close

Enter

Log in using OpenID

BTY Dersi II. Dönem Çalışma Kağıdını indir

embedDownload
TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ
II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI
1) En az iki bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurup
veri alışverişi yapmasına ne denir?
A) Bilgisayar ağı
B) Donanım
C) e-alışveriş
D) internet
2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının kullanım
amaçlarından biri değildir
A) Dosya Paylaşımı
B) İnternet Paylaşımı
C) Yazıcı Paylaşımı
D) Kişisel Şifre Paylaşımı
3) Yakın mesafeler için kullanılan Ağ Türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) MAN
B) LAN
C) WAN
D) CAN
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki site uzantılarından
hangisi devlet kurumlarına ait resmi sitelerde
kullanılır?
A) com
B) gov
C) edu
D) org
9) Ticari amaçla kurulan web sitelerin web uzantısı
aşağıdakilerden hangisidir.
A) com
B) tic
C) org
D) mil
10) Resimlerde örneklendirilen ağ çeşitlerinin
isimlerini altlarına yazınız (10p)
4) İnternet aşağıdaki ağ türlerinden hangisi içinde
yer alır?
A) MAN
B) LAN
C) WAN
D) CAN
5) Bir ağa bağlanmak için aşağıdakilerden hangisine
ihtiyaç yoktur?
A) Ethernet (Ağ) Kartı
B) İnternet
C) Kablo
D) İşletim sistemi
6) I- İnternet Servis Sağlayıcısı
II- İşletim Sistemi
III- Web Tarayıcısı
IV- Telefon Hattı
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi internete
bilgisayardan bağlanmak için mutlaka olmak
zorundadır?
A) I-II-III
B) I-III-IV
C) I-II-III-IV
D) Sadece I
7) İnternet sitelerine girerken kullanılan programlara
web browser (internet tarayıcısı)denir.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıda verilenlerden
hangisi bir internet tarayıcısı değildir? (5p)
A) İnternet Explorer
B) Chrome
C) Mozilla
D) Unix
8) İnternet sitelerinde kullanılan bazı uzantılar
sitenin türü hakkında bize bilgi verir. Örneğin “mil”
uzantılı siteler askeri kurumlar için kurulmuş olan
sitelerdir.
11) Murat, Akif ve Selma aynı binada oturan
arkadaşlardır. Oyun oynamak amacıyla
bilgisayarlarını birbirine bağladıklarında
büyüklüklerine göre nasıl bir ağ elde ederiz? (5 P)
a) LAN
b) MAN
c) WAN
D) CAN
12) HSBC dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet
gösteren bir bankadır. Bu bankanın dünya üzerine
yayılmış olan şubelerindeki bilgisayarları birbirine
bağladığımızda büyüklüğüne göre nasıl bir ağ çeşidi
elde ederiz?
a) LAN
b) MAN
c) WAN
D) USB
13) Word programı temel olarak ne amaçla
kullanılmaktadır?
A) Hesap Programıdır
B)Grafik Programıdır
C) Kelime İşlemci Programıdır D) İşletim Sistemidir
14)
Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen
bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf
B) Pano
C) Yazı tipi
D) Düzenleme
TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ
II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI
15)
Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen
bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf
B) Çizimler
C) Yazı tipi
D) Düzenleme
25)
16)
Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen
bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf
B) Çizimler
C) Yazı tipi
D) Düzenleme
17)
Yandaki butonun görevi nedir?
A)Aç
B) Kaydet
18)
C) Yeni
D) Yazdır
Yandaki butonun görevi nedir?
A) İtalik B) Yazı Rengi C) Yazı tipi
19)
24) Word programında metni gazete gibi sütunlara
nasıl bölebiliriz?
A) Görünüm - Paragraf – Sütunlar
B) Sayfa Düzeni – Sayfa Yapısı – Sütunlar
C) Sayfa Düzeni – Ekle
D) Ekle – Sayfa Yapısı – Sütunlar
D) Altı Çizili
Yandaki butonun görevi nedir?
A) Kalın B) Kaydet C) Yazı Boyutu
20) CTRL+Z tuşunun görevi nedir?
A) Geri Al
B) Kapat
C) Yeni
D) Altı Çizili
D) Kaydet
21) Word programında daha önceden var olan
dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar
kullanılır?
A) Office Düğmesi – Kaydet
B) Office Düğmesi – Aç
C) Office Düğmesi – Yeni
D) Office Düğmesi - Kapat
22) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar
kullanılır?
A) Ctrl+S
B) Ctrl+V
C) Shift+B
D) Ctrl+A
23) Word programında hangi tuşlar ile yazı seçme
işlemi (Bloklama) yapılır?
A) Casp Lock + Yön Tuşları B) Shift + Yön Tuşları
C) Alt + Yön Tuşları
D) Alt Gr + Yön Tuşları
Yandaki butonun görevi nedir?
A) Sayfa sütunlara böler
C) Artan sıralama yapar
26)
B) Numaralandırma
D) Sayfa Numarası ekler
Yandaki düğmenin görevi nedir?
