lisesi
konferans salonunda, ilçede hizmet
vermekte olan servis şoförlerine yönelik
eğitim semineri verildi. İlçe Jandarma
Konutanlığı trafik tim komutanlarından
Bş.Çvş. Mustafa Avara, İlçe Emniyet
Müdürlüğü Trafik Büro Amiri komiser
yardımcısı Bekir Taşdemir, Ödemiş Bölge
Trafik Amiri komiser yardımcısı Erkan
Cundar, Tire Belediyesi trafik zabıtası
Fatih Eken, İlçe Emniyeti Trafik Büro
memuru Erdal Açıkgöz'ün sunum yapmak
üzere görev aldığı eğitim seminerinde
okullara öğrenci servisi yapan
minibüslerin sürücüleri dinleyici olarak yer
aldı.
Servis sürücülerinin trafik kurallarını
hepsine tam olarak riayet etmesi ve
özellikle okul servislerinde sigara
içmemeleri, olumsuz davranış
sergilememeleri bu ve benzeri şekillerde
kötü örnek olmamaları konusunda
Komiser Bekir Taşdemir tarafından
uyarıldı. Taşdemir, olası her türlü aksilik
durumu için gerekli araç gereç ile yangın
söndürme tüplerinin araçlarda olması
gerektiğinin de altını çizdi.
Astsubay Başçavuş Avara ise servis
sürücülerinin can taşıdıklarını, onların
güvenliğini tehlikeye atmamak için araç
bakımlarını tam olarak yapmaları
konusunda uyarılarda bulundu. Araçların
aydınlatma lambalarının iyi çalışması,
açılan pencerelerin tel kafeslerle
kapatılması ve kapıların otomatik
manevra ile çalışması gerektiğine vurgu
yapan Avara, sürücülerin emniyet kemeri
kullanımı ve gerekli belge ve izinlerin tam
olarak yer alması hususlarına da vurgu
yaptı. Okul servisi sürücülerine yönelik
yapılan eğitim seminerleri 2 gün boyunca
sürdü.
H.T
KİRAZ EMNİYETİN’DEN
UYUŞTURUCU SATICILARINA BÜYÜK DARBE
Kiraz Emniyet müdürlüğü
asayiş ve güvenlik büro tarafından
yapılan çalışmalarda 30 kilo kubar
esrar ele geçirildi.
Kiraz Emniyet müdürlüğü asayiş ve
güvenlik büro tarafından komser
Gökhan Nacioğlu -ve komiser
Ramazan Gökçe ve ekiplerce yapılan
çalışmalarda yol uygulamalarından
kaçan mavi reno marka araç da
30 kilo esrarla kıskıvrak
yakalanan –H.T-.S.G, F.U. göz
altına alınarak adliyeye sevk
edildi.
Kiraz Emniyet müdürlüğü
asayiş ve güvenlik büro
çalışmalarıyla 30 kilo kubar esrarı
yakalayarak Kirazda bir ilke imza
attılar.
Kiraz emniyet müdürü Uğur
İhsan Azapta yaptığı açıklamada
Kiraz huzurlu bir ilçe olması için
Kiraz emniyet müdürlüğü asayiş
ve güvenlik büro ekipleri 7 gün 24
saat özveri çalışmalarıyla seferber
olduklarını belirti ekibini teşekkür etti
öte yandan dünkü yol
uygulamasıylada 3 tane silah ele
geçirildi Kirazdaki yol uygulaması
devam edeceği bildirildi.
