close

Enter

Log in using OpenID

a) Başlat menusu Düğmesi. b) Aç

embedDownload
Adı
:
HAN HALK EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
PUAN :
BİLGİSAYAR KURSU
Soyadı
:
SINAV SORULARI
NOT
:
SORULAR
1-) Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğu üzerinde bulunmaz?
a) Başlat menusu Düğmesi.
b) Açık olan programların ismi.
c) Denetim masası simgeleri.
d) Tarih/saat göstergesi
2-) Geri dönüşüm kutusunda bulunan bütün dosyaları silmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Görünüm Menüsü-Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt
b) Dosya Menüsü - Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt
c) Düzen Menüsü - Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt
d) Hiçbiri
3-) Klavye ayarlarını değiştirmek için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başlat-Programlar-Ayarlar-Klavye
b) Belgelerim - Denetim Masası – Klavye
c) Başlat-Ayarlar- Denetim Masası – Klavye d) Bilgisayarım-Ayarlar-Klavye
4-) Arka Planı değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
a) Masaüstü-Sağ tuş-Özellikler-Masaüstü
b) Başlat-Ayarlar-Denetim Masası-Artalan
c) Bilgisayarım-Ayarlar-Görüntü-Artalan
d) Başlat-Ayarlar-Görüntü-Artalan
5-) Yukarıdaki sürücülerin bulunduğu pencere aşağıdakilerden hangisidir?
a) Denetim Masası
b) Geri Dönüşüm Kutusu c) Bilgisayarım d) Masaüstü (Desktop)
6-) Windows ortamında, kayıtlı herhangi bir dosyayı bulmak için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılmalıdır?
a) Başlat-Ayarlar-Ara
b) Başlat-Programlar-Ara
c) Başlat-Ara-Tüm Dosya ve Klasörleri
d) Başlat -Programlar- Dosya ve Klasörler
7-) Windows’ta Fare – Klavye – Sistem - Program Ekle / Kaldır vb. gibi uygulamaların yer aldığı bölüm aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Windows Gezgini b) Bilgisayarım simgesi c) Geri Dönüşüm Kutusu d) Denetim Masası
8-)
Yandaki Klasör yapısına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) EGE klasörü içerisinde 2 adet dosya vardır.
b) EGE klasörü İZMİR klasörünün alt klasörüdür.
c)
IZMİR klasörü DENİZLİ klasörünün içerisinde yer almaktadır.
d) EGE klasörünün 2 adet alt klasörü vardır.
I
II
III
IV
9-) Yukarıdaki simgelerden hangisi bilgisayarım simgesinde bulunmaz?
a)
I b)
II c)
III d)
IV
10-)
Yandaki simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kullanıcı hesapları b) Erişilebilirlik seçenekleri c) Ağ bağlantıları
11- )
Yandaki masaüstü öğesinin görevi nedir?
a) Bilgisayarım b) Belgelerim c) Geri dönüşüm kutusu d)
1
d)
Konuşma
Internet Explorer
12-) Aşağıdaki simgelerden hangisi masaüstündeki standart simgelerden değildir?
a)
b)
c)
d)
13- İmleci satır başına getirmek için hangi tuş kullanılır?
a) Alt Gr
b) Home tuşu
c) Page Down
d) Caps Lock
14-Yazılan karekterleri geriye doğru silen tuş hangisidir?
a) Alt Gr
b) Num Locktuşu
c) Shift tuşu
d) Back Space
15- Aşağıdakilerden hangisi rakam tuşlarını kilitler?
A) Shift
C) Num Lock
B) Tab
D) Space Bar
16- Aşağıdakilerden hangisi bir karakter boşluk bırakmamızı sağlar?
A) Back Space
C) İnsert
B) Space Tuşu
D) Tab
17-)
a)
b)
c)
d)
Yandaki düğmelerin anlamları aşağıdakilerden hangisidir?
Simge Durumunda Küçült-Aşağı Geri Getir - Kapat
Kapat-Simge Durumunda Küçült- Aşağı Geri Getir
Simge Durumunda Küçült-Kapat- Aşağı Geri Getir
Kapat- Aşağı Geri Getir - Simge Durumunda Küçült
18-)
a)
19-)
a)
c)
20-)
a)
21-)
a)
b)
c)
d)
Simgesi neyi ifade eder?
Kısayol b) Dosya c) Klasör
d) Düğme
Bir dosya üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?
Dosya kopyalanabilir.
b) Dosya Bilgisayarım simgesine kopyalanabilir.
Dosya silinebilir.
d) Dosya başka bir klasörün içerisine taşınabilir
Kullanıcı, bilgisayar açıldıktan sonra işlemleri hangi bellek üzerinde gerçekleştirir?
Ram
b) Rom
c) Rim d) Rem
Masaüstünde bulunan Geri Dönüşüm Kutusu ne işe yarar?
Silinen dosya ve klasörlerin atıldığı yerdir
Kullanıcıların belgelerinin kayıtlı olduğu yerdir
Internet’e bağlanmak için kullanılan kısa yoldur
Bilgisayarda bulunan sürücülere ulaşmak için kullanılan simgedir.
22-)
Yukarıdaki simgelerin anlamı sıra ile aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kes - Yapıştır – Kopyala b) Kes - Kopyala - Yapıştır c) Kopyala – Kes – Yapıştır
d) Yapıştır – Kes - Kopyala
23-)
Yandaki simgenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeni belge aç
b) Bilgisayarı kapat
c) Denetim masası
d) Oturumu kapat
24-) Açık olan herhangi bir program nasıl kapatılır?
a) Ctrl +Tab
b) Alt + Tab c) Ctrl + F4
