close

Enter

Log in using OpenID

A A

embedDownload
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
1
5
" Carmina Burana " adlı yapıt kimindir?
A)
B)
C)
D)
E)
2
A
A)
Beethoven
Mendelssohn
C. Orff
Mozart
Berlioz
B)
B)
C)
D)
E)
Portekiz halk şarkısı
D ) Arya
E ) Telli çalgı
6
Ostinato
Nocturne
Ottava
Ornaments
Hiçbiri
Çalgıcıların ağır ağır nota sehpalarının
üzerindeki mumu üfleyip çalgılarını bırakarak
birer ikişer sahneden ayrılışını sergileyen "Veda
Senfonisi" adıyla bilinen senfoni kimindir?
A)
B)
C)
D)
3
B)
C)
D)
E)
4
E)
Ses düzeni için kullanılan ses çatalına verilen
isimdir.
A)
Nota yanlışlığı
Erkek şarkıcıların zorlanarak çıkardıkları en ince
ses
C)
Aşağıdakilerden hangisi tüm bir eser boyunca "
bas " partisinin aralıksız tekrarlanmasıdır?
A)
" Falsetto " nedir?
Diyapozon
Metronom
Mikrofon
Amplifayar
Opus
7
Brahms
Beethoven
Çaykovski
Schubert
Haydn
" Bösendorfer " nedir?
A)
Bir keman yapım ustasının adıdır.
Ünlü bir piyanisttir.
C ) Bir piyano markasıdır.
D ) Bir gitar markasıdır.
E ) Ünlü bir müzik okuludur.
B)
Çok kuvvetli, zengin, egzotik ve büyük bir yankı
yapan vurgulu bir çalgıdır.
8
A)
B)
C)
D)
E)
Çelesta
Maracas
Tam - Tam
Kastanyet
Darbuka
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
Verilmiş bir sesi tekrarlayamayanlar hangi
guruba girmektedir?
A)
Monoton işitme
Rölatif işitme
C ) Gür işitme
D ) Absolit işitme
E ) Hafif işitme
B)
KHK B.İ.M.
1
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
9
A
Herhangi bir notanın üzerine veya altına yazılan
"sfz" harfleri ne anlama gelmektedir.
A)
B)
C)
D)
E)
13
Çok hafif çalma veya söyleme
Ölçüsüz çalış veya söyleyiş
Sesin aniden güçlü çalınması veya söylenmesi
Zorlanmadan söyleyiş
Bitkin bir tarzda çalış veya söyleyiş
Ünlü Piyanist ve besteci Franz Liszt hangi yılda
İstanbul'a gelerek Saray da dahil olmak üzere
resitaller vermiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
10
" Monofoni " nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
14
Tek telli müzik aleti
Çok sesli yapıda müzik
Vurgulu çalgı
Tek sesli yapıda müzik
Sözlü müzik
Kendi içinde bütünlüğü olan , en az iki sesten
oluşabilen , en küçük melodi, armoni ya da ritm
parçacığıdır.
A)
B)
C)
D)
11
E)
Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir akorun
birinci sesinden başlayarak son sesine kadar ard
arda hızlı bir şekilde çalınmasıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
15
Allargande
Arpegione
Arpej
Arpeciato
Allemande
A)
B)
D)
Bir müzik parçasının güzel ve anlamlı olabilmesi
için yerine göre kullanılan harfler ve işaretler
müzikte nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Period
Motif
Modulasyon
Ritm
Dizi
Oğlunun piyano gelişimini gözeterek piyano için
eğitsel amaçlı 6 ciltlik parçalardan oluşan eserin
adı ve bestecisi kimdir?
C)
12
1815
1830
1822
1847
1902
E)
M. Clementi / Gradus ad Parnassum
J.S. Bach / Anna Magdalena Bach
B. Bartok / Mikrokosmos
Hindemith / Ludus Tonalis
Hiçbiri
Polifoni
Monodi
Hareket
Nüans
Metronom
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
2
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
16
A
Aşağıda isimleri verilen müzik aletlerinden
hangisi besteci Bizet' in "L'arlesienne Süit "adlı
eserinde yer almaktadır?
