close

Enter

Log in using OpenID

2013 Yılı Süreli Olmayan Yayınlar Bandrol İstatistikleri

embedDownload
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU
(BANDROL)
Hazırlayan:
İrfan Taylan ÇOKYAMAN
OCAK 2014
ANKARA
1.1. AYLARA GÖRE SATILAN BANDROL ADETLERİ
2013 yılı aylık satılan bandrol istatistiklerini kapsayan özet sonuçlar Tablo 1.1. de verilmiştir. Bu
sonuçlara göre 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplam bandrol satışı
sayısı 330.017.405 olarak görülmektedir.
Tablo 1.1. Aylara Göre Satılan Bandrol Adetleri
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
21.387.430
20.635.649
26.367.729
26.233.039
28.613.213
21.146.194
27.998.633
28.716.038
39.253.990
35.044.838
30.192.038
24.428.614
330.017.405
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
1.2. AYLARA GÖRE SATILAN BANDROL TÜRLERİ
2013 yılı 12 aylık dönem sonunda satılan bandrol türleri İthal, Normal, Promosyon olarak
aşağıdaki Tablo1.2 de ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir.
Tablo 1.2. Aylara Göre Satılan Bandrol Türleri
Aylar
İthal
Normal
Promosyon
Toplam
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
364.924
359.880
130.380
451.630
127.936
160.891
1.289.518
1.606.455
945.974
211.155
520.489
155.659
6.324.891
20.944.756
20.046.869
26.210.349
25.746.409
28.485.277
20.984.503
26.683.115
27.103.283
38.306.516
34.824.983
29.648.299
24.267.364
323.251.723
77.750
228.900
27.000
35.000
800
26.000
6.300
1.500
8.700
23.250
8.649
443.849
21.387.430
20.635.649
26.367.729
26.233.039
28.613.213
21.146.194
27.998.633
28.716.038
39.253.990
35.044.838
30.192.038
24.431.672
330.020.463
TOPLAM
1.3. BANDROL TÜRLERİNE GÖRE İL BANDROL SATIŞ ADETLERİ
Bu bölümde, bandrol satışlarının yapıldığı yer bilgisine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de
YAYFED tarafından yapılan satış adetleri aşağıdaki Tablo 1.3. de sınıflandırılmıştır.
Tablo 1.3. Bandrol Türlerine Göre İl Bandrol Satış Adetleri
İl Adı
İstanbul
Ankara
İzmir
İthal
6.090.578
156.250
78.063
Normal
183.502.438
91.949.144
47.800.141
Promosyon
99.249
344.600
Toplam
Toplam
189.692.265
92.449.994
47.878.204
330.020.463
99.249
İstanbul
183.502.438
6.090.578
Promosyon
344.600
91.949.144
Ankara
Normal
156.250
İthal
0
İzmir
47.800.141
78.063
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
1.4.ESER ÇEŞİDİ BANDROL TÜRÜ BAZINDA BANDROL SATIŞ ADETLERİ
Tablo 1.4.’de bandrol türü bazında yapılan bandrol satışlarının eser çeşitlerine göre
sınıflandırılmasına ait istatistiki bilgiler verilmektedir. Aşağıdaki tabloda 56 çeşit eser türünde
kullanılan 3 çeşit bandrol satışına ilişkin satış adetleri görülmektedir.
Tablo 1.4. Eser Çeşidi Bandrol Türü Bazında Bandrol Satış Adetleri
İthal
Anı
Anı - Roman
Ansiklopedi
Antropoloji
Araştırma
Normal
1.369.367
3.016.024
223.605
43.575
4.318.791
Arkeoloji
189.570
189.570
291.723
291.723
Bilgisayar
Kitabı
Bilim Kurgu
Biyografi
Coğrafya
Çizgi Roman
Deneme
Derleme
Ders Kitabı
Dilbilim
Dini Kitap
Eğitim
Eğlence
Ekonomi
Eleştiri
Felsefe
Gezi
Hikaye
201.620
1.033.504
182.380
986.048
1.868.541
1.181.055
35.399.823
1.019.329
53.349.312
88.917.128
1.851.157
736.054
119.690
1.472.061
1.019.260
10.284.442
Promosyon