d) Alt + F4
25-) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Başlat – Programlar
b) Başlat - Ayarlar
c) Başlat - Programlar – Donatılar
d) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası
26-) Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki enson hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Baskı Ön izleme
b) Sayfa Yapısı c) Sayfa Düzeni Görünümü
d) Hiçbiri
27-) Herhangi bir araç çubuğunu ekranda etkin yapıp kaldırmak için hangi yol izlenmelidir?
a) Düzen - Araç Çubukları
b) Dosya- Araç Çubukları
c) Görünüm-Araç Çubukları
d) Ekle- Araç Çubukları
28-) Microsoft Word’de Dosya menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Yeni
b) Aç
c) Kaydet
d) Tablo ekle
2
29-) Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde işareti eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Dosya –Sayfa Yapısı
c) Ekle – Sayfa Numaraları
b) Ekle – Madde imleri ve Numaralandırma
d) Biçim – Madde İmleri ve Numaralandırma
30-)
Yukarıdaki düğmelerin isimlerinin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)
Madde işareti – Numaralandırma b)
Numaralandırma – Madde işareti
c)
Geri al – Yinele
d)
Yinele – Geri al
31-) Seçili olan yazıyı İtalik yazdırmak için hangi düğme kullanılmalı ?
a)
b)
c)
d)
32-)Yandaki düğmelerin görevleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Yeni – Aç – Kaydet – Yazdır – Baskı Ön izleme
b) Aç- Yeni – Kaydet – Yazdır – Baskı Ön İzleme
c) Aç –Yazdır – Baskı Ön İzleme -Yazı tipi rengi
d) Yazdır,Vurgu rengi, yazı tipi rengi – Yazdır
33-)
Yandaki simgelerde aşağıdaki şıkların hangisinde sıralanış doğru olarak verilmiştir?
a)
Yasla – Ortala – Sola hizala – Sağa hizala b)
Sola hizala – Ortala – Sağa hizala –Yasla
c)
Ortala – Sola hizala – Yasla – Sağa hizala d)
Yasla – Sağa hizala – Ortala – Sola hizala
34-)
a)
b)
c)
d)
35-)
Düğmesinin görevi nedir?
Geçerli sayfaya çizim yapmaya yarar.
Sayfaya çizilen şekillerin çizgi renklerini değiştirmeye yarar.
Sayfaya çizilen şekillerin dolgu renklerini değiştirmeye yarar.
Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.
Yazı tipi rengini değiştiren simge aşağıdakilerden hangisidir?
a)
36-)
a)
b)
c)
d)
Otomatik bir şekle dolgu rengi vermek için kullanılan simge hangisidir?
b)
c)
d)
37-) Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanan bir alan klavyeden nasıl yapıştırılır?
a) Ctrl + Z
b) Ctrl + C
c) Ctrl + X
d)Ctrl + V
38-)
Birden fazla hücreyi birleştirip tek bir hücre hâline getiren düğme hangisidir ?
a)
39-)
b)
c)
d)
Bir hücreyi birden çok hücreye bölen düğme hangisidir?
a)
40-)
b)
c)
d)
Oluşturulmuş bir listeye madde işareti eklemek için hangi düğme kullanılmalı ?
a)
b)
c)
d)
41-) Yukarıdaki simge Excel’de ne amaçla kullanılır?
a-) Grafik ekleme sihirbazını çağırır.
b-) Çizim araç çubuğunu etkinleştirir
c-) Çizim araç çubuğunun etkinliğini iptal eder d-) Veri sayfasının açılmasını sağlar
3
42-) Aşağıdaki formüllerden hangisi B1, B2, B3, B4, B5, B6 ve B7 hücrelerindeki sayıların en küçüğünü verir?
a-)=MİN(B1:B7) b-)=MİN(B1;B7) c-)=MAK(B1:B7) d-)=MAK(B1;B7)
43-) Aşağıdaki formüllerden hangisi D1, D2, D3, D4 ve A1 hücrelerindeki sayıların çarpım sonucunu verir?
a-)=ÇARPIM(A1:D4) b-)=ÇARPIM(A1;D4) c-)=ÇARPIM(A1;D1:D4) d-)=(A1;D1:D4)
44-) Aşağıdaki formüllerden hangisi G1, G2, G3, G4, G5, G6 hücrelerindeki sayıların en büyüğünü verir?
a-) =MİN(G1:G6) b-)=MİN(G1;G6) c-)=MAK(G1:G6) d-)=MAK(G1;G6)
45-) Birden fazla hücreyi birleştirip verileri ortalayan simge aşağıdakilerden hangisidir?
a-)
b-)
46-) B7 neyi temsil eder?
a-) B sütunu b-) 7. satırı
c-)
c-)
d-)
B sütunu – 7. satır
47-) Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?
a-) A1+B1 b-) =A1+B1 c-) =(A1+B1)
d-)
d-)
B satırı – 7. sütunu
=TOPLA(A1+B1)
48-) Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?
a-) =EĞER b-) =DOĞRU c-) =YANLIŞ d-) =TOPLA
49-) Excel’de yukarıdaki düğmenin görevi nedir?
a-) Satır ve sütunları otomatik olarak toplar.b-) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar
c-) Yeni bir Excel satırı ekler
d-) Sayfa adı sekmeleridir
50-) Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
a-) Artan sıralama – Azalan sıralama
b-) Azalan sıralama – Artan sıralama
c-) Numaralandırma – Madde imleri
d-) Madde imleri – Numaralandırma
ÖMER ŞAHİN
KURS ÖĞRETMENİ
NOT: Her soru 2 puan olup toplam 100 puandır…
BAŞARILAR….
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
299 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content