20
Telli çalgılarda kullanılan " tezene " nedir?
A)
Üfleme aracı
Vurma aracı
C ) Temizleme aracı
D ) Çalma aracı
E ) Akort etme aracı
B)
A)
B)
C)
D)
E)
Bağlama
Kemençe
Zurna
Saksofon
Davul
21
17
Telli ve vurgulu çalgılar gurubuna girebilen çalgı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
Klarinet
Gitar
Piyano
Obua
Keman
C)
D)
E)
22
18
A)
A)
C)
C)
D)
E)
B)
Korno
Trompet
Piyano
Si bemol klarinet
Hiçbiri
D)
E)
23
A)
A)
B)
B)
Vurularak çalış
C ) Yaylı çalgılarda parmakla çekilerek çalış
D ) Yayla çalış
E ) Hiçbiri
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
Altılı aralık
Artmış ikili
Yedili aralık
On'lu aralık
Eksik beşli aralık
Si minörde yazılmış bir yapıtta öncelikle aşağıdaki
tonlardan hangisine geçki yapılır?
" Pizzicato " nedir?
Telli çalgılarda çalış için kullanılan kemikten,
tahta veya plastikten yapılan küçük bir araç
Re Majör
Fa Majör
Sol Majör
Do Majör
Sib Majör
" Decima "/ Dezime kaçlı bir aralıktır?
Aşağıdaki çalgılardan hangisi aktarımcı çaldı
değildir?
B)
19
" Do- Mi - Sol - Sib " seslerinden oluşan akor
aşağıdaki hangi tonalitenin" Dominant Yedili "
akorudur?
C)
D)
E)
KHK B.İ.M.
Fa Majör
Re Majör
Do Minör
Fa diyez Majör
Sol Minör
3
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
24
Yedi diyezli Majör dizi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
28
Re diyez Majör
Do diyez majör
Si Majör
Fa diyez Majör
Mi Majör
Sonat, Konçerto, Opera ve Bale türü
yapıtlarında Türk çalgılarını ya da renklerini
kullanan besteci aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
25
" Şeytan " aralığı olarak da bilinen aralık
aşağıdaki aralıklardan hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
26
B)
C)
D)
E)
27
A)
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
30
Nevit Kodallı
C. Orff
J. Haydn
Ferit Tüzün
A.A. Saygun
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
Çaykovski
Mahler
Mozart
Verdi
F. Tüzün
"Rhapsody in Blue " adlı eser hangi
bestecinindir?
A)
P. Boulez
W. Henze
C ) G. Gershwin
D ) O. Messiaen
E ) V. Lobos
Brahms
Berlioz
Dvorak
Franck
Mahler
Mevsimler ve Yaratılış Oratoryolarını yazan
besteci aşağıdakilerden hangisidir?
" Kuğu Gölü Balesi " bestecisi kimdir?
A)
Do - fa
Re - fa
Si - fa
Si bemol - fa
Mi - fa
" Yeni Dünya " Senfonisini yazan besteci
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
29
Rameau
Purcell
Beethoven
Mozart
Debussy
B)
31
"Fındık Kıran" bale müziği hangi bestecinin
yapıtıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
KHK B.İ.M.
Puccini
N. Kodallı
Verdi
Çaykovski
A.A. Saygun
4
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
32
A
Aşağıdakilerden hangisi Bale yaratma sanatıdır?
36
A)
Opera
Koreografi
C ) Pantomim
D ) Grafik
E ) Mimik
B)
Aşağıdakilerden hangisi " Prag Senfonisi " ni
besteleyen bestecidir?