A)
B)
C)
D)
Yazıyı hizalamaya yarar
Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirir
Çizgi eklemeye yarar
Madde işareti eklemeye yarar
27) Metne bir tablo eklemek için hangi menü
kullanılır?
A) Araçlar Menüsü
B) Ekle Menüsü
C) Görünüm Menüsü
D) Biçim Menüsü
28) Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala –
Yapıştır sıralaması doğrudur?
A) CTRL+X - CTRL+ C - CTRL+V
B) CTRL+Y - CTRL+ O - CTRL+S
C) CTRL+L - CTRL+ R - CTRL+G
D) CTRL+F - CTRL+ H –F5
29) Bir yazıyı kopyalama yöntemini kullanarak
çoğaltmanın geçerli ve en uygun kullanımı
hangisidir?
A) Kes – Yapıştır
B) Kopyala - Yapıştır
C) Kes - Kopyala – Yapıştır
D) Hiçbiri
Yandaki simgeler ne işe yarar?
30)
A) Alt simge ve üst simge eklemeye
B) X’in karesini almaya
C) X sayısını 2 ile çarpmaya
D) Toplama işlemi
31) Belgenin herhangi bir noktasında iken belge
başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi
yapılmalıdır?
A)Page Up
B)Page Down
C)Ctrl + Home
D)Ctrl + End
TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ
II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI
32) Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başlat – Programlar – Microsoft Office
B) Başlat - Ayarlar
C) Başlat - Programlar - Donatılar
D) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası
33) Belgenin herhangi bir noktasında iken belge
sonuna gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin
hangisi yapılmalıdır?
A) Page Up
B) Page Down
C) Ctrl + Home
D) Ctrl + End
34) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl
kopyalanır?
A) Ctrl + Z
B) Ctrl + C
C) Ctrl + X
D) Ctrl + V
35) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl
kesilir?
A) Ctrl + Z
B) Ctrl + C
C) Ctrl + X
D) Ctrl + V
36) Belge üzerinde daha önceden kesilen veya
kopyalanan bir alan klavyeden nasıl yapıştırılır?
A) Ctrl + Z
B) Ctrl + C
C) Ctrl + X
D) Ctrl + V
40) Yazı tipi rengini değiştiren simge
aşağıdakilerden hangisidir?
41) Otomatik bir şekle dolgu rengi vermek için
kullanılan simge hangisidir?
42) Seçili olan yazıyı Kalın yazdırmak için hangi
düğme kullanılmalıdır?
43) 23 NİSAN yandaki yazıda aşağıdaki butonlardan
hangisine basılmıştır?
a)
B)
C)
D)
44) Seçili olan yazıyı İtalik yazdırmak için hangi
düğme kullanılmalıdır?
Aşağıdakilerin
37)
hangisinde sıralanış doğru olarak verilmiştir?
A) Yasla – Ortala – Sola hizala – Sağa hizala
B) Sola hizala – Ortala – Sağa hizala –Yasla
C) Ortala – Sola hizala – Yasla – Sağa hizala
D) Yasla – Sağa hizala – Ortala – Sola hizala
38)
Düğmelerin sıralanışı hangi şıkta
doğru olarak verilmiştir?
A) Girinti azalt – Girinti arttır
B) Girinti arttır – Girinti azalt
C) Numaralandırma – Madde işareti
D) Madde işareti – Numaralandırma
39)
Yanda bulunan düğmelerinin
görevi sırası ile nedir?
A) Kalın – İtalik – Altı Çizili
B) Kalın – Altı Çizili – İtalik
C) İtalik – Altı Çizili – Kalın
D) Kes – Kopyala – Yapıştır.
45) Oluşturulmuş bir listeye madde işareti eklemek
için hangi düğme kullanılmalı?
46) Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için
hangi düğme kullanılmalıdır?
47) Sayfaya TABLO eklemek için aşağıdakilerden
hangisi kullanılır?
A) Ekle/Tablo
B) Biçim/Tablo
C)Araçlar/Tablo Ekle
D) sayfa düzeni/Tablo Ekle
TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ
II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI
48) Hazırlanan bir dosyayı kaydetmek için
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)
C) CTRL+S
B) Office Düğmesi /Kaydet
D) Hepsi
49) Enter tuşunun görevi nedir?
A)Bir alt satıra geçirir
B)Silme tuşudur
C)Boşluk tuşudur
D)Yazıyı kalın yapar
50)
Yandaki simgelerin doğru
sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Simge Durumuna Küçült – Kapat – Ekranı Kapla
B) Kapat – Ekranı Kapla– Simge Durumuna Küçült
C) Simge Durumuna Küçült – Ekranı Kapla – Kapat
D) Ekranı Kapla – Simge Durumuna Küçült – Kapat
51) Word programında metin yazarken yanıp sönen
ışığa ne denir?
A) Backspace
B) İmleç
C) Shift
D) İnsert
52) Aşağıdaki düğmelerden hangisi numaralandırma
düğmesidir?
