close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 eğitim-öğretim yılı asef çoban anadolu lisesi 12/a

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ASEF ÇOBAN ANADOLU LİSESİ 12/A SINIFI DİL ANLATIM DERSİ 2.
DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
ADI SOYADI :
NO :
S.1) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle dodurunuz.
A.
Halide Edip Adıvar’ın …………………… adlı romanı da mektuplardan oluşur.
B.
Fablın bilinen en eski örneği Hint edebiyatında ………………………….. ‘nın …………………………….. adlı eseridir.
Eski Yunan edebiyatında ise ...............................dır.
C.
Batı’da ……………………………………. fabl türünün en ünlüsüdür.
D.
……………………………nin kurucusu Fransız Guy
de Maupassant’tır. Bizim edebiyatımızda da olay
hikayesinin en büyük temsilcisi................................................’dir.
E.
Hikaye
(öykü)
türünün
dünya
edebiyatındaki
ilk
örneklerini
İtalyan
yazar
…………………………………………öyküleri ile vermiştir.
F.
Hikaye türünün Batılı anlamda ilk sağlam ve güzel örneği …………………………………………………..nin
………………………………adlı yapıtıdır. gelenek ve görenekleri anlatan romanlardır.
G.
…………………………………………….gelenek ve görenekleri anlatan romanlardır.
H. ……………………………………………….yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan roman türüdür.
İ.
……………………………………….....belli bir düşünceyi savunan romandır.
J.
………………………….’in ........................adlı eseri dünya edebiyatında yazılan ilk romandır.
K.
İlk……………………………………………, Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı romanıdır. En başarılı psikolojik
romanımız, Peyami Safa’nın “…………………………………………..”dur
L.
Yaşamın acıklı yönlerini kendine özgü kurallarla sahnede yansıtmak; ahlak, erdem örneği göstermek
için yazılmış manzum tiyatro eserine ………………………………………….denir.
M. İzleyiciyi güldüren, eğlendiren ve eğlendirirken düşündüren tiyatro türüne …………………..denir.
N. Yaşamın acıklı ve gülünç yönlerini bir arada yansıtan tiyatro türüne…………………… denir.
O. ………………………………... , klasik tiyatronun zaman ve yer birliği kurallarını yıkmıştır. Ayrıca acıklı ve
gülünç olayları sahnede iç içe vererek dramın ilk örneklerini vermiştir.
P.
Fransız romantiklerinden Victor Hugo “……………………………” adlı eserinin ön sözünde dramın
özelliklerini açıklar.
Q. Epik tiyatro …………………………………………………………tarafından geliştirilmiştir.
R.
Türk tiyatrosunda …………………………………..’in, “Keşanlı Ali Destanı” adlı eseri ile ……………..tiyatro örneği
vermiştir.
S.
Ortaoyununun en önemli iki kişisi ………………………..ve……………..’dır....................., Karagöz oyunundaki
Karagöz’ün, ....................da Hacivat’ında karşılığıdır.
T.
Birkaç çobanın karşılıklı konuşmaları yoluyla oluşturulan pastoral şiirlere ……………………………denir.
U.
Bir çobanın ya da ozanın ağzından kır yaşamının güzelliğini, çekiciliğini anlatan pastoral
şiirlere……………denir.
V.
Türk edebiyatında mensur şiir türündeki bazı eserler şunlardır:
………………………………………………..
-
Mehmet
Rauf
=
- Halit Ziya Uşaklıgil =
…………………………………..-
Yakup
Kadri
=
………………………………………… .
W. Serbest (Ölçüsüz) şiirin ilk örneklerini Abdülhak Hamit Tarhan, 1913 yılında ………………………….adlı
eserinde vermiştir.
Mehmet DEVECİ
TDE Öğretmeni
Başarılar Dilerim
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
153 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content