A)
B)
C)
D)
E)
33
" Nonet " nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
37
Yedili
Altılı
İkili
Üçlü
Dokuzlu
Sayısı bine varan yorumcu gerektiği için "Binler
Senfonisi" adını alan yapıt kimindir?
A)
B)
C)
D)
E)
34
Schumann
Bruckner
Beethoven
Dvorak
Mahler
Evde ve mütevazi boyutlardaki konser
salonlarında icra edilebilecek bir müzik türüdür.
A)
B)
C)
D)
E)
Senfonik Müzik
Oda Müziği
Filarmoni
Vokal Müzik
Polifonik Müzik
38
Aşağıdakilerden hangisi Senfonik bir orkestra için
yazılan eserdir?
A)
B)
C)
D)
E)
35
Mozart
Dvorak
Brahms
Beethoven
Haydn
Konçerto Grosso
Koro
Senfoni
Konçerto
A' Capella
Aşağıdakilerden hangisi Okul Müziği alanında
besteler yapan bestecidir?
A)
B)
C)
D)
E)
S. Prokofiev
Z. Kodaly
M. Reger
A. Skriabin
E. Satie
39
Çocukların erginlik çağına girdiklerinde seslerinin
değişime uğraması, kalınlaşıp çatallanması
dönemine ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
Orkestrasyon
Envansiyon
Mutasyon
Partisyon
Varyasyon
5
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
40
A
Ayni hareket ve karakterde birkaç enstrümental
parçanın birbiri ardı sıra getirilmesi ile oluşan
beste çeşididir.
44
Beethoven kaç tane piyano konçertosu yazmıştır?
A)
2
5
C) 3
D) 4
E) 6
B)
A)
B)
C)
D)
E)
Süit
Konçerto
Senfoni
Lied
Sonat
45
41
Opera alanında sadece Almanya'yı değil, diğer
ülkeleri de zamanla etkileyen bestecidir.
A)
A)
C)
B)
C)
D)
E)
B)
Verdi
Wagner
Puccini
Mozart
Ravel
D)
E)
46
42
" Brandenburg " konçertolarını aşağıdaki
bestecilerden hangisi bestelemiştir?
" Lüküs Hayat " adlı operet hangi besteciye
aittir?
Sibelius
Haendel
Dvorak
Bach
Brahms
Beethoven'in " Üçlü Konçertosu " olarak bilinen
eseri hangi solo enstrümanlardan oluşuyor?
A)
Flüt - Klarinet - Obua
Keman - Tenor - Piyano
C ) Keman - Viyolonsel - Piyano
D ) Korno - Klarinet - Obua
E ) Fagot - Trombon - Tuba
B)
A)
B)
C)
D)
E)
Cemal Reşit Rey
Ahmet Adnan Saygun
Ulvi Cemal Erkin
Necil Kazım Akses
Nevit Kodallı
47
43
Aşağıdakilerden hangisi Beethoven'in yazmış
olduğu tek operasının ismidir?
Aşağıdakilerden hangisi 19.Yüzyılın en büyük
piyano bestecisidir?
A)
B)
A)
B)
C)
D)
E)
L a Traviata
Fidelio
Aida
Saraydan Kız Kaçırma
Butterfly
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
C)
D)
E)
KHK B.İ.M.
Czerny
Clementi
Cramer
Chopin
Caykovski
6
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
48
Chopin'in doğum ve ölüm tarihi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
49
A
52
1770 - 1827
1685 - 1750
1810 - 1849
1756 - 1791
1732 - 1809
A)
Taksim
Bozlak
C ) Capriccio
D ) Longa
E ) Nihavent
B)
Aşağıdakilerden hangisi Rus Romantizminin
çarpıcı örnekler veren bestecisidir?
53
A)
B)
C)
D)
E)
50
Chopin
Çaykovski
Brahms
Barcarolle
Schumann
B)
C)
D)
E)
Türk Sanat Müziğinde biçimler kaç türlüdür?