A)
B)
C)
D)
53) I. Kes düğmesine basınız
II. Taşımak istediğiniz yere gidiniz
III. Metni Seçiniz
IV. Kopyala düğmesine basınız
V. Kopyalamak istediğiniz yere gidiniz
VI. Yapıştır düğmesine basınız
Bir metni başka bir yere Kopyalamak için yukarıdaki
işlemlerden hangileri hangi sıra ile kullanılmalıdır.?
A) I – II- IV
B) III – I – II – VI
C) III – IV – V – VI
D) II-III-IV-I
55)
Yan taraftaki
düğmeleri soldan sağa doğru sırası ile aşağıda
yazılmış olan maddelerden hangisi doğrudur?
A) Boyut - İtalik - Kalın – Altı Çizili
B) Görünüm – Kalın – Altı Çizili – İtalik
C) Boyut – Kalın – İtalik – Altı Çizili
D) Boyut – Kalın – İtalik - Renk
56) Trafik Kuralları.doc
Yukardaki arama tekniğiyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Powerpoint programı ile ilgili dosyayı arar
B) Word programı ile ilgili dosyayı arar
C) Excel programı ile ilgili dosyayı arar
D) Adobe Reader programı ile ilgili dosyayı arar
57) III- Sayfa Düzeni - Sayfa Tipi
III- Sağ Tuş – Yazı tipi
Yukarıdaki seçenek ya da seçeneklerden
hangileriyle Yazı tipi menüsü açılır
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I-II-III
D) I- III
58. Microsoft Word’de sayfayı yatay konuma
getirmek için hangisi kullanılır?
A) Giriş  Yönlendirme
B) Ekle  Boş Sayfa
C) Sayfa Düzeni  Yönlendirme
D) Görünüm  Yakınlaştır
59. Sayfanın rengini nasıl değiştiririz?
A)Giriş-Biçim boyacısı B)Sayfa Düzeni-Sayfa rengi
C)Ekle-Sayfa Numarası D)Görünüm-Sayfa rengi
54) Aşağıdaki maddelerden hangisi yazı tipi
kutusudur?
A)
B)
C)
D)
60)
Yukarıdaki şekilde Paragraf Başı nereden yapılır
A) Girinti-Özel
B) Girinti-SOL
C) Aralık- Önce
D) Aralık- Satır Aralığı
TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ
II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI
61)Aşağıdaki yollardan hangisini kullanırsak
kâğıdımızı iki veya daha fazla sütun halinde
kullanabiliriz. (5p)
A) GirişEkleSütunlar
B) EkleSütunlar
C) Sayfa DüzeniSütunlar
D) BaşvurularSütunlar
62)
simgesi ne işe yarar?
A) Sayfaya çizim yapmayı sağlar.
B) Seçili metnin arka plan rengini değiştirir.
C) Seçili şekillerin dolgu rengini değiştirir.
D) Sayfayı renklendirir.
63) Microsoft Word’de sayfaya kenar süsü(kenarlık)
eklemek için hangi menü kullanılır?
A) Giriş
B) Ekle C) Sayfa Düzeni D) Görünüm
64) Şekilli yazılar hangisi ile yazılır?
A)
C)
B)
D)
65) Sayfa arkasına filigran nasıl eklenir?
A) Giriş-filigran
B) Ekle-filigran
C) Sayfa Düzeni- Filigran
D) Görünüm-filigran
66) H2O ve X2+Y2 simgeleri hangi buton ile H2O ve
X2+Y2 yapılır?
A)
B)
C)
D)
67) Sayfanın rengini değiştirmek için hangi yol takip
edilmelidir?
A) Giriş – Sayfa arka planı – Sayfa
B) Sayfa Düzeni – Sayfa arka planı – Sayfa rengi
C) Ekle – Sayfa arka planı – Sayfa rengi
D) Yazı Tipi – Sayfa arka planı – Sayfa rengi
68) Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi
kullanılmaz?
A) Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde
sürüklenir
B) Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır
C) Shift ve yön tuşları ile
D) Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır.
69) Microsoft Word 2007 programında, Giriş
menüsünde aşağıdaki işlemlerden hangisi
yapılamaz?
A) Yazı büyüklüğünü değiştirme işlemi
B) Yazı rengini değiştirme işlemi
C) Sola Hizala
D) Küçük resim ekleme işlemi
70)
Düğmesinin adı nedir?
A)
B)
C)
D)
Word
Office
Paint
Çizim
71) Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başlat – Programlar – Microsoft Office
B) Başlat – Ayarlar
C) Başlat - Programlar – Donatılar
D) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası
72) Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak
Word için ne anlama gelir?
A) Kelimeler arası boşluk
B) Yeni sütun başı
C) Yeni paragraf başı
D) Yeni sayfa başı
73) Word 2007 programında yandaki şekilde
görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf ile ilgili işlemler
B) Çizimler ile ilgili işlemler
C) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D) Sayfa Arka Planı ile ilgili işlemler
74) Word 2007 programında yukarıdaki şekilde
görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?
A) Paragraf ile ilgili işlemler
B) Çizimler ile ilgili işlemler
C) Yazı tipi ile ilgili işlemler
D) Düzenleme ile ilgili işlemler
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
595 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content