close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Güz Dönemi İlahiyat ve İDKAB Dersleri

embedDownload
HARRAN Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI (ÖRGÜN)
I.YARIYIL (1.SINIFLAR ÖRGÜN)
KOD
DERSİN ADI
Kredi
0203105 Kur’an Okuma ve Tecvit 1
2
0203110 İslam İnanç Esasları
2
0203118 Tefsir Tarihi
2
0203119 Hadis Tarihi
4
0203120 Siyer-i Nebi
2
0203121 Din Psikolojisi 1
2
0203122 İslam İbadet Esasları
2
0203116 Arapça Dilbilgisi
2
0203109 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I
2
0203108 Türk Dili I
2
0203117 Yabancı Dil I
2
TOPLAM 11 ÇEŞİT 22
HARRAN Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI (İKİLİ)
I.YARIYIL (1.SINIFLAR İKİNCİ ÖĞRETİM)
KOD
DERSİN ADI
Kredi
0204105 Kur’an Okuma ve Tecvit 1
2
0204110 İslam İnanç Esasları
2
0203118 Tefsir Tarihi
2
0203119 Hadis Tarihi
4
0203120 Siyer-i Nebi
2
0203121 Din Psikolojisi 1
2
0203122 İslam İbadet Esasları
2
0204116 Arapça Dilbilgisi
2
0204109 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I
2
0204108 Türk Dili I
2
0204117 Yabancı Dil I
2
TOPLAM 11 ÇEŞİT 22
III. YARIYIL (2. SINIFLAR ÖRGÜN)
DERSİN ADI
Kredi
Kur’an Okuma ve Tecvit III
2
Arap Dili ve Edebiyatı I
2
Tefsir II
4
Hadis II
4
İslam Hukukuna Giriş
2
İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi
2
Din Psikolojisi
3
İslam Tarihi II
2
TOPLAM 8 ÇEŞİT
21
ALTTAN DERS ALMA LİMİT
28
III. YARIYIL (2. SINIFLAR İKİNCİ ÖĞRETİM)
DERSİN ADI
Kredi
Kur’an Okuma ve Tecvit III
2
Arap Dili ve Edebiyatı I
2
Tefsir II
4
Hadis II
4
İslam Hukukuna Giriş
2
İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi
2
Din Psikolojisi
3
İslam Tarihi II
2
TOPLAM 8 ÇEŞİT 21
ALTTAN DERS ALMA LİMİT 28
KOD
0203302
0203310
0203311
0203312
0203313
0203314
0203315
0203316
V. YARIYIL (3. SINIFLAR ÖRGÜN)
DERSİN ADI
Kredi
Kur’an Okuma ve Tecvid -V
2
İslam Hukuku I
4
Sistematik Kelam I
4
Tasavvuf I
2
Ana Akım İslam (Seçmeli)
2
Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri (Seçmeli)
2
İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi (Seçmeli)
2
Ebru I Seçmeli (BU DERSİ SADECE BAYAN
0203521
2
ÖĞRENCİLER ALACAK)
Hüsni Hat I (BU DERSİ SADECE ERKEK
0203522
2
ÖĞRENCİLER ALACAK)
TOPLAM 8 ÇEŞİT 20
ALTTAN DERS ALMA LİMİT 27
KOD
0203535
0203523
0203524
0203525
0203526
0203531
0203533
KOD
0203742
0203729
0203730
0203731
0203732
0203738
0203734
0203735
0203737
0203741
VII. YARIYIL (4. SINIFLAR ÖRGÜN)
DERSİN ADI
Kredi
Kur’an Okuma ve Tecvit VII
2
İslam Mezhepleri Tarihi
3
İslam Felsefesi Tarihi I
2
Dinler Tarihi I
2
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim
2
Sosyal Bilimler Metodolojisi (Seçmeli)
2
Kelam Metinleri (Seçmeli)
2
Günümüz Fıkıh Problemleri (Seçmeli)
2
Medya Arapçası (Seçmeli)
2