Haber : Semih DURSUN
ÖDEMİŞ RADYO TELEVİZYON
“YÖRENİZİN SESİ GÖZÜ KULAĞI”
YAYIN AKIŞI
07:00 ANADOLUDA SABAH (ULUSAL)
10:00 ÇİZGİ FİLM
11:00 GÜN IŞIĞI12:00 CUMAYA DOĞRU (MUHİTTİN ÜNAL - CUMA GÜNLERİ )
12:30 ÖĞLE HABERLERİ (ULUSAL)
13:30 YEREL HABERLER
14:00 GÜNCEL ( ÖDEMİŞ BELEDİYESİ VE ÇEVRE BELDE ETKİNLİKLERİ)
17:00 ÇİZGİ FİLM
18:00 AKŞAM HABERLERİ(ULUSAL)
19:30 YEREL HABERLER
20:00 YEREL PROGRAM (BİZİM YÖREMİZ-RESİM ATÖLYESİ- B.GALİP YAVUZ
BELGESELLERİ- ANADOLUDAN EZGİLER- MIZRAPTAN DÖKÜLENLER- ÇAY
BAHANE SOHBET ŞAHANE- KONSERLER-PERŞEMBE AKŞAMLARI “ İRŞAD”
ÖDEMİŞ MÜFTÜLÜĞÜ PANEL-KONFERANS VE PROGRAMLARI- CUMAYA
DOĞRU)
22:00 YEREL HABERLER
22:30 BELGESEL VE YEREL PROGRAMLAR (ÇAY BAHANE SOHBET ŞAHANEKONSERLER- BELGESELLER)
24:00 GECE HABERLERİ
ÖRT yi internet üzerinden www.odemis.tv adresinden dünyanın her yerinden
izleyebilirsiniz. İrtibat ve reklam tel: 0505 408 12 28
3
www.cephegazetesi.com
20 Ekim 2014 Pazartesi
İLAN
CHP KADIN KOLLARI BAŞKANI BİR YAŞ DAHA BÜYÜDÜ
SIFIR DAİRE KİRALIK
-Sıfır çamaşır makinesi, buz dolabı
-Yatak odası takımı
-Elli litrelik şofben ev içi
-Klima, tüplü ocak, televizyon,(türksat ve
yabancı uydu antenli)
-Duşa kabinli banyo
-3 tane çek yat
-Pencereler 3 cam ısıya dayanıklı panjurlu
-75 m2, bahçeli Salı pazarına
Tercih edilen : öğrenci ve bekar memur
ZÜMRÜT EMLAK
CEP : 0507 334 9908
ÖDEMİŞ FİDAN VE SÜS BİTKİLERİ
ÇALIŞTAY PROGRAMI
Baş Sayfadan Devam>>
21 Ekim Salı - 1. Gün
Öğleden Önce:
9:00-10:00 Kayıt
10:00- 11:00 –Açılış Konuşmaları,
Ödemiş İlçe Müdürü, Mülki ve İdari Amir,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü,
Bakanlık yetkilisi
11:00- 11:15 Ara
11:15-11:30 S.S Bademli Fid. Tar. Kal.
Koop. Figen BAŞTAN ECER Sorumlu
Ziraat Müh.
11:30- 11:45 Ödemiş Süs Bitkileri
Üreticileri Birliği Hüseyin CABBAR Birlik
Başkanı
11:45- 12:00 Fidan Üreticileri Alt Birliği
Gürbüz CANDAN Yön. Kur. Başk. Yar.
12:00- 12:15 Fidan Üreticileri Alt Birliği
Gürsel TANRIVER Yön. Kur. Başk.
12:15- 12:30 Süs Bitkileri Üreticileri Alt
Birliği Selahattin ALTUN Yönetim Kurulu
Başk.
12:30- 12:45 Armut Ateş Yanıklığı ve
Çeşit Doç. Dr. Yasemin EVRENOSOĞLU
Osmangazi Ünv. Bahçe Bitk. Bölümü
12:45-13:30 Öğle Yemeği
Öğleden Sonra:
13:30- 13:45 Fidan ve Süs Bitk. Hast. Ve
Zararları Dr. Enbiye ULUTAŞ Bornova
Zirai Müc. Araş. İst. Md.lüğü
13:45- 14:00 Meyve Çeşidi / Anaç Islahı
Dr. Erol KÜÇÜK Ege tarımsal Arş. Ens.
14:00- 14:15 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve
Islahı Dr. Kamil ERKEN Atatürk Bahçe
Kült. Merk. A.E. Md.lüğü
MANTAR VE KESTANE ÖDEMİŞ PAZARINDA
Ödemiş Çıntarı ve kestanesi Ödemiş pazarında görücüye çıktı.