500
18.349
3.000
1.500
1.100
89.250
250
37.000
15.200
Toplam
1.369.367
3.016.524
223.605
43.575
4.337.140
201.620
1.036.504
183.880
986.048
1.868.541
1.182.155
35.489.073
1.019.579
53.386.312
88.932.328
1.851.157
736.054
119.690
1.472.061
1.019.260
10.284.442
Hukuk
İnceleme
İncelemeAraştırma
Karikatür
Katalog
Kişisel
Gelişim
Macera
Makale
Masal
Mizah
Müzik
Otobiyografi
Oyun
1.503.011
1.144.237
4.200
1.507.211
1.144.237
4.414.339
25.000
4.439.339
195.135
147.100
3.500
195.135
150.600
Öykü
Polisiye
Gerilim
Politika
Psikoloji
Rehber
Resim
Roman
Sağlık
Siyaset
Sohbet
Söylev
Sözlük
Şiir
Tanıtım
Tarih
Tarihi Roman
Tıp
Tiyatro
Yardımcı
Ders Kitabı
Yemek Kitabı
11.155.950
YOK
Diğer
6.324.891
4.411.922
4.411.922
1.708.914
274.094
4.826.910
473.055
156.706
39.950
218.677
1.708.914
274.094
4.831.910
473.055
156.706
39.950
218.677
5.000
3.000
11.158.950
945.135
945.135
238.002
942.635
662.242
257.080
26.142.519
1.157.220
467.460
170.495
122.020
6.316.170
2.708.919
469.696
3.788.843
869.883
1.363.418
344.961
238.002
942.635
662.242
257.080
26.142.519
1.157.220
467.460
170.495
122.020
6.316.170
2.934.919
470.196
3.789.843
869.883
1.372.918
344.961
226.000
500
1.000
9.500
35.739.763
35.739.763
718.945
718.945
79.200
79.200
6.324.891
1.5.ÜYE TÜRLERİNE GÖRE BANDROL SATIŞ İŞLEM SAYISI
VE
KAYITLI ESER ADEDİ
2013 yılı 12. ay sonu itibariyle alınan üye türlerine göre satış verileri ve eser sayıları aşağıdaki
Tablo 1.5. de ayrıntılı olarak incelenmektedir. Üye türleri baz alınarak bandrol alım sayıları
incelendiğinde en fazla elde edilen Bandrol Satış İşlem Sayısı ve Kayıtlı Eser Adedi, Limited
Şirketlerce İşletilen İşletmeler tarafından yapılmıştır.
Tablo 1.5. Üye Türlerine Göre Bandrol Satış İşlem Sayısı ve Kayıtlı Eser Adedi
Üye Türü
5846 sayılı Kanunla Kurulmuş Meslek
Birlikleri
Adi Şirket tarafından İşletilen Ticari
İşletmeler
Anonim Şirketlerce İşletilen İşletmeler
Bağımsız İdari Kurumlar
Dernekler
Gerçek Kişi Ticari İşletmeleri
Gerçek Kişilerce İşletilen Ticari İşletmeler
Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları
İktisadi İşletmeler
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek
Kuruluşları
Kollektif Şirketlerce İşletilen İşletmeler
Kooperatiflerce İşletilen İşletmeler
Limited Şirketlerce İşletilen İşletmeler
Merkezi Kamu Kurumları
Sendikalar
Şube
T.C Vatandaşları
Vakıflar
Yerel Yönetimler
Toplam
Bandrol
Satış Sayısı
Kayıtlı Eser
Adedi
2
2
1.224
1.062
21.742
165
272
4
9.119
91
739
16.450
165
258
4
8.557
69
655
127
125
54
178
36.833
1.070
5
36
3.037
259
172
75.129
30
176
30.456
1.042
5
36
2.780
249
170
62.291
Yerel Yönetimler
Vakıflar
T.C Vatandaşları
Şube
Sendikalar
Merkezi Kamu Kurumları
Limited Şirketlerce İşletilen…
Kooperatiflerce İşletilen…
Kollektif Şirketlerce…
Kamu Kurumu Niteliğindeki…
İktisadi İşletmeler
Hizmet Yerinden Yönetim…
Gerçek Kişilerce İşletilen…
Gerçek Kişi Ticari İşletmeleri
Dernekler
Bağımsız İdari Kurumlar
Anonim Şirketlerce İşletilen…
Adi Şirket tarafından…
5846 sayılı Kanunla…
40.000
30.000
Bandrol Satış Sayısı
20.000
Kayıtlı Eser Adedi
10.000
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
528 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content