Bitirme Ödevi
2
TOPLAM 10 ÇEŞİT 21
ALTTAN DERS ALMA LİMİT 40
KOD
0204302
0204310
0204311
0204312
0204313
0204314
0204315
0204316
V. YARIYIL (3. SINIFLAR İKİNCİ ÖĞRETİM)
DERSİN ADI
Kredi
Kur’an Okuma ve Tecvid –V
2
İslam Hukuku I
4
Sistematik Kelam I
4
Tasavvuf I
2
Ana Akım İslam (Seçmeli)
2
Sosyal Kurumlarda Din Hizmetleri (Seçmeli)
2
İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi (Seçmeli)
2
Ebru I Seçmeli (BU DERSİ SADECE BAYAN
0204521
2
ÖĞRENCİLER ALACAK)
Hüsni Hat I (BU DERSİ SADECE ERKEK
0204522
2
ÖĞRENCİLER ALACAK)
TOPLAM 8 ÇEŞİT 20
ALTTAN DERS ALMA LİMİT 27
KOD
0204535
0204523
0204524
0204525
0204526
0204531
0204533
KOD
0204742
0204729
0204730
0204731
0204732
0204738
0204734
0204735
0204737
0204741
VII. YARIYIL (4. SINIFLAR İKİNCİ ÖĞRETİM)
DERSİN ADI
Kredi
Kur’an Okuma ve Tecvit VII
2
İslam Mezhepleri Tarihi
3
İslam Felsefesi Tarihi I
2
Dinler Tarihi I
2
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim
2
Sosyal Bilimler Metodolojisi (Seçmeli)
2
Kelam Metinleri (Seçmeli)
2
Günümüz Fıkıh Problemleri (Seçmeli)
2
Medya Arapçası (Seçmeli)
2
Bitirme Ödevi
2
TOPLAM 10 ÇEŞİT 21
ALTTAN DERS ALMA LİMİT 40
İDKAB -İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM DERS MÜFREDATI
1. SINFLAR 1. YARIYIL
T
U
K
1 A
Temel Dini Bilgiler 1
3
0
3
2 A
Arapça 1
0
4
2
3 A
Hz. Muhammed'in Hayatı
2
0
2
4 A
Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi I
0
4
2
5 GK Psikolojiye Giriş
2
0
2
6 GK Türkçe I; Yazılı Anlatım
2
0
2
7 GK Yabancı Dil I
3
0
3
8 GK Atatürk llkeleri ve İnk. Tarihi I
2
0
2
9 MB Eğitim Bilimine Giriş
3
0
3
TOPLAM
2. SINIFLAR III. YARIYIL
21
T
U
K
1A
Hz. Muhammed'in Hadisleri ve Öğretileri
2
0
2
2A
Arapça III
0
4
2
3A
Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi II
0
4
2
4A
Din Psikolojisi
2
0
2
5 GK Bilgisayar I
1
2
2
6 GK Felsefeye Giriş
2
0
2
7 MB Öğretim İlke ve Yöntemleri
Seçmeli I
8A
(Güncel Dini Konular)
Seçmeli I:
9 GK
(Dinlerarası Diyalog)
TOPLAM
3
0
3
2
0
2
2
0
2
1
2
3
4
5
6
A
A
A
GK
MB
MB
7A
8 MB
1
2
3
4
5
6
A
A
GK
MB
MB
MB
7A
3. SINIFLAR V. YARIYIL
Ahlak Felsefesi
Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi III
Kelam
Medya ve İletişim
Ölçme ve Değerlendirme
Sınıf Yönetimi
Seçmeli III
(Çağdaş İslam Akımları )
Seçmeli I
(Eğitimde Aile-Okul-Toplum)
TOPLAM
4. SINIFLAR VII. YARIYIL
Dîn Eğilimi
Özel Öğretim Yöntemleri II
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Rehberlik
Özel Eğitim
Okul Deneyimi
Seçmeli V
(Tasavvufi Ahlaki Metinler)
TOPLAM
19
T
2
0
2
2
3
2
U
0
4
0
0
0
0
K
2
2
2
2
3
2
2
0
2
2
0
2
17
T
2
2
2
3
2
1
U
0
2
0
0
0
4
K
2
3
2
3
2
3
2
0
2
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
157 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content