14:15- 14:30 Süs Bitkisi Mevzuatı Aslı
ONAY BÜGEM- Tohumculuk Daire Bşk.
14:45- 15:00 Bitki Pasaportu ve
Karantina A. Murat ERZİN GKGM-Bit.
Sağ. Ve Karantina Bşk.
15:00- 15:30 Çalıştay Gruplarının
Oluşturulması
15:30- 15:45 Ara
15:45- 16:45 Grup Çalışmaları(1.
Oturum)
16:45- 17:00 Ara
17:00- 18:00 Grup Çalışmaları(2.
Oturum)
18:00- 18:15 Ara
18:15- 19:15 Grup Çalışmaları (3.
Oturum)
19:30 Akşam Yemeği
22 Ekim Çarşamba 2. Gün
Öğleden Önce:
10:00- 11:00 Grup Kararlarının
Belirlenmesi
11:00- 11:15 Ara
11:15- 12:30 Çalıştay Kararlarının
Alınması
12:30- 13:30 Öğle Yemeği
Öğleden Sonra:
13:30- 14:30 Çalıştay
Kararlarının
eğitim-öğretim
yılında
Sunulması
hizmet verecek olan Tire
14:30- 14:45 AraBelgin ve Atilla Çallıoğlu
14:45- 15:45 Tartışma
Fen
15:45- 16:00 Ara
16:00- 17:00 Kapanış
19:30 Akşam Yemeği''dedi.
Haber : Cengiz VAROLSAN
Sonbahar ve Kışın habercisi olan
Çıntarlar görücüye çıktı Mendegüme ve
Aydın Dağlarında kendiliğinden yetişen
kilosu ilk çıktığında 10 Tl daha sonra 8
ve 7 Tl . ye kadar düşen Çıntarlar
işsizlere iş ve ekmek kapısı oluyor.
Ormanlarda Dağ
eteklerinde oluşan
mantar (Çıntar) ve
Beydağ , Hamamköy,
Gölcük , Bozdağ
yörelerinde toplanan
doğal kestane Ödemiş
pazarına indi.
Pazarcıların
köylerden topladığı
Çıntarlar ve kestaneler
Salı, Perşembe ve
Cumartesi günleri
Pazarda satışa sunuldu.
Bu yıl kilosu 8
liradan görücüye çıkan
mantarın yanında doğal
kestane de kilosu 10
liradan alıcısını bekliyor.
Mevsiminin ilk ürünleri olan mantarın
önümüzdeki günlerde fiyatında düşme
olabileceği bildirildi. Ayrıca pazarda
paketi 1.5 Tl. den satılan Dağ çileğinede
İlgi ve talep büyük büyüktü.
Haber : Özlem Erakyol
öğrencileri ile Dört
Eylül Okulu öğretmen
ve öğrencilerinin
birbirleri ile tanışma
fırsatı buldukları
küçük törende Fen
Lisesi Müdürü Mesut
Soyaslan, Dört Eylül
Orta Okulu Müdürü
Mustafa Can, Milli
Eğitim Müdürü
Mehmet Erkut, okulu
yaptıran Atilla
Çallıoğlu ve
Kaymakam Mehmet
Usta kısa birer
konuşma yaptılar.
ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENİ YİNE
ÖĞRENCİLER OLACAK
KONUŞMACILAR
PROJENİN BAŞARILI
OLMASINI DİLEDİ
Tire BAÇ Fen Lisesi öğrencilerinden takdir edilecek
örnek bir sosyal sorumluluk projesi. Fen Lisesinde
okuyan öğrenciler, bu yıl liseye gitmeye hazırlanan
Dört Eylül Orta Okulu 8. sınıf öğrencilerinden
bazılarına hem ders verecek, hem de deneyimlerini
paylaşacak.
Geçen eğitim yılında açılarak hizmet vermeye başlayan
bu yıl sadece 9 ve 10. sınıf öğrencileri ile 2014-2015
Lisesi, Tire'nin köklü okullarından biri olan Dört
Eylül Orta Okulu ile ortak bir proje hayata geçirdi.
Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan 8 öğrenci, Orta
okulda 8. sınıfta okuyan 24 öğrenciye, konulara
hakim oldukları kadarıyla sayısal derslerde eğitim
verecek ve geçen yıl sınava hazırlanırken
yaşadıkları deneyimleri ve fen lisesi öğrencisi
olmanın nasıl bir duygu olduğu hissiyatını
paylaşacak.
FEN LİSESİNDEN 8 ÖĞRENCİ, 24 ORTA OKUL
ÖĞRENCİSİNE YARDIM EDECEK
Tire'de ilk kez uygulanan bu güzel proje dün Okulda
yapılan bir törenle tanıtıldı. Törene Kaymakam Mehmet
Usta, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erkut ve okulu yaptıran
hayırsever vatandaş Atilla Çallıoğlu da katıldı. Projeyi
hazırlayan ve içinde yer alan Fen Lisesi öğretmen ve
Mehmet Erkut konuşmasında; bu projede yer alan
öğrencilerin kendi deneyim, duygu ve görüşlerini
kendilerinden sonra gelen öğrenci kardeşlerine
aktarmalarının çok önemli bir paylaşım olduğunu
belirtirken; Atilla Çallıoğlu, 2012 yılında İzmir Valiliğinde
yapılan protokol sonrasında hızla yapılan ve hizmete
sokulan ve kısa sürede güzide bir eğitim kurumu haline
gelen bu okulun, geçen yıl ve bu yıl tam kapasite ile eğitim
vermediği halde birbirinden güzel projelerin yapılması ile
Tire'ni eğitimdeki kalite seviyesini arttırdığını bunu takip
etmenin kendisine mutluluk verdiğini belirtti.
Son olarak söz alan Kaymakam Usta, “Sevgili evlatlarım,
böyle bir okulda okuma şansı bulduğunuz için emin olun ki
çok şanslısınız. Bizim yaşadığımız şartları görseydiniz,
içinde bulunduğunuz koşulların uzay çağı koşulları
sanırdınız.” dedi. HABER: KAMURAN KIZILBOĞA H.T.G.
www.cephegazetesi.com
ÖDEMİŞ BELEDİYE SPOR SEFERİHİSAR DEPLASMANINDAN
1 PUAN İLE DÖNDÜ
SAL Ligi B grubunda mücadele eden
Ödemiş Belediye Spor Ligin ilk haftasını bay
geçmiş ikinci hafta maçında deplasmanda
Seferihisar sahasında Cumartesi günü saat
15'de oynadığı maçta rakibi ile 1-1 berabere
kalarak deplasmandan 1 puan ile döndü.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında
2.11.2013 tarihinde aynı grupta mücadele
eden iki ekibin maçında Ödemiş Saraçoğlu
stadyumunda oynanan ve 12 golün atıldığı
karşılaşmayı Ödemiş Belediye Spor 7-5 kazanarak 3 puanın sahibi olmuştu.
B grubunda geçtiğimiz hafta Alaçatı ile sahasında 1-1 berabere kalan Bayındır
Spor bu haftayı bay takım olarak geçmişti.
Haber : Cengiz VAROLSAN
1.AMATÖR 9. GRUPTA
ÇIRPI DOĞANSPOR VE TORBALI ÇAYBAŞI SPOR FARKI
1. Amatör küme 9. Grupta Cumartesi günü oynanan
maçlarda deplasman takımlarından Çırpı Doğan Spor
Beydağ deplasmanında Beydağ Atatürk Stadında
FIKRA
Temel saat 02.30 da arkadaşı Dursun'u
arıyor. Ahize kalkıyor.
- Buyrun.
Temel Dursun'un sesini tanıyor:
- Alo Dursun orasi 11,11 mi?
- Hayir Temel burasi: 1,1,1,1
- Kusura pakma Dursun yanlış numara.