A)
B)
C)
D)
E)
Güzel Şarkı Söyleme Sanatıdır. 16. Yüzyıl
sonunda gündeme gelmiş bir termdir.
A)
51
Aşağıdakilerden hangisi Romen Müziğinden
geliştirilerek Türk Sanat Müziğinde enstrümental
olarak çalınan 2/4 lük çabuk çalınan bir müzik
türüdür?
54
Romantizm
Opera
Şantör
Bel Canto
Şantöz
2
3
4
5
6
La Kürdi dizisinin Mi Kürdi dizisine aktarılan
sesleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
mi - fa diyez - sol diyez - la - si - do - re diyez - mi
mi - fa - sol diyez - la - si - do diyez - re - mi
C ) mi - fa - sol bemol - la - si bemol - do - re - mi
D ) mi - fa - sol - la - si - do - re - mi
E ) mi - fa - sol - la bemol - si - do - re - mi bemol
B)
Aşağıdaki bestecilerden hangisi Türk Beşlerinden
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A.A. Saygun
N. Kodallı
H.F. Alnar
N.K. Akses
U.C. Erkin
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
7
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
55
A
Türk beşleriyle ayni kuşaktan olup Türk
Müziğinin sistemi üzerine yaptığı araştırmalarla
seçkinleşmiş "Türk Müziği ve Armonisi" başlıklı
kitap yazan besteci aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
58
A)
B)
Bülent Tarcan
E.Z. Ün
Ferit Tüzün
Bülent Arel
Kemal İlerici
C)
D)
E)
59
56
Keman
Darbuka
Dillidüdük
Zurna
Bağlama
Kıbrıs Türk Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu
'nun kurucusu ve ilk şefi kimdir?
Türk Halk Müziği'nin vazgeçilmez bir çalgısıdır.
A)
B)
C)
D)
E)
57
Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs Türk Halk
Müziğinde kullanılmayan bir çalgıdır?
A)
Keman
Mandolin
Viyola
Bağlama
Akordiyon
B)
C)
D)
E)
Halk Müziğinde "Horon" olarak adlandırılan ezgi
türünün görüldüğü bölge aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
60
Aşağıdakilerden hangisi "Lefkoşa Türk Kız
Lisesi" Marşının bestecisidir?
A)
B)
Orta Anadolu
Karadeniz
Ege
Akdeniz
Güney Doğu Anadolu
C)
D)
E)
61
Jale Derviş
Cücin Başak
Fikret Özgün
Kamran Aziz
Ali Şenol
Aşağıdakilerden hangisi "Mücahitler Marşı" nın
Söz ve Müziğini yazanlardır?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
M. Kenan
Yılmaz Taner
Ali Şenol
Fikret Özgün
Oskay Hoca
KHK B.İ.M.
Zeka Alsancak - Yılmaz Taner
Fikret Özgün - Zeka Alsancak
Yıldan Birand - Zeki Taner
Zeki Taner - Yılmaz Taner
Jale Derviş - Yılmaz Taner
8
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
62
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
Amati
Stradivari
A. Segovia
Guarneri
Hiçbiri
Piyano yapım ustası
Keman yapım ustası
Metronom yaratıcısı
Klarinet yaratıcısı
Hiçbiri
Ayşe Karaoğlan kimdir?
A)
Kıbrıs'lı Türk
Kıbrıs'lı Türk
C ) Kıbrıs'lı Türk
D ) Kıbrıs'lı Türk
E ) Kıbrıs'lı Türk
B)
65
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
Amati kimdir?
A)
64
TEST BİTTİ
Ünlü keman yapımcılığı yanında gitar ve
mandolin yapımcılığında da ünlü olan
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
63
A
Kornist
Kemancı
Ressam
Piyanist
Roman yazarı
Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze
kadar uzanan keman yapımı ustaları arasında en
ünlüsüdür?
A)
Boosey & Hawkes
Stradivari
C ) Selmer
D ) Cristofori
E ) Blüthner
B)
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
86 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content