BEYAZ EMLAK'tan
ANAFARTALAR’DA
210 M² 5+1 Salon
Açık Mutfak
Yeni Daire
161.000 TL
karşılaştığı Yeşil Beyazlı
ekibi net bir skor ile 3-0
yenerek deplasmandan 3
puan ile döndü. Geçtiğimiz
sezonda da aynı grupta
mücadele eden iki ekibin
oynadığı maçlarda çıkan
olaylar haftalarca
konuşulmuş geçen sezon
Beydağ Spor Ligin ikinci
yarısının son maçında Çırpı
Doğan Spor ile Çırpıda
oynayacağı maça
gitmemişti. Geçen hafta
oynanan maçta Çırpı Doğan
Spor Bayındır da rakibi
Torbalı Çaybaşı Spor ile 1-1
berabere kalmıştı.
Kiraz 1 Eylül Spor
sahasında karşılaştığı
Torbalı Çaybaşı Spor maçını
3-1 kaybederek sahasından puansız ayrılırken Torbalı
Çaybaşı Spor iki maçta aldığı puanlar ile puanını 4'e
çıkardı.
Haber : Cengiz VAROLSAN
BoŞ VEYA DOLU
EV TEMİZLENİR
CEP: 05393722510
SATILIK ÇAY
OCAĞI
İşler vaziyette Ulus
Meydanı
ÖDEMİŞ
0553 229 4266
ARANIYOR
OTOMOBİL
RÖMORKU
ARANMAKTADIR.
Tel : 0538 384 22 97
35beyazemlak35.
sahibinden.com’dan
SATILIK TAŞINMAZLAR
1. Ödemiş/Turgutreis cad. DOĞAN otel 1.250.000 TL
2. Ödemiş/Turgutreis cad. 200 m2 iş yeri 220.000 TL
3. Ödemiş/TurgutDOĞANSPOR
reis cad. 97 m2 eşyalı daire 110.000 TL
ÇIRPI
4. Ödemiş/Mesci Sokakta 3 katlı bina komple 360.000 TL
CEP : 0553 735 2552
0532 769 06 64
Kenan BEKÖZ
Kuru kahve, şifalı bitkiler,
Baharat ve İhtiyaç Maddeleri
Dr. Mustafabey Bengisu Cd. No:15
SATILIK DÜKKAN
Sanayi Sitesinde Sahibinden
Satılık Dükkan
50 m² 2 katlı içinde batar katı mevcut,
elektrik suyu mevcut sanayi cereyanı
mevcuttur.
ADRES: 8.Sok. No: 19
TEL: 0545 404 60 70
EV: 545 41 99
Ödemiş
Satılık tarla
Birgi İrimağzında ,içerisinde Lüx evi, incir,Üzüm, Zeytin ve çeşitli meyva ağaçları bulunan
TEL: 0543 517 67 68
3.000 metrekarelik Hobi bahçesi satılıktır
WWW.GUVENEMLAK.COM
0505 3322 932
Görebilirsiniz...
GARAJ
PASTAHANESİ
MAKİNA veya ELLE LOKMA DÖKÜLÜR.
MEVLÜTLERE , DÜĞÜNLERE YORGAN EKMEĞİ
VE ÖDEMİŞ PİDE YAPILIR.
Orhan ÇAYLALI
Tel: 0232 543 29 71
GSM:0535 644 50 85 - 0536 580 25 93
Otogar İçi No:1 ÖDEMİŞ
İmtiyaz Sahibi : Mehmet BOZOĞLU
Tel:0(232) 545 59 29
Cep: 0535 439 33 15
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Nuray TOKSÖZ
Yönetim ve Yazışma Adresi : Esen Matbaası İnceoğlu Sk. No:7
Ödemiş / İzmir
Cephe Gazetesi Kuruluş Tarihi : 1950
Gazetenin Kurucusu : Burhan ESEN
Haber – Basın Danışmanı ve Haber Müdürü : Erdinç
ADALIOĞLU
Kiraz İrt. Bürosu : Adnan ÖZKANBeydağ İrt. Bürosu : Özcan
DEĞİRMENCİ (Atatürk Mah. Tel : 0530 30 87 917)
EFE OFSET
MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